8
  LOKALNI BIZNIS CENTAR CETINJE PREDLOZI H T T P : / / W W W . B C  - C E T I N J E . C O M 

Biznis Ideje

Embed Size (px)

Citation preview

LOKALNIBIZNISCENTARCETINJE

PREDLOZI

HTTP://WWW.BC-CETINJE.COM

ZANATSTVO I MALA PRIVREDA 1. Livnica umjetnikih odlivaka 2. Livnica gvoa i elika 3. Livnica obojenih metala 4. Punjenje i servis akumulatora 5. Alarmni ureaji, izrada i montaa 6. Alati za ekstrudere, izrada 7. Servisiranje elektromehaniarskih alata 8. Servisiranje alatnih maina 9. Servisiranje kompjutera i opreme 10. Prodaja kompjuterske opreme 11. Bravarska radionica 12. Plastificiranje papira 13. Plastificiranje metala 14. Drvena ambalaa, izrada 15. Akvarijumska oprema, izrada 16. Livenje pod pritiskom 17. Metalna galanterija, izrada 18. Servis hidraulike i pneumatike 19. Pukarska radionica 20. Servis za dvotokae 21. Plastine kese, izrada 22. Papirnate kese, izrada 23. Samolepljive nalepnice 24. Antikoroziona zatita 25. Izrada i opravka auspuha 26. Izrada djelova auspuha 27. Protektiranje autoguma 28. Vulkanizerska radnja 29. Reglaa trapa automobila 30. Perionica automobila 31. Autolakirerska radionica 32. Autotapetarska radionica 33. Instalacija automatike, izrada 34. Klimatizacija i hlaenje, izrada 35. Etane pei, izrada, servis 36. Buldoer, usluni radovi 37. Tapetarska radionica 38. Stolarska radionica 39. Betonski radovi 40. Armirako-betonski radovi 41. Izrada ukrasnih betonskih ograda i ardinjera 42. ljako-betonski blokovi, izrada 43. Bojenje vune 44. Bojenje koe i konih proizvoda 45. Farbarsko-molerski radovi 46. Plastificiranje kada 47. Krovopokrivaki radovi 48. Kopirni aparati, servis

49. ienje termikih aparata 50. Izrada vjetakog kamena 51. Staklenici i plastenici, izrada 52. Autoelektriarska radionica 53. Antikoroziona zatita, servis 54. Autolimarska radionica 55. Limarska radionica 56. Ukrasne brvnarije, izrada 57. Precizno-mehaniarski servis 58. Plinske instalacije, izrada 59. Elektronske vage, servis 60. Brusionica kamena 61. Bruenje i izrada kljueva 62. Cvjeara 63. Opravka plovila, servis 64. Presvlaenje dugmadi 65. Servisiranje hladnjaka vozila 66. Graevinska bravarija, izrada 67. Brodski pod i parket, izrada 68. tamparija, tamparske usluge 69. Djeja konfekcija, izrada 70. Filigranska radionica 71. Elektronski ureaju, servis 72. Dvostrugarska radionica 73. Industrijska elektronika, servis 74. Firmopisaki biro, radionica 75. Ramljenje slika i goblena 76. Kozmetiki salon 77. Optiarska radionica 78. Papirna konfekcija i tampa 79. Gipsane figure, izrada 80. ienje dimnjaka, dimniar 81. Kreana, peenje i prodaja krea 82. Eksploatacija peska i ljunka 83. Muziki instrumenti, izrada i servis 84. Gorionici, izrada i montaa 85. Grijai, izrada i montaa 86. Obua, izrada i popravka 87. Kamenorezaka radionica 88. Grafike maine, servis 89. Keramiarsko-podopolagaki radovi 90. Peatoreznica 91. Servis rashladnih ureaja 92. Servis aparata za kafu i toenje 93. Ukrasi i igrake, izrada 94. Tende, izrada i montaa 95. Termoizolaterski radovi 96. Cerade za automobile, izrada 97. Izrada tehnikih balona 98. Klompe i nanule, izrada 99. Kompresori i pumpe, servis 100. Hemijsko ienje cjevovoda

