2
TJEDNI LISTIĆ ŢUPE NAVJEŠTENJA BDM 21.04.2019. godina XI. broj 325. cijena: 1 kuna GOSPIĆ Kaniška 1 telefon: 753 332e-adresa: [email protected] www.zupa-navjestenja-bdm.hr NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA Evanđelje: Iv 20, 1-9 S Isusovim uskrsnućem je započela velika utrka. Žene trče s groba. Ivan i Petar trče na grob. Učenici trče do Emausa. Svi su se nekako pokrenuli. Čini se da su prije bili dosta uspavani. To je utrka ljubavi. No, to nije osjećaj. Ljubav je služba. Ivan i Petar vide u praznom grobu Isusove povoje. Sam Isus trči ljubiti. On je uskrsnuo, ali ne zato da ode k Ocu na neki zasluženi odmor. On je s Ocem kako bi nama služio. Sagnimo se o Uskrsu poput Ivana koji je promatrao prazni grob i potrčimo utrku ljubavi. Trčimo služiti jedni drugima u poniznosti i ljubavi. Ne treba se u nama mijenjati nešto vanjsko. O Isusovom uskrsnuću mora se mijenjati naša nutrina. Važno je hoćemo li bez bojazni krenuti u utrku ljubavi. Možda to neće biti atletska utrka, možda će biti pomalo i smiješna, ali potrčimo! Ne osvrćimo se na to. Riječ Pasha znači takoĎer i šepati. Ako ti se dogodi da ćeš šepati u toj utrci, ne ustručavaj se. Kreni! Ljubi! Raspored sv. misa u ovom tjednu: *ponedjeljak: 08.00 i 18.00 h; srijeda i petak: 07.00 h; utorak, ĉetvrtak i subota: 18.00 h *nedjelja: 08.00, 10.00 i 18,00 h Radno vrijeme župnog ureda: utorak, srijeda i četvrtak: 10,00 h 12,00 h utorak i četvrtak 16,30 h 17,30 h Blagdanom ţupni ured ne radi! U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/ nazovite u svako doba! TEL: 053/ 753 - 332 FAX: 053/ 753 - 333 Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, doĊe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrĉi stoga i doĊe k Šimunu Petru i drugom uĉeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reĉe:»Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.« Uputiše se onda Petar i onaj drugi uĉenik i doĊoše na grob. Trĉahu obojica zajedno, ali onaj drugi uĉenik prestignu Petra i stiţe prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leţe, ali ne uĊe. Uto doĊe i Šimun Petar koji je išao za njim i uĊe u grob. Ugleda povoje gdje leţe i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uĊe i onaj drugi uĉenik koji prvi stiţe na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Poštovani ţupljani, lijepo vas molimo da nastojite svete mise naruĉivati (14 dana prije) svakoga dana iza svete mise u crkvi ili eventualno u ţupnom uredu u uredovno vrijeme. Kumulativne (skupne) mise su utorkom i ĉetvrtkom, a u sve ostale dane mogu biti samo dvije misne nakane. Sve novosti i dogaĊanja pratite i na našoj web stranici www.zupa-navjestenja-bdm.hr MOGUĆNOST ZA SVETU ISPOVIJED JE SVAKOG DANA POLA SATA PRIJE SVETE MISE. Uskrs / Vazam Postoji određena razlika između Vazma i Uskrsa. Dok Uskrs označava sam dan kada se slavi Kristovo uskrsnuće, Vazam je širi pojam i označava cijelo otajstvo našeg spasenja Kristovu muku, smrt, uskrsnuće i proslavu. POLAZAK NA BISKUPIJSKO HODOĈAŠĆE BL. ALOJZIJU STEPINCU U ZAGREBAĈKU KATEDRALU I KRAŠIĆ JE U SUBOTU, 27. travnja u 07.00 SATI ISPRED KATEDRALE.

