of 25 /25
Majör endikasyonlar Majör endikasyonlar Yetersiz düz grafi Yetersiz düz grafi Düz grafide şüpheli bulgular Düz grafide şüpheli bulgular Düz grafide fraktür veya çıkık saptanması Düz grafide fraktür veya çıkık saptanması Düz grafinin normal olmasına rağmen Düz grafinin normal olmasına rağmen yaralanma şüphesinin yüksek oluşu yaralanma şüphesinin yüksek oluşu Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilgisayarlı Tomografi. Majör endikasyonlar Yetersiz düz grafi Düz grafide şüpheli bulgular Düz grafide fraktür veya çıkık saptanması Düz grafinin normal olmasına rağmen yaralanma şüphesinin yüksek oluşu. Bilgisayarlı Tomografi. Ligamentöz yaralanmaları göstermede başarısız - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bilgisayarlı Tomografi

Page 1: Bilgisayarlı Tomografi

Majör endikasyonlarMajör endikasyonlar

Yetersiz düz grafiYetersiz düz grafi

Düz grafide şüpheli bulgularDüz grafide şüpheli bulgular

Düz grafide fraktür veya çıkık saptanmasıDüz grafide fraktür veya çıkık saptanması

Düz grafinin normal olmasına rağmen yaralanma şüphesinin Düz grafinin normal olmasına rağmen yaralanma şüphesinin

yüksek oluşuyüksek oluşu

Bilgisayarlı TomografiBilgisayarlı Tomografi

Page 2: Bilgisayarlı Tomografi

• Ligamentöz yaralanmaları göstermede başarısızLigamentöz yaralanmaları göstermede başarısız

• Subluksasyon ve dislokasyonlar atlanabilirSubluksasyon ve dislokasyonlar atlanabilir

• Kesitler 2mm olmalıdır.Kesitler 2mm olmalıdır.

• Düz grafi ile kombine edildiğinde:Düz grafi ile kombine edildiğinde:

Yanlış negatiflik 0.01Yanlış negatiflik 0.01

Bilgisayarlı TomografiBilgisayarlı Tomografi

Page 3: Bilgisayarlı Tomografi

Normal Spinal AnatomNormal Spinal Anatomii: : BBTT

Vertebra Korpusu

Spinal Kord

Kostovertebral Eklem

Spinöz ProçesApofizyel Eklem

Transvers Proçes

Pedikül

Lamina

PACS BIDMC

Aksiyal Sagital

Page 4: Bilgisayarlı Tomografi

AAksksiiyyal al BBTT

Chest

tubeT6

T6 vertebranın çok

parçalı kırığı

Spinöz ve tranvers

proçes kırığı

Spinal kordun

heterojen görünümü

(injuri veya artefakt)

Kırıkların spinal

kanalın içine düşmesi

Eşlik eden

paravertebral

ödem/hematom

Page 5: Bilgisayarlı Tomografi

Sagital Sagital ReformatReformattingting

T6

T5

T5’in T6 üzerine

anterior subluksasyonu

Fragmanların spinal

kord içine düşmesi

Posterior elemanların

dağılması

Prevertebral ödem

Reformatting

esnasında yanlış

hizalamaya bağlı olarak

sanki sternum kırığı

varmış izlenimi

Page 6: Bilgisayarlı Tomografi
Page 7: Bilgisayarlı Tomografi
Page 8: Bilgisayarlı Tomografi
Page 9: Bilgisayarlı Tomografi

Burst (patlama) kırığıBurst (patlama) kırığı

Page 10: Bilgisayarlı Tomografi
Page 11: Bilgisayarlı Tomografi

Solda BT sagital kesitinde L5/S1 retrolistezisine yol açmış makaslama kuvveti ile meydana gelmiş Solda BT sagital kesitinde L5/S1 retrolistezisine yol açmış makaslama kuvveti ile meydana gelmiş kırıklı-çıkık , sağda cerrahi redüksiyon ve stabilizasyon sonrası yan radyografisi görülmektedir. kırıklı-çıkık , sağda cerrahi redüksiyon ve stabilizasyon sonrası yan radyografisi görülmektedir.

Page 12: Bilgisayarlı Tomografi

BT / MRGBT / MRG

Page 13: Bilgisayarlı Tomografi

• Spinal kırıkları ve yumuşak dokuyu iyi gösterir. Spinal kırıkları ve yumuşak dokuyu iyi gösterir.

• Özellikle nörolojik defisit varlığında kullanılmalı.Özellikle nörolojik defisit varlığında kullanılmalı.

• İntervertebral alandan;İntervertebral alandan; Spinal korddaki; Spinal korddaki;

herniasyonherniasyon ödemödem

hematomhematom kanamakanama

kemik parçalarıkemik parçaları laserasyonlaserasyon

• Hastanın durumu stabilse çekilebilir. Hastanın durumu stabilse çekilebilir.

MRGMRG

Page 14: Bilgisayarlı Tomografi

MRG EndikasyonlarıMRG Endikasyonları

Progressif nörolojik lezyonlar,Progressif nörolojik lezyonlar,

Uyumsuz nörolojik ve kemiksel zedelenme,Uyumsuz nörolojik ve kemiksel zedelenme,

Açıklanamayan nörolojik defisit.Açıklanamayan nörolojik defisit.

Page 15: Bilgisayarlı Tomografi

MRGMRG

Page 16: Bilgisayarlı Tomografi

Normal Spinal Normal Spinal AnatomAnatomii: MR: MRGG

Anterior Longitudinal Ligament

Posterior Longitudinal Ligament ve Dura Mater

İntervertebral DisK

Spinal Kord

BOS

Dura Mater Ligamentum Flavum

Sagital T2 Görüntü

Page 17: Bilgisayarlı Tomografi

MRMRGG

T5

T6

Sagittal T2

Fragmanların spinal kord içine

düşmesi

Spinal kordun kesilmesi, eşlik

eden hemoraji ve ödem

T5’in T6 üstünde anterior

subluksasyonu

Posterior kaslarda hemoraji

Prevertebral ödem

Page 18: Bilgisayarlı Tomografi

MRGMRG

Page 19: Bilgisayarlı Tomografi

MRGMRG

Page 20: Bilgisayarlı Tomografi

Disk hernisiDisk hernisi

Page 21: Bilgisayarlı Tomografi

EnfeksiyonEnfeksiyon

Page 22: Bilgisayarlı Tomografi

MetastazMetastaz

Page 23: Bilgisayarlı Tomografi

TümörTümör

Page 24: Bilgisayarlı Tomografi

L1 vertebrada burst kırığının spinal kanalı önemli derecede daralttığını görüntüleyen MRG sagittal kesiti

Page 25: Bilgisayarlı Tomografi

C5-6 dislokasyonC5-6 dislokasyon