Berpindah-randah randah - .Berpindah-randah daripada DISCOVERY EDUCATION adalah sebahagian daripada

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Berpindah-randah randah - .Berpindah-randah daripada DISCOVERY EDUCATION adalah sebahagian daripada

 • Berpindah-randah daripada DISCOVERY EDUCATION adalah sebahagian daripada siri buku dengan ilustrasi yang berdefinisi tinggi, khusus untuk pembaca muda. Kesemuanya empat puluh lapan judul daripada tiga bidang – sains sosial, sains, dan sejarah alam semula jadi. Kandungannya diolah sesuai dengan pembaca muda mengikut tahap-tahap yang tertentu. Topik-topiknya yang dipilih dengan teliti bukan saja merangsang minat, tetapi juga merangsang pemikiran secara kritis dalam kalangan pembaca muda.

  Meneroka alam nyata, sejarahnya, manusia, haiwan, dan teknologi.

  Membongkar topik-topik menarik dan luar biasa.

  Menaakul kemajuan terkini serta isu-isu di seluruh dunia.

  Berpindah-randah Berpindah- randah

  B e

  r p

  in d

  a h

  -r a

  n d

  a h

  orbit buku Meneroka • Membongkar • Menaakul Untuk maklumat lanjut, layari DiscoveryEducation.com

  Menarik • Mengasyikkan • Mendidik

  TAHAP4

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • Mengapa berhijrah? ...............................6

  Gnu .........................................................8

  Paus ......................................................10

  Belalang juta dan lain-lain ...................12

  Tern Artik ..............................................14

  Kitar hidup salmon ...............................16

  Gajah ....................................................18

  Penyu ...................................................20

  Kupu-kupu dan rama-rama .................22

  Belut .....................................................24

  Udang karang ......................................25

  Burung..................................................26

  Bahaya ..................................................28

  Glosari ..................................................30

  Indeks ...................................................32

  Kandungan

  01 TEXT BERPINDAH-RANDAH-EL-F.indd 5 4/16/12 12:16 PM

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • 6 B E R P I N D A H - R A N D A H

  Mengapa berhijrah? H aiwan liar berhijrah kerana beberapa sebab. Ada yang berhijrah kerana mengikut musim, mencari tempat yang lebih selesa sebelum cuaca berubah. Ada pula yang berhijrah untuk mencari makanan dan mendapatkan makanan yang lebih banyak di tempat lain kerana perubahan musim. Apabila cuaca sejuk, kemarau, atau ledakan populasi yang menyebabkan kekurangan makanan, maka haiwan akan berhijrah untuk mencari makanan lain.

  Ada juga haiwan yang berhijrah untuk mencari pasangan dan membiak. Tempat pilihannya ialah tempat yang mungkin terdapatnya makanan tertentu atau tempat yang memberikan perlindungan kepadanya untuk melahirkan anak.

  Kuda belang Ratusan ribu kuda belang berhijrah merentasi jarak hampir 3 200 km. Penghijrahan ini merupakan salah satu penghijrahan paling menakjubkan di bumi. Kuda belang bergerak berterusan dalam gerakan arah ikut jam untuk mencari rumput segar dan air di Tanzania dan di Kenya.

  01 TEXT BERPINDAH-RANDAH-EL-F.indd 6 4/16/12 12:16 PM

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • Tempat pembiakan

  Tapak musim sejuk atau musim kemarau

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Tempat pembiakan

  Hentian makan

  Generasi kedua

  Generasi pertama Tapak musim sejuk

  atau musim kemarau

  7M E N G A P A B E R H I J R A H ?

  Jenis penghijrahan Haiwan berhijrah dengan pelbagai cara. Ada yang berulang-alik. Ada yang pergi dan tidak kembali. Hal ini bergantung pada jangka hayat haiwan itu dan sebab haiwan itu berhijrah.

