of 43 /43
Biomembrane struktura i funkcija Funkcije biomembrane Kemijski sastav i plan građe membrana Membranski lipidi i fluidnost membrana Membranski proteini i šećeri Prolaz tvari kroz membranu

Biomembrane2].pdf · Lipidne splavi su male (10-200nm), heterogene, visoko dinamične domene, obogaćene sterolima i sfingolipidima Služe za odvajanje membranskih procesa Tu se često

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biomembrane2].pdf · Lipidne splavi su male (10-200nm), heterogene, visoko dinamične domene,...

 • Biomembranestruktura i funkcija

  ➢ Funkcije biomembrane

  ➢ Kemijski sastav i plan građe membrana

  ➢ Membranski lipidi i fluidnost membrana

  ➢ Membranski proteini i šećeri

  ➢ Prolaz tvari kroz membranu

 • Uloga membrana – granica života

  1. “Kompartimentizacija” ili odjeljivanje

  2. Selektivno-propusna pregrada

  3. Transport otopljenih tvari

  4. Provođenje signala

  5. Interakcija među stanicama

  6. Mjesto biokemijskih aktivnosti

  7. Pretvorba energije

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 • LIPIDI PROTEINI

  UGLJIKOHIDRATI

  Sastav membrane

 • Membranski lipidi - fosfolipidi

  Figure 10-2. Građa fosfolipidne molekule. Primjer fosfatidilkolina. Fosfatidilkolin, (A) shematski, (B) formula, (C) prostorni model, i (D) simbol. 2002 Bruce Alberts, al.

  Masne kiseline 14-20C, palmitinska, oleinska, miristinska

  Nepolarni repmasne kiseline

  Polarna glava

  Hidrofobni rep

  Hidrofilna glava

 • Lipidni dvosloj – osim fosfolipida sadrži i kolesterol (1:1)

  Figure 10-11. Kolesterol u lipidnomdvosloju. 2002 Bruce Alberts, et al. →

  Figure 10-10. struktura kolesterola. (A) formula, (B) shematski prikaz, i (C) prostorni model. © 2002 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

  Nepolarnirep

  Polarnaglava

  čvrstidio

 • Lipidne molekule imaju mogućnost samoorganizacije u vodenoj sredini

  Figure 10-5. Spontano zatvaranje lipidnog

  dvosloja u membranske mjehuriće

  Figure 10-4. Raspored lipidnih molekula u vodenoj sredini. Spontano se slažu u obliku micela ili lipidnogdvosloja. 2002 Bruce Alberts, et al.

 • Gorter i Grendel (1912.-1925.)

  ➢ Ekstrahirali lipide eritrocita

  ➢ Jedno-molekularni sloj na

  površini vode.

  ➢ Izmjerili površinu masne mrlje

  ➢ Izračunali oplošje (površinu)

  eritrocita.

  ➢ Omjer površina 2 :1 → ima

  dovoljno lipida da omotaju eritrocit u

  2 sloja.

  Membrane su izgrađene od lipidnog dvosloja.

  Što je s proteinima, kako su oni ugrađeni u membrane?

  Karp, J. Wiley & Sons, INC.

  Kako je otkriveno da lipidi izgrađuju dvosloj u membrani?

  Langmuir–Blodgett

 • Lipidi imaju mogućnosti kretanja kroz membranu

  Mogući pokreti fosfolipida u membrani, 2 µm/s

  Membrane mogu mijenjati fluidnostOmega 3 masne kiseline ulaze u sastavmembrana

  8 nm

 • Stariji model sendviča (lijevo, Davson-Danielli, 1935) zamjenjen je

  modelom tekućeg mozaika(Singer i Nicolson, 1972.), koji bolje opisuje strukturu i funkciju membrana➢ Molekule lipida i proteina raspoređene u dvije dimenzije

  ➢ Proteini slobodno difundiraju u homogenom lipidnom okruženju

  Kako su proteini uključeni u membranu?

