56
1 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Rezumatul tezei de doctorat STUDIUL CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE A MIXTURILOR CU BITUM SPUMAT SI TEHNOLOGIILE DE PUNERE IN OPERA Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Constantin ROMANESCU Doctorand: ing. fiz. Marian PETICILĂ Bucuresti, 2010

Bitum Spumant Teza de Doctorat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bitum Spumant Teza de Doctorat

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri

Rezumatul tezei de doctorat

STUDIUL CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE A MIXTURILOR CU BITUM SPUMAT

SI TEHNOLOGIILE DE PUNERE IN OPERA

Conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Constantin ROMANESCU

Doctorand: ing. fiz. Marian PETICILĂ

Bucuresti, 2010

Page 2: Bitum Spumant Teza de Doctorat

2

Mulțumiri

Cu aceasta ocazie îmi pot exprima întreaga recunoștința si mulțumire conducătorului tezei de doctorat,

Prof. Dr. Ing. Constantin Romanescu, pentru îndrumarea si sprijinul acordat, atât pe perioada a studiilor

doctorale desfășurate la UTCB, cat si pentru îndelungata colaborare pe care am avut-o, începând chiar cu

perioada mea de debut ca inginer in domeniul rutier.

In mod deosebit, țin sa mulțumesc pentru susținerea si buna colaborare profesionala si colegiala

acordata pe parcursul anilor de întreg colectivul profesoral al Catedrei de Drumuri si Cai Ferate a CFDP si despre

care pot spune ca au reprezentat întotdeauna repere profesionale si morale pentru întreaga mea activitate atât

in domeniul ingineriei rutiere cât si in viață.

Având in vedere ca susținerea unei teze de doctorat reprezintă o realizare profesionala deosebita si care

nu ar fi posibila fără o pregătire temeinică dată de școală dar si de susținerea colegilor de serviciu din instituțiile

unde am profesat, pe parcursul multor ani, exprim întreaga recunoștința :

- Scolii românești de fizica care m-a format ca cercetător;

- Colegilor de la CESTRIN, îndeosebi domnilor directori din acea perioada, Dl. R. Andrei, Dl. L. Stelea si Dl.

M. Șerbulea, care m-au susținut necondiționat in toate demersurile mele de a pregăti profesional la cel

mai înalt nivel;

- Colectivului LCPC – Centrul de la Nantes care „m-a adoptat” necondiționat si unde am avut prilejul de a

derula activitate de cercetare de nivel mondial, atât din punct de vedere al resurselor alocate cat si

profesionalismului cercetătorilor francezi. În acest context mulțumesc îndeosebi D-lui cercetător B.

Cazacliu care mi-a impus un înalt standard de profesionalism in activitatea de cercetare dar si

tehnicianului superior B. Guieysse care m-a susținut cu întreaga sa dăruire si energie pentru a realiza un

volum foarte mare de determinări de laborator, mai ales când a fost nevoie de elaborarea de noi

metode si procedee;

- Colegilor din AND/CNADNR, îndeosebi cei din Direcția Calitate pentru susținerea acordata întotdeauna

în pregătirea mea profesională, mai ales pentru altruismului de care au dat dovada in împărtășirea

imensului bagaj de cunoștințe si informații profesionale acumulat de aceștia din experiența îndelungată

pe lucrările majore de reabilitare a drumurilor naționale din Romania.

De asemenea, îmi exprim întreaga gratitudine fata de suportul acordat de părinți, mai ales pentru faptul ca

au cultivat in mine de la o vârsta foarte frageda pasiunea de a învăța si dorința de a descoperi tot ce e nou si

interesant.

ing. fiz. Marian PETICILĂ

Page 3: Bitum Spumant Teza de Doctorat

3

CUPRINS *

PREAMBUL 1 I. INTRODUCERE 2 I.1. Tendințe actuale în dezvoltarea mixturilor asfaltice I.2 Mixtura cu bitum spumat I.3. Utilizarea mixturilor cu bitum spumat la execuția structurilor rutiere

2 5 8

II. PRODUCEREA ÎN LABORATOR A MIXTURII CU SPUMA DE BITUM 11 II.1 Spuma de bitum II.2 Echipamentele de laborator specifice II.2.1 Mașina de spumare a bitumului II.2.2 Malaxorul de laborator II.3 Studiul de laborator pentru spumarea bitumului II.3.1 Configurarea si calibrarea FoamLab II.3.2 Evaluarea bitumurilor II.4. Studiul de malaxare II.4.1. Regimul de malaxare II.4.2. Optimizarea malaxorului SAE 20902

11 13 13 14 17 17 20 28 28 29

III. PROCEDURA PRIVIND FABRICATIA MIXTURII CU BITUM SPUMAT ÎN LABORATOR și METODELE DE CARACTERIZAREA A MIXTURII CU BITUM SPUMAT

35

III.1.1 Fabricații preliminare III.1.2 Elaborarea retetei pentru mixtura cu bitum spumat III.1.2 Procedura de lucru pentru fabricarea mixturii cu spuma de bitum III.1.2.a Procedura de lucru pentru fabricarea spumei de bitum III.1.2.b Procedura de fabricatie a mixturii III.1.2.c Procedura de eșantionare

35 39 40 40 41 42

III.2 Determinările de laborator efectuate pentru caracterizarea mixturii cu bitum spumat III.2.1 Caracterizarea fizico-mecanica III.2.2 Determinarea conținutului de bitum prin metoda Rouen III.2.3 Determinarea constituenților mixturii pe clase dimensionale (test de „dezanrobare pe clase”) III.2.3.a Procedura de încercare III.2.3b Interpretarea rezultatelor III.2.4 Determinarea rezistentei la compresiune III.2.4.a Încercarea Duriez III.2.4.b Punerea la punct a unei metode Duriez simplificate III.2.4c Protocolul de încercare la determinarea rezistentei la compresiune III.2.5 Determinarea masei volumice aparente III.2.6 Microscopie III.2.7 Analiza petelor de bitum pe hârtie de filtru

42 44 45 45 46 46 50 50 52 53 54 54 55

IV. PROGRAM EXPERMINETAL DE LABORATOR PENTRU STUDIUL PROCEDEULUI DE FABRICATIE AL MIXTURII CU BITUM SPUMAT

58

IV.1. Fabricațiile de mixtura cu bitum spumat în laborator și datele experimentale obținute IV.1.1. Determinarea rezistentei la compresiune specifice rețetei 0/10 IV.1.2. Campania experimentala pentru studiul parametrilor de fabricație IV.1.3 - Estimarea incertitudinilor determinărilor de laborator efectuate IV.1.3 a – Stabilitatea curbei granulometrice IV.1.3 b – Conținutul de parte fina a amestecului granular (treceri prin sita de 0,08mm) IV.1.3.c. Incertitudinea la determinarea conținutului de bitum și de apa IV.1.3.d. Reproductibilitatea fabricațiilor de mixtură folosite la studiul parametric

58 58 60 62 63 66 67 70

IV.2 Prelucrarea datelor experimentale. Analiza influentei parametrilor ce caracterizează fabricația mixturii cu bitum spumat (studiul parametric) IV.2.1 Primul model liniar IV.2.2 Al doilea model liniar IV.2.3 Al 3-lea model - modelul liniar simplificat

72 76 79 87

IV.3 Concluziile analizei statistice 88 V. STRUCTURA MIXTURII CU BITUM SPUMAT 90 V.1. Analiza vizuală V.2. Analiza structurii prin încercările de dezanrobare pe clase

90 93

Page 4: Bitum Spumant Teza de Doctorat

4

V.3. Modelul de formare al mixturii cu spuma de bitum V.3. Informații despre distribuția masticului cu „testul petelor” V. 4. Concluzii privind viabilitatea modelului elaborat

99 101 104

VI. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI CU SPUMA DE BITUM LA RECICLAREA STRUCTURILOR RUTIERE 107 VI.1. Stadiul dezvoltării tehnologiei de reciclare cu bitum spumat 107 VI.2. Reciclarea „in situ” utilizând tehnologia mixturii cu bitum spumat VI.3. Utilaje utilizate la execuția structurilor rutiere cu tehnologia bitumului spumat VI.3.1. Utilaje de stabilizare sau reciclare în situ VI.3.2 Stații mobile de producție a mixturii cu bitum spumat VI.3.3 Metode de control moderne a condițiilor și calității lucrărilor de reciclare

107 111 111 114 115

VI.4. Performantele structurilor rutiere degradate reciclate, utilizând tehnologia cu bitum spumat VI.4.1 Determinarea modulilor și a capacitații portante VI.4.2. Determinari de capacitate portanta pe sectoarele experimentale executate în Romania VI.4.2.a. Sectorul experimental situat pe DN 5 VI.4.2.b. Sectorul experimental situat pe DN 7 VI.4.2.c. Dimensionarea sistemului rutier pentru reciclarea efectuata pe DN 17

117 117 118 118 119 120

VI.V. Concluzii 122 VII. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE RECICLARE „IN SITU” IN ROMANIA 123 VII.1. Tehnologi de reciclate aplicate în Romania 123 VII.2. Caracteristicile infrastructurii rutiere din România VII.2.1 Reciclarea la rece cu emulsie bituminoasa VII.2.2. Reciclarea mixturilor la cald “in situ” VII.2.3. Reciclarea mixturilor la cald în stații fixe VII.2.4 Reciclarea cu bitum spumat

126 126 131 132 133

VII.3. Utilizarea soluțiilor de reciclare pentru drumuri de categorie superioara 134 VIII. AGREMENTAREA TEHNICA A RECICLARII CU BITUM SPUMAT 137 VIII.1. Condițiile generale impuse agrementelor 137 VIII.2. Soluția tehnica bazata pe utilajul de reciclare Wirtgen WR4200 VIII.2.1 Reciclarea structurilor rutiere degradate din mixtura asfaltica cu utilajul Wirtgen 4200 pentru execuția stratului de baza (conform AT 005-07/104-2004) VIII.2.1.a. Condiții tehnice de agrementare VIII.2.1.b. Studiul de laborator VIII.2.1.c. Determinări de capacitate portanta pe sectoarele experimentale VIII.2.1.d. Concluzii prezentate în agrement

139 140 141 147 154 154

VIII.2.2. Reciclarea structurilor rutiere degradate din beton de ciment cu utilajul Wirtgen 4200 pentru execuția stratului de fundație (conform AT 005-07/99-2004)

155

VIII.2.2.a. Condiții tehnice de agrementare VIII.2.b. Studiul de laborator

156 159

VIII.3.2. Reciclarea structurilor rutiere degradate utilizând reciclatorul WIRTGEN 2500S (conform AT 005-07/136-2005)

163

IX. LUCRARI MAJORE DE REABILITARE PE RETEAUA DRUMURILOR NATIONALE UNDE S-A UTILIZAT TEHNOLOGIA DE RECICLARE BAZATA PE BITUMUL SPUMAT

169

IX.1. Reabilitarea DN17, sector Km 116+000 - Km 155+000 – Constructor AKTOR IX.2 Reabilitare DN 56A, km 45+000 - 79+140 - Constructor J. V. Pizzarotti Tirrena Scavi Spa IX.3 Reabilitare DN 56A, km 0+000-45+000 - Constructor Mochlos S.A. cu subcontractare ROMSTRADE

169 171 176

IX.4. Concluzii privind lucrările de reabilitare ce au utilizat tehnologia cu bitum spumat 180

X. CONCLUZII SI CONTRIBUTII PERSONALE REFERITOARE LA STUDIUL MIXTURII CU BITUM SPUMAT SI LA DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI IN TARA NOASTRA

181

X.1. Concluzii generale X.1. Contributii personale

181 182

XI. BIBLIOGRAFIE 184 XII. ANEXE 188

* - cuprinsul, numerotatea tabelelor si a figurilor sunt identice cu cele din teza

Page 5: Bitum Spumant Teza de Doctorat

5

REZUMAT

Teza abordează tematica enunțata in titlu din doua perspective principale: cercetarea de

laborator întreprinsă de autor si observații si concluzii privind aplicabilitatea rezultatelor cercetării la

utilizarea tehnologiei in cazul lucrărilor de reabilitare derulate in tara noastra. Astfel, lucrarea este

structurata pe 10 capitole, cuprinse in 183 de pagini, bibliografie si 13 anexe. Lucrarea conține 102

figuri si 62 de tabele (excluse anexele).

Cuprinsul tezei prezentat este cel al tezei, precum si numerotația figurilor si tabelelor este

conforma cu cea prezentata in teza.

PREAMBUL

Prezenta teză de doctorat se bazează pe un volum considerabil de date experimentale referitoare

la tehnologia mixturilor cu bitum spumat în baza cercetărilor efectuate de către autor la Laboratoire

Centrales des Ponts et Chaussées (LCPC) – Franța, studiilor privind agrementarea tehnologiei de către

CESTRIN, în baza observațiilor efectuate de către specialiști ai CNADNR sau personalul profesoral al

Catedrei de Drumuri și Poduri al UTCB – CFDP, referitor la lucrările efectuate pe rețeaua drumurilor

naționale din România.

Studiul efectuat la LCPC a reprezentat o colaborare cu Grup Fayat și Shell Global Solutions.

Partenerii au solicitat un studiu care sa identifice și să fundamenteze științific principiile generale de

fabricație a mixturii cu bitum spumat. Mai concret, s-a urmărit găsirea unei rețete de mixtură optime,

corelarea cu parametrii de fabricație, caracterizarea structurală a mixturii în concordantă cu rezistenta

mecanică a mixturii compactate [1]. Ulterior, experiența acumulată a fost deosebit de utilă în activitatea

derulată la CESTRIN si CNADNR, atât pentru elaborarea agrementării tehnologiei în tara noastră, dar

și pentru a formula concluzii despre viabilitatea metodei si comportarea în exploatare a sectoarelor de

drum reabilitate cu această tehnologie [2].

I. INTRODUCERE

I.1. Tendințe actuale în dezvoltarea mixturilor asfaltice

Tehnologia de bază pentru construcția și întreținerea structurilor rutiere constă în utilizarea

mixturilor bituminoase. O definiție generală a mixturilor asfaltice este: material de construcţie realizat

din amestecuri obţinute, pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale sau artificiale şi

filer, aglomerate cu bitum, printr-o tehnologie adecvată. Liantul fiind bitumul, factorul cheie în

realizarea unei mixturi de calitate, constă în dozarea corectă a bitumului și dispersia omogenă a lui în

masa mixturii. Cel mai frecvent folosită este mixtura asfaltică la cald („hot-mix”), realizată printr-un

proces tehnologic care presupune încălzirea agregatelor naturale, filerului și bitumului, executarea

malaxării până la anrobarea completă a agregatelor şi punerea în operă la temperaturi foarte ridicate [3].

În particular, alegerea unei rețete optime de asfalt se face funcție de solicitările de trafic,

climatice [3,9] și de considerente economice. In prezent, dat fiind nivelul de dezvoltare global ce

implică considerente de mediu și dezvoltare durabilă, se impun analize și din punct de vedere al

impactului social și asupra ecosistemului, întrucât, fără nici o exagerare, lucrările de drumuri și

autostrăzi reprezintă dezvoltarea civilizației umane la nivel planetar. La aceste considerente, adăugam și

faptul că bitumul este un produs petrolier, petrol care este o resursă epuizabilă și inevitabil o să asistam

la o creștere continuă a prețului. In acest context, în următorii ani o să avem o multitudine de tehnologi

referitoare la utilizarea bitumului ca liant, dar care vor viza economii semnificative prin reducerea

conținutului de bitum în mixtura, consumuri specifice de combustibili diminuate, impact minimal

asupra mediului, dar în paralel cu creșterea performantelor acestor mixturi. Una din posibile direcții de

dezvoltare este utilizarea bitumului spumat. Deși tehnologia nu este de dată recentă, în ultimii ani se

Page 6: Bitum Spumant Teza de Doctorat

6

observa o evoluție spectaculoasă a acesteia prin considerarea ei ca o tehnologie de tipul „half-warm

mixture”[3, 10].

Conform European Asphalt Paving Association (EAPA) o clasificare a mixturilor asfaltice se

poate face funcție de temperatura agregatelor de la fabricație. In tabelul I.1 se observa clar că tehnologia

mixturilor cu bitum spumat nu se încadrează în categoria tehnologiilor „la rece”, așa cum, în lipsa unor

standarde sau normative naționale este uneori inclusă în tara noastră.

Tabelul I.1 – Clasificarea tehnologiilor mixturilor asfaltice în functie de temperatura de fabricatie.

Tehnologie Temperatura

la malaxare

Principiul de baza al

tehnologiei

Influenta asupra bitumului

Mixtuta asfaltica la cald „”HOT MIX” 120 – 190 °C Bitum fierbinte

„WARM MIX” (WMA) 100 – 140 °C Aditivi organici Modifica reologia bitumului

și a mixturii

„HALF-WARM MIX” 70 – 100 °C Bitum spumat Reduce viscozitatea liantului

prin formarea spumei

Emulsie bituminoasa Reduce viscozitatea liantului

prin emulsionare

Mixtura asfaltica la rece „COLD MIX” fara incalzire Emulsie bituminoasa Reduce viscozitatea liantului

prin emulsionare

In figura I.1 este prezentat sub forma grafică o clasificare a mixturilor asfaltice din punct de

vedere al gradului de anrobare al agregatelor, prin corelarea dimensiunii maxime a sorturilor granulare

cu temperatura din timpul fabricație.

Tehnologiile mixturilor asfaltice la temperaturi intermediare, când se folosesc temperaturi la

fabricație inferioare valorii de 100 °C, prezintă avantajul major ca avem un consum energetic mult

diminuat (cantitate de combustibil utilizat la încălzire), deoarece nu mai este necesara uscarea

agregatelor (figura I.2). Pe lingă acest avantaj adăugam și faptul că avem emisii de noxe mult diminuate

rezultate din încălzirea bitumului, ceea ce duce și la îmbătrânirea mult diminuată a bitumului în faza de

fabricare a mixturii [11].

Considerând coeficienții calorici ai materialelor componente din mixtura și o umiditate normala

a agregatelor la stocarea în padocuri, constatam ca în cazul mixturilor asfaltice la cald (hot-mix)

utilizam circa 75% din energie pentru evaporarea apei din agregate. Pe ansamblu, o stație ce fabrică

mixtura la temperaturi joase poate economisi circa 50% energie, comparativ cu o stație clasica.

Figura I.1 – Influenta temperaturii asupra gradului de

anrobare pentru mixturile asfaltice

Figura I.2 – Consumul energetic specific la fabricarea

mixturilor asfaltice la cald

Comparând tehnologiile ce utilizează temperaturi intermediare (half warm) cu tehnologia de

producție a mixturilor clasice la cald, din punct de vedere al poluării ambientale avem de asemenea

Page 7: Bitum Spumant Teza de Doctorat

7

reduceri semnificative: reducerea cu circa 30% a emisiilor de dioxid/monoxid de carbon, cu circa 60% a

diverșilor compuși azotați și cu circa 50% a prafului [11].

I.2 Mixtura cu bitum spumat

Utilizarea bitumului spumat pentru execuția straturilor din structură rutieră datează încă din

1956, fiind elaborată în SUA de către Ladis Csanyi [6, 51] - US Patent 2917395/1959. Aplicabilitatea

relativ restrânsă pe plan mondial a soluției tehnologice poate fi atribuită și datorită faptului ca până în

anii `90 a fost obiectul unei licenței deținute de grupului Mobil Oil. În plus, tehnologia presupune ca

procesul de fabricație să necesite un control riguros al anumitor parametrii, în corelație cu materialele

utilizate și condițiile de mediul ambiant. Se mai remarcă că tehnologia permite atât fabricarea mixturilor

bituminoase, dar poate fi folosită și la stabilizarea solurilor necoezive [12].

Aplicarea tehnologiei pe scară largă pentru execuția straturilor din structura rutieră, s-a făcut

începând cu anii ’70 în Australia [17, 18], ulterior căpătând utilizare largă în Africa de Sud [19] și

Finlanda. Tehnologia a reintrat din nou în atenție în anii ’90, mai ales datorită orientării spre soluții

economice și minimizării impactului asupra mediului dat de lucrările de execuție sau întreținere

drumuri și străzi. Si în tara noastră au fost preocupări timpuri pentru dezvoltarea tehnologiei încă din

anii `80, pentru aplicarea soluției pe rețeaua drumurilor naționale (pa raza DRDP Iași). Cu toate acestea,

soluția a început sa fie aplicată la lucrări mari de reabilitare începând cu sfârșitul anilor `90, utilizând

tehnologia Wirtgen de reciclare. Cu toate acestea, nu există standarde sau norme tehnice armonizate,

tehnologia fiind mai degrabă specifica echipamentelor și agrementata punctual, funcție de echipamentul

folosit și sistemul de calitate implementat în firmele respective.

In terminologia româneasca termenul consacrat este „mixtura cu bitum spumat”, dar personal,

optam pentru denumirea „spumă de bitum”, întrucât este mai sugestivă această exprimare. In literatura

de specialitate anglo-saxonă sunt utilizați termenii de „foamed bitumen” și „foam mixture” (FOAMIX)

sau „foamed asphalt” iar în literatura francofonă „mousse du bitume” și „grave-mousse”.

Așa cum am prezentat în paragraful anterior, mixtura cu spumă de bitum poate fi încadrată în

categoria mixturilor bituminoase, fiind un amestec de agregate și bitum, iar din punct de vedere al

temperaturilor de fabricație ca un tip de mixtură de temperatură intermediară (half-warm mix). Se va

prezenta detailat în această lucrare că liantul mixturii este dat de masticul format din bitumul ce

înglobează partea fină din granulozitatea mixturii (fig. I.3). Procedeul de fabricație constă în

pulverizarea bitumului sub formă de spumă în timpul malaxării agregatelor, „la rece” și pentru o

umiditate dată [11, 14, 15].

Figura I.3 - Mixtura cu spuma de bitum, inainte (stinga) și dupa compactare (dreapta)

Pe scurt, procedeul de fabricație a mixturii cu bitum spumat se rezuma în următoarele etape:

- Omogenizarea amestecului de agregate și parte fină și umezirea amestecului, la o umiditate ce

poate fi aproximata pornind de la valoarea optimă de compactare dat de încercarea Proctor, minus 2

puncte procentuale.

- In timp ce malaxarea continuă, este injectată spumă de bitum direct în malaxor. Conținutul de

bitum poate varia intre 2,5 – 4% din masa de agregate. Clasa granulară a agregatelor poate merge

Page 8: Bitum Spumant Teza de Doctorat

8

până la 25 mm, cu un conținut de fine intre 5 și 15 % din masa totală. Spumă se obține prin injecția

unei cantități mici de apă intr-o masă de bitum fierbinte, în jurul la 180°C. Spumarea bitumului se

produce la ieșirea din camera de injecție unde bitumul expandează datorită vaporizării rapide a apei

dispersate fin în bitumul din camera de injecție. Apa injectată în bitum reprezintă doar câteva

procente și în condiții optime de formare a spumei, aceasta se vaporizează complet.

- Producerea mixturii se poate face atât în regim discontinuu, dar și în regim continuu. In cazul

producerii în regim discontinuu, malaxarea se menține și după întreruperea injecției de spumă, până

la omogenizare.

Figura I.4 – Domeniul granulometric specific tehnologiei cu bitum spumat

Un parametru cheie al tehnologiei constă în respectarea unui domeniului de granulozitate

specific. In figura I.4 avem reprezentate curbele granulometrice ce delimitează 3 zone distincte: zona A

– domeniul optim de utilizare, zona B – domeniu acceptabil de utilizare și domeniul C – domeniu în

care nu poate fi aplicată tehnologia [16].

