Click here to load reader

Bezpieczeństwo zimowego wypoczynku

  • View
    32

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpieczeństwo zimowego wypoczynku. Nigdy nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg (nawet tych rzadko uczęszczanych), ponieważ nie masz pewności , że wyhamujesz nimi na czas . Zwracaj uwagę na to, czy zachowałeś bezpieczną odległość do najbliższej ulicy-drogi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bezpieczeństwo zimowego wypoczynku

Zasady bezpiecznych zachowa podczas zabaw zimowych

Bezpieczestwo zimowego wypoczynku Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie1Nigdy nie zjedaj na sankach w pobliu drg(nawet tych rzadko uczszczanych), poniewa nie masz pewnoci, e wyhamujesz nimi na czas.Zwracaj uwag na to,czy zachowae bezpieczn odlego do najbliszej ulicy-drogi.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieAby Twoja zabawa na niegu,bya udana i sprawiaa rado, musi by bezpieczna.Pamitaj rwnie, e w czasie zimowych zabaw wane jest odpowiednie, ciepe, nieprzemakalne ubranie.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieZabawa niekami moeby rwnie niebezpieczna, dlatego nie cz mikkiego niegu z kawakami lodu lubkamykami. Nie celuj w twarz drugiejosoby, eby nie zrobi jejkrzywdy. Rzucanie przedmiotami,w tym niekami, w stron jadcych samochodw jest zabronione prawem.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieStawy, jeziora czy rzeki,nawet jeli pokryte s (z pozoru!) grub warstw lodu, nie s bezpiecznym miejscem do zabawy. Ld w kadej chwili moe si zaama!

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieNie graj w hokeja na ulicy,zajty zabaw, moesz niedostrzec w por nadjedajcego samochodu. Najwaciwszym miejscem do tego celu s przygotowane bezpieczne lodowiska !

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieWykopy ziemne, place budowy - to nie miejsca na zabaw. Pokryte niegiem nasypy, kopce, kusz i zachcaj do gonitwy, jednak nigdy nie moesz by pewny, czy warstwy biaego puchu nie kryj szczelin lub gbokich, le zabezpieczonych dow.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie Zjedajc na nartachpamitaj o obowizujcych na stokach, przepisachi zasadach bezpieczestwa.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowiePamitaj!Zgodnie z Ustaw z dnia 18.08.2011 roku o bezpieczestwie i ratownictwie w grach i na zorganizowanych terenach narciarskich, dzieci i modzie do ukoczenia 16 roku ycia, uprawiajce narciarstwo zjazdowe i snowboarding, maj obowizek uywania kaskw ochronnych konstrukcyjnie do tego przeznaczonych

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieKorzystajc z wycigw narciarskich orczykowych i krzesekowych, pamitaj o zasadach bezpiecznego ich uytkowania

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie

Pamitaj!Nartostrada jest miejscem, na ktrym to narciarze maj pierwszestwo. Turysta pieszy, musi zwraca szczegln uwag na swoje bezpieczestwo, jeeli znajduje si w jej pobliu.Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie

Poruszajc si szlakami turystycznymi przebiegajcymi np. w pobliu nartostrad, zwracaj uwag na pojazdy poruszajce si po nich!Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie

Odpoczywajc po szusowaniu na stoku, zwr uwag na bezpieczestwo swojego sprztu narciarskiego, snowboardowegoWydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowiePamitaj, e w zimowe dni kierowcy maj ograniczon widoczno, a samochody potrzebujduszej drogi hamowania.

Nie przebiegaj przez ulic.Nie przechod w miejscachniedozwolonych.

Pamitaj, e noszenie elementw odblaskowych moe uratowa Ci ycie.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie14

Widzc zwisajce z dachw sople, poinformujo tym dorosych, w adnym wypadku nie strcaj ich samodzielnie. Moe to zagraa Twojemu bezpieczestwu.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieDuym zagroeniem dla Twojego ycia i zdrowia mog by nasypy, nawisy i budowle ze niegu. Pamitaj o tym, e podczas odwily nieg szybko topnieje, co moe grozi zawaleniem i przysypaniem.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie

Dla Twojego bezpieczestwa, informuj zawsze rodzicw, gdzie i z kim udajesz si na spacer, z kim bdziesz si bawi. Pamitaj, zim wczenie robi si ciemno, a temperatura znacznie si obnia. Opady niegu mog utrudni Twj powrt do domu, dlatego nie zapomnij poinformowarodzicw, o ktrej godziniewrcisz i staraj si przestrzega tego czasu.Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowiePamitaj, aby doda do swojej komrki, numer telefonu rodzicw najbliszych i zapisa go pod literowym skrtem I.C.E. lub ICE

Daje to moliwo nawizania kontaktu z najbliszymi przez ratownikw w nagym wypadku.

Wydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w KrakowieWane telefony, powiniene wpisa sobie do ksiki telefonicznej swojej komrki112 telefon alarmowy

601-100-300 GOPR / TOPR

997 - Policja

998 Stra Poarna

999 Pogotowie Ratunkowe

986 Stra MiejskaWydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie

Policjanci Wydziau Prewencji KWP w Krakowieycz bezpiecznego i udanegowypoczynku zimowegoWydzia Prewencji Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie