Click here to load reader

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH INFORMATOR … · BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH INFORMATOR ADRESOWY BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (stan ... [email protected]

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH INFORMATOR … · BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH INFORMATOR...

BIBLIOTEKA LSKA

W KATOWICACH

INFORMATOR ADRESOWY

BIBLIOTEK SAMORZDOWYCH

WOJEWDZTWA LSKIEGO

(stan na kwiecie 2018 r.)

2

Biblioteka lska

pl. Rady Europy 1

40-021 Katowice

Dyrektor

prof. zw. dr hab. Jan Malicki

Z-ca Dyrektora ds. Ksinicy

mgr Magdalena Skra

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Agnieszka Dec-Michalska

Z-ca Dyrektora ds. Instytutu Bada Regionalnych

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Penomocnik Dyrektora Biblioteki lskiej ds. Rozwoju

mgr Remigiusz Lis

sekretariat 32 20-83-875

informacja 32 20-83-741

wypoyczalnia 32 20-83-747, 32 20-83-748

wypoyczalnia

midzybiblioteczna 32 20-83-744

zesp instruktorw 32 20-83-778, 32 20-83-761

fax 32 20-83-720

e-mail [email protected]

serwis WWW www.bs.katowice.pl

lska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

mailto:[email protected]://www.bs.katowice.pl/http://www.sbc.org.pl/

3

MIEJSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna

pl. prof. W. Wjcika 1

42-500

BDZIN

32

267-41-65

267-48-87

267-48-28

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.bedzin.pl

bdziski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

bdziskiego

Ksinica Beskidzka

ul. J. Sowackiego 17a

43-300

BIELSKO-BIAA

Bogdan

Kocurek

33

822-82-

21/23

e-mail: [email protected]

WWW: www.ksiaznica.bielsko.pl

grodzki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

bielskiego

Bieruski Orodek

Kultury

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. W. Jagiey 1

43-155

BIERU

Zofia abu Dyrektor BOK

Magorzata

Janota Kierownik

Biblioteki

32

216-37-29

e-mail: [email protected]

WWW: www.bok.bierun.pl

bierusko-

ldziski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.bedzin.pl/mailto:[email protected]://ksiaznica.bielsko.pl/mailto:[email protected]://www.bok.bierun.pl/

4

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

pl. Jana III Sobieskiego 3

41-902

BYTOM

Dariusz Kot 32

787-06-01

e-mail: [email protected]

[email protected]

WWW: www.biblioteka.bytom.pl

grodzki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. J. Sobieskiego 8

41-500

CHORZW

Barbara

Paza-Dryja

32

346-06-84

e-mail: [email protected]

[email protected]

WWW: www.biblioteka.chorzow.pl

grodzki

Biblioteka Miejska

ul. Gboka 15

43-400

CIESZYN

Izabela Kula 33

852-07-10

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.cieszyn.pl

cieszyski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

cieszyskiego

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.bytom.pl/mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.chorzow.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.cieszyn.pl/

5

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. 1 Maja 27

41-250

CZELAD

Boena

Podgrska

32

265-10-02

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.czeladz.pl

bdziski

Biblioteka Publiczna

al. Najwitszej Marii

Panny 22

42-200

CZSTOCHOWA

Beata Grzanka

34

360-56-

28

360-61-18

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.czest.pl

grodzki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

czstochowskiego

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. T. Kociuszki 25

41-300

DBROWA

GRNICZA

Pawe Duraj 32

639-03-00

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-dg.pl

grodzki

mailto:[email protected]://www.mbp.czeladz.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.czest.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka-dg.pl/

6

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. T. Kociuszki 17

44-100

GLIWICE

Bogna

Dobrakowska

32

238-25-10

231-54-05

238-26-63

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.gliwice.pl

grodzki

Powiatowa Biblioteka

Publiczna w

GLIWICACH ul. S. Wyszyskiego 37

44-120

PYSKOWICE

Sawomir

Adamczyk

32

230-70-84

e-mail: [email protected]

WWW: www.starostwo.gliwice.pl/biblioteka/

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

gliwickiego

Miejskie Centrum

Kultury.

