Betonske konstrukcije Vezba 14

  • View
    247

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Betonske konstrukcije Vezba 14

BETONSKE KONSTRUKCIJEVEBA br. 1 - Uvod - Pravila za armiranje - Sidrenje i nastavljanje armature

UVODCILJ PROJEKTOVANJASA ZADOVOLJAVAJUIM STEPENOM SIGURNOSTI KONSTRUKCIJA TREBA DA IZDRI OPTEREENJA I DEFORMACIJE TOKOM IZGRADNJE I UPOTREBE, DA IMA ADEKVATNU TRAJNOST I OTPORNOST NA SPOLJANJE UTICAJE. SAM PRORAUN NE GARANTUJE SIGURNOST I TRAJNOST. PODJEDNAKO VANI SU I KVALITET MATERIJALA, KONTROLA I NADZOR TOKOM IZGRADNJE KONSTRUKCIJA TREBA DA JE EKONOMINA ZA IZGRADNJU, ODRAVANJE I SANACIJE

NEARMIRANI BETONPonaanje nearmiranog betona pri optereenju Kako spreiti lom nakon otvaranja prsline?

ARMATURAStatika armatura poduna,kosa i poprena Konstruktivna armatura

ARMIRANI BETONPoetak primene sredina 19 veka ta nosi beton, a ta armatura? Kako se obezbeuje zajedniki rad betona i elika?Prirodna hrapavost elika Hemijska adhezija Termiki koeficijent irenja priblino isti Zatita od korozije

PREDNOSTIVelika primena u svim oblastima graenja Oblikovanje, ugraivanje, montaa Trajnost, odravanje, sanacije Dinamika optereenja Prednaprezanje Poar otpornost na kratkotrajne visoke temp.

NEDOSTACIVelika sopstvena teina Oteana gradnja u zimskim mesecima Prsline Poar Izolaciona svojstva

PRAVILA ZA ARMIRANJEVRSTE ELIKA ZA ARMIRANJEGA 240/360 (5 32) RA 400/500-1(R6 R40) RA 400/500-2(R6 R40) MAG 500/560 MAR 500/560 BI 680/800

PRAVILA ZA ARMIRANJEZatitni sloj betona do armature obezbeuje : Zatitu armature od korozije Neophodnu adheziju izmeu betona i elika Tip sredine u kojoj se nalazi AB: Slabo agresivne ao=1.5cm ploe, zidovi ao=2.0cm grede, stubovi Srednje agrersivne (ao + 0.5cm) Jako agresivne (ao + 1.5cm)

PRAVILA ZA ARMIRANJERASPORED ARMATUREIST RAZMAK IPKI SIMETRIJA

RASPOREIVANJE ARMATURE U PRESEKUVARIJANTE SA POJEDINACNIM I GRUPISANIM IPKAMA

2.5

4.73

3.2

5.3

3.2

4.2

4.6 3x5.2

5.3 5.4 5.4

5.3 5.4 5.4

3.2

3.2

4.6

20.8 30

4.6

2.5

6.4 8.6 30

8.6 6.4

6.4 8.6 30

8.6 6.4

3.9

4.6

3.2

6.4

4.4

10.4

4.4

7.6 8.8

4.4

7.6 8.8

8.3

3.9

7.1 7.9 7.9 7.1 30

3.9

5.3 9.7 30

9.7 5.3

7.6

14.8 30

7.6

4.4

6

4.4

3.2

3.2

3

RASPOREIVANJE ARMATURE U PRESEKUVARIJANTE SA POJEDINACNIM I GRUPISANIM IPKAMA

2.5

4.33

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

4.15

4.75 11

5.85 6.1 6.1

3.6

5.85 8.6

7.1 8.6

3.6

2.5 3

4.75

20.5 30

4.75

5.85 6.1 6.1 6.1 5.85 30

5.85 6.1 6.1 6.1 5.85 30

7.1 7.9 7.9 7.1 30

3.6

6.65

2.8

3.73

4

8.8

3.2

6

6.4 6.8 6.8

5.2 5.8 5.8

3.6

5.8 6.4 6.4

7.1 8.6

3.6

3

2.8

5.85 9.15 9.15 5.85 30

5.2

19.6 30

5.2

7.8

14.4 30

7.8

5.8 9.2 30

9.2 5.8

3.2

4

3.2

4

3.6 3.6

3.6

3.6

RASPORED ARMATURE U PRESECIMA RAZLICITE IRINE

PRAVILA ZA ARMIRANJEOBLIKOVANJE ARMATUREPRAVE IPKE IPKE SA KUKAMA PRAVILA ZA POVIJANJE

SIDRENJE ARMATURETA JE SIDRENJE ARMATURE? Sila zatezanja iz armature se postepeno prenosi na okolni beton OD KOJIH FAKTORA ZAVISI DUINA SIDRENJA ? Poloaj ipke u elementu, vrsta elika Marka betona i prenik ipke armature TA SU NAPONI PRIJANJANJA ? Adhezija Trenje

SIDRENJE ARMATUREIz uslova ravnotee

:

v ls = 4 u p

SIDRENJE ARMATURE a ,ef ls ,ef = ls ls a =1 = 23

ls , min = 0.5ls 10 15cm

NASTAVLJANJE ARMATURENA PREKLOP ZAVARIVANJEMSUEONO NA PREKLOP PODVEZICE

NASTAVLJANJE ARMATURE

l p = 1 ls ,ef

ls ,15 ,20cm 2

MAKSIMALNI PROCENTI NASTAVLJANJA ZATEGNUTE ARMATURE100% za RA,