Beton Armat - Indrumator Proiect

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  1/78

  PROIECT BETON ARMAT‐ ÎNDRUMĂTOR  –

  Partea 1. 

  Elaborat de 

  Conf.dr.ing. NAGY‐GYÖRGY Tamástamas.nagy‐[email protected]

  Șl.dr.ing. FLORUȚ Codruț

  [email protected]

  ‐ 2015 ‐

  ‐V2‐

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  2/78

  BIBLIOGRAFIE

  • SR EN 1992-1-1: 2004, Proiectarea structurilor de beton, Partea 1-1: Reguli generale pentru clădiri (+AC:2008)

  • SR EN 1992-1-1/NB: 2008, Proiectarea structurilor de beton, Partea 1-1: Reguli generale pentru clădiri. Anexa

  Națională

  • EN 1992-1-1: 2004, Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

  • SR EN 1991-1-1:2004, Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale (+ NA:2006)

  • P 100-1/2013, Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri

  • NE 012/1-2007, Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat.

  Partea 1: producerea betonului

  • Cadar I., Clipii T., Tudor A., Beton Armat (ed. II), Ed. Orizonturi Universitare, 2004, ISBN 973-638-176-5

  • Kiss Z., Oneț T., Proiectarea structurilor de beton armat după SR EN 1992-1, Ed. Abel, 2008, ISBN 973114070-0• Postelnicu T., Zamfirescu D., Damian I., Morariu E., Proiectarea seismică a structurilor de beton armat,

  EDITStructural, 2013

  • Mosley W.H., Burgey J.H., Hulse R., Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Sixth Edition, 2007, ISBN:

  9780230500716

  • Nilson A., Darwin D., Dolan Ch., Design of Concrete Structures (13th Ed.), McGraw-Hill Co, 2004, ISBN 0-07-248305-9

  • Newman J., Choo B. S., Advanced Concrete Technology SET, Ed. Elsevier Science, 2003, ISBN-13:

  9780750656863

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  3/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

  - ELEMENTE STRUCTURALE, CU ROL DE REZISTENŢĂ

  - PLACA ŞI GRINZILE (DISPUSE PE UNA SAU DOUĂ DIRECŢII, PE CARE REAZEMĂ PLACA)

  - ELEMENTE NESTRUCTURALE, DE PROTECŢIE- FINISAJE, PARDOSELI, IZOLAȚII (TERMICE, ACUSTICE, HIDRO-).

  GRINZI PRINCIPALE   CONSTITUIE ÎN ACELAŞI TIMP GRINZI DE CADRUGRINZI SECUNDARE   SE DISPUN PERPENDICULAR PE GRINZILE PRINCIPALE, ASTFEL

   ÎNCÂT SĂ FIE ECHIDISTANTE (PE CÂT POSIBIL) ŞI DISTANŢADINTRE AXELE LOR SĂ FIE

   ÎN CAZUL PLĂCII ARMATE PE O DIRECŢIE, RAPORTULDIMENSIUNILOR UNUI OCHI DE PLACĂ RESPECTĂ CONDIŢIA:

   

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  4/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

  - Planşeul realizat monolit este o structură spaţială, deoarece, prin intermediulbetonului şi al armăturilor din oţel, se creează o legătură între elementele

  componente.

  - Calculul unei structuri spaţiale este destul de dificilă, de aceea în proiectare sepermite calculul separat  al fiecărui element de rezistenţă,   ţinând seama de

  modul în care se transmit încărcările verticale spre reazeme. Astfel,  se poate admite  că placa (pl) se descarcă pe grinzile secundare (gs),grinzile secundare se descarcă pe grinzile principale (GP) şi pe stâlpi (ST), iar grinzile principale împreună cu stâlpii formează cadre, care transmit încărcările lafundaţii (F) şi teren.

  Pl → gs → cadre = GP + ST → F → teren

  Traseul încărcărilor indică ordinea în care trebuie calculate elementele de rezistenţă, adică se începe cucalculul plăcii, apoi se calculează grinzile secundare ş.a.m.d.