101. Kozmetiki preparati, izrada 102. Bazeni i rezervoari, izrada 103. Kartonana radionica 104. Teracerski radovi 105. Kravate, serijska i unikatna izrada 106. Suncobrani i kiobrani, izrada 107. Papue, izrada 108. Kovaka radionica 109. Automati za igru, servis 110. Suveniri, izrada 111. Zidanje pei i kamina 112. Krojaka radionica 113. Pletako-krojaka radionica 114. Krojako-veziljska radionica 115. Graevinska mehanizacija, usluge 116. Bavarska radionica 117. Proizvodnja zatitne odee 118. Popravka nametaja 119. Lutkarnica, lutke i suveniri 120. Automobilska beton pumpa 121. Autodizalica, usluni radovi 122. Manometri, badarenje, servis 123. Podvodni betonski radovi 124. Medicinski instrumenti, servis, prodaja 125. Betonski modulni elementi 126. Siporeks, blokovi i forme 127. tavljenje koe 128. Izrada proizvoda od poliestera 129. Tkanje jambolija i slinog 130. Zavarivaka radionica 131. Klanica 132. Prerada mesa 133. Metalizacija plastike 134. Vjetako cvijee, izrada 135. Mlin za mljevenje ita 136. Mlin drobilica kamena 137. Dekoraterski radovi 138. Proizvodnja arapa 139. iano pletivo, proizvodnja 140. Izrada razliitih dugmadi 141. Plafonske obloge, izrada, postavljanje 142. Fasaderski radovi 143. Ortopedska pomagala, izrada 144. Tesarski radovi 145. Svetlee reklame, izrada, postavljanje 146. Grafika radnja 147. Razne etke, izrada 148. Usluge tehnikog odmaivanja 149. Izrada rukavica, odjevnih, zatitnih

150. ienje podnih prostiraa 151. Sitotampa suvenira i sl. 152. ienje fasada zgrade 153. Proizvodnja atora 154. Zavrno ienje graevina 155. Skijaki vezovi, servis 156. Soboslikarski radovi 157. Satelitske antene, ugradnja, servis 158. Liftovi, servis 159. Sportska galanterija, izrada 160. asovniarska radnja 161. Sportski rekviziti, servis 162. Metalostrugarska radionica 163. Stakloduvaka radionica 164. Zidarski poslovi 165. Steznici, izrada 166. Izrada obinih i ukrasnih svea 167. Foto-kino studio 168. ivae maine, servis 169. Tanjiri, oslikavanje, servis 170. Pedikerski salon 171. Tjestenine, proizvodnja 172. Alati za gumu, izrada 173. Alati za duvanu plastiku, izrada 174. Alati za brizganu plastiku, izrada 175. Alati za tancovanje i presovanje 176. Turpije, izrada i obnavljanje 177. Hidroizolaterski radovi 178. Balansiranje tokova 179. Auto otpad, polovni delovi 180. Vulkanizerska radionica 181. Proizvodnja i prodaja ajnog peciva 182. Salon za masau 183. TT ureaji, servis i montaa 184. Gumena i plastina galanterija 185. Praonica i peglaonica vea 186. Prodaja i servis ugostiteljskih aparata 187. Podmazivanje vozila 188. Proizvodnja drvenog uglja 189. Izrada i poslavljanje aluzina 190. Servis pogrebnih usluga 191. Termika obrada metala 192. Ureenje enterijera, biro 193. Punionica izvorske, ljekovite vode 194. Izrada i popravka jedara 195. Alkoholna pia, proizvodnja 196. Pletenje namjetaja od prua 197. Destilisana voda, proizvodnja 198. Pletarska radionica 199. Impregnacija drveta 200. Hemijsko ienje odjee