  http://www.doctortee.com/cgi/image-lookup.cgi?membrane-temStanična membrana pod TEM

 • Lipidne splavi su male (10-200nm), heterogene, visoko dinamične domene, obogaćene sterolima i sfingolipidima

  Služe za odvajanje membranskih procesa

  Tu se često nalaze proteini uključeni u staničnu signalizaciju i endocitozu

  10 1 Membranes—An Introduction

  Fig. 1.10 Domain formation in lipid mono-

  layers, bilayers, and in biological cells. Left:

  Domain formation in the phase coexistence

  regime of DPPC monolayers. The dimension

  of the panel is about 100 µm. From Gud-

  mand/Heimburg, NBI Copenhagen. Center:

  Confocal fluorescence microscopy image

  of domain formation in a giant lipid vesicle

  (DLPC:DPPC = 30:70 at room tempera-

  ture). The size of the vesicle is about 30 µm

  in diameter. From Fidorra/Heimburg, NBI

  Copenhagen. Right: Placental alkaline phos-

  phatase distribution in fibroblast. The size

  of the segment is about 4 µm. From Harder

  et al. (1998).

  biological cells. The right-hand panel shows the formation of protein clusters

  (placental alkaline phosphatase=PLAP) in a fibroblast cell form (Harder et al.,

  1998). In this paper it was shown that different proteins species tend to colo-

  calize in different regions of the cell membrane. In biomembranes a special

  kind of domain called “raft” is presently highly discussed. Rafts are thought

  to be microdomains consisting predominantly of sphingolipids, cholesterol

  and certain GPI-anchored proteins. These phenomena are discussed in much

  more detail in Chapters 8 and 9.

  Domain formation is also interesting for the electrostatic properties of mem-

  branes. Many membrane components carry charges. Thus, domain formation

  leads to inhomogeneities in electrostatic potential and to the preferential bind-

  ing of proteins.

  1.8

  Perspectives of this Book

  The biological membrane resembles the picture in Fig. 1.11, showing varia-

  tions in the membrane thickness, the presence of peripheral and transmem-

  brane proteins, as well as the formation of lipid and protein domains (Chap-

  ters 8 and 9). The thermodynamics of such phenomena is an essential part of

  this book. Cooperative transitions also influence the elastic constants (Chap-

  ter 14). Thus, rearrangement of proteins and lipids is also generally linked

  to alterations of membrane elasticity and compressibility. Due to the cou-

  plings in the thermodynamic equations these relations go in both directions

  meaning that changes in the membrane curvature by necessity have to change

  Nakon 30-tak godina bez novih vijesti…

  http://www.youtube.com/watch?v=73ghXv3nVKA

  http://www.youtube.com/watch?v=73ghXv3nVKA

 • Vrste membranskih proteina

  ➢ Figure 10-17. Veza membranskih proteina s lipidnim dvoslojem

  • 1, 2, 3 – transmembranski proteini (amfipatski)

  • 4, 5, 6 – usidreni proteini (izloženi samo s jedne strane)

  • 7 i 8 – periferni proteini (vezani slabim nekovalentnim vezama)

  2002 Bruce Alberts, et al.

  α-zavojnice

  β-bačvasta

  struktura

  kovalentno vezana

  masna kis. α-zavojnica

  lipidni

  lanac

  oligosaharidni

  lanac

 • Primjeri transmembranskih proteina

  Glikoforin, membrana eritrocita – bogati ugljikohidratima 60% – ne vežu se za krvne žile

  Porini – membrane mitohondrija ili bakterija

 • Membranski proteini su također pokretni u membrani

  https://www.youtube.com/watch?v=Qqsf_UJcfBc

  https://www.youtube.com/watch?v=Qqsf_UJcfBc

 • Uloge membranskih proteina

  Pasivni ili aktivni prijenos molekula: hidrofilni kanali koji propuštaju određene molekule, neki hidroliziraju ATP kao izvor energije za aktivni prijenos tvari

  Npr. glukoze ili steroidnih hormona.