Biblioteka Miejska

ul. Imieliska 92

41-407

IMIELIN

Jadwiga

Mikunda

32

225-50-70

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.imielin.pl

bierusko-

ldziski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.gliwice.pl/mailto:[email protected]://www.starostwo.gliwice.pl/biblioteka/mailto:[email protected]://www.biblioteka.imielin.pl/

7

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Wielkopolska 1a

44-335

JASTRZBIE-ZDRJ

Maria

Kucharska

32

471-76-97

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.jastrzebie.pl

grodzki

Miejska Biblioteka

Publiczna

Rynek Gwny 17

43-600

JAWORZNO

Monika

Rejdych

32

751-91-92

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.jaw.pl

grodzki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Lubliniecka 2

42-660

KALETY

Marian Lisiecki 34

357-75-97 e-mail: [email protected]

tarnogrski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.jastrzebie.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.jaw.pl/mailto:[email protected]

8

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. S. Kossutha 11

40-844

KATOWICE

Anna Faat

32

254-60-98

254-63-83

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.katowice.pl

grodzki

Centrum Kultury

Miejska Biblioteka

Publiczna

al. Lipowa 12

44-196

KNURW

Jerzy Kosowski Dyrektor CK

Brygida

Dreliska Kierownik

Biblioteki

32

332-63-89

332-63-90

e-mail: [email protected]

WWW: www.centrum-kultury.pl/biblioteka

gliwicki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Ldziska 86

43-140

LDZINY

Joanna Wicik 32

216-75-09

e-mail: [email protected]

WWW: http://www.ledziny.pl/index.php?id.60

bierusko-

ldziski

mailto:[email protected]://www.mbp.katowice.pl/mailto:[email protected]://www.centrum-kultury.pl/bibliotekamailto:[email protected]

9

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejsko-Powiatowa

Biblioteka Publiczna

pl. K. Maki 10

42-700

LUBLINIEC

Joanna

Brzezina

34

356-28-27

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.lubliniec.pl

lubliniecki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

lublinieckiego

Powiatowa i Miejska

Biblioteka Publiczna

ul. w. Jana Pawa II 1

43-170

AZISKA GRNE

Izabela Ry

32

224-14-12

224-17-73

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.laziska.pl

mikoowski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

mikoowskiego

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Metalowa 10

42-610

MIASTECZKO

LSKIE

Aleksandra

Ruda

32

288-86-35

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekamiasteczko.webnode.com

tarnogrski

mailto:[email protected]://www.mbp.lubliniec.pl/mailto:[email protected]

10

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. K. Miarki 5

43-190

MIKOW

Boena

Holeczek

32

322-00-63

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekamikolow.pl

mikoowski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. O. Strumieskiego 4

41-400

MYSOWICE

Izabela Partyka

32

316-09-81

222-62-66

e-mail: [email protected]

[email protected]

WWW: www.mbpmyslowice.pl

grodzki

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna

ul. Kocielna 27

42-300

MYSZKW

Mirosawa

Gajda

34

313-13-06

e-mail: [email protected]

WWW: www.myszkow-mipbp.sowwwa.pl

myszkowski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

myszkowskiego

mailto:[email protected]://www.bibliotekamikolow.pl/mailto:[email protected]:[email protected]://www.mbpmyslowice.pl/mailto:[email protected]

11

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska

Biblioteka Publiczna

ul. w. Wawrzyca 23

43-180

ORZESZE

ucja Hajduk 32

221-55-26

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.orzesze.pl

mikoowski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Kalwaryjska 62d

41-940

PIEKARY LSKIE

Joanna

Naczyska

32

767-59-75

767-59-76

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.piekary.pl

grodzki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. A. Mickiewicza 2

42-480

PORBA

Karolina

Ostrowska

p.o. Dyrektor

Biblioteki

32

677-10-73

677-18-66

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbpporeba.pl

zawierciaski

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.piekary.pl/mailto:[email protected]

12

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Biblioteka Publiczna

Miasta Pszw

ul. R. Traugutta 1

44-370

PSZW

Stefania Sauer 32

455-91-99

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.pszow.pl

wodzisawski

Miejska Biblioteka

Publiczna

pl. J. Pisudskiego 1

44-120

PYSKOWICE

Ilona Surman 32

233-24-75

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekapyskowice.pl/

gliwicki

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna

ul. J. Kasprowicza 12

47-400

RACIBRZ

Magorzata

Szczygielska

32

415-37-24

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblrac.pl

raciborski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

raciborskiego

mailto:[email protected]://www.biblioteka.pszow.pl/mailto:[email protected]://www.bibliotekapyskowice.pl/mailto:[email protected]://www.biblrac.pl/

13

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Orkana 5

44-310

RADLIN

Henryka

Pawliczek

32

456-78-83

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.radlin.pl

wodzisawski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Knosay 61a

41-922

RADZIONKW

Halina Zgoda

32 289-03-91

282-33-05

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.radzionkow.pl

tarnogrski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. J. Dbrowskiego 18

41-710

RUDA LSKA

Krystian

Gauszka

32

242-05-86

242-19-61

e-mail: [email protected]

WWW: http://biblioteka.r-sl.pl

grodzki

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.radzionkow.pl/mailto:[email protected]://biblioteka.r-sl.pl/