201. Bojenje tkanina i odjee 202. Ciglana, izrada opeke i crijepa 203. Pilana 204. ienje spomenika (kamena i sl.) 205. Izrada graevinske stolarije 206. Potkivanica 207. Krznarska radionica 208. Izrada tekstilne pozamanterije 209. Torbarsko-remenarska radionica 210. Podno grijanje izvoenje 211. Runo tkanje 212. Privjesci, bedevi izrada 213. Elektro-hemijska zatita metala 214. Metle i etke, izrada 215. Prototipska radionica, usluge 216. Mlin za mljevenje stakla 217. Radio i TV servis 218. Izrada mrea 219. Filtersko pletivo, proizvodnja 220. Rashladni ureaji, proizvodnja 221. Izrada klasinog i erotskog vea 222. Korneti i oblande, izrada 223. Izrada uline signalizacije 224. Karnie, proizvodnja 225. Metalna i plastina sita, izrada 226. Opruge, izrada 227. Auto presvlake, proizvodnja, prodaja 228. Optiki instrumenti, izrada 229. Pletenine, proizvodnja 230. Sitotamparski studio 231. Skije, servis 232. Oslikavanje materijala 233. Sodara 234. Pekara, proizvodnja i prodaja 235. Staklorezaka radionica 236. Trikotaa, proizvodnja 237. tampane ploe, proizvodnja 238. Prerada trske 239. Reklamni panoi, izrada 240. Zabavna elektronika, proizvodnja 241. Roletne, izrada, postavljanje, servis 242. Proizvodnja i prodaja perika 243. Limarska radionica 244. Ekseri i zakovice, proizvodnja 245. Industrijsko oblikovanje, biro 246. Suai vazduha, proizvodnja 247. Izmenjivai toplote, izrada 248. Mikro hidroelektrana 249. Sire, proizvodnja 250. Udice i varalice, proizvodnja 251. Papirna ambalaa, proizvodnja

252. ivenje i izrada jorgana i jastuka 253. Knjigoveznica 254. Izrada uadi 255. Izrada mainske ipke 256. Brodoplastiarski radovi 257. Hidroizolacioni materijali, izrada 258. Proizvodnja grafitnih proizvoda 259. Produkcioni fotograf 260. tamparija tekstila 261. Izrada opanaka 262. Izrada ortopedske obue 263. Preparatorka radionica 264. Punionica butan boca 265. Konzervatorska laboratorija 266. Snimanje audio kaseta, CD-a i sl. 267. istionica koe i krzna 268. Izrada i postavljanje nadgrobnih spomenika 269. Punjenje amortizera 270. eljaonica vune 271. Kovnica medalja i znaaka 272. Uplitanje eline uadi 273. Izrada damskih i mukih eira 274. Akustina izolacija, izrada 275. Arhitektonske makete, izrada 276. Konfekcioniranje papira 277. Tkanica posebnih tkanina 278. Saraka radnja 279. Mljekara, prerada mlijeka 280. Fotografski automat 281. Tonski studio 282. Djeja verzija proizvoda za odrasle 283. Izrada sigurnosnih ureaja u kolima za djecu (sjedita, nosiljke, kolica) KULTURA I INTELEKTUALNE USLUGE 1. Biro za konsalting usluge 2. Dizajn umetniki studio 3. Projektovanje enterijera 4. Biro za studije i projektovanja 5. Studio grafikog dizajniranja 6. Izdavanje asopisa i novina 7. Izrada tehnike dokumentacije 8. Studio industrijskog dizajna 9. Biro za istraivanje trita 10. Konstrukcioni biro 11. Izrada tehnikih crtea 12. Izdavanje biltena sa kliping informacija

13. Agencija za razmjenu raunarskih programa 14. Kursevi kuvanja 15. Poduavanje aka i studenata 16. Muzika kola 17. Fresko-slikarski atelje 18. Projektovanje pomou raunara 19. kola stranih jezika 20. Biblioteka i itaonica 21. Prevodilaki biro 22. Transfer inovacija, agencija 23. Izdavanje razglednica i estitki 24. Adaptacija prostora, projektovanje 25. Organizovanje kulturnih priredbi i manifestacija 26. Umjetnika galerija 27. Konzervacija slika i rukopisa 28. Savjetovalite i servis za poetnike u biznisu 29. Agencija za iznajmljivanje maina i alata 30. Estradna agencija 31. Slikarska kola 32. Restauraterski atelje 33. Izrada biografija 34. Izrada porodinih stabala TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 1. Pokretna trgovina 2. Galerija sa knjiarom 3. Izdavanje turistike opreme 4. Kiosk sa brzom hranom 5. Motel 6. Specijalizovani butik 7. Bife razliitih namjena 8. Drogerija 9. Nacionalni restoran 10. Parfimerija 11. Turistika agencija 12. ajdinica, posebno ili kombinovano 13. Auto kamp 14. Prodavnica hljeba i peciva 15. Organizovanje izleta 16. Prodaja tampe i duvana 17. Organizovanje tura zdravstvenog pjeaenja 18. Ribarnica 19. Restoran vegetarijanske hrane 20. Burekdinica

