Biologie bac 2010 varianta

  • Published on
    03-Apr-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 1/6</p><p>1</p><p>TESTE BIOLOGIE</p><p>NTREBARI CU O VARIANT CORECT :</p><p>1. Bacteriile sunt:a. organisme pluricelulareb. pteridofitec. procarioted. briofite2. Algele albastre-verzi sunt:a. organisme heterotrofeb. organisme acelularec. organisme autotrofed. organisme animale3. Lichenii reprezint:a. O asociere permanent dintre o ciuperci o ferigb. O asociere temporar ntre o ciuperci o plant superioarc. O asociere permanent ntre o ciuperci o alg verded. O asociere dintre o bacterie i un virus4. Ribozomii celulelor eucariote conin:a. leucoplasteb. ARNc. clorofild. feoplaste5. Transpiraia plantelor:a. este un proces de copiere a informaiei geneticeb. conduce la supranclzirea plantelorc. const n meninerea apei n plantd. const n eliminarea apei sub form de vapori6. Virusurile sunt:a. organisme eucarioteb. organisme procariotec. organisme pluricelulared. entiti infecioase</p><p>7. Nomenclatura binar :a. atribuie organismelor o denumire popularb. atribuie organismelor o denumire tiinific n limba latinc. reprezint un cuvnt n limba greacd. a fost introdus de E. Haeckel</p><p>8. Algele verzi:a. sunt organisme procarioteb. sunt heterotrofec. sunt protisted. se gsesc n nodoziti, mbogind solul cu azot</p></li><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 2/6</p><p>2</p><p>9. Gimnospermele:a. sunt plante ierboaseb. nu au seminele nchise n fructc. sunt parazited. prezint flori hermafrodite10.Care dintre urmtoarele specii de animale nu sunt ocrotite ?a. cocoul de munte (Tetrao urogallus)b. lostria (Hucho hucho)c. mistreul (Sus scrofa)d. capra neagr (Rupicapra rupicapra)11.Glucidele sunt:a. enzimeb. hormonic. vitamined. carbohidrai12.esuturile embrionare se mai numesc:a. meristemeb. esuturi de aprarec. esuturi definitived. esuturi de depozitare13.Nutriia autotrof:a. const n hrnirea cu substane anorganice produse de alte organismeb. este caracteristic ciupercilorc. este caracteristic organismelor heterotrofed. const n sinteza substanelor organice cu ajutorul unei surse externe de energie14.Respiraia plantelor:a. poate fi aerob sau anaerobb. const n eliberarea substanelor minerale din plantec. se realizeaz prin eliberarea oxigenului din plantd. const n sinteza substanelor organice15.Din procesul de fotosintez rezult:a. sruri mineraleb. dioxid de carbonc. zigoid. oxigen i substane organice</p></li><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 3/6</p><p>3</p><p>NTREBRI CU MAI MULTE VARIANTE CORECTE (2, 3 sau 4)</p><p>1. Cloroplastele sunt:a. organite tipice celulelor vegetaleb. lipsite de pigmenic. conin pigmeni clorofilienid. se multiplic prin diviziune</p><p>2. Ribozomii:a. conin enzime hidroliticeb. se pot ataa pe reticulul endoplasmaticc. sunt sediul sintezei proteinelord. sunt componente neprotoplasmatice ale celulei</p><p>3. Diviziunea cariochinetic (indirect):a. se realizeaz n faze succesiveb. are loc n majoritatea celulelor eucariotec. const n diviziunea nucleului urmat de diviziunea citoplasmeid. se clasific n mitozi meioz</p><p>4. Respiraia anaerob:</p><p>a. const n oxidarea unor substane organice pn n prezena oxigenuluib. are loc n lipsa oxigenuluic. la microorganisme se mai numete i fermentaied. se mai numete chemosintez</p><p>5. Reproducerea asexuat la plante se realizeaz prin:a. procesul de reproducere sexuatb. organe vegetativec. smnd. spori</p><p>6. Smna la angiosperme:a. provine din ovulb. provine din ovarc. prezint tegument i embriond. provine din stoloni</p><p>7. Embrionul:a. se formeaz din zigotb. prezint cotiledoanec. se formeaz prin marcotajd. se formeaz n sepale</p><p>8. Mitoza:a. genereaz celulele necesare pentru formarea unui virusb. are loc n celulele somatice ale organismelor eucariotec. const n reducerea numrului de cromozomi la jumtated. prezint patru faze succesive</p></li><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 4/6</p><p>4</p><p>9. Nutriia autotrof se realizeaz prin:a. fotosintezb. chemosintezc. heterotrofied. saprofitism</p><p>10. Absorbia apei se realizeaz:a. prin osmozb. prin periori absorbanic. independent de absorbia srurilor mineraled. cu ajutorul forei de suciune</p><p>11. Seva brut:a. Este o soluie care conine api sruri mineraleb. Circul prin vasele lemnoasec. Circul prin vasele liberiened. Conine substane organice</p><p>12. Hibridarea:a. este procesul de ncruciare ntre indivizi deosebii geneticb. poate fi monohibridare sau dihibridarec. se mai numete fotosintezd. conduce la formarea de descendeni numii hibrizi</p><p>13. ARN-ul:a. este localizat n mitocondriib. este localizat n ribozomic. este format dintr-un singur lan polinucleotidicd. este format din dou lanuri polinucleotidice</p><p>14. Bacteriile parazite:a. produc boli la plante numite bacteriozeb. produc boli numite micozec. pot produce boli numite virozed. pot trece de la animale la om producnd zoonoze</p><p>15. Cromozomii sunt:a. Structuri permanente n nucleub. Sunt vizibili numai n timpul diviziunii celularec. Sunt purttorii zestrei ereditared. Alctuiesc setul cromozomial</p></li><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 5/6</p><p>5</p><p>NTREBRI CORESPONDEN :</p><p>1.1. gen</p><p>2. specie</p><p>3. familie</p><p>4. regn</p><p>a. grup de indivizi cu caracteristici asemntoare</p><p>i cu strmoi comuni</p><p>b. mai multe specii cu caractere apropiate</p><p>c. ncrengturi cu caractere comuned. genuri nrudite</p><p>2.</p><p>1. eubacterii2. alge albastre-verzi</p><p>3. alge verzi</p><p>4. bazidiomicete</p><p>a. Spirogyrab. Bacillus subtilisc. Nostoc communed. Puccinia graminis</p><p>3.</p><p>1. muchi2. ferigi</p><p>3. gimnosperme</p><p>4. angiosperme</p><p>a. fructb. traheidec. rizoizid. sporangi</p><p>4.</p><p>1. mce2. salcm3. orz4. stejar</p><p>a. gramineeb. rozaceec. leguminoased. fagacee</p><p>5.</p><p>1. esuturi fundamentale</p><p>2. esuturi de aprare3. esuturi mecanice</p><p>4. esuturi conductoare</p><p>a. colenchimb. traheec. epidermad. esuturi acvifere</p><p>DEFINIII :</p><p>1. (O) Micoriza (definiie i exemple)2. Respiraia3. esutul</p><p>SUBIECTE AMPLE :</p><p>1. (O) Schimburile de substane prin membrana celular2. Rolul mitocondriilor.</p></li><li><p>7/28/2019 Biologie bac 2010 varianta</p><p> 6/6</p><p>6</p></li></ul>