BI BO CO - ??ng, thng, bao, kiện, gỗtrnvccloạivật baobvđơnchiếckhctheophươngđứngv

 • Published on
  15-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TRNG I HC NNG LM TPHCMKHOA C KH - CNG NGH

  BI BO CO

  GVHD:NGUYN HI NGNHM II:1. HUNH TH LUN2. VIT NH3. HONG TH KIM THANH

  GUNG - GU TI

  B MN MY SAU THU HOCH V CH BIN

  1

 • NI DUNG BO CO

  2

  I.Phm vi s dng v cc kiu c bnII. Gu ti1. c im kt cu2. Cc b phn hp thnh3. D ti li tm ca gu4. Tnh ton chnh xcIII. Gung ti1. c im kt cu2. Cc b phn ca gung ti3. Tnh ton

 • I. Phm vi s dng v cc kiu c bn

  3

  + Gung ti: c s dng theo phng ng cng nh phngnghing n gc 55-750 so vi phng ngang.

  + Gu ti: cc vt th dng ri, dng cc

 • II. GU TI

  1. c im kt cu

  4

  Theo chiu vn chuyn: gu ti ng v gu ti nghing. Theo kiu b phn ko: gu ti bng, gu ti mt xch, gu ti hai xch v t hn l gu ti cp. Theo phng php d ti ngi ta phn ra:Gu ti c d ti ly tmGu ti c s d ti t chyGu ti c s d ti t do, t chy

 • 5

  u im:Chiu cao nng lnDi nng sut rngKch thc bao trong hnh chiu bng nh

  Nhc im:Khng c qu ti

 • 6

  2- Cc b phn hp thnh

  Gm c 3 kiu gu c bn:Gu su:Gu nh:Gu c gc nhn vi dn hng thnh bnNgoi ra cn c cc loi khc: gu h, gu c c l, gu c mp lm rng thnh trc.

 • 7

  3- D ti ly tm ca gu

  S chuyn ng ca gu c vt tang trn:

  h

  A

  B

  E

  O

  R

  T

  mg

  ng

  tr

  0

  R

  R

  B

  A

  mg

  y

  x

  M

  a) b)

  c = mR2

  c = mR2

 • 8

  4- tnh ton chnh xc

  Nng sut ca gu ti c tnh theo cng thc:

  kt

  q

  v

  Q

  6,3Trong :-Q : nng sut yu cu ca my, m3/h- v: vn tc b phn ko, m/s- q: dung tch ca gu, lt- tk: bc gu, m- : h s in y gu

 • III. Gung ti

  1-c tnh cu to:

  9

  123

  123

  123

  123

  1236 6

  6

  6

  6

  8

  4

  7

  5

  a)

  5

  7

  4

  8

  b)

  5

  c)

  7

  4

  8

  5

  8

  4

  74

  5

  8

  d) e)

  Cu to:

  Hnh: a)gung ti dng bng vi, b) gung ti dng xch, c) gung tidng cp, d) gung ti t nghing kn, e) gung ti t nghing h

  Gung ti c cc b phn chnh: 1- tang dn ng, 2-bng ti, 3-gu cha ti, 4-tang b ng, 5-c cu cp ti, 6-c cu d ti, 7-c cu cng bng, 8-khung

 • 10

  Nguyn l hot ng:

  Khi c cu dn ng truyn chuyn ng cho tang ch ng, tang ch ng quay lm cho bng c gn gu ti chuyn ng theo. Trong chu k lm vic gu ti s n v tr gu ti 5, ti s in ygu v c chuyn ng cng bng ln trn. Sau khi quay vngqua tang ch ng vt liu c ra ngoi hng theo c cu dti.

 • 11

  2-Cc b phn ca gung ti

  BngXchGuTang dn nga xch

 • 12

  3-Tnh ton

  H

  1 2 3

  4 5 S = S

  q + q

  v

  S

  S S d min

  qb

  vl b

  max v r

  1 2 3

  4 5

  a)

  b) c)

  3.1.Chn gu

  Hnh: a)c cu dn ng: 1-ng c, 2-khp v phanh, 3- hp gim tc, 4-gi , 5-tang; b) c cu dn ng kiu xch: 1- ng c, 2-khp + phanh, 3-hp gim tc, 4-gi , 5-xch; c) Lc trong bng ko

 • 13

  3.2. tnh ton b phn ko

  Chn b phn ko c tnh theo lc cng ln nht:Smax= Sv = Sd+ (qvl + qb) H

  i vi b phn ko l xch, ti trng ln nht c tnh c ti trng ng:Smax= Sv+ S =Sd+ (qvl + qb) H+ S

  i vi b phn ko c hai xch, lc ko tnh ton ln nht trong mt xch:S'max= 1,15.0,5.(Sv+ S)=0,575.(Sv+ S), N;

  Lc cng Sd ti im ra ca tang di:Sd = Smin +W, NSmin= 500 2000 N, lc cng nh nht trong b phn ko.

  1

  )(min

  f

  fbvlb

  e

  WHeqHqqS

 • 14

  3.3. Cng sut trn trc tang dn

  1000

  PvNt , kW;

  Cng sut ca ng c:N = (1,1 1,2)Nt

 • 15

  Gung ti c chia ra hai loi:

  Gung ti c gi

  Gung ti c gi lc

 • 16

  Gung ti c gi: dng nng cc vt hnhtrng, thng, bao, kin, g trn v cc loi vtbao b v n chic khc theo phng ng vdc ng. Gung ti c gi lc: khc vi gung ti c gibnh thng ch thay vo cc b kp, ngi tatreo cc gi bn l vo cc xch ko.

 • 1. Hunh Vn Hong, o Trng Thng: Tnh ton mytrc. Nxb KHKT, HN, 1975

  2. o Trng Thng: My nng chuyn, DHBK HN, 1993

  3. K thut nng chuyn tp 2: Nguyn Hng Ngn, NguynDanh Sn.NXB DH Quc gia TP.HCM

  TI LIU THAM KHO

  17

 • CM N THY C V CC BN CH LNG NGHE

  18

Recommended

View more >