of 14/14
Nasjonal satsning på bedre læringsmiljø 22.september 2010

Bedre læringsmiljø Tromsø - Elin Bakke-Lorentzen - Nasjonal satsing på bedre læringsmiljø

 • View
  1.096

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bedre læringsmiljø Tromsø - Elin Bakke-Lorentzen - Nasjonal satsing på bedre læringsmiljø

 • 1. Nasjonal satsning p bedre lringsmilj 22.september 2010

2. Bedre lringsmilj

 • 5 rig nasjonal satsning p lringsmilj
 • (2009-2014)
 • Alle elever skal oppleve et godt og inkluderende lringsmilj som fremmer deres helse, trivsel og lring

3. Elementer i satsningenBedre lringsmilj Materiell for helhetlig arbeid Lokale utviklings-prosjekter Veiledning regelverk Arbeid mot mobbing Skole-hjem samarbeid Program Skole- miljutvalg Fysisk milj Systematisk og kunnskapsbasert arbeid med lringsmiljet I samspill med : Ny lrerutdanning, kompetanseutvikling, rektorutdanning, vurdering for lring, veilederkorps, tilsyn og annen sttte til skoleeiere 4. 5. Lokale utviklingsprosjekter

 • 40 skoleeiere med til sammen 87 skoler:
  • Hadelandsregionen(Gran, Lunner og Jevnaker)
  • 7 fylkeskommuner
  • 5 kommuner med alle skoler
  • 25 enkeltskoler

6. Forankring

 • Opplringsloven kapittel 9a:
 • Alle elever har en individuell rett til et fysisk og psykososialt skolemilj som fremmer helse, trivsel og lring
 • Opplringsloven 13-10:
 • Skoleeier skal ha et forsvarlig system for flge opp at elevene fr oppfylt sine rettigheter
 • Lreplanverket

7. Nasjonal satsning p lringsmilj fordi

 • Bedre helse og trivsel
 • kt lringsutbytte
 • Bedre gjennomfring
 • Mindre prestasjonsforskjeller knyttet til kjnn, sprklige minoriteter og sosial bakgrunn
 • Et godt lringsmilj bidrar til

8. Nasjonal satsning p lringsmilj fordi

 • Et godt lringsmilj forebygger
 • Brk og uro
 • Mobbing

9. Nasjonal satsning p lringsmilj fordi

 • Tilrettelegge for at skoler baserer seg pforskningsbasert kunnskap i arbeidet med lringsmiljet
 • Mangelfull forstelse av regelverket og
 • for drlige systemer for oppflging

10. Felles nasjonalt tilsyn2010 og 2011

 • Tema: Elevenes psykososiale milj
 • Kap. 9a Elevane sitt skolemilj
 • Kap. 11 Organ for brukarmedverknad i skolen
 • Gjennomfres av fylkesmannsembetene i 2010 og 2011

11. Bedre lringsmilj er nettbasert

 • www.udir.no/laringsmiljo

12. Fysisk aktivitet

 • Helsedirektoratets retningslinjer:Alle barn br vre fysisk aktive minst en time hver dag
 • Obligatorisk fysisk aktivitet for 5. 7. trinn
 • Id- og ressursbank for fysisk aktivitet:
 • forslag til aktiviteter og veiledning for skoler

13. Leksehjelp

 • Ml:
 • kt lringsutbytte
 • Sosial utjevning
 • Alle elever p 1.-4. trinn har rett til gratis leksehjelp
 • (tidlig innsats)
 • Skoleeier fastsetter innhold og organisering av leksehjelpen

14. Prosjekt helhetlig skoledag(2009-2012)

 • Utvikle og prve ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og SFO
 • 9 skoler og 6 kommuner deltar over 3 skoler
 • Helhetlig skoledag:
 • Leksehjelp
 • Daglig fysisk aktivitet
 • Sunne mltider
 • Kultur