14

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Powiatowa i Miejska

Biblioteka Publiczna

ul. ks. J. Szafranka 7

44-200

RYBNIK

Stanisawa

Adamek

32

422-10-17

422-35-41

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.rybnik.pl

grodzki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

rybnickiego

Biblioteka Publiczna

Miasta Rydutowy

ul. A. Mickiewicza 33

44-280

RYDUTOWY

Barbara

Laszczyska

32

457-78-13

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.rydultowy.pl

wodzisawski

Miejska Biblioteka

Publiczna

al. Sportowcw 3

41-100

SIEMIANOWICE

LSKIE

Wiesawa

Szlachta

32

228-13-29

228-38-64

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbpsiemianowice.pl

grodzki

mailto:[email protected]://www.biblioteka.rybnik.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.dmkproject.net/mailto:[email protected]://www.mbpsiemianowice.pl/

15

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. gen. W. Sikorskiego 4

41-260

SAWKW

Agnieszka Ws 32

293-12-16

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.slawkow.pl

bdziski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Kocielna 11

41-200

SOSNOWIEC

Elwira Kabat -

Georgijewa

32

266-33-96

266-43-76

e-mail: [email protected]

[email protected]

WWW: www.biblioteka.sosnowiec.pl

grodzki

Miejski Orodek

Kultury, Promocji

i Informacji

Miejska

Biblioteka Publiczna

ul. Beskidzka 106

43-370

SZCZYRK

Sabina Bugaj Dyrektor MOKPI

Zofia Grna Bibliotekarz

33

817-87-13 e-mail: [email protected]

bielski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.sosnowiec.pl/mailto:[email protected]

16

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Konstytucji 1997 roku

1d

41-600

WITOCHOWICE

Joachim Krzyk 32

245-52-10

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.swietochlowice.pl

grodzki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Zamkowa 5a/b

42-600

TARNOWSKIE

GRY

Agnieszka

Rudawska

32

285-41-60

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.tgory.pl

tarnogrski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

tarnogrskiego

Miejska Biblioteka

Publiczna

al. Marszaka

J. Pisudskiego 16

43-100

TYCHY

Anna Krawczyk

32

227-56-02

227-04-54

e-mail: dyre[email protected]

WWW: www.mbp.tychy.pl

grodzki

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.tgory.pl/mailto:[email protected]://www.mbp.tychy.pl/

17

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

Rynek 4

43-450

USTRO

Krzysztof

Krysta

33

854-23-40

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.ustron.pl

cieszyski

Miejska Biblioteka

Publiczna

pl. B. Hoffa 3

43-460

WISA

Renata Czy 33

855-26-91

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.wisla.pl

cieszyski

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna

ul. I. Daszyskiego 2

44-300

WODZISAW

LSKI

Ewa Wroyna-

Chaupska

32

455-48-74

455-29-63

455-29-83

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.wodzislaw.pl

wodzisawski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

wodzisawskiego

mailto:[email protected]://www.biblioteka.ustron.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.wisla.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.wodzislaw.pl/

18

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Jaworznik 6

42-580

WOJKOWICE

Anna

Radkowska-li

32

769-46-43 e-mail: [email protected]

bdziski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. ks. J. Londzina 3

41-800

ZABRZE

Tomasz Iwasiw

32

271-42-24

370-12-53

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.zabrze.pl

grodzki

Miejska i Powiatowa

Biblioteka

Publiczna

ul. F. Szymaskiego 2

42-400

ZAWIERCIE

Magorzata

Borowik

32

672-11-43

672-36-64

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekazawiercie.pl

zawierciaski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

zawierciaskiego

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.zabrze.pl/mailto:[email protected]://www.bibliotekazawiercie.pl/

19

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska Biblioteka

Publiczna

os. Pawlikowskiego PU-13

44-247

ORY

Aleksandra

Zawalska-

Hawel

32

434-45-84

434-31-97

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbpzory.pl

grodzki

ywiecka Biblioteka

Samorzdowa

ul. T. Kociuszki 5

34-300

YWIEC

Helena Kupczak 33

475-13-50

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.zywiec.pl

ywiecki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

ywieckiego

mailto:[email protected]://www.mbpzory.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.zywiec.pl/

20

MIEJSKO-GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Biblioteka Miejska

ul. S. eromskiego 3b

42-290

BLACHOWNIA

Renata

Gajlewicz

34

327-04-16

e-mail: [email protected] [email protected]

czstochowski

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Niepodlegoci 32/34

43-502

CZECHOWICE-

DZIEDZICE

Ewa Kmiecik-

Wronowicz

32

215-20-01

e-mail: [email protected]

WWW: www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

bielski

Biblioteka Publiczna

ul. 3 Maja 15

44-230

CZERWIONKA-

LESZCZYNY

Aleksandra

Pietruszewska

32

431-29-87

e-mail: biblioteka[email protected]

WWW: www.biblioteka-czerwionka.pl

rybnicki

mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka-czerwionka.pl/

21

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Biblioteka Publiczna

Gminy Kobuck

ul. Oklna 3

42-100

KOBUCK

Monika

Wypych

34

317-22-54

317-29-44

e-mail: [email protected]

WWW: www.bpgklobuck.jupe.pl

kobucki

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

kobuckiego

Dom Kultury.