21. Mlijeni restoran 22. Prodavnica suvenira 23. Finska sauna 24. Prodavnica robe domae radinosti 25. Mini golf 26. Prodavnice odjee 27. Prodavnica podnih prostirki 28. Prodavnica koe i obue 29. Prodavnica plastike i gume 30. Prodavnica djelova za dvotokae 31. Prodavnica tekstilne pozamanterije 32. Prodavnica audio i video proizvoda 33. Vinoteka 34. Turistiki vodi 35. Prodavnica noene odee 36. Prodavnica hrane bez aditiva (zdrava hrana) 37. Prodavnica igraaka i ukrasa 38. Prodavnica umjetnikih antikviteta 39. Prodavnica poljoprivredne mehanizacije 40. Pivnica sa ili bez rotilja 41. Ergela, jahanje 42. Riblji restoran 43. Pizzeria 44. Kafe bar 45. Araniranje izloga 46. Prodavnica biuterije 47. Prodavnica foto pribora i opreme 48. Prodavnica galanterije 49. Noni bar 50. Piljarnica 51. Prodavnica ortopedskih pomagala 52. Dragstor 53. Galerija sa unikatnom keramikom 54. Prodavnica muzikih instrumenata 55. Antikvarnica knjiga 56. Prodavnica kapa i eira 57. Knjiara i papirnica 58. Biljna apoteka 59. Taverna 60. Vinski podrum 61. Poslastiarnica 62. Komisiona prodaja polovne robe 63. Prodavnica mesa i preraevine 64. Komisiona prodaja vozila 65. Prodavnica robe sa grekom 66. Prodavnica ribolovskog pribora 67. kola jahanja 68. Voskarsko-svjearska radnja 69. Rekreativno jahanje 70. Posrednika agencija

71. Usluge vonje fijakerom 72. Organizovanje splavarenja 73. Kobasiarska radionica 74. Uvozno-izvozna agencija 75. Izdavanje soba, kua i apartmana 76. Prodavnica opreme za hobiste 77. Potanska prodaja specijalnih delikatesa 78. Skladite graevinskog materijala 79. Prodaja putem automata 80. Kiosk sa raznim salatama 81. Servis za uslune nabavke 82. Agencija za nekretnine 83. Planinarski vodi 84. Klub za skijanje na vodi 85. kola jedrenja 86. Seksi op 87. kola skijanja i skokove 88. Ulina prodaja sladoleda 89. Postavljanje ski vezova 90. Trgovaki putnik, akviziter 91. Prikupljanje starih autoguma 92. Filateristika prodavnica 93. Kataloka prodaja 94. Prodavnica odjee i obue nestandardnih veliina 95. Kursevi za krupijee i ankiste 96. Iznajmljivanje velikih atora 97. kola plivanja 98. Iznajmljivanje velikih amaca 99. Kuglana 100. Teniski tereni 101. Streljana 102. Diskoteka POLJOPPRIVREDA, UMARSTVO, LOV I RIBOLOV 1. Profesionalni rijeni ribolov 2. Proizvodnja udica i varalica 3. Izdavanje amaca za ribolov 4. Uzgoj kalifornijskih glista 5. Prerada meda i cvjetnog praha 6. Inkubiranje jaja 7. Proizvodnja ivinskog mesa 8. Servis ribolovnog pribora 9. Uzgoj pela i proizvodnja meda 10. Uzgoj japanske prepelice 11. Proizvodnja sireva 12. Proizvodnja voa 13. Uzgoj ovaca

