18
A B.COM SEM - I OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN 2018016401114742 200840 YASMEEN 018-002 AHIRE PRATIKSHA DNYANESHWAR 2018016401115165 200848 KAMAL 018-004 BALI AMAN PREMKUMAR 2018016401114193 200854 SAPANA 018-005 BANGAR AKASH PANDURANG 2018016401114726 200736 KUNDA 018-006 BATAWALE SHRADDHA PRAKASH 2018016401114502 200763 VIDYA 018-007 BHALEKAR MANALI MANOHAR 2018016401113166 200883 PRANITA 018-008 BURTE AJIT SANTOSH 2018016401114622 200966 SUJATA 018-009 CHAUDHARI MAMTA DINESH 2018016401114587 200974 SANGITA 018-010 CHAURASIYA KAREENA RAMSARIKH 2018016401113151 200816 CHINTADE VI 018-011 CHAVAN KIRAN MUNNA 2018016401113657 200918 SONABAI 018-012 CHAWARE SHUBHAM DATTATRAY 2018016401115084 200969 ANURADHA 018-013 DALVI PRATHAMESH RAJESH 2018016401113127 200786 RAJESHREE 018-014 DEVKAR SHALU UTTAM 2018016401113986 200903 SUNITA 018-015 DHURI VISHALI VISHWANATH 2018016401113963 200926 VAIBHAVI 018-016 DIVEKAR DIKSHITA SUDHIR 2018016401116064 200961 SUVIDHA 018-017 DUBEY RAHUL NAGENDRA 2018016401114386 200994 SUNITA 018-018 GAIKWAD NAMRATA SHARAD 2018016401113592 200875 SHEETAL 018-019 GHADIGAONKAR SAYALI SANTOSH 2018016401113882 200791 SAMIKSHA 018-020 GHAVARE NIKHIL DNYANDEV 2018016401113313 200912 SHILPA 018-021 GIRI ANIL MAHENDRA 2018016401115931 200955 BINDU 018-022 GOTAD NIKITA NARESH 2018016401113464 200951 NISHA

B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

AB.COM SEM - I OCTOBER-2018018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN 2018016401114742200840YASMEEN

018-002 AHIRE PRATIKSHA DNYANESHWAR 2018016401115165200848KAMAL

018-004 BALI AMAN PREMKUMAR 2018016401114193200854SAPANA

018-005 BANGAR AKASH PANDURANG 2018016401114726200736KUNDA

018-006 BATAWALE SHRADDHA PRAKASH 2018016401114502200763VIDYA

018-007 BHALEKAR MANALI MANOHAR 2018016401113166200883PRANITA

018-008 BURTE AJIT SANTOSH 2018016401114622200966SUJATA

018-009 CHAUDHARI MAMTA DINESH 2018016401114587200974SANGITA

018-010 CHAURASIYA KAREENA RAMSARIKH

2018016401113151200816CHINTADEVI

018-011 CHAVAN KIRAN MUNNA 2018016401113657200918SONABAI

018-012 CHAWARE SHUBHAM DATTATRAY 2018016401115084200969ANURADHA

018-013 DALVI PRATHAMESH RAJESH 2018016401113127200786RAJESHREE

018-014 DEVKAR SHALU UTTAM 2018016401113986200903SUNITA

018-015 DHURI VISHALI VISHWANATH 2018016401113963200926VAIBHAVI

018-016 DIVEKAR DIKSHITA SUDHIR 2018016401116064200961SUVIDHA

018-017 DUBEY RAHUL NAGENDRA 2018016401114386200994SUNITA

018-018 GAIKWAD NAMRATA SHARAD 2018016401113592200875SHEETAL

018-019 GHADIGAONKAR SAYALI SANTOSH 2018016401113882200791SAMIKSHA

018-020 GHAVARE NIKHIL DNYANDEV 2018016401113313200912SHILPA

018-021 GIRI ANIL MAHENDRA 2018016401115931200955BINDU

018-022 GOTAD NIKITA NARESH 2018016401113464200951NISHA

Page 2: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-023 GUPTA ANJALI JAYPRAKASH 2018016401113321200886SHEELA

018-024 GUPTA ANSHUMAN RAJESH 2018016401114556200777REETA

018-025 GUPTA ARJUN DHARMCHAND 2018016401114436200731GYANMATI

018-026 GUPTA DEEPA DINDAYAL 2018016401114637200859BADAMA

018-027 GUPTA SHEELA BAJRANGI 2018016401115401200865PHOOLMATI

018-028 GUPTA SHILPA VIJAYSHANKAR 2018016401114943200815MANJU

018-029 GURAV SNEHA SANJAY 2018016401113804200820SAYALI

018-030 GURCHAN NEHA DEB SINGH 2018016401113835200821MEENA

018-031 HANURKAR PREMA RAVI 2018016401113305200781SAVITA

018-032 JADHAV AKANSHA VITTHAL 2018016401114355200967SANGITA

018-033 JADHAV PRAJAL PRADEEP 2018016401114815200972JAYA

018-034 JAGUSHTE SHREYASH SUNIL 2018016401113553200919SANDHYA

018-035 JAISWAR KIRAN SUNIL 2018016401114912200959SHINDU

018-036 KACHARE KAJAL KAILAS 2018016401114533200752RANJANA

018-037 KADAM SANKET TANAJI 2018016401113344200799SANJANA

018-038 KAMAT SAURABH SAROJ 2018016401113785200827LEELA DEVI

018-039 KAMBLE RAHUL SHIVAJI 2018016401115521200944LAXMI

018-040 KAMBLE NILESH SHASHIKANT 2018016401113545200900VANDANA

018-041 KAVANKAR SAURABH SANJAY 2018016401115134200874SUPRIYA

018-042 KEDAR PRANIT SHAHAJI 2018016401113112200802SHOBHA

018-043 KHADSE POOJA SHESHRAO 2018016401114684200839CHHAYA

Page 3: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-044 KHAN KHUSHBOO ILIYAS 2018016401116041200960RUKHSANA

