Behaton elemenata

 • View
  48

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

behaton

Text of Behaton elemenata

 • Dobar oseaj...

  ... bilo da se radi o Vaemdvoritu, trotoaru ili bati...

  Nudimo Vam betonske elementeiz prirode za prirodu!Otkrijte na svet betonai budite inspirisani,jer Va dom je Vaa oaza!

 • 468

  1012141618202224262829323334353637383940414243444546

  "Toskana" ploeTrotoarne ploe"Sedef" ploe"Vezuv" ploe"Trend" ploe"Santino" ploe"Santino pear" ploe"Santino terakota" ploe"Elegance" ploePravougaone ploe"Sae" ploeTalasaste ploe"Parking" ploe"Country" ploeKraljevska kockaGala blokDabrov blok"Splitero" blokovi za nasipeStrukturalni kameni nasipStrukturalna kamena ogradaKompozitne palisadeGraninici - palisadePalisadna trakaIvinjakElementi za trotoare i prakingeBetonski graninikUputstvo za postavljanje ploaienje i odravanjeema postavljanja behaton ploa

  SadrajSadraj

 • "Toskana" ploeMediteranska vetina za vae dvorite i batu...

  U vie velicina i nijansi"Toskana" ploce odraavaju

  raznovrsnost bojai prirodni izgled.Blago zakrivljeni

  kameni oblikpredstavlja jedinstvenu

  "Toskansku vetinu"

  Terakota

  Vezuv

  Sedef

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  60 x 40 x 54,1540

  40 x 40 x 56,2560

  40 x 20 x 512,50

  80

  20 x 20 x 52580

  Boje Terakota Vezuv Sedef

  Specifikacije

  Potronja60 x 40 cm40 x 40 cm20 x 20 cm40 x 20 cm

  21,39 kom/m22,78 kom/m22,78 kom/m21,39 kom/m

  04

 • TerakotaSiva

  05

  "Toskana" ploce odiu junjakom toplotom, povezani dodirom sredozemnog naina ivota

  Svojim izlomljenim, rustinimizgledom, blok stepenice kombinujufunkcionalnost sa lepim dizajnom.

  Blok

  Vezuv Sedef

  Veliina cm 82 x 35 - 45 x 1541 x 35 - 45 x 15

 • Trotoarne ploeVanvremenske tokom cele godine...

  Povrine izgledajuelegantno i vanvremenski

  i dobro upotpunjujumoderne objekte.

  Varijacije u nijansama bojeosiguravaju harmoniju

  i udobnost.

  06

  Specifikacije

  Trotoarna ploaSiva 50 x 25

  Trotoarna ploaSiva 50 x 50

  Trotoarna ploaKapuino 40 x 40

  Trotoarna ploaGranit 40 x 40

  Trotoarna ploaPear 40 x 40

  Veliina cm2kom/m

  kom/paletiboja

  50 x 50 x 54

  40Siva

  50 x 25 x 58

  80 Siva

  40 x 40 x 46,25/6,10

  60/50

  SivaGranitPearKapuinoSedefVezuv

 • 07

  Trotoarne ploe mogu se univerzalno koristiti i za dvorita,stepenita, kao i za poploavanje krovnih terasa

  Varijacija bojana behaton ploamaza trotoare,tipa "Sedef"i "Vezuv",uinila je da oneizgledaju elegantnoi prefinjeno

 • "Sedef" ploeTople boje koje oaravaju...

  "Sedef" behaton ploeza trotoar

  prenose prijatnuatmosferu

  u vaoj bati,pune toplote

  i prirodne lepote.

  08

  SedefSedef sa

  otrim ivicama

  Sedef sazaobljenim ivicama

  SpecifikacijeVeliina

  2kom/mkom/paleti

  16 x 16 x 639

  350

  24 x 16 x 626

  250

  Boje Sedef

 • 09

  Nudimo Vamkompletna reenjaza Vae trotoare, zidove, stepenita...