Tehnologia bitumului spumat poate fi aplicată atât pentru producerea mixturii în stații fixe, dar și

pentru reciclări în situ. Un alt avantaj al tehnologiei constă în faptul că poate folosi o varietate mare de

agregate și amestecuri granulare. Spre deosebire de mixturile la cald nu se pun probleme de anrobare a

agregatelor sau de aciditate ca în cazul mixturilor cu emulsii bituminoase. Astfel, se pot folosi pentru

reciclare o gama foarte variată de deșeuri de beton sau mixtură, condiția suficientă fiind încadrarea în

domeniul de granulozitate optim.

Producerea mixturii se poate face și în stații fixe relativ simple. Astfel, un exemplu de fabricație

al mixturii cu bitum spumat constă în utilizarea unei stații de betoane, cu modificări minore. După

fabricare, mixtura este transportată în camioane acoperite pentru a nu se pierde umiditatea amestecului.

Mixtura este pusă în operă cu o trusă de așternere și compactare similară cu a mixturilor asfaltice la cald

(grinda finisoare, compactoare lise cu vibrație și pe pneuri). La punerea în opera nu avem probleme

legate de lucrabilitatea mixturii. Spre deosebire de mixturile bituminoase la cald, stratul executat nu

poate fi supus traficului greu imediat după execuție și nici acoperit cu straturile superioare din structura

rutiera respectiva. Această mixtură necesita un proces de maturare prin care se pierde umiditatea

amestecului. Cu toate acestea, pentru traficul ușor drumul poate fi deschis imediat.

I.3. Utilizarea mixturilor cu bitum spumat la execuția structurilor rutiere

Pentru execuția diverselor straturi din structura rutiera, domeniul de utilizare al mixturii cu

bitum spumat se poate suprapune cu succes peste cel al stabilizărilor cu lianți hidraulici, al mixturilor

bituminoase la cald sau cel al mixturilor cu emulsie bituminoasă. Cu toate acestea, în tara noastră, ca și

Page 9: Bitum Spumant Teza de Doctorat

9

în Europa [5], s-a consacrat pentru execuția straturilor de fundație și a straturilor de bază. Tehnologia

prezintă totuși un potențial important pentru utilizarea la execuția aproape integrala a structurilor rutiere

pentru drumuri de clasă tehnică inferioară [20] și în condiții economice avantajoase, precum și în

condiții de impact asupra mediului mult diminuate [5,6].

Sintetizând, utilizarea tehnologiei cu bitum spumat, din punct de vedere al performantelor și

avantajelor economice, se pretează la următoarele utilizări pentru construcția sau întreținerea

drumurilor:

- stabilizarea solului cu spuma de bitum,

- fabricarea de mixturi bituminoase obținute cu tehnologii relativ simple în stații fixe sau mobile,

- reciclarea structurilor rutiere cu tehnologia bitumului spumat (reciclarea „in situ” sau reutilizarea

materialelor din structurile rutiere degradate, eventual reciclarea molozului),

- mixtura stocabila , daca materialul obținut este păstrat, după fabricație, în saci sau recipiente

etanșe și poate fi compactat ulterior).

De asemenea, tehnologia cu bitum spumat prezintă avantaje certe din punct de vedere al

rentabilității economice, dintre care enumerăm:

- Procedeul de fabricație și punerea în operă nu implică tehnologi noi și avansate tehnologic. In

acest sens menționam că putem folosi la producția chiar și stații de beton, iar pentru punerea în

opera se pot folosi utilajele de la mixturile asfaltice la cald fără modificări. De asemenea, în cazul

reciclărilor în situ este posibila utilizarea acelorași utilaje ca la reciclarea cu emulsie [21].

- Mobilitatea și adaptabilitatea soluției întrucât se pot folosi diverse materii prime și mutarea cu

ușurința a utilajelor de producție.

- Stocabilitatea materialului. Lucrabilitatea materialului nu este deloc afectata de timpul scurs

intre fabricare și punerea în opera. Materialul, în condițiile în care își păstrează umiditatea

(transport în bene acoperite sau păstrarea pe termen lung în recipiente etanșe ca mixtura stocabila)

își păstrează proprietățile.

O altă posibilă aplicație a mixturii cu bitum spumat, în condițiile unei proiectări adecvate a

mixturii, este utilizarea și ca strat anti-fisură la reabilitarea sistem rutier degradat sau la așternerea

mixturii asfaltice peste structuri rutiere rigide [8].

Totuși, caracteristicile fizico-mecanice ale acestei mixturi bituminoase nu sunt la nivelul

mixturilor asfaltice bituminoase performante și nu pot fi folosite ca strat de uzura sau pentru ambele

straturi de rezistentă din structura rutieră. Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice,

performantele mixturile cu bitum spumat sunt similare cu ale mixturilor bazate pe emulsii [22]. In plus,

aceste performante se ating cu costuri reduse cu circa 25%).

II. PRODUCEREA ÎN LABORATOR A MIXTURII CU SPUMA DE BITUM

II.1 Spuma de bitum

Spumare este capacitatea unui lichid (in cazul nostru bitumul cald) de a include un gaz în toata masa

acestuia. Bitumul sub forma de spumă reprezintă o stare tranzitorie a bitumului. Aceasta stare se obține prin

introducerea apei reci în masa bitumul fierbinte. Prin fierberea apei se obține dispersia bitumului sub forma de

bule, echilibrului instabil fiind dat de efectul tensiunii superficiale al peliculei de bitum și forțele date de

presiunea vaporilor de apă în expansiune.

Fenomenul de spumare este dificil de modelat matematic, nefiind un proces cvasistatic. Pentru o

caracterizare empirică a spumei avem definite caracteristicile: Rata de expansiune – ER (Expansion Rate), și

timp de înjumătățire t1/2. ER este o funcție de timp și arata raportul dintre volumul la un moment dat și

volumul masei inițiale a bitumului. Timpul zero este dat de momentul când sa termină injecția, moment în

care avem expansiunea maximă, ce dă parametrul caracteristic ERm (Expansion Rate Maximal). S-a

aproximat că descreșterea se încadrează pe o curbă logaritmică (fig. II.1), ce poate fi dată de relația:

Page 10: Bitum Spumant Teza de Doctorat

10

tt

eERmtER

2/1

2ln

)(

bitum fierbinte

apa rece (+aer)

camera de expansiune

duza de iesire

spuma de bitum

duza de intrare

Figura II.1 – Curba teoretica a descreșterii

volumului spumei dupa injecție Figura II.2 - Reprezentarea schematica a producerii

spumei de bitum în camera de injectie

Deși la măsurători precise se constata că aceasta curba este doar o aproximare a curbei reale,

condițiile de spumare însumând mult mai mulți factori, s-a ajuns la o convenție „ad-hoc” a cercetătorilor din

domeniu pentru a se măsura spumarea în recipiente asemănătoare, la o injecție ce durează 5 s, și o masa de

bitum injectat de 500g. În aceste condiții ERm se determina după înălțimea medie a petei de pe pereții

interiori ai vasului iar t1/2 ca timpul de când se ajunge la înjumătățirea volumului, măsurat de la sfârșitul

injecției: ER(t1/2) = ERm/2.

Soluția tehnică pentru producerea spumei de bitum constă în utilizarea unei camere de injecție în care

se introduc debite controlate de bitum fierbinte, apă și aer (figura II.2). Practic, în camera de injecție avem o

omogenizarea a apei sub formă de particule fine în masa de bitum. Acest amestec este pulverizat sub presiune

printr-un jiclor (duza cu un orificiu calibrat). Camera de injecție lucrează intr-un anumit regim de presiune (4

– 12 bar), ceea ce împiedică vaporizarea apei, deși temperatura este ridicată (160 – 180 °C). Imediat ce

amestecul de bitum fierbinte și particule fine de apă ajunge la presiune atmosferica normala, temperatura de

fierbere a apei (100 °C) devine cu mult inferioară temperaturii amestecului și apă se vaporizează instantaneu,

vapori ce expandează bitumul sub forma de spumă.

II.2 Echipamentele de laborator specifice

II.2.1 Mașina de spumare a bitumului

Echipamentul de laborator folosit la cercetarea derulată la LCPC a fost de tipul Foamlab produs de

SAE (Grup Fayat) (figura II.3). Echipamentul a fost proiectat ca fiind un echipament dedicat cercetărilor

avansate de laborator. Menționez că mai exista echipamente similare, dar în general sunt proiectate pentru

elaborarea rețetelor în laboratoarele de șantier (ex. Writgen WLB 50).

Echipamentul Foamlab® prezintă o construcție modulară a camerei de injecție, ceea ce permite

diverse configurări ale acesteia, prin schimbarea diametrului orificiilor duzelor de intrare și de ieșire ale

camerei (fig. II.2). Controlul debitul de bitum se face prin variația turației pompei cu precizie de 1 rot./min,

controlul temperaturii cu precizie de 0.1 °C, temporizarea precisă a timpului de injecție, control separat pentru

circuitele de bitum, apă și aer, indicarea presiunii și temperaturii din camera de injecție și controlul presiunii

din circuite și a debitului.

Echipamentul Foamlab® SAE permite pe lângă studiul de laborator și configurarea similara a

sistemelor industriale. Presiunea de lucru din cameră este dată de geometria camerei, funcție de dimensiuni și

jicloarele instalate. Fiecare component introdus în cameră are circuitul sau separat, debitele și presiune pot fi

Diagrama ideala a spargerii spumei - ER (t)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

0 10 20 30 40 50 60

t (s)

ER

t1/2

ERm/2

ERm

Page 11: Bitum Spumant Teza de Doctorat

11

controlate.

Circuitele pot funcționa simultan sau independent, cu control manual sau comandate de un temporizator

cu o precizie de 0,1s. Informații suplimentare despre caracteristicile tehnice ale „mașinii de spumă” sunt date

în anexă [1].

Figura II.3 - Mașina de spumă Foamlab® SAE

Figura II.4 – malxorul SAE 20902

II.2.2 Malaxorul de laborator

În cadrul studiului s-a pus la punct și utilizat preponderent malaxorul SAE 20902. Malaxorul este cu

arbori orizontali, contra-rotativi, configurație similara cu malaxoarele industriale folosite pentru mixtura

bituminoasa (figura II.4). Un alt beneficiu pentru producătorul SAE care a dezvoltat acest echipament de

laborator este dat de faptul că este o replică la scară redusă a malaxorului Wibau folosit pe stația mobilă de

fabricație a mixturilor cu bitum spumat SAE ROADLINER 140.

II.3. Studiu de laborator pentru spumarea bitumului

II. 3.1 Configurarea și calibrarea FoamLab®

Pentru studiul de laborator vizat au fost efectuate reglaje ale mașinii astfel încât a se obține regimuri

de funcționare cu o stabilitate maximă. Reglajele au constat în alegerea jicloarelor camerei de injecție precum

și stabilirea presiunilor și debitelor din circuite. Astfel, s-a obținut o spumă cu caracteristici riguros

reproductibile.

In tabelul II.2 sunt prezentate cele doua configurații reținute pentru studiul parametric referitor la

fabricația în laborator a mixturii cu bitum spumat. Cu litere format italic sunt scriși parametrii reglați și

verificați la fiecare fabricație de mixtura.

Se remarcă că diferența de presiune din camera de injecție a dus o diferența semnificativa pentru

temperatura spumei de bitum (120°C - pentru presiune mare și fără utilizarea aditivului, respectiv 80°C - la

utilizarea aditivului de spumare, presiunea mica).

Page 12: Bitum Spumant Teza de Doctorat

12

Tabelul II.2 – Configuratiile Foamlab retinute pentru studiul parametric.

Configurare Foamlab

Fara utilizarea aditivului

Cu utilizarea aditivului

Tip bitum utilizat Shell N 70/100 Shell N 70/100

Dozare aditiv

0% 0,03%

Presiune apă injectata

Dozaj de apă în spuma (masic)

6,5 bar

7 - 8%

6,5 bar

7 - 8%

Viteza de rotatie a pompei de bitum

Debit bitum

Preiune bitum

~720 rot./s

100 g/s

11,5 bar

~600 rot./s

100 g/s

6,5 bar

Temperatura bitum

Temperatura spumei de bitum

170°C

~120°C

170°C

~80°C

II. 3.2 Evaluarea bitumurilor

Urmare studiului documentar, în afara de proprietățile de spumare, s-a constatat că nu sunt alte

restricții referitoare la tipul bitumului [24]. Uzual, în majoritatea aplicațiilor de fabricație a mixturilor cu

bitum spumat, se folosește o spumare expansiune maxima ERm intre 8 și 15 și timpi de înjumătățire de t1/2

intre 5 și 10 s [25]. De obicei este folosit același bitum rutier ca și la mixturile la cald. Deci, se poate folosi

bitum cu penetrația 70/100 sau 50/70, în funcție de zona climatică de aplicare a mixturii.

In studiile preliminare de la LCPC, s-a evaluat și un bitum Arpechim, bitum care spre deosebire de

celelalte bitumuri este obținut prin oxidare și s-a constatat că prezintă foarte bune proprietăți de spumare [26].

În final, pentru campania de fabricație a mixturii a fost reținut bitumul naftenic Shell N 70/100. (parametrii de

spumare din tabelul II.2).

De asemenea, pe lângă rata de expansiune maximă și timpul de înjumătățire, pentru studiul nostru și

alți parametrii au fost luați în evidenta pentru a caracteriza spumarea: temperatura spumei, cantitatea de apă

injectata, natura bitumului și presiunea din camera de injecție.

Când s-a trecut la evaluarea influenței aditivului și reconfigurarea Foamlab, a fost necesara o

determinare mult mai precisa a caracteristicilor de spumare. În acest sens am dezvoltat un sistem măsurare

pornind de la un telemetru laser portabil tip „Leica DISTO pro4”. (figura II.7)

Figura II.7 –Determinarea spumării prin telemetrie laser

După seria de fabricații de mixtură cu spumă de bitum ne-aditivat, s-a trecut la studiul spumării cu

bitum aditivat. S-a folosit același tip de bitum (Shell) cu aditiv de spumare TEGO Addibit FS 700 (Anexa 3).

Page 13: Bitum Spumant Teza de Doctorat

13

De asemenea, se observă și acuratețea mărită a determinării cu telemetrul laser și achiziție automată. Se

remarca că s-a obținut o spumă cu rata de expansiune maximă (ERm = 22 - 33) ușor diminuată, dar cu un

timp de înjumătățire (t1/2~10s) aproape dublat. Deci, s-a obținut o spumă cu caracteristici diferite pentru a

putea continua campania de fabricații mixtură, considerând spumarea ca parametru diferit fată de fabricațiile

anterioare (fig. II.9). Astfel, putem spune că am utilizat o spumă „mai stabilă”.

Figura II.9 – Comparatia intre spumarea cu și fara aditiv de spumare în bitum

Ultimul set de experimentări pentru studiul spumării s-a efectuat cu bitum „suflat” (soufflé) de tipul

Shell 85/2V. Acest tip nu este un bitum rutier ci un bitum folosit uzual pentru etanșări, izolații, etc. Am folosit

această spumă pentru a avea un punct extrem în influenta spumei asupra calității mixturii. Astfel, putem

spune că am obținut o spumă „formidabilă”, deși expansiunea maxima a fost mai mică (ERm ~14), dar a

prezentat o stabilitate remarcabilă (t1/2~35s). Configurația camerei și presiunile de lucru au fost identice ca la

utilizarea bitumului ne-aditivat.

II.4. Studiul de malaxare

II.4.1. Regimul de malaxare

In prima fază a fabricării în laborator a mixturii asfaltice cu bitum spumat s-a folosit malaxorul

planetar tip Angers. Deși nu este un malaxor specific fabricării mixturilor cu bitum spumat, acesta a permis

elaborarea rețetei preliminare a mixturii cu sort 0/14. Pentru această rețetă preliminară, cu acest tip de

malaxor, s-a stabilit că este necesar un regim de malaxare turbulent care sa asigure dispersarea rapidă a

spumei de bitum în masa de agregate malaxate.

II.4.2. Optimizarea malaxorului SAE 20902

Dat fiind că malaxorul SAE 20902 era încă în fază de prototip, înainte de a începe studiul parametrilor

de fabricație ai mixturii, s-au efectuat o serie de teste pentru evaluarea omogenității și a regimului de

malaxare. Astfel, s-au efectuat următoarele modificări: schimbarea motorului cu unul de putere mărita, s-a

schimbat forma pereților malaxorului și fixarea suplimentară a palelor pe arbori [1].

Evacuarea din malaxor se face printr-o trapă inferioara. În configurația inițiala, s-a observat că ~25%

din volumul malaxat rămâne în malaxor, ceea ce afecta eterogenitatea mixturii prelevate pentru încercările de

laborator. Problema s-a rezolvat prin modificarea pereților laterali ai cuvei pentru a asigura căderea libera la

tragerea trapei, dar și pentru a asigura omogenitatea și repetabilitatea fabricațiilor, întrucât pereții au fost

apropiați la maxim de palelor în rotație.

Page 14: Bitum Spumant Teza de Doctorat

14

Concluziile referitoare la optimizarea și configurarea reținută pentru studiul de laborator aplicat

fabricației de mixtura cu bitum spumat sunt:

- Viteza de rotație a arborilor pentru omogenitate foarte buna și pentru un regim turbulent al malaxării

este în jurul valorii de 120 rot./min.

- S-a ajuns la un compromis intre omogenitatea amestecului și concasarea indusa de regimul de

malaxare, întrucât s-a evidențiat o ușoara creștere a parții fine din amestec (creștere 1-2 puncte

procentuale).

III. PROCEDURA PRIVIND FABRICATIA MIXTURII CU BITUM SPUMAT ÎN

LABORATOR și METODELE DE CARACTERIZAREA A MIXTURII CU BITUM SPUMAT

III.1.1 Fabricații preliminare

Așa cum am precizat în capitolul introductiv, unul din parametrii cheie al tehnologiei cu bitum

spumat este domeniul de granulozitate. Astfel, orice studiu de rețetă începe pornind de la sorturile vizate

pentru utilizare ca materiale la mixtura și compunerea curbelor acestora pentru a ajunge la curba

granulometrica a mixturii care se încadrează în zona de granulozitate specifica, pe care o putem numi curba

granulometrică de referință (domeniul Rukel). Odată stabilita granulozitatea de referință, se determină o

valoare de pornire pentru determinarea cantității de apă de adaos. Pentru aceasta se efectuează pe amestecul

cu granulozitatea de referința încercarea Proctor. Având valoarea Proctor, cunoscând umiditatea amestecului

de agregate, nisip și filer se determina cantitatea de apă de adaus. Groso-modo, umiditatea de referința este

cu 2 puncte procentuale sub valoarea umidității optime de compactare Proctor.

Odată stabilită granulozitatea și umiditatea de referință, se fabrică câteva șarje pentru stabilirea unei

valorii optime a conținutul de bitum.

Tabelul III.3 - Rețetele elaborate (procentaje raportate la masa totala)

Reteta FOAMIX reteta 0/14 reteta 0/10

agregate de

Nobleau

10/14 25,0 % 0 %

6/10 9,0 % 21.6 %

4/6 10,0 % 18,7 %

2/4 21,1 % 21,0 %

0/2 33,6 % 37,2 %

Filer 1,3 % 1,3%

bitum 3,5 % 3,5 %

umiditate 5,0 % 5,0 %

După fabricațiile preliminare pentru punerea la punct a rețetei (tabelul III.3), echipamentelor și

metodelor de investigație, s-a trecut la producția in laborator a mixturii pentru studiul parametric privind

fabricația mixturii cu bitum spumat (fabricațiile notate F11 – F39).

III.1.2 Elaborarea rețetei pentru mixtura cu bitum spumat

Tehnologia cu bitum spumat prezintă avantajul că se poate utiliza o gama larga de agregate din punct

de vedere al naturii petro-mineralogice. Remarcăm că, spre deosebire de anrobatele bituminoase, nu avem

limitări legate de adezivitatea bitum – agregate [3, 5, 28]. În plus, agregatele nu necesita spălarea și eliminare

a prafului [27]. In cazul nostru, având în vedere că s-a dorit și obținerea unei rețete de mixtură cu performante

superioare, au fost folosite agregatele uzuale folosite la mixturile asfaltice la cald. Pentru fabricația de

referința, s-a folosit bitumul Shell pentru care s-au făcut cele mai numeroase teste de spumare – bitumul N

70/100, pur sau aditivat cu agentul de spumare TEGO Addibit FS 700.

Page 15: Bitum Spumant Teza de Doctorat

15

III.1.2 Procedura de lucru pentru fabricarea mixturii cu spuma de bitum

Pentru a se limita la maxim parametrii ce țin de erorile induse de factorul uman sau de condițiile

ambientale, pentru a evalua incertitudinea măsurătorilor, s-a lucrat procedurat începând de la pregătirea

agregatelor, reglajele echipamentelor, verificările de rutina cu măsurarea și înregistrarea sistematica a

parametrilor conveniți, timpii de pre-malaxare, malaxare, momentul și modul de introducere a spumei,

prelevarea eșantioanelor pentru determinarea caracteristicilor precum și a mixturii pentru confecționarea

epruvetelor.

III.1.2. Procedura de lucru pentru fabricarea spumei de bitum si a mixturii

Mașina de producere a spumei FoamLab era pusa în funcțiune cu aproximativ 4-5 ore înainte de

fabricație: pornirea circuitului de încălzire cu setarea temperaturii la 170°C, în paralel cu încălzirea bitumului

în etuva la aceiași temperatura (2-3 ore), deschiderea și verificarea presiunii aerului (la valoarea fixa de 8 bar)

și reglarea contrapresiunii din circuitul de aer (la valoarea de 6,5 Bar). De fiecare dată s-a folosit bitum direct

din recipientele sigilate și puse la dispoziție de partenerul Shell (~12,5Kg/recipient). Odată cu stabilizarea

temperaturii se putea trece la fabricația spumei și introducerea acesteia în malaxor. Cu toate acestea, înainte

de fiecare fabricație, se verifica debitul de bitum prin 3 injecții succesive de bitum, cu durata de 5 s, intr-un

vas ce era apoi cântărit. Apoi, prin câteva injecții în vase curate, era verificata spumarea, prin măsurarea

expansiunii maxime, iar în timpul injecției se verificau presiunile și temperaturile indicate de instrumente. De

asemenea, se verifica și temperatura spumei din recipient, imediat după injecție.

Pentru fabricațiile mixturii, așa cum am prezentat, din considerente de omogenitate a mixturii, s-a ales

rețeta 0/10. Timpul de pre-malaxare a rămas fixat la 2 min. Foarte important, pre-malaxarea pentru umezirea

amestecului se făcea numai înainte de injecția spumei, pentru a avea referința precisa a umidității agregatelor.

Masa unei șarje a fost de 40kg (agregate + filer). Parametrii vizați în studiul nostru s-au referit și la regimul de

malaxare, deci s-a optat pentru 2 viteze de rotație a arborilor malaxorului: 80 rot./min, respectiv 130 rot./min.

III.2 Determinările de laborator efectuate pentru caracterizarea mixturii cu bitum spumat

Se poate afirma că alegerea metodelor de caracterizare a mixturii cu spumă de bitum poate fi

considerată o temă de cercetare distinctă. În sprijinul acestei afirmații se poate prezenta și argumentul că circa

un sfert din timpul alocat proiectului de la LCPC, s-a evaluat eficienta metodelor de încercare și evaluarea

incertitudinilor de măsura. La finalul studiului s-a decis folosirea atât a unor determinări standardizate de

laborator, dar și încercări noi și originale dezvoltate în aceasta faza a proiectului.

Metodele de încercare au vizat 2 obiective:

- caracterizarea meso-structurii mixturii,

- determinarea caracteristicilor mecanice (in principal rezistenta la compresiune).