  Kataliziranje reakcija: aktivna strana enzima u kontaktu s tvarima otopine koja okružuje membranu, nekoliko enzima u skupini može biti odgovorno za odvijanje jednog koraka u metaboličkom putu

  Npr. enzimi za dobivanje energije u mitohondriju

  Prijenos signala: proteini na vanjskoj strani plazmatske membrane djeluju kao receptori za npr. hormone, antitijela, viruse i sl., signali iz okoliša stanice mogu potaknuti promjene u konformaciji proteina na unutarnjoj strani membrane što može dovesti do lančane reakcije kemijskih promjena u stanici

 • Prepoznavanje stanica: neki glikoproteini služe kao identifikacijski dodatak koji specifično prepoznaju drugu stanicu

  Npr. u imunološkom sustavu

  Povezivanje stanica: membranski proteini susjednih stanica mogu biti povezani različitim vrstama međustaničnih veza

  Npr. u tkivima

  Učvršćivanje citoskeleta na izvanstanični matrix: mikrofilamenti ili elementi citoskeleta mogu biti vezani za membranske proteine što omogućuje održavanje oblika stanice i kotvljenje membranskih proteina. Oni mogu koordinirati izvanstanične i unutarstanične promjene

  Npr. u tkivima

  Uloge membranskih proteina

 • ABC transporteri, superobitelj proteinskih prenositelja raznih funkcija

  Prisutna kod eukariota i prokariotaKoriste energiju molekula ATP za transport raznih molekula• Uključeni u rezistenciju tumora na kemoterapiju (multidrug resistance (MDR) protein)

  • Otpornost bakterija na antibiotike

 • Stanica može reklamirati da je infektivna preko proteina MHC i da ju unište faktorima citotoksičnim

  Major histocompatibility complex (MHC)

 • Omjer proteina i lipida ovisi o tipu i funkciji membrane

  Mitohondrijske unutarnje membrane imaju oko 75% proteina (proteini oksidativne fosforilacije)

  Membrane Schwannovih stanica imaju 18% proteina (fosfolipidi su dobri izolatori)

 • http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/83/2/388/F3.large.jpg

  ➢ Glikokaliks – ugljikohidratni pokrov od oligosaharida lipida i proteina

  ➢Zaštita od ionskog i mehaničkog stresa te patogena

  ➢Međustanične interakcije

  Antigeni krvnih grupa

  Tipovi ugljikohidrata na

  sfingolipidima na crvenim

  krvnim stanicama

  Enzimi odaberu koji šećeri

  će biti na eritrocitima

  UGLJIKOHIDRATI

 • Stanična membrana je kompleksni sustav lipida, proteina i ugljikohidrata

 • Drugi, slatki, model stanične membrane

 • Što je molekula manja i bolje topiva u mastima brže prolazi kroz lipidni dvosloj.

  Lijekovi moraju biti topivi u mastima!

  © 2002 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, JulianLewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

  Hidrofobne

  molekule

  Male

  nenabijene

  polarne

  molekule

  Velike

  nenabijene

  polarne

  molekule

  Ioni

  Relativna propusnost sintetskog lipidnog dvosloja za različite skupine molekula.

 • Model tekućeg mozaika daje sposobnost regulacije prijenosa (transporta) tvari

  ❖membrane su selektivno propusne za različite molekule

  ❖ Neprestani prijenos tvari

  -šećeri, aminokiseline i druge hranjive tvari ulaze u stanicu

  -otpadne tvari (metabolički produkti) izlaze iz stanice

  -kisik potreban za stanično disanje ulazi u stanicu, ugljikov dioksid izlazi iz stanice

  -kontrola koncentracije anorganskih iona, Na+, K+, Ca2+, Cl-

  Tvar Izvanstanična Unutarstanična

  Na+ 140 mmol/L 10 mmol/L

  K+ 4 mmol/L 140 mmol/L

  Ca2+ 2.5 mmol/L 0.1 micromol/L

  Mg2+ 1.5 mmol/L 30 mmol/L

  Cl- 100 mmol/L 4 mmol/L

  HCO3- 27 mmol/L 10 mmol/L

  PO4 2 mmol/L 60 mmol/L

  Glukoza 5.5 mmol/L 0-1 mmol/L

  Protein 2g/dL 16g/dL

 • Kako tvari prolaze kroz membranu?

