of 12 /12
UNIVERZITET U SARAJEVU PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET ODSJEK ZA BIOLOGIJU Samra Bezdrob Pinus sylvestris ( bijeli bor ) Seminarski rad iz predmeta “ Biologija ukrasnih biljaka “ “ Sarajevo, 2012. “

Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hortikultura

Text of Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Page 1: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

UNIVERZITET U SARAJEVUPRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

ODSJEK ZA BIOLOGIJU

Samra Bezdrob

Pinus sylvestris ( bijeli bor )Seminarski rad iz predmeta “ Biologija ukrasnih biljaka “

“ Sarajevo, 2012. “

Page 2: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )SISTEMATSKA PRIPADNOST

Carstvo: PlantaeDivizija: PinophytaRazred: PinopsidaRed: PinalesPorodica: PinaceaeRod: PinusVrsta: Pinus sylvestris

Page 3: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Porijeklo: Evropa i Azija

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 4: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

UKRASNI DIJELOVI BILJKE SU:

1. Smeđe – narandžasta kora debla

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 5: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

UKRASNI DIJELOVI BILJKE SU:

2. Grane – dok je mlađi njegove grane su pokrivene smeđo – crvenkastom korom koja poslije postaje sivo – smeđom.

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 6: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

UKRASNI DIJELOVI BILJKE SU:

3. Iglice – nalaze se po dvije u kožičastom rukavcu; duge su 5 do 6cm, a boja im je sivo – zelena.

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 7: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

UKRASNI DIJELOVI BILJKE SU:

4. Cvjetovi – muški ( jajasti i sumpornožuti ); ženski ( u obliku malih crvenih šiški )

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 8: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Neki od varijeteta bijelog bora su:

1. Pinus sylvestris ‘Watereri’

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 9: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Neki varijeteti bijelog bora su:

2. Pinus sylvestris ‘ Globosa Viridis ‘

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 10: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Češer kao ukras

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 11: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Češer kao ukras

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )

Page 12: Bijeli bor ( Pinus sylvestris )

Češer kao ukras

Pinus sylvestris L. ( bijeli bor )