O primă serie de metode de evaluare le putem clasifica ca fiind metode de caracterizarea directa a

meso-structurii. Pentru evaluarea directa a microstructurii și distribuției s-a pornit de la încercarea Rouen

folosita pentru determinarea conținutului de bitum. Astfel, au fost prelevate cate 2 eșantioane din mixtura și

prelucrate în paralel (pentru evaluarea incertitudinii de măsura). Prin uscarea în etuva, s-a determinat și

conținutul de apă, iar apoi, s-a extras bitumul din mixtura prin spălare cu solventul percloretilena. După

prelevarea cantității de solvent necesare pentru determinarea conținutului de bitum, agregatele spălate cu

solvent au fost uscate și s-a putut obține prin cernere curba granulometrica specifica. Determinarea

granulizitatii s-a efectuat conform standardului francez P18-560, prin cernere (similar SR EN 12697-2:2003).

III.2.1 Caracterizarea fizico-mecanica

În final, dupa evaluarea mai multor metode de încercare, s-a ales soluția de evaluare a rezistentei

mecanice prin adaptarea metodei Duriez de la evaluarea mixturilor realizate cu emulsie bituminoasa (norma

franceza „Essai Duriez” – NF P 98-251-4) [30]. Metoda Duriez se referă la procedura de compactare și

Page 16: Bitum Spumant Teza de Doctorat

16

evaluarea rezistentei la compresiune pentru epruvete maturate în atmosfera controlata și în imersie în baia de

apă. Testele preliminare au confirmat că se pot obține performante superioare cu mixtura fabricată, îndeosebi

referindu-ne la raportul r/R, raportul rezistentei la compresiune intre epruvetele maturate o săptămână în aer și

o săptămână imersate (r) și rezistenta la compresiune după maturarea în aer doua săptămâni săptămâni (R).

Astfel, s-a obținut un raport superior valorii de 0,3, valoare impusa ca o condiție minimală de calitate pentru

mixtura cu emulsie bituminoasa.

III.2.2 Determinarea conținutului de bitum prin metoda Rouen

După uscarea în etuvă, conținutul de bitum s-a determinat prin metoda Rouen (standard francez XP T

66-041) . Încercarea Rouen presupune evaluarea bitumului dizolvat în solvent prin cântărire și evaporare,

după separarea prealabila a parții fine prin centrifugare (depunerea sub formă de sediment a parții fine) [32].

III.2.3 Determinarea constituenților mixturii pe clase dimensionale (test de „des-anrobare pe clase”)

Pentru evaluarea cantitativă a meso-structurii s-a elaborat o metodă nouă care la data cercetării

efectuate la LCPC nu figura în nici o lucrare de specialitate. Dat fiind că se baza pe separarea pe clase

granulare prin cernere și extragerea bitumului prin spălare în solvent, am numit-o pe scurt „metoda de des-

anrobare pe clase”. Clasele granulare au fost stabilite pornind de la sitele utilizate curent la determinarea

granulozității mixturilor, ulterior fiind redus numărul de site în domeniile unde s-a observat un conținut

nesemnificativ de bitum.

III.2.3.a Procedura de încercare

Încercarea s-a efectuat pe 2 eșantioane în paralel. Eșantionul a fost cernut manual sub un jet de apă

rece pentru a separa constituenții mixturi (figura III.4). Cernerea s-a efectuat intr-o cuva, ceea ce a permis

recuperarea parții fine prin decantare (trecerile prin sita de 0,08mm). Fiecare clasă rămasă în sită, a fost

introdusă în recipiente și introduse apoi în etuvă pentru uscare la 105°C. După uscarea timp de 24 de ore în

etuvă, se determină conținutul de bitum și granulozitatea din fiecare recipient prin încercarea Rouen (metoda

prezentata anterior). Clasele dimensionale selectate au fost date de cele 8 site utilizate: 4 / 2 / 1 / 0,5 / 0,315 /

0,08 mm.

III.2.3b Înterpretarea rezultatelor

Practic, mixtura este cernuta de 2 ori, Astfel, definim clasa dimensionala a unei particule „d” particula

rămasă în sita cu ochiul cu deschiderea corespunzătoare „d”. Daca după a 2-a cernere, după spălarea în

solvent, particula poate trece sau nu sita cu deschiderea ochiurilor „d”. Odată trecuta prin sita inferioara (d-1)

particula spălata în solvent poate rămâne aici sau sa treacă mai departe (figura III.4).

Pentru a putea face analiza particulelor corespunzătoare unei clase dimensionale, urmare și a

observațiilor efectuate la microscop, am considerat că acestea se împart în 3 clase (figura III.5):

- tip A - particule curate (agregate) care nu trec prin ochiurile sitei nici după a 2-a cernere – acestea

constituind majoritatea masei de mixtura;

- tip B - particulele „pătate” cu bitum, particule care după a 2-a cernere trec de sita cu deschiderea

ochiurilor „d” și rămân în sita imediat inferioara.

- tip C - particulele de mastic – conglomerate de fine cu bitum. Im mare parte aceste particule trec după

spălare prin mai mult site inferioare, în mare parte găsim partea fina în aceste particule care trec și

prin sita de 0,08 mm. Încă de la începutul studiului, s-a intuit că distribuția și cantitatea acestora se

prezintă ca un factor determinat pentru calitatea mixturii.

Page 17: Bitum Spumant Teza de Doctorat

17

Figura III.4 – Separarea compușilor mixturii pe clase

dimensionale

Figura III.5 – Reprezentarea schematica a separaii celor 3

tipuri de de granule constituente a mixturii

Pornind de la evaluarea cantitativa a acestor clase de particule, în conformitate cu procedura de laborator

dezvoltata, putem spune că avem o caracterizare a ceea ce am numit meso-structura mixturii prin parametrii

(măsurate în procente raporatate la masa totală a mixturii):

- conținut de bitum pe clasă,

- conținut de mastic pe clasă,

- conținut particule pătate.

Pentru calcule am elaborat buletine de încercări sub formă de calcul tabelar în Excel, astfel după

introducerea maselor de agregate ramase pe fiecare site, înainte și după spălarea în solvent, sa se calculeze

automat repartiția celor 3 tipuri de particule pe fiecare clasă (tabelul III.6).

Tabelul III.6 – Calculul tabelar al pierderii de masa pe fiecare clasa după spălarea în solvent

clasa masa

conținut

de masa ramase după spălarea în solvent

gran. mixtura bitum agregate >4/4 4/2 2/1 1/0,5 0,5/0,315 3,15/0,08 <0,08

[mm] [g] [%] [g] [g]

4 398,2 0,37 398,2

pie

rder

e d

up

ă so

lven

t /

clas

a 390,8 2,8 0,2 0,6 0,5 1,1 2,2

2 211,3 6,10 199,2 0,6% 178,9 10,4 1,1 0,7 2,0 6,1

1 134 10,93 120,8

8,6% 108,3 4,8 0,2 1,2 6,3

0,5 73,9 7,10 69,0

14,6% 66,0 1,1 0,4 1,5

0,315 29,5 1,89 29,0

8,7% 27,7 0,6 0,6

0,08 48,9 1,25 48,3

4,1% 46,6 1,7

<0,08 117,7 0,30 117,4

4,7%

Relațiile de calcul pentru determinarea maselor celor 3 tipuri de particule sunt:

DB

DDB

DA

bRTM

bRM

RM

)1(08.008.0

unde: - – un coeficient ce tine cont de granula de mastic care se oprește în deschiderea sitei D

Page 18: Bitum Spumant Teza de Doctorat

18

33

08,008.0

008,01,0*22,0

DRT

- RD – rămase în sita cu ochiuri D

- bD – conținutul de bitum în clasa rămasa pe sita D

- R0.08 , T0.08 – ramase și treceri prin sita de 0,08

Având în vedere că modelul matematic privind caracterizarea mixturii pornind de la structura mixturii

a fost elaborat la final, primele evaluări privind corelarea cu calitatea mixturii au fost efectuate prin

interpretarea grafica a rezultatelor (figurile III.6, III.7). Astfel, am putut intui mai ușor parametrii de influenta

și forma funcțiilor.

Figura III.7 – Distribuția celor 3 tipuri de constituenți pentru fiecare clasă dimensională

III.2.4 Determinarea rezistentei la compresiune

III.2.4.a Încercarea Duriez

In metodologia de laborator franceză, oarecum in similitudine ca utilizare cu metodologia Marshall,

avem metodologia Duriez. Metoda se aplică atât pentru încercarea mixturilor bituminoase la cald, dar și

pentru mixturile cu emulsie bituminoasa. Pentru mixtura cu emulsie bituminoase, conform standardului NF P

98-251-4 procedura de laborator poate fi rezumată astfel [30]:

Pentru o mixtură cu agregate inferioare clasei 14mm se utilizează pentru compactare cilindri metalici cu

diametrul de 80 mm cu pistoane la ambele capete. Compactarea se face în regim static cu o forță de 60KN,

menținută 4 min. cu o precizie de +/- 1 KN. Respectând această procedură au fost evaluate 4 fabricații (F10,

F11, F12, F17).

III.2.4.b Punerea la punct a unei metode Duriez simplificate

Pentru a derula mai rapid studiul parametric dorit pentru mixtura cu bitum spumat in vederea

colectării de cat mai multe date experimentale, pentru a strânge mai multe date pentru o interpretare statistica

relevantă, am elaborat o procedură simplificata [1]. În principiu, am renunțat la maturarea epruvetelor

imersate. Aceasta decizie a fost luată după studiul măturarii epruvetelor.

III.2.4c Protocolul de încercare la determinarea rezistentei la compresiune

Protocolul de laborator simplificat pentru determinarea caracteristicilor Duriez s-a procedurat după cum

urmează:

- Ziua Z: Pregătirea a 6 epruvete. Mixtura se cântarea și era depusă în tipare, închise la ambele capete cu

Page 19: Bitum Spumant Teza de Doctorat

19

pistoanele aferente și păstrate la temperatura camerei;

- Ziua Z+1: Compactarea epruvetelor cu o încărcare statică de 60KN, timp de 4 min.

- Ziua Z+2: Decofrarea epruvetelor, după ce au fost păstrate 24 de ore la temperatura ambiantă, cântărirea

acestora și depozitarea în camera climatică în condiții la 20°C și umiditate relativa în atmosferă de 50 % ;

- Ziua Z+8: Determinarea masei volumetrice prin cântărire și măsurare diametrului și înălțimii

epruvetelor. Pentru 5 epruvete se determină rezistenta la compresiune (încărcare statica, viteza de

înaintare a pistonului presei de 1 mm/s). A 6-a epruvetă s-a păstrat pentru determinarea densității prin

metoda hidrostatică.

III.2.5 Determinarea masei volumice aparente

Masa volumică aparenta s-a determinat prin metoda hidrostatica în conformitate cu standardul francez

NFP 98-250-6 [32]. Evaluarea densității s-a făcut pentru toate epruvetele și prin estimarea geometrica a

volumului (măsurarea înălțimii epruvetelor), astfel s-a constatat că aceasta a fost o buna estimare, întrucât

media pe un lot a fost întotdeauna apropiata de densitatea determinata conform standardului. Cu aceasta

estimare rapida a densității am verificat repetabilitatea compactării.

III.2.6 Microscopie

Așa cum am menționat anterior, pentru a avea o estimare despre mezostructura mixturii au fost făcute

observații la microscopul optic și la lupa (figura III.10). Au fost obținute imagini ale agregatelor prelevate din

mixtura, agregate spălate, filamente de bitum, și mastic bituminos. A fost nevoie de ambele determinări

întrucât, chiar daca microscopul are putere de mărire mai mare, nu prezintă profunzime a imaginii.

Figura III.10 – Imagini obținute la microscop (stânga) și la lupa (dreapta)

7 Analiza petelor de bitum pe hârtie de filtru

Un alt test pentru evaluarea indirectă a structurii și omogenității amestecului a fost conceput pornind

de la ideea că pot fi folosite intr-o analiză imagistică petele de bitum impregnate pe o hârtie pusă intre piston

și mixtura, la compactarea epruvetelor. Inițial s-a dorit ca prin această metodă să dezvoltam un procedeu

simplu de evaluarea a calității mixturii ce poate fi implementat la stațiile de fabricație a mixturii cu bitum

spumat, în analogie cu testul Schelemberg pentru mixturile cu fibră.

Procedura concepută pentru obținerea urmelor de bitum s-a făcut în paralel cu procedura Duriez

menționata anterior. După decofrare și maturarea epruvetelor hârtia a fost desprinsa (figura III.11, dreapta) și

s-a scanat (figura III.12, stânga) pentru a putea fi analizată imaginea cu softuri specializate de analiză

imagistică (figura III.12, dreapta).

Page 20: Bitum Spumant Teza de Doctorat

20

Figura III.12 – Hârtie pătată și imagine scanată pentru prelucrare imagistică

IV. PROGRAM EXPERMINETAL DE LABORATOR PENTRU STUDIUL

PROCEDEULUI DE FABRICATIE AL MIXTURII CU BITUM SPUMAT

Odată stabilite configurațiile și reglajele echipamentelor de laborator utilizate la fabricația mixturii cu

spumă de bitum, evaluarea procedurilor și metodelor de investigație, s-a trecut la producerea în laborator a

mixturii cu bitum spumat pentru stabilirea influenței la fabricație a parametrilor considerați semnificativi în

procesul de fabricație, pentru o rețetă dată. În cadrul acestui program de laborator s-au efectuat un număr total

de 29 de fabricații, folosind rețeta 0/10 (fabricațiile notate de la F11 la F39), și confecționarea unui număr de

aproximativ 180 epruvete [1].

IV.1. Fabricațiile de mixtura cu bitum spumat în laborator și datele experimentale obținute

IV.1.1. Determinarea rezistentei la compresiune specifice rețetei 0/10

Așa cum am precizat în capitolul anterior, pentru evaluarea rezistentei mecanice a mixturii cu bitum

spumat compactate am utilizat metodologia Duriez aplicată mixturilor cu emulsie bituminoasă.

Pentru fabricația F11, în tabelul IV.1 sunt prezentate toate rezultatele determinărilor prevăzute în

standardul procedurii Duriez [29]. Se observă că avem o compactare a epruvetelor repetabilă. Conținutul de

apă pentru epruvetele imersate (valoare medie de 2,98%) nu depășește valoarea inițiala a conținutului de apă

al mixturii de 4,7%, ceea ce denotă că procesul de maturare prin uscare a epruvetelor este ireversibil (în

condiții de umiditate mare, mixtura nu își pierde compactarea).

În tabelul IV.2 sunt prezentate valorile medii pentru încă 3 fabricații a căror rezistentă la compresiune s-

a făcut conform procedurii Duriez standardizate. Deși pentru două fabricații am obținut valori

nesatisfăcătoare, dat fiind că am identificat cauzele care au condus la aceste valori nesatisfăcătoare, am

concluzionat că testarea rezistentei mecanice a epruvetelor cu această procedura este relevantă pentru

stabilirea calității mixturii și că există o bună corelație intre rezistenta la compresiune între epruvetele

maturate liber în aer și cele care s-au maturat în aer și cele imersate.

Rezultatele obținute pentru încercarea Duriez demonstrează că se pot obține cu ușurință

performante similare și chiar superioare comparativ cu mixturile cu emulsie, la un conținut de bitum

similar.

Page 21: Bitum Spumant Teza de Doctorat

21

Tabelul IV.2 - Rezultatele încercării Duriez

Nr.

fabricația

cont. de bit.

(%)

R

[MPa]

r

[MPa]

umiditatea medie a epruvetelor

după imersie

(%)

r/R

densitatea

aparenta

(met. hidrostatica)

(g/cm3)

F10 3,7 3,14 0,87 3,8 0,28 2,23

F11 4,5 4,34 1,44 3,8 0,33 2,33

F17 3,6 3,92 1,45 4,0 0,37 2,33

IV.1.2. Campania experimentala pentru studiul parametrilor de fabricație

Campania experimentală numită pe scurt „studiul parametric” a vizat stabilirea parametrilor

predominanți, precum și influenta lor în procesul de fabricație pentru o rețeta dată de mixtură cu bitum

spumat.

În urma observațiilor efectuate, atât din efectuarea studiului documentar, dar și a concluziilor trase în

urma fabricațiilor preliminare pentru stabilirea rețetei, au fost luați în considerați parametrii de interes ce au

părut cei mai importanți. În pus, în urma discuțiilor cu partenerii proiectului (finanțatori ai proiectului), a fost

restrâns numărul acestora și în funcție și de prioritățile acestora pentru valorificarea cercetării (îndeosebi ai

producătorul de echipamente Fayat Group), în scopul utilizării concluziilor cercetării la îmbunătățirea

utilajelor și a aplicațiilor tehnologiei.

Parametrii de proces stabiliți au fost în număr de patru și s-a pus la punct un plan de încercări bazat pe

variația pe schimbarea succesiva a câte unui parametru (plan factorial). Parametrii de interes considerați au

fost:

- timpul de malaxare - t (20s și 60 s) ;

- viteza de rotație a arborilor malaxorului - v (130 rot./min. și 80 rot./min.) ;

- temperatura agregatelor - T (20°C și 5°C) ;

- calitatea spumei – a (bitum pur sau aditivat)

Parametrul „calitatea spumei”, în cazul studiului nostru, se refera la influenta utilizării aditivului pentru

spumare, și anume de aditivul TEGO Adibit, adăugat intr-un procent de 0,03% în bitumul Shell 70/100 N.

Caracteristicile spumei au fost determinate riguros cu parametrii ERm și t1/2,.

Notațiile fabricațiilor de laborator, variind acești parametrii sunt date în tabelul IV.3. Se observă că au

fost și fabricații repetate, în cazul în care au fost suspiciuni privind procedura de laborator sau rezultatele au

părut neconcludente din punct de vedere al incertitudinii determinărilor.

Tabelul IV.3. Planul factorial al fabricațiilor pentru studiul parametric

parametrii T = 20°C

aditiv 0%

T = 5°C

aditiv 0%

T = 20° C

aditiv 0,3‰

T = 5° C

aditiv 0,3‰

t = 60 s

v = 130 rot./min. F17, F19, F24 F22, F27 F31 F35

t = 20s

v = 130 rot./min. F18 F23 F32 F36

t = 60s

v = 80 rot./min. F20 F25 F33 F37

t = 20s

v = 80 rot./min. F21 F26 F34 F38

Toate fabricațiile, parametrii semnificativi, precum și determinările efectuate pentru evaluarea acestor

parametrii sunt prezentate în tabelul IV.4. În tabel sunt introduse toate fabricațiile, deși câteva s-au abătut de

la condițiile impuse inițial în studiul parametric, numite în continuare „fabricații atipice”.

Cele 8 fabricații atipice prezentate în tabel au fost efectuate suplimentar sau au fost efectuate pentru

Page 22: Bitum Spumant Teza de Doctorat

22

evidențierea influentei anumitor parametrii pentru interpolări mai precise ale datelor din planul propus, sau

sunt că rezultat al erorilor de operare sau datorită dereglării echipamentelor, după cum urmează:

- F11 – injecție de 16 s, deci un conținut de bitum de 4,5% (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F12 – un conținut de bitum de 1,7% (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F13 - deschiderea accidentală a trapei de evacuare a malaxorului (t=15s, v=130 rot./min., T=20°C, fără

aditiv),

- F14 – șarjă albă pentru verificarea granulozității la malaxare,

- F15 – timp de malaxare 30 s (t=30s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F16 – timp de malaxare 90 s (t=90s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F29 – injecție de bitum „suflat” (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F30 și F39 – fabricații cu bitum pulverizat, fără spumă întrucât nu s-a injectat apă în camera de injecție

(t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv).

Tabelul IV.4 – tabel cu toate caracteristicila fabricațiilor efectuate pentru studiul parametric

Nr.

fab.

Debit apa

la

spumare

(ml/min.)

Timp de

malaxare

t(s)

Regim de

malaxare

v(rot./min)

Temp.

agregatelor

T(°C)

Utilizare

aditiv

TEGO

(0,003%)

(a)

Temp.

Mixtura

Tf(°C)

Conținut

de bitum

(x 2)

b(%)

Conținut

de apa

(x 2)(%)

Test

dezanrobare

pe clase

Rez. la

comp.

Masa

volumică

aparenta

(x 2)

(g/cm3)

R (x 5)

(MPa)

Ab.

std.

F10 590 60 130 20 NU 27,1 3,7 4,84 DA 3,14 0,52 2,23

F11 610 60 130 20 NU 27,2 4,5 4,51 NU 4,34 0,25 2,33

F17 620 60 130 20 NU 27,2 3,6 4,50 DA 3,92 0,09 2,33

F18 600 20 130 20 NU 27,2 3,65 4,67 DA 3,72 0,24 2,34

F19 610 60 130 20 NU 27,2 3,3 4,50 NU 3,76 0,18 2,28

F20 580 60 80 20 NU 26,4 4,1 4,60 NU 3,9 0,31 2,31

F21 620 20 80 20 NU 28 4,8 5,10 NU 3,4 0,21 2,34

F22 600 60 130 5 NU 19,6 4 4,80 NU 3,53 0,26 2,29

F23 630 20 130 5 NU 21,1 4,7 5,00 NU 3,03 0,25 2,25

F24 620 60 130 20 NU 27,2 3,8 4,10 NU 4,27 0,29 2,31

F25 590 60 80 5 NU 17,7 2,3 5,50 NU 2,23 0,33 2,28

F26 640 20 80 5 NU 21,2 3,8 5,40 NU 2,85 0,22 2,29

F27 650 60 130 5 NU 20 3,4 4,95 DA 2,97 0,13 2,36

F28 700 60 80 5 NU 19,7 3,6 5,00 DA 3,21 0,19 2,33

F32 650 20 130 20 aditiv 32 3,5 4,98 NU 4,45 0,25 2,33

F33 650 60 80 20 aditiv 32 3,3 4,88 DA 4,53 0,22 2,32

F34 620 20 80 20 aditiv 32,2 2,9 4,53 NU 3,69 0,32 2,27

F35 400 60 130 5 aditiv 27,5 3,6 4,54 DA 3,75 0,14 2,30

F36 640 20 130 5 aditiv 29,5 3,5 4,50 NU 3,85 0,37 2,31

F37 400 60 80 5 aditiv 27,5 3,5 4,85 DA 3,87 0,17 2,30

F38 510 20 80 5 aditiv 25,6 2,9 4,48 NU 3,46 0,12 2,29

F12 420 60 130 20 NU 27,225 1,7 4,32 NU 2,38 0,54 2,31

F13 580 15 130 20 NU 27,225 3,65 4,74 NU 1,96 0,2 2,29

F29 - 60 130 20 Bit. suflat 30.1 3,6 4.95 DA 1,86 0,09 2,34

F30 0 60 130 20 NU 30.5 3,6 4,20 DA 4,17 0,19 2,33

F31 250 60 130 20 aditiv 31,8 3,3 3,60 DA 2,71 0,04 2,30

F39 0 60 130 20 NU 31.7 4,0 4,23 NU 4,61 0,16 2,29

IV.1.3 - Estimarea incertitudinilor determinărilor de laborator efectuate

Pentru a stabili cu certitudine că variațiile rezistentei la compresiune în funcție de care vom dezvolta

modelele sunt date de variația parametrilor și nu de abateri de la rețeta de fabricație (0/10), conținutul de apă,

conținutul de bitum, precum și de granulozitate (îndeosebi conținutul de parte fina), acestea au fost

Page 23: Bitum Spumant Teza de Doctorat

23

determinate suplimentar pentru toate fabricațiile. Sinteza acestor determinări este prezentata în tabelul IV.4.