  Slika 11-4.

  Pasivni transport: jednostavna difuzija ili olakšana difuzija kroz kanale ili pasivne prenositelje.

  Aktivni transport: ide protiv koncentracijskog gradijenta i treba dodatnu energiju.

  2002 Bruce Alberts, et al.

 • Pasivni transport: Difuzija jedne ili više molekula kroz membranu

  Primjer: Otopljeni kisik i CO2 difundiraju kroz membranu stanice tako dugo dok stanici treba za odvijanje staničnog disanja

  http://www.youtube.com/watch?v=qBig2wevHhw

 • Osmoza - Prolaz molekula vode kroz polupropusnu membranu

 • Održavanje vodne ravnoteže – vitalno za život

 • Olakšana difuzija uz membranske transportne proteine

  ➢ dvije skupine:

  • Proteinski nosači → vežu specifičnu mol. koju treba prenijeti kroz membranu i pri tome prolaze kroz konformacijske promjene

  • Kanalni proteini → stvaraju pore ispunjene vodom koje se protežu kroz lipidni dvosloj kroz koje prolaze molekule – vrlo specifični

  (A) Proteinski nosač (B) Kanalni protein

  Figure 11-3. Carrier proteins and channel proteins. 2002 Bruce Alberts, et al.

 • Prednosti olakšane difuzije nad jednostavnom difuzijom (putem

  prenositelja – pasivan prijenos)

  Figure 11-7. Kinetika jednostavne i olakšane difuzije.2002 Bruce Alberts, et al.

  ➢ Pri jednostavnoj

  difuziji s porastom

  koncentracije molekula

  linearno raste i brzina

  njihova unosa u

  stanicu.

  ➢ Brzina olakšane

  difuzije dostiže

  maksimum. kada su

  proteinski nosači

  zasićeni molekulama

  koje prenose

 • ❖ Proteinski nosači

  Figure 11-6. Konformacijska promjena proteinskog nosača omogućuje pasivni transport, a smjer transporta ovisi o koncentracijskom gradijentu.

  2002 Bruce Alberts, et al.

 • Figure 11-9. Tri tipa transporta putem membranskih prenositelja.

  Shematski prikaz proteinskih prenositelja (carrier proteins) po principu

  uniporta, simporta, i antiporta.

  © 2002 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith

  Roberts, and Peter Walter.

  glukoza glukoza-Na+ ADP/ATP zamjenau mitohondriju

 • Tri načina aktivnog transporta

  A - združeni prenositelji (NaCl-saharoza)

  B - crpka → energija ATP-a ( Na+ K+)

  C - crpka → energija svjetlosti(bakteriorodopsin)

  A B C

  Figure 11-8. Three ways of drivingactive transport. © 2002 by BruceAlberts, Alexander Johnson, JulianLewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

  Aktivni transport - održavanje stalne koncentracije malih molekula u stanici – održava veću koncentraciju K+ iona u stanici u odnosu na okoliš, odnosno manju koncentracija Na+ iona u odnosu na okoliš

 • Primjer aktivnog transporta: Na+ K+ pumpa namembrani svake stanice

  Izmjenjuju se 3 iona Na+ za 2 iona K+

  Višak + iona izvan stanice doprinosi polarnosti membrane

  + nabijena je izvan stanice- nabijena je u citoplazmi

 • Ionski kanali

  Primjeri:Akvaporini – kanali za vodu, znojenje i homeostaza vode u stanici Na+, K+ i Ca2+ ionski kanali – stanična signalizacija

