bijlagen (pdf - 3,4 MB)

 • View
  374

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of bijlagen (pdf - 3,4 MB)

 • Jaarverslag 2015Deel 2

 • Inhoudstafel

  Organisatie 3

  1.1 Samenstelling faculteitsraden en raad van de School of Arts 5 1.2 Vakgroepvoorzitters 6 1.3 Voorzitters opleidingscommissies 7 1.4 Samenstelling van het auditcomit 8 1.5 Samenstelling Studentenraad 8 1.6 Samenstelling Hogeschoolonderhandelingscomit (HOC) 9 1.7 Samenstelling overlegcomit preventie en bescherming op het werk 9 1.8 Lijst van protocolakkoorden 10

  Onderwijs 11

  2.1 Aanbod initile opleidingen, specifieke lerarenopleidingen, bachelor-na-bacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen per faculteit, met opgave van vestiging en studiegebied 13

  2.2 Aanbod postgraduaten, master na master (manamas), bachelor na bachelor (banabas), specifieke lerarenopleidingen (slos) en navormingen met opgave van inschrijvingsgeld in euro 16

  2.3 Aantal inschrijvingen per opleiding op 1 december 2015 18 2.4 Stage-instellingen per faculteit 20 2.5 Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands 59 2.6 Taalrapportering 72 2.7 Overzicht organisatie en deelname conferenties, workshops en infosessies 75 2.8 Overzicht ontvangst delegaties en vertegenwoordiging in overlegorganen en comits 76 2.9 Verdeling uitgaande studenten 77 2.10 Verdeling inkomende studenten 81 2.11 Uitgaande Erasmusmobiliteit personeel 82

  Onderzoek 83

  3.1 Samenstelling Onderzoeksraad PWO op 31 december 2015 85 3.2 Samenstelling Onderzoeksraad Kunsten op 31 december 2015 85 3.3 Reglement voor de besteding van de middelen van het Onderzoeksfonds Kunsten 86 3.4 Overzicht financieringsprogrammas onderzoeksprojecten 93 3.5 Partners van de HoGent waarmee overeenkomsten werden afgesloten in het kader van

  onderzoek, dienstverlening en/of valorisatie 94 3.6 Overzicht financiering doctorandi 96 3.7 Overzicht van de afgeronde doctoraatsprojecten 97

  Personeel 99

  4.1 Opdrachten onderwijzend personeel opgesplitst naar faculteit en studiegebied (inclusief gastprofessoren) 101

  4.2 Financieringsbronnen 102 4.3 Voltijdse equivalenten titularis binnen en buiten de formatie 103 4.4 Aantal personeelsleden dat in 2015 verbonden was aan de Hogeschool Gent, opgesplitst naar

  categorie en geslacht 104 4.4B Opsplitsing onderwijzend personeel naar ambt en geslacht 105 4.5 Voltijdse equivalenten titularis binnen de formatie 106 4.6 Onderwijzend personeel opgesplitst per ambt en naar benoemd en tijdelijk 107 4.7 Onderwijzend personeel opgesplitst per faculteit en naar benoemd, immuun tijdelijk en

  tijdelijk 108 4.8 Aantal personeelsleden in voltijdse en deeltijdse opdracht 109 4.9 Gemiddeld aantal personeelsleden verbonden aan de Hogeschool Gent 110 4.10 Leeftijdsstructuur van het personeel verbonden aan de Hogeschool Gent 111

  file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134199file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134208file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134220file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134228

 • 4.11 Ratios met betrekking tot de personeelsformatie 112 4.12 Personeelsformatie ex post onderwijzend personeel 113 4.13 Personeelsformatie ex post administratief en technisch personeel 114 4.14 Personeelsformatie ex post, personeel buiten formatie 115 4.15 Evolutie cijfers op gelijke berekeningsbasis 116

  Dienstverlening 117

  5.1 Deelname in vzws, internationale verenigingen met wetenschappelijk doel of instellingen van openbaar nut 119

  Financieel beleid 121

  6.1a Resultatenrekening: variantieanalyse t.o.v. de begroting 2015 123 6.1b Resultatenrekening: variantieanalyse t.o.v. het vorig boekjaar 124 6.2a Balans: variantieanalyse t.o.v. de begroting 2015 125 6.2b Balans: variantieanalyse t.o.v. het vorig boekjaar 127 6.3 Verslag van de revisor 129

  Integrale kwaliteitszorg 135

  7.1 Agendapunten overlegcomit preventie en bescherming op het werk 137 7.2 Werkgroepen Steunpunt Personeelszorg 139

  file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134245file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134247file://///mijndata.hogent.be/caab/adm-dcom/Communicatie/Publicaties/Jaarverslag/2015/DEF/JAARVERSLAG15-DEEL2.docx%23_Toc445134253

 • 3

  Jaarverslag HoGent

  2015

  Organisatie

 • 4

 • 5

  1.1 Samenstelling faculteitsraden en raad van de School of Arts

  MENS EN WELZIJN

  Voorzitter

  Claudia Claes

  Secretaris

  Heidi Moels (tot 2 maart 2015) Kathy Colpaert (vanaf 3 maart

  2015)

  Vertegenwoordigers personeel

  Grietje Moens Marie-Rose Pauwels David Van Bunder Christian Van Kerckhove Patricia Vanleerberghe Bram Vlaeminck

  Vertegenwoordigers studenten

  Yenti Hernalsteen (tot 16 november 2015)

  Yelien Parewyck (tot 16 november 2015)