Biblioteka Publiczna

Miasta i Gminy

ul. Szkolna 17

42-230

KONIECPOL

Arleta

Ciszewska-

Lorin Dyrektor OKSiR

Zofia

Kaniewska Kierownik

Biblioteki

34

355-13-21

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.koniecpol.pl

czstochowski

Miejsko-Gminny

Orodek Promocji

Kultury Biblioteka

ul. arecka 28

42-350

KOZIEGOWY

Renata Garleja Dyr. MGOPK

Boena Kolasa Kierownik

Biblioteki

34

315-02-43

e-mail: [email protected]

WWW: www.kozieglowy.pl/biblioteka/

myszkowski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

22

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Zawadzkiego 3

47-470

KRZANOWICE

Sylwia

Hofrichter p.o. Dyrektor

Biblioteki

32

414-74-08

e-mail: [email protected]

raciborski

Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Czstochowska 13

42-160

KRZEPICE

Elbieta

Kowalska

34

317-54-78 e-mail: [email protected]

kobucki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Klasztorna 9

47-420

KUNIA

RACIBORSKA

Ireneusz

Wojcieski

32

419-14-13

e-mail: [email protected]

WWW: http://www.czytajwkuzni.pl

raciborski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

23

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Biblioteka Publiczna

Miasta i Gminy

ul. T. Kociuszki 3

42-450

AZY

Elbieta

Gradzik

32

672-94-46

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.lazy.pl

zawierciaski

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

pl. Wolnoci 42

42-440

OGRODZIENIEC

Wanda Zajc

32

673-37-42

670-97-39

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.ogrodzieniec.pl

zawierciaski

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Zawierciaska 12

42-436

PILICA

Anna Kowalska 32

673-51-43

e-mail: [email protected]

WWW: www.pilica.naszabiblioteka.com

zawierciaski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.lazy.pl/mailto:[email protected]:[email protected]

24

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejsko-Powiatowa

Biblioteka Publiczna

ul. Piastowska 1

43-200

PSZCZYNA

Teresa Musik 32

210-42-44

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.pszczyna.pl

pszczyski

peni funkcj

biblioteki

powiatowej dla powiatu

pszczyskiego

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

pl. Wojska Polskiego 11

42-470

SIEWIERZ

Magdalena

Szlachta

32

674-16-16

674-16-46

e-mail: [email protected]

WWW: www.mgbps.pl

bdziski

Biblioteka Publiczna

ul. A. Mickiewicza 9

43-430

SKOCZW

Marcin

Wieczorek

33

853-34-25 e-mail: [email protected]

cieszyski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.pszczyna.pl/mailto:[email protected]://www.mgbps.pl/mailto:[email protected]

25

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Szprynek 1

44-153

SONICOWICE

Sabina

Morcinek

32

428-51-96

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.sosnicowice.pl

gliwicki

Miejska Biblioteka

Publiczna

ul. Myska 10

43-246

STRUMIE

Danuta

Jaboska

33

857-00-45

e-mail: [email protected]

WWW:

www.biblioteka.strumien.pl

cieszyski

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Spacerowa 12

42-445

SZCZEKOCINY

Joanna Boek

695 585

581

e-mail: [email protected]

zawierciaski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

26

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Centrum Kultury

Zamek w Toszku

Biblioteka

ul. Zamkowa 10

44-180

TOSZEK

Artur Czok Dyrektor CK

Anna Kania Kierownik

Biblioteki

32

233-43-44

e-mail: [email protected]

WWW: www.zamek.toszek.pl/biblioteka.html

gliwicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. I. J. Paderewskiego 3

43-330

WILAMOWICE

Barbara

Grabowska

33

845-71-93

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekawilamowice.pl/

bielski

Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Grna 5

42-289

WONIKI

Iwona Grotecka 34

357-33-88

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekawozniki.pl

lubliniecki

mailto:[email protected]://www.zamek.toszek.pl/biblioteka.htmlmailto:[email protected]://www.bibliotekawilamowice.pl/mailto:[email protected]

27

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Miejska i Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Ofiar Katynia 3/1

42-310

ARKI

Henryka

Janusiewicz

34

314-87-75

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekazarki.pl

myszkowski

mailto:[email protected]

28

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szkolna 8

43-512

BESTWINA

Teresa Lewczak 32

214-14-09

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbpbestwina.eu

bielski

Gminny Orodek Kultury

Biblioteka

ul. H. Sienkiewicza 121a

42-583

BOBROWNIKI

Elbieta Kozak Dyrektor GOK

Urszula Bacia Koordynator ds.

