Biološki sastav stanovništva

 • Published on
  08-Feb-2017

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Bioloki sastav stanovnitva

 • Bioloki sastav (struktura)sastav stanovnitva prema spolu i dobi

  Bioloka struktura uz dobno spolni sastav obuhvaa i strukturu obitelji, broj lanova u obitelji, broj sklopljenih brakova, broj rastavljenih brakova i dr.!

 • Spolni sastavpokazuje brojani omjer mukog i enskog stanovnitva

  podjednako

  Drave svijeta prema spolnoj strukturivie enavie mukaraca

 • Spolni sastavmjeri se udjelom mukaraca na 100 ili 1000 ena (koeficijent maskuliniteta) i udjelom ena na 100 ili 1000 mukaraca (koeficijent feminiteta)u svijetu postoji ravnotea (1:1) premda se raa vie muke djece, ene dulje ive

  Diferencijalni natalitet je prirodna pojava da se u svijeturaa 4 6 % vie muke djece!Diferencijalni mortalitet je prirodna pojava da ene u prosjeku dulje ive jer su bioloki otporniji organizmi od mukaraca!

 • Spolni sastavKoeficijent maskuliniteta po dravama svijetaU nerazvijenim dravama najee je vie mukaraca nego ena, a u razvijenim zemljama je vie ena nego mukaraca!

 • ega je to posljedica?Spolni sastavu Hrvatskoj je popisom 2011. godine utvreno da je oko 4% vie enskog stanovnitva

  Spolna struktura Hrvatske

  Chart1

  48.1

  51.9

  51,9%

  48,1%

  Spolna struktura

  Spolna struktura Hrvatske

  Sheet1

  Spolna struktura

  mukarci48.1

  ene51.9

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Dobni sastav (starosna struktura)pokazuje podjelu stanovnitva prema dobistanovnitvo se uglavnom dijeli u 3 dobne skupine: mlado, zrelo i staro

  DOBNA SKUPINAGODINEMLADO0 19ZRELO20 59STARO 60

 • Dobni sastav (starosna struktura)moe se dijeliti po goditima (0, 1, 2, 3, 4 itd.), po petogoditima (0 - 4, 5 - 9, 10 14 itd.), po radnom uzrastu (0 14, 15 64, 65 i vie za mukarce i 0 14, 15 59, 60 i vie za ene), po kolskom uzrastu (0-6, 7 14, 15 19, 20 24 itd.)...

  Dobni sastav po kolskom uzrastu

  KOLSKI UZRASTGODINEPREDKOLCI0 6OSNOVNOKOLCI7 14SREDNJOKOLCI15 - 19STUDENTI 20 - 24

 • Dobna struktura svijeta i kontinenataNajmlae stanovnitvo u svijetu ima Afrika, a najstarije Europa!Dobni sastavZato je to tako?

 • Dobni sastav Hrvatske 2011. godineDobni sastavkoeficijent starosti pokazuje udio starih ( 60 godina) u ukupnom stanovnitvu

  Smatra se da stanovnitvo poinje starjeti kada udio stanovnitva starijeg od 60 godina prijee 12%!

  Dobna skupinaUdiomlado21 %zrelo55 %staro 24 %

 • Udio starog stanovnitva u pojedinim zemljamaHrvatsko stanovnitvo spada meu najstarija drutva u svijetu!Dobni sastav

 • Dobni sastavindeks starosti pokazuje odnos starog ( 60 godina) i mladog (0 19 godina) stanovnitva

 • Dobni sastavindeks starosti pokazuje odnos starog ( 60 godina) i mladog (0 19 godina) stanovnitva

  Indeks starosti u svijetu 2004. godine

 • Dobno spolna piramidagrafiki prikaz dobne i spolne strukturenjen oblik ukazuje na trend prirodnog kretanja stanovnitvarazlikuju se 4 osnovna tipa: ekspanzivni, stacionarni, konstriktivni i regresivni

  Ekspanzivni tipStacionarni tipKonstriktivni tipRegresivni tipModeli dobno spolne piramide

 • Ekspanzivni tipStacionarni tipKonstriktivni tipDobno spolna piramidaNerazvijene zemlje s visokim natalitetom imaju oblik piramide, a razvijene s niskim natalitetom imaju oblik urne!Dobno spolne piramide DR Konga, SAD a i Njemake

 • Dobno spolna piramida HrvatskeHrvatska danas ima dobno spolnu piramidu u obliku urne!

 • Projekcije stanovnitva Republike Hrvatske do 2050. godineUsporedna dobno-spolna piramida stanovnitva Hrvatske 2001. i 2050. godine

 • Dobni sastavU razvijenim dravama oekivano trajanje ivota je dugo (75 i vie godina), a u nerazvijenim kratko (< 59 godina)!Oekivano trajanje ivota u svijetu za razdoblje 2000. 2005. godine

 • Uz pomo tablice nacrtajte dobno - spolnu piramidu Hrvatske!Dobno spolni sastav Hrvatske 2011. godine

  DobMukoensko0-4109 251103 4585-9104 84199 47610-14120 633114 76915-19124 918119 25920-24133 455128 20325-29147 416141 65030-34149 998144 62135-39143 984140 77040-44143 603143 33045-49152 446155 11550-54157 981162 52155-59153 750158 06860-64127 851144 88965-6989 394112 63870-7488 912123 48975-7966 456109 07080-8435 99972 10585-15 47745 123

  Spolna strukturaHrvatske

  mukarciene

  51,9%48,1%