La evaluarea incertitudinii am folosit valorile medii și abaterea standard, toate evaluările fiind făcute

pentru un factor de încredere k=1. Pentru mai multe determinări ale aceluiași parametru, dar care se determina

prin mai multe măsurători, am evaluat abaterea standard a mediilor pentru respectivele determinări, dar și

media abaterilor standard pentru măsurătorile care au dat o determinare. Când abaterea standard pentru

determinarea respectiva este mult diferita (mai mult de un ordin de mărime) de media abaterilor standard pe

măsurători, parametrul respectiv trebuie considerat că o variabila, nu mai poate fi considerat că o constantă în

calcule. Astfel, putem spune că valoarea abaterii standard a mediilor oferă informații despre omogenitatea

determinări parametrului respectiv, iar abaterea standard a mediilor măsurătorilor pentru determinarea unui

parametru da informații despre repetabilitatea metodei [33].

Pentru fiecare din cele 29 de fabricații am efectuat sistematic următoarele determinări:

- rezistenta la compresiune Duriez pe câte 5 epruvete (maturate fără imersie, conform procedurii

„metoda Duriez simplificată”

- densitatea aparentă, prin metoda cântăririi cu balanța hidrostatica, pe câte o epruvetă,

- umiditatea pe câte 2 eșantioane prelevate din mixtură,

- conținutul de bitum pentru câte 2 eșantioane prelevate din mixtură,

- curba granulometrică, pentru câte 2 eșantioane prelevate din mixtură.

Pentru 11 fabricații, s-a efectuat testul de dezanrobare pe clase (prezentat în capitolul 3), pe câte 2

eșantioane prelevate din mixtura (F15, F17, F18, F27, F28, F29, F30, F31, F33, F35, F37). Aceste teste au

reconfirmat determinările de conținut de bitum, umiditate și curba granulometrică.

IV.1.3 a – Stabilitatea curbei granulometrice

Curba granulometrică medie pentru valorile din tabelul IV.6. este prezentata în figura IV.1. Curba roșie

indică curbă granulometrică a rețetei proiectate, iar curba albastră este curba granulometrică medie a tuturor

fabricațiilor, valorile medii având reprezentate sub forma de bare de eroare abaterile standard date de

cântăririle trecerilor prin sită. Astfel, se observă că aceasta medie se încadrează în abaterea de la rețetă

proiectată, aceasta incertitudine include atât abaterea standard dată de incertitudinea dată de cântărirea

trecerilor, dar și reproductibilitatea metodei de determinare prin cernere.

Figura IV.1 Curba de granulozitate (figurata că domeniul dat ecart-tipul determinării)

În plus, am mai avut o estimare suplimentară a granulozității și a incertitudinii de determinare prin

comparația intre curba granulometrica obținută prin prelevarea eșantionului și curba granulometrică

0.31

5

0,08 0,2

0,5 2 4 5

6,3 8

12,5 14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.1 1 10 100

ochiuri site [mm]

trec

eri

[%]

RETETA 0/10

Media pentru toatefabricatiile (F10 -F39)

Page 24: Bitum Spumant Teza de Doctorat

24

recompusă după testul de dezanrobare pe clase sunt apropiate (tabelul IV.5).

IV.1.3 b – Conținutul de parte fina al amestecului granular (treceri prin sita de 0,08mm)

Conținutul de parte fină s-a făcut pentru eșantioanele prelevate din mixtură, dar și din reconstrucția de

la testul de dezanrobare pe clase dimensionale. Pentru primul set de determinări valoarea medie obținută a

fost de 8.52%, cu abatere standard medie de 0,89% și un abatere standard a mediilor pe toate determinările de

1,8%. Valoarea obținută ca rezultat al dezanrobării pe clase este ușor mai mare, este de 9,6%, dar și cu o

creștere a abaterii standard a mediilor la valoarea de 1,20%. Creșterea abaterii standard este justificată, ținând

cont de multitudinea de operații suferite de eșantion precum și de propagarea erorilor în formulele de calcul,

dar și deoarece colectivul statistic este mai mic decât pentru primul set de determinări pe eșantioanele

prelevate direct.

IV.4.3.c. Incertitudinea la determinarea conținutului de bitum și de apa

Media conținutului de bitum pentru toate fabricațiile este de 3,55%, cu o abatere standard de 0,18% și o

abatere standard a mediilor de 0,57%. Comparând valorile conținutului de bitum de pe eșantioanele de

mixtura cu valorile obținute prin recompunerea de pe eșantioanele pentru care s-a făcut dezanrobare pe clase,

se constată că precizia metodei din urma și modul de calcul sunt corecte. Observația este foarte importanta,

întrucât așa cum am prezentat în capitolul anterior, metoda de dezanrobare pe clase este o procedura

nestandardizata complexa și dezvoltată în cadrul acestui studiu, deci avem în plus o confirmare a

corectitudinii procedurii de operare și a calculelor numerice efectuate.

De altfel, pentru conținutul de bitum observăm că valoarea abaterii standard a mediilor de 0,57% (care

include și reproductibilitatea fabricațiilor) este mai mare decât media abaterilor standard pentru fiecare

fabricație, în valoare de 0.19%. Deci, avem o incertitudine semnificativa pentru studiul parametric referitor la

dozarea bitumului. Astfel, în studiul a fost necesar ca parametrul conținut de bitum să fie considerat o

variabilă.

O explicație a variațiilor importante a dozajului de bitum poate fi dată de contra-presiunea din camera

de injecție care poate varia datorită instabilității debitului de apă injectat în cameră.

În continuare prezentam analiza pentru determinarea conținutului de apă în mixtură.

Determinările sunt media pe cele 2 eșantioane, cu prelevarea riguroasă a acestora, imediat după

fabricație, conform procedurii stabilite. Valoarea medie pentru toate fabricațiile efectuate este de 4,9%, cu o

abatere standard de 0,32%, pentru o fabricație. Abaterea standard a mediilor pe fabricații este de 0,18%.

Valoarea abaterii standard a mediilor dă informații despre omogenitatea mixturii fabricate, iar media

abaterilor standard al determinărilor dă informații despre repetabilitatea fabricației.

Observam că s-a obținut o valoare de medie 4,9%, deși dozarea apei la pre-malaxare s-a făcut foarte

precis (măsurata cu vas gradat), și corelată cu umiditatea nisipului pentru o valoare proiectată din rețetă de

5,0%. La această valoare se mai poate adaugă un maxim de aport suplimentar de apă de 0,2- 0,4% dat de apa

ne-evaporată din spumă de bitum injectată la fabricație. Constanta masei de apă injectată în spumă s-a evaluat

din indicațiile citite pe debitmetru în momentul injecției. Astfel, putem afirma cu certitudine că avem o

pierdere a apei de circa 0,1 – 0,2 puncte procentuale în timpul malaxării prin evaporare. Parametrii care

influențează vaporizarea, în cazul nostru, sunt temperatura spumei (funcție de presiunea din camera de

injecție) și temperatura agregatelor.

Pentru anumite fabricații, s-au efectuat determinări suplimentare ale umidității din materialul prelevat

din contraprobele păstrate. Valoarea medie obținută pentru aceste fabricații a fost inferioară cu 0,72% față de

media determinată pe eșantioanele prelevate la fabricație (valoare justificată).

IV.1.3.d. Reproductibilitatea fabricațiilor de mixtură folosite la studiul parametric

Omogenitatea fabricațiilor este sistematic mai bună decât omogenitatea unei fabricații (șarje). Estimarea

omogenității prin calcularea abaterii standard este de 0,28% pentru umiditate, 0,54% pentru conținutul de

bitum și 0,35% pentru conținutul de fine. Aceasta estimare s-a obținut prin considerarea dispersiei intre

fabricații însumata cu dispersia data de diferența dintre cele 2 determinări în paralel pentru aceiași fabricație.

Page 25: Bitum Spumant Teza de Doctorat

25

Această ultimă dispersie include omogenitatea fabricației (șarjei), eroarea de eșantionare și eroare

maturatorilor. Abaterea standard asociată pentru aceasta dispersie este: 0,18% pentru umiditate, 0,19% pentru

conținutul de bitum și 0,85% pentru conținutul de fine.

Valorile obținute pentru rezistenta la compresiune, pentru toate epruvetele sunt prezentate în tabelul

IV.9. Valoarea medie pentru toate fabricațiile (deci, aceiași rețeta vizată, granulozitate 0/10, conținut de bitum

3,5%) a fost 3,5MPa. Valoarea este bună și similară cu cele obținute pe alte mixturi la rece cu granulozitate

similară, dar care au un conținut de bitum mult mai mare.

Valoarea abaterii standard pentru aceste determinări este de 0,22 MPa, valoare pe care o putem

considera ca incertitudinea de determinare a rezistentei la compresiune.

De asemenea observam și aici o diferență semnificativă intre omogenitatea fabricațiilor și omogenitatea

unei șarje. Deci, eterogenitatea parametrilor observată se transmite și pentru rezistența la compresiune, ceea

ce reprezintă o confirmare în plus că alegerea a fost corectă pentru parametrii vizați și monitorizați pentru

toate fabricațiile.

IV.2 Prelucrarea datelor experimentale. Analiza influentei parametrilor ce caracterizează

fabricația mixturii cu bitum spumat (studiul parametric)

Studiul de laborator referitor la fabricația mixturii cu bitum spumat, numit pe scurt „studiu parametric”

a urmărit să stabilească ce parametrii sunt determinanți pentru obținerea calității mixturii cu bitum spumat.

Pentru acest studiu au fost reținuți parametrii care au fost stabiliți de comun acord cu partenerii proiectului,

având prioritate parametrii de interes, îndeosebi pentru producătorul de echipamente Fayat, în scopul utilizării

concluziilor cercetării la îmbunătățirea utilajelor și utilizării acestora.

Masa volumică aparentă medie este de 2,310 g/cm3, cu abatere standard de 0,027 g/cm

3. Deci, avem un

coeficient de variație de ~1%, ceea ce definește o compactare repetabila.

Parametrii de proces vizați inițial la au fost în număr de patru și s-a convenit studiul bazat pe

schimbarea individuala a câte unui parametru (plan factorial), pentru un domeniu relativ restrâns. Aceștia au

fost:

- timpul de malaxare (t ; 20s și 60 s) ;

- viteza de rotație a arborilor malaxorului (v ; 130 rot./min. și 80 rot./min.) ;

- temperatura agregatelor (T ; 20°C și 5°C) ;

- calitatea spumei de bitum (a ; bitum Shell 70/100 N pur și același bitum cu aditivul

Goldschmidt TEGO Adibit intr-un procent de 0,03%).

Tabelul IV.10 - Planul factorial al fabricațiilor pentru studiul parametric

T 20°C

aditiv 0%

T 5°C

aditiv 0%

T 20° C

aditiv

0,3‰

T 5° C

aditiv

0,3‰

t 60 s; v 130 rot./min. F17, F19, F24 F22, F27 F31 F35

t 20s; v 130 rot./min. F18 F23 F32 F36

t 60s; v 80 rot./min. F20 F25 F33 F37

t 20s; v 80 rot./min. F21 F26 F34 F38

Pe lângă aceste fabricații, au mai fost luate în considerare încă 8 fabricații suplimentare și câteva

realizate „accidental” (erori de operare sau defecțiuni ale echipamentelor), dar care au fost totuși utile pentru

evidențierea influentei anumitor parametrii și interpolări mai precise ale datelor din planul propus inițial:

- F11 – injecție de 16 s, deci un conținut de bitum de 4,5% (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C,

fără aditiv) - F12 – un conținut de bitum de 1,7% (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv)

Page 26: Bitum Spumant Teza de Doctorat

26

- F13 - deschiderea accidentală a trapei de evacuare a malaxorului (t=15s, v=130 rot./min.,

T=20°C, fără aditiv)

- F15 – timp de malaxare 30 s (t=30s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv)

- F16 – timp de malaxare 90 s (t=90s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv)

- F29 – injecție de bitum „suflat” (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv)

- F30 și F39 – fabricații cu bitum pulverizat, fără spuma întrucât nu s-a injectat apa în camera

de injecție (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv)

Tabelul IV.9 - Determinare rezistenta la compresiune (testul „Duriez simplificat”)

Nr.

fabricație

Densitatea

hidro.

(g/cm3)

Rezistenta la compresiune (MPa)

medie

abaterea

standard pe epruveta

F10 2,331 2,95 0,52 3,51 3,05 2,98 3,15 2,46 2,56

F11 2,330 4,34 0,45 5,12 4,28 4,24 4,04 4,04

F12 2,314 2,38 0,25 2,34 2,19 2,11 2,68 2,58

F13 2,291 1,96 0,54 1,83 2,17 2,54 1,28

F15 2,301 3,16 0,20 3,35 3,00 3,31 2,92 3,25

F16 2,321 3,85 0,12 3,68 3,96 3,84 3,90

F17 2,328 3,92 0,11 4,02 3,94 3,94 3,76

F18 2,340 3,72 0,24 3,94 3,55 4,02 3,53 3,55

F19 2,289 3,76 0,18 3,57 3,92 3,78

F20 2,309 3,90 0,31 3,96 4,14 3,45 4,04

F21 2,340 3,40 0,21 3,78 3,35 3,35 3,45

F22 2,295 3,53 0,26 3,82 3,74 3,35 3,19 3,55

F23 2,246 3,03 0,25 3,35 3,03 3,07 2,66 3,03

F24 2,314 4,72 0,29 5,24 4,55 4,63 4,57 4,61

F25 2,277 2,23 0,33 2,07 2,56 1,75 2,46 2,31

F26 2,282 2,85 0,22 3,00 2,46 2,98 2,98 2,84

F27 2,359 2,97 0,13 3,07 2,84 3,13 2,96 2,86

F28 2,331 3,21 0,19 3,15 2,96 3,35 3,15 3,45

F29 2,338 1,86 0,09 1,77 1,91 1,75 1,87 1,97

F30 2,329 4,17 0,19 4,24 3,84 4,32 4,30 4,14

F31 2,300 2,71 0,04 2,72 2,74 2,66

F32 2,329 4,45 0,25 4,77 4,53 4,20 4,32

F33 2,324 4,53 0,22 4,30 4,41 4,63 4,45 4,85

F34 2,278 3,69 0,23 3,90 3,45 3,72

F35 2,299 3,75 0,14 3,55 3,84 3,86 3,76

F36 2,312 3,85 0,37 3,35 3,94 4,22 3,61 4,14

F37 2,320 3,84 0,17 3,76 3,74 3,70 4,14 3,84

F38 2,285 3,46 0,12 3,45 3,55 3,29 3,55

F39 2.313 4,61 0,16 4,39 4,61 4,59 4,59 4,85

val. medie 2,31 3,48 0,24 Media abaterilor standard

abatere

standard

0,027

0,73 Abaterea standard a mediilor

Pentru a găsi legătura intre parametrii de fabricație și calitatea mixturii dată prin rezistenta la

compresiune, am conceput modele statistice care pot cuantifica influenta parametrilor. Dat fiind că încă

de la stabilirea planului de încercări am dorit un domeniu de variație mic a parametrilor de fabricație,

pentru a rămâne în cadrul aceleiași tehnologi și rețete, am presupus o dependentă liniară a parametrilor

considerați, precum și independenta acestora. Pentru analiza datelor s-a folosit preponderent calculul

tabelar al Excel [34] și aplicația „Solver” – figura IV.4 (model de optimizare neliniara „Generalized

Reduced Gradient” dezvoltata de Frontsys.com). Astfel, s-a putut face foarte ușor calcule iterative

pentru determinarea coeficienților modelelor liniare, în care variabilele au fost parametrii de proces.

Page 27: Bitum Spumant Teza de Doctorat

27

Am folosit și folosit programe tip ANOVA (T-tests and Analysis of Variance) pentru

interpretarea, disponibile pe internet, ce permit ușor interpretarea statistică și efectuarea testul Student

pentru identificarea covariantelor (figura IV.5) [35].

Modelele concepute au fost funcții în care rezistenta în compresiune se calculează că un model

liniar cu coeficienți care ponderează influenta parametrilor considerați. Interpolarea a fost făcută astfel

încât să minimizam abaterea pătratică medie dintre rezistenta la compresiune determinată experimental

și cea dată de modelul elaborat.

Pentru a caracteriza mai comod acuratețea modelului, am folosit reprezentarea grafică în care

figuram mărimea măsurata și pe ordonată, iar pe abscisă mărimea respectivă obținută cu modelul

elaborat [36]. Dreapta obținută prin regresie liniară a acestor puncte, cu cât se apropie mai mult de

funcția f(x)=x (diagonala ce pornește din origine), cu atât acuratețea modelului este mai buna. Această

metodă prezintă avantajul că pot fi interpretate intuitiv imediat de la desenarea graficului, ceea ce

permite analiza unui număr mare de combinații. În plus, prin aplicarea regresiei liniare pe punctele

graficului, obținem coeficientul de corelație R2, în baza căruia putem face interpretarea.

În continuare se prezintă interpretarea datelor centralizate în tabelul IV.4.

IV.2.1 Primul model liniar

Pentru analiza parametrilor vizați inițial în studiu, am considerat toate fabricațiile din tabel, mai

puțin fabricațiile atipice F12, F13, F29, F30, F31, F39. Având în vedere că nu s-a obținut precizia

injecției dorita a cantității de bitum sub forma de spuma, și pentru că parametrul conținut de bitum este

un parametru influent, a fost introdus în modelul parametric, pe lângă cei vizați inițial (notat cu b).

Cu aplicația „solver”, minimizând abaterea pătratica medie intre Rcalculat și Rmasurat, am ajuns la

următoarea formula de calcul pentru rezistenta la compresiune:

R = kt t + kv v + kT T + ka a + kb b [MPa]

unde: kt = 0,006 MPa/s,

kv = 0,012 MPa (rot./min)-1

kT = 0,060 MPa/°C

ka = 1,083 MPa

kb = 0,245 MPa

și unitățile de măsura utilizate :

t [s], v [rot./min], T [°C],

a – coeficient adimensional pentru utilizarea aditivului (valoare 0 - când nu este folosit aditivul și

1 – când am folosit aditivul)

b – coeficient adimensional pentru conținutul de bitum (raportul masic)

Corelația dată de model este data în reprezentarea grafică din figura IV.6.

Conform acestui model se observă cu ușurință că, pe lângă conținutul de bitum, o influentă

puternică o are și utilizarea aditivului utilizat la spumare. Totuși, acuratețea modelului nu este

satisfăcătoare (R2=60%). Deci, se pare că avem și alți parametrii care influențează rezistenta la

compresiune a mixturii compactate.

Având relația pentru determinarea rezistentei la compresiune, aplicând teorema de propagare a

erorilor (abaterea standard a unei funcții de mai multe variabile este data de suma abaterilor standard a

fiecărei variabile, ponderate cu derivata funcției în raport cu acea constanta), cunoscând abaterea

standard la determinarea conținutului de bitum, putem estima propagarea acestei valori la determinarea

rezistentei la compresiune conform modelului. Astfel, o abatere standard de 0,19 puncte procentuale la

determinarea conținutului de bitum duce la o incertitudine la calculul rezistentei la compresiune de

0,142 MPa. Aceasta valoare este aproximativ egala cu valoarea de 0,145 MPa, valoarea abaterii

standard pentru determinările rezistentei, măsurate pentru fabricațiile luate în calcul (si valoare

inferioara medii abaterilor standard de 0,25 MPa). Pornind de la aceste valori, deși avem un coeficient

de corelație scăzut, se poate afirma că principial avem un model corect, dar au fost omiși câtva

parametrii sau covariante de grade superioare intre parametrii deja considerați.

Page 28: Bitum Spumant Teza de Doctorat

28

Figura IV.6 – Modelul funcție de timpul de malaxate, viteza arborilor, temperatura agregatelor, conținut

de bitum și aditiv

Considerăm ca fabricație de referință următorii parametri și valorile medii din tabelul IV.11 .

Tabelul IV.11 – Valori de referința pentru mixtura 0/10 proiectata Timp de

malaxare

Regim de

malaxare

Temperatura

agregatelor

Temp.

mixtura

Conținut

de bitum

Utilizare

aditiv

Conținut

de apa

Masa volumică

aparenta

Rezistenta la

compresiune

60 s 130 rot./ min 20°C 27,3°C 3,5% NU 4,5% 2,310 g/cm3 3,90 MPa

Pentru valoarea obținută cu modelul dat, amplitudinea variației date de un parametru este multiplicată

de coeficienții k. Aplicând testul Student, se determină ponderea fiecărui parametru din modelul liniar [33].

În tabelul IV.12 este prezentată o astfel de analiză.

Pornind de la aceasta referința, putem estima influenta parametrilor de referință.

Tabelul IV.12 - Analiza influentei parametrilor, în modelul liniar.

Parametrii t v T b a

Coeficienții de influenta

k…

0,006

0,012

0,06

0,245

1,083

Amplitudinea variației maxime a parametrilor 40 s 50 rot./min 15 °C 0,01 1

Coeficientul de influenta relativa 15% 9% 13% 24% 39%

T-test

variante egale 58% 34% 0,8% 3,2% 4%

variante diferite 57% 37% 0,9% 2,6% 2,5%

Analizând influenta parametrilor, constatăm că îi putem împărți în doua categorii, parametrii ce țin de

malaxarea (timpul de malaxare și viteza arborilor) și parametrii care țin de dozarea constituenților (umiditate,

dozaj de bitum și dozaj de aditiv).

Viteza de rotație a arborilor și timpul de malaxare sunt parametrii cei mai puțin influenți în acest model.

Chiar și fără acest model observăm că rezistenta epruvetelor fabricate cu mixtura malaxata 20s nu diferă

foarte mult de cea malaxată 60s (tabelul IV.4). În plus, pentru timpul de malaxare, utilizând pe modelul liniar

testul Student se obține probabilitatea la variante egale de 58% (si 57% dacă consideram variante diferite).

Rezultate asemănătoare se obțin cu aceiași analiza și pentru viteza arborilor malaxorului.

Subliniem că din analiza pe modelul liniar prezentat, se remarcă că parametrii de malaxaj au o influentă

redusă, dar considerația se aplică strict la malaxorul nostru (SAE) în configurația stabilită. Așa cum am văzut,

tipul de malaxor ales și regimul turbulent de malaxare au un rol determinat în calitatea mixturii.

y = 0.9636x + 0.087

R2 = 0.6027

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2.5 3 3.5 4 4.5 5

R masurat (MPa)

R calculat (MPa)

Page 29: Bitum Spumant Teza de Doctorat

29

IV.2.2 Al doilea model liniar

Analizând influenta temperaturii agregatelor și dozajul de aditiv, se constată că au o influentă foarte

mare (tabelul IV.12). Conform modelului, amplitudinea considerată de un punct procentual a dozajul de

bitum deține cam un sfert din influenta. O influentă de același ordin este și la utilizarea aditivului. Influenta

aditivului o avem evidențiată pentru fabricațiile F29, F30 și F39.

Analizând și ceilalți parametrii din tabelul IV.4, atrage atenția că apar 2 parametrii care au o

variație semnificativa, deși în planul inițial al studiului parametric nu s-a considerat că au o influentă

puternică. Aceștia sunt: conținutul de apă și temperatura mixturii imediat după fabricație. În tabelul

IV.13 sunt sintetizate câteva observații care pot indica o legătură intre acești 2 parametrii.

Referitor la conținutul de apă al mixturii, avem o valoare medie pentru toate fabricațiile ușor

inferioară valorii de 5,0% care ar fi fost normală, dat fiind că cantitatea de apă adăugată înainte de

fabricație a fost măsurată cu un vas gradat, iar amestecul de agregate a fost cântărit cu precizie data de

balanța de +/- 10 g. De asemenea, se observă că și în cazul când aveam agregatele și spuma mai calde,

cu atâta valoarea umidității scadă mai mult. În plus, aceiași observație este valabilă și pentru

temperatura mixturii. În plus, observăm că aceste diferențe sunt superioare abaterilor standard pentru

valorile considerate.

