BICRO Prirunik

 • View
  19

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upute kako se prijaviti na BICRO

Text of BICRO Prirunik

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO

  Prilaz Gjure Deelia 7, 10 000 Zagreb, HRVATSKA

  Potpore inovacijskom procesu Druga komponenta Program II

  Program razvoja na znanju utemeljenih poduzea

  Prirunik za pretkomercijalne projekte

  Verzija 15. Zagreb, prosinac 2014.

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Prilaz Gj. Deelia 7, 10000 Zagreb, HRVATSKA

  : +385 1 488 1003; : +385 1 488 1000;

  str. 2

  Sadraj Sadraj .................................................................................................................................................... 2 LISTA KRATICA .................................................................................................................................. 3 UVOD U PRIRUNIK ......................................................................................................................... 3

  0.1. Osnovne karakteristike Programa ......................................................................................................... 4 0.2. PROCEDURALNI KORACI ................................................................................................................... 9 0.3. PRETPRIJAVA ........................................................................................................................................ 11 0.4. POTREBAN SADRAJ POSLOVNOG PLANA ................................................................................ 12 0.5. KONTROLNA LISTA ZA PREDAJU POSLOVNOG PLANA ........................................................ 13

  I DIO - TEHNOLOKO -TEHNIKI PRIJEDLOG I POSLOVNI PRISTUP .............................. 15 1. SAETAK PROJEKTA .............................................................................................................................. 15 2. PROIZVOD ................................................................................................................................................ 15

  2.1. Polazni rezultati ................................................................................................................................................... 15 2.2. Proizvod ................................................................................................................................................................ 15

  3.TRITE ....................................................................................................................................................... 16 3.1. Geografski obuhvat ............................................................................................................................................. 16 3.2. Trini potencijal .................................................................................................................................................. 16 3.3.Poslovni model ...................................................................................................................................................... 16

  4. NATJECATELJ I PROJEKTNI TIM ......................................................................................................... 16 4.1.Dosadanje poslovanje Natjecatelja .................................................................................................................... 16 4.2. Strategija razvoja Natjecatelja (poduzea) ........................................................................................................ 17 4.3. Kljuni ljudi za rad na projektu .......................................................................................................................... 17 4.4. Provedbeni plan projekta i relevantne kljune toke i rezultati..................................................................... 17 4.5. Upravljanje rizicima ............................................................................................................................................ 17

  5. Prilozi prvom dijelu p.p............................................................................................................................ 18 EXCEL TABLICE ................................................................................................................................ 18 II DIO FINANCIJSKA ANALIZA ................................................................................................. 19

  6. OSNOVNI PODACI .................................................................................................................................. 19 6.1 Osnovni podaci natjecatelja ................................................................................................................................. 19 6.2 Osnovni podaci projekta ...................................................................................................................................... 19 6.3. Osnovni podaci razvoja....................................................................................................................................... 20 6.4. Osnovni podaci komercijalizacije ...................................................................................................................... 20

  7. PRORAUN PROJEKTA ......................................................................................................................... 21 7.1. TABLICE PRIMJERA PRORAUNA ................................................................................................................ 22 7.2. PREGLED RAZVOJNIH TROKOVA .............................................................................................................. 28 7.3. KONTROLA RAZVOJNIH TROKOVA.......................................................................................................... 29 7.4. TROKOVI RAZVOJA KROZ VRIJEME .......................................................................................................... 29 7.5 FINANCIJSKI TOK RAZVOJA TABLICA FINANCIRANJA ...................................................................... 31

  8. LIKVIDNOST RAZVOJA ......................................................................................................................... 32 9. PREGLED SVIH INVESTICIJA i IZVORA ............................................................................................ 34 10. PRORAUN ISPLATIVOSTI PODUHVATA ..................................................................................... 36 11. Prilozi drugom djelu p.p. ....................................................................................................................... 37

  PRILOZI OVOM PRIRUNIKU ...................................................................................................... 37 P.1. Evaluacija pretprijava i prijava u Programu ............................................................................... 39 P.2. Financijsko raunovodstveno praenja razvoja FIN monitoring;........................................... 45 P. 3. Tehniko tehnoloko praenje razvoja TT monitoring ........................................................... 53 P. 4. Promjena odobrenog budeta razvoja (Prorauna projekta) - REBALANS .......................... 54 P.5. Zavrni izvjetaj financiranja projekata ....................................................................................... 55 P.6. Obrazac za pretprijavu .......................................................................................................................... 57

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Prilaz Gj. Deelia 7, 10000 Zagreb, HRVATSKA

  : +385 1 488 1003; : +385 1 488 1000;

  str. 3

  LISTA KRATICA

  KRATICA POJANJENJE PP Poslovni plan OPE Odbor za preliminarnu evaluaciju EO Evaluacijski odbor PFE Poslovno financijska evaluacija PTTE Poslovno tehniko tehnoloka evaluacija SOE Struni odbor za evaluaciju TPK Tehnoloko poslovni konzultant

  Prirunik izradili: Ivana uljak i Krunoslav Tarandek

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Prilaz Gj. Deelia 7, 10000 Zagreb, HRVATSKA

  : +385 1 488 1003; : +385 1 488 1000;

  str. 4

  UVOD U PRIRUNIK Sukladno Programu potpora za poticanje inovacijsko tehnologijskog sustava koji je odobren od strane Ministarstva financija od 16. sijenja 2015. (Klasa: 011-01/14-01/336, Ur. broj: 513-06-02-15-13) te temeljem Zakona o potvrivanju Ugovora o zajmu izmeu Republike Hrvatske i Meunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (NN-Meunarodni ugovori br. 7/2013.) zajam broj 8258 HR utvreni su preduvjeti za provedbu programa Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske. U okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja (engl. Second Science & Technology Project STP II) Svjetska banka osigurava financijsku potporu aktivnostima istraivanja i razvoja u start-up poduzeima i malim i srednjim poduzeima u okviru Komponente II Programa Potpora inovacijskom procesu i to prema uvjetima definiranima u programu poznatom pod nazivom: Program RAZUM - Razvoj na znanju utemeljenih poduzea (dalje u tekstu: Program). Program potie razvoj novih inovativnih proizvoda u tehnolokim trino orijentiranim malim i srednjim poduzeima. U okviru Programa se financiraju pretkomercijalni projekti usmjereni na istraivako razvojne aktivnosti koje e rezultirati novim inovativnim proizvodom ili uslugom spremnom za izlazak na trite. Svrha ovog Prirunika za pretkomercijalne projekte je upoznati natjecatelje Programa s naelima provedbe, postupkom prijave, metodologijom evaluacije, kriterijima za odabir te uvjetima financiranja pretkomercijalnih projekta a koji su usuglaeni s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Svjetskom bankom. Takoer svrha ovog prirunika je upoznati natjecatelje sa izradom "