of 36 /36

BEZPIECZNE WAKACJE PSSE Kędzierzyn – Koźle Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Author
  cyma

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPIECZNE WAKACJE PSSE Kędzierzyn – Koźle Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży. Rozpoczął się czas wakacji, wypoczynku i beztroski. Aby Wasz wypoczynek był udany musicie zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo. Spróbujmy zastanowić się jak spędzić tegoroczne wakacje bezpiecznie....?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BEZPIECZNE WAKACJE PSSE Kędzierzyn – Koźle Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Page 1: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Page 2: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Rozpoczął się czas wakacji, wypoczynku i Rozpoczął się czas wakacji, wypoczynku i beztroski...beztroski...

Rozpoczął się czas wakacji, wypoczynku i Rozpoczął się czas wakacji, wypoczynku i beztroski...beztroski...

Page 3: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Aby Wasz wypoczynek był udany Aby Wasz wypoczynek był udany musicie zadbać przede wszystkim musicie zadbać przede wszystkim

o bezpieczeństwoo bezpieczeństwo..

Aby Wasz wypoczynek był udany Aby Wasz wypoczynek był udany musicie zadbać przede wszystkim musicie zadbać przede wszystkim

o bezpieczeństwoo bezpieczeństwo..

Page 4: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Spróbujmy zastanowić się jak spędzić tegoroczne wakacje bezpiecznie....?

Spróbujmy zastanowić się jak spędzić tegoroczne wakacje bezpiecznie....?

Page 5: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Odpoczynek nad wodą to wspaniała rzecz !Odpoczynek nad wodą to wspaniała rzecz !

Page 6: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nierozważnych

jak myślicie?

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nierozważnych

jak myślicie?

Page 7: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kąpać się należy w miejscach d o tego doz w o l o n y c h ,wyznaczonych!!!

Kąpać się należy w miejscach d o tego doz w o l o n y c h ,wyznaczonych!!!

ZawszeZawsze słuchamysłuchamypoleceń poleceń ratownikratownika!a!

ZawszeZawsze słuchamysłuchamypoleceń poleceń ratownikratownika!a!

Page 8: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Nie należy skakać do wody w miejscach, w których nie znamy dna.

Nie należy skakać do wody w miejscach, w których nie znamy dna.

Skaczemy w miejscach do tego celu przeznaczonych!

Skaczemy w miejscach do tego celu przeznaczonych!

Page 9: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Gdy jesteśmy rozgrzani od słońca, nie powinniśmy wchodzić do wody. Zetknięcie gorącego ciała z wodą może spowodować tzw. „szok termiczny”

Gdy jesteśmy rozgrzani od słońca, nie powinniśmy wchodzić do wody. Zetknięcie gorącego ciała z wodą może spowodować tzw. „szok termiczny”

Page 10: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zachowujmy ostrożność podczas korzystania ze sprzętów wodnych.

Zachowujmy ostrożność podczas korzystania ze sprzętów wodnych.

Nigdy nie należy zdejmować kapoków! Nigdy nie należy zdejmować kapoków! Nigdy nie należy zdejmować kapoków! Nigdy nie należy zdejmować kapoków!

Page 11: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Uważajmy!!! Woda, nawet ta pozornie bezpieczna i spokojna, jest groźnym i niebezpiecznym

żywiołem!

Uważajmy!!! Woda, nawet ta pozornie bezpieczna i spokojna, jest groźnym i niebezpiecznym

żywiołem!

Page 12: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Lubicie wyprawy w góry??? Lubicie wyprawy w góry??? Kto z Was był już kiedyś w Kto z Was był już kiedyś w górach?górach?

Lubicie wyprawy w góry??? Lubicie wyprawy w góry??? Kto z Was był już kiedyś w Kto z Was był już kiedyś w górach?górach?

Page 13: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Page 14: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Page 15: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Jak myślicie na co trzeba uważać będąc w górach?

Jak myślicie na co trzeba uważać będąc w górach?