Bibliotek

32

287-43-08

wew. 4

e-mail: [email protected]

WWW: www.gok.bobrowniki.pl

bdziski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gocinna 6

43-220

BOJSZOWY

Izabela Pitka

32

218-91-07

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.bojszowy.pl

bierusko-

ldziski

mailto:[email protected]://www.gbpbestwina.eu/mailto:[email protected]:[email protected]

29

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminny Orodek Kultury

Biblioteka

ul. Poznaska 1

42-283

BORONW

Bogusawa

Leniowska

Dyrektor GOK

Janina Matjeka

Kierownik

Biblioteki

34

353-91-06

e-mail: [email protected] gokboronow[email protected]

lubliniecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Wyzwolenia 77

43-438

BRENNA

Janina Herzyk 33

853-63-59

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.brenna.org.pl

cieszyski

Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Lipowska 730

43-374

BUCZKOWICE

Boena

Jakubiec

33

817-73-10

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-buczkowice.pl

bielski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.brenna.org.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka-buczkowice.pl/

30

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. lska 44

41-403

CHEM LSKI

Anna Kocur 32

225-78-05

e-mail: [email protected]

WWW:

www.chelmsl.pl/biblioteka

bierusko-

ldziski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Bielska 51

43-520

CHYBIE

Magdalena

Strzdaa

33

856-10-58

e-mail: [email protected]

cieszyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Zjednoczenia 2a

42-793

CIASNA

Mirosawa

Swaczyna

34

351-20-31 e-mail: [email protected]

lubliniecki

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

31

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Turystyczna 8

34-311

CZERNICHW

Katarzyna Gach

33

866-10-64 e-mail: [email protected]

ywiecki

Gminny Orodek

Kultury. Biblioteka

pl. Kociuszki 30

42-265

DBROWA ZIELONA

Lilla Deska

Dyrektor GOK

Jolanta

Kosentka

Kierownik

Biblioteki

34

355-50-05 e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szkolna 3

43-426

DBOWIEC

Gabriela Hagas 33

856-23-45

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.debowiec.com.pl

cieszyski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.debowiec.com.pl/

32

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Rydutowska 7

44-293

GASZOWICE

Helena Biaek

32

433-18-58

430-54-85

e-mail: [email protected]

rybnicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Ogrodowa 47

44-186

GIERATOWICE

Lidia

Pietrowska

32

301-15-15

235-32-50

e-mail: [email protected]

WWW: http://bibliotekagieraltowice.pl/

gliwicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Krakowska 40

34-322

GILOWICE

Wanda Hajok 605 171

303 e-mail: [email protected]

ywiecki

mailto:[email protected]:[email protected]://bibliotekagieraltowice.pl/mailto:[email protected]

33

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Uzdrowiskowa 61

43-230

GOCZAKOWICE-

ZDRJ

Zofia Szodra

32

210-70-88

210-77-39

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekagoczalkowice.pl

pszczyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. 1 Maja 18

44-340

GODW

Boena Holesz 32

472-70-70

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.godow.pl/

wodzisawski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Cieszyska 25

43-440

GOLESZW

Alicja Danel-

Ozga

33

479-05-22

e-mail: [email protected]

WWW: https://biblioteka.goleszow.pl/

cieszyski

mailto:[email protected]://www.bibliotekagoczalkowice.pl/mailto:[email protected]://www.biblioteka.godow.pl/mailto:[email protected]://biblioteka.goleszow.pl/

34

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna w

GORZYCACH z siedzib w Rogowie

ul. Szkolna 3a

44-362

ROGW

Anna

Jczmionka

32

451-21-10 e-mail: [email protected]

wodzisawski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gwna 37

43-419

HALACH

Danuta ysek

33

856-83-60

856-94-20

e-mail: [email protected]

WWW: http://gbphazlach.neostrada.pl

cieszyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Lubliniecka 31

42-284

HERBY

Ewelina

Kaczmarczyk

34

357-40-70

e-mail: [email protected]

lubliniecki

mailto:[email protected]:[email protected]://gbphazlach.neostrada.pl/mailto:[email protected]

35

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

42-446

IRZDZE 126

Anna Kozio

34

354-32-41

e-mail: [email protected]

zawierciaski

Gminny Orodek

Kultury, Promocji,

Informacji Turystycznej

i Biblioteka Publiczna

43-470

ISTEBNA 873

Elbieta

Legierska-

Niewiadomska Dyrektor GOK

Elbieta Polok Kierownik

Biblioteki

33

855-60-83 e-mail: [email protected]

cieszyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Czstochowska 1

42-253

JANW

Justyna Siemion 34

366-16-09

e-mail: [email protected]

czstochowski

mailto:[email protected]:[email protected]