  Nijanse boja daju ivu kompoziciju.Lep efekat se posebno moe postii na velikim povrinama.

 • "Vezuv" ploeVanvremenska elegancija za vae dvorite...

  Belo-crne nijanseneno se slivaju

  i delujuharmonino

  u bilo komokruenju

  10

  VezuvVezuv sa

  otrim ivicama

  Vezuv sazaobljenim ivicama

  SpecifikacijeVeliina

  2kom/mkom/paleti

  16 x 16 x 639

  350

  24 x 16 x 626

  250

  Boje Vezuv

 • 11

  "Vezuv" behaton ploe za trotoar,vanvremenski, lep i uzbudljiv pogled na Vau batu...

  Uklapanje trotoara, nagiba i zidovadaje ujednaenu sliku boja.

 • "Trend" ploeRaznovrsnost povrina...

  "Trend" sivasa otrim ivicama

  "Trend" siva"Trend"

  meavina boja

  "Trend" meavina bojasa otrim ivicama

  "Trend" sivasa zaobljenim ivicama

  SpecifikacijeVeliina

  2kom/mkom/paleti

  16 x 16 x 639

  350

  24 x 16 x 626

  250

  BojeSivaMeavina boja

  normal/otre ivice/zaobljenonormal/otre ivice

  12

 • 13

  Tri razliite povrine visokog kvalitetane doputaju da dizajn ikada deluje monotono...

  "Trend" behaton ploeza trotoaru sivoj bojisu moderne i praktine.Rustine varijante prostoramogu se realizovatirazliitim bojama"Trend" behaton ploamaza trotoar.

 • 14

  "Santino" ploePovrine najvieg kvaliteta...

  Diskretne tamnei svetle boje.

  Interesantne iraznovrsne strukture

  pogodne su zaekskluzivne

  i otvorene prostore.

  "Santino" ploe"prirodna starost""Santino" ploe

  "Santino" ploesa otrim ivicama

  16 x 16 x 639,1100

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  20 x 16 x 631,3100

  24 x 16 x 626,1100

  Boje Granit

  Specifikacije

 • 15

  Bojama i nijansama granitakreirajte interesantne i raznovrsne ukrase

  Uz jedinstvene boje i oblikeinspiriite se ekskluzivnimgranitnim kamenim povrinama.

 • 16

  "Santino pear" ploePovrine u nijansama peara...

  Topli tonoviu jedinstvenim

  nijansama iprirodnim

  karakterom.

  "Santino pear" ploe "prirodna starost"

  "Santino pear" ploe

  "Santino pear"ploe sa otrim ivicama

  16 x 16 x 639,1100

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  20 x 16 x 631,3100

  24 x 16 x 626,1100

  Boje Pear

  Specifikacije

 • 17

  Raznovrsnost dizajna dozvoljava veliku slobodu izbora...

 • 18

  SpecifikacijeVeliina cm

  2kom/mkom/paleti

  Boje

  Boje

  "Santino terakota" ploe

  "Santino terakota" ploeTerakota, sklad i prirodnost...

  Prirodne boajei meanje nijansi

  ine "Santino terakotu"jedinstvenom

  i prepoznatljivom

  "Santino"bele kocke

  "Santino"crne kocke

  BelaCrna

  6 x 7 x 8238845

  16 x 16 x 639,1100

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  20 x 16 x 631,3100

  24 x 16 x 626,1100

  Specifikacije

  Terakota

  "Santino" kocke

 • 19

 • 20

  10 x 10 x 6

  100960

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  10 x 20 x 6

  50480

  20 x 20 x 6

  25240

  Specifikacije

  "Elegance" ploe... sa spojenim povrinama

  28 x 20 x 10 x 6

  21140

  "Vladikina kapa"

  Kombinacijavisoko kvalitetnih

  materijala isofisticirane obrade

  povrina je tajnafascinantnih

  "Elegance" ploa

  "Vladikina kapa"svetla

  "Elegance"tamno 10 x 20

  "Elegance"svetlo 20 x 20

  "Elegance"tamno 10 x 10

  Boje Svetlo Tamno

 • 21

 • 22

  Pravougaone ploeJednostavne i vienamenske...