Tabelul IV.13 – Variațiile temperaturii mixturii și a conținutului de apa

Fabricații

Temperatura mixturii - Tf Conținutul de apa

Val. medie

(ºC )

Diferența Abatere

standard

Val. medie

(%)

Diferența Abatere

standard

Fabricațiile cu

T=20ºC, fără aditiv 27,2

7,5 4,1

4,62

0,28 0,29 Fabricațiile cu

T=5ºC, fără aditiv 19,7

4,9

Fabricațiile cu

T=20ºC, cu aditiv 32,0

4,4 3,0

4,1

0,4 0,45 Fabricațiile cu

T=5ºC, cu aditiv 27,6

4,5

În figura .IV.8 avem aceiași reprezentare a corelației dintre conținutul de apă și rezistenta, dar

exceptând fabricațiile atipice (F12, F13, F29, F30, F31, F39). Astfel, chiar și la o prima aproximare,

considerând coeficientul de corelație acceptabil (R2=40%), deja surprinde faptul că această variație de

numai 1,4 puncte procentuale, poate duce la o variație de 70% a rezistentei la compresiune. De

asemenea, din analiza compactării epruvetelor ce arata ca am avut repetabilitate, excludem că această

influentă a umidității sa fie cauza unor variații de densitate.

Astfel, formulam ipoteza că temperatura mixturii depinde de temperatura spumei de bitum și de

temperatura agregatelor, precum și de transferul de căldura de la bitumul sub formă de spumă care duce și la

evaporarea apei din mixtură, ceea ce duce la o absorbție suplimentară de căldură de la mixtura. Deci, se pare

că procesul de evaporare a apei este important în obținerea calității mixturii cu bitum spumat.

Pornind de la ipoteza bilanțului termic putem încerca un model pentru evaluarea diferențelor de

temperatura ale mixturii fabricate.

Temperatura mixturii măsurată imediat după malaxare este data de temperatura agregatelor și de

temperatura spumei de bitum.

Din analiza valorilor medii ale temperaturii mixturii, observând că acestea valori sunt influențate

semnificativ de temperatura agregatelor, obținem o corelație acceptabilă. Astfel, dat fiind acest model

Page 30: Bitum Spumant Teza de Doctorat

30

simplificat al transferului de căldură, el astfel reușește se confirme ipotezele, fără a efectua calcule

complexe de termodinamică.

Având în vedere această ipoteză, cum că temperaturile sunt parametrii ai transferului de căldură, am

realizat un al 2-lea model liniar, în care am înlocuit parametrul dozaj de aditiv cu temperatura mixturii (Tf).

După regresia liniară cu ajutorul programului „Solver” am obținut următoarea relație:

R = kt t + kv v + kT Tf + kb b [MPa]

unde: kt = 0,008 MPa/s,

kv = 0,003 MPa (rot./s)-1

kf = 0,097 MPa/°C

kb = 0,105 MPa

iar mărimile sunt exprimate după cum urmează: t [s], v [tr/s], Tf [°C] iar b este adimensional.

Reprezentarea grafică a modelului și calculul dreptei de regresie și al coeficientului de corelație

sunt dați în figura IV.12.

Predicția modelului al doilea este chiar superioara celei obținute de primul model, întrucât obținem un

coeficient de corelație R2=84,5% și o abatere standard la estimarea rezistentei în compresiune de 0,174MPa,

deși acest model, are cu un parametru mai puțin. În concluzie, putem spune că ipoteza a fost confirmată. În

plus, înlocuirea parametrilor temperatura agregatelor și utilizarea aditivului (ce se regăsea în temperatura

spumei de bitum) printr-un singur parametru, a redus cu mult covarianța dintre aceștia și care oricum era

dificil de modelat din punct de vedere fenomenologic.

În graficul din figura IV.12 am reprezentat și fabricațiile atipice. În plus, am reprezentat pentru

fabricațiile considerate în model, sub formă de bare de eroare, incertitudinea de determinare a rezistentei la

compresiune ( niv. încredere k=1).

Figura IV.12 – Aplicarea modelului și pentru fabricațiile atipice

În tabelul IV.14 este dată influenta relativă a parametrilor considerați în acest model.

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

fara aditiv

cu aditiv

debit apa mic

bitum 1.7%

timp de malax. 15 s

bitum suflat

fara spumare cu apa

R masurat (MPa)

R calculat (MPa)

Page 31: Bitum Spumant Teza de Doctorat

31

Tabelul IV.14 - Coeficienții de influenta relativă pentru modelul de nivel 2

t v Tf b

K … 0,0086 0,255 0,088 17,4

Amplitudinea variației parametrului 40 s 0,83 tr/s 17 °C 2,2%

Amplitudinea indusa pentru R [MPa] 0,34 0,21 1,50 0,38

Coeficientul de influenta relativa 14% 9% 61% 16%

Coeficienții multiplicatori ai timpului de malaxaj și ai vitezei de rotație a arborilor (kt et kv) au valori

apropiate în ambele modele. Deci, o confirmare în plus a independentei acestor parametrii fată de cei de bilanț

termic. De-asemenea, se remarcă influenta majoră a noului parametru introdus – 61%.

Influenta conținutului de bitum este diminuată și este datorată a doi factori preponderenți:

- în timpul introducerii bitumului sub formă de spumă aceasta înseamnă și un aport de căldură, care este

proporțional cu masa de bitum injectat;

- Pentru mixtura compactată bitumul asigură coeziunea intre agregate (prin masticul care-l formează), deci

crescând până la un anumit punct, cantitatea de bitum este direct proporțională cu rezistenta mecanică.

Fabricațiile cu timp de malaxare de 30s (F15), respectiv de 90s (F16), sunt situate la limita de predicție a

modelului. Deci, creșterea timpului de malaxaj nu a dus la mărirea semnificativă a rezistentei la compresiune,

dar cum fabricația cu timp de malaxare de 15s (F13) , nu se încadrează în model, se pare că avem un timp

minim, iar o malaxare suplimentara nu conduce la o îmbunătățire semnificativă a calității mixturii.

Fabricația F12 nu se încadrează în predicția modelului. Am estimat că având 1,7% de bitum suntem

mult prea departe de referința aleasa pentru modelul liniar (bitum insuficient pentru a forma masticul ce dă

liantul mixturii). De-asemenea, și în cazul fabricației F13, cu un timp de malaxare de 15 s ne aflam tot în

cazul unei fabricații defectuoase.

În plus, daca aplicam acest model și pentru fabricațiile de mixtura doar cu bitum injectat, (F30 și F39)

obținem predicții foarte bune. Injecțiile au fost făcute în ambele configurații ale camerei de injecție (presiuni

de 6,5 Bar și 11,5 Bar). Deci, calitatea spumei (inexistenta în acest caz) nu este un parametru important. O

explicație poate fi că spuma se poate forma și în malaxor dacă bitumul este spumat fin, pelicula de bitum

fierbinte, ce vine în contact cu apa de pe agregate va spuma.

Fabricația F29, pentru care s-a utilizat bitum suflat, vine sa completeze aceasta ipoteza, întrucât nu

calitatea spumei introdusa în malaxor este un factor important. Astfel, cu o spuma excelenta s-a obținut una

dintre cele mai scăzute rezistente la compresiune pentru epruvetele fabricate cu această mixtura.

IV.3 Concluziile analizei statistice

Acest studiu a fost destinat pentru a determina influenta celor 5 parametrii legați de fabricația mixturii

(timp de malaxare, viteza de rotație a arborilor, temperatura agregatelor, dozajul de bitum și de aditiv) asupra

rezistentei la compresiune a mixturii compactate. Analiza este valabilă în jurul unei fabricații de referință, cu

parametrii riguros fixați, în baza încercărilor preliminare de elaborare a rețetei. Deci, în acest sens, am putut

face o analiză liniară întrucât nu ne depărtam mult de această referință. Am optat pentru alegerea variațiilor

mici pentru a creste acuratețea determinării sensului în care evoluează izolat parametrii, corelând cu explicații

fenomenologice ale mecanismelor ce intervin în timpul fabricației.

Concluzia globala este că bilanțul energetic din timpul fabricației este determinat pentru a obține o

mixtura de calitate. Aceasta ipoteză s-a confirmat prin gruparea parametrilor ce conduc la temperatura

mixturii imediat după malaxare. Aplicând aceste modele și la cele doua fabricații când bitumul a fost doar

pulverizat și constatând că predicția dată de model este foarte bună, putem concluziona clar că nu calitatea

spumei este determinantă. Deci, nu exista o legătura directă intre spumarea produsă prin sistemul sofisticat de

producere a spumei și performantele mixturii obținute. Acest lucru a fost bine reliefat și prin fabricația

obținută cu bitumul suflat, care a condus la una dintre cele mai mici rezistente la compresiune pe epruvetele

Page 32: Bitum Spumant Teza de Doctorat

32

obținute cu mixtura respectivă.

În concluzie și acest studiu a indicat că tehnologia mixturii cu bitum spumat este doar o tehnologie de

tranziție spre tehnologiile „half-warm”. În plus, tehnologia aplicată în forma actuală este foarte sensibilă la

temperatură ambiantă și la temperaturile materialelor utilizate.

V. STRUCTURA MIXTURII CU BITUM SPUMAT

V.1. Analiza vizuală

Primele ipoteze privind structura mixturii cu bitum spumat au fost făcute în urma observațiilor vizuale

asupra mixturii și a epruvetelor secționate (figura V.1) [1]. Apoi, au fost efectuate observații pe imaginile

luate la microscopul optic și cu lupa pentru agregatele și particulele din mixtură

În fotografia V.2 stângă avem imaginea obținută la microscop pentru un agregat grosier (sort 6/8)

extras din mixtură și spălat sub jet de apă. Observând acele pete negre, s-a mărit puterea de microscopului,

selectând un alt obiectiv (figura V.2 dreapta). Cu toate acestea, nu am avut certitudinea că petele negre sunt

bitum, sau țin de natura petrografică a rocii. Pentru e elimina acest inconvenient, am prelevat roci mai

deschise la culoare, de asemenea spălate în jet slab de apă. Imaginile obținute la microscop (agregat sort 2/4),

dar cu obiective diferite ale microscopului, sunt prezentate în figura V.3. Si în alte figuri devine evident că

punctele negre de pe agregat sunt particule microscopice de bitum care au aderat între asperitățile agregatului.

Știind rezoluția camerei de luat vederi atașată microscopului și puterea de mărire am putut estima că

dimensiunea acestor particule de bitum care au aderat la agregat sunt de ordinul 0,1 mm.

Figura V.3 – Imagini obținute la microscop a

agregatelor prelevate din mixtura

Figura V.4 – Imagine obținuta cu lupa a

agregatelor lipite slab cu mastic

Figura V.5 – Imagine obținute la microscop a

masticului înainte de spălarea cu solvent

Figura V.6 – Imagine luata cu lupa după spălarea în

solvent a aceluiași mastic

Page 33: Bitum Spumant Teza de Doctorat

33

Pentru a putea avea o profunzime mai mare a imaginilor, am folosit imaginile prelevate cu lupa.

Astfel am putut lua imagini ale particulelor aglomerate din mixtură, cu un câmp de profunzime mai mare [1,

35].

În figura V.4 avem imaginea unor particule din mixtura prelevate direct, fără a fi spălate. Se observă

că agregatele sunt „lipite” de o masă de mastic. Particulele de mastic observate sunt de ordinul 1- 2 mm.

Am prelevat și particulele ce aparent erau filamente de bitum. Imaginile la microscop și la lupa

binoculară arată că aceste filamente, cu dimensiuni de ordinul a 1 – 2 mm, s-au dovedit a fi tot particule de

mastic. În figura V.5. avem imaginea la microscop a unei astfel la particule și se observă foarte bine

conglomerarea finelor în masa de bitum. În figura V.5 dreapta avem o imagine prelevată la lupa binoculara a

unei particule de mastic care a fost spălată cu solvent, pe o hârtie de filtru. Astfel, s-a pus în evidentă

conținutul de parte fină (filer) imaginea din figura V.6.

În concluzie, aceste imagini au consolidat ipoteza că bitumul rezultat din spumă se găsește intr-o

mixtură cu bitum spumat de calitate numai doar sub 2 forme:

- pete microscopice ce au aderat în asperitățile agregatelor grosiere,

- particule de mastic (amestec de parte fina și bitum), majoritatea fiind libere în mixtura și uniform

distribuite sau, intr-o mică măsură, pot lega slab agregate de dimensiuni mai mici (1-4 mm).

V.2. Analiza structurii prin încercările de dezanrobare pe clase

În tabelul V.1. sunt prezentate fabricațiile reținute pentru efectuarea testului de des-anrobare pe clase

pentru evaluarea structurii mixturii cu bitum spumat prin evaluarea distribuției compușilor pe clase

dimensionale (agregate, filer, bitum, mastic).

Tabelul V.1 – Fabricațiile de mixtura pe care s-a efectuat testul de dezanrobare pe clase și rezistenta la

compresiune corespunzătoare epruvetelor

Notatie.

frabricatie

Debit apa la

spumare

(ml/min.)

Test de dezanrobare pe

clase

(medie pe 2 determinări)

Rezistenta la compresiune

R

(medie pe 5 epruvete)

(MPa)

Abatere

standard

(MPa) F10 590 DA 3,14 0,52

F17 620 DA 3,92 0,09

F18 600 DA 3,72 0,24

F27 650 DA 2,97 0,13

F28 700 DA 3,21 0,19

F33 650 DA 4,53 0,22

F35 400 DA 3,75 0,14

F37 400 DA 3,87 0,17

F29 - DA 1,86 0,09

F30 0 DA 4,17 0,19

F31 250 DA 2,71 0,04

Rezultatele prezentate în continuare sunt date și considerând fabricațiile „atipice” pentru care am

efectuat testul de dezanrobare pe clase sunt:

- F29 – injecție de bitum „suflat” (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv),

- F30 și F39 – fabricații cu bitum pulverizat, fără spumă întrucât nu s-a injectat apa în camera de

injecție (t=60s, v=130 rot./min., T=20°C, fără aditiv).

Așa cum am prezentat în paragraful III.2.3, prin testul de dez-anrobare pe clase, din punct de vedere al

dimensiunilor, avem 3 clase de particule: particule de aceiași clasă, particule care trec imediat în sita

inferioară și particule de mastic. În Anexa 7 sunt date buletinele de încercare pentru aceste determinări.

Page 34: Bitum Spumant Teza de Doctorat

34

Definind ca particule de mastic doar bitumul legat cu partea fină care trece prin sita de 0,08 mm, per

ansamblu, din analiza diagramelor avem concluziile prezentate în continuare.

- Pentru particulele de clasa dimensională până în 4mm, avem:

- circa 90% din particule sunt de clasa A (particule rămân în aceiași sita și după spălarea cu solvent),

- circa 7% sunt de clasa B (rămân în sita imediat inferioară),

- circa 3% sunt particule de clasa C (mastic, particule care trec majoritar prin sita de 0,2mm), iar

dintre aceste majoritatea particulelor de mastic sunt în clasa 0,5/1 mm.

- Pentru particulele din clasa grosieră (> 4mm) avem:

- circa 97% particule de clasa A,

- circa 1,6% sunt de clasa B,

- numai 1,4% sunt particule de mastic, de clasa C.

Valorile medii pe toate fabricațiile (exceptând F29 și F31) sunt reprezentate în figura V.7, obținând

astfel distribuția celor 3 clase de particule pe clasele dimensionale ale granulozității mixturii cu bitum spumat.

Cu aceleași valori medii, în figura V.8 am reprezentat distribuția conținutului de bitum în masticul

corespunzător fiecărei clase. Această distribuție confirmă cea ce am presupus intuitiv la începutul studiului, și

anume că performantele mixturii sunt determinate de distribuția claselor constituente și de dimensiunile

acestora. Pentru fabricația cu malaxorul SAE (Rc med. 3,6 MPa), se vede ca talia medie a particulelor

majoritare de mastic este mult mai mare pentru o mixtura buna (figurile V.10) [1].

Figura V.7 – Raportul distribuției masice (fine – mastic,

agregate pătate, agregate curate) Figura V.10 – Distribuția bitumului și finelor din bitum

din clasele dimensionale de mastic

Distribuția conținutului de bitum (b), considerând clasa dimensională a particulelor de mixtura D

(mm), poate fi aproximată ca o distribuție logaritmică. Astfel, considerând această interporale și presupunând

o distribuție de tip Fuller pentru agregate, obținem un maxim al conținutului de bitum corespunzătoare valorii

de D0= 0.773 mm [37].

Referitor la distribuția parții fine, observăm că acestea scad pe măsură ce creste clasa dimensională a

mixturii (figura V.11) [37]. Interpolând aceasta distribuție obținem funcția de distribuție pentru

conținutul de fine (filerul din mastic) conform relației:

3,1029,0 DDf

Page 35: Bitum Spumant Teza de Doctorat

35

V.3. Modelul de formare al mixturii cu spuma de bitum

Încercările Duriez complete au demonstrat că se obține un raport Duriez (r/R) bun pentru o mixtură cu

bitum spumat (tabelul 15). Astfel, am demonstrat că procesul de maturare este ireversibil. După menținerea o

săptămână în imersie a probelor, umiditatea ajunge la un maxim de 4,3%, o valoare bună ținând cont ca avem

totuși o mixtură poroasă cu un volum de goluri estimat la 9% (volum de goluri calculat știind densitatea în

grămadă a agregatelor și conținutul de bitum, la o valoare de 2600 kg/m3). Deci, după compactare și maturare

este evident că se obține coeziunea intre agregatele grosiere.

Întorcându-ne din nou la procesul de fabricație, când spuma de bitum cald este injectata în malaxor,

aceasta se sparge și anrobează particulele fine din amestecul de agregate formând masticul. Apa, prezentă în

amestec intr-o cantitate suficientă astfel încât peliculizează toate agregatele și contribuie astfel la aglomerarea

bitumului și ajuta la dispersia acestuia pentru „a găsi” finele. Totuși, avem cantități mici de bitum ce aderă

între asperitățile agregatelor grosiere. Deci, în mixtura cu bitum spumat, imediat după malaxare avem un

amestec de mastic umed și agregate peliculizate cu apă. Astfel, amestecul își păstrează lucrabilitatea, atâta

timp cât este păstrată umiditatea (Figura V.12) [1, 36]. În procesul de compactare, în prima fază, coeziunea

amestecului este dată, într-o bună măsură, de particulele microscopice de bitum ce au aderat încă din faza de

malaxare între asperitățile agregatelor (particulele pătate cu bitum). Procesul de compactarea se face ca pentru

orice amestec granular, similar unei curbe Proctor, dar ușor decalata datorita conținutului de bitum (care poate

fi considerat ca un lichid). Deci și din acest punct de vedere, umiditatea amestecului este foarte importantă. În

procesul de maturare a mixturi după compactare, coeziunea amestecului creste pe măsură ce pelicula de apă

de pe suprafața agregatelor și absorbită de partea fină se vaporizează.

Figura V.12 - Reprezentarea schematica a meso-structurii și mecanismului de compactare

V.3. Informații despre distribuția masticului cu „testul petelor”

Pentru fabricațiile cuprinse în domeniul de numerotație de la F17 pana la F29 și pentru fabricația

cu numărul F30, au fost scanate hârtiile aplicate pe fața inferioară a pistoanelor la compactarea

epruvetelor. Sinteza prelucrării acestor imagini este data de: Nr – numărul de pete, St – suprafața

acoperită, %c – gradul de acoperire al petelor de bitum, Sm – suprafața medie a petelor și Rm – raza

medie. Suprafața medie a fost determinată ca raportul dintre suprafața acoperită și numărul de pete.

Încercând sa găsim o analogie între distribuția de mastic dată de testele de dezanrobare pe clase, am

încercat diverse corelații între acești parametrii. O corelație acceptabilă am găsit intre raza medie a petelor și rezistenta la compresiune, în sensul

ca, pe ansamblu, se observă că o creștere a razei medii a petelor corespunde unei rezistente mai bune a

Page 36: Bitum Spumant Teza de Doctorat

36

epruvetelor respective de pe care s-a impregnat hârtia. Graficul acestei corelații și coeficientul de

corelație R2 sunt date în figura V.13. Analizând această dependentă, putem spune ca cu cât suprafața

petelor este mai mare, cu atât avem o distribuție mai omogenă a masticului în mixtură.

Figura V.13 – Corelarea razei medii a petelor cu rezistenta la compresiune a corespunzătoare

Așa cum am afirmat la prezentarea metodei, prin acest test, am încercat să găsim o metodă

simplă de evaluare a calității mixturii. O ideea fost să avem o corelație între gradul de acoperire și masa

pierdută la o spălare în solvent a hârtiei respective. Din păcate, nu s-a observat nici o corelație

semnificativă a rezistentei la compresiune cu gradul de acoperire

V.4. Concluzii privind viabilitatea modelului elaborat privind influenta meso-structurii mixturii

cu bitum spumat

Lipsa anrobării si a adezivitatii, așa cum este considerată în accepțiunea mixturilor bituminoase

la cad sau cu emulsii cationice, conduce la unele rezerve în adoptarea acestei soluții tehnice încă din

fază de proiectare. În sinteza acestui studiu, afirmăm cu certitudine că talia particulelor este în corelație

directă cu proprietățile fizico-mecanice (rezistenta la compresiune).

Cea mai elocventă corelație referitoare la distribuția particulelor de mixtură, așa cum au fost

definite în aceasta lucrare, este arătata in graficul din figura V.15, în care se prezintă corelația dintre

„finețea masticului” cu rezistenta la compresiune obținută pe epruvetele din respectiva mixtură.

Figura V.15 – Corelația experimentala dintre rezistenta la compresiune si diametrul maxim al

particulelor de mastic

y = 3.3478x + 1.4268

R2 = 0.5874

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

raza medie a petelor - Rm (mm)

rezis

ten

ta l

a c

om

pre

siu

ne -

Rc (

MP

a)

y = -2.1365x + 5.5113

R2 = 0.9164

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 0.5 1 1.5 2

diametrul maxim al particulor de mastic (mm)

rezis

ten

ta la c

om

pre

siu

ne (

MP

a)

Page 37: Bitum Spumant Teza de Doctorat

37

Din acest grafic este evident ca daca se diminuează diametrul maxim al particulelor de mastic,

obținem o rezistenta mai buna. Deci, cu cat distribuim mai omogen si fin masticul, cu atât e mai

favorabil pentru calitatea mixturii.

VI. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI CU SPUMA DE BITUM LA RECICLAREA

STRUCTURILOR RUTIERE

VI. 1. Stadiul dezvoltării tehnologiei de reciclare cu bitum spumat

În ultimele decenii s-a constatat la nivel mondial o creștere semnificativă a utilizării

tehnologiilor de reciclare pe plan mondial. Cu toate acestea, se remarcă că tehnologiile de reciclare au o

pondere semnificativă în tarile în curs de dezvoltare unde infrastructura rutiera nu este puternic

dezvoltată fie datorită slabei dezvoltări economice a tarilor respective, fie datorită întinderilor teritoriale

vaste (ex. Australia, Africa de Sud, tarile din America de Sud). Cu toate acestea, și în tarile dezvoltate

reciclarea structurilor începe sa fie din ce în ce mai des folosită în contextul dezvoltării durabile corelate

cu impactul asupra mediului și conservare a resurselor (tarile din Uniunea Europeana, Asia de SE).

Concluziile din raportul Congresului Mondial XXII al AIPCR, desfășurat la Durban din 2003, în

cadrul Comitetelor AIPCR C7/8 și C16, s-a concluzionat că [39, 40]:

- inovațiile majore în domeniul proiectării și exploatării infrastructurii depind într-o mare măsură

de un cadru instituțional adecvat, printr-o colaborare a statului cu sectorul privat;

- apariția inovațiilor majore și soluțiile tehnice deosebite apar tocmai pe fondul pneurilor de

fonduri și când strategiile economice ale unei tari se schimbă.