36

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

43-385

JASIENICA 300

Magdalena

Waliczek

33

815-34-67

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbpjasienica.pl

bielski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szkolna 97

43-384

JAWORZE

Bernadeta

Kluka

33

828-66-76

e-mail: [email protected]

bielski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Poprzeczna 3a

44-290

JEJKOWICE

Hanna Przetak 32

430-20-04 e-mail: [email protected]

rybnicki

mailto:[email protected]://www.gbpjasienica.pl/mailto:[email protected]:[email protected]

37

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Plebaska 1

34-340

JELENIA

Jolanta

Krzyowska

33

863-07-20

e-mail: [email protected]

WWW: www.w.bibliotece.pl

ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. M. Konopnickiej 11a

42-260

KAMIENICA

POLSKA

Halina

Klimczyk

34

327-38-49

e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Straacka 18a

42-270

KOMNICE

Teresa Raniak

34

328-11-22

wew. 127

e-mail: [email protected]

czstochowski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

38

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Centralna 57

43-210

KOBIR

Anna Konieczna 32

218-86-36

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.kobior.pl

pszczyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Lubliniecka 5

42-713

KOCHANOWICE

Maria Hadzik 34

353-31-35

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbpkochanowice.pl/

lubliniecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Sportowa 1

42-274

KONOPISKA

Marcin

Maranda

34

328-37-64

e-mail: [email protected]

WWW: www.konopiska.pl

czstochowski

mailto:[email protected]:[email protected]://www.gbpkochanowice.pl/mailto:[email protected]://www.konopiska.pl/

39

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

w KORNOWACU

z siedzib w Kobyli

ul. Gwna 78

44-285

KOBYLA

Mirosawa

Granieczny

32

430-12-00

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-kornowac.pl

raciborski

Gminna Biblioteka

Publiczna

34-332

KOSZARAWA 142

Magorzata

Kpka

33

861-01-71

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekakoszarawa.pl

ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Sobieskiego 11a

42-286

KOSZCIN

Gabriela Pigua 34

357-63-67 e-mail: [email protected]

lubliniecki

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

40

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Krakowska 5

43-340

KOZY

Krystyna Kusak 33

817-41-09

e-mail: [email protected]

WWW: http://gbpkozy.pl/

bielski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Batalionw

Chopskich 4/5

42-425

KROCZYCE

Zofia Machura 34

333-74-20

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekakroczyce.pl

zawierciaski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Zawadzkiego 3

42-693

KRUPSKI MYN

Barbara Miklis 32

285-70-07

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekakrupskimlyn.pl/

tarnogrski

mailto:[email protected]://gbpkozy.pl/mailto:[email protected]:[email protected]

41

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Kmicica 5

42-282

KRUSZYNA

Renata

Wodarek

34

320-20-03

wew. 47

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.kruszyna.pl

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gwna 3

47-450

KRZYANOWICE

Agnieszka

Winiarczyk

32

419-40-52

e-mail: [email protected]

raciborski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szczekociska 18

42-235

LELW

Anna Teleszko 34

355-00-90

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekalelow.pl

czstochowski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.bibliotekalelow.pl/

42

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Czstochowska 95

42-165

LIPIE

Monika osik 34

318-81-63 e-mail: [email protected]

kobucki

Gminna Biblioteka

Publiczna

34-324

LIPOWA 708

Sylwia Pietyra

p.o. Dyrektor

Biblioteki

33

867-16-74

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekalipowa.pl

ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. A. Mickiewicza 4

44-360

LUBOMIA

Urszula Sekua 32

451-61-55 e-mail: [email protected]

wodzisawski

mailto:[email protected]:[email protected]:gbplubo[email protected]

43

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Rybnicka 2

44-295

LYSKI

Aurelia

Oklesiska

32

430-00-18

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekalyski.internetdsl.pl/

rybnicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. ywiecka 23

34-321

KAWICA

Bernadeta

Papiernik

33

862-22-06

e-mail: [email protected]

[email protected] ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

pl. Wolnoci 4

34-325

ODYGOWICE

Krystyna

Madziar

33

862-14-35

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-lodygowice.pl/

ywiecki

mailto:[email protected]://www.bibliotekalyski.internetdsl.pl/mailto:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka-lodygowice.pl/

44

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Wyzwolenia 152

44-321

MARKLOWICE

Jolanta Wglorz 32

454-31-53 e-mail: [email protected]

wodzisawski

Gminna Biblioteka

Publiczna w Miednej

z siedzib w Grzawie

ul. Ksia 19

43-227

MIEDNA

Renata Szweda 32

449-12-90

e-mail: [email protected]

WWW: http://biblioteka.miedzna.pl

pszczyski

Gminny Orodek Kultury

Biblioteka Publiczna

ul. gen. J. Filipowicza 5

42-120

MIEDNO

Justyna

Popiech Dyrektor GOK

Beata Szych-

Soboniak Kierownik

Biblioteki

34

317-80-80 e-mail: [email protected]

kobucki

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

45

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Wolnoci 62a

42-460

MIERZCICE

Grayna Czapla 32

288-70-35

e-mail: [email protected]

