29
BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU 366 BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA 374 ZAŠTITA OD IZLIVA TEČNOSTI 384 ZAŠTITA, ČIŠĆENJE I NEGA KOŽE 388 BEZBEDNOST I HIGIJENA PROSTORA RADNOG

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

• BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU 366• BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA 374• ZAŠTITA OD IZLIVA TEČNOSTI 384• ZAŠTITA, ČIŠĆENJE I NEGA KOŽE 388

BEZBEDNOSTI HIGIJENA

PROSTORARADNOG

Page 2: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORAWORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

364

Bezbedno radno okruženje je jedna od osnovnih stvari koje očekujemo kada tražimo posao. Ipak, nekada su rizici svuda oko nas i nije lako obezbediti se od svih potencijalnih opasnosti. Zato se Albo potrudio da Vam pored lične zaštite koju obezbeđuje kroz opremu za radnike (odeća, obuća, rukavice, maske, šlemovi i ostalo) ponudi i dopunski asortiman proizvoda za bezbednost radnog prostora. Na ovaj način imate priliku da dodatno zaštitite svoje radnike. Ovakva vrsta bezbednosne opreme za prostor je vid prevencije nesreća i povreda na radu. Proizvodi u ovoj kategoriji podrazumevaju saobraćajnu opremu za obeležavanje prostora (čunjevi, lampe, barijere, ograde, signalne trake), protivklizne trake i gazišta, zaštitne profile, zidne apoteke, uređaje za zaključavanje, zaštitu od izliva tečnosti, kao i proizvode za zaštitu, čišćenje i negu kože.

Mislite na sebe i svoje zaposlene, učinite svoj radni prostor bezbednim!

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Page 3: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

365

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

U Srbiji se u proseku godišnje dogodi više od 60.000 težih i lakših saobraćajnih nezgoda. Bezbednost u saobraćaju jedan je od prio- riteta kako u svetu, tako kod nas i zato je srpska vlada donela Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, u kojoj se navodi da se sve zemlje fokusiraju na regulisanje uslova i ponašanja u saobraćaju. Saobraćaj predstavlja neizbežni preduslov razmene dobara, dru-gim rečima saobraćaj nije izbor pojedinca ili kompanije. Ali kada je bezbednost u pitanju izbor imate.

Više je nivoa zaštite u saobraćaju, od poznavanja i poštovanja znakova i propisa, preko lične zaštitne opreme – visokovidljive odeće, do opreme poput čunjeva, ograda, barijera, signalnih lampi i traka.

Spoljašnji prostor može se obezbeđivati upotrebom čunjeva, ra-zličitih rasklopivih barijera i ograda (postavljenih u niz ili u drugim formacijama). Za signalizaciju se koriste i posebne lampe, kao i reflektujući detalji na barijerama, ogradama i čunjevima, dok se pored njih za ograđivanje prostora koriste i trake. Jedna od ino-vacija u programu zaštite su i reflektujuće trake kompanije 3M, koje možete aplicirati na sve vrste odeće i time osigurati visoku vidljivost u saobraćaju, čak i u uslovima smanjene vidljivosti.

Zaštitni profili još su jedan od načina da se obezbedi prostor i zaštiti radnik. Mogu se postavljati u prodajnim i prostorima za skladište robe, halama i parkinzima. Mogu se koristiti u zatvoren-im i otvorenim prostorima, ali i aplicirati na mašine, radi zaštite.

Jedna od najčešćih nezgoda na radnom mestu je usled klizanja radnika. Posebno na radnim mestima gde je povećan rizik usled kapanja i prolivanja ulja, nafte, vode, sredstava za čišćenje i sl. Jedan od načina da smanjite rizik da se radnici okliznu je postav- ljanje protivkliznih traka. Postavljanje je veoma jednostavno, a lepljenjem ovih praktičnih traka značajno smanjujete mogućnost klizanja. Naravno, u prostorima gde je rizik procenjen kao znača-jan neophodno je koristiti i radnu ili zaštitinu obuću otpornu na klizanje (preporučljivo nivoa SRC). Pored visoko rizičnih podova, trake su preporučljive i za površine poput stepenica, ulaza, izlaza, delova podova pod nagibom i sl.

Pri izlivima ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija potrebno je zaštititi prostor i ljude od daljeg širenja tečnosti. Zato su dizajni-rani posebni upijači koji imaju primenu u poljoprivredi, petrohe- miji, na benzinskim pumpama, pri radu sa rezervoarima opasnih materija itd. Obzirom da štite pri izlivanju i pomažu pri kontroli zagađivanja, upijači su jedno od sredstava očuvanja životne sre-dine u pogonima koji predstavljaju najveće zagađivače.

Briga o bezbednosti i zdravlju zaposlenih podrazumeva i adekvatnu zaštitu, čišćenje i negu ruku. Zaštitne kreme koriste se u situa- cijama kada je potrebna minimalna zaštita, a nošenje rukavica iz nekog razloga nije moguće. Čišćenje ruku od različitih vrsta prljavštine može zahtevati grubo trljanje i agresivne hemijske supstance koje oštećuju kožu, posebno ako je njihova primena produžena i svakodnevna. Zato je važno koristiti efikasna, ali sredstva koja po kožu nisu agresivna, poput sredstava iz pro- grama kompanije Evonik Stoko. I naravno, prvi i poslednji korak zaštite ruku jeste adekvatna nega, koju takođe možete obezbe- diti korišćenjem Stoko linije.

Page 4: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Bezbednost u saobraćaju podrazumeva poznavanje saobraćajnih propisa i bezbednosnih znakova. U zavisnosti od potreba, spoljašnji prostor može se ograditi i označiti čunjevima i različitim rasklopivim barijerama i ogradama. U zavisnosti od konkretne namene, barijere i ograde se spajaju i postavljaju u nizu (da označe da vozila i/ili ljudi ne mogu ulaziti u označeni deo) ili u drugim formacijama (kada treba ograditi i zaštititi određeni deo na podlozi, recimo pri radovima na šahtama, rupe i oštećenja podloge i sl.). Takođe tu su reflektujući delovi i signalne lampe za bolju uočljivost, kao i trake koje služe za brzo i jednostavno ograđivanje prostora. One ne pružaju nivo zaštite mesta poput ograda, ali imaju ulogu da signaliziraju zabranu prolaska.

BEZBEDNOSTU SAOBRAĆAJU

Page 5: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

367

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

NAZIV DOMINATOR™ STANDARD (PUNJENI PESKOM) ROADHOG™ PVC ČUNJEVI

VISINA ČUNJA 50 cm 75 cm 1 m 50 cm 75 cm 50 cm 75 cm 34 cm 54 cm

TEŽINA ČUNJA 1.9 kg 5 kg 7.5 kg 2 kg 4.3 kg 2.7 kg 6.2 kg 0.5 kg 1.25 kg

DIMENZIJE BAZE 25 x 25 cm 43 x 43 cm 58 x 58 cm 32 x 30 cm 39 x 44 cm 29 x 29 cm 41 x 41 cm

MATERIJAL ČUNJAUV

stabilizovani polietlen

UV stabilizovani

polietlen

UV stabilizovani

polietlen

UV stabilizovani

polietlen

UV stabilizovani

polietlen

Reciklirani

PVC

Reciklirani

PVCPVC PVC

MATERIJAL BAZE

Reciklirani PVC

Reciklirani

PVC

Reciklirani

PVC

UV stabilizovani

polietlen

UV stabilizovani

polietlen

Reciklirani

PVC

Reciklirani

PVCPVC PVC

MOGUĆNOST BRENDIRANJA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TIP REFLEKTUJUĆE TRAKE

Sealbrite™ klasa R1B

Sealbrite™ klasa R1B

Sealbrite™ klasa R1B Des 2 Sealbrite™

klasa R1BSealbrite™ klasa R1B

Sealbrite™ klasa R1B

Jednodelni PVC čunj visine 54 cm, i težine 1.250 g. Fluorescentna narandžasta boja, sa dve bele bojene trake.