Astfel, în contextul crizei economico-financiare recente, pe plan mondial sigur soluțiile de reciclare

vor câștiga din ce în ce mai mult teren.

VI.2. Reciclarea „in situ” utilizând tehnologia mixturii cu bitum spumat

Reciclare la rece „in situ” ce utilizează bitumul spumat este un procedeu ce constă în frezarea și

reciclarea straturilor degradate din structura rutiera, atât de mixtura cit și de beton de ciment, stratul

rutier astfel obținut fiind utilizat ca un strat nou în structură. Reciclarea cu bitum spumat se poate folosi

pentru toate straturile din structura rutiera, funcție de clasa tehnica a drumului, excepție fiind utilizarea

ca strat de uzura.

În principiu procedeul de reciclare „in situ”, constă în frezarea straturilor rutiere cu o stare

avansată de degradare, malaxarea și umidificarea materialului frezat cu apă sau suspensie de apă cu

ciment, în paralel cu injecția bitumul spumat [41]. Materialul rezultat în urma acestui proces este

așternut și recompactat cu ajutorul grindei finisoare. Toate fazele procesului sunt realizate cu ajutorul

utilajului tip tren de reciclare (figura VI.1). În cazul în care studiul de rețetă efectuat în laborator impune

modificarea curbei granulometrice, materialele de adaos vor fi adăugate prin dispersare uniformă în fața

utilajului de reciclare.

compactor reciclator dozator suspensie cisterna bitum cisterna apa

Figura VI.1 – Tren reciclator bazat pe tehnologia bitumului spumat

Utilajul de reciclare “in situ” (reciclator sau tren de reciclare) este compus din următoarele

grupuri funcționale:

- freză cu tamburi,

- instalație pentru dozarea apei în timpul malaxării (malaxare ce se poate face pe tamburul de

frezare sau separat intr-un malaxor incorporat),

Page 38: Bitum Spumant Teza de Doctorat

38

- sistem de injecție a bitumului sub formă de spumă,

- grinda finisoare pentru așternere,

- grup energetic și propulsor,

- instalație electrică și sisteme electronice pentru controlul de proceselor de dozare, a temperaturilor

și a parametrilor de lucru pentru întregul utilaj.

Se impune o clarificare importantă referitoare la această tehnologie de reciclare. Deși se

folosește cimentul, stratul executat nu prezintă nici o similitudine cu betonul de ciment. Deja în

literatură tehnică internațională când vorbim de mixturile cu bitum spumat, cimentul utilizat intra în

categoria „filer activ”. Acesta are rolul de a asigura o maturare mai rapidă a mixturii și de a reduce

senzivitatea la apă a mixturii. În locul cimentului se poate folosi varul stins sau cenușa de termocentrală

(„fly ash”). Contribuția acestui adaos trebuie luată în considerație la curba de granulozitate specifică iar

conținutul de filer activ nu trebuie sa depășească în nici un caz valorile date de studiul de laborator, de

regula în jurul valorii de 2%. când este cazul de aport suplimentar de parte fina se adăuga filer de calcar.

Studiul de rețetă prezentat anterior în prezenta lucrare nu a utilizat ciment întrucât, din punct de vedere

al încercărilor clasice de laborator, acesta nu aduce îmbunătățiri semnificative (rezistenta la

compresiune, stabilitate și fluaj Marshall). Influentele date de conținutul de filer activ sunt evidențiate la

evaluarea modulilor de rigiditate, încercarea triaxiala, rezistenta la oboseala și la deformații permanente

(studii avansate de reologie a mixturilor, proiectarea pe criterii de performantă - Journal of the

Transportation Research Board – TRB) [43].

Procedeul de reciclare se aplica în funcție de soluția proiectata, pentru o adâncime de frezare și

reciclare a stratului de maxim 30 cm.

Tehnologia de reciclare se identifica prin:

- caracteristicile materialelor componente și dozajele stabilite,

- detaliile tehnologiei de execuție,

- condițiile de punere în opera,

- procedurile tehnice de operare specifice utilajelor.

Rezistenta și stabilitatea stratului rutier obținut prin aplicarea procedeului de reciclare la rece

trebuie sa se încadrează în caracteristicile tehnice, specifice straturilor rutiere corespunzătoare. Produsul

obținut are în componenta sa material frezat, bitum spumat (3,5-5,5%), apa de adaos (5-15%) eventual

filer sau ciment (1,5 – 4,0 %) și agregate de adaos.

O etapă preliminară, dar foarte importantă pentru efectuarea reciclării, este dată de studiul de

laborator pentru starea tehnica a stratului degradat și elaborarea rețetei. Studiul de laborator se face pe

carote și material frezat pentru stabilirea oportunității aplicării acestei soluții tehnice, stabilirea

adâncimii de frezare și a omogenități sectorului, a granulozității și a umidității optime de compactare.

Este imperios necesara încadrarea în domeniul de granulozitate specific tehnologiei (domeniul Rukel)

[16]. Pentru studiul rețetei se prelevează material frezat din sectorul de drum pe care se dorește

reciclarea, se malaxează materialul frezat la umiditatea optima, împreuna cu bitumul spumat cu ajutorul

mașinii de produs spuma și a malaxorului de laborator. Din amestecul rezultat se confecționează cilindri

în vederea stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice pentru stratul reciclat, corelate cu conținutul de

bitum și umiditatea optima a amestecului.

Etapele de execuție a reciclării sunt:

- curățirea părții carosabile cu peria mecanica sau cu jet de aer;

- frezarea stratului existent ce urmează a fi reciclat (frezarea se realizează cu tamburii de frezare ai

reciclatorului, eventual cu freze suplimentare în cazul materialelor dure);

- controlul compoziției granulometrice și a umidității materialelor (prin prelevarea de material

frezat în timpul execuției;

- adăugarea apei de adaos sau suspensiei de ciment în apa;

- introducerea bitumului spumat (valori cuprinse în intervalul 3,5-5,0% bitum),

- omogenizarea amestecului în instalație;

- așternerea și pre-compactarea materialului reciclat cu ajutorul grindei finisoare

- compactarea finala a stratului reciclat.

2. Agrementul Tehnic

Page 39: Bitum Spumant Teza de Doctorat

39

Pentru controlul calității stratului rutier reciclat se urmărește constanta calității produsului

obținut, prin verificări în laboratorul de șantier, atât pentru materialele componente cât și pentru

produsul final.

Încă din faza procesului de malaxare trebuie asigurata umiditatea optima a amestecului

(umiditatea optimă de compactare). Adaosul de apa în material, considerând atât umiditatea existenta în

strat, aportul de apa de la frezare și apa (luata separat sau cea din suspensia de ciment) se calculează

pornind de la valoarea umidității optima obținuta cu încercarea Proctor modificat pe materialul frezat -

WoptP (fără adaosul de spumă). Peste acest amestec se pulverizează bitumul spumat. După compactarea

stratului obținut acesta se acoperă un strat de mixtura asfaltica, sau de tratament bituminos, după ce

conținutul de apa a scăzut cu 25-30% fata de valoarea optima a umidității de compactare, valoarea

umidității de referința care este stabilita prealabil în laborator. Pentru compactare se folosește trusa de

compactare alcătuită cu cilindri compactori de 10-20 t (lis cu vibrații și pe pneuri), iar numărul de

treceri pentru realizarea compactării se stabilește pe un sector experimental, astfel încât sa se asigure

gradul de compactare conform clasei tehnice a drumului.

Deși tehnologia cu bitum spumat se remarca printr-o mare versatilitate raportată la tipul structurilor

reciclate, avem totuși câteva restricții importante referitoare la punerea în operă. Temperatura minimă de

lucru în mediul ambiant trebuie sa fie de +100C. Execuția lucrărilor pe timp de ploaie va fi întrerupta. Aceste

restricții sunt un element important pentru aceasta tehnologie și se impun cu strictețe maxima.

VI.2. Utilaje utilizate la execuția structurilor rutiere cu tehnologia bitumului spumat

VI.2.1. Utilaje de stabilizare sau reciclare în situ

Utilajele cele mai utilizate, atât în tara noastră, cit și pe plan mondial pentru stabilizări cu

bitum spumat sau reciclare în situ sunt produse de compania WIRTGEN. De-asemenea, echipamente

de acest gen sunt produse și de MARINI, BOMAG, MIDLAND, KALOTTIKONE. Echipamentele

WIRTGEN utilizate sunt utilaje relativ versatile și în mare măsura sunt aceleași care sunt disponibile

și pentru reciclarea în situ cu emulsie bituminoasa sau stabilizări cu ciment [42].

Din punct de vedere al principiului de funcționare distingem 2 tipuri: malaxare spumei de

bitum simultană cu frezarea și malaxarea separată a spumei de bitum după ce agregatele au fost

frezate. Mai putem face distincția și funcție de modul de propulsie a utilajului: pe senile sau pe roti

pneumatice. Utilajele pe pneuri permit utilizarea acestora îndeosebi pentru stabilizarea solurilor iar

cele cu senile pentru reciclarea betonului rutier sau a mixturilor asfaltice.

In figura VI.2 este reprezentat principiul funcționarii echipamentelor la care malaxarea

spumei se face simultan cu frezarea prin injecția pe tamburul de frezare. Utilaje reprezentative sunt

reciclatoarele Wirtgen WR 2500 S (figura VI.3) și Wirtgen WR 2200 CR (figura VI.4).

Un utilaj de reciclare de mare capacitate este echipamentul Wirtgen WR 4200 a cărui schema

funcțională este prezentata în figura VI.5 iar în figura VI.6 este prezentat utilajul utilizat la o lucrare

de reciclare.

Figura VI.2 – Principiul de funcționare al gamei WR

2500, 2200 (malaxare pe tamburul de frezare)

Figura VI.3 – Utilajul Wirtgen WR 2500S

Page 40: Bitum Spumant Teza de Doctorat

40

Figura VI.5 – Principiul de funcționare al Wirtgen WR

4200 (malaxare separata în malaxor)

Figura VI.6 – Utilajul Wirtgen WR 4200

VI.2.2 Stații mobile de producție a mixturii cu bitum spumat

Mixtura cu bitum spumat poate fi produsă și în stații fixe sau mobile special concepute. Sunt

preferate stațiile mobile când nu se justifica capacitați mari de procesare ca în cazul stațiilor de mixtură

asfaltică, și se pot deplasa la punctele de lucru, diminuând costul de transport pentru punerea în operă.

Un avantaj major rezidă în faptul ca pot fi folosite cu succes pentru reutilizarea materialelor din

structurile rutiere degradate în combinație cu reciclarea molozului rezultat din demolările structurilor de

beton. În prezent aceste utilaje nu sunt utilizate în România.

VI.2.3 Metode de control moderne a condițiilor și calității lucrărilor de reciclare

O problemă importantă când se aplică tehnologia de reciclare cu bitum spumat de reciclare o

avem atunci când sectoarele de sunt eterogene ca structura. Atât pe plan mondial cat si in tara noastră,

elaborarea planului de calitate si control pentru punerea in opera a reciclării cu bitum spumat este

elaborată de constructorul drumului pentru a include toate detaliile impuse de organizarea procesului si

caracteristicile ale echipamentelor utilizate, toate armonizate cu cerințele impuse de managementul

calității impus de SR EN ISO 9001:2008 [47]. Identificarea complexă și cu un înalt randament a

structurii rutiere degradate ce va fi frezata și reciclata se poate face cu echipamente moderne tip geo-

radar (figura VI.10) sau echipamente nucleare tip “gamadensimetru-umidimetru” (figura VI.11) [48].

Astfel, se pot aplica în timp util și cu productivitate maxima toate corecțiile necesare funcție de

structura existentă în corelație cu studiile de laborator.

VI.3. Performantele structurilor rutiere degradate reciclate, utilizând tehnologia cu bitum spumat

Pe plan mondial, la nivelul național sau regional sau la nivel de mari companii de construcții

drumuri, sunt implementate metodologi proprii de proiectare rețete de mixturi asfaltice reciclate și

metodologi de dimensionare [49]. Astfel, suplimentar, pe lângă determinările de laborator pentru

rezistenta la compresiune, suplimentar se considera determinările modulului de rigiditate în regim

dinamic, încercarea triaxiala și determinarea rezistentei la oboseala [50, 51]. Aceste valori pot fi

utilizate pentru proiectarea pe criterii de performanta a structurii rutiere reciclate, dar și pentru corelarea

cu determinările de capacitate portantă cu echipamentele dinamice tip FWD [52].

Page 41: Bitum Spumant Teza de Doctorat

41

VI.3.1 Determinarea modulilor și a capacitații portante

In literatura de specialitate internaționala referitor la determinarea modulilor pentru starturile

executate cu mixtură cu bitum spumat pentru a stabili dimensionarea stratului rutier se folosesc două

moduri de abordare:

- metoda „full back-calculation”, considerând toate straturile din structura rutieră,

- „back-analysis” considerând contribuția a doua materiale distincte în structura – mixtura

asfaltică (sau stabilizatul sau betonul rutier) și mixtura cu bitum spumat.

In aceste calcule trebuie sa se ia în considerație ca performantele mixturii cu bitum spumat cresc

pe măsură ce trece timpul pe termen lung. Aceasta evaluare se face în prealabil pe sectoare

experimentale și cu teste de laborator specifice (teste efectuate în regim dinamic). Evaluarea trebuie sa

cuprindă o perioada de circa 1 an, dar după maturarea inițială să avem un modul de rigiditate E să

satisfacă relația: Ein-situ ≥ Einitial [53].

Spre exemplificare prezentam în tabelul VI.1 valori medii obținute și calculate cu echipamentul

deflectometrul dinamic tip FWD și calculate pentru o structura rutiera reciclata, alcătuită dintr-un strat

de mixtura cu bitum spumat, acoperit cu strat de uzura din mixtura asfaltica (TRL Report 386) [44, 45].

Deși uzual se pot obține moduli de rigiditate superiori valorii de 2700 MPa, valorile sunt relevante în

ceea procesul de maturare al mixturii în structura. De asemenea, sectorul respectiv (autostrada A9,

Granish – Scotia) a fost urmărit timp de mai mulți ani de la execuția din 2000 până în 2003 și acesta s-a

comportat bine în exploatare, nefiind semnalate degradări sau cedări structurale [46].

Tabelul VI.1. – Evoluția capacitații portante pe sector executat cu tehnologia bitumului spumat

Perioada de timp trecuta

de la executie [zile] Modulul de rigiditate determinat în situ cu echipament

FWD și calcul cu corectia temperaturii) [MPa]

160 1400

355 1800

593 2600

VI.3.2. Determinari de capacitate portanta pe sectoarele experimentale executate în Romania

In luna mai 2004, pe sectoare experimentale realizate cu această tehnologie au fost efectuate

măsurători de capacitate portantă cu deflectometrul cu sarcină dinamică. Calculul modulilor de

elasticitate pentru sistemul rutier a fost realizat cu programul RoSy Design [2, 54].

VI.3.2.b. Sectorul experimental situat pe DN 5

Alcătuirea structurii sectorului este următoarea: BAD25 – 40mm, strat reciclat – 150mm, balast

stabilizat 200 mm și balast – 200 mm. Ținând cont de această alcătuire, au fost obținuți moduli

caracteristici, valori medii: strat asfaltic – 2130 MPa, balast – 217 MPa, pământ – 94,5 MPa.

Rezultatele măsurătorilor efectuate pe sectorul experimental situat pe DN5, sunt prezentate în

tabelul VI.3.

Tabelul VI.3. - Determinari de capacitate portanta pe sectorul esperimental DN5

Pozitie Dm

(0.01mm)

Abatere

medie

patratica

Dc

(mm)

Clasa

tehnica

Clasa de trafic

corespunzatoare

DN (PD 189-200)

Limite deflex.

(0.01 mm)

Calificati

v

Dr. 17+407 –

17+501

20,26 3,03 27,36 I exceptional 35 F. buna

Dr. 17+501-

17+708

24,54 5,77 40,84 I exceptional 35 - 45 Buna

Dr. 17+708 –

17+800

23,74 6,95 32,43 I exceptional 35 - 45 Buna

Page 42: Bitum Spumant Teza de Doctorat

42

Cunoscând grosimile straturilor asfaltice, evaluarea modulilor acestora conform încadrării zonei

climatice și considerând necunoscut modulul stratului reciclat cu spumă, a fost calculat un modul de

rigiditate pentru materialul reciclat si stratul de binder de 4362 MPa (circa 2500 MPa pentru reciclat).

Determinările de capacitate portantă indică o comportare foarte bună pentru sectorul executat pe

DNV. Analizând istoricul lucrărilor pe aceste sectoare s-a constatat ca sectorul situat pe DN7, Km

1900+700 – 190+800 a fost supus unei intervenții de reciclare în situ în anul 2000. În consecința

recomandăm ca această soluție sa nu fie aplicată la reciclarea unor straturi de mixtura anterior reciclate

în vederea executări unui strat de bază conform metodei prezentului agrement.

VI.3.2.c. Dimensionarea sistemului rutier pentru reciclarea efectuata pe DN 17

In luna septembrie 2006, pe sectoarele executate CESTRIN a efectuat determinări de capacitate

portanta pentru atât pentru calculul de dimensionare la reabilitarea DN17, determinările fiind efectuate

cu echipament FWD iar calculul modulilor și dimensionarea fiind realizat cu programul RoSy Design

[55]. Determinările au fost efectuate pe un sector situat pe DN 17, km 147+400 – 147+700 și sunt

prezentate în Anexa 9.

Alcătuirea structurii sectorului este următoarea:, strat reciclat – 200 mm, AB2 – 80mm balast –

300 mm. Ținând cont de acesta alcătuire au fost obținuți moduli caracteristici, valori medii: strat asfaltic

– 2334 MPa, balast – 132 MPa, pământ – 127 MPa. Astfel s-au obținut valorile mediate pentru

deflexiunile obținute sunt de 43,9 x0,01mm pentru acest sector. Din păcate, analizând cu atenție valorile

din rapoartele tehnice ale CESTRIN, constatam ca calculul nu s-a făcut riguros pentru evaluarea

startului reciclat, calculând valoarea modului pentru întreg stratul de mixtura de 280 mm (AB2 existent

și AB2 reciclat).

Informații despre realizarea capacitații portante, pentru controlul pe șantier al lucrărilor sunt

obținute cu ajutorul pârghiei Benkelman, conform „Normativ pentru determinarea prin deflectografie și

deflectrometrie a capacitații portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide”, indicativ CD

31/2002.

In acest sens prezint ca relevante determinările obținute la reciclarea efectuată pe Reabilitarea

DN17, Km 116+000 - Km 155+000 (tabelul VI.4). Astfel, se observa ca valorile obținute sunt similare

sau chiar superioare comparativ cu alte tipuri de reciclări.

Tabelul VI.4. – Sinteza determinărilor de capacitate portanta pe sectorul experimental DN 17

Determinarea Conditii

Agrement teh.

Val.

medie

Abatere

standard

Coeficient

de variatie

Valoare

minima

Valoare

maxima

Deflexiune admisibila

- dbm (1/100 mm) max. 100 75,72 11,89 16% 40,00 93,00

Având în vedere ca la nivelul de normative CNADNR nu sunt stabiliți clar modulii considerați la

calculul de dimensionare al structurilor reciclate cu bitum spumat, precum și limitele corelațiilor intre

modulii determinați cu deflectometrul dinamic și verificările de teren a capacitații portante cu pârghia

Benkelman, responsabilitatea revine deopotrivă proiectanților cât și consultanților lucrărilor respective.

VI.4. Concluzii

Experiența acumulată la nivel mondial privind reciclarea cu tehnologia cu bitum spumat a arătat

că din punct de vedere al performantelor, tehnologia nu si-a atins nici pe departe limitele. Astfel,

remarcam că până in prezent, din punct de vedre al costurilor, tehnologia a fost aplicată pe două direcții

principale: pentru lucrări unde se impunea o soluție tehnologica aplicată pe scară largă, dar cu

minimizarea costurilor (Africa de Sud, Noua Zeelanda, Asia de SE, Australia) [10, 18, 50], respectiv a

doua direcție, când s-a si evaluat suplimentar tehnologia din punct de vedere al performanțelor si pentru

a pune la punct detalii privind proiectarea mixturii pe criterii de performanta în corelație cu calculul de

dimensionare, așa cum este cazul lucrărilor de reciclare efectuate in SUA [15, 21, 49, 56, 58], Marea

Page 43: Bitum Spumant Teza de Doctorat

43

Britanie [46] si Grecia [53]. În acest ultime cazuri, în care tehnologia a fost folosită chiar la lucrări de

autostrăzi.

Analizând lucrările derulate la noi in țara, constatăm că acestea nu au făcut parte dintr-o strategie

la nivel național privind evaluarea viabilității si performantelor tehnologiei si chiar au fost rețineri

pentru execuția sectoarelor de autostrăzi (reabilitări).

VII. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE RECICLARE „IN SITU” IN ROMANIA

Reutilizarea mixturilor asfaltice ce rezulta din frezarea îmbrăcăminților bituminoase existente

vechi cu degradări a devenit o practica curenta în Romania, dovedind în primul rând eficienta

economica. Un factor cheie în utilizarea tehnologiei, consta în identificarea corecta a caracteristicilor

mixturii ce urmează a se frezate, ceea ce impune un studiu de laborator bine fundamentat.

Din experiența obținuta la execuția lucrărilor de reciclare pe rețeaua drumurilor naționale din

România, reciclarea se utilizează cu succes la execuția straturilor inferioare din structura. Deși,

începând cu 1995 au fost utilizate o multitudine de tehnologi de reciclare pentru un volum considerabil

de lucrări, experiența acumulată a fost valorificată îndeosebi de marile companii producătoare de utilaje

de reciclare sau de executanții internaționali, întrucât tara noastră a prezentat o infrastructura rutiera cu

durata de serviciu mult depășită, structuri rutiere diverse și condiții de relief și climatice foarte variate.

Astfel, putem afirma cu certitudine ca rețea rutiera degradata din Romania este un „laborator ideal”

pentru testarea și dezvoltarea tehnologiilor de reciclare.

VII.1. Caracteristicile infrastructurii rutiere din Romania

Analizând structura rețelei rutiere din Romania, observam ca, pe ansamblu, încă avem un sistem rutier

cu durata de exploatare expirata. În graficul din figura VII.1 este data estimativ aceasta clasificare raportată la

lungimea totală a drumurilor naționale.

Figura VII.1 – Repartitia tipurilor de structuri rutiere

Reutilizarea mixturilor asfaltice se face dupa frezarea prealabila a straturilor din structura

rutiera, ce se poate face atât pe suprafețe mici, dar și a unor sectoare întregi de drum.

Anual se efectuează lucrări de frezare a îmbracaminților bituminoase degradate pe 1.500.000

– 2.000.000 m2.

Mixtura rezultată din frezare se utilizează la:reciclarea mixturii asfaltice “in situ”,prepararea

în instalații a mixturii asfaltice din mixtura recuperata si reprofilare acostamente.

Estimativ, în medie, în ultimii 15 ani, s-au efectuat numai pe rețeaua drumurilor naționale, pe

sectoare de drumuri s-au reciclat circa 100 – 200 km anual [59].

79,1%11,0%

7,7%1,6% 0,4%

0,1%

DN modernizate –imbracaminte bituminoasa -79.1%DN modernizate –imbracaminte beton de ciment -11.0%

Page 44: Bitum Spumant Teza de Doctorat

44

În prezent, în Romania se aplica următoarele procedee de reciclare: reciclare la rece în situ,

reciclare la cald în situ, reciclare la cald în stații fixe, reciclare utilizând bitumul spumat în situ.

