Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  1/40

  UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

  FACULTATEA TEHNOLOGIE I MANAGEMENT

  N INDUSTRIA ALIMENTAR

  CATEDRA ENOLOGIE

  BIOCHIMIEndrumar metodic pentru lucrri de control

  ChiinuU.T.M.

  2007

  1

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  2/40

  Studenii cu specializrile TP, TAP, TPFL i opiunile TP,TZ, TCr, TL efetueaz dou lucrri de control. ntrebrile le alegeprofesorul cursului Biochimie.

  Prima lucrare de control include dou ntrebri dinBiochimia general cu 128 variante.A doua lucrare include dou ntrebri din Biochimia

  tehnic conform specialitilor cu 20 de variante la fiecare.

  Elaborare: conf.univ., dr. Tatiana Vrabie

  conf.univ., dr. Liudmila Palamarciuclector superior, Aliona Sclifoslector asistent, Larisa Necul

  Redactor responsabil: prof.univ., dr. Anatol Blnu

  Recenzent: conf.univ., dr Rodica Sturza

  Redactor: Elvira GheorghiteanuBun de tipar18.06.07. Formatul hrtiei 60x84 1 / 16

  Hrtie ofset. Tipar RISO Tirajul 200Coli de tipar 2,5 Comanda nr. 102

  U.T.M., 2004, Chiinu, bd. tefan cel Mare, 168Secia Redactare i Editare a U.T.M.2068, Chiinu, str. Studenilor, 9 / 9.

  U.T.M., 2007

  2

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  3/40

  Lucrarea de control nr.1 la Biochimia general.

  1. Hidroliza proteinelor, produsele hidrolizei complete i a

  celei incomplete. Descriei compoziia aminoacidic aproteinelor vegetale i animale.2. Comparai structura i proprietile zahrului de trestie i a

  celui de lapte. nsemntatea lor pentru industria alimentar.3. Reaciile fazei de lumin a fotosintezei. Pigmenii

  fotosintetici. Lanul de transfer al electronilor n membranacloroplastelor. Indicai sursa iniial de electroni, necesaripentru reducerea NADP+ n fotosintez la plantele verzi.

  4. Proprietile fizico-chimice ale proteinelor. Masamolecular, metodele determinrii, ultracentrifugarea, gel-filtrarea, electroforeza.

  5. Trizaharide i tetrazaharide, rspndirea n natur, produselehidrolizei acestora..

  6. Chimiosinteza, caracteristica general, nsemntatea nnatur. Bacterii de sulf, hidrogen, fier, mangan, bacteriilenitrificatoare.

  7. Structurile teriar i cuaternar ale proteinelor,nsemntatea lor la ndeplinirea funciilor vitale.

  8. Structura i proprietile chimice ale trehalozei,gentiobiozei, celobiozei. Indicai produsele intermediare ifinale, care se formeaz la hidroliza celulozei.

  9. Structura ATP, UTP. Rolul acestor nucleotide n proceselemetabolice.

  10. Separarea i purificarea proteinelor prin metodele desalifiere, cromatografie, electroforez.11. Clasificarea i rolul biologic al glucidelor. Scriei ecuaiile

  reaciilor prin care e posibil diferenierea soluiilor apoaseale glucozei, zaharozei, amidonului.

  12. Indicai cofactorii enzimatici n componena crora intrADP-ul, descriei structura i funciile.

  3

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  4/40

  13. Sedimentarea proteinelor, influena diferitor factori aimediului. Denaturarea proteinelor, nsemntatea pentruindustria alimentar.

  14. Prezentai schemele transformrilor tautomerice alefructozei (D-fructo-furanozei) n soluii apoase i soluiidiluate bazice.

  15. Explicai de ce fructoza, care este levogir, aparinerndului D.

  16. Proprietile amfotere ale proteinelor, punctul izoelectric.Metodele separrii proteinelor, bazate pe proprietile loramfotere.

  17. Definii urmtoarele noiuni i dai exemple: enantiomeri,stereoizomeri, epimeri, racemat, diastereomeri, mutarotaia.

  18. Descriei modelul structurii ADN dup Watson i Crick. Ce proprieti biologice i chimice explic acest model?Demonstrai c ADN-ul este purttorul informaiei genetice.

  19. Scriei formulele tiamin-pirofosfatului i a acidului lipoic.Prezentai mecanizmul decarboxilrii -cetoacizilor pn laaldehide i acil-CoA. Dai caracteristica general amecanismului aciunii transcetolazei.

  20. Reaciile monozelor caracteristice pentru alcooli, aldehide,semiacetali. Noiuni despre glicozide.

  21. Legturile chimice, care stabilesc structura primar ispaial a proteinelor. Denumii i scriei formuleleaminoacizilor care formeaz legtur disulfidic. Ceproprieti are aceast legtur?