PVC ČUNJ 54 cm

Dominator™ su dvodelni čunjevi proizvedeni od UV stabilizo- vanog LDPE sa kompozitnom bazom izrađenom od 100% reci- kliranog materijala. Na svakom čunju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Veoma su stabilni, otporni na udare vetra i na njih se mogu montirati i signalne lampe.

DOMINATOR™ 50 cm

DOMINATOR™ 75 cm

DOMINATOR™ 100 cm

Art. ROAD-007/50

Art. ROAD-007/75

Art. ROAD-007/100

Art. ROAD-2003PVCFBPVC ČUNJ 34 cmArt. ROAD-2002PVCFBJednodelni PVC čunj visine 34 cm, i težine 500 g. Fluorescentna narandžasta boja, sa jednom belom bojenom trakom.

Page 6: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

368

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Standard su veoma stabilni jednodelni čunjevi čija se baza klasičnog heksago-nalnog oblika puni peskom. Proizvode se od UV stabilizovanog polietilena i dos-tupni su sa Sealbrite™ klasa R1B ili Des 2 reflektivnim trakama. Standardna boja ču- njeva je crvena, ostale boje su dostupne po porudžbini, lako se transportuju i skla-dište zahvaljujući dizajnu koji omogućava slaganje čunjeva jednog u drugi.

STANDARD 50 cm

STANDARD 75 cm

Art. ROAD-125/50

Art. ROAD-125/75

Roadhog™ su čvrsti jednodelni čunjevi proizvedeni od 100% recikliranog mate- rijala. Na svakom čunju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Baza čunja je crne boje, boja tela čunja je crvena.

ROADHOG™ 50 cm

ROADHOG™ 75 cm

Art. ROAD-008/50

Art. ROAD-008/75

Navigator™ su čvrsti dvodelni čunjevi vi-sine 75 cm koji su proizvedeni po najvišim standardima i koji se mogu reciklirati. Na svakom čunju je reflektivna traka od Seal-brite™ klasa R1B materijala. Težina iznosi 4 kg, baza čunja je crne boje, boja tela čunja je crvena.

NAVIGATOR™ Art. ROAD-010/75

Microlite™ signalna lampa je dizajnirana sa sočivom od 360° koje garantuje dobru vidljivost iz svakog ugla. Za napajanje koristi jednu bateriju od 6 V. Sočivo je proizvedeno od polikarbonata vrhun-skog kvaliteta i otporno je na udar. Lam-pa se uključuje i isključuje jednostavnim okretom sočiva levo ili desno. Može da radi u dva moda - može da svetli kon-stantno ili da svetlo bude trepćuće. Fotoćeliju aktivira svetlost, odnosno ne-dostatak iste (automatski se uključuje kada padne mrak), a dostupna je i vari-janta bez fotoćelije, Microlite MK2 FNPC.EN 12352

MICROLITE™ MK2 FPCArt. ROAD-3062

Baterija za Maxilite™ i Microlite™ signalne lampe.

BATERIJA 6VArt. ROAD-3080

Maxilite™ signalna lampa koristi dve bate- rije od 6 V za rad. Prečnik sočiva je 180 mm, a proizvodi se od jakog polikarbonata koji je otporan na udar. Glava lampe može se okretati u radijusu od 360°, lako se monti-ra na čunjeve i barijere (uz pomoć nosača i zavrtanja koji se poručuju zasebno). Do- stupna je u dve varijante, kao lampa sa konstantnim svetlom ili kao trepćuća lam- pa sa fotoćelijom. Fotoćeliju aktivira svet-lost, odnosno nedostatak iste (automat-ski se uključuje kada padne mrak).EN 12352

MAXILITE™ LED FPCArt. ROAD-3060

Page 7: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

369

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Znakovi u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji i smernicama Evropske unije – ISO standard. Izrađeni u nekoliko standardnih veličina (a po zahtevu i u drugim veličinama), na ćirilici ili latinici na srpskom jeziku, a po zahtevu kupca i na drugim jezicima. Materijali na kojima je moguće štampati - samolepljiva PVC folija, tvrda plastika 3 mm i aluminijum 0,8 mm, a po posebnim zahtevima svi znakovi se mogu odštampati i na reflektujućim folijama (isijavaju u mraku). Standardne dimenzije (mm): 100 × 150, 150 × 150, 200 × 200, 100 × 200, 150 × 210, 150 × 300, 210 × 300 i 300 × 400. Znakovi su svrstani u 6 kategorija: znakovi zabrane, znakovi obaveze, znakovi opasnosti, znakovi informacija, ADR i razno - po zahtevu kupca.

*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se Vašem Distributeru.

OBAVEZNA ZAŠTITA RUKU

Art. BT-001

OBAVEZNA UPOTREBA

ZAŠTITNOG POJASAArt. BT-006

ZABRANJENO DIRATIOPASNO PO ŽIVOT

Art. BT-101

OPASNOST OD PADA SA VISINEArt. BT-401

OBAVEZNA ZAŠTITA OČIJU

Art. BT-002

OBAVEZNA ZAŠTITA NOGU

Art. BT-007

ZABRANJEN PRILAZ

Art. BT-102

OPŠTA OPASNOSTArt. BT-402

OBAVEZNA ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA

Art. BT-003

OBAVEZNA UPOTREBA ŠTITNIKA

ZA OČI I LICEArt. BT-008

ZABRANJENO PUŠENJE

Art. BT-103

OPASNOST OD EKSPLOZIJEArt. BT-403

OBAVEZNA ZAŠTITA GLAVE

Art. BT-004

OBAVEZNA UPOTREBA

ZAŠTITNOG ODELAArt. BT-009

PRVA POMOĆArt. BT-201

BIOLOŠKA OPASNOSTArt. BT-404

OBAVEZNA ZAŠTITA ORGANA SLUHA

Art. BT-005

OBAVEZNA UPOTREBA

ZAŠTITNIH CIPELAArt. BT-010

RADIONICAArt. BT-301

OPASNOST OD VOZILAUNUTRAŠNJEGTRANSPORTAArt. BT-405

Page 8: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

370

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

TITAN™ 1.5 m

FRONTIER®

Art. ROAD-0120

Art. ROAD-KBR079

Titan™ je barijera koja je po mnogo čemu jedinstvena na tržištu. Lako se montira jer se elementi brzo povezuju u celinu pomoću fleksibilnih konektora, podesivi nosači (baze) omogućavaju visok nivo stabilnosti u svim vremenskim uslovima, veoma je lagana, lako se prenosi i skladišti zahvaljujući inovativnom dizajnu. Dostupna je u dužinama od 1. 5 m ili 2 m.

Inovativna barijera od polietilena visoke gustine (HDPE), otpornog na UV zračenje. Izuzetne mogućnosti različitog povezivanja pomoću Flexi-Clips™ šarki, čak i sa drugim JSP barijerama (pa i barijerama drugih proizvođača), i to po ravnom ili neravnom terenu. Stubići žute boje, koji se mogu koristiti za unakrsno učvršćivanje dve barijere, ili za učvršćivanje pomoću Sufefoot Bloc™ podnog usidrenja (blokatora), se po potrebi pakuju u samu barijeru, a dužina im se može lako podešavati. Sam sistem podnog usidrenja (blokatora), Sufefoot Bloc™, samostalno (kada se postavi preko osnovne baze), ili u kombinaciji sa stubićima, je izuzetno praktičan kada se zbog nedostatka prostora za oslonac ne može koristiti druga barijera. Ova podna usidrenja (blokatori) teže oko 6.5 kg, prave se od recikliranog PVC-a, i imaju protivkliznu završnu obradu na dnu, koja ih čini idealnim osloncem barijere. Osnovne baze barijere, Surefoot™ teže oko 3 kg, izuzetno su stabilne, a spoljašnja strana im je u visoko-vidljivoj žutoj boji, čime se smanjuje verovatnoća saplitanja radnika i pešaka. Frontier® barijera je stabilna i u vetrovitim uslovima - samostalno postavljena ostaje uspravna pri naletima vetra od 31 km/h, a u specijalnoj formaciji nekoliko povezanih (sa blokato- rima) i do 95 km/h. Na Frontier® barikadu se mogu montirati i Maxilite™ i Microlite™ signalne lampe.