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  5/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

  n x B

        L

        L

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  6/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  7/78

  PLAN COFRAJ PLANȘEU

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  8/78

  8

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  9/78

  9

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  10/78

  10

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  11/78

  11

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  12/78

  12

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  13/78

  13

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  14/78

  14

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  15/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

  ETAPELE PROIECTĂRII

  - PREDIMENSIONAREA: alegerea dimensiunilor secţiunii elementelor derezistenţă pe baza recomandărilor, astfel încât să corespundă şi altor criteriidecât cele de rezistenţă;

  - CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR: determinarea încărcărilor de calcul,cunoscând dimensiunile elementelor de rezistenţă şi alcătuirea părţilor nestructurale, destinaţia şi amplasarea construcţiei;

  - STABILIREA SCHEMEI STATICE DE CALCUL  pe baza deschiderilor decalcul ale elementelor;

  - CALCULUL STATIC: determinarea efectelor celor mai defavorabile ale

   încărcărilor de calcul ce acţionează pe schema statică admisă. Se poate facecu programe de calcul automat sau manual, cu metode aproximative;

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  16/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  1. ALCĂTUIREA PLANŞEULUI

  ETAPELE PROIECTĂRII (continuare)

  -PROIECTAREA PROPRIU-ZISĂ, prin următoarele etape:

  -   definitivarea secţiunii de beton a elementului, pe bazarezultatelor calculului static şi a caracteristicilor materialelor folosite;

  -   calculul ariilor de armătură   şi   stabilirea dispunerii   acestor armături;

  - desenul de execuţie, care cuprinde planul cofraj (conturul interior al cofrajului) şi dispunerea armăturilor, detaliile de armare, consumulde materiale (volum de beton şi extras de armătură).

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  17/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  2. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANŞEULUI

  PALCA

  DACĂ DA   PLACĂ ARMATĂ PE O SINGURĂ DIRECȚIE

  (Conf. P100-1/2013, # 5.10)

  h pl  = M x 10 mm

  l = interax 

     /35 80 h pl 

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  18/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  2. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANŞEULUI

  GRINZI

  bmin  = 200 mm

  h, b = M x 50 mm

  L = interax 

  DIMENSIUNI RECOMANDARE

   ÎNĂLȚIME

  Minim, hminL/(12…15) ‐ grinzi principale

  L/20  ‐ grinzi secundare

  Optim,  hopt L/(8…12) ‐ grinzi principaleL/(12…15) ‐ grinzi secundare

  LĂȚIME   h/b = 1.5 … 3 ‐ secțiune dreptunghiulară

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  19/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  2. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANŞEULUI

  STÂLPI (se alege)

  bST  = (bGP  +5cm) ≥ 350 mm

  hST  ≈ 1,2 bST 

  h, b = M x 50 mm

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  20/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

  ACȚIUNE CARACTERISTICI EXEMPLE

  PERMANENTE 

  Variația în timp este 

  neglijabilă

  Greutate proprie: elemente structurale,

  finisaje, etc.

  VARIABILE  Variația în timp este 

  importantă

   Încărcări rezultate din utilizarea clădirii (utile)

  Vânt

  Zăpadă

  ACCIDENTAL  Intensitate mare, timp 

  redus de acțiuneSeism 

  Explozii

  Valoarea de calcul   Coeficient 

  parțial de siguranță

  Valoarea caracteristică

  a acțiunii

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  21/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

   ÎN GENERAL, ACESTE ÎNCĂRCĂRI POT FI CONSIDERATE   UNIFORMDISTRIBUITE PE SUPRAFAŢA PLĂCII ŞI SUNT EXPRIMATE ÎN kN/m2.

  SE DETERMINĂ VALORILE  CARACTERISTICE   (k ) ALE ÎNCĂRCĂRILOR, APOI CELE DE CALCUL (d ).

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  22/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

   ÎNCĂRCĂRILE PERMANENTE CARACTERISTICE :   gk

  ‐ GREUTĂȚILE PROPRII

  - PLACA B.A.

  - TENCUIALA

  - PARDOSEALA

  - Asfalt

  - Mozaic

  - Dale

  - Plăci bet.

