22
Biznis plan Naziv biznisa VLASNICI Naziv Preduzeća/radnje: Adresa: Grad, Poštanski broj: Telefon: Telefon za kontakt: Mobilni telefon: Fax: E-mail: PIB: Matični broj: - 1 -

BiznisPlan blanko

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BiznisPlan blanko

Biznis plan

Naziv biznisa

VLASNICINaziv Preduzeća/radnje:Adresa: Grad, Poštanski broj:Telefon:Telefon za kontakt:Mobilni telefon: Fax:E-mail:PIB:Matični broj:

- 1 -

Page 2: BiznisPlan blanko

Sadržaj:

1. Rezime2. Usklađivanje plana3. Opis preduzeća4. Proizvodi i usluge5. Marketing plan6. Operativni plan7. Upravljanje i organizacija8. Lična finansijska izjava9. Finansijski deo10. Dodaci

- 2 -

Page 3: BiznisPlan blanko

1. Rezime

(Ovaj deo Biznis plana se popunjava na kraju, do dve strane teksta. Uputstvo za izradu Biznis plana je ovde http://www.biznisklinika.com/biznisplan.aspxObrišite ovaj tekst kada počnete pisati Rezime )

- 3 -

Page 4: BiznisPlan blanko

2. Usklađivanje plana

2.1. Za bankare

2.2. Za investitore

2.3. Proizvodnja

2.4. Uslužni biznis

2.5. Preduzeća koja se bave informacionim tehnologijama

2.6. Maloprodajni biznis

- 4 -

Page 5: BiznisPlan blanko

3. Opis preduzeća

3.1. Izjava o ciljevima preduzeća

3.2. Oblik vlasništva

3.3. Istorija preduzeća

3.4. Najvažnije prednosti

3.5. Značajni izazovi

3.6. Dugoročnost

- 5 -

Page 6: BiznisPlan blanko

4. Proizvodi i usluge

- 6 -

Page 7: BiznisPlan blanko

5. Marketing plan

5.1. Pripremne beleške

5.2. Istraživanje tržišta: Zašto?

5.3. Istraživanje tržišta: Kako?

5.3.1. Forma istraživanja tržišta Preuzmite formu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

5.4. Ekonomski pokazatelji

5.5. Proizvodi

5.6. Karakteristike i prednosti

5.7. Potrošači

- 7 -

Page 8: BiznisPlan blanko

5.8. Konkurencija

Analiza konkurencije-tabelaPreuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Nakon što završite ovu tabelu, napišite kratak tekst navodeći svoje konkurentske prednosti i nedostatke (ovo objašnjenje izbrišite kada tekst napišete).

5.9. Tržišno pozicioniranje

5.9.1. Marketing strategija

5.9.2. Promocija

5.9.3. Reklama

5.9.4. Budžet za promocije

5.9.5. Formiranje cena

5.9.6. Lokacija

- 8 -

Page 9: BiznisPlan blanko

5.9.7. Kanali prodaje

5.9.8. Prognoza prodaje

5.9.8.1. Mesečna prodaja

Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 9 -

Page 10: BiznisPlan blanko

6. Operativni plan

6.1. Proizvodnja

6.2. Lokacija

6.3. Pravna regulativa

6.4. Kadrovi

Tabela: Organizaciona struktura radnih mesta Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

6.4.1.1. Tabela: Kvalifikaciona struktura zaposlenih Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

6.4.1.2. Tabela: Starosna struktura zaposlenih Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

6.5. Inventar

6.6. Dobavljači

- 10 -

Page 11: BiznisPlan blanko

6.7. Kreditna politika

6.8. Upravljanje dospećem vaših potraživanja

Tabela: Dospeće vaših potraživanja Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

6.9. Upravljanje vašim dugovanjima

Tabela: Dospeće vaših dugovanja Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 11 -

Page 12: BiznisPlan blanko

7. Upravljanje i organizacija

7.1. Profesionalna i konsultantska podrška

- 12 -

Page 13: BiznisPlan blanko

8. Lična finansijska izjava

8.1. Forma lične finansijske izjave Preuzmite formu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 13 -

Page 14: BiznisPlan blanko

9. Finansijski deo

9.1. Finansijska istorija i analiza

9.1.1. Tabela: Bilans stanja proširena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Tabela: Bilans stanja skracena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Tabela: Bilans uspeha proširena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

9.1.2.1. Tabela: Bilans uspeha skraćena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Tabela: Racio analiza likvidnosti Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Tabela: Koeficijenti obrta Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

Neto obrtni fond

9.2. Raspored dugovanja

9.2. Tabela: Raspored dugovanja Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 14 -

Page 15: BiznisPlan blanko

9.3. Finansijski plan

9.4. Projekcija profita i gubitaka u toku 1 poslovne godine

9.5. Projekcija toka novca

9.5.1 Tabela: Izveštaj o tokovima gotovine (cash flow)-proširena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

9.5.1.1 Tabela: Izveštaj o tokovima gotovine (cash flow)-skraćena verzija Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

9.5.1.2 Tabela: Finansijski tok investicije (sa upustvom za popunjavanje) Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

9.6. Projekcija bilansa stanja

9.7. Tačka rentabiliteta u poslovanju

9.7.1 Tabela: Prelomna tačka rentabiliteta Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 15 -

Page 16: BiznisPlan blanko

9.8. Troškovi

9.8.1 Tabela: Fiksni i varijabilni troškovi Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

9.9. Cost benefit analiza

9.10. Neto sadašnja vrednost projekta

9.11. Plan investiranja

9.11.1 Tabela: Plan invstiranja Preuzmite tabelu iz dela Obrasci i uputstva (ovaj tekst izbrišite po preuzimanju).

- 16 -