  22. Structura primar a proteinelor. Metodele determinrii.Interconexiuni ntre structura primar i structura parial aproteinelor.

  23. Scindarea polizaharidelor, condiiile, catalizatorii.nsemntatea n industria alimentar.

  24. Descriei reaciile fazei de ntuneric a fotosintezei.Explicai aceast denumire. Indicai poziia incluziunii 14Cn cteva secunde de la startul fotosintezei (n prezena

  4

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  5/40

  14CO2) n urmtoarele molecule: 3-fosfo-glicerat, glucozo-6-fosfat.

  25. Proprietile optice ale soluiilor apoase proteice. Metodele

  optice de determinare cantitativ a proteinelor.26. Caracteristicele glicozidelor, structura, rspndirea nnatur, nsemntatea pentru industria alimentar. Scrieiformulele de perspectiv ale urmtoarelor substane: metil--D-glucopiranozid, etil--D-fructofuranozid.

  27. Structura acizilor nucleici. Nucleozide, nucleotide,poinucleotide.

  28. Funciile catalitice ale enzimelor. Proprieti specifice si

  comune cu catalizatorii chimici. Natura chimica aenzimelor. Centrul activ i centrul alosteric al enzimelormono-i bicomponente.

  29. Dati definitia - i -formelor ciclice ale monozaharidelor.Scrieti formulele: - si -formele piranozice alealdopentozei rndului D, - si -formele furanozice alecetopentozei rndului D. Pentru fiecare form scriei reaciatransformrii ei in structura liniara.

  30. Comparai compoziia, structura, proprietile i funciileADN-ului si ARN-ului .Descriei legturile complementarentre ADN i ARN.

  31. Mecanismul reaciilor enzimatice. Profilul energetic.Aciunea chimotripsinei.

  32. Celuloza, hemiceluloza, polifructozanele. Structura,proprietile, funciile, rspndirea n natur.

  33. Natura legturilor chimice, care stabilesc structurileprimar si secundar ale acizilor nucleici. Structura teriara acizilor nucleici, rolul ei biologic.

  34. Clasificarea i caracteristica general a proteinelor simplei complexe.

  35. Maltoza, formulele de proiecie i de perspectiv aleanomerilor i ale tautomerilor. Descriei proprietiledizaharidelor de acest tip, indicai reaciile caracteristice.

  5

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  6/40

  36. Scriei formulele dezoxi-timidin-dindifosfatului, guanozin-fosfatului i ale nucleozidelor corespunzatoare. Formailegturile de hidrogen cu bazele azotate complementare.

  Explicai esena biologic a complementaritii.37. Legaturile care stabilesc structura spatiala a proteinelorDenumiti si scrieti formulele aminoacizilor apolari. Celegaturi formeaza ei? Dati exemple.

  38. Structura i proprietatile fizico-chimice ale glucozei,galactozei, fructozei. D- si L- rinduri de monozaharide.

  39. Structura primara a ARN Particularitatile structuriisecundare a ARN.

  40. Cinetica reactiilor enzimatice in depende de concentratiaenzimei, concentratia substratului, temperatura, pH.

  41. Cum se transforma amidonul in glucoza? Cine a descoperitchimismul acestui proces? Scrieti ecuatiile reactiilor, numitiproductele intermediare i finale ale hidrolizei succesiveamidonului. Calculati glucoza care se formeaza din 1 tonde cartofi (cu coninutul de amidon 26%) cu conditia ca90% de amidon se transform n glucoz.

  42. Scriei formulele structurale ale AMP, ADP, ATP, uridin-3-fosfatului. Demonstrai cum dou mononucleotide seleag cu formarea dinucleotidei.

  43. Efectorii enzimatici, clasificarea, exemple de actiune.44. Pentoze i pentozane: structura, proprietile, rspndirea n

  natur.45. Structura primar a ADN, regulile lui Chargaff.

  46. Specificitatea enzimelor. Explicai prin exemple de reaciila fiecare tip de specificitate.47. Dai definia epimeriei la monozaharide. Scriei formulele

  de proiecie a epimerilor D- i L- xilozei, D- i L-galactozei.

  48. Vitaminele E, K, structura, funcia biochimic. Cederegari provoac carena acestor vitamine? Indicaiprincipalele surse alimentare ale vitaminelor E, K.

  6

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  7/40

  49. Cofactorii enzimatici. Descriei mecanismul aciunii TPP,NAD, piridoxalfosfatului.

  50. Caracteristica hexozelor i derivaii lor: hexozamine,

  glicozide, esteri fosforici.51. Scriei formulele esterilor fosforici ai adenozimei, uridinei,guanozinei. Formai un fragment al catenei polinucleotidicedin aceti esteri. La ce tip de acizi nucleici aparine acestfragment?