  Pravougaone ploesu pogodne

  najvie za javneprostore i zone

  mirnog saobraaja.Njihova paleta boja

  odie rustinimi toplim izgledom.

  "Vladikina kapa"siva

  Pravougaone ploesive 30 x 20

  Pravougaone ploeu boji 20 x 20

  Pravougaone ploeantracit 10 x 10

  Pravougaone ploeu boji 10 x 20

  Specifikacije/Pravougaone ploe 6 cm

  Veliina cm2kom/m

  kom/paletiBoje

  10 x 10 x 6

  100960

  10 x 20 x 6

  50480

  20 x 20 x 6

  25240

  30 x 20 x 6

  16,7160

  28 x 20 x 10 x 6

  21140

  "Vladikina kapa"

  SivaCrvenaBraonAntracitMeavina

  SivaCrvena

  Antracit

  Siva

 • 23

  Specifikacije/Pravougaone ploe 8 cm

  Veliina cm2kom/m

  kom/paletiBoje

  10 x 10 x 8

  100960

  10 x 20 x 8

  50480

  20 x 20 x 8

  25240

  30 x 30 x 8

  11,1120

  28 x 20 x 10 x 8

  21140

  "Vladikina kapa"

  SivaCrvena

  SivaCrvena

  SivaCrvena

  Siva Siva

  Behaton ploe za trotoar deluju moderno,a opet vanvremenski.

  Raznovrsne veliine,boje pa i oblikomoguavajuzanimljivekombinacije.

 • 24

  "Sae" ploeBezvremena lepota...

  "Sae" ploe dajuutisak posebno bogatog

  dizajna povrina.Postavljanjemploa razliitih

  boja moe sedobiti raznovrsnost

  obrazaca i ara.

  "Sae" ploesive

  "Sae" ploecrvene

  "Sae" ploeantracit

  "Sae" ploeu boji

  Veliina cm2kom/m

  kom/paletiBoje

  22 x22 x 629

  264SivaCrvenaAntracitMeano

  "Vladikina kapa"

  80Siva Siva

  160

 • 25

 • 24 x 12 x 635

  350

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  Specifikacije

  SivaBoje

  24 x 12 x 835

  224

  Crvena Antracit

  26

  Talasaste ploe...Izraajne i snane!

  Nude povoljnoi dugorono Omoguavaju brzo i

  jednostavno postavljanje.Izraene od

  kompozitnih materijalaveoma su izdrljive,

  ak i za teka vozila.

  reenje.

  Talasaste ploe sive

  Siva Crvena Antracit

 • 27

 • 20 x 20 x 825

  240

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  Specifikacije

  SivaBoje

  28

  "Parking" ploe... idealna podloga za parking mesta

  Prisustvo "parking" ploa u poploanim povrinama omoguavaodvajanje povrina, a ipak daje povrini jedinstvanu formu.

  Posebno su pogodne za sve prilazne puteve zbog visoke nosivosti.

 • 24 x 11,5 x 535

  320

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  Specifikacije

  SivaMermer

  Boje

  29

  "Country" ploeSklad prirodom inspirisan...

  Skladni izgled ujednaenih boja daje prirodan izgled."Country" ploe su dostupne sa otrim i neravnim ivicama.

 • 24 x 11,5 x 572

  320

  Veliina cm2kom/m

  kom/paleti

  Specifikacije

  SivaMermer

  Boje

  30

  "Country" ploePrivlane za Vau batu...

  Pored funkcije kao potporni element,estetski ili zatita od buke,ovaj zidni sistem ima sve vei znaaj.Jedinstveno osenene ploei originalni oblikdaju zidu potpuno prirodan izgled.

 • 31

 • 32

  SpecifikacijeNormal

  25 x 18 x 1526,590

  Veliina cm2kom/m

  kom/pal