  P

  , ,

  ,   2 

  ,   2

   

  ,   2

   

  ,   2 

  ,

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  23/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

  MATERIALE  Greutate specifică

  ρ [kN/m3

  ]BETOANE

  Beton armat 25.0

  FINISAJE

  Mortar de ciment 21.0

  Mortar ciment‐var 19.0

  Mortar de var 17.0

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  24/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

   ÎNCĂRCĂRILE VARIABILE CARACTERISTICE :   qk 

  ‐ UTILE

  ‐ CATEGORIA DE UTILIZARE

  ‐ PEREȚI DESPĂRȚITORI

  (din SR EN 1991‐1‐1:2004)

  ,,

  ,

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  25/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

   ÎNCĂRCĂRILE PERMANENTE DE CALCUL

   ÎNCĂRCĂRILE VARIABILE DE CALCUL

  TIPUL  ÎNCĂRCĂRII

    COEFICIENȚII PARȚIALI DE SIGURANȚĂ AI ACȚIUNILOR

  γ F 

   ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE

    γ g = 1.35

   ÎNCĂRCĂRI VARIABILE   γ q = 1.50 

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  26/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  3. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

  GRUPAREA ÎNCĂRCĂRILOR

  -În proiectare, acţiunile de calcul se grupează astfel încăt să producă efectelecele mai defavorabile asupra structurii.

  -Grupările sunt specifice stărilor limită la care se face verificarea.

  - Pentru dimensionarea secţiunilor de beton şi de armătură, verificarea se facela stările limită ultime (SLU)

  Forma generală cf. CR 0, cap. 4.3 (!): ,1 0, ,  

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  27/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  4. CALCULUL STATIC AL PLĂCII

  STABILIREA SCHEMEI STATICE

  - Placa armată pe o direcţie poate fi înlocuită pentru determinarea eforturilor (încazul de faţă momente încovoietoare şi forţe tăietoare) cu o fâşie de placă de1,0 m lăţime, decupată pe direcţia scurtă a plăcii, adică direcţia pe care sedescarcă placa. Din punct de vedere static, această fâşie se asimilează

  cu o grindă continuă.

  - Reazemele plăcii sunt grinzile secundare, deschiderile plăcii :

  - deschiderea interax:- deschiderea de calcul, utilizată la calculul static :

  Unde (lumina) este distanţa măsurată între feţele interioare alereazemelor ce delimitează o deschidere.

  0

  0

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  28/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  4. CALCULUL STATIC AL PLĂCII

  STABILIREA SCHEMEI STATICE

  -Placa reală se înlocuieşte cu o grindă continuă cu deschiderile , încărcată

  cu o încărcare liniară   [kN/m] 

  Curbe înf ășurătoare: 

  gd,gs/qd,gs = 0,5

  gd,gs /qd,gs = 5

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  29/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  4. CALCULUL STATIC AL PLĂCII

  STABILIREA SCHEMEI STATICE

  ‐ Placa reală se înlocuieşte cu o grindă continuă cu deschiderile , încărcată

  cu o încărcare liniară   [kN/m] 

  14

  ← curbe înf ășurătoare

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  30/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REZISTENŢE CARACTERISTICE ŞI DE CALCUL

  BETONUL

  Calitatea betonului este definită de clasa de rezistenţă a betonului, care este

  rezistenţa caracteristică la compresiune pe cilindri

  Clasa betonului

  Rezistenţa de calcul la compresiune a betonului

  Clasa betonului se va alege în funcție de clasele de expunere conf. NE 012/1-2007.

  ARMĂTURA

  Rezistenţa de calcul al oțelului

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  31/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REZISTENŢE CARACTERISTICE ŞI DE CALCUL

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  32/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  DEFINITIVAREA GROSIMII PLĂCII

  Secţiunea de calcul a plăcii

  Modul de armare al plăcii  popt  (%)  pentru armături cu 

   f yk  = 400 … 500 N/mm2  f yk  = 300 … 400 N/mm

  2

  ‐ Pe o direcție   0,25 … 0,50 0,30 … 0,60

  ‐ Pe două direcții   0,20 … 0,50 0,25 … 0,50

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  33/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  DEFINITIVAREA GROSIMII PLĂCII

  Verificarea înălțimii alese (necesare)