BISKUPIJSKO - Gospić · S Isusovim uskrsnućem je započela velika utrka. Žene trče s groba. Ivan i Petar trče na grob. Učenici trče do Emausa. Svi su se nekako pokrenuli. Čini

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BISKUPIJSKO - Gospić · S Isusovim uskrsnućem je započela velika utrka. Žene trče s groba. Ivan i Petar trče na grob. Učenici trče do Emausa. Svi su se nekako pokrenuli. Čini

TJEDNI LISTIĆ ŢUPE NAVJEŠTENJA BDM

21.04.2019. ● godina XI. ● broj 325. ● cijena: 1 kuna

GOSPIĆ ● Kaniška 1 ● telefon: 753 332● e-adresa: [email protected] www.zupa-navjestenja-bdm.hr

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Evanđelje: Iv 20, 1-9

.

S Isusovim uskrsnućem je započela velika utrka. Žene

trče s groba. Ivan i Petar trče na grob. Učenici trče do

Emausa. Svi su se nekako pokrenuli. Čini se da su

prije bili dosta uspavani. To je utrka ljubavi. No, to

nije osjećaj. Ljubav je služba. Ivan i Petar vide u

praznom grobu Isusove povoje. Sam Isus trči ljubiti.

On je uskrsnuo, ali ne zato da ode k Ocu na neki zasluženi odmor. On je s

Ocem kako bi nama služio. Sagnimo se o Uskrsu poput Ivana koji je

promatrao prazni grob i potrčimo utrku ljubavi. Trčimo služiti jedni drugima

u poniznosti i ljubavi. Ne treba se u nama mijenjati nešto vanjsko. O

Isusovom uskrsnuću mora se mijenjati naša nutrina. Važno je hoćemo li bez

bojazni krenuti u utrku ljubavi. Možda to neće biti atletska utrka, možda će

biti pomalo i smiješna, ali potrčimo! Ne osvrćimo se na to. Riječ Pasha znači

takoĎer i šepati. Ako ti se dogodi da ćeš šepati u toj utrci, ne ustručavaj se.

Kreni! Ljubi!

Raspored sv. misa u ovom tjednu: *ponedjeljak: 08.00 i 18.00 h; srijeda i petak: 07.00 h; utorak, ĉetvrtak i subota: 18.00 h *nedjelja: 08.00, 10.00 i 18,00 h

Radno vrijeme župnog ureda:

utorak, srijeda i četvrtak: 10,00 h – 12,00 h utorak i četvrtak 16,30 h – 17,30 h

Blagdanom ţupni ured ne radi! U slučaju žurnosti/sprovod, bolesnik/

nazovite u svako doba! TEL: 053/ 753 - 332 FAX: 053/ 753 - 333

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, doĊe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrĉi stoga i doĊe k Šimunu Petru i drugom uĉeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reĉe:»Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.« Uputiše se onda Petar i onaj drugi uĉenik i doĊoše na grob. Trĉahu obojica zajedno, ali onaj drugi uĉenik prestignu Petra i stiţe prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leţe, ali ne uĊe. Uto doĊe i Šimun Petar koji je išao za njim i uĊe u grob. Ugleda povoje gdje leţe i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uĊe i onaj drugi uĉenik koji prvi stiţe na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Poštovani ţupljani, lijepo vas molimo da nastojite svete mise

naruĉivati (14 dana prije) svakoga dana iza svete mise u crkvi

ili eventualno u ţupnom uredu u uredovno vrijeme.

Kumulativne (skupne) mise su utorkom i ĉetvrtkom, a u sve ostale dane mogu biti samo dvije misne

nakane.

Sve novosti i dogaĊanja pratite i na našoj web stranici

www.zupa-navjestenja-bdm.hr i na facebook stranici ţupe.

MOGUĆNOST ZA SVETU ISPOVIJED

JE SVAKOG DANA POLA SATA

PRIJE SVETE MISE.

Uskrs / Vazam Postoji određena razlika između

Vazma i Uskrsa. Dok Uskrs označava sam dan kada se slavi Kristovo

uskrsnuće, Vazam je širi pojam i označava cijelo otajstvo našeg

spasenja – Kristovu muku, smrt,

uskrsnuće i proslavu.

POLAZAK NA

BISKUPIJSKO

HODOĈAŠĆE BL.

ALOJZIJU STEPINCU

U ZAGREBAĈKU

KATEDRALU I KRAŠIĆ

JE U SUBOTU, 27.

travnja u 07.00 SATI

ISPRED KATEDRALE.