TITAN™ 2 mArt. ROAD-1120

JEDNODELNI KALUPTitan™ je oblikovan tako što se prvo- klasni polipropilen ubrizgava u kalup iz jednog dela. Ovo omogućava od-ličnu otpornost na niske temperature i postojanost boje u periodu od dve godine. Novi dizajn je 100% bez metala i može se reciklirati u potpunosti.

REFLEKTUJUĆI PANELPotpuno reflektujući panel, ispunjava zahteve standarda EN 12899-2.

OTVORI ZA PROPUŠTANJE VODEPrilikom dizajniranja barijere dodati su otvori koji omogućavaju da voda koja se nakupi u barijeri kada je us- kladištena može slobodno da isteče.

FLEKSIBILNI KONEKTORINovi dizajn konektora omogućava lak- še povezivanje pojedinačnih barijera u jedinstvenu celinu i kompatibilan je sa drugim vrstama barijera iz JSP programa kao i sa barijerama drugih proizvođača. Lako se postavlja i fik-sira, čime se postiže dodatna stabil-nost. Konektori se poručuju zasebno.

STABILNI NOSAČI (BAZE)Nosači izuzetno dobro prijanjaju uz podlogu. Zahvaljujući dizajnu i vrhun-skom kvalitetu nema potrebe za ku- povinom rezervnih nosača.

NOVO!

Page 9: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

371

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Xpanda™ je kompaktna sklopiva barijera koja korisniku pruža izuzetnu fleksibilnost u pogledu dužine koju standardne barijere nemaju. Kada je sklopljena široka je 55 cm i zauzima minimalan prostor prilikom skladištenja a može se rastegnuti do 310 cm širine. Sa težinom od svega 10.5 kg i visinom od 1 m lagana je i za transport i za manipulaciju a opet dovoljno jaka da ostane sta-bilna i u vetrovitim uslovima i na neravnom terenu. Svaka bari-jera ima i praktičan konektor koji omogućava da barijera prili- kom transporta i skladištenja ostane čvrsto zatvorena. Konektor se može koristiti i za povezivanje više barijera u jednu celinu. Xpanda™ se može povezati i sa Titan™ i Citadel™ barijerama.

Roadbloc™ je barijera proizvedena od Solathene™ HD, materi- jala koji pruža dodatnu zaštitu od UV zračenja i sprečava da boja barijere brzo izbledi čime se produžava i njen vek upotrebe. Bari-jera se isporučuje sa ili bez reflektujućih traka na vrhu, dimenzije su 1.1 m širina i 60 cm visina. Svaka barijera ima izuzetnu stabilnost zahvaljujući konstrukciji u koju se može sipati voda koja služi kao balast. Zahvaljujući dizajnu šarki, mogu se postaviti i na neravnom terenu. Ovakav dizajn omogućava i da se od samo 8 barijera na- pravi potpuno zatvoren krug. Isto tako, oblik barijera omogućava lako i ekonomično skladištenje kada nisu u upotrebi.

XPANDA™

ROADBLOC™ CRVENA

ROADBLOC™ BELA

Art. ROAD-1104

Art. ROAD-4020

Art. ROAD-4010

NOVO!

55 cm 310 cm

ZATVOREN KRUGŠarke na svakoj barijeri mogu se okre- nuti do ugla od 45° što omogućava formiranje zatvorenog kruga upotre-bom svega 8 elemenata.

NERAVAN TERENSvaka barijera može se nagnuti u vis ili na dole u odnosu na prethodnu bez prekidanja veze među njima tako da se mogu postaviti čak i na neravnom terenu.

STABILNOSTSvaka barijera ima vodonepropusni

zapušač sa navojem koji omogućava lako i brzo punjenje vodom umesto peskom radi veće stabilnosti.

VIDLJIVOSTBarijere su dostupne u varijanti bez reflektujućih traka ili sa reflektujućim trakama.

SKLADIŠTENJEOblik barijere omogućava sigurno i čvrsto naleganje, slažu se jedna na drugu čime se postiže značajna ušteda na prostoru prilikom skladištenja.

Page 10: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

372

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Workgate™ je robusna četvorostrana mini barijera. Proizvodi se u crvenoj i u žutoj boji, obe varijante na vrhu imaju reflektivne panele koji omogućavaju dobru vidljivost barijere. Može se postaviti u vidu kvadrata ali može se koristiti i kao linijska ograda. Isporučuje se bez nosača (baza) koji se mogu naručiti posebno i koji povećavaju stabilnost barijere pogotovo prilikom linijske upotrebe. Ne sadrži metalne delove i lako se reciklira. Pored crvene, dostupna u plavoj i žutoj boji.

WORKGATE™ Art. ROAD-2020

Champion™ sistem barijera ima izuzetan odnos cene i kvaliteta. Sastoji se od stubova i jedne bele i druge reflektujuće letvice. Dostupna je u dužinama od 1.5 i od 2 m i može se postaviti u obli-ku zatvorene kvadratne ograde ali i linearno zahvaljujući ugra- đenim šarkama. One takođe omogućavaju lako postavljanje i sklapanje kao i lak transport i skladištenje kada nisu u upotrebi. Imaju mogućnost postavljanja signalnih lampi radi povećanja vidljivosti. Idealna je za potrebe ograđivanja radnog prostora u više pravaca istovremeno.

CHAMPION™ 2 m

CHAMPION™ 1.5 m

Art. ROAD-1020

Art. ROAD-0020

REFLEKTUJUĆE LETVICEGornje letvice barijere su reflektujuće, donje su bele.

ŠARKEBudući da su letvice povezane za stu-biće pomoću šarki, barijeru je moguće postaviti i linearno i u obliku zatvorene kvadratne ograde. Omogućavaju lako postavljanje, transport i skladištenje.

IZDRŽLJIVOSTSvi zavrtnji, matice i podloške su po-cinkovani i omogućavaju bolju stabil-nost i duži vek upotrebe cele barijere.

NOSAČI (BAZE)Uz Champion™ barijeru moguće je naručiti i nosače (baze) koji poveća- vaju stabilnost i čvrstinu postavljene ograde. Nosači imaju četiri otvora za postavljanje stubova što omogućava postavljanje barijere i ograđivanje pro- stora u više pravaca istovremeno.

REFLEKTUJUĆE LETVICEGornje letvice barijere su reflektujuće i ispunjavaju zahteve standarda EN 12899-1.

FLEKSIBILNO POVEZIVANJECrne šarke kojima su stranice barijere povezane omogućavaju postavljanje barijere u vidu četvorougla ili linijski.

RUČICEPosebno oblikovane stranice barijere sa ulegnućima za prste omogućavaju lako manevrisanje.

NOSAČI (BAZE)Uz Workgate™ barijeru moguće je naručiti i nosače (baze) koji poveća- vaju stabilnost i čvrstinu postavljene ograde, naročito prilikom postavljanja u vidu linije.

Page 11: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

373

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

SIGNALNA ZEBRA TRAKA ŽUTO/CRNA 7 x 500 m

SIGNALNA ZEBRA TRAKA CRVENO/BELA 7 x 500 m

SAMOLEPLJIVA SIGNALNA PODNA TRAKA ŽUTO/CRNA 5 x 33 m

SAMOLEPLJIVA SIGNALNA PODNA TRAKA CRVENO/BELA 5 x 33 m

Art. ROAD-572YBWB

Art. ROAD-572WRWB

Art. HS-5001YB

Art. HS-5001WR

SIGNALNA ZEBRA TRAKA ŽUTO/CRNA 7 x 100 m

SIGNALNA ZEBRA TRAKA CRVENO/BELA 7 x 100 m

Art. ROAD-562GNSS

Art. ROAD-562BRSS

Post ograda je lagan i praktičan sistem za ograđivanje prostora u skladištima, fabrikama, ispred radnji, itd. Sastoji se od stubova koji se isporučuju u crveno-beloj ili crno-žutoj varijanti i plastič- nih lanaca u odgovarajućoj boji. Na vrhu svakog stuba nalazi se praktičan nosač kroz koji se provlače lanci ograde. Komplet sadrži:• 6 stubova• 6 nosača (baza)• 25 m lancaStubovi se isporučuju sa standardnim nosačima (bazama), a po- stoji mogućnost naručivanja težih, masivnijih nosača (baza) uko-liko postoji potreba za povećanom stabilnošću cele ograde.