14. Tov teladi i junadi 15. Suenje peuraka, voa i povra 16. Usluge sa mehanizacijom 17. Proizvodnja ranog povra 18. Uzgoj krznaica 19. Kalemarska proizvodnja (loza) 20. Sakupljanje ljekovitog bilja 21. Kalemljenje voa 22. Prerada lekovitog bilja 23. Proizvodnja vonih sokova 24. Ureivanje parkova 25. Proizvodnja integralnog ita 26. Veterinarska stanica 27. Proizvodnja sjemena 28. Proizvodnja lonarica 29. Zatita voa i povra 30. Proizvodnja rezanog cvijea 31. Mlin, mljevenje ita 32. Proizvodnja rasada cvijea 33. Uzgoj konja (ergela) 34. Uzgoj pueva 35. Uzgoj egzotinih ivotinja 36. Proizvodnja vjetakog cvijea 37. Usluna klanica 38. Vinogradarstvo 39. Bazensko ribogojilite 40. Rasadnik ukrasnog grmlja 41. Proizvodnja vonog sireta 42. Otkupna stanica za umske plodove 43. Usluna obrada zemljita 44. Otkupna stanica stoke i dr. 45. Uzgoj koza 46. Tov svinja 47. Proizvodnja zainskog bilja 48. Zadruga (sa tri ili vie lanova) 49. Uzgoj jagodiastog voa 50. Odgoj patuljiastog drvea 51. Proizvodnja vrbe za pletenje korparskih proizvoda 52. Proizvodnja eterinih ulja 53. Proizvodnja sirka za metle 54. Traktorski usluni radovi 55. Proizvodnja stonog brana 56. Branje voa i povra 57. Uzgajanje golubova 58. Sakupljanje smole 59. Batovanska servis agencija 60. Primarna prerada voa 61. Suenje mesa i preraevina 62. Proizvodnja rasada povra 63. Prerada mlijeka 64. Rezanje grae

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Sakupljanje umskih plodova Agronomska stanica Staklenika proizvodnja cvijea Proizvodnja krmnog bilja Plantani uzgoj ljekovitog bilja Proizvodnja bio ubriva Prskanje voa i povra, usluge Orezivanje vonjaka, usluge Uzgoj svilene bube Uzgoj ptica Uzgoj rasnih ili lovakih pasa Hladnjaa Proizvodnja i prerada peuraka

SAOBRAAJ I VEZE 1. Taksi auto, taksi sluba 2. Kamionski prevoz 3. Meunarodna pedicija 4. Auto dizalica, usluge 5. Benzinska pumpa 6. Selidbe i transporti 7. Utovarno-istovarni radovi 8. Prevoz ljudi i robe splavom 9. Prevoz i dostava posebnih poiljki 10. Auto kola 11. Polaganje telefonskih linija 12. Rent-a-kar agencija 13. Vuna sluba 14. Instaliranje satelitskih antena 15. Garderoba putnikog prtljaga 16. Taksi prevoz, amcem, brodom 17. Avio taksi prevoz 18. Badarenje taksimetara 19. Prevoz tenih tereta ZDRAVSTVO I SOCIJALNA DJELATNOST 1. Agencija za pomo bolesnim i iznemoglim licima 2. Djeji vrti, jaslice 3. Spravljanje prirodnih ljekova 4. Savjetovalite kako voditi zdrav ivot 5. Zubarska ordinacija 6. Izrada ortopedskih pomagala 7. Zubno-protetiarska laboratorija 8. Fizioterapeutski salon 9. Specijalistika ordinacija 10. Proizvodnja soiva 11. Savjetovalite za trudnice 12. Ordinacija rekonstruktivne hirurgije 13. Savjetovalite za mlade 14. Agencija za usluge uvanja djece i starih osoba 15. Optiarski butik sa ordinirajuim okulistom 16. Rekreacioni centar 17. Ordinacija alternativne medicine 18. Psiholog, ordinacija 19. Ordinacija ljekara opte prakse 20. Proizvodnja slunih aparata 21. Sportska medicina, usluge 22. Kuna njega bolesnika 23. Apoteka ljekovitog bilja 24. Proizvodnja hirurkih sjeiva