VII.2. Tehnologi de reciclate aplicate în Romania

Tehnologiile cele mai frecvente de reciclare si care au un cadru de reglementare clar sunt:

reciclarea la rece cu emulsie bituminoasă , reciclarea mixturilor la cald “in situ” si reciclarea mixturilor

la cald în stații fixe

În prezent, elaborarea cerințelor impuse în caietule de sarcini specifice lucrărilor se face în baza

normativelor: „Caietele de sarcini comune lucrărilor de drumuri” – indicativ AND 589-2004, „Caiet de

sarcini nr. 13 – Reciclarea la rece a îmbracăminților bituminoase” si „Normativ privind reciclarea la

rece a îmbracăminților rutiere” - indicativ AND 532-1997 Conform acestora, reciclarea se aplica pentru

ranforsarea, întreținerea și consolidarea structurii rutiere și se aplica pentru îmbracăminți bituminoase

degradate la drumuri de clasa tehnica II – V și străzi de categoria II – IV.

VII.2.4. Reciclarea utilizând bitumul spumat

În tara noastră, tehnologia reciclării cu bitum spumat a început sa fie folosita pentru reciclarea

dalelor de beton rutier degradate pentru execuția straturilor de fundație și pentru reciclarea mixturii

bituminoase la execuția straturilor de fundație și a straturilor de baza, tehnologia fiind agrementata.

Reciclarea utilizând bitumul spumat consta în frezarea straturilor rutiere degradate, malaxarea

materialului împreuna cu bitumul spumat și reașternerea acestui amestec (figura VII.3) și compactat

(figura VII.4).

VII.3. Utilizarea soluțiilor de reciclare pentru drumuri de categorie superioara

Utilizarea tehnologilor de reciclare noi ce se utilizează la noi în tara nu este reglementata decât

de agrementele tehnice ce se obțin de către utilizatorii tehnologiei, agremente care stabilesc principalele

condiții la utilizarea materialelor și a utilajelor precum, performantele materialului obținut corelat cu

domeniul de aplicare. În aceasta categorie avem și tehnologiile de reciclare bazate pe tehnologia

bitumului spumat. Totuși, uneori un agrement tehnic, mai ales când nu exista experiența similara la

constructorul, care este titularul agrementului, nu poate conține în detaliu descrierea completa a

tehnologiei, iar uneori condițiile de aplicare nu sunt întotdeauna definite pentru proiectantul care

vizează soluția tehnica. Astfel, ar fi de interes reglementarea la nivel național a unei evaluări unitare a

unor coeficienți de performanta dați de teste de laborator si evaluări a modulilor de rigiditate pentru

efectuarea calculelor de dimensionare a structurii rutiere.

Înainte de aplicarea tehnologiei pe un sector de drum, se recomandă întodeauna execuția de

sectoare experimentale, pentru verificarea capacitații portante [60].

VIII. AGREMENTAREA TEHNICA A RECICLARII CU BITUM SPUMAT

VIII.1. Condițiile generale impuse de agremente

În continuare prezint condițiile tehnice comune și specificațiile impuse în agrementele tehnice

pentru materialul mixtură cu bitum spumat și tehnologiile aferente de reciclare „in situ” a structurilor

rutiere degradate de beton de ciment sau mixtură asfaltică.

Agrementele tehnice în construcții se elaborează numai de către organismele abilitate pentru

elaborarea de agremente tehnice, sub coordonarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.

Page 45: Bitum Spumant Teza de Doctorat

45

Pentru reciclarea „in situ” ce utilizează bitumul spumat, domeniile acceptate de utilizare în

construcţii pentru utilizarea tehnologiei și materialului la drumuri de clasa tehnica II-V, pentru execuția straturilor

de fundație sau de baza. Procedeul de reciclare se aplica în funcție de soluția proiectata, pentru o adâncime de

frezare și reciclare a stratului de maxim 30 cm.

Identificarea tehnologiei agrementate: procedeul de reciclare se realizează cu ajutorul trenului de

reciclare și se identifica prin:

- caracteristicile materialelor componente și dozajele stabilite,

- tehnologia de execuție,

- locul de punere în operă,

- proceduri tehnice de operare specifice utilajului.

Rezistenta și stabilitatea stratului rutier obținut prin aplicarea procedeului de reciclare la rece

trebuie sa se încadreze în caracteristicile tehnice, specifice straturilor rutiere corespunzătoare. Produsul

obținut are în componenta sa material frezat, bitum spumat (3,5-5,5%), apa de adaos (5,0-15,0%)

eventual filer sau ciment (1,5 – 4,0 %) și agregate de adaos.

Etapa preliminară pentru efectuarea reciclării este studiul de laborator pentru stabilirea

compoziției optime după cum urmează. Studiul de laborator se face pe carote și material frezat

(conform normativ AND 535-97) pentru stabilirea oportunității aplicării acestei soluții tehnice,

stabilirea adâncimii de frezare și a omogenități sectorului, a granulozității și a umidității optime de

compactare. Pentru studiul rețetei se prelevează material frezat din sectorul de drum pe care se dorește

reciclarea, se malaxează materialul frezat la umiditatea optima, împreuna cu bitumul spumat cu ajutorul

mașinii de produs spuma și a malaxorului de laborator. Din amestecul rezultat se confecționează cilindri

în vederea stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice pentru stratul reciclat, corelate cu conținutul de

bitum și umiditatea optima a amestecului.

După stabilirea rețetei se trece la execuția reciclării care în care pot fi identificate următoarele

etape:

- curățirea părții carosabile cu peria mecanică sau cu jet de aer;

- frezarea stratului existent ce urmează a fi reciclat (frezarea se realizează cu tamburii de frezare ai

reciclatorului și cu freze suplimentare în cazul materialelor dure);

- controlul compoziției granulometrice și a umidității materialelor (prin prelevarea de material frezat

în timpul execuției;

- introducerea bitumului spumat (3,5-5,5% bitum) și a apei sau suspensiei de ciment în apa peste

materialul frezat și omogenizarea amestecului în instalație;

- așternerea și pre-compactarea materialului reciclat cu ajutorul grindei finisoare a echipamentului;

- compactarea finala a stratului reciclat.

Pentru controlul calității stratului rutier reciclat se urmărește constanta calității produsului

obținut, prin verificări în laboratorul de șantier, atât pentru materialele componente cât și pentru

produsul final.

Încă din faza procesului de malaxare trebuie asigurată umiditatea optimă a amestecului

(umiditatea optima de compactare). Adaosul de apă în material, considerând atât umiditatea existenta în

strat, aportul de apă de la frezare și apă din suspensia de ciment și se calculează pornind de la valoarea

umidității optime obținută cu încercarea Proctor modificat pe materialul frezat - WoptP (fără adaosul de

spumă). Peste acest amestec se pulverizează bitumul spumat (3,5-5,5% bitum raportat la masa de

agregate).

După compactarea stratului obținut, acesta se acoperă un strat de mixtura asfaltica, după ce

conținutul de apa a scăzut cu 25-30% față de valoarea optima a umidității de compactare, valoarea

umidității ce trebuie stabilita în laborator.

Pentru compactare se folosesc cilindri de 10-20 tone, iar numărul de treceri pentru realizarea

compactării se va stabili pe un sector experimental, astfel încât sa se asigure gradul de compactare de:

- minim100% pentru cel puțin 95% din numărul punctelor de măsurare și minim 98% în toate

punctele de măsurare, pentru drumuri de clasa tehnica II,III.

2. Agrementul Tehnic

Page 46: Bitum Spumant Teza de Doctorat

46

- minim 98% în cel puțin 95% din numărul punctelor de măsurare și min. 95% în toate punctele

de măsurare, pentru drumuri de clasa tehnica IV,V.

De asemenea sunt impuse restricțiile la punere în operă. Temperatura minima de lucru în mediul

ambiant trebuie sa fie de minim +100C. Execuția lucrărilor pe timp de ploaie va fi întreruptă.

VIII.2. Soluția tehnica bazata pe utilajul de reciclare Wirtgen WR4200

Unul dintre cele mai complexe utilaje pentru reciclare în situ cu bitum spumat este trenul de

reciclare Wirtgen WR4200. Pentru această instalație de mare productivitate (lățime a maxima a benzii

reciclate de 4,2m) s-a obținut agrementarea tehnologiei de execuție de reciclare, atât pentru structuri

rutiere rigide cit și flexibile. Se remarca ca în principiu acest utilaj permite un control foarte bun al

malaxării materialului frezat cu spuma de bitum întrucât are în compunere un malaxor cu 2 arbori

contra-rotativi.

În principiu procedeul de reciclare „in situ”, ce face obiectul prezentului agrement consta în

frezarea straturilor rutiere de mixtura degradate, materialul frezat fiind introdus intr-un malaxor unde

este omogenizat împreună cu suspensia de ciment în apă; peste materialul astfel obținut este injectat

bitumul spumat. Materialul rezultat în urma acestui proces este așternut și pre-compactat cu ajutorul

grinzii finisoare. Toate fazele procesului prezentat sunt realizate cu ajutorul utilajului Wirtgen WR4200.

Aportul de apă și ciment este dozat cu ajutorul instalației Wirtgen VM 1000. Trusa echipamentului de

reciclare include și mașina de spumare a bitumului în laborator Wirtgen WLB 10. În cazul în care

studiul de rețetă efectuat în laborator impune modificarea curbei granulometrice, materialele de adaos

vor fi adăugate prin dispersare uniforma în fata utilajului de reciclare.

Procedeul de reciclare „in situ” cu bitum spumat se aplica în domeniul rutier la execuția

drumurilor de clasa tehnica II-V și a străzilor de clasa I-IV, pentru stratul de baza. Procedeul de

reciclare se aplica pentru îmbrăcămințile existente de mixtura asfaltica degradate, în funcție de soluția

proiectată, pentru o adâncime de frezare și reciclare a stratului de minim 6 cm și maxim 30 cm. Stratul

obținut prin acest procedeu de reciclare poate fi asimilat cu un strat de baza AB2 conform din SR

7970/2001, cu restricția impusă de normativul reciclarea la rece indicativ AND 532/1997 privind

domeniul de utilizare.

Rezistenta și stabilitatea stratului rutier reciclat cu spuma de bitum, obținut prin aplicarea

procedeului se încadrează în caracteristicile tehnice, specific stratului de baza AB2 și corelat cu

particularitățile impuse de tehnologia mixturi obținută cu spumă de bitum.

În final, produsul obținut are în componenta sa material frezat, eventual aport de agregate, nisip

și parte fina, bitum spumat (1,5-5,0%) și ciment (1,5 – 2,5 %), fiind identificat ca produs nou sub

reciclat de mixtura asfaltica cu bitum spumat. Apa utilizata în procesul de fabricare (4-12%) este

evacuata din sistem prin evaporare sau fixata de către compuși calciului din ciment, pierderea acestui

conținut de apa determinând maturarea amestecului și obținerea caracteristicilor dorite.

Pentru ca materialul obținut în urma acestui tip de reciclare sa fie echivalat cu un strat de baza

tip AB2 s-au impus următoarele condiții:

- Elementele geometrice ale stratului realizat sa fie identice cu cele prevazute la punctul 2.2. din

SR 7970/2001.

- Granulozitatea amestecului (figura VIII.1), rezultată din suprapunerea domeniului caracteristic

mixturii tip AB2 conform SR 7970/2001 cu domeniul specific tehnologiei cu bitum spumant (zona B

din domeniul Rukel).

- Aportul de materiale, când se impune corectarea curbei granulometrice, se face respectând

condițiile impuse la punctului 2.1.2. din SR 7970/2001.

2. Agrementul Tehnic

Page 47: Bitum Spumant Teza de Doctorat

47

Figura VIII.1 – Domeniul de granulozitate impus de agrement pentru reciclarea mixturilor cu

bitum spumat la execuția stratului de baza

În 2003, pentru evaluarea oportunității introducerii pe scara larga a tehnologiei de reciclare cu

bitum spumat, au fost executate în vederea elaborării agrementului doua sectoare experimentale, unul în

zona climatica calda – DN5, km 17+377– 17+800 și unul în zona climatica rece DN7– km 190+700 –

190+800.

VIII.2.2. Reciclarea structurilor rutiere degradate din beton de ciment cu utilajul Wirtgen 4200

pentru execuția stratului de fundație (conform AT 005-07/99-2004)

Echipamentul WIRTGEN WR 4200 poate fi utilizat pentru reciclarea betonului rutier degradat

„in situ”, procedeu ce constă în frezarea și reciclarea dalelor de beton pentru execuția strat de fundație

din structura rutiera.

Având în vedere ca produsul obținut prin aplicarea tehnologiei la rece nu prezintă caracteristicile

unei mixturi asfaltice și nici cele ale unui balast stabilizat (pentru obținerea produsului s-au utilizat

bitum spumat și suspensie de ciment) acesta sa considerat la data elaborării agrementului ca un produs

nou promovat, identificat prin simbolul „RR” [61].

Procedeul de reciclare „in situ” ce utilizează bitumul spumat se aplica în domeniul rutier, la

drumuri de clasa tehnica II-V, pentru execuția stratului de fundație. Procedeul de reciclare la rece se

aplica îmbrăcăminților existente din beton de ciment, în funcție de soluția proiectată, pentru o adâncime

de frezare și reciclare a stratului de maxim 30 cm.

VI.3.2. Reciclarea structurilor rutiere degradate utilizând reciclatorul WIRTGEN 2500S (conform

AT 005-07/136-2005)

Procedeul de reciclare este executat și cu echipamentul WIRTGEN 2500S și poate fi aplicat atât

straturilor de mixtura asfaltica cit și cele de beton rutier și este utilizat pentru execuția statului de baza

[55]. Deosebirea majoră față de tehnologia agrementată prezentată anterior, constă că reciclarea se face

din doua treceri ale trenului de reciclare, în acest fel asigurându-se o uniformitate mai buna a

caracteristicilor de granulozitate, o omogenitate mai buna pe întreg sectorul executat. Subliniem că

reciclatorul tip 2500S nu are malaxor separat incorporat.

Procedeul de reciclare la rece „in situ” se aplică în domeniul rutier la drumuri de clasa tehnica II-

V, pentru stratul de fundație. Procedeul de reciclare la rece se aplică îmbrăcăminților existente din beton

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

treceri

[%

]

site [mm]

Domeniul de granulozitate impus de agrement

limita inf. AT.

limita sup. AT

2. Agrementul Tehnic

2. Agrementul Tehnic

Page 48: Bitum Spumant Teza de Doctorat

48

de ciment, în funcție de soluția proiectată, pentru o adâncime de frezare și reciclare a stratului de maxim

30 cm.

Procedeul de reciclare la rece a îmbrăcăminților rutiere se realizează cu ajutorul reciclatorului

Wirtgen WR 2500S și se identifica prin: caracteristicile materialelor componente și dozajele stabilite,

tehnologia de execuție, locul de punere în operă si instrucțiuni tehnice de lucru elaborate de firma.

Rezistenta și stabilitatea stratului obținut prin aplicarea procedeului de reciclare sunt similare

celor specifice straturilor de bază.

Componenta produsului este funcție de materialul de bază al stratului rutier reciclat după cum

urmează:

- dacă produsul se obține integral din mixtura asfaltică reciclată avem: material frezat, bitum

spumat în proporție de 2% și ciment 1,5%, apa de adaos 5,0-15,0%;

- dacă produsul se obține din amestecuri (mixtura asfaltică și beton rutier): material frezat, bitum

spumat în proporție de 2.5% și ciment 0-1,0%, apa de adaos 5,0-15,0%.

Procedeul „in situ” de reciclare utilizând tehnologia bitumului spumat și care face obiectul

agrementului, utilizând reciclatorul Wirtgen WR 2500S este proprietatea firmei AKTOR. Pentru

aplicarea procedeului de reciclare „in situ”, setul de utilaje necesar este compus dintr-o instalație mobila

de reciclare WR 42500s și o serie de utilaje conexe: cilindru compactor greu lis sau compactor picior de

oaie cu vibrare, cilindru compactor pe pneuri cu masa de minim 10t, autogreder, cisternă de bitum,

cisternă de apa, greder, freza, perie mecanică și compresor de aer.

Pentru punerea în opera distingem următoarele etape distincte:

- Studiul de laborator ce este executat pe probe prelevate sub formă de carote și de material frezat

(conform Normativului AND 535/1997) iar apoi se stabilește rețeta pe tipuri de amestec. Se va stabili

astfel conținutul de bitum și ciment corelat cu umiditatea optima a amestecului prin confecționarea

de cilindrii.

- Prima etapă de execuție frezarea îmbrăcăminții rutiere pe întreaga adâncime preconizate,

verificarea granulozității materialului frezat, adăugarea materialului de aport (mixtura frezata

depozitata în alt loc sau amestec optimal piatra sparta). Materialul de aport va fi compactat prin

minim 3 treceri cu un compactor greu cu vibrare.

- A doua etapa de execuție – stabilizarea materialului prin adăugarea bitumului spumat și ciment.

Viteza de înaintare a utilajului va fi intre 4m/mm și 12m/mm.

- Durata de execuție este dată de perioada maxima din cele două etape care este de maxim 48 de

ore în condiții de umiditate optimă.

- După execuție se poate aplica stratul de binder numai dacă umiditatea stratului nou reciclat se

diminuează cu 50%.

Se mai menționează în agrement ca suprafața se va trata prin stropire cu apa sau emulsie

bituminoasa diluata și compacta cu un compactor pe pneuri pentru a realiza o textura închisa, dar nu

este clar daca aceasta se realizează după diminuarea umidității cu 50% înainte de așternerea binderului

sau daca se întârzie cu așternerea acestuia,

Producătorul urmărește constanta calității produsului obținut prin verificări interne, în

laboratorul propriu sau cu ajutorul altui laborator autorizat, atât pentru materialele componente cât și

pentru produsul final [55].

Materialul obținut este evaluat prin rezistența la întindere indirecta Rt (ITS). Valorile de

referință sunt prezentate în tabelul alăturat VIII.12 [61].

Page 49: Bitum Spumant Teza de Doctorat

49

Tabelul VIII.12 – Conditii privind rezistenta la intindere indirecta corelata cu materialul reciclat

Tip material

Cilindrii Marshall de 100 mm Cilindri Proctor de

150 mm

Modulul rezilient pe

cilindrii Marshall de

100 mm, la 10Hz și

25°C (MPa)

Rt uscat (KPa) Rt umed/Rt uscat Rt (KPa)

Structura rutiera

reciclata/piatra

sparta 50/50%

250 - 600 0,8 – 1,0 120 - 250 2500 - 4000

Piatra sparta

(granulometrie

continua)

200 - 500 0,6 – 0,9 120 - 200 2000 - 3000

Pietris

(PI<10, CBR<30) 150 - 450 0,3 – 0,75 80 - 150 1500 - 3000

Pentru condiții de punere în operă, fată de agrementele elaborate anterior, se remarcă ca

restricțiile sunt mai detailate prin corelația cu factorii climatici și temperatura spumei de bitum, după

cum urmează:

- Nu se execută lucrări în condiții de umiditate (ploaie, ceata...);

- Nu se execută lucrări dacă temperatura aerului este de sub 5°C și nu vor fi admise alte lucrări

decât cele de compactare și finisare daca temperatura agregatelor scade sub 10°C în timpul

execuției.

- Condițiile impuse pentru spuma de bitum: rata de expansiune ERm = 10 și timp de înjumătățire

t1/2 = 8s.

- Pentru temperatura materialului se remarca că este introdusă o corelație a temperaturii

agregatelor cu care se lucrează, penetrația bitumului și rata de expansiune, prezentată în tabelul

VIII.13.

Tabelul VIII.13 – Corelație a spumei de bitum cu condițiile climatice

DISPERSIA BITUMULUI SPUMAT

Clasa de penetratia

bitumului

Rata de

expansiune (ERm)

Temperatura agregate

< 15 °C 15 - 25°C >25 °C

< 75 < 8 foarte slaba slaba medie

75 – 100 8 – 12 medie buna buna > 150 >12 buna foarte buna foarte buna

- Umiditatea optima:

Se subliniază în agrement că umiditatea materialului frezat este foarte importantă și dozarea apei

pentru suspensia de ciment se face funcție de umiditatea stratului frezat și umiditatea optimă de

compactare stabilită prin încercarea Proctor modificat și de umiditatea stratului frezat, dar fără a fi dată

o formulă de corelație.

Programul de verificări impus pentru evaluarea soluției agrementate bazat pe urmărirea

comportării în exploatare a stratului rutier realizat cu acest material și această tehnologie se bazează pe

determinări de densitate, absorbție de apă și rezistenta la compresiune, pe carote executat, pe parcursul

unui an de zile de la execuție și s-a efectuat de către CESTRIN.

Studiul efectuat pe sectoare experimentale efectuate pentru agrementarea tehnologiei și

materialului:

Sinteza determinărilor de laborator obținute pe carote extrase din sectoare executate pe DN17 în

2006 și sunt prezentate în tabelul VIII.14. Carotele au fost extrase dintr-un sector reciclat pe o adâncime

de circa 16 – 17 cm.

Page 50: Bitum Spumant Teza de Doctorat

50

Tabelul VIII.14 – Determinari efectuate pe sectorul experimental DN17

Determinarea de laborator Beton reciclat Mixtura reciclata Conditii conf.

SR 7970/2001 Km 141+200 - Km 141+400 Km 147+200 – Km 147+800

Densitatea aparenta , (kg/m3) - 2128 min. 2150

Absortie de apa, (%) - 10 2 – 10

Grad de compactare , (%) - 96,4 min. 96

Rezistenta la compresiune, (N/mm2) 1,53 2,1 -

Având în vedere ca deși stratul de baza obținut cu aceasta tehnologie nu prezintă în totalitate

caracteristicile din standardele specifice (SR 7970 – 2001), pentru confirmarea încadrării funcționale cit

și pentru proiectarea structurii rutiere, au fost efectuate determinări de capacitate portantă la 45 de zile

de la executarea sectoarelor experimentale. Valorile deflexiunilor medii obținute sunt prezentate în

tabelul VIII.15. În urma acestor determinări s-a atins capacitatea portantă proiectată, fapt confirmat și

ulterior prin comportare bună în exploatare a acestor sectoare.

De asemenea, în Dosarul tehnic al agrementului este prezentat un raport tehnic privind

capacitatea portantă și dimensionarea sistemului rutier utilizând programul RoSy DESIGN (Anexa 9).

Astfel s-a obținut următoarea structura rutieră pentru ranforsarea DN 17 utilizând bitum spumat: 28 cm

asfalt (8 cm strat de baza mixtura existent, plus 20 cm reciclat de mixtură și 30 cm balast.

Tabelul VIII.15 – Determinari de capacitate portanta efectuate pe sectorul experimental

Tip imbracaminte reciclata

(DN 17)

Pozitia kilometrica Deflexiune medie

dbm (1/100 mm)

Beton de ciment Km 141+200 – 141+400 dr. 63

Km 141+200 – 141+400 stg. 25

Mixtura asfaltica Km 147+200 – 147+700 dr. 42

Km 147+200 – 147+700 stg. 64

IX. LUCRARI MAJORE DE REABILITARE PE RETEAUA DRUMURILOR NATIONALE

UNDE S-A UTILIZAT TEHNOLOGIA DE RECICLARE BAZATA PE BITUMUL SPUMAT

IX.1. Reabilitarea DN17, sector Limita judete Bistrita-Nasaud /Suceava – Iacobeni, Km 116+000 -

Km 155+000 – Constructor AKTOR

Acest sector de drum aflat intr-o stare avansată de degradare are o structura eterogena și intr-o

zona geografica cu variații semnificative de relief și condiții climatice. Structura rutiera existenta era în

proporție de 89% formată din dale de beton degradate, atât la suprafață cât și în profunzime. Structura

rutiera rigida cu dale de beton cu grosimi intre 15 și 20 cm și care a fost acoperita cu câteva straturi de

mixtura asfaltica. Dat fiind această eterogenitate, s-a ales soluția reciclării cu bitum spumat a structuri,

chiar dacă aceasta era formată din asfalt, beton de ciment sau material granular din piatra sparta [58].