  Penghijrahan cara nomad Melibatkan haiwan yang membiak di beberapa tempat sepanjang hayatnya. Contohnya, budgerigar atau zebra  nch akan pulang ke lokasi tertentu hanya apabila persekitaran (umpamanya hujan) sesuai.

  Penghijrahan ulang-alik Penghijrahan jenis ini paling banyak. Misalnya, angsa Kanada, berada di satu tempat selama setengah tahun dan setengah tahun selanjutnya di satu tempat yang lain dan akan berulang-alik ke tempat ini pada masa yang sama setiap tahun.

  Penghijrahan litar Penghijrahan litar mirip penghijrahan pergi balik tetapi dengan lebih banyak hentian dan dalam pola yang berterusan. Penghijrahan kuda belang dan gnu adalah penghijrahan litar.

  Penghijrahan sehala Melibatkan sekumpulan haiwan yang berhijrah untuk tinggal di tempat baru. Hal ini sering dilihat pada serangga, seperti semut dan lebah.

  Angsa Kanada Angsa Kanada berhijrah dua kali setahun, iaitu pada musim bunga dan pada musim luruh. Angsa-angsa ini terkenal kerana gaya terbangnya yang berbentuk V yang dapat menjimatkan tenaga angsa-angsa ini ketika terbang. Dengan bantuan angin, angsa ini mampu terbang lebih daripada 2 400 km dalam masa 24 jam.

  01 TEXT BERPINDAH-RANDAH-EL-F.indd 7 4/16/12 12:16 PM

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • T AT AT AT AAAA M AM AM AM AM AAAM AM AAM AM AM AAAM AMMM AM AM AM AMMMMMM NNNNNNNNNN

  EN EN EN EN ENNN ENNN EN EEN EN EEEEN EEEN EN EEN EEEEEEEEN EEEEENNNNNNNNNNNNNNNN G AG AG AG AG AG AG AAGGGGGGGGGGGGGGGGG AR AR AR AR AAAAAAAR AR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  S ES ES ES ES ES EEES EE R ER ER ER ER ER ER ER EER E N GN GN GN GN GN GN GGGN GG E TE TE TTE TE TE TEE TEEEEEEEE IIIIIIIII

  H U TH U TH U TTH U A N A N A NA NAA S IS IS IS IS ISSS IS I MI MI MI MMS I MSS MS ISSS IIIS III M P AP AP AAAAA NAAA NA NA NP AAAAAA NAA NP AA NAA NNAAAAA NA NP AAAP AAAAAP AAAAAAAP AAAAP M AMM A SA S AAA II I A M AM A RA RA RAA RA RA RA RA RRRA RA RA RAA RA RA RA RAA RAAAAAA RAAM A RAAA RRM A R AAAAAAAAAA

  K EK EK EKK EK EK EKKK EKK E N K E NE N K E N K EK E N K E N KK EE NNNN Y AY AY AY AY AY AY AA

  T AT AT AT AT AT AT AT AT A N T A NA N T A NN T A NA NNA N T A NNN Z A N

  Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A NA N Z A N Z A N Z A N Z A NA NN I AI AI AI AI AI AI AI AI A

  DaDaDaaDD tatatataatatatataatatatatataaatatatttttttt rararaaannnnn SeSeSeSeSS rerreeeeereeeeeeeerereeennnnnngggngggeteteti i i

  MarMarMarMarMarMarMarMarMMMMMMMMMM aaaaaaaaaaaa

  GrGrGruGruGruGruGruGruGruGruGruGruGruGrurGrGrGrGGrGrGrumetmemetmettiiii

  MMbMMMMMMba MMMba MMbMMMMba Mba Mba MMMM

  a MMMMMbMbMMMMbMMbMbMbMbMbMbMbMMbbMMbMbMMbMbMbMMbMbMbMbMbMbMMMMMMMMMMMMMMMM alaglallaglaglaglaglalaglaglaglallllaglalallalaggeti

  eeti eteeteti eti eeeetitititi

  TTTTTTTasTasTTT sssssssssssik ikikikkkkikikikkkkkkik iiikiki NNdNduduuttutuuu

  DisDisDisDisDisssssDissembembembembemeeeeeeeeeeeeeeeeeee eererrree

  JanJanJ uaruarararri-Mi-Mi-Mi-MMMMMMMMMMMMM-Mi MMMMMMMMMMMMMMMaacacaccacaacaaaaaaaacaaacacccccccccccc

  NovNovNoNovNovNoNoNoNovNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNNN ememememmbmmmmmbmbmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmbmmbmmm eereereerrrr

  SepSepSepSepepe temtemtemtemmberberberbere -Ok-Ok-Ok-OkOOkOkOkOkOkkkkOkOkOkkOOkOkOkkOkOkOkkkkkkkkktotototoboboboboboobobbbbtobobobobbtobobbtobobobobobobbtoboobotoobobobbobooobobtobbbbbbbbbeerererrrrrrerrrrerrrrrereeeeeeeeeererreeerreeeeer

  OgoOgoOgoOO sss

  JJuJulJulJulJulaiaiaiai

  JunJuJunJunJunJunJuJJ

  MeiMeiMeMeiee

  ApAprAprprrAA illilililiiilili

  B E R P I N D A H - R A N D A H8

  Januari–Mac Pada ketika ini setiap tahun, gnu berada di Dataran Serengeti dan Kawasan Pemuliharaan Ngorongoro. Ibu-ibu melahirkan anak sekitar tiga minggu pertama Februari. Ini tempoh yang berbahaya kerana waktu ini menarik minat singa.

  April–Mei Dalam pergerakan yang menakjubkan, kawanan haiwan bergerak ke utara dan barat, meredah hujan yang kerap, menuju ke barat padang rumput dan kawasan hutan kayu Serengeti. Apabila hujan mulai reda pada bulan Jun, gnu mengawan.

  Julai-Ogos Pada bulan Julai, kawanan menyeberangi Sungai Grumadi yang berbahaya. Yang tidak lemas atau tidak dibaham buaya memasuki Kenya menuju dataran Lamai Wedge yang subur dan Segitiga Mara. Haiwan ini menghadapi satu lagi rintangan berbahaya, iaitu menyeberangi Sungai Mara.

  01 TEXT BERPINDAH-RANDAH-EL-F.indd 8 4/16/12 12:16 PM

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • B E R P I N D A H - R A N D A H22

  Kupu-kupu dan rama-rama S ungguhpun kupu-kupu kecil dan tidak kuat, serangga ini mampu terbang dalam jarak yang amat jauh. Seperti burung, kupu-kupu terbang tinggi untuk mencari tempat yang baik, iaitu tempat yang banyak makanan, cuaca yang lebih baik, atau tempat yang sesuai untuk mengawan dan bertelur.

  Tetapi, terdapat perbezaan yang ketara antara penghijrahan kupu-kupu dengan penghijrahan burung. Burung biasanya membuat perjalanan pergi balik. Jangka hayat kupu-kupu lebih pendek, jadi kupu-kupu akan terbang satu hala manakala anaknya akan kembali ke tempat asalnya. Hakikatnya, satu perjalanan pergi balik boleh jadi melibatkan beberapa generasi kupu-kupu.

  Penghijrah yang lain Banyak spesies kupu-kupu berhijrah dan penghijrahannya mengikut musim. Painted lady menggunakan angin untuk membantunya terbang dari Afrika ke Sepanyol setiap tahun. Kupu-kupu cabbage pula terbang beberapa ratus kilometer dari benua Eropah ke Britain dalam perjalanan tahunannya. Kupu-kupu terkenal kerana menggunakan matahari untuk memandu arah perjalanannya.

  Painted lady

  01 TEXT BERPINDAH-RANDAH-EL-F.indd 22 4/16/12 12:20 PM

  Orbit Buku Sneak Peak! www.orbitbuku.com.my

 • 23K U P U - K U P U D A N R A M A - R A M A