  Luc Bogaert (vanaf 17 november 2015)

  Joselien Maes (vanaf 17 november 2015)

  Sarah Kazimoto (vanaf 17 november 2015)

  Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus

  Xaveer De Boeck Philippe Demeyer Marie-Jozef Van Beveren

  NATUUR EN TECHNIEK

  Voorzitter

  Patrick Steelandt

  Secretaris

  Vincent De Loore

  Vertegenwoordigers personeel

  Alexandra De Raeve Bart DHerde Peter Gansbeke Stefan Lievens Ester Struelens Dana Vanderputten

  Vertegenwoordigers studenten

  Jonathan Hoogewijs Britt Roelands

  Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus

  Hilde Lippens Patrick Vanhauwaert Kris Van Peteghem

  BEDRIJF EN ORGANISATIE

  Voorzitter

  Anita Bernard (tot 20 september 2015)

  Jan Schelstraete (vanaf 21 september 2015)

  Secretaris

  Gerrit Anno

  Vertegenwoordigers personeel

  Carine Coppens Jakob De Wilde Lode De Wilde Jan Schelstraete

  (tot 20 september 2015) Maaike Teirlinck

  (tot 20 september 2015) Angeline Van Achter Sonia Vandermeersch

  (vanaf 21 september 2015) Jan Van Doorslaer

  (vanaf 21 september 2015)

  Vertegenwoordigers studenten

  Hannah Allegaert (tot 20 september 2015)

  Jonathan Cottenier Lynn Moerenhout

  (tot 20 september 2015)

  Vertegenwoordigers sociaal-economische en culturele milieus

  Pascal Dussart Sofie Matthys Paul Robert

  SCHOOL OF ARTS

  Voorzitter

  Wim De Temmerman

  Secretaris

  David Depestel

  Vertegenwoordigers personeel

  Ilse Den Hond Lars Kwakkenbos Filip Rath An van Dienderen Erwin Wittevrongel

  Vertegenwoordigers studenten

  Sebastiaan Eggermont Babs van den Thillart Sofie Verheyen

  Vertegenwoordigers artistiek-culturele werkveld

  Eric Krols Annie Van Hoorick

  Raadsleden voorgedragen door UGent

  Danil Biltereyst Catherine de Zegher Martin Germann Freddy Mortier Katharina Pewny Adinda Van Geystelen

 • 6

  1.2 Vakgroepvoorzitters

  Mens en Welzijn

  Educatie, Communicatie en Revalidatie: Cathy De Raes Muzische Vorming en Beweging: Lise Speleers Orthopedagogie: Joan Lesseliers Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: Peter Walleghem Sociaal Werk: Griet Verschelden Sociale Wetenschappen: Ann De Brouwer Verpleegkunde: Toon De Bock (tot 17 augustus 2015),

  Claudia Claes (waarnemend voorzitter van 18 augustus 2015 tot 30 november 2015), Liesbeth Van Heck (vanaf 1 december 2015)

  Wetenschapsdidactiek: John Alleman (tot 30 september 2015), Claudia Claes (waarnemend voorzitter vanaf 1 oktober 2015)

  Biomedische wetenschappen: Stefan Vermeulen

  Natuur en Techniek

  Exacte Wetenschappen: Christel Meert Makelaardij en Landmeten: Patrick Steelandt (waarnemend voorzitter tot 8 februari 2015),

  Mieke Paelinck (vanaf 9 februari 2015) Mechatronica: Patrick Steelandt (waarnemend voorzitter) Mode-, Textiel- en Houttechnologie: Alexandra De Raeve Natuur- en Voedingswetenschappen: Lieve Vermeiren

  Bedrijf en Organisatie

  Commercile Economie en Ondernemerschap: Gerd Jacobs Financieel Management: Carine Coppens Informatica: Anneleen Bekkens Recht: Frank Duquet Talen: Lode De Wilde

  School of Arts

  Architectonisch Ontwerp: Jan de Pauw Autonome Kunsten: Erwin Wittevrongel Design en Vormgeving: Bram Crevits Film, Fotografie en Drama: Lars Kwakkenbos Jazz en Popmuziek: Leon Lhoest Klassieke Muziek: Frederik Styns Muziekcreatie: Filip Rath Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk: Sofie Vandamme

 • 7

  1.3 Voorzitters opleidingscommissies

  Mens en Welzijn

  Verpleegkunde: Liesbeth Van Heck tot 30 november 2015, Claudia Claes (waarnemend voorzitter vanaf 1 december 2015)

  Biomedische laboratoriumtechnologie: An Willems (tot 31 maart 2015), Liesbeth Cosyn (vanaf 1 april 2015) Ergotherapie: Wivina De Keyser Logopedie en Audiologie: Liesbeth Van Coppenolle Orthopedagogie: Marie-Rose Pauwels Voedings- en Dieetkunde: Mia Verschraegen Basisonderwijs: Cathy De Raes Secundair Onderwijs: Katrien De Maegd (tot 20 september 2015),

  Claudia Claes (waarnemend voorzitter vanaf 21 september 2015) Sociaal Werk: Christian Van Kerckhove

  Natuur en Techniek

  Agro- en biotechnologie: Marianne De Meerleer Chemie: Ann Messens Elektromechanica: Wim De Schrijver Houttechnologie: Reinhilde Van Lishout Mode- en Textieltechnologie: Linda Deceuninck Vastgoed: Bart DHerde

  Bedrijf en Organisatie

  Bedrijfs