Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik …kerlund

  • View
    128

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund. Proteiner. Aminosyror. Enklaste. Aminogrupp -NH 3 + Karboxylsyragrupp -COO - Väte Variabel sidogrupp 20 olika. Primärstruktur Vilka aminosyror och vilken ordning. Peptidbindning. Dipeptid. Aminosyror. Kovalent bindning - PowerPoint PPT Presentation

Text of Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik …kerlund

Biokemi MNXA10/12 Hans-Erik kerlund

Biokemi MNXA10/12Hans-Erik kerlundProteiner

1

2

Aminosyror

Aminogrupp -NH3+Karboxylsyragrupp -COO-VteVariabel sidogrupp 20 olikaEnklaste3

PeptidbindningDipeptidKovalent bindningSpecialfall av AmidbindningPrimrstrukturVilka aminosyror och vilken ordning

N - C - CRiktningAmminoterminal / N-terminalKarboxyterminal / C-terminalStommenAminosyror4

a-helix (Sekundrstruktur)erVtebindningar

VtebindningVtebindning5b-veckstruktur (Sekundrstruktur)

Utstrckt strukturVtebindnigar mellan kedjorAntiparalella eller paralellaR-grupper upp och ner6TertirstrukturTrediminsionell veckning

Ferritin

FA binding protein

LysozymOpolra grupper innePolra grupper p ytan

7Den hydrofoba effekten

VattenstrukturStrande molekyleropolra8

Cysteinbryggor = SS Bryggor = DisulfidbryggorStabiliserar tertirstrukturen9KvartrstrukturAntal och arrangeman av subenheter

Ex. Hemoglobin frn mnniskafyra subenheter10HastighetPskyndar reaktioner utan att sjlv frbrukas. Kan ing i delreaktioner men terbildas alltidPverkar inte jmvikten, K lika som utan enzym.Pskyndar att jmvikten stller in sig

SpecificitetReglerbarhetEnzymer, Katalys och Kinetik

11Enzymkatalys och enzymkinetikPresentation av mig sjlv om det behvsMl: vergripande och det mest vsentlig (Kap 8 och 9)specificitet (stereoisomerer, specifika pedptidbindningar)reglerbarhet (alloster reglering genom feedback, hormon, brist aktivering.hastighet (hatighetskning) titta p olika hastigheter

Varfr pskyndas reaktioner?AktiveringsenergiEnzymer

-gr att det krvs mindre aktiveringsenergi.

-pverkar inte energiskillnadenmellan substrat och produkt12

Enzymkatalyserad reaktion

Upvisar mttnad Karaktristiskt fr enzymkatalyserad reaktion.

13

Avstt v0 som funktion av [S]Michaelis-Menten

v = Vmax*[S]/(KM+[S])14

Ex. KarboanhydrasZn2+ prostetisk gruppMetalljonkatalysAktivering av vattenpKa=7 (jfrt med 15.7 fr fritt vatten)

ca 7 miljoner ggr snabbare n utan katalys

15

Nukleinsyror: DNA och RNA16

Nukleotider som byggstenar

Fosfat Socker -KvvebasSockret R i RNA D i DNA

Syre saknasDeoxyKvvebaser:Adenin Guanin Cytosin Uracil (i RNA)/Thymin (i DNA) 5533A G C T CT C G A G

5

335DNA struktur.1) polynukleotid, kvvebaser A,G,C,T2) har polaritet: 5 o 3 ndar3) basparning mellan tv antiparella strngar4) H-bindingar, 2 st mellan A o T, 3 st mellan G o C 20

DNA dubbelhelixStor fra (major groove)

Liten fra (minor groove)

Mrk frg: fosfodiester o socker(huvudkedja)Ljus frg: basparade kvvebaser10 nukleotider

eller

Baspar (bp)5 33 521Cellulra processer DNA RNA PROTEINReplikation Transkription TranslationProcess Huvudsaklig funktionell enhet/ enzymReplikation DNA polymeras. (DNA templat, mall)Transkription RNA polymeras. (DNA templat eller )Translation Ribosom, bestr av rRNA, protein. (mRNA templat)