of 6 /6
BETON KOJI TEČE...

BETON KOJI TEČE

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BETON KOJI TEČE

Cemex Evolution brosura 2021 A5 v2a.cdrPruajui usluge na globalnim trištima, CEMEX razvija nova, uinkovitija rješenja za graevinsku industriju promovirajui pri tome odrivu budunost.
CEMEX Hrvatska je vodei proizvoa graevinskih materijala u regiji s bogatim iskustvom isporuke materijala i graevinskih rješenja za itav niz razliitih projekata.
Svoje betone isporuujemo na razliita gradilišta poevši od malih, na kojima se odjednom betonira koliina betona koja je esto manja od koliine koju moe prevesti jedan mikser, pa do gradilišta na kojima se vrše cjelodnevna betoniranja velikih zapremina betona, bez prekida. Svojom strunošu i fleksibilnošu prilagoavamo naše proizvode potrebama kupca.
Inovacije u betonu
Samozbijajui i lakozbijajui betoni su vrlo tekui, ne segregiraju se, lako se ugrauju te ispunjavaju oplatu, popunjavaju šupljine i prolaze oko gusto postavljenih šipki eline armature i to sve bez ili s vrlo malo vibriranja.
Samozbijajui beton je idealan za primjenu kod gusto armiranih presjeka ili za betoniranje sloenih oblika kakve inae ne bi bilo mogue betonirati. Obzirom da samozbijajui beton tee s jedne toke (kod vrlo velikih elemenata se moe zahtijevati više toaka), da se razlijeva i slijee (sam zbija) te obzirom da je upotreba ureaja za zbijanje nepotrebna, betoniranje se vrši s manje radne snage i u kraem vremenu nego kod betoniranja klasinim betonom i klasinom tehnologijom. U trišnim prilikama koje su zahtjevnije nego ikad te uz iznimno jaku konkurenciju, s kratkim rokovima i još manjim marama, brzina i uinkovitost kojima se štedi vrijeme su presudne. CEMEX-ovo
_rješenje Evolution samozbijajui i lakozbijajui betoni pomau ostvariti uštede vremena i troškova radne snage.
POVEANA PRODUKTIVNOST ZNAI POVEANU ISPLATIVOST
Isplativost upotrebe Evolution betona je posljedica svojstava proizvoda koji pojednostavnjuju ugradnju, izlijevanje, zbijanje i završnu obradu betona.
Evolution skrauje vrijeme izgradnje i štedi novac.
Specijalni beton Evolution je samonivelirajui i samozbijajui. Štedi novac ulijevanjem betona u temelje i podove s jedne toke (kod vrlo velikih elemenata se moe zahtijevati više toaka) smanjujui zahtjev za kvalificiranom radnom snagom te ujedno štedei vrijeme. Nema potrebe za skupom opremom za vibriranje. Tako se ostvaruju dodatne uštede te smanjuju troškovi povezani s eliminacijom buke na gradilištu. Korištenje Evolution betona moe omoguiti glatku površinu kojoj je potrebna minimalna dorada (ovisno o oplati i postavljanju) što dodatno smanjuje troškove. Sve nabrojane uštede mogu više nego nadoknaditi troškove korištenja betona visokih performansi, takozvanih specijalnih betona.
Tenost
Brzina
Ekonominost
Tajna Evolution betona je karakteristina lakoa teenja koja pomae izvoaima radova te statiarima. Najvanije karakteristike Evolution betona su lakša ugradivost, due odravanje obradivosti tijekom vremena, završni izgled i ekonominost.
Niska viskoznost i visoka tenost omoguuju izvoaima izvrsnu sposobnost punjenja. Evolution tee ravnomjerno, ispunjavajui sve prostore u oplati samo vlastitom teinom, ne ostavljajui praznine. Beton tee izmeu armaturnih šipki i drugih prepreka. Evolution zadrava stabilnost u svim uvjetima i ostaje homogen tijekom transporta i ugraivanja. Evolution je samozbijajue, samonivelirajue rješenje problema koje omoguuje gladak izgled površine uz istodobno unaprjeenje uvjeta zdravlja i sigurnosti na gradilištu. Uz sve ove prednosti dolaze i vrhunska vrstoa i brzo postavljanje koje ubrzava završetak radova.
arh
Lako ugradivi beton za izvedbu arhitektonskih vidnih betona
Evolution ARH se odlikuje iznimno dobrim klizanjem po oplati formirajui uz oplatu glatku površinu betona s minimalnim sadrajem pora i rupica. Pri tome se koristi minimalna energija za ugradnju. Beton se lako pumpa i potreban je manji broj ljudi za ugradnju. Ovaj beton po potrebi moe biti proizveden i s pigmentom u boji prema elji kupca.
Tipina primjena:
• zidovi i stupovi koji se nee bukati • završne fasade objekta
TEHNIKA SPECIFIKACIJA
Razred konzistencije S4 – S5
INOVATIVNA RJEŠENJA U BETONU
Konstrukcijski samozbijajui beton za najsloenije konstrukcijske elemente
Evolution SCC s lakoom ispunjava prostore u oplati i oko eline armature najsloenijih konstrukcijskih elemenata. Moe se izlijevati u oplatu s jednog mjesta. Obzirom da je samozbijajui, nema potrebe za dodatnim zbijanjem.
Tipina primjena:
• armiranobetonski stupovi i grede · • AB zidovi • gusto i vrlo gusto armirani armiranobetonski presjeci
TEHNIKA SPECIFIKACIJA
Razred konzistencije Sf1 – SF3
Podruje primjene - gusto armirani presjeci - ploe, zidovi, grede, stupovi
CEMEX Hrvatska d.d. F. Tumana 45, 21212 Kaštel Suurac tel: 021 201 111 [email protected] www.cemex.hr
Copyright © 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd., Switzerland, All Rights Reserved
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6