Soluția proiectata a prezentat următoarea structura rutiera: statul suport al drumului existent, strat

reciclat în situ 20 – 25 cm, strat de binder BAD25 de 5 cm și strat de uzură MASF 16 de 4 cm.

Documentația ce prezintă propunerea firmei AKTOR este fundamentata în principal pe experiența

dobândita în baza reabilitării autostrăzii Iliki – Atena – Corint [58, 62].

Centralizatorul rezultatelor de laborator pentru determinarea Benkelman (Normativ AND CD

31/2002), gradul de compactare, testele de rezistenta prevăzute în agrementul tehnic (încercarea la

întindere indirecta și rezistenta la compresiune) sunt prezentate în Anexa 10. Analiza statistică este

prezentată în tabelul IX.1.

Page 51: Bitum Spumant Teza de Doctorat

51

Tabelul IX.1 – Analiza statistică pentru reabilitarea DN 17

Determinarea Conditii

AT

Valoare

medie

Abatere

standard

Coeficient

de variatie

Valoare

minima

Valoare

maxima

Deflexiune

admisibila - dbm

(1/100 mm)

max. 100 75,72 11,89 16% 40,00 93,00

Coeficient de var.

(%)

max. 35 5,50 31,90

Grad de compactare

(%)

min. 98 100,98 0,43 0% 99,96 101,9

Rez. la intindere -

ITS (N/mm2)

min. 0,15 0,20 0,04 20% 0,15 0,37

Rez. la compresiune

- UCS (N/mm2)

min 1,00 1,73 0,39 22% 1,04 2,92

IX.3. Reabilitare DN 56A, Maglavit – Bucura, km 0+000-45+000 - Constructor Mochlos S.A. cu

subcontractare Romstrade pentru reciclarea sectoarelor cu beton rutier

Acest sector de drum național s-a aflat intr-o stare avansata de degradare și având o structura

veche care nu era reabilitat. Drumul a fost ținut la limita de viabilitate prin numeroase lucrări de

întreținere aplicate îndeosebi în situații deosebite. Astfel, lucrarea a fost demarată pe un proiect pentru

care pe timpul execuției s-a constatat că nu este realist în ceea ce privește structura rutiera existenta.

Proiectul inițial prevedea următoarea structură: beton asfaltic 4 cm, binder 5 cm, mixtura densa 6-13

cm, material reciclat cu bitum spumat 20 cm, strat de baza existent sau straturi granulare. Ulterior,

conform unui studiu efectuat de SEARCH Corp. si sistemul rutier poate avea stratul de binder si uzura

direct pe stratul reciclat ce are rol de strat de baza in structura. Astfel, în proiect era prevăzut frezarea

mixturii asfaltice dar s-a constatat existenta unor sectoare ce aveau dale de beton de ciment. In final s-a

ajuns la următoarea structură rutieră: strat de baza aproximativ 20 – 30 cm executat prin reciclare cu

bitum spumat, 6-8 cm de BADPC 25 și uzură 4 cm MASF16. Remarcăm că este dificil de spus ce

material s-a frezat, întrucât în structura existentă a fost foarte eterogenă. Astfel, prezint alăturat și

curbele granulometrice care evidențiază clar eterogenitatea materialului frezat. In pofida acestor

impedimente, remarcăm ca s-au obținut rezultate acceptabile în contextul în care aplicarea altor

tehnologi de execuție a stratului de bază era dificil de aplicat prin reciclate în situ, dacă nu chiar

imposibilă. Deși sectoare au fost compromise la execuție cu tehnologia bitumului spumat, întrucât nu s-

a reușit obținerea în totalitate a unui material omogen, s-au căutat diverse soluții de remediere

(supradozarea aportului de ciment), observăm că pe ansamblu s-a obținut capacitatea portantă impusă

de funcționalitatea unui strat de bază.

Constructorul fiind asociat cu firma ROMSTRADE, titular al agrementului tehnic AT 104/2004,

astfel fiind utilizat utilajul Wirtgen 4200 și ar fi trebuit sa beneficieze de o experiență relevantă în

aplicarea soluției tehnice în tara noastră.

In continuare prezentăm aceleași analize bazate pe centralizarea datelor de laborator (Anexa 13).

De asemenea, am încercat să evidențiez influenta conținutului de bitum cu rezistenta la

compresiune. Se observă că variația mare valorilor obținute nu se corelează cu variațiile conținutului de

bitum (probabil nu s-a făcut distincție la extracție între de bitumul existent îmbătrânit).

Page 52: Bitum Spumant Teza de Doctorat

52

Tabelul IX.5 - Analiza statistică conținut de bitum și rezistenta la compresiune pentru sectorul DN 56A

Sector

Km 34 + 050 - 45 + 000

Procent de Bitum

( % )

Rez. la compresiune (N//mm2)

Rc la 7 zile Rc la 28 zile

Valori medii V.2 1.9 3.2

Abatere standard 0.8 0.3 0.4

Coeficient de variatie 15% 18% 12%

Figura IX.7 –Granulozitate materialului frezat pe sectorul DN 56A, Km 0+000 – 45+000

IX.4. Concluzii privind lucrările de reabilitare ce au utilizat tehnologia cu bitum spumat

Sintetizând volumul mare de date cuprins în aceasta lucrare dedicata utilizări tehnologiei

mixturii obținute cu bitum spumat putem afirma următoarele:

- în țara noastră pe rețeaua drumurilor naționale s-a impus ca o metodă eficientă pentru reciclare „in

situ”, îndeosebi pentru reabilitarea drumurilor cu dale de ciment;

- metoda nu este standardizata sau normalizată, ceea ce a dus la o libertate mare de aplicare a

soluției cu proceduri specifice fiecărui producător;

- din analiza statistică a datelor de laborator observăm ca elementul critic pentru obținerea unui strat

rutier performant este granulozitatea materialului;

- cu toate că în condițiile foarte variate în care a fost aplicată soluția, fără studii anterioare

aprofundate, remarcăm că totuși s-a obținut în final un strat în structura rutieră cu capacitatea portantă

proiectată la nivelul de viabilitate cerut de proiect;

- soluția prezintă certe avantaje economice.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10 100

treceri

[%

]

site [mm]

Granulometrie FOAMIX

Page 53: Bitum Spumant Teza de Doctorat

53

X. CONCLUZII REFERITOARE LA STUDIUL MIXTURII CU BITUM SPUMAT SI LA

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI IN TARA NOASTRA SI CONTRIBUTII PERSONALE

X.1. Concluzii generale

Concluziile generale a acestei lucrări pot fi sintetizate în următoarele idei:

- Deși tehnologia cu bitum spumant nu este de data recenta, prezintă încă un mare potențial de

dezvoltare, dacă este privită din perspectiva tehnologiilor „half-warm”. Aplicând această

tehnologie se pot obține reale beneficii financiare si de impact asupra mediului si al

dezvoltării durabile, îndeosebi datorită faptului că se pretează la utilizarea materialelor

reciclate.

- Pana în prezent, tehnologia a fost susținută îndeosebi de producătorii de echipamente de

reciclare cu bitum spumat. Studiul prezentat referitor la parametrii de malaxare arată că

nicidecum „calitatea” spumei este un element predominant in obținerea unor performate

superioare pentru mixtura fabricată. Astfel, renunțarea la echipamente de injecție sofisticate

si scumpe poate conduce la dezvoltarea si „ieftinirea” in continuarea a tehnologiei.

- Analizând meso-structura mixturii cu bitum spumat se identifică clar că distribuția fină și

omogenă in masa mixturii a liantului format din masticul bituminos este cheia obținerii unei

mixturi cu performante superioare.

- În această lucrare, referitor la materialele componente ale mixturii, am omis intenționat

dezvoltarea subiectului „ciment”, precizând cazurile doar acolo unde se poate utiliza. Se pare

că si pe plan mondial, cum rezulta din lucrările publicate recent, se denumește cimentul

utilizat in mixturile cu bitum spumat ca „filer activ”. În nici un caz acesta nu are rol de liant

in mixtură, în prima etapa având același rol ca și filerul. Influenta acestuia constă în prima

fază la accelerarea măturarii mixturii. Când se are în vedere la proiectarea mixturii utilizarea

cimentului, se face în baza modificării proprietăților reologice ale liantului (masticului), ceea

ce poate fi evidențiat prin studiile de laborator prin teste în regim dinamic (modul de

rigiditate, rezistenta la oboseală) ce se corelează cu determinările de capacitate portantă și

evoluția acesteia în timp pentru mixtura pusă în operă.

- În tara noastră, deși reciclarea cu bitum spumat este doar la nivelul de agremente tehnice

obținute pentru tehnologie si material, deși nu este impusă printr-un normativ unic național

(Normativ AND), a fost un aspect benefic întrucât a permis o abordare flexibilă a lucrărilor

derulate cu aceasta tehnologie. Totuși, este regretabil ca nici până în prezent nu sunt stabilite

criterii clare de proiectare si de performantă pentru aceste lucrări (proiectare a rețetei, valori

de referință pentru modulii de rigiditate, limitările tehnologiei … ).

X.2. Contribuții personale

Dat fiind ca prezenta lucrare s-a structurat de la sine in jurul activității de cercetare referitoare la

studiul tehnologiilor mixturii cu bitum spumat, derulate pe parcursul a mai multor ani și corelat cu

activitatea profesionala desfășurată in mai multe unități (LCPC, CESTRIN si CNADNR), se pot

evidenția următoarele contribuții:

Pentru studiul de laborator efectuat la LCPC:

Referitor la studiul procesului de spumare:

- Determinarea spumării bitumului cu telemetrul laser;

- Invalidarea calculelor referitoare la dozarea optimului de apă pentru spumare bazate pe calcule

termodinamice simpliste ce nu au în vedere dinamica procesului.

- Limitarea influentei aditivului la presiuni ridicate în camera de injecție.

Page 54: Bitum Spumant Teza de Doctorat

54

Referitor la studiul fabricației mixturii, în corelație cu structura mixturii cu bitum spumat:

- Evidențierea tipului si structurii componentelor din mixtura utilizând microscopia optică

(identificarea claselor de particule din mixtură);

- Analiza statistică complexa a datelor de laborator pentru evidențierea meso-structurii mixturii,

inclusiv cu publicarea primelor lucrări internaționale în care s-a precizat clar că liantul mixturii

este dat de masticul bituminos;

- Modelul de formare al mixturii la compactare (influența peliculei de apă, masticului si a

agregatelor „pătate”).

- Modele statistice de corelație între structura mixturii și rezistenta la compresiune. Referitor la

aceste modele, rezultatele obținute cu acestea sunt originale întrucât evidențiază că parametrii de

proces semnificativi la fabricația mixturii sunt cei dați de parametrii termodinamici.

- Concluziile referitoare la faptul că nu procesul de spumarea este parametrul definitoriu in

obținerea unei mixturi cu performante superioare.

Valorificând experiența data de cercetarea de laborator de cel mai înalt nivel derulată la LCPC,

la întoarcerea la CESTRIN, fiind membru al Grupa specializată nr. 7, „Drumuri, Poduri Rutiere,

Porturi si Aeroporturi” pentru elaborare agremente tehnice in construcții, am participat la elaborarea

agrementelor pentru reciclări cu bitum spumat, în cazul agrementului AT 005-07/104-2004 fiind

raportorul grupei de specialitate. Acest agrement se remarcă si prin faptul că este primul care a impus

soluția reciclării cu bitum spumat pentru obținerea straturilor de bază. In plus agrementul a prezentat

pentru prima data determinări de capacitate portanta obținute pe sectoarele experimentale.

In activitatea derulata la CNADNR, lucrând in cadrul Direcției Calitate si Protecția Mediului, am

putut avea contacte directe cu derularea unora dintre lucrările majore de reabilitare ce s-au bazat pe

reciclarea cu bitum spumat. In acest sens am putut sintetiza in prezenta lucrare un număr semnificativ

de determinări de laborator, ce pot fi utile în continuare specialiștilor in domeniu.

Ca o recunoaștere internaționala a activității de cercetare derulate în toata aceasta perioada de

activitate pentru studiul mixturii cu bitum spumat, in anul 2009, lucrarea „Effect of Process Parameters

on Foam Bitumen-Based Road Material Production”[37], la care sunt coautor, a obținut Marele premiu

pentru cea mai bună lucrare științifică publicată in „Road Materials And Pavement Design-

International Journal” in anul 2008.

Page 55: Bitum Spumant Teza de Doctorat

55

XI. BIBLIOGRAFIE

[1] B. Cazacliu, M. Peticila, B. Guieysse, „Rapport de Contrat de Recherche”, Convention FAYAT/Shell Bitumen/LCPC,

2003

[2] M. Peticila, „Consideratii privind tehnologia de reciclare bazată pe bitumul spumat”, Drumuri Poduri, 85, 2004

[3] D. Whiteoak, J. Read, „The Shell Bitumen Handbook, Fifth Edition” Thomas Telford, Ltd, 2003

[4] J. Bonvallet, „La mousse de bitume, une technique émergente, probablement incontournable”, Revue Générales des

Routes et des Aérodromes, 789, 2000

[5] J. Bossé., „La grave-mousse®, Le premier bilan d'un projet innovant ”, Revue Générale des Routes et des

Aérodromes, 713, 1993

[6] L.H. Csanyi, „Foamed asphalt in Bituminos Paving Mixtures”, Bull. 160, HRB, National Resarch Council, Washinton,

DC, 1957

[7] H. Goacolou, S. Soliman, F. Le Bourlot, J. Bossé, „La grave-mousse®, un matériau économique pour couche

d'assise”, Revue Générale des Routes et des Aérodromes, 742,1996

[8] J. Bossé, F. Le Bourlot, . S. Soliman, „Grave-mousse®, premier chantier”, Revue Générale des Routes et des

Aérodromes, 702, 1992

[9] S.M. Acott, P.A. Myburgh, „Design and performance study of sand bases treated with foamed asphalt”, Low-volume

roads: third international conference. Washington, DC (Transportation Research Record; 898), 1983

[10] K.J. Jenkins, JLA de Groot** , MFC van de Ven, A Molenaar, „Half-Warm Foamed Bitumen Treatment, a New

Process”, 7th Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa, 1999

[11] O. Moen, “Asphalt production at lower operating temperatures as an environmental friendly alternative to HMA”, APC

- Enviromental Inovation in Asphalt - Kolo Veidekke

[12] M. Corrigan, „Warm Mix Asphalt technology”, AASHTO Standing Committee on Higways technical Meeting, Nashvill,

2005

[13] B. S. Morton, A.T. Visser, E. Horak, „Foamed Tar Technology: An Innovation In Pavement Stabilization”, The 2002

Federal Aviation Administration Airport Technology Transfer Conference, 2002

[14] P.J. Ruckel, L Kole, F Abel, R. Zator, J.W. Button, J. Epps, “Foamix Asphalt Advances”, Asphalt Pavement

Construction: New Materials and Techniques, Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials (ASTM

STP; 724),

[15] P.J. Ruckel, S.M. Acott, Bowering, “Foamed-asphalt paving mixtures: preparation of design mixes and treatment of

test specimens”, Asphalt materials, mixtures, construction, moisture effects and sulfur. Washington, DC:

Transportation Research Board. (Transportation Research Record; 911), 1982

[16] K. M. Muthen, „Foamed Asphalt Mixes - Mix Design Procedure”, Contract Report CR-98/077 - SABITA Ltd & CSIR

Transportek, 1998

[17] J. Lancaster., L. McArthur, R. Warwick, “Vicroads experience with foamed bitumen stabilisation” “17th ARRB

Conference, Proceedings Held in Gold Coast, Queensland, Volume 17, 1994

[18] R.H. Bowering, C.L. Martin, ”Performance of newly constructed full depth foamed bitumen pavements” Proceedings

of the 8th Australian Road Research Board Conference, held in Perth, Australia, 1976

[19] S.M. Acott, “Sand stabilisation using foamed bitumen” 3rd Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa,

1979

[20] L.H. Castedo-Franco, E.L. Wood, “Stabilisation with foamed asphalt of aggregates commonly used in low volume

roads” Low-volume roads: 3-rd international conference, Washington, DC, Transportation Research Board.

(Transportation Research Record; 898), 1983

[21] F.M.L. Akeroyd, B.J. Hicks, “Foamed Bitumen Road Recycling Highways”, Volume 56, Nr. 1933, 1988

[22] L.H. Castedo-Franco, C.C. Beaudoin, E.L. Wood, A.G. Altschaeffl, “Durability characteristics of foamed asphalt

mixtures”, Proceedings of the 29th Annual Canadian Technical Asphalt Association Conference, Montreal, 1984

[23] Shell WAM Foam Process – Shell Comercial Presentation

[24] D.Y Lee, Treating marginal aggregates and soils with foamed asphalt, AAPT, 1981

[25] K.J. Jenkins, M.F.C. van de Ven, J.L.A. de Groot, „Characterisation of Foamed Bitumen”, 7th Conference on Asphalt

Pavements for Southern Africa, 1999

[26] D. Lesueur, H. Clech, A. Brosseaud, C. Such, B. Cazacliu, B. Koenders, P.-J.Cérino, J. Bonvallet, „Foamed

Bitumens: Foamability and foam stability”, International Journal of Road Materials and Pavement Design, 2004.

[27] D.Y. Lee, “Treating Marginal Aggregates and Soil with Foamed Asphalt”, Proceedings of the Association of Asphalt

Paving Technologists, Vol. 50, 1981

[28] K. Multen, “Foamed Asphalt Mixes Mix Design Procedure”, Contract Report CR-98/077- CSIR TRANSPORTEK,1999

[29] D. Lesueur, B. Cazacliu, Collaboration Fayat-Shell-LCPC, Annexe technique, 2001

[30] NF P 98-251-4, „Essais relatifs aux chaussées - Essais statiques sur mélanges hydrocarbonés” - Partie 4 : „Essai

Duriez sur mélanges hydrocarbonés à froid à l´émulsion de bitume”

[31] NF P 98-250-6, „Essais relatifs aux chaussées. - Préparation des mélanges hydrocarbonés. - Partie 6 : mesure de la

masse volumique apparente d´une éprouvette par pesée hydrostatique”

Page 56: Bitum Spumant Teza de Doctorat

56

[32] XP T 66-041, „Détermination de la teneur en bitume d’un enrobe par dissolution à froid”

[33] R. Andrei, „Metode statistice aplicate la drumuri”, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983

[34] L.Soalca, M.Peticila, „Aplicatii informatice pentru procesare specifica datelor din laboratorul de drumuri”, Al XI-lea

Congres de Drumuri si Poduri, Timisoara, 2002

[35] G.W. Oehlert, C. Bingham „ An Interactive Program for Statistical Analysis and Matrix Algebra ”,

www.stat.umn.edu/macanova, 2003.

[36] M. Peticila, B. Cazacliu - Studiu parametric aplicat procesului de fabricare a mixturii cu bitum spumat, Drumuri

Poduri, nr. 24/2005

[37] B. Cazacliu, M.Peticila, B. Guieysse, J. Colange, C.Leroux, J. Bonvallet, R. Blaszczyk, „Effect of Process Parameters

on Foam Bitumen-Based Road Material Production”, Road Materials And Pavement Design, Vol.9, Issue 3/2008

[38] B. Cazacliu, ”Matériaux granulaires du génie civil, malaxage, rhéologie, Mémoire d’Habilitation à Diriger des

Recherches”, LCPC - 2009

[39] “French PIARC Committee Annual Report 2003”, XXIInd

World Road Congress In Durban, www.piarc.org/library

[40] „Road and Road Transport Operations”, Network Operations (C16) PIARC Activity Report 2000 – 2003,

http://publications.piarc.org/fr

[41] „Machines de Recyclage à Froid In-Situ”, No 25 – 2005, http://www.guides-gallois.com

[42] „Cold processing ofroad construction materials, Soil stabilization, Cold Mixes, Cold Recycling”,

http://www.wirtgen.de/en/

[43] F. A. Halles, G. Z. Thenoux, „Degree of Influence of Active Fillers on Properties of Recycled Mixes with Foamed

Asphalt”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board – TRB, 2009

[44] TRL 386 – “Design guide and specification for structural maintenance of highway pavements by cold in-situ

recycling”, (www.trl.co.uk), 1999

[45] TRL 611 – “A guide to the use and specification of cold recycled materials for the maintenance of road pavements”,

(www.trl.co.uk), 2004

[46] M. McHale, „Cold In-situ Recycling of Bound and Unbound Layers of the A9 Trunk Road”, TRL Report, 1998

[47] J. Bonvallet, A. Cipriani, G. Giardini, „Quality Assurance and Traceability of Recycled Materials Processed

Continuously On-Site”, Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structures, Barcelona, 2004

[48] M.Peticila, „Controlul calitatii lucrarilor de compactare utilizind echipamente nucleare”, Drumuri Poduri 81/2004

[49] A.F. Bissada, “Structural Response of Foamed-Asphalt-Sand Mixtures in Hot Environments”, Asphalt materials and

mixtures - Washington DC: Transportation Research Board. (Transportation Research Record, 1115), 1987

[50] S. Sunarjono, „Tensile Strength and Stiffness Modulus of Foamed Asphalt Applied to a Grading Representative of

Indonesian Road Recycled pavement materials, Dinamika TEKNIK SIPIL, Volume 7, No. 1, 2007

[51] L.H. Csanyi, „Foamed Asphalt in Bituminous Paving Mixes”, Highway Research Board Bulletin Vol.10 No.160, 1957

[52] K.J. Jenkins, „Mechanical Properties of Foamed Bitumen Stabilised Materials, Road Recycling and Rehabilitation”,

Convegno EXPO, Roma, 2007

[53] A. Loizos, D. Collings, K.J. Jenkins, „Rehabilitation of a Major Greek Highway by Recycling / Stabilising with Foamed

Bitumen”, 8TH

Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa, 2004

[54] Agrement Tehnic 005-07/104-2004 - Procedeu de reciclare „in situ” a straturilor de mixtură asfaltică utilizând

tehnologia bazată pe bitum spumat

[55] Agrement Tehnic 005-07/136-2005 - Procedeu de reciclare „in situ” a straturilor rutiere utilizând tehnologia bazată pe

spumă de bitum si utilajul Wirtgen 2500S

[56] H.Theyse, F. Long, J. T. Harvey, C. L. Monismith, „Discussion of Deep In-Situ Recycling Technical Memorandum” -

TM-UCB-PRC-2004-6 - California Department of Transportation, 2004

[57] S. A. Romanovschi, M. Hossain, M. Heitzman, A.J. Gisi, „Foamed Asphalt Stabilized Reclaimed Asphalt Pavement:

A Promising Technology for Mid-Western Roads” Proceedings of the 2003 Mid-Continent Transportation Research

Symposium, Ames, Iowa, 2003

[58] A. Eller, R. Olson, „Recycled Pavements Using Foamed Asphalt in Minnesota - Final Report , Office of Materials and

Road Research - Minnesota Department of Transportation, 2009

[59] A. Balut,R. Nechita, L. Stelea, „Recycling of Deteriorated Old Bitumen Pavements”, Conference on Recycling of

Asphalt”, Spier, 2005

[60] M. Dicu, A.-M. Albu, „Unele probleme apărute la utilizarea soluțiilor de reciclare a straturilor rutiere uzate”, Drumuri

Poduri, nr. 90/2005

[61] Agrement Tehnic 005-07/099-2004 (Prelungire AT 005-07/097-2003) - Procedeul de reciclare la rece

[62] Propunere pentru reabilitarea sectiunilor drumului DN 17 prin reciclarea „in situ” cu bitum spumat, AKTOR S.A. -

2006