WWW: http://bibliotekamierzecice.blogspot.com/

bdziski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Dworcowa 1

34-360

MILWKA

Anna Dziergas 33

863-71-48 e-mail: [email protected]

ywiecki

Biblioteka Gminna

pl. A. Mickiewicza 17

42-244

MSTW

Krzysztof

Drynda

34

328-40-40

e-mail: [email protected]

czstochowski

mailto:[email protected]://bibliotekamierzecice.blogspot.com/mailto:[email protected]

46

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. A. Mickiewicza 92

44-325

MSZANA

Irena Ku 32

472-00-20

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-mszana.pl

wodzisawski

Gminny Orodek Kultury

Biblioteka Publiczna

ul. Samorzdowa 1a

42-233

MYKANW

Krzysztof

Polewski Dyrektor GOK

Urszula Wrbel Kierownik

Biblioteki

34

333-62-33

e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Straacka 2

47-440

NDZA

Helena Krziek

p.o. Dyrektor

Biblioteki

32

410-20-03

e-mail: [email protected]

WWW: http://www.bibliotekanedza.blogspot.com

raciborski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

47

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Biblioteka Publiczna

Gminy Niegowa

ul. Wojska Polskiego 2

42-320

NIEGOWA

Magorzata

Gocy

34

315-10-72

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekaniegowa.pl

myszkowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. J. Pisudskiego 15

42-256

OLSZTYN

Anna Nocu 34

328-53-13 e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Kuniczka 32

42-152

OPATW

Daniela Oko 34

319-61-04 e-mail: [email protected]

kobucki

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

48

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Klasztorna 1

43-178

ORNONTOWICE

Marcin

Wajszczyk

32

336-13-90

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekaornontowice.pl/

mikoowski

Biblioteka i Orodek

Kultury Gminy

OAROWICE ul. Zwycistwa 17

42-624

TPKOWICE

Ra Szydo

32

284-08-65

285-72-93

e-mail: [email protected]

WWW: www.biok.pl/

tarnogrski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Tysiclecia 5

42-140

PANKI

Anna Balas

34

317-90-35

wew. 29

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbp-panki.pl

kobucki

mailto:[email protected]://www.bibliotekaornontowice.pl/mailto:[email protected]://www.biok.pl/mailto:[email protected]

49

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Zjednoczenia 65

43-250

PAWOWICE

Halina Maka 32

472-21-98

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.pawlowice.pl

pszczyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Skrzydowicka 7

42-772

PAWONKW

Klaudia Kubica 34

353-40-85

e-mail: [email protected]

WWW:

www.biblioteka-pawonkow.pl

lubliniecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. 1 Maja 8a

47-480

PIETROWICE

WIELKIE

Magorzata

Paletta

32

419-80-99

e-mail: [email protected]

raciborski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.pawlowice.pl/mailto:[email protected]:[email protected]

50

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szkolna 1

44-145

PILCHOWICE

Beata Gillner 32

235-62-86

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.pilchowice.pl

gliwicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Modrzewiowa 3

42-262

POCZESNA

Jolanta

Szczepanik

34

327-41-11 e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

42-110

POPW 51

Aleksandra

Kijak-Sawska

34

317-70-19 e-mail: [email protected]

kobucki

mailto:[email protected]://www.biblioteka.pilchowice.pl/mailto:[email protected]:[email protected]

51

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. 3 Maja 1

42-360

PORAJ

Anna

Wgrowska-

Kumor

34

314-75-40 e-mail: [email protected]

myszkowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

Rynek 22

43-353

PORBKA

Grayna

Szlagor

33

810-60-41

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekaporabka.pl

bielski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Czstochowska 7

42-248

PRZYRW

Teresa Terlicka 34

355-40-51 e-mail: [email protected]

czstochowski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

52

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Targowa 5

42-141

PRZYSTAJ

Renata

Mayska-

Pilniak

34

319-10-26

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-przystajn.com.pl/

kobucki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Szkolna 45

42-512

PSARY

Helena

Warczok

32

267-21-62

e-mail: [email protected]

WWW: http://biblioteka.psary.pl

bdziski

Gminna Biblioteka

Publiczna w

RADZIECHOWACH-

WIEPRZU ul. w. Marcina 23

34-381

RADZIECHOWY

Beata Leczuk-

Bachmiska

33

867-61-46

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbp.radziechowy-wieprz.pl

ywiecki

mailto:[email protected]://www.biblioteka-przystajn.com.pl/mailto:[email protected]://biblioteka.psary.pl/mailto:[email protected]://www.gbp.radziechowy-wieprz.pl/

