of 12 /12
Visoka škola elektrotehnike I računarstva Seminarski rad iz aplikativnog softver BEŽIČNE MREŽE Student: Prof. Beograd, maj 2015.god.

Bezicne mreze-Prezentacija

  • Upload
    stele

  • View
    73

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija-Bezicne Mreze

Text of Bezicne mreze-Prezentacija

Visoka kola elektrotehnike I raunarstva

Visoka kola elektrotehnike I raunarstva

Seminarski rad iz aplikativnog softverBEINE MREE

Student:Prof. Beograd, maj 2015.god.

UVOD U Wireless SvetTIPOVI BEINIH MREAPREDNOSTI BEINIH MREABEZBEDNOSTZAKLJUAK

SADRAJUvod u Wireless SvetPrva beina mrea nastala je 1971. god. na HavajimaBeine mree predstavljaju povezivanje rauanara i drugih ureaja putem radio talasa.Beine mree kosriste 802.11 standard za prenos podatakaBrzina prenosa podataka je do 54Mb/s

Povezivanje putem radio talasa.Mobilnost klijenata-korisnik moe da nastavi sa korienjem mrenog servisa tokom i nakon premetanja izvan radnog okruenja.Laka mogunost proirenja-podrava poveanje broja korisnika.Mogu se lako postavljati na privremenim lokacijama poput trajanja nekih dogaaja.

Prednost Beinih Mrea

4Lina raunarska mreaLokalna raunarska mreaGradska raunarska mreaRegionalna raunarska mreaMrea mobilnih ureajaBeino umreavanjeRaunarska mrea koja ima mali domet, svega nekoliko metara.Kod ove mree maksimalna brzina prenosa je i do 1Gb/s na takom malom rastojanju.Naziva se jo i PAN mrea(Personal Area Network)

Lina Raunarska Mrea

Lokalna raunarska mreailiLAN(engl.Local Area Network - LAN) je skupraunara i ureajakoji su povezani u jednuraunarsku mreu, na relativno malom prostoru, kao to su kancelarija, kancelarija ili zgrada.Velika brzina prenosa reda od 10-1000Mb/sLokalna Raunarska Mrea

Obuhvata iru oblast,poput gradovaNajee se koriste za povezivanje manjih mrea poput LAN mrea.Ove mree su poznate jo pod nazivom MAN mree(Metropolitan Area Network)

Gradska Raunarska Mrea

Ova mrea pokriva iroko podruje grada,regiona,drava,vie kontinenata..Naziva se jo i WAN mrea (Wide Area Network)Brzina prenosa kod ovih mrea je od 1200b/s-6Mb/sRegionalna raunarska Mrea

Bezbednost je jedna od najbitnijih stavki dananjiceDa bi korisnik pristupio beinoj mrei neophodno je da zna password

Bezbednost

Razvoj beinih mrea je brz i konstantan, postale su deo svakodnevnog ivotaBeine mree su jeftinije za instalaciju od ianih, jel nema kablova koje treba zameniti ako sluajno doe do nekog kvara.Oigledno da je standard 802.11 tehnologija beinih raunarskih mrea u punom zamahu, i da zahvaljujui dobrim kvalitetima oekuje svetla budunost.

ZAKLJUAKHVALA NA PANJIIma li pitanja?