  52. Caracteristica general a hidrolazelor. Principalelesubclase, scriei exemple de reacii catalizate.

  53. Formai un dizaharid tip trehalaza din D-xiluloz i L-

  arabinoz, dai denumirea chimic a acestui dizaharid icaracteristica general a dizaharidului tip trehaloz.

  54. Transformarea acidului folic n tetrahidrofolic. Scrieiecuaiile reaciilor cu formaldehida i acidul formic.Demonstrai cum se transfer fragmentul C1 la purine imetianin.

  55. Caracteristica general a oxidorductazelor. Principalelesubclase, scriei exemple de reacii catalizate.

  56. Scriei formula structural de perspectiva -D-glucopiranozil (1---4) D-galactopiranozei. La ce tip apartineacest dizaharid? Dai caracteristica general a acestui tip.

  57. Scriei formula biotinei. Prezentai mecanismul aciuniienzimei biotin-dependente.

  58. Caracteristica general a transferazelor. Principalelesubclase, scriei exemple de reacii catalizate.

  59. Substane pectice. Structura, proprietatile fizico-chimice,rspindirea n natur. Conditiile de gelificare a substanelorpectice.

  60. Vitaminele C si P, structura, funcia, interactiunea lor nprocesele metabolice. Indicati principalele surse alimentarede vitamine C i P.

  61. Caracteristica general a liazelor. Principalele subclase.Scriei exemple de reactii catalizate.

  7

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  8/40

  62. Biosinteza zaharozei, amidonului, glicogenului dinmonozaharide.

  63. Vitamina B2, structura, funcia. Scriei reactiile chimice cu

  participarea flavoproteidelor: a)oxidarea acizilor grai;b)ciclul Crebs; c)lanul de transfer al electronilor.64. Caracteristica general a izomerazelor. Principalele

  subclase, scriei exemple de reacii catalizate.65. Demonstrai cu ce structuri i cum formeaza legturi de

  hidrogen bazele purinice din componena ARN.66. Caracteristica general a ligazelor. Principalele subclase,

  scriei exemple de reacii catalizate.

  67. Scriei formula structural a -D-ribozil (1---2) -D-xilulozid .La ce tip aparine acest dizaharid? Faceicaracteristica general a acestui tip.

  68. Formati un fragment bicatenar al ADN din 4 nucleotidediferite(cite 2 n fiecare caten).Demonstrai formulastructural a acestui fragment, indicai n ea legturile dehidrogen.

  69. Vitaminele B3 i B5, structura, functia, cofermentaii ireaciile catalizate.

  70. Completai urmtorul tabel:

  Tipul reaciei enzimatice Cofactor Schema de reacie

  a* Decarboxilarea aminoacizilor

  b* Transaminarea aminoacizilor

  c* Decarboxilarea cetoacizilor

  d* Tioliza

  8

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  9/40

  71. Transformrile chimice reciproce ale monozaharidelor.Transformarile enzimatice reciproce ale monozaharidelor.

  72. Scriei formulele, denumirea chimica a bazelor pirimidinice

  i N-glicozidelor corespunzatoare din componena ADN.73. Definiia i clasificarea vitaminelor.Explicai noiunile: provitamine,antivitamine, substante asemntoarevitaminelor. Exemplificai.

  74. Proprietatile fizico-chimice ale monozelor.Reaciilegruprilor carboxil i carbonil.

  75. Scriei formulele i denumirea chimic a bazelor purinice iN-glicozidelor corespunztoare din componena ADN.

  76. Vitaminele A i D, structura i funcia, surselealimentare.Ce dereglri biochimice provoac carenavitaminei A,a vitaminei D?

  77. Mucopolizaharide. Structura, proprietatile fizico-chimice,rspindirea n natu,esena pentru alimentaie.

  78. Demonstrai cu ce structuri i cum formeaz legturi dehidrogen bazele pirimidinice din componena ADN.

  79. Rolul enzimelor oxidoreductoare n oxidarea biologic.80. Fermentaia alcoolic i fermentaia lactic, reactiile

  biochimice comune si specifice.Caracteristica general aprocesului de fermentaie,nsemntatea practic.

  81. Lipidele,insemnatatea biologic,clasificarea,structura.Caracteristica lipidelorsimple: acil- gliciride,ceride,steride.

  82. Rolul substanelor minerale pentru planti organismele vii.

  83. Chimismul respiriei aerobe a plantelor. nsemnatateapentru industria alimentar.84. Rolul ciclului ornitic n dezintoxicarea amoniacului n

  plante, organisme animale.85. Polifenoloxidazele, participarea n oxidarea biologic.86. Hormoni si fitohormoni. Rolul acestora reglarea proceselor

  metabolice.87. Uleiurule eterice ale plantelor.