POST OGRADA ŽUTO/CRNA

POST OGRADA CRVENO/BELA

Art. ROAD-1011

Art. ROAD-1010

STUBOVIStubovi su dostupni u dve kombi-nacije boja, crveno-bela i crno-žu-ta i na vrhu imaju nosač za lance.

LANCIKao i stubovi, i lanci su dostupni u dve kombinacije boja, mogu biti crveno-beli i crno-žuti, lako se montiraju provlačenjem kroz otvore nosača na stubovima.

NOSAČI (BAZE)Ceo komplet se isporučuje sa standardnim nosačima (bazama) a postoji mogućnost naručivanja težih nosača (baza) radi veće stabilnosti.

Signalna ograda predstavlja ekonomičan način ograđivanja gra- đevinskih objekata, puteva, itd. Signalna ograda je mreža izrađena od polipropilena sa UV stabilizatorom i isporučuje se u rolnama dimenzija 1 x 50 m i 1.8 x 50 m. Mreža se može postaviti na stubove koji se naručuju posebno isto kao i nosači (baze) za stubove.

SIGNALNA OGRADA 1.8 x 50 m

SIGNALNA OGRADA 1 x 50 m

Art. ROAD-1814

Art. ROAD-1824

*Standardna boja signalne ograde je narandžasta, ostale boje dostupne po porudžbini.

Page 12: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Prevencija od povreda podrazumeva i obezbeđen prostor. Jedan od opasnijih rizika na radu je od udara energije. Neočekivano pokretanje ili oslobađanje energije može povrediti radnike ili dovesti do smrtnog ishoda. Uzrok ovakvih tragedija je uglavnom loša izolacija izvora energije, koje sada možete lako osiguati Lockout Tagout sistemom. Pored toga nudimo i dopunski asortiman za prevenciju od povreda i štete: zaštitne profile, kao i višenemenske reflektujuće trake, protivklizne trake i gazišta, kao i zidne apoteke za brzo reagovanje, ukoliko do povrede ipak dođe.

BEZBEDNOSTRADNOG PROSTORA

Page 13: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

375

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

3M™ PROTIVKLIZNE TRAKE I GAZIŠTAPrema podacima američkog biroa za statistiku rada (US Bureau of Labor), u 2012. godini preko 26% od ukupnog broja povreda na radu koje nisu imale smrtni ishod nastalo je usled klizanja. 3M™ protivklizne trake su idealno rešenje u dizajniranju bezbednog radnog mesta i gaznih površina, ravnih ili neravnih, u suvom, vlažnom ili okruženju prekrivenom uljem. Trajne su, otporne na većinu hemikalija, samolepljive, lako se čiste, jednostavno i brzo postavljaju, ne odlepljuju se, niti skupljaju. Prevazilaze zahteve Međunarodne organizacije za standardizaciju ASTM.

NOVO!

Protivklizne trake iz serije 500, crne (3M-510) i žute (3M-530) boje, ukupne debljine manje od 1 mm. Donji, aluminijumski sloj se savršeno prilagođava svim neravninama u podu, dok je po- vršinski polimerni sloj, prekriven mineralnim česticama, dizaj-niran tako da povećava trenje i sprečava proklizavanje. Zbog alu-minijumskog sloja idealne su za neravne i nepravilne površine, poput profilisanog lima. Visoko vidljiva žuta boja idealna za pri- menu u uslovima smanjene vidljivosti. Dostupne u različitim di-menzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je temperatura vazduha između 4°C i 79°C.

Plastični �lm

Aluminijumski sloj koji sesavršeno prilagođava

neravninama

Specijalnilepak

Mineralne čestice

3M™ 510Art. Art. 3M-510

NOVO!

3M™ 530Art. 3M-530

Page 14: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

376

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

NOVO!

NOVO!

Plastični �lm

Specijalni lepak

Mineralne čestice

Protivklizne trake iz serije 600, crne (3M-610), sive (3M-620) i žute (3M-630) boje, ukupne debljine manje od 1 mm (traka crne boje čak 0,7 mm). Ne sadrže aluminijumski sloj, već su mineralne čestice postavljene samo na polimernu osnovu, zbog čega su trake iz serije 600 prikladne za ravnije površine. Mineralne čestice povećavaju trenje i sprečavaju proklizavanje. Nizak profil (mala debljina) sprečava saplitanje. Dostupne u različitim dimenzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je tempera- tura vazduha između 4°C i 66°C. Primenjuju se na radnim me- stima sa intenzivnim prometom pešaka ili lakih vozila - hodnici, skladišta, rampe, stepeništa, i sl.

3M™ 610Art. 3M-610

3M™ 620Art. 3M-620

3M™ 630Art. 3M-630

NOVO!

Page 15: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

377

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Svake godine desi se na hiljade nesreća na radnom mestu u toku popravke ili servisiranja industrijske opreme. Neočekivano pokretanje ili oslobađanje uskladištene energije može uzrokovati povrede ili čak smrt radnika. Većina ovih tragedija dešava se zato što izvori energije nisu bili pravilno izolovani. Ovo se može sprečiti primenom kompletne procedure za zaključavanje i obeležavanje - Lockout Tagout.

Lockout Tagout je proces tokom kojeg se prepoznaju i kontrolišu izvori energije koji su potencijalno opasni za zaposlene i podrazumeva postavljanje katanca ili nekog drugog uređaja za zaključavanje i jasnog obeležja na izvor energije na takav način da se određeni uređaj ili oprema ne mogu koristiti sve dok se uređaj za zaključavanje ne ukloni.

Izvori energije uključuju električne, mehaničke, hidraulične, pneumatske, hemijske, termalne ili druge izvore koji se koriste na mašinama i opremi koja može biti opasna po radnike.

* Za više informacija, širi asortiman i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo Vas da nam se obratite.

Svaka kompanija ima različite potrebe kada je reč o opremi za zaključavanje. Zahvaljujući velikom izboru proizvoda svaki klijent može odabrati odgovarajuće proizvode za zaključavanje i obezbeđivanje potencijalno opasnih izvora energije u njegovoj radnoj sredini koji će u značajnoj meri podići nivo bezbednosti radnika.

Master Lock proizvodi idealni su za obezbeđivanje električnih i mehaničkih komponenti i uređaja kao i za zaključavanje raznih vrsta ventila. Mogu se koristiti u zatvorenim prostorima kao i na otvorenom jer su dizajnirani u skladu sa najrigoroznijim standardima - otporni su na temperaturne uticaje, na hemikalije i koroziju kao i na uticaj UV zračenja. Master Lock proizvodi su izdržljivi, standardizovani i laki za identifikaciju.

