Beleidsregel Vervanging Provincie Noord-Brabant

 • View
  849

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie naar aanleiding van de Beleidsregel Vervanging Archiefbescheiden Noord-Brabant. Studiedag 24 april 2008 provinciehuis Den Bosch

Text of Beleidsregel Vervanging Provincie Noord-Brabant

 • Beleidsregel vervanging

  Ingmar Koch24 april 2008

 • I.K.Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabantikoch@brabant.nlwww.brabant.nl/archiefinspectie

 • Beleidsregel digitale vervangingBijna is het zover!

  Ingmar Koch & Yvonne Welings18 april 2007

 • Eindelijk is het echt zoverGedeputeerde Staten stelt Beleidsregel vervanging archiefbescheiden Noord-Brabant vast(Van onze correspondent)s-Hertogenbosch. Dinsdag 26 februari heeft het Brabants college van Gedeputeerde Staten de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden Noord-Brabant vastgesteld. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor lokale overheidsorganisaties die hun bedrijfsvoering volledig digitaal willen laten verlopen.

 • Provinciale beleidsregelEen regel voor alle vormen van vervanging

 • VerfilmingDigitalisering

 • RoutinematigBacklog

 • Zijn er twee beleidsregels?Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. WJZ/2008/452 (8218), inzake de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 ten behoeve van routinematige digitalisering van archiefbescheiden (Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden)

 • Ja! Van Gedeputeerde Staten voor:

 • Van Minister Plasterk voor:

 • Rijksinstellingen in de provincie

 • Zoek de verschillen

 • Verschillen rijk - provincieReikwijdte

 • Proces machtigingsverzoek

 • Beoordeling Handboek DigitaliseringMachtigingsverzoek indienen bij GS Controle machtigingsaanvraagAanvraag volledig en ontvankelijk?OverlegAanvraag aangevuld
 • Beoordeling Handboek DigitaliseringMachtiging door Gedeputeerde StatenBesluit tot vervangingVervangingVerklaring van vervanging Handboek juist en volledig?Afwijzen aanvraagKennisgevingOverlegMachtigingPublicatie besluitNEENEEJACorrigeren concept-Handboek

 • Hoe lang duurt dat allemaal?Artikel 6:Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst op het machtigingsverzoek.Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing op het machtigingsverzoek eenmaal voor ten hoogste 13 weken verdagen.Indien Gedeputeerde Staten geen besluit hebben genomen binnen 13 weken of in geval van verdaging binnen de verlengde termijn, wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

 • Hoe lang duurt dat allemaal?Artikel 6:Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst op het machtigingsverzoek.Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing op het machtigingsverzoek eenmaal voor ten hoogste 13 weken verdagen.Indien Gedeputeerde Staten geen besluit hebben genomen binnen 13 weken of in geval van verdaging binnen de verlengde termijn, wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

 • Checklist Handboek Vervanging

  Toetsingscriteria:Beschrijving te vervangen archiefbescheidenBeschrijving vervangingsprocesTechnische inrichting

 • Beschrijving te vervangen archiefbescheidenInhoud, structuur en vormTijdstip en taakSamenhang met andere archiefbescheidenWaarde voor cultureel erfgoedBelang van de informatie

 • Beschrijving inrichting vervangingsproces (1)SelectieprocesArchiefstukkenKleurVoorbereiding documentenScanprocesRegistratieprocedure

 • Beschrijving inrichting vervangingsproces (2)Opname in beheerssysteemKwaliteitsproceduresJuistheidVolledigheidLeesbaarheidTerugvindbaarheidVernietigingsprocedure

 • Technische inrichtingBestandsformaatKwaliteit van de reproducties

 • Wat toetst GS niet?De beheersomgeving wordt in de machtigingsprocedure niet beoordeeld

 • Waarom niet?Beperking ArchiefwetArtikel in de wet gaat alleen over de conversieGS heeft toezicht op zorg, archivaris heeft toezicht op beheer

 • Hoe nu verder?

 • 01011010010111100001010101110101001010100110010110100101111000010101011101010010101001100101101001011110000101010111010100101010011001011010010111100001010101110101001010100110010110100101111000010101011101010010101001100101101001011110000101010111010100101010011001011010010111100001010101110101001010100110010110100101111000010101011101010010101001100101101001011110000101010111010100101010011001011010010111100001010101110101001010100110010110100101111000010101011101010010101001100101101001011110000101010111010100101010011001011010010111100001010101110101001010100110010110100101111000010101011101010010101001100101101001011110000101010111001001010100110010110100101111000010101011100100101010011001011010010111100001010101110

 • OntwikkelingenNEN 2082Ontwikkeling E-depotsED3

 • Tot slot?