  9

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  10/40

  88. Integrarea metabolismului lipidic, glucidic i proteic norganism.

  89. Dezaminarea aminoacizilor. Mecanismul acestor reacii

  enzimatice.90. Formarea acidului piruvic i transformrile lui n condiiiaerobe.

  91. Ciclul Crebs, succesiunea de reactii, rolul biologic.92. Ce dehidrogenaze i la ce etape particip n reaiile de

  disimilatie a acizilor grasi superiori?93. Fenomenul rncezirii grsimilor.94. Asimilarea azotului.

  95. Transaminarea aminoacizilor.Rolul fosfopiridoxalului laacest proces.

  96. Chimismul fermentaiei lactice.Cte molecule de ATP seformeaz la transformarea 1mol de glucoz n acid lactic?

  97. Chimismul fermentaiei alcoolice, nsemntatea pentruindustria alimentar.

  98. Structura coenzimei CoA-SH i rolul ei n metabolismulacizilor grai superiori.

  99. Metabolismul acizilor organici n plante inferioare isuperioare.

  100. Chimismul formrii asparaginei i glutaminei n plante.101. Glicoliza i fermentaia alcoolic, reacii biochimice comune

  i specifice. Catalizatorii acestor procese.102. Clasificarea i caracteristica substanelor fenolice monomeredin grupele C6-C1 si C6-C3.

  103. Scriei reaciile: dezaminrii oxidative a acidului glutamic;transformrii citrulinei n arginin; transaminrii ntre alanin iacidul oxalilacetic.104. Rolul ATP n reactiile biochimice, care au loc la disimilaiaglucidelor.Bilanul energetic al acestor procese.105. Substanele fenolice polimere.106. Codul ADN i rolul ribozomilor n biosinteza proteinelor.107. Caracteristica ceridelor vegetale i animale.

  10

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  11/40

  108. Scriei succesiunea de reacii a ciclului Crebs. Ce substanedin ciclu se oxideaza pn la CO2 i H2O?109. Fosfolipidele, rolul biologic, nsemntatea n industria

  alimentar.110. Structura i rolul ARN de transport n biosinteza proteinelor.111. Biosinteza glicerolului i a acizilor grai superiori.112. Cte molecule de ATP se formeaz la oxidarea adou[ molecule de acid piruvic p]n[ la acetil-CoA ;i transportulatomilor de hidrogen]in catena de respiraie? Scriei ecuatiile.113. Noiuni de respiraie i fermentaii.Oxidarea biologic icatena de respiraie.

  114. Desimilaia proteinelor i a aminoacizilor.115. Cile de biosintez a aminoacizilor n plante.116. Disimilaia glicerolului i a acizilor grai superiori.117. Biosinteza substanelor fenolicein plante.118. Descriei sistema de coenzime, in componena careia intracidul nicotinic.119. Rolul biologic al steridelor.Biosinteza steridelor.120. Dehidrogenarea - ca proces de baz al oxidarii biologice.Procese secundare ale oxidarii biologice dehidratarea idecarboxilarea.121. Substanele fenolice monomere din grupa C6-C3-C6..122. Insemntatea biologic a triptofanului. Sinteza vitaminei PP i participarea acesteia la formarea coenzimelor (scrieti formuleleacestor substante).123. Chimismul procesului respiraiei anaerobe, bilantul energetic.

  124. Procesele de replicare, transcripie i translaie la biosintezaproteinelor.125. Structura uleiurilor vegetale i proprietile chimice: hidroliza,hidrogenarea. nsemntatea practic a reaciilor de dehidrogenare.126. Chimismul procesului de glicoliz.127. Peroxidazele, catalazele, citocromii i functia acestora noxidarea biologic.128. Chimismul transformrii amoniacului n amide. Rolul ureei norganismele vegetale i animale.

  11

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  12/40

  Lucrarea de control nr.2 la Biochimia tehnica

  OptiuneaT.Z.1. Compoziia chimic a sfeclei i trestiei de zahr.2. Substanele azotoase ale sfeclei de zahar.3. Caracteristica genera a zaharozei.Ce nseamn zahr

  invertit i care este chimismul reaciei.?4. Enzimele sfeclei de zahr.La ce clas de enzime se refer

  -fructofuranozidaza i ce reactii catalizeaz.