Page 16: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

POSŁUCHAJMY POSŁUCHAJMY PRZESTRÓG GÓRALA PRZESTRÓG GÓRALA

!! „„W górach warunki W górach warunki atmosferyczne atmosferyczne zmieniają się zmieniają się z godziny na z godziny na godzinę. godzinę. Musicie więc mieć Musicie więc mieć wzgląd na:wzgląd na:

„„W górach warunki W górach warunki atmosferyczne atmosferyczne zmieniają się zmieniają się z godziny na z godziny na godzinę. godzinę. Musicie więc mieć Musicie więc mieć wzgląd na:wzgląd na:

Page 17: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

WiatrWiatr - wiejący - wiejący z dużą siłą z dużą siłą obniża sprawność obniża sprawność fizyczną, wyziębia fizyczną, wyziębia ciało, a w ciało, a w skrajnych skrajnych przypadkach przypadkach utrudnia utrudnia oddychanie. oddychanie. Podczas wiatru Podczas wiatru najlepiej przysłonić najlepiej przysłonić usta np.chustą .usta np.chustą .

WiatrWiatr - wiejący - wiejący z dużą siłą z dużą siłą obniża sprawność obniża sprawność fizyczną, wyziębia fizyczną, wyziębia ciało, a w ciało, a w skrajnych skrajnych przypadkach przypadkach utrudnia utrudnia oddychanie. oddychanie. Podczas wiatru Podczas wiatru najlepiej przysłonić najlepiej przysłonić usta np.chustą .usta np.chustą .

Page 18: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Burzę Burzę - kiedy zaskoczy - kiedy zaskoczy nas w górach, a w pobliżu nas w górach, a w pobliżu nie ma bezpiecznego nie ma bezpiecznego schronienia należy schronienia należy kontynuować wędrówkę kontynuować wędrówkę lub przeczekać ją lub przeczekać ją siadając w pozycji siadając w pozycji kucznej na plecaku. kucznej na plecaku. Podczas burzy trzeba Podczas burzy trzeba unikać samotnie unikać samotnie rosnących drzew, rosnących drzew, szczytów, podnóża ścian szczytów, podnóża ścian skalnych, wejść do jaskiń, skalnych, wejść do jaskiń, okolic przewodów okolic przewodów wysokiego napięcia.wysokiego napięcia.

Burzę Burzę - kiedy zaskoczy - kiedy zaskoczy nas w górach, a w pobliżu nas w górach, a w pobliżu nie ma bezpiecznego nie ma bezpiecznego schronienia należy schronienia należy kontynuować wędrówkę kontynuować wędrówkę lub przeczekać ją lub przeczekać ją siadając w pozycji siadając w pozycji kucznej na plecaku. kucznej na plecaku. Podczas burzy trzeba Podczas burzy trzeba unikać samotnie unikać samotnie rosnących drzew, rosnących drzew, szczytów, podnóża ścian szczytów, podnóża ścian skalnych, wejść do jaskiń, skalnych, wejść do jaskiń, okolic przewodów okolic przewodów wysokiego napięcia.wysokiego napięcia.

Page 19: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Mgłę - znacznie utrudnia orientację w terenie. Kiedy mgła staje się bardzo gęsta, a my wędrujemy nieznanym szlakiem, jeśli to możliwe, zawróćmy do punktu z którego przyszliśmy .

Uwaga!

Mgła rozprasza fale akustyczne - kiedy ktoś woła o pomoc, jego głos może być słyszalny z zupełnie innej strony.

Mgłę - znacznie utrudnia orientację w terenie. Kiedy mgła staje się bardzo gęsta, a my wędrujemy nieznanym szlakiem, jeśli to możliwe, zawróćmy do punktu z którego przyszliśmy .

Uwaga!

Mgła rozprasza fale akustyczne - kiedy ktoś woła o pomoc, jego głos może być słyszalny z zupełnie innej strony.