Page 16: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

378

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Zaštitni profili su idealno rešenje za fabričke hale, magacine i prodajne prostore jer, zbog tehnički napredne slojevite konstrukcije, mogu veoma dobro apsorbovati udarce i savršeno se prilagoditi svim neravninama površina na koje se postavljaju. Zaštitini profili mogu sprečiti kako povrede radnika na radu tako i oštećenje mašina. Crno-žuta boja upozorenja veoma dobro signalizira oštre ivice, cevi, rupe i prepreke, i doprinosi opštoj bezbednosti na radu. Mogu se aplicirati unutar zatvorenog prostora, kao i napolju (npr. na transportnim rutama u okviru fabričkog kompleksa). Takođe, mogu se postaviti i na same mašine (viljuškare, paletare) čime se smanjuje šteta pri njihovom slučajnom sudaru sa drugim objektima. Zaštitina folija, koja se nalazi na površini, omogućava da boja profila ostane netaknuta usled protoka vremena i usled habanja. Veoma se lako postavljaju, tako što se zaštitna folija sa donje strane skine i profil jednostavno zalepi za željenu površinu, pod uslovom da nije masna. Za postavljanje na betonske površine je potrebno koristiti dodatno lepilo. DIN 4102, B2UL 94 HB/ 10 mm

ZAŠTITNI PROFILI

Zaštitna poliuretanska folija

Jezgro napravljeno od poliuretanske pene

Akrilni lepak visokih performansi, otporan na starenje

TIP R30

TIP R50

Zaštita cevi

TIP BB

TIP G

TIP B

Zaštita ivica

TIP F

TIP C

Zaštita ravnih površina

TIP DTIP A

TIP A+

TIP AA

TIP E

TIP H

TIP H+

Ugaona zaštita

Page 17: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

379

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

TIP A

Dužina Šifra

1 m PA-10010

5 m PA-10020

TIP A+

Dužina Šifra

1 m PA-11010

TIP AA

Dužina Šifra

1 m PA-14010

5 m PA-14020

TIP R30

Dužina Šifra

1 m PR-10018

5 m PR-10028

TIP R50

Dužina Šifra

1 m PR-10019

TIP B

Dužina Šifra

1 m PB-10011

5 m PB-10021

TIP BB

Dužina Šifra

1 m PB-14011

5 m PB-14021

TIP C

Dužina Šifra

1 m PC-10012

5 m PC-10022

TIP D

Dužina Šifra

1 m PD-10013

5 m PD-10023

TIP E

Dužina Šifra

1 m PE-10014

5 m PE-10024

TIP H

Dužina Šifra

1 m PH-10017

5 m PH-10027

TIP H+

Dužina Šifra

1 m PH-11017

TIP F

Dužina Šifra

1 m PF-10015

5 m PF-10025

TIP G

Dužina Šifra

1 m PG-10016

5 m PG-10026

Page 18: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

380

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

TIKKINAArt. PZ-E91HMAJednostavna vodootporna naglavna LED lampa, sa svetlošću do 80 lumena, i maksimalnom udaljenošću od 35 m. Široki snop za osvet- ljavanje neposredne blizine. Idealna za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu. Ima dva modaliteta osvetljenja, jedan predviđen za dugotrajno osvetljavanje (do 180 h) i drugi koji ima jači intenzitet osvetljenja (do 120 h). Jednostavna je za upotrebu – odabir moda- liteta osvetljenja vrši se lako i brzo, pritiskom na dugme. Podesiva traka oko glave može se prati.

Naglavna vodootporna lampa koja poseduje dva integrisana izvora svetlosti: jednu belu LED sijalicu visokog intenziteta osvetljavanja, i jednu crvenu LED sijalicu. Četiri modaliteta rada belog svetla: • Ambijentalni: 5 lm / 10 m / 100 h, • Za blizinu: 40 lm / 25 m / 8 h• Za kretanje: 110 lm / 50 m / 2 h• Boost: 160 lm / 60 m / 10 sCrvena LED sijalica obezbeđuje rezervno osvetljenje kako bi se sačuvao noćni vid ili može postati trepćuće svetlo kako bi se povećala bezbednost npr. u gradskim sredinama. Vrsta svetla (belo ili crveno) se bira pritiskanjem dugmeta na dve sekunde (poslednji korišćeni modalitet ostaje memorisan do sledeće upotrebe). Podesiva traka za glavu je dizajnirana tako da lampu drži čvrsto na glavi pri dinamičnim pokretima.

TIKKA PLUSArt. PZ-E97HNE

Ručna LED lampa zeleno-crne boje, sa 5 LED dioda od 5 mm. Osvetljava do 50 m. Dugotrajno osvetljavanje, do 245 h. Ku-ćište od gume. Koristi dve D baterije. Otporna na vlagu.

Naglavna lampa sa dve bistre LED lampe i jednom crvenom. Koristi 3 AAA baterije. Osvetljava do 16 m udaljenosti, do 73 h.

LED FLASHLIGHT 5

HEADLAMP 2+1 LED

Art. EM-P3865 Art. EM-P3507Ručna lampa crveno - crne boje. Kućište od kombinacije metala i gume. Sijalica 24V/0.75A PX 13.5 S. Koristi dve D baterije. Otporna na vlagu.

KRYPTON FLASHLIGHTArt. EM-P2266

NOVO! NOVO!NOVO!

Page 19: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

381

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

3M™ SCOTCHLITE™ REFLEKTUJUĆE TRAKEReflektujući detalji na odeći omogućavaju korisniku da poveća sopstvenu vidljivost u uslovima smanjene vidljivosti (što se najčešće dešava noću ali i u toku dana, npr. u slučaju lošeg vremena), što može značajno unaprediti njegovu bezbednost. Retro-reflektujuća tehnologija koja je korišćena u izradi ovih proizvoda, po-drazumeva upotrebu miliona malih staklenih sfera ili mikro-prizmi, koje reflektuju incidentnu svetlost i fokusiraju je unazad prema originalnom izvoru svetlosti. 3M™ Scotchlite™ reflektujuće trake se mogu ušiti na odela ili aplicirati putem procesa transfera toplote (filmovi). Reflektujuće trake tako postaju sastavni deo odela, koje se može prati na temperaturi do 60°C, do 30 puta (neki proizvodi mogu se prati i na višim temperaturama i sa većim brojem ciklusa pranja). Posebna pogodnost je činjenica da se pojedine trake mogu različito seći i oblikovati, do te mere da ih je moguće oblikovati u logotip Vaše kompanije, čime se dobijaju radna odela amblemirana visokovidljivim materijalom. Svi proizvodi su sertifikovani po standardu EN ISO 20471 (veoma uočljiva odeća).

Tehnologija staklenih sfera

Tehnologija mikro prizmi

3M™ 5510

3M™ 8906

Art. 3M-5510

Art. 3M-8906

Srebrna reflektujuća perforirana transfer traka (film). Poboljšano propuštanje vlage, komfor i mogućnost pranja. Dimenzije 50.8 mm x 200 m. Može se koristiti na radnoj odeći, na policijskim unifor- mama, na odeći za sport i rekreaciju kao i na svakodnevnoj odeći.EN ISO 20471

Srebrna reflektujuća traka, aplicira se ušivanjem. Sastav osnove - 70% poliester, 30% pamuk. Meka na dodir, veoma izdržljiva. Di-menzije 50.8 mm x 200 m, prikladna za korišćenje na radnoj odeći.EN ISO 20471

Srebrna reflektujuća transfer traka (film). Poboljšana otpornost na abraziju i hemikalije. Dimenzije 1.27 cm x 50 m. Može se koristiti na radnoj odeći, na policijskim uniformama, na odeći za sport i re- kreaciju i na svakodnevnoj odeći, na raznim artiklima za svako-dnevnu upotrebu (kišobrani, torbe, kape...) a može se i konverto-vati u željeni oblik.EN ISO 20471

Srebrna reflektujuća traka, aplicira se ušivanjem. Sastav osnove - 65% poliester, 35% pamuk. Veoma izdržljiva. Dimenzije 50.8 mm x 200 m. Može se koristiti na radnoj odeći, na policijskim uniforma-ma, na odeći i obući za sport i rekreaciju kao i na svakodnevnoj odeći i obući, na raznim artiklima za svakodnevnu upotrebu (kišo-brani, torbe, kape...) a može se i konvertovati u željeni oblik.EN ISO 20471

3M™ 8725

3M™ 8912

Art. 3M-8725

Art. 3M-8912

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

Page 20: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

382

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

EVA ŠTITNIK ZA KOLENOArt. HS-188

GUMENI ŠTITNIK ZA KOLENOArt. HS-088

ZIDNA APOTEKA TIP 1

PUNJENJE ZA ZIDNU APOTEKU TIP 1

Art. HS-082

Art. HS-0831

ZIDNA APOTEKA TIP 2

PUNJENJE ZA ZIDNU APOTEKU TIP 2

Art. HS-282

Art. Art. HS-2831

UDLAGA (LONGETA) KOMPLETArt. HS-285

Penasti, samoformirajući štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije Olza, Stanmore, Otto Schachner, Eland, Allyn, Emerton i druge.