  5. Structura rafinozei i rolul ei .De ce n procesul de extraciea zaharozei acumularea rafinozei nu este dorit?

  6. Procesul de sintez a zaharozei n plante i roluluridindifosfatglucozei(UDPG) n aceste reacii.

  7. Structura i proprietile amidonului. Comparai amidonuldin sfecla de zahr cu cel din porumb.

  8. Structura hexozelor i nsemntatea glucozei alimentare ia glucozei tehnice.

  9. Transformrile biochimice ale glucidelor n procesulpstrarii sfeclei de zahr.

  10. Pierderile zaharozei la transportarea i pstrarea sfeclei dezahr,influena diferitor factori.

  11. Substanele minerale ale sfeclei de zahr i rolul lortehnologic.

  12. Chimismul procesului de respiraie aerob, nsemntatea

  acestuia la pstrarea sfeclei de zahr.13. Chimismul procesului de respiraie anaerob, nsemntateaacestuia la pastrarea sfeclei de zahr.

  14. Substanele colorante ale sfeclei de zahr i rolul lor.15. Ce reprezint melasa, utilizarea ei in industria alimentar.16. Acizii organici ai sfeclei de zahr. Indicai acizii care se

  neutralizeaz la extragerea zahrului.17. Viteza de cristalizare a zaharozei, influena factorilor fizici

  i chimici.

  12

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  13/40

  18. Demonstrai relaiile metabolice ntre glucide i lipide nplante.

  19. Compoziia chimic a siropurilor din glucoz-fructoz i

  procesele chimice care au loc la producerea lor.20. Procesele chimice principale care au loc la extragereazaharozei din sfecla de zahr.

  OptiuneaT.P.

  1. Descriei compoziia chimic a cerealelor.2. Caracteristica substatelor proteice ale cerealelor.

  3. Compoziia chimic a glutenului, rolul lui n panificaie.Aciunea glutationului redus asupraglutenului.

  4. Enzimele cerealelor, rolul enzimelor proteolitice.5. Vitaminele cerealelor, continutul lor n produsele de

  prelucrare.6. Aminoacizii eseniali i neeseniali ai cerealelor.7. Structura i rolul monoglucidelor n cereale.8. Structura, rolul zaharozei i maltozeiin cereale.9. Structura i nsemntatea amidonului i glicogenului pentru

  cereale.10. Coninutul i rolul substanelor mucilaginoase,

  hemicelulozei pentru cereale.11. Transformrile biochimice ale substanelor organice n

  timpul maturrii seminelor cerealiere.

  12. Factorii principali care acioneaz asupra proceselorbiochimice n timpul pstrarii cerealelor.13. Structura lipidelor cerealelor i rolul lipazelor la prelucrarea

  cerealelor.14. Structura i rolul fosfolipidelor ce se conin n cereale.15. Transformrile amidonului din cereale i fina sub aciunea

  enzimelor si amilaza.16. Chimismul procesului de respiraie a cerealelor.

  13

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  14/40

  17. Rolul bioxidului de carbon n coacerea pinii.Chimismulfermentaiei alcoolice.

  18. Substanele organice principale care particip la formarea

  gustului i aromei produselor de panificaie.19. Defectele finii i metodele de imbuntire a calitatii ei.20. Procesele biochimice care au loc la pstrarea fainii i a

  crupelor.

  Optiunea T.V.P.F.

  1. Compoziia chimic a strugurilor, caracteristica general.2. Substanele azotoase ale strugurilor.3. Schimbrile biochimice ale peptidelor i proteinelor la

  prelucrarea strugurilor.4. Structura i rolul aminoacizilor neeseniali i eseniali ai

  strugurelui.5. Enzimele strugurilor.6. Caracteristica vitaminelor hidro- i liposolubile ale

  strugurilor.7. Structura i rolul monoglucidelor (pentozele si hexozele)

  strugurilor.8. Structura oligoglucidelor,coninutul acestora n struguri i

  vin.9. Polizaharidele principale ale strugurilor.10. Structura i rolul substanelor pectice pentru struguri i vin.

  11. Tulburrile biochimice ale vinurilor i metodele denlturare a lor.12. Schimbarea compoziiei chimice a mustului n procesul

  fermentaiei.13. Participarea dehidrogenazelor n procesele de

  oxidoreducere, care au loc la fermentarea mustului.14. Transformrile biochimice ale substanelor organice la

  prelucrarea strugurilor. Biosinteza acidului tartric.

  14

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  15/40

  15. Substanele fenolice monomere a strugurilor i rolul lortehnologic.

  16. Acizii organici ai strugurilor. Biosinteza acidului tartric.

  17. Substanele fenolice polimere ale strugurilor i vinului,structura, rolul i nsemntatea practic.18. Caracteristica lipidelor,strugurilor i vinului.19. Substanele minerale ale strugurilor i vinului, rolul lor

  tehnologic.20. Cile principale de biosintez a produilor secundari la

  fermentarea mustului.