Page 20: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

ZimnoZimno - jedno z największych - jedno z największych górskich zagrożeń. Przy wysiłku górskich zagrożeń. Przy wysiłku fizycznym w niskiej temperaturze fizycznym w niskiej temperaturze nasz organizm traci dużo energii na nasz organizm traci dużo energii na walkę z zimnem, co powoduje spadek walkę z zimnem, co powoduje spadek wydolności fizycznej. Dlatego wydolności fizycznej. Dlatego odpowiedni, dopasowany do warunków odpowiedni, dopasowany do warunków atmosferycznych ubiór to sprawa atmosferycznych ubiór to sprawa podstawowa przy wyruszaniu w góry.podstawowa przy wyruszaniu w góry.

ZimnoZimno - jedno z największych - jedno z największych górskich zagrożeń. Przy wysiłku górskich zagrożeń. Przy wysiłku fizycznym w niskiej temperaturze fizycznym w niskiej temperaturze nasz organizm traci dużo energii na nasz organizm traci dużo energii na walkę z zimnem, co powoduje spadek walkę z zimnem, co powoduje spadek wydolności fizycznej. Dlatego wydolności fizycznej. Dlatego odpowiedni, dopasowany do warunków odpowiedni, dopasowany do warunków atmosferycznych ubiór to sprawa atmosferycznych ubiór to sprawa podstawowa przy wyruszaniu w góry.podstawowa przy wyruszaniu w góry.

Page 21: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

SłońceSłońce - - jego jego promienie mogą promienie mogą spowodować udar spowodować udar cieplny nawet w cieplny nawet w pochmurne dni. Należy pochmurne dni. Należy posiadać nakrycie posiadać nakrycie głowy; głowy; zimą - aby nas grzało, zimą - aby nas grzało, latem latem - aby chroniło - aby chroniło głowę głowę przed ostrymi przed ostrymi promieniami promieniami słonecznymi. słonecznymi.

SłońceSłońce - - jego jego promienie mogą promienie mogą spowodować udar spowodować udar cieplny nawet w cieplny nawet w pochmurne dni. Należy pochmurne dni. Należy posiadać nakrycie posiadać nakrycie głowy; głowy; zimą - aby nas grzało, zimą - aby nas grzało, latem latem - aby chroniło - aby chroniło głowę głowę przed ostrymi przed ostrymi promieniami promieniami słonecznymi. słonecznymi.

Page 22: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Każdą Każdą wyprawę w wyprawę w góry góry należy należy staranniestarannie przygotowaćprzygotować..

Każdą Każdą wyprawę w wyprawę w góry góry należy należy staranniestarannie przygotowaćprzygotować..

Page 23: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

PRZED WYRUSZENIEM W GÓRY PRZED WYRUSZENIEM W GÓRY NALEŻYNALEŻY

1.1. zaplanować wyprawę zaplanować wyprawę 2.2. sprawdzić lokalizację schronisk na trasie wędrówki; sprawdzić lokalizację schronisk na trasie wędrówki;3.3. opracować drogę powrotu lub zejścia ze szlaku; opracować drogę powrotu lub zejścia ze szlaku;4.4. mierzyć siły na zamiary mierzyć siły na zamiary 5.5. sprawdzić warunki pogodowe oraz zagrożenie sprawdzić warunki pogodowe oraz zagrożenie lawinowe;lawinowe;6.6. w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje się zwykle wczesnym popołudniemsię zwykle wczesnym popołudniem; ;

PRZED WYRUSZENIEM W GÓRY PRZED WYRUSZENIEM W GÓRY NALEŻYNALEŻY

1.1. zaplanować wyprawę zaplanować wyprawę 2.2. sprawdzić lokalizację schronisk na trasie wędrówki; sprawdzić lokalizację schronisk na trasie wędrówki;3.3. opracować drogę powrotu lub zejścia ze szlaku; opracować drogę powrotu lub zejścia ze szlaku;4.4. mierzyć siły na zamiary mierzyć siły na zamiary 5.5. sprawdzić warunki pogodowe oraz zagrożenie sprawdzić warunki pogodowe oraz zagrożenie lawinowe;lawinowe;6.6. w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje w drogę należy wyruszać rano, gdyż pogoda psuje się zwykle wczesnym popołudniemsię zwykle wczesnym popołudniem; ;