Štitnik za koleno, amortizujuća mekana guma.

Zidna apoteka za prvu pomoć, do 10 ljudi, sa jednim punjenjem.

Punjenje za zidnu apoteku tip 1, do 10 ljudi.

Zidna apoteka za prvu pomoć, do 50 ljudi, sa jednim punjenjem.

Punjenje za zidnu apoteku tip 2, do 50 ljudi.

Komplet od 4 udlage (2 kom dužine 100 cm, 2 kom dužine 50 cm), za imoblizaciju. Žičani okvir prekriven sunđerom debljine 1 cm. Svaka udlaga u pojedinačnom pakovanju.

Page 21: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

383

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

PEŠKIRI U RAZNIM BOJAMAArt. HS-090Osnovna dimenzija 50 x 100 cm, osnovna gramaža 300 g. Do- stupni po porudžbini i u drugim, manjim ili većim, dimenzijama i gramažama, u različitim bojama.

Rinfuzno pakovanje raznobojnih pamučnih krpa, 10 kg.

PAMUČNE KRPE RINFUZArt. HS-070

PANOL PASTAArt. HS-027Pasta za čišćenje i pranje, sa abrazivom. Pakovanje 500 g. Koristi se za pranje zaprljanih ruku u industriji, radionicama i domaćinstvu, kao i za čišćenje kuhinjskog posuđa, keramičkih pločica i sanitarija.

Pucval za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta i površina (maši-na, delova, itd).

TARPAULIN STANDARD ZELENA

PUCVAL

TARPAULIN STANDARD PLAVA

Art. HS-076

Polietilenske, vodootporne folije, ojačani rubovi, težine 70 g, kori- ste se za prekrivanje u građevinskoj i automobilskoj industriji, u poljoprivredi, u privatne svrhe, itd.

Polietilenske, vodootporne folije, ojačani rubovi, težine 70 g, re- flektujuće površine za povećanu refleksiju sunca, metalne ringlice na razdaljini od 1 m, koriste se za prekrivanje u građevinskoj i auto-mobilskoj industriji, u poljoprivredi, u privatne svrhe, itd.

Art. PE-25006 2 x 3 mArt. PE-25015 3 x 5 mArt. PE-25024 4 x 6 mArt. PE-25040 5 x 8 m

Art. PE-25060 6 x 10 mArt. PE-25096 8 x 12 mArt. PE-25150 10 x 15 mArt. PE-25153 15 x 20 m

Art. PE-25180 2 x 3 mArt. PE-25195 2 x 8 mArt. PE-25182 3 x 5 mArt. PE-25184 4 x 6 m

Art. PE-25186 5 x 8 mArt. PE-25188 6 x 10 mArt. PE-25189 8 x 12 mArt. PE-25190 10 x 15 m

Page 22: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Upijači za reagovanje u akcidentnim situacijama prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. OREAD asortiman proizvoda za upijanje tečnosti pomaže u rešavanju problema izliva i kontroli zagađenja, samim tim pomaže i pri očuvanju životne sredine. Bezbedonosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veličinom akcidenta ili potrebama za njihovu prevenciju. Oprema se deli na upijače za naftu i naftne deri-vate i univerzalne upijače. Upijači se koriste u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, prilikom rada na rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprivredi, ADR kompanijama, marinama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.

ZAŠTITA ODIZLIVA TEČNOSTI

Page 23: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

385

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Upijači za ulje, jastučići, ploče i tubusi, kao i razni kompleti pogodni su za široki spektar primene, kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu. Ovi upijači su hidrofobni tj. odbijaju vodu a upijaju ulje i plutaju na vodi, čak i kada su već apsorbovali višestruko veću količinu prolivenog ulja od svoje sopstvene težine, što ih čini neprevaziđenim u kontroli i sanaciji akcidenata.

MSK 508 B KOMPLET Art. SPILL-OR1214Komplet za upijanje ulja u izdržljivoj torbi, predviđen za upijanje svih tečnosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 50 ploča, 8 zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 100 - 110 l, u zavisnosti od viskoziteta prolivene tečnosti.Dimenzije: 50 x 50 x 40 cmTežina: 8.1 kg

Komplet za upijanje ulja u izdržljivoj torbi, predviđen za upijanje svih tečnosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 20 ploča, 3 zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 35 - 45 l, u zavisnosti od viskoziteta prolivene tečnosti.Dimenzije: 50 x 50 x 20 cmTežina: 3.1 kg

MSK 203 B KOMPLET Art. SPILL-OR1213

Zmijice za prevenciju širenja izliva, kao i za apsorpciju. Polipropi- lensko punjenje je vodootporno i otporno na hemikalije, zadržava i upija izlive u različitim okruženjima čak i kada je zasićeno. Poli-esterski omotač je otporan na hemikalije i habanje, smanjuje po-javu prašine i zadržava tečnost čak i kada je zasićen. Apsorbuje izlive ulja i supstanci na bazi ulja bez apsopcije vode. Izuzetno su pogodne kao vid prevencije od izliva u proizvodnim pogonima i jedinicama gde se vrši pretakanje opasnih materija.Dimenzije: 122 x 7.5 cmApsorpcija: 134 l (po pakovanju)Težina: 8.4 kgKomada u pakovanju: 20

BARISOCK M BOOMS, UPIJAČI ,,ZMIJICE"Art. SPILL-OR180

Tubusi za zadržavanje i apsorpciju izliva na tlu i na vodi, sprečavaju širenje akcidenta i uspešno upijaju izlivene materije. Posebnost tubusa je ta da plutaju na vodi i sprečavaju širenje ulja na vodenoj površini istovremeno ga upijajući. Ista procedura primenjiva je i na čvrstim podlogama. Prednosti: • kanap proveden celom dužinom radi lakšeg postavljanja i

uklanjanja • jaki metalni prstenovi omogućavaju povezivanje tubusa u

lanac • izrazita moć upijanja čini čišćenje lakšim i bržim • polipropilensko punjenje je vodootporno i otporno na hemi-

kalije, zadržava i upija izlive u različitim okruženjima čak i kada je zasićeno

• čvrsti spoljni omotač čuva ih od prepreka i ostataka i čini ih savitljivim

• apsorbuju naftu i naftne derivate uključujući maziva i goriva bez apsorpcije vode

• mogu se koristiti na tlu ali takođe i plutaju i služe za sprečavanje širenja i za prikupljanje izliva na vodi

• jasno bele boje radi lakše uočljivosti u okruženju.Dimenzije: 300 x 13 cm Apsorpcija: 160 l (po pakovanju)Težina: 10 kgKomada u pakovanju: 4

BARIBOOM 4 MS BOOMS, UPIJAČI TUBUSI Art. SPILL-OR224

Page 24: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

386

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

DPPO R JASTUČIĆI ZA UPIJANJE Art. SPILL-OR210

AU 1000 GRANULE ZA UPIJANJE ULJA I HEMIKALIJA Art. SPILL-OR285

Jastučići za upijanje ulja su idealni za upijanje curenja i kapanja sa slavina, ventila, mašina i motora. Pakovanje sadrzi 20 komada jastučića za upijanje punjenih sa 100% polipropilenom za maksi-malnu apsorpciju.Dimenzije: 25 x 25 cmApsorpcija: 64 lTežina: 4 kgKomada u pakovanju: 20

PADEX 200 ME PLOČE / UPIJAČI Art. SPILL-OR55Ekonomični upijači prvenstveno namenjeni za apsorpciju lakih ulja a uz odbijanje vode. Ovi upijači će apsorbovati ulje iz vode i pogodni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Napravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploče su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajući čak i kada su zasićene uljem. Netok-sične, nereaktivne i brzo delujuće. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje težine.Dimenzije: 43 x 48 cmApsorpcija: 99 l (po pakovanju)Težina: 6 kgKomada u pakovanju: 200