  OptiuneaT.A.P.

  1. Compuii polifenolici ai ceaiului verde si negru.2. Componenii principali ai fibrelor alimentare.3. Fibrele alimentare i componenii bilei.4. Inhibitori naturali ai fermentrii in produsele alimentare.5. Modificrile vitaminelor la prelucrarea i pstrarea

  produselor alimentare.6. Aspectele metodice ale vitaminizrii produselor alimentare.7. Compuii chimici ai gustului i aromei crnii.8. Compuii chimici i valoarea nutritiv a ficatului.9. Compuii chimici i valoarea nutritiv a rinichilor.10. Compuii chimici i valoarea nutritiv a oului.11. Participarea substanelor fenolice n procesele oxidative la

  prelucrarea fructelor i legumelor.12. Transformrile proteinelor i acizilor nucleici la prelucrareafructelor i legumelor.

  13. Utilizarea microflorei pentru prelucrarea crnii.14. Modificarea lipidelor produselor alimentare la prelucrarea

  termic.15. Acizii organici n fructe i legume, modificarea la pstrare.16. Fibrele alimentare i schimbul glucidelor.17. Fibrele alimentare i schimbul lipidelor

  15

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  16/40

  18. Transformrile biochimice la pstrarea i prelucrarea oului.19. Transformrile proteinelor crnii la prelucrarea termic.20. Structura i compoziia chimic a esutului adipos.

  OptiuneaT.Cr.

  1. Proteinele musculare.2. Structura i compoziia chimic a esutului conjuctiv.3. Transformrile vitaminelor din carne la prelucrarea

  termic.

  4. Activitatea enzimatic a esutului muscular.5. Transformrile proteinelor din carne la diferite prelucrri i

  la pstrarea la frig.6. Denaturarea i proteoliza proteinelor crnii.7. Solubilitatea proteinelor crnii.8. Nucleotidele i formarea aromei crnii.9. Reacia aminoglucidic n formarea aromei crnii.10. Transformrile colagenului la prelucrarea tehnic.11. Transformrile micromoleculelor n esutul muscular.12. Transformrile anaerobe ale glucidelor n perioada post

  mortal.13. Lipidele precursorii componenilor aromei crnii.14. Degradarea aminoacizilor i formarea aromei crnii.15. Degradarea glucidelor i formarea aromelor crnii.16. Transformrile biochimice ale sngelui.

  17. Modificrile biochimice si fizico-chimice ale lipidelorcrnii.18. Transformrile autolitice n esutul muscular.19. Modificrile biochimice ale crnii la putrefacie.20. Modificarea gustului i aromei crnii la prelucrarea termic.

  Optiunea T.P.F.L.1. Principalele enzime i coenzime din legume

  i fructe. Distribuia enzimelor n celule.

  16

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  17/40

  2. Oxidoreductazele i transferazele legumelori fructelor.

  3. Hidrolazele i liazele legumelor i fructelor.

  4. Izomerazele i ligazele legumelor ifructelor.5. Vitaminele hidrosolubile, modificarea

  coninutului n perioada creterii, maturrii ivalorificrii legumelor i fructelor.

  6. Vitaminele liposolubile, modificareaconinutului n perioada creterii, maturrii ivalorificrii fructelor i legumelor.

  7. Monozaharidele legumelor i fructelor.8. Oligo- i poliglucidele legumelor i

  fructelor.9. Biosinteza oligo- i poliglucidelor.10. Substanele pectice ale legumelor i

  fructelor, gelificarea.11. Substanele anorganice din legume i fructe.

  Modificarea coninutului n perioada decretere, maturarie. Valorificarea legumelori fructelor.

  12. Fitoncidele legumelor i fructelor.13. Rolul i coninutul substanelor volatile,

  metabolizmul lor n legume i fructe.14. Substane fenolice, metabolismul lor n

  legume i fructe.

  15. Pigmenii, metabolismul lor n legume ifructe.16. Hormonii vegetali, metabolismul lor n

  legume i fructe.17. Lipidele simple i compuse, modificarea

  coninutului n perioada creterii, maturrii ivalorificrii legumelor i fructelor.

