Bendera isyarat pelayaran alfa Ada penyelaman di bawah saya, menghindarlah dengan kecepatan "Aku punya penyelam bawah; baik-baik yang jelas pada kecepatan lambat. " With three numerals, azimuth or bearing. Dengan tiga angka, azimut atau bantalan. bravo Saya sedang melakukan bongkar/memuat atau membawa barang-barang berbahaya. charlie pembenaran dari kelompok berita delta Menghindarlah, saya sulit dikendalikan echo Saya sedang merubah haluan saya ke kanan foxtrot Mesin saya rusak, adakan hubungan dengan saya golf Saya memerlukan seorang pandu (penunjuk jalan) hotel Saya ada pandu di kapal india Saya sedang merubah haluan saya ke kiri juliet Saya kebakaran atau ada muatan berbahaya di kapal saya, jauhilah kilo Saya ingin berhubungan dengan anda lima Harap berhenti segera mike Kapal saya berhenti dan tidak bergerak terhadap air/kandas november tidak dipakai untuk isyarat cahaya dan bunyi oscar Ada orang jatuh ke laut papa Di Pelabuhan : Semua awak kapal segera melapor, kapal segera berangkat. quebec Kapal saya sehat, mohon pratika romeo saya berhenti sierra Mesin mundur tango Saya menangkap ikan dengan tawler uniform Anda menuju haluan berbahaya victor Saya butuh pertolongan whiskey Saya butuh lower xray Segera matikan mesin anda, perhatikan isyarat saya yankee Saya seret jangkar saya, jangkar saya tersangkut
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Bendera isyarat pelayaran

by cheroe-dzul-kafas

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

355

views

Comments

Description

Download Bendera isyarat pelayaran

Transcript

Bendera isyarat pelayaran alfa Ada penyelaman di bawah saya, menghindarlah dengan kecepatan "Aku punya penyelam bawah; baik-baik yang jelas pada kecepatan lambat. " With three numerals, azimuth or bearing. Dengan tiga angka, azimut atau bantalan. bravo Saya sedang melakukan bongkar/memuat atau membawa barang-barang berbahaya. charlie pembenaran dari kelompok berita delta Menghindarlah, saya sulit dikendalikan echo Saya sedang merubah haluan saya ke kanan foxtrot Mesin saya rusak, adakan hubungan dengan saya golf Saya memerlukan seorang pandu (penunjuk jalan) hotel Saya ada pandu di kapal india Saya sedang merubah haluan saya ke kiri juliet Saya kebakaran atau ada muatan berbahaya di kapal saya, jauhilah kilo Saya ingin berhubungan dengan anda lima Harap berhenti segera mike Kapal saya berhenti dan tidak bergerak terhadap air/kandas november tidak dipakai untuk isyarat cahaya dan bunyi oscar Ada orang jatuh ke laut papa Di Pelabuhan : Semua awak kapal segera melapor, kapal segera berangkat. quebec Kapal saya sehat, mohon pratika romeo saya berhenti sierra Mesin mundur tango Saya menangkap ikan dengan tawler uniform Anda menuju haluan berbahaya victor Saya butuh pertolongan whiskey Saya butuh lower xray Segera matikan mesin anda, perhatikan isyarat saya yankee Saya seret jangkar saya, jangkar saya tersangkut
Fly UP