Page 24: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

W górach dobrze być zaopatrzonym w :

- mapę terenu- telefon komórkowy (z dobrze naładowaną baterią)- numer ratunkowy GOPR: +48 601 100 300- ubranie przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne- dodatkowe okrycie, np. bluzę- podręczną apteczkę, latarkę- wodę- prowiant

- mapę terenu- telefon komórkowy (z dobrze naładowaną baterią)- numer ratunkowy GOPR: +48 601 100 300- ubranie przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne- dodatkowe okrycie, np. bluzę- podręczną apteczkę, latarkę- wodę- prowiant

Page 25: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Gdy będziecie wybierać Gdy będziecie wybierać się w góry, się w góry,

pamiętajcie o tych pamiętajcie o tych radach.radach.

Gdy będziecie wybierać Gdy będziecie wybierać się w góry, się w góry,

pamiętajcie o tych pamiętajcie o tych radach.radach.

Page 26: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Lubicie odpoczywać w lesie?Lubicie odpoczywać w lesie?Co można robić w lesie? Co można robić w lesie?

Lubicie odpoczywać w lesie?Lubicie odpoczywać w lesie?Co można robić w lesie? Co można robić w lesie?

Page 27: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Można Można biwakować, biwakować, przy przy ognisku ognisku śpiewając śpiewając harcerskie harcerskie piosenki piosenki

Można Można biwakować, biwakować, przy przy ognisku ognisku śpiewając śpiewając harcerskie harcerskie piosenki piosenki

Page 28: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Możemy spacerować, Możemy spacerować, oddychać świeżym oddychać świeżym

powietrzem powietrzem

Możemy spacerować, Możemy spacerować, oddychać świeżym oddychać świeżym

powietrzem powietrzem

Page 29: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Przyglądać się z bliska Przyglądać się z bliska zwierzętom i ptakom.zwierzętom i ptakom.

Przyglądać się z bliska Przyglądać się z bliska zwierzętom i ptakom.zwierzętom i ptakom.

Page 30: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Pomyślmy jakie Pomyślmy jakie niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa czyhają na czyhają na nierozważnych ?nierozważnych ?

Pomyślmy jakie Pomyślmy jakie niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa czyhają na czyhają na nierozważnych ?nierozważnych ?

Page 31: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Nie dotykajmy jej patykiem, nie drażnijmy, nie Nie dotykajmy jej patykiem, nie drażnijmy, nie podchodźmy blisko. Żmija atakuje czując podchodźmy blisko. Żmija atakuje czując niebezpieczeństwo. Zanim usiądziemy np. na niebezpieczeństwo. Zanim usiądziemy np. na kamieniu porozglądajmy się dookoła .kamieniu porozglądajmy się dookoła .

Nie dotykajmy jej patykiem, nie drażnijmy, nie Nie dotykajmy jej patykiem, nie drażnijmy, nie podchodźmy blisko. Żmija atakuje czując podchodźmy blisko. Żmija atakuje czując niebezpieczeństwo. Zanim usiądziemy np. na niebezpieczeństwo. Zanim usiądziemy np. na kamieniu porozglądajmy się dookoła .kamieniu porozglądajmy się dookoła .

Nie należy dopuść do Nie należy dopuść do ukąszenia nas przez żmiję!ukąszenia nas przez żmiję!

Nie należy dopuść do Nie należy dopuść do ukąszenia nas przez żmiję!ukąszenia nas przez żmiję!

Page 32: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Ukąszenie kleszcza jest Ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Może powodować niebezpieczne. Może powodować

boreliozę lub kleszczowe boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu.zapalenie mózgu.