EKONOMIJA I ADMINISTRACIJA 1. Knjigovodstvene usluge 2. Biro za osnivanje radnji i preduzea 3. Biro za trina istraivanja 4. Iznajmljivanje raunarske opreme 5. Izrada programa za investiciona ulaganja 6. Marketing studio 7. Iznajmljivanje kancelarijske opreme 8. Ekonomsko-finansijski konsalting 9. Ulina, kiosk mjenjanica KOMUNALNE DJELATNOSTI 1. ienje stubita, servis 2. Kopanje bunara, kanala i sl. 3. Prikupljanje otpadnih materijala 4. Snabdijevanje ogrevom 5. Prerada otpadnih materijala 6. Pranje ulica 7. ienje bojlera 8. ianje i koenje trave, ivih ograda 9. ienje termo pei 10. Gradnja seoskih vodovoda 11. ienje dimnjaka, agencija 12. Rezanje i cijepanje drva 13. Otkup otpadnih materijala 14. Dostava plina i lo ulja 15. Deratizacija i dezinfekcija 16. Ureivanje parkovskog drvea 17. Izrada septikih jama

25. Higijenizacija seoskih vodovoda 26. ienje i spremanje stanova i kua POSLOVI KOD KUE 1. Raunarska obrada teksta 2. Izrada goblena 3. Runo i mainsko pletenje 4. Izrada presvlaka 5. Uzgoj akvarijumskih ribica 6. ivenje i krojenje po meri 7. Usluno deuranje uz telefon 8. Vezenje amblema, runo i mainski 9. Usluno pakovanje poklona i sitnije robe 10. Finansijski savjetnik 11. Zlatotisk 12. Uvezivanje plastikom ili icom 13. Prepravljanje odjee 14. Plisiranje suknji 15. Izrada malih drvenih igraaka 16. Slikanje slika slamom 17. Rezbarenja drveta, kamena 18. Izrada predmeta od gipsa 19. Prepis tekstova 20. Dihtovanje prozora i vrata 21. Runo i mainsko vezenje 22. Izrada raunarskih programa 23. Tkanje tapiserija 24. Slobodno crtanje i slikanje 25. Kuna tamparija 26. Izrada ipke 27. Izrada tehnikih crtea 28. Popravka muzikih instrumenata 29. Umnoavanje grafika 30. Prevoenje i kucanje prevoda 31. Heklani radovi 32. Usluno prikupljanje i prevoenje stranih oglasa 33. uvanje i nega kunih ljubimaca 34. Prikupljanje poslovnih oglasa 35. Izrada lutki 36. Izrada intarzija 37. Usluno zavarivanje i lemljenje 38. Prerada drvenog otpada 39. Izrada vizit karata sa slikom / kaligrafija

ZABAVA I OSTALO 1. Plesna sala sa bifeom 2. Salon zabavnih igara 3. Pratnja na putovanjima 4. Plesna grupa 5. Ljetnja bata sa bioskopom 6. Oslikavanje keramike 7. Zabavni orkestar 8. Igralite za tenis 9. Menaderski posao u muzici 10. enidbeno-udadbena agencija 11. Komponovanje muzike 12. Studio za presnimavanje video i foto slajdova 13. Iznajmljivanje muzikih instrumenata, razglasa ili ozvuenja 14. Ulina prodaja tampe 15. Peenje raznih plodova 16. TV studio za izradu reklamnih spotova 17. Veterinarska klinika za lijeenje kunih ljubimaca 18. Raznoenje novina na kune adrese 19. Izrada programa zabavnih igara 20. Izrada i snimanje karaoka 21. Bilijar salon 22. Pokretni zabavni park 23. Privatni detektiv 24. Stalni zabavni park 25. Pokretni bioskop 26. Snimanje video i kino kamerom 27. Salon za sportsku masau 28. Anketiranje potroaa, glasaa 29. Prevoenje i izdavanje popularnih knjiga i broura 30. Manekenska agencija 31. Foto model 32. Organizovanje priredbi u kui 33. uvanje kunih ljubimaca 34. kola plesa i okretnih igara 35. kola akrobatike 36. kola za onglere 37. Dresura ivotinja 38. Ulino fotografisanje 39. Kuni majstor na poziv 40. Termopreslikaka tampa majica 41. Izdavanje alata i opreme 42. Studio za titlovanje filmova ili nasnimavanje zvunog prevoda