  Iznimna brzina i specifičnost: 107 s-1

  I do 105 puta brži od najbržeg transportera

  K+ ionski kanal

 • Ionski kanali se otvaraju i zatvaraju nakon podražaja

  Naponski kanali – u živčanim

  stanicama

  Izvanstanična molekula – npr.

  acetilkolin u sinapsama

  unutarstanična molekula

  stres – savijanje membrane

 • Mutacije u transporterima iona izazivaju razne bolesti: Cistična fibroza

  Česte upale pluća, pankreatitis, dijabetes, sterilnost,…

 • EndocitozaPrijenos „teškog i velikog” tereta preko membrane (proteini, polisaharidi, itd.)

  Npr. makrofagi,amebe,…

  Npr. stanice tankogcrijeva

  Npr. stanice uzimajukolesterol iz LDL čestica

  FAGOCITOZA PINOCITOZARECEPTORSKA ENDOCITOZA

 • Mutacije u LDL receptorima - Nasljedna hiperkolesterolemija

  Broj LDL receptora

  Količina LDL u krvi

 • Egzocitozom, stanice izbacuju tvari iz stanice

  Stanice gušterače izbacuju inzulin u krvotokStanice se mogu rješavati nepotpuno razgrađenog materijala

 • Orthogonal cancer targeting strategy using nanomicelles. a Schematic of the process of photoactivation of Titanocene in disseminated cancer cells in the bone marrow microenvironment. The various phases are numbered: b Schematic of phospholipid NM with VLA-4 homing ligands. c TEM image of micelles alone. Scale bar, 100 nm. Inset: single micelle. Scale bar, 10 nm. d Schematic of phospholipid NM encapsulating TC with VLA-4 homing ligands. eTEM image of micelle incorporated with TC in the membrane. Scale bar, 100 nm. Inset: single NM-TC. Scale bar, 10 nm

  Primjer korištenja lipidnih micela

 • Sažetak:

  ➢ Membrane se sastoje od lipida, proteina i ugljikohidrata

  ➢ Trenutni model membrane je tekući mozaik

  ➢ Lipidi čine strukturnu osnovu membrane

  ➢ Proteini proširuju funkciju membrane

  ➢ Ugljikohidrati služe za stanično prepoznavanje

  ➢ Membrana je polupropusna

  ➢ Molekule ulaze difuzijom, pasivnim ili aktivnim transportom

  ➢ Ostale tvari mogu ući fagocitozom, pinocitozom ili receptorskom endocitozom

  ➢ Tvari se izbacuju egzocitozom

 • Pitanja za ponavljanje:

  1. Što je hipotonična, hipertonična i izotonična otopina?

  2. Kako objašnjavamo mogućnost samoorganizacije

  membrana?

  3. Što znači model tekućeg mozaika (Singer i Nicolson

  1972.)? Zašto mozaik, a zašto tekući?

  4. Što su polarne molekula, a što amfipatske?

  5. Na čemu se zasniva hidrofilnost, a na čemu hidrofobnost?

  6. Kakav je biokemijski sastav membrana?

  7. Koju ulogu imaju pojedine molekularne skupina u

  membrani?

 • Struktura i orijentacija fosfolipida u membrani

  Figure 2-22. Struktura i orijentacija fosfolipida u membrani. U vodenoj

  sredini hidrofobni repovi fosfolipida približavaju se međusobno, a

  hidrofilni se orijentiraju prema vodi. Ovdje je nastao dvosloj u kojem su

  hidrofilni dijelovi izloženi vodi. Lipidni dvosloj je osnovna struktura

  staničnih membrana.

  2002 Bruce Alberts, et al.

  8 nmLipidni dvosloj

  Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Vrste membranskih proteinaPrimjeri transmembranskih proteinaMembranski proteini su također pokretni u membraniSlide 14 Slide 15 Slide 16 Stanica može reklamirati da je infektivna preko proteina MHC i da ju unište faktorima citotoksičnimOmjer proteina i lipida ovisi o tipu i funkciji membraneSlide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43