AU 1000 granule za upijanje su siguran i brzo delujući apsorbent. Sve vrste tečnosti, hemikalija (osim hlorovodonične kiseline), vode i ulja izlivenih na čvrstu podlogu će biti brzo apsorbovane u po-roznoj strukturi apsorbenta. Zahvaljujući visokom stepenu ap-sorpcije, granule imaju veoma brzo dejstvo što znači da je inter-vencija brža i da je potrebno manje materijala za rešavanje izliva. AU 1000 je prirodan mineralni proizvod. Ne odbija vodu i ne pluta, prilikom primene nije klizav. Granule se mogu koristiti kako unutra tako i napolju jer imaju relativno velike čestice, mogu se koristiti preventivno kao i prilikom izvođenja radova. Idealne su za čišćenje industrijskih podova i za uklanjanje ulja sa prometnih delova u radnom okruženju.Apsorpcija: 9 l ulja (po pakovanju)Dimenzije čestica: 1-3 mmTežina: 9.5 kg (20 l)

PADEX 100 MEP PREMIUM PLOČE / UPIJAČI ZA ULJEArt. SPILL-OR51Premium ploče / upijači za ulje apsorbuju curenja i izlive čineći podove suvim i radno okruženje sigurnijim. Imaju polipropilensko jezgro i vrlo izdržljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih čini čvrstim i omogućava dobre apsorpcione karakteristike. Premium ploče/upijači su perforirani što omogućava širok spektar upo-trebe. Specifičan dizajn je posebno dobar za područja visoko fre-kventne upotrebe, crni sloj štiti ploče od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanuje i vidljive tragove zaprljanja. Premium ploče / upijači su idealni za upotrebu u fabrikama, garažama, labo- ratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem izliva nafte i naftnih derivata.Dimenzije: 43 x 48 cmApsorpcija: 90 l (po pakovanju)Težina: 5.78 kgKomada u pakovanju: 100

PADEX 100 ME PLOČE / UPIJAČI Art. SPILL-OR50Ekonomični upijači prvenstveno namenjeni za apsorpciju teških ulja a uz odbijanje vode. Ovi upijači apsorbuju ulje iz vode i po-godni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Na- pravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploče su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajući čak i kada su zasićene uljem. Netok-sične, nereaktivne i brzo delujuće. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje težine.Dimenzije: 43 x 48 cmApsorpcija: 99 l (po pakovanju)Težina: 6 kgKomada u pakovanju: 100

Page 25: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

WORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

387

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

Univerzalni upijači, kompleti, jastučići, ploče, tubusi i ubrusi pogodni su kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu. Širok spektar primene kao i odlična apsorpciona svojstva, čak i kada su već apsorbovali više- struko veću količinu prolivene tečnosti od svoje sopstvene težine, čine ih neprevaziđenim u kontroli i sanaciji akcidenata, kao i za svakodnevnu upotrebu u radnom okruženju.

BARIEX U UNIVERZALNE ZMIJICE ZA UPIJANJE ULJA, NAFTE, VODE I RASTVARAČAArt. SPILL-OR170Univerzalni tubusi/zmijice za apsorpciju, lake za oblikovanje i pri- menu oko mašina i izlivenog sadržaja. Polipropilensko punjenje vi-soke sposobnosti apsorpcije, za velike izlive. Poliesterski omotač, otporan na hemikalije i habanje, smanjuje podizanje prašine i zadržava tečnost čak i kada je zasićen. Apsorbuje i zadržava ulja, rashladne tečnosti, rastvarače, vodu i druge hemikalije. Apsorbent čini čišćenje bržim i lakšim.Dimenzije: 122 x 7.5 cmApsorpcija: 90 l tečnosti na bazi vode, 120 l tečnosti na bazi uljaTežina: 7.5 kgKomada u pakovanju: 20

Univerzalni jastučići za apsorpciju hemikalija, pogodni za curenja sa slavina, ventila, mašina i bilo kog drugog mesta gde se može očekivati kapanje ili curenje.Dimenzije: 25 x 25 cmApsorpcija: 48 l tečnosti na bazi vode, 64 l tečnosti na bazi uljaTežina: 4 kgKomada u pakovanju: 20

DPPU R UNIVERZALNI JASTUČIĆI ZA UPIJANJE HEMIKALIJAArt. SPILL-OR217

USK 508 B KOMPLET ZA UPIJANJE KISELINA I BAZAArt. SPILL-OR1222Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tečnosti. U izdržljivoj torbi, sastoji se od 50 univerzalnih ploča, 8 univerzalnih zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i jednog para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 75 - 110 lDimenzije: 50 x 50 x 40 cmTežina: 8.1 kg

Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tečnosti. U izdržljivoj torbi, sastoji se od 20 univerzalnih ploča, 3 univerzalne zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i jednog para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 32 lDimenzije: 50 x 50 x 20 cmTežina: 3.1 kg

Univerzalne maramice pogodne za čišćenje zaprljanih ruku i ma- njih površina. Sadrže neutralan sapun. Jedna strana maramica je mekana i nežna a druga gruba za lakše uklanjanje nečistoća. Mara-mice su perforirane radi lakše upotrebe.Dimenzije: 27 x 32 cmTežina: 1.1 kgKomada u pakovanju: 90

PADEX 100 UEP PREMIUM PLOČE/UPIJAČI Art. SPILL-OR25Premium univerzalne ploče / upijači za apsorpciju curenja i izlive čine podove suvim i radno okruženje sigurnijim. Imaju polipro-pilensko jezgro i vrlo izdržljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih čini vrlo čvrstim i omogućava dobre apsorpcione karakteristike. Premium Low univerzalne ploče / upijači su perforirani što omo-gućava širok spektar upotrebe. Specifičan dizajn je posebno do-bar za područja visoko frekventne upotrebe, crni sloj štiti ploče od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanuje i vidljive tragove zaprljanja. Premium univerzalne ploče / upijači su idealni za upotrebu u fabrikama, garažama, laboratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem hemikalija.Dimenzije: 43 x 48 cmApsorpcija: 67 l tečnosti na bazi vode, 90 l tečnosti na bazi uljaTežina: 5.78 kgKomada u pakovanju: 100

USK 203 B KOMPLET ZA UPIJANJE KISELINA I BAZA

JOHATEX O MARAMICE ZA ČIŠĆENJE RUKU

Art. SPILL-OR1221

Art. SPILL-OR5010

Page 26: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

ZAŠTITA, ČIŠĆENJEI NEGA KOŽE

STOKO® Skin Care je vodeća evropska kompanija na polju zaštite, čišćenja i nege kože koja već sedamdeset godina proizvodi preparate vrhunskog kvaliteta. Da bi pružio rešenje za problem obolevanja kože na radnom mestu, STOKO® Skin Care razvio je program koji ima tri koraka nege i zaštite kože. Zahvaljujući ovom programu, zaposleni imaju mogućnost da postignu efikasno čišćenje koristeći proizvode koji su prilagođeni koži čime se značajno smanjuje mogućnost pojave dermatitisa na radnom mestu.

PREDNOSTI U ODNOSU NA KLASIČNE PASTE ZA PRANJE RUKU- potrebna je minimalna količina za efikasno čišćenje, samim tim manja je i ukupna cena za

sredstva za čišćenje po zaposlenom- ne izazivaju suvoću, iritaciju i ogrubelost kože- nema sušenja i rasipanja kao kod klasičnih pasti što takođe smanjuje troškove- ne koriste silikatni pesak kao abrazivni agens već prirodne sastojke vrhunskog kvaliteta IZRAČUNAJTE UŠTEDU I PREDNOSTI I SAMI!