Ukąszenie kleszcza jest Ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Może powodować niebezpieczne. Może powodować

boreliozę lub kleszczowe boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu.zapalenie mózgu. By uniknąć ukąszenia ubierajmy By uniknąć ukąszenia ubierajmy

długie spodnie (nawet podczas długie spodnie (nawet podczas upału), zakryte buty, bluzki upału), zakryte buty, bluzki

z długim rękawem.z długim rękawem. Nie zapomnij o kapeluszu lub Nie zapomnij o kapeluszu lub

czapce. Posmaruj odkrytą czapce. Posmaruj odkrytą skórę specjalnym preparatem skórę specjalnym preparatem odstraszającym kleszcze,.odstraszającym kleszcze,.Po powrocie do domu sprawdź Po powrocie do domu sprawdź dokładnie skórę na całym ciele, dokładnie skórę na całym ciele, np. podczas kąpieli. np. podczas kąpieli.

By uniknąć ukąszenia ubierajmy By uniknąć ukąszenia ubierajmy długie spodnie (nawet podczas długie spodnie (nawet podczas upału), zakryte buty, bluzki upału), zakryte buty, bluzki

z długim rękawem.z długim rękawem. Nie zapomnij o kapeluszu lub Nie zapomnij o kapeluszu lub

czapce. Posmaruj odkrytą czapce. Posmaruj odkrytą skórę specjalnym preparatem skórę specjalnym preparatem odstraszającym kleszcze,.odstraszającym kleszcze,.Po powrocie do domu sprawdź Po powrocie do domu sprawdź dokładnie skórę na całym ciele, dokładnie skórę na całym ciele, np. podczas kąpieli. np. podczas kąpieli.

Page 33: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Ogniska należy rozpalać tylko Ogniska należy rozpalać tylko w miejscach do tego w miejscach do tego przeznaczonych! W przeznaczonych! W przeciwnym wypadku może przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lasu.dojść do pożaru lasu.

Ogniska należy rozpalać tylko Ogniska należy rozpalać tylko w miejscach do tego w miejscach do tego przeznaczonych! W przeznaczonych! W przeciwnym wypadku może przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lasu.dojść do pożaru lasu.

Page 34: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Nie pozostawiajmy butelek Nie pozostawiajmy butelek w lesie! w lesie!

Nie pozostawiajmy butelek Nie pozostawiajmy butelek w lesie! w lesie!

Gdy na butelkę padają gorące Gdy na butelkę padają gorące promienie słoneczne, działa ona promienie słoneczne, działa ona jak soczewka skupiająca.jak soczewka skupiająca.

Może dojść do zapaleniaMoże dojść do zapalenia

suchej ściółki leśnej, suchej ściółki leśnej,

a następnie a następnie do rozległego do rozległego

pożaru lasu.pożaru lasu.

Gdy na butelkę padają gorące Gdy na butelkę padają gorące promienie słoneczne, działa ona promienie słoneczne, działa ona jak soczewka skupiająca.jak soczewka skupiająca.

Może dojść do zapaleniaMoże dojść do zapalenia

suchej ściółki leśnej, suchej ściółki leśnej,

a następnie a następnie do rozległego do rozległego

pożaru lasu.pożaru lasu.

Page 35: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

P a m i ę t a j c i e!P a m i ę t a j c i e!P a m i ę t a j c i e!P a m i ę t a j c i e! Las to nie wysypisko Las to nie wysypisko

śmieci!śmieci!

Śmieci należy składać Śmieci należy składać w miejscu w miejscu przeznaczonym przeznaczonym

do tego celu !do tego celu !

Las to nie wysypisko Las to nie wysypisko śmieci!śmieci!

Śmieci należy składać Śmieci należy składać w miejscu w miejscu przeznaczonym przeznaczonym

do tego celu !do tego celu !

Page 36: BEZPIECZNE  WAKACJE PSSE  Kędzierzyn – Koźle  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Życzymy Wam udanych Życzymy Wam udanych wakacji!!!!!!!!!!!!! wakacji!!!!!!!!!!!!!