Page 2: BISKUPIJSKO - Gospić · S Isusovim uskrsnućem je započela velika utrka. Žene trče s groba. Ivan i Petar trče na grob. Učenici trče do Emausa. Svi su se nekako pokrenuli. Čini

"Isuse, uzdam se u Te!"

RASPORED SVETIH MISA od 22.04. do 28.04.2019.

Vazmeni Ponedjeljak, 22.04.: Svagdan 08,00: + Vjera Ugarković; + Vladimir i Drago Krpan ++ iz Ob. Njari i Čančar; + Krista i Miroslav Dombaj + Nikola, Milan, Marija, Martin i Mate Alar

18,00: + Leopold Galac i ++ iz ob. Vazmeni Utorak, 23.04.: Svagdan 18,00: + Jurica Miškulin; + Jure Blažević i ++ iz ob. + Mile Devčić, Jurica, Jure i Ana Tomljanović i Jurica Vrkljan + Anica Kovačević-Dombaj, Petra i Matija Jurić + Jure i Marija Jelić i zdravlje jedne osobe Vazmena Srijeda, 24.04.: Svagdan 07,00: Po nakani

Vazmeni Ĉetvrtak, 25.04.: Svagdan 18,00: + Drago, Marija, Luka i Marija Došen, Jure i Ana Vukić + Marko, Milan i Zora Brkljačić; + Marko i Milka Starčević i ++ iz ob., Marko i Anka Butorac i ++ iz ob.,vlč. Marko Cvitković + Božidar Čačić i ++ iz ob. Čačić i Pavletić

Vazmeni Petak, 26.04.: Svagdan 07,00: + Katica Valentić

Vazmena Subota, 27.04.: Svagdan 17,00: Vjenĉanje: Boţidar Franić i Martina Rukavina 18,00: Vjenĉanje: Mario Baburić i Milana Uzelac

Nedjelja, 28.04.: DRUGA VAZMENA NEDJELJA

08,00: + Juraj, Josipa i Tomislav Radošević + Mirko, Marija, Ivica i Vera Mesić + Kata i Jure Šimunić i ++ iz ob. + Kaja i Toma Ban i Kaja Buneta + Marica, Marta, Frane i Tomislav Pielić + Jure, Ice i Tera Rukavina 10,00: ŢUPNA MISA – za žive i ++ župljane

18,00: + Ivan Miškulin, 21. dan; + Anka Rukavina

POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA!

Nedjelja boţanskog milosrĊa u nedjelju po Uskrsu / Bijela nedjelja

Nedjelja božanskog milosrĎa slavi se u nedjelju nakon

Uskrsa. Posvećen je Božanskom MilosrĎu, koje je

promovirala poljska redovnica, sv. Faustina Kowalska.

Neslužbeno je slavljen od 1985. g., a papa Ivan Pavao

II., proglasio ga je blagdanom cijele Rimokatoličke Crkve, 30.

travnja 2000., u godini Velikoga jubileja, na dan

kanonizacije svete Faustine.

U nedjelju, 28. travnja, 2.uskrsna nedjelja ili Bijela

nedjelja, Nedjelja Božjeg milosrĎa.

Po pregorkoj muci Isusovoj, smiluj nam se!

Kristovo uskrsnuće Kristovo je uskrsnuće početak novoga

svijeta i zalog je našeg uskrsnuća koji se

već sada ostvaruje dok se s mukom i

naporom opiremo zlu i grijehu, a koje

će se u punini očitovati kad se Krist

jasno objavi svijetu na kraju vremena.

Uskrs nas poziva na radost i poručuje

nam da zbilju uskrsloga Krista širimo

oko sebe pobjeĎujući smrt i unoseći u

svijet pouzdanje, vjeru i nadu.

Kristovo uskrsnuće ukazuje da će oni

koji vjeruju, jednom baš kao i Krist

uskrsnuti. Zbog toga okončanje života

ne predstavlja strah i nesigurnost onima

koji nasljeduju Isusov nauk.

Zato biti kršćanin znači prije svega

vjerovati da je Bog Isusa, onog istog

kojeg su ljudi raspeli, uskrisio i učinio

gospodarem svega stvorenoga.