  18. Sinteza i degradarea lipidelor n legume ifructe.

  17

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  18/40

  19. Sinteza monozaharidelor, modificrile n perioada creterii, maturrii i valorificriilegumelor i fructelor.

  20. Degradarea monozaharidelor, modificrile n perioada creterii, maturrii i valorificriilegumelor i fructelor.

  Opiunea T.L.1. Compoziia chimic a laptelui.2. Biosinteza prilor componente ale laptelui.3. Proprietile fizico-chimice, organoleptice i tehnologice ale

  laptelui.4. Modificrile biochimice i fizico-chimice ale laptelui.5. Modificrile prilor componente ale laptelui la tratarea

  termic.6. Procesele biochimice i fizico-chimice la producerea

  produselor lactate acide.7. Bazele biochimice ale producerii unor tipuri de produse

  lactate acide.8. Concentrate lactate proteice, compoziia chimic.9. Procesele fizico-chimice la producerea zahrului lactic.10. Procesele biochimice i fizico-chimice la producerea

  cacavalului.11. Influena diferitor factori la prelucrarea i pstrarea untului.12. Procesele fizico-chimice la producerea conservelor din lapte

  i nlocuitorii laptelui integral.

  13. Casrile gustului i mirosului ale produselor lactate.14. Caracteristica i mecanismul formrii substanelor gustativei aromatice ale produselor lactate.

  15. Gustul i aroma produselor lactate.16. Bazele fizico-chimice de producere a produselor lactate

  (nlocuitorii laptelui integral) pentru copii.17. Particularitile proceselor biochimice la maturarea unor

  tipuri de cacavaluri.

  18

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  19/40

  18. Degradarea proteinelor i modificrile aminoacizilor laproducerea produselor lactate.

  19. Hidroliza i oxidarea lipidelor la producerea i pstrarea

  produselor lactate.20. Chimismul procesului de fermentare a zahrului de lapte , V, TAP, TPFL, TZ, TCr, TL

  .

  .

  .

  .

  Nr.1

  1. , . .2. . .3. . . . , NADP+ .4. - .

  : ,, .5. - , , .6. , , ., , , ,, .7. , .

  19

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  20/40

  8. , ,. , .

  9. . .10. ,, .11. . , , , .12. , D,

  , .13. , . , .14. (D ) .15. , D .16. , . , .17. : , , , ,, .18. .

  . .19. . : ) ; ) . .20. , , , . .

  20

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  21/40

  21. , . ,

  . .22. . . .23. , , . .24. . . 14

  ( 142) : )3- ; ) 6 - .25. . .26. , , , . : -D-; - D- .27. . , ,.28. . . .

  .29. - - . :) - - D - ;) - - D - . .30. , , . .

  21

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  22/40

  31. . . .32. , , . ,

  , , .33. , . , .34. .35. ,

  . , .36. , . . .37. . . ? .38. C ,, . D - L - .39. . .40.

  , , .41. ? ? , . 1 , 26 % , , 90 % ?

  22

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  23/40

  42. , D, , 3 . .

  43. , , .44. : , , .45. , .46. . .47. .

  D - L -, D - L - .48. , , , . ? .49. . ,ND+ .50. : ,, .51. ,, . . ?52. . . .

  53. D- L-, .54. . :) ;) .

  1 , .

  23

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  24/40

  55. . . .56. -D- (14) D-. ? .57. . - .58. . . .59. . , -, .

  .60. : , , . .61. . . .62. , , .63. 2, , .

  :) ;) ;) 64. . . .65. :

  )

  ) .

  ) .

  ) .

  24

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  25/40

  66. .67. . .

  .68. -D- (12) -D-. ? .69. 4- ( 2 ). , .

  70. 3 5, , , .71. . .72. , N- .73. . , , , .74. - . .75. N- .76. D, ,

  . D?77. . , -, , .78. .79. - .

  25

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  26/40

  80. , . , .

  81. . , , . : , ,.82. .83. . .84.

  .85. , .86. , 87. .88. , .89. . .90. .91. , , .92.

  .93. .94. .95. . .96. . ?

  26

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  27/40

  97. , .98. -SH

  .99. .100.

  .101. , ,

  . .

  102.

  6 1 6- 3.103.

  , ; - .

  104. , . .

  105. .106. .107. .108. .

  2 2 ?109. , ,

  .

  110. .111. .112.

  - ? .

  113. . .

  27

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  28/40

  114. .115. .116. .

  117. .118. , .

  119. . .120.

  . - .

  121. 6-3-6 .122. .

  (5) ( ).

  123. , .

  124. , .

  125. :, . .

  126. .127. , ,

  .128. .

  .

  28

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  29/40

  Nr.2

  T.Z.1.

  .2. .3. .

  ?4. .

  - ?

  5. . ?

  6. (UDP-G) .

  7. . .

  8. , .

  9. .

  10. , .

  11. .12. ,

  .13. ,

  .14. .15. ,

  .

  29

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  30/40

  16. . , .

  17. , .18.

  .19. -

  .20. ,

  .

  ..

  1. .2. .3. , . .4. , .5. , .6. .7. , .8. , .

  9. .10. , .11. .12. .13. .