  MEd   ‐ momentul încovoietor maxim rezultat din calculul static

  b = 1000 mm

  sau   μ = f( ω) din tabel, unde

  , în funcție de   popt 

   

    100 

    

  1 0.5

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  34/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  DEFINITIVAREA GROSIMII PLĂCII

  Calculul grosimii plăcii necesare

  unde

  ,         ∅/2

      ∆

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  35/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  DEFINITIVAREA GROSIMII PLĂCII

  Calculul grosimii plăcii necesare

  !!!!!!!!! În func ț ie de CLASA DE EXPUNERE 

  și CLAS  Ă STRUCTURAL Ă ( EN 1992-1-1:2004, # 4.4 )

  (cf. SR EN 1992-1-1/NB)

    h p = M x 10 mm

    max , ; , ;10 ,   ∅  ∅   0.1 2

  din aderență

  din durabilitate

  ,   10 25 ∆   5  

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  36/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  ACOPERIREA DE BETON

    , ; , ; 10  

  ,   ∅  

  Ă

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  37/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  ACOPERIREA DE BETON

    , ; , ; 10  

  Ă

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  38/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  DEFINITIVAREA GROSIMII PLĂCII

  Dacă

   

  OK

  Dacă

    RECALCULARE ÎNCĂRCĂRI MOMENTE

   

  DEFINITIVARE GROSIME PLACĂ

  ,

    ,

  ,   ,

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  39/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ

   Înălţimea utilă efectivă:

   

     2          

   

   

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  40/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REGULI CONSTRUCTIVE – armături principale cu bare legate(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)

  bare drepte

  plase sudate

   ,   0.26   0.0013

   

   ,   0.04   1.5   200   . .   80 ∅   0.1 2∅   6 

  ∅   5 

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  41/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REGULI CONSTRUCTIVE – armături principale cu bare legate

  (SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)- La marginea plăcii

  - Perpendicular pe grinda principală  ,   25%, ,   ∅6/ ..       l    o

        G      P gs

  gsgs

  gs

  lo /4

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  42/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REGULI CONSTRUCTIVE – armături secundare (repartiție)

  (SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)= min 20% As

    2.5   300 . .

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  43/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  REGULI CONSTRUCTIVE – plase sudate

  (SR EN 1992-1-1/ Cap. 9)- La marginea plăcii

  - Perpendicular pe grinda principală  ,   50%, 

   ,,   ∅5/150      l    o      G      P gs

  gsgs

  gs

  lo /4

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  44/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCIIALCĂTUIREA PLĂCII  – cu bare legate ridicate

  5.58cm2

  4.52cm2

  3.50cm2

  3.50cm2

  I PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  45/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCIIALCĂTUIREA PLĂCII  – cu bare legate ridicate

  5.58cm2

  4.52cm2

  3.50cm2

  3.50cm2

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  46/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCIIALCĂTUIREA PLĂCII  – cu bare legate drepte

  5.58cm2

  4.52cm2

  3.50cm2

  3.50cm2

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  47/78

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

  5. DIMENSIONAREA PLĂCIIALCĂTUIREA PLĂCII  – cu plase sudate

  I. PROIECTAREA UNEI PLĂCI MONOLITE DE BETON ARMAT 

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  48/78

  5. DIMENSIONAREA PLĂCII

  VERIFICAREA PLĂCII LA FORȚĂ TĂIETOARE

   În general, în cazul plăcilor subţiri obişnuite, armarea rezultă din calculul la încovoiere, nefiind nevoie de armături la forță tăietoare.Pentru verificarea acesteia,

  ,

  ,   0.18/

    1   200

    2.00 

   

      0.02

   

  ,   , 100  13  

  0.035 ∙ 3/2 ∙ 1/2 ∙  

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  49/78

  1. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

        G      P

  gs

  gs

  gs

        G      P

  B

  l o gsbGP   bGP

  bgs

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  50/78

  1. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

       G

       P

  gs

  gs

  gs

       G

       P

  B

  l o gsbGP   bGP

  P

    , , Q    , ,

  bgs

  , , ,

  ESTE  ÎNCĂRCARE TOTALĂ !!!

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  51/78

  2. CALCULUL STATIC AL GRINZII SECUNDARE

  STABILIREA SCHEMEI STATICE

  ‐ Grinda secundară se va calcula ca o grindă continuă, cu deschiderile de

  calcul , reazeme fiind grinzile principale.   0,  

  11

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  52/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

   

  As1 ‐   Pas 1 

  As1 ‐ Pas 2 

  As1 ‐   Pas 1 

  As2   = minimum dintrearmăturile obținute încâmpurile adiacente din

  Pas 1 (aici din M1 și M2)

  As1 ‐ Pas 2 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  53/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  DEFINITIVAREA ÎNĂLȚIMII GRINZII SECUNDARE

  Verificarea înălțimii alese (necesare)

  MEd   ‐ momentul încovoietor maxim rezultat din calculul static

  bgs   ‐ din predimensionaresau   μ = f( ω) din tabel, unde

  , în funcție de   popt  ≈ 1.2 … 1.8 

   

    100 

    

  1 0.5

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  54/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  DEFINITIVAREA ÎNĂLȚIMII GRINZII SECUNDARE

  Calculul înălțimii necesare

      ∆

   

      ∅ /2    long etr C nom,long

  d sC nom,etr 

    max , ; ,   ∅ ∆   10

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  55/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  ACOPERIREA DE BETON

    , ; , ; 10 aderență   durabilitate

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  56/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  ACOPERIREA DE BETON

    , ; , ; 10  

  ,   ∅  ∅   20 … 25

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  57/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  ACOPERIREA DE BETON

    , ; , ; 10  

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  58/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  DEFINITIVAREA ÎNĂLȚIMII GRINZII SECUNDARE

  Calculul înălțimii necesare

    hgs = M x 50 mm după care verificare hgs /bgs =1,5 … 3,0  ??? 

  ,

   

   

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  59/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  DEFINITIVAREA ÎNĂLȚIMII GRINZII SECUNDARE

  Dacă

    OK

  Dacă

    RECALCULARE ÎNCĂRCĂRI MOMENTE

    DEFINITIVARE ÎNĂLȚIME GRINDĂ

  ,   ,

  ,   ,

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  60/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ ÎN CÂMP

   

  secțiune T simplu armată

  Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff ) depinde de dimensiunile inimii și ale plăcii,de tipul de încărcare considerat, de deschidere, de condițiile de reazem și de armareatransversală.

  Lățimea activă a plăcilor comprimate (beff 

  ) se stabilește în funcție de distanța

  l 0  dintre punctele de moment nul.

  Penru siplificarea calculului, în acest proiect se va considera:   l 0  = 0,7B

  (B)   (B) (B)

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  61/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ ÎN CÂMP  secțiune T simplu armată

    ,     ,  0,2  0,10  0,20,    

  beff 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  62/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ ÎN CÂMP

  secțiune T simplu armată

  Metoda tabelară

    ω  

  Dacă  μ > μlim   redimensionarea secțiunii

  /   

    /  

    2

        

   

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  63/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9 și P100-1/2013, Cap.5)

  - pt zonă neseismică

  - pt zonă seismică ( b = bw)

  - cf. P100-1/2013

  - cf. recomandărilor 

   ,   0.26  

  0.0013 

   ,   0.04

  ∅   25

  ∅   14

   ,   0.50   0.0013

   

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  64/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE(SR EN 1992-1-1/ Cap. 9 și P100-1/2013, Cap.5)- La marginea grinzii

  - Ancorarea armăturilor pe reazemele marginale

  - Ancorarea armăturilor pe reazemele intermediare

   ,   15%,

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  65/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  2ø8 montaj 

  >0.3l o >0.3l o   >0.3l o

  ~10cm

  l ≥10d 

  l bd 

  l bd 

  min 2ø

  min 2ø   min 2ø

  min 2ø

   A B A

  2ø8 montaj min 2ø

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  66/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  (EN 1992-1-1, cap. 8.4)

  O simplificare:

  - pentru formele din figurile 8.1b) la 8.1d)- a se vedea tabelul 8.2 pentru valorile lui  α1

    12345,   ,

    1, 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  67/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  (EN 1992-1-1, cap. 8.4)

  O simplificare:

  - pentru formele din figurile 8.1b) la 8.1d)- a se vedea tabelul 8.2 pentru valorile lui  α1

    12345,   ,

    1, 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  68/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  (EN 1992-1-1, cap. 8.4)

  O simplificare:

  - pentru formele din figurile 8.1b) la 8.1d)- a se vedea tabelul 8.2 pentru valorile lui  α1

    12345,   ,

    1, 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  69/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  (EN 1992-1-1, cap. 8.4)

  pentru ancoraje în întindere

  pentru ancoraje în compresiune,   0.3, ;10∅;100 

  ,   0.6, ;10∅;100 

    , 

  ,   ∅/4 /  

  4 ∙   ∙ ∅ 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  70/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ PE REAZEM secțiune dreptunghiulară dublu armată

   As2(din armarea câmpului)

   As1   necunoscut 

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  71/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ PE REAZEM

  secțiune dreptunghiulară dublu armată

  Se calculează

  ‐ Dacă   μa > μlim     redimensionarea secțiunii

  ‐ Dacă   μa < 0   

  2 2

  2

   

   1       2

  ESTE ARIAEFECTIVĂ

  MINIMĂ!!!

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  72/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ PE REAZEM

  secțiune dreptunghiulară dublu armată

  Se calculează

  ‐ Se verifică dacă   armătura comprimată ajunge la curgere

  2 2

  2

   

  ESTE ARIAEFECTIVĂ

  MINIMĂ!!!

  1.251   1 2 

  2 2  2   

    / 

  →   1  1 2  

          

      

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  73/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL ARIILOR DE ARMĂTURĂ PE REAZEM

  secțiune dreptunghiulară dublu armată

  Se calculează

  ‐ Se verifică dacă   armătura comprimată nu curgere

  Fc acţionează la nivelul rezultantei Fs2

  2 2

  2

   

  ESTE ARIAEFECTIVĂ

  MINIMĂ!!!

  1.251   1 2 

  2   

    / 

  2 2  

     

     

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  74/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL LA FORȚĂ TĂIETOARECalculul capacității betonului la forță tăietoare

  ,   0.18/   1   200   2.00 

       0.02

   

  ,   , 100  1/3 0.035 ∙ 3/2 ∙ 1/2 ∙  

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  75/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL LA FORȚĂ TĂIETOARE

  Dacă   armare constructivă cu

  Pentru   armare cu etrieri dubli

  ,

     

  ∙  ∙ ∝  ,   0.08   

   

  ,   0.751 ∝ 300   400

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  76/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL LA FORȚĂ TĂIETOARE

  Dacă   se impune   θ = 45o (fisura)

  α = 90 o (etrieri)

  unde   z ≈ 0,9d 

  se impune   øsw     Asw  = n x Aøsw      s

  apoi se verifică dacă

  ,

            ∙  

   

       

     

  II. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  77/78

  3. DIMENSIONAREA GRINZII SECUNDARE

  CALCULUL LA FORȚĂ TĂIETOARE

  REGULI CONSTRUCTIVE

  Pentru a avea cedare ductilă  

  Unde

  , ,

        0.5 1     

  1  0.6 1  250 

  III. CALCULUL SĂGEȚII PLĂCII

  1 CALCULUL SĂGEȚII PLĂCII ȘI A DESCHIDERILOR DE FISURI (Axis VM)

 • 8/19/2019 Beton Armat - Indrumator Proiect

  78/78

  1. CALCULUL SĂGEȚII PLĂCII ȘI A DESCHIDERILOR DE FISURI (Axis VM)

  ‐ Reazeme blocate pe Z

  ‐ Încărcarea permanentă aplicat simultan

  ‐ Încărcarea variabilă aplicat în șah și/sau fâșii‐ Dimensiune element finit a=min(2hs ; L/10)

  ‐ Combinația de calcul în SLS cf CR 0, cap. 6.5 și cap. 7.2:

  Caz 1  Modelarea planșeului din proiect

    săgeta: a) în elastic

  b) nelinear

  Caz 2 Modelarea planșeului, eliminând fiecare a doua grindă secundară  redimensionare grosime placă + armare

    săgeta: a) în elastic

  b) nelinear

  ,1 0, ,