Količina standardnih sredstava za čišćenje po jednom zaposlenom godišnje je mnogostruko veća (npr. potrebno je preko stotinu kilograma obične paste za ruke od 500 g čiji je glavni sastojak silikatni pesak!) tako da je i cena koju biste platili za obična sredstva za čišćenje po jednom zaposlenom godišnje mnogostruko veća. Pri svemu tome, upotreba neodgovarajućih i suviše jakih sredstava za čišćenje dovodi do pojave oboljenja kože koja sprečavaju normalno obavljanje posla, samim tim i do gubitaka u poslovanju.

1. KORAK: ZAŠTITAPrvi korak u STOKO® Skin Care programu je nega kože pre posla koja se sprovodi zajedno sa upotrebom ličnih zaštitnih sredstava ili u situacijama kada nošenje rukavica nije moguće. Proizvodi namenjeni nezi kože pre posla se koriste u raznim granama industrije i na različitim radnim mestima i formulisani su da odgovore specifičnim zahtevima zaštite koja je potrebna pri obavljanju tih poslova.

2. KORAK: ČIŠĆENJEVreme predviđeno za ručak, pauze i period neposredno nakon završetka radnog vremena su pravi momenti za čišćenje. STOKO® Skin Care nudi širok dijapazon proizvoda za čišćenje ruku koji su veoma efikasni za upotrebu u različitim radnim sredinama. U bilo kojem okruženju i bilo koja vrsta prljavštine da je u pitanju, ovi proizvodi za čišćenje ruku nisu agresivni prema koži i pružaju vrhunske rezultate prilikom čišćenja.

3. KORAK: NEGAKada su ruke temeljno očišćene, vreme je za njihovu negu. STOKO® Skin Care regeneratori nadoknađuju izgubljenu vlažnost i prirodnu masnoću kože, osvežavaju je, vlaže i neguju čineći kožu glatkom i zdravom.

Page 27: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORAWORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

389

TRAVABON STOKO UNIVERZALArt. EST-34772

Krema za zaštitu ruku. Štiti ruke od ulja, metalne prašine, boja, ugljeničnih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi. Sadrži sup-stance koje sprečavaju prijanjanje prljavštine na kožu i koje omo-gućavaju lakše čišćenje posle rada. Krema ne sadrži ulja i silikon. Naneti kremu na ruke pre rada, kao i nakon rada, posle pranja ruku.

Krema za zaštitu ruku za rad u vlažnim i blatnjavim uslovima. Štiti, regeneriše i ojačava prirodnu barijeru kože koja je oštećena u kontaktu sa agresivnim supstancama zahvaljujući sistemu više-faznih emulzija (W/O/W emulzija), sadrži aktivnu supstancu Bisa- bolol ekstrakovanu iz kamilice kao i Hamamelis, prirodan agens za učvršćivanje kože, bez parfema i bez silikona. Naneti kremu na ruke pre rada.

Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vode-noj bazi. Kombinacija prirodnog voska i specijalne emulzije stvara zaštitni film na koži koji pruža zaštitu širokog spektra u većini rad-nih okruženja. Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez po-trebe za korišćenjem jakih sredstava za čišćenje. Pogodna je za sve tipove kože, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.

STOKO PROTECT+Art.

Sprej za zaštitu kože stopala. Dezodorans za kožu stopala sa esencijalnim uljima žalfije, ruzmarina i eukaliptusa koji potpo- mažu pri neutralizaciji neprijatnih mirisa koji se mogu pojaviti pri pojačanoj perspiraciji kože stopala. Sadrži i ekstrakt Hamamelis Virginiana koji sprečava preterano razmekšavanje kože i održava pore kože prohodnim. Budući da je na alkoholnoj bazi, prijatno osvežava stopala i pomaže u prevenciji gljivičnih infekcija, ne sadrži silikon. Pre nanošenja Stoko Foot Care spreja dobro oprati i osušiti stopala, zatim prsnuti jedan do dva puta na raširene prste stopala i na tabane, ujutru i uveče.

STOKO FOOT CAREArt. EST-32778

Art. EST-20854 100 mlArt. EST-22325 1000 ml

Art. EST-24661 100 mlArt. EST-24666 1000 ml

Page 28: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORAWORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

390

SOLOPOLArt.

STOKO HAIR & BODY

STOKOSEPT GELArt. EST-30806Stokosept Gel je alkoholni gel za higijensku dezinfekciju ruku prema standardu EN 1500. Pogodan je za zaštitu protiv bakterija, gljivica i virusa (uključujući AH1N1). Proizvodi se bez parfema i veštačkih boja. Sadrži glicerin i pantenol pa se koristi za negu ruku kao i za očuvanje vlažnosti.

SLIG SPECIAL

Pasta za čišćenje jako zaprljanih ruku. Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugalj, itd. Sadrži ASTOPON®, izuzetno blag biološki abrazivni agens od fino samlevene orahove ljuske, aloe veru kao i prirodne sastojke koji održavaju vlažnost kože. Sadrži i EUCORNOL® koji sprečava pojavu iritacije kože, ima blago kiselu pH vrednost koja pomaže pri zaštiti kože od gljivičnih i bakterijskih infekcija, bez rastvarača. Staviti malu količinu paste na suve za- prljane ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.

Gel za pranje tela i kose. Tečno sredstvo pogodno za čišćenje celog tela i za pranje kose, prijatno parfimisano, sadrži blag balzam koji neguje kožu i koji pomaže da se kosa lakše raščešlja nakon pranja. Ima blago kiselu pH vrednost koja pomaže pri zaštiti kože od gljivičnih i bakterijskih infekcija, ne peni prilikom pranja što sprečava oticanje kože koje se može pojaviti prilikom česte upo-trebe standardnih sapuna.

Art. EST-33279 250 mlArt. EST-33282 2000 ml

Art. EST-33366 250 mlArt. EST-29126 2000 ml

Specijalna pasta za čišćenje jake kontaminacije. Uklanja boju na uljnoj bazi, lak, smolu, lepkove. Sadrži ASTOPON®, izuzetno blag biološki abrazivni agens od fino samlevene orahove ljuske i rastvarač, blago kisela pH vrednost koja pomaže pri zaštiti kože od gljivičnih i bakterijskih infekcija, bez konzervansa, ne peni. Staviti malu količinu paste na suve zaprljane ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke. Koristiti samo za čišćenje ruku. Izbega-vati kontakt sa plastikom.

Art. EST-81901 250 mlArt. EST-81907 2000 ml

Proizvodu SOLOPOL® ECO’LINE je dodeljena EU ECO LABEL, oznaka za proizvode koji nemaju štetan uticaj na okolinu i koji promovišu podizanje ekološke svesti.

Page 29: BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORA

BEZBEDNOST I HIGIJENA RADNOG PROSTORAWORKPLACE SAFETY AND HYGIENE

391

STOKO SOFT+CARE

STOKOLAN

Krema za negu ruku. Specijalno razvijena krema za posebne potrebe nege ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresiv- nim supstancama. Koži obezbeđuje neophodna ulja i vlažnost čime po pomaže proces regeneracije. Brzo se upija, neguje kožu i čini je glatkom, ne sadrži silikon. Ocenjena je u skladu sa HACCP standardima, ne utiče na kvalitet i upotrebljivost hrane (neparfimisana verzija).

Krema za negu ruku. Krema koja se koristi za negu ruku posle čišćenja. Sadrži kreatin koji podstiče proizvodnju lipida u koži, sadrži i glicerin i ureu koji intenzivno hidriraju kožu. Krema se posle nanošenja brzo upija i ne ostavlja neprijatan, masan trag na koži, parfimisana je, ne sadrži silikon i može se upotrebljavati i za negu lica i tela.

Art. EST-30946 100 mlArt. EST-31841 1000 ml

Art. EST-100Dispenser za boce od 1000 ml i 2000 ml, tvrdo plastično kućište. Lako se dopunjuje, pouzdan za korišćenje, pogodan za upotre-bu i u kupaonicama. Veoma ekonomičan jer omogućava pre-cizno doziranje proizvoda za zaštitu, čišćenje i negu kože čime se ostvaruje značajna ušteda.

VARIO ULTRAArt. EST-85484 100 mlArt. EST-22326 1000 ml