53

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

Rynek 2a

34-370

RAJCZA

Krystyna

Pustelnik

33

864-32-45 e-mail: [email protected]

ywiecki

Gminny Orodek Kultury

Gminna Biblioteka

ul. A. Mickiewicza 7

42-242

RDZINY

Jolanta

Brzozowska-

Ciura Dyrektor GOK

Renata Pindral Kierownik

Biblioteki

34

327-99-98 e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. abp F. Gawliny 2

47-411

RUDNIK

Gabriela

Materzok

32

410-64-14

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbprudnik.naszabiblioteka.com

raciborski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.gbprudnik.naszabiblioteka.com/

54

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gliwicka 3

44-160

RUDZINIEC

Sylwia Welik 32

230-86-75

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.rudziniec.pl

gliwicki

Biblioteka Publiczna

Gminy Starcza

ul. Szkolna 1

42-261

STARCZA

Lidia Werecka

34

314-00-12

e-mail: [email protected]

czstochowski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Ogrodowa 22

43-267

SUSZEC

Gabriela Folek 32

448-86-92

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.suszec.pl

pszczyski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka.suszec.pl/

55

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

34-323

LEMIE 560

Anna Zyzaska-

Pietraszko

33

865-46-49

865-43-53

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.slemien.xsk.pl

ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Grna 33

42-622

WIERKLANIEC

Hanna Przybya 32

284-40-96

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekaswierklaniec.pl

tarnogrski

Gminna Biblioteka

Publiczna

w WIERKLANACH

z siedzib w

Jankowicach

ul. Kocielna 19

44-264

JANKOWICE

Natalia Raszka

32

430-45-30

e-mail: [email protected]

WWW: www.swierklany.pl/biblioteka/

rybnicki

mailto:[email protected]://www.biblioteka.slemien.xsk.pl/mailto:[email protected]://www.bibliotekaswierklaniec.pl/mailto:[email protected]

56

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Wsplna 58

34-331

WINNA

Barbara

Harlak

33

863-80-29

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.swinna.pl

ywiecki

Gminny Orodek Kultury

Biblioteka

ul. Zamkowa 1

42-690

TWORG

Grayna Chmiel 32

450-81-34

e-mail: [email protected]

WWW: www.gok-tworog.pl

tarnogrski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. ks. pr. J.

Piotrowskiego 2

34-371

UJSOY

Monika Zo 33

862-55-38

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.ujsoly.com.pl

ywiecki

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

57

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Orodek Promocji

Gminy Gminna

Biblioteka Publiczna

ul. Zielona 43

34-350

WGIERSKA

GRKA

Agnieszka

Mocek Dyrektor OPG

Danuta Pawlus Kierownik

Biblioteki

33

864-21-87

860-97-86

860-97-87

e-mail: [email protected]

WWW:

www.wegierska-gorka.opg.pl/

ywiecki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gwna 1

44-187

WIELOWIE

Bogusawa

Gobek-Sajdak

32

237-83-55

e-mail: [email protected]

WWW: www.bibliotekawielowies.pl

gliwicki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Straacka 3

43-365

WILKOWICE

Aleksandra

Szymik-Caputa

33

817-08-72

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka-wilkowice.pl/

bielski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.biblioteka-wilkowice.pl/

58

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. arecka 59

42-421

WODOWICE

Aneta

Wieczorek

34

315-30-94

315-30-40

e-mail: [email protected]

zawierciaski

Gminny Orodek Kultury

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. lska 20

42-130

WRCZYCA

WIELKA

Andrzej Kaa Dyrektor GOK

Danuta Rykaa Kierownik

Biblioteki

34

317-00-30

e-mail: [email protected]

kobucki

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Gwna 58

43-175

WYRY

Magdalena

Kocima

32

218-75-23

218-72-73

e-mail: [email protected]

[email protected] mikoowski

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

59

Nazwa i adres

biblioteki

Dyrektor/

Kierownik Telefon

Adres e-mail,

WWW Powiat

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. Owicimska 2

42-674

ZBROSAWICE

Anita Nalepa 32

233-70-80

e-mail: [email protected]

WWW: www.biblioteka.zbroslawice.pl/

tarnogrski

Gminna Biblioteka

Publiczna

ul. ks. A. Janusza 21

43-410

ZEBRZYDOWICE

Teresa Sojka 32

469-20-20

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbp.zebrzydowice.pl/

cieszyski

Gminna Biblioteka

Publiczna

Rynek 11

42-439

ARNOWIEC

Helena Nowak 32

644-90-40

e-mail: [email protected]

WWW: www.gbpzarnowiec.home.pl/

zawierciaski

mailto:[email protected]://www.biblioteka.zbroslawice.pl/mailto:[email protected]://www.gbp.zebrzydowice.pl/mailto:[email protected]://www.gbpzarnowiec.home.pl/