of 19 /19
Bežične lokalne mreže (eng. Wireless Local Area Network - WLAN)

Bezicne lokalne mreze

 • Upload
  -

 • View
  77

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezicne lokalne mreze

Text of Bezicne lokalne mreze

 • Beine lokalne mree(eng. Wireless Local Area Network - WLAN)

 • Beina mrea(engl.wireless network) predstavlja povezivanjeraunara, digitalnih komunikacionih ureaja, mrene opreme i raznih drugih ureaja putemradio talasa.

 • Primenjuju se na mestima gde kablovsku (ianu) infrastrukturu nije mogue postaviti ili je cena uvoenja takve strukture previsoka i na javnim mestima koja nude javni beini pristup internetu - hotspotovi(engl.hotspots).

  Beine mree poseduju neke osobine koje predstavljaju veliku prednost u odnosu na iano umreavanje, kao to su: Mobilnost klijenata Laka mogunost proirivanja Brzo i jeftino uspostavljanje mree privremenog trajanja Jeftinije u odnosu na ine

 • Beine mree mogu podeliti na: Beine mree kratkog dometa (bluetooth) Beine mree srednjeg dometa (Wi-Fi ili IEEE 802.11) Beine mree velikog dometa (satelitske mree, mobina telefonija, ...).

 • Bluetooth standard IEEE 802.15.1 Bluetooth jebeina tehnologija (redio veza) koja omoguava neposrednu komunikacijom na bliskim rastojanjima (oko 10 metara) izmeu elektronskih ureaja.

  Danas se prekoblutooth-a vri povezivanje i razmena informacija izmeu ureaja kao to su: laptopovi,PCraunari, tampai, tastature, slualice, digitalne kamere, mobilni telefoni i sl.

 • Beine lokalne mree - (WLAN)Beine lokalne mree (eng. Wireless Local Area Network - WLAN)Koriste se za povezivanje raunara u kuama, u kolama, na fakultetima, u preduzeima ilina javnim mestima - (engl.hotspots) Jednostavne su za postavljanjePopularno - VajFaj(engl.Wi-FiWireless Fidelity)Zasnivaju se na radio vezi standarda IEEE 802.11.

 • LAN vs WLANLANPotrebno je provlaiti kablove (ice)Fizika instalacija od take do take nije uvek izvedivoViestruko bre, stabilnije, sigurnije (najee i jeftinije)

  WLANJedino reenje za objekte gdje je nemogue postaviti kablovske (iane) instalacije (npr. spomenici kulture)Jedino (relativno jeftino) reenje povezivanja udaljenih taaka (npr. prijatelj u drugoj zgradi ili na drugom kraju kvarta, poslovnica preduzea u drugom delu grada...)Omoguava pristup internetu korisnicima u hotelima, na univerzitetima, u industriji, kancelarijama, javnim objektima, aerodromima - hotspotovi(engl.hotspots)...

 • Standardi802.11a prenosi signal na 5 GHz i to moe uiniti brzinom od 54 Mb/s

  802.11b ja najsporiji i najjeftiniji standard. Prenosi signal na 2.4 GHz brzinom od 11 Mb/s

  802.11g standard prenosi podatke na 2.4 GHz kao i 802.11b ali mnogo bre jer dostie brzine prenosa od 54 Mb/s

  802.11n je najnoviji standard. Znaajno poveava domet mree i brzinu prenosa podataka. Sada je teoretski mogue ostvariti i brzine od 140 Mb/s. Koriste se IEEE 802.11 mreni standardi u nekoliko varijanti:

 • Potrebna opremaVeina laptopova, mobilnih telefona i mnogi desktop raunari sadre fabriki ugraeni beini adapter (karticu). Ukoliko ga nemaju, treba kupiti USB beini modul ili karticu za desktop raunar koja se prikljuuje u PCI podnoje za proirenje.Beini adapter (kartica).

 • Beinia pristupna taaka(AP Access Point)Beina pristupna taka(engl.Acces point - AP) jeureajkoji spajaWiFibeine ureaje u jednubeinu mreu. AP se obino spaja na ianu mreu (na svi) i prenosi podatke izmeu ianih i beinih mrea.

 • Beini ruter(WRT Wireless Router).Ovaj ureaj u sebi sadri:jedan port na koji ete povezati kablovski ili ADSL modemrutermreni komutator(Switch)zatitni zid(Firewall)ibeinu pristupnu taku.

 • AnteneAntene za beini internet se mogu podeliti prvo u tri kategorije: - one koje rade na 2,4 GHz i one koje rade na 5 GHz po njihovoj nameni, odnosno antene za spoljanju ugradnju i antene za unutranju ugradnju po konstrukciji na nekoliko kategorija.

 • Omnidirekcione antene ili popularno tap antene Postavljaju vertikalno i njihov signal se prostire 360 od same antene. Imaju pojaanje signala od nekih 2-4 dB.

 • Jagi (yagi) antenaUkoliko elite da napravite usmerenje koristiete jagi (yagi) antenu koja podsea na cev i koja se postavlja horizontalno u pravcu u kome elite da usmerite signal. Jagi antena ima bolje pojaanje signala od omnidirekcione antene samim tim to usmerava ceo signal u jednom pravcu i ugao zraenja od nekih 20-30.

 • Panel antenePanel antene se najee koriste unutar zgrada, jer im je ugao zraenja od 20-30 i pojaanje signala od nekih 12-14 dB.

 • Grid antenaGrid antena ima veliko pojaanje signala (oko 24 dB) i usmerenje signala od samo 3. Znai, sa takvim antenama i kvalitetnim izborom mrene opreme, moe prebaciti signal na razdaljine do 15-20 km ukoliko postoji optika vidljivost.

 • Kablovi i konektori

  Kada ste odabrali antenu, morate prei na izbor kablova i konektora kojim ete antenu povezati sa vaom pristupnom takom ili ruterom.Na naem tritu imate mogunost izbora jedne od tri vrste koaksijalnog kabla: tip 200, tip 400 i tip 600.Sa duinom kabla ne preterujte jer je gubitak oko 1dB po dunom metru .

 • N-tip enski i N-tip muki konektorRP-SMA konektorRP-TNC konektor

 • Kada imate antenu koja ima recimo 24 dB pojaanje, i kupujete koaksijalni kabl od 5 m, obratite panju da svaki metar koaksijalnog kabla unosi maksimalno jo po 1 dB slabljenja u zavisnosti od tipa koaksijalnog kabla i da sami konektori na krajevima kabla unose jo po 1 dB slabljenja. Tako vam se moe desiti da imate najkvalitetniju antenu koja ima pojaanje od 24 dB i nekvalitetan kabl koji e vam uneti 5 dB slabljenja od samog kabla i jo 2 dB slabljenja na konektorima, to daje 7 dB i tako umesto 24 dB pojaanja vi dobijate 17 dB pojaanja.