of 15 /15
BIJELI GRAB Carpinus orientalis

Bijeli Grab

  • Upload
    grmusa

  • View
    359

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carpinus orientalis

Text of Bijeli Grab

Page 1: Bijeli Grab

BIJELI GRABCarpinus orientalis

Page 2: Bijeli Grab

SISTEMATIKA

CARSTVO:

RED:

PORODICA:

ROD:

VRSTA:

Plantae

Fagales

Betulace

Carpinus

Carpinus orientalis

Page 3: Bijeli Grab

Bijeli grab (lat.Carpinus orientalis)

• Bijeli grab,

bjelograbić, kukrika,

bjelograb je vrsta

grabova iz roda

Carpinus.

• porodica Betulaceae ili brezovke

• drveća i grmlja sa cijelim listovima pilastog ili

dvostruko pilastog ruba.

• Muški cvjetovi su u resama, a ženski su skupljeni u

čuperke.

• Plod je oraščić obavijen ovojem u obliku vrča ili je

prirastao uz tvorevinu poput krilaca.

• Ta porodica obuhvata rod Carpinus.

Page 4: Bijeli Grab

AREAL BIJELOG GRABA

Polusredozemno kserotermno drvo – donjeg

brdskog regiona oko Jadranskog mora. Inače

ga ima u Sloveniji , Hrvatskoj, Dalmaciji,

Istri; kraj Drine u Srbiji – na sjeveru do

Fruške gore i južnog područja Karpata. Preko

Italije do Sicilije, a preko Grčke, Turske,

Krima i male Azije, Kavkaza do Irana.

Page 5: Bijeli Grab

•Raste na krečnjacima.

•Nadmorska visina obično ispod 600 m (1000 m).

•Javalja se kao jedan od edifikatora u sljedećima

asocijacijama: Carpinetum orientalis croaticum u Istri, na

Krku, Cresu, kopnenim dijelovima Hrvatske, Hercegovine

i Crne gore.

•Šume kserofilnog karaktera, sa jakim ljetnim žegama, ali

i zimama.

•Javlja se u zajednici sa sljedećim vrstama:

Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, qercus cerris,

Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Qercus trojana

(kraj Neretve i Trebišnjice), Quercus farnetto, Prunus

mahaleb, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa,

Cotinus coggigria, Petteria ramantacea i dr.

Page 6: Bijeli Grab

• Slabije je otporan na

jake vjetrove pa već

na umjerenim

privjetrinama raste

kao kvrgavi polegli

grm.

• To je najčešća skupina graba duž istočnog Jadrana,

gdje je zonalno raširen u submediteransom šumskom

klimaksu.

• Raste sporadično takodjer i u zaledju, npr. uz fensku

klimu u dinarskim kanjonima gornje Drine, Vrbasa,

gornje Une do Bihaća i u kanjonu Tounjčice na

Kordunu.

Page 7: Bijeli Grab

Karakteristike

Bjelograb (Carpinus orientalis Mill.) je

listopadno, kserotermno stablo. Obično je

žbunast u izdanačkim niskim šumama.

Drvo III reda.

Nalazimo ga u šikarama i degradiranim

zemljištima najčešće kao grm ili manje drvo

najčešće visine 3 – 4 m, a također stablo bijelog

graba može da naraste i do 15 m.

Page 8: Bijeli Grab

Kora stabla jepepeljasto siva i glatka, s malim primjesama ljubičaste i žučkaste

boje, slična je kori običnog graba.Na ograncima krošnje nanose se jajoliki

listovi dugi i do 13 centimetara s

nazupčanim rubovima.

Listovi su dvostruko nazubljeni, te značajno

manji nego kod drugih vrsta grabova.

Biljka je jednodnodomna, što znači

da se na istoj biljci nalaze i muški i

ženski cvjetovi.

Page 9: Bijeli Grab

Na jednodomnoj biljci nalaze se u

resama skupljeni jednospolni

cvjetovi.

Muške rese su duže i okruglaste,

dok su ženske dosta kraće i

dlakave.

Plod je plosnati izduženi oraščić

dužine 3 do 5 milimetara, svijetlo-

smeđe boje.

Page 10: Bijeli Grab

Korjenov sistem mu je jako dobro razvijen,

srcast, lahko prodire u kamenite pukotine, što

mu omogućava opstanak u ovako teškim

uvjetima. Korjenov sistem štiti zemlju od erozije,

pa se ova biljka česko koristi pošumljavanjem

goleti

Page 11: Bijeli Grab

•Listovi su dvostruko nazubljeni, te

značajno manji nego kod drugih vrsta

grabova. Oko 2 – 5 cm su dug i dva puta

uži.

•Jajasto – lancetast, pri osnovi

zaokružen, oštro dvostruko testerast, sa

13 – 15 pari bočnih nerava.

•Drška je 5 – 7 mm duga.

Grančice su smeđe – crvene, mlade,

dlakave, tanke.

Pupoljci su sitni, 2 – 3 mm dugi, sa dosta

sitnih smeđih ljuspi. Jajasto – konični i

dopola prilegli uz grančicu.

Muške rese 1 – 2 cm duge, ženske

rese kratke, sivo – dlakave. Žigovi

su crveni. Plodne rese duge 4 – 5 cm

(bez drške). Plod se nalazi na listu

(priperku) koji nije trorežnjevit.

Page 12: Bijeli Grab

Bijeli grab je vrsta koja se najviše koristi radi

sprječavanja erozije, njen razvijeni korjenov

sistem onemogućuje taj proces, sprječava

klizanje zemljišta, spiranje i sl. Pored toga što

sprječava eroziju, bijeli grab je značajan za

pošumljavanje goleti, mjesta gdje su izbili

požari, progalama i sl.

Page 13: Bijeli Grab

Bijeli grab se jako uspješno uzgaja u Bonsai kulturi, a to je tehnika uzgoja

preuzeta iz Japana. To je tehnika u kojoj se uzgajaju minijaturna stabla

koja mogu da žive i preko 100 godina.

Takvi primjerci su tijetki jer je potrebno mnogo truda i umječa da se dobije

takvo djelo. Može se reći da je to i umjetnost. Prema tome u toj umjetnosti

mjesto sebi je napravio i Bijeli grab.

Page 14: Bijeli Grab

Bijelo grab odlično reaguje na orezivanje, lako

baca nove izbojke i njihovim orezivanjem

postižemo zgušnjavanje krošnje. Jako je otporan

i lahko podnosi temperature ispod nule. U

estetskom smislu često ima neobično kvrgavo

deblo i jako površinsko korjenje koje mu daje

stabilnost.

Bijeli grab se koristi u starogradnji, za čvale pri

potkivanju, rezbarenje, muzičke instrumente,

suhu destilaciju, ali nema neku naročitu

industrijsku primjenu

Page 15: Bijeli Grab

PITANJA:

1. Na kakvim staništima se nalazi bijeli grab i kakva je to vrsta?

2. Korjenov sistem bjelograbića3. Značaj bijelog graba4. Gdje se uspješno uzgaja bijeli grab