  30

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  31/40

  14. , .15.

  - - .16. .17. . .18. , - .19. .20. ,

  .

  .V.P.F.

  1. , .2. .3. .4. .5. .6. - .

  7. ( ).8. , .9. .10. .11. .12. .

  31

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  32/40

  13. -, .14.

  . .15. .16. . .17. ,, .18. .

  19. , .20. .

  .A.P.

  1. .2. .3. .4. .5. .6. .

  7. .8. .9. .10. .11. .12. .13. .

  32

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  33/40

  14. .15. ,

  .16. .17. .18. .19. .20. .

  .Cr.

  1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. , .10. .

  11. .12. .13. .14. .15. .16. .17. - .

  33

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  34/40

  18. .19. .20.

  .T.P.F.L.

  1. . .2. ( -) .

  3. .4. .5 , , .6. , , .7. .8. - .

  9. - .10. , .11. , , () .12. .13. , .

  14. , .15. .16. .17. , , .18. .19. , , .20. , , .

  34

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  35/40

  T.L.

  1. .2. .3. , .4. - .5. .6. - .7. .8. , .9. .10. .11. .

  12. ( .)13. .14. .15. .16. - , .

  17. .18. .19. .20. .

  35

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  36/40

  Bibliografie

  La Biochimia general1. .. .-.: , 1986.

  2. . .- .: , 1976.3. . . 3- . .: , 1980.4. . . .. .:

  , 1986.5. . . 3- . .: , 1984,

  1985.6. Ch. Alais, G. Linden Biochimie alimentare. Paris:Masson, 1997.

  7. N.E. Kucerenco, Iu. D. Babeniuk i a. Biochimie. -Chiinu: Universitas, 1993.

  8. G. Neamu i a. Biochimie vegetal (partea structural). Bucureti: Editura didactic i pedagogic, 1993.

  9. G. Neamu i a. Biochimie vegetal (partea dinamic). Bucureti: Editura didactic i pedagogic, 1995.

  10. G. Neamu Biochimie alimentar. Bucureti: EdituraCere, 1997.

  11. R. Segal Biochimie. Galai: Universitatea "Dunare deJos", 1991.

  12. Dictionary of Biology. - Oxford: Oxford UniversityPress, Fourth Edition, 2000.

  La Biochimia tehnic13. Biochimia si fiziologia legumelor si fructelor.A.Gheorghe,I.Burzo, L.Margineanu. Bucuresti:Editura Academiei P.S.R., 1983.

  14. .. . .: , 1981.

  15. .. . M.: , 1973.

  16. .. . M.: , 1983.

  36

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  37/40

  17. .., A.A. . M.: , 1984.

  18. .. . M. ,

  1991.19. .. . M. -, 1991.

  20. .., .. . . . , 1988.

  21. .., .., ..

  . ( . \ \I ; .I). M. 1985.

  22. .., .. . , 1991.

  23. .. , . M. , 1984.

  24. .., .., .. . , 1985.

  25. .., .. . \..

  .... , , 1987.26. .\ .., .., .. M., 1988 ( \).

  27. .., .., .. . M., 1990.

  37

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  38/40

  28. .. . M., 1985.

  29. ...

  . . M.: , 1984.30. ..

  .- -, , 1990.

  38

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  39/40

  uprins

  Lucrarea de control Nr.1 la Biochimia general.....................3Lucrare de control Nr.2 la Biochimia tehnica........................11Optiunea

  T.Z..................................................................................11OptiuneaT.P..12Optiunea T.V.P.F..............13OptiuneaT.A.P..14Optiunea T.Cr15Optiunea T.P.F.L...16Optiunea T.L. 17

  Nr.1 18 Nr.2 ...28 .Z....28TP..29

  .V.P.F30.A.P31.Cr.32T.P.F.L.....33T.L.........................................................34Bibliografie. .................................................................................35

  39

 • 8/4/2019 Biochimie Indrumar Metodic Lucrari Control

  40/40

  UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

  BIOCHIMIE

  ndrumar metodic pentru lucrri de control

  Chiinu2007

  CH

  CH

  N

  N

  CH

  N

  NN

  CH

  CH

  CH

  CH

  CH

  CH

  N

  CH2

  CH3

  CH2

  CH3

  CH3 CH

  2

  CH3

  CH2

  CH3

  CH3

  CH2CH

  3

  CH2

  Co+

  N

  CH3

  CH2

  CONH2 CO NH

  2

  CH2

  CH2

  CO NH2

  CH2

  CO NH2CH2CO

  NH

  CH2

  CH O

  P

  O

  CH3

  CH CH

  OH

  CH CH

  O

  O

  O

  CH2

  OH

  CH3

  CH3

  CONH2

  CONH2