018-045 KHAN VASIM RIYAZUDDIN 2018016401114781200846SHAKILA

018-046 KHAN IMRAN QAMARUHUDA 2018016401115196200873NASIMAKHATOON

018-047 KHAN SHAGUFTA KALIM 2018016401114645200998FARAHA

018-048 KOKARE SHIVRAM VASANT 2018016401115567200867KONDIBAI

018-049 LOKHANDE ANJANA SANTOSH 2018016401115006200862KUSUM

018-050 MADAV SNEHAL SANDEEP 2018016401114274200742ASMITA

018-051 MADRECHA MAHENDRASINGH KHUMSINGH

2018016401114807200953JUMKU

018-052 MAHARANA RITU RAJESH 2018016401113367200782NIRMALA

018-053 MANDAVAKAR PRANALI SURESH 2018016401114034200916SUREKHA

018-054 MHATRE BHAVESH KISAN 2018016401115142200744ALKA

018-055 MORE JYOTI RAMCHANDRA 2018016401114595200965VANDANA

018-056 MORE VIRAJ ANKUSH 2018016401115304200989SHAKUNTALA

018-057 MOURYA SANTOSH DINANATH 200866SHAKUNTALA

018-058 NACHNEKAR MAYURI MAHENDRA 2018016401114525200973PRATIKSHA

018-059 NAIK RUTIK VIJAY 2018016401113537200787VIDYA

018-060 NIKAM MANTHAN RAMESH 2018016401115262200986VANDANA

018-061 NIVATE SWAPNIL SANTOSH 2018016401114251200962SWAPNALI

018-062 PAKHIRA SUJOY JOYDEB 2018016401114131200978SUSMA

018-063 PARAB SAKSHI SUNIL 2018016401114904200762MEGHA

018-065 PATERE SONAL CHANDRAKANT 2018016401114324200852JAYSHREE

Page 4: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-066 PAWAR RASHMI RAMESH 2018016401115246200995RUPALI

018-067 PRAJAPATI SHUBHAM CHANDELAL 2018016401113897200893SAVITRI

018-068 RADYE VIRAJ SHRIDHAR 2018016401200221200806SHITAL

018-069 RAJBHAR POOJA VINOD 2018016401113425200929PUSHPA

018-070 RATHOD DOLLY SANTOSH 2018016401114394200772REKHA

018-071 RAVAL SUMIT AMRATBHAI 2018016401114927200992NEETABEN

018-072 SABLE VAISHNAVI VISHWAMBHAR 2018016401115223200843RANJANA

018-073 SAHU DEEPIKA BUDHAN 2018016401114606200768GANGADEVI

018-074 SAVLE PRATIK SUSHIL 2018016401115045200871SANJANA

018-075 SATOPE ABHISHEK ANANT 2018016401114846200844ASHWINI

018-076 SAYYED ALSABA SHABBIR 2018016401115591200769MUBAHIRA

018-077 SHAIKH AKBARI MOHAMMAD SHAMS

2018016401115915200770NASIM

018-078 SHAIKH NOORJAHAN LIYAKAT 200778MARIYAM

018-079 SHAIKH SHABA SHAHID 2018016401114347200774RAZIYA BANU

018-080 SHAIKH AHMED ABDUL NABI 2018016401114997200833GAUSIYA

018-081 SHARMA ASHISH SHESHMANI 2018016401114935200991MALA DEVI

018-082 SHARMA NITIKUMARI OMPRAKASH 2018016401115254200949DEVANTIDEVI

018-083 SHELAR PRAJAKATA VIJAY 2018016401114177200753SEEMA

018-084 SHINDE OMKAR DATTARAM 2018016401113224200807ASHWINI

018-086 SUD RAVINA RAMCHANDRA 2018016401113696200896RUCHITA

018-087 SUTAR SHWETA SUNIL 2018016401113634200834JIVITA

Page 5: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-088 TALEKAR LATIKA BHAGWAN 2018016401115351200936SHUBHANGI

018-089 TIWARI PIYUSH PARVESH 2018016401114572200981SUMAN

018-090 VAJE NIKITA SANDIP 2018016401115231200996USHA

018-091 VIPTE RUPALI KUNDAN 2018016401113723200797SUGANDHA

018-092 VISHWAKARMA DURGESH RAJESH 2018016401113665200924ANITA

018-093 WAJE PRATIK PRAKASH 2018016401113383200804PRAVINA

018-094 WASNIK PAWAN DHARMAPAL 2018016401113681200825SHOBHA

018-095 YADAV AJAYKUMAR SURENDRA 2018016401113197200906SHEELADEVI

018-096 YADAV HEENA SURENDRA 2018016401113201200901SHEELADEVI

018-097 YADAV PRIYA RADHESHAM 2018016401114475200775RAJKUMARI

018-098 YADAV SWEETY HARISHCHANDRA 2018016401114711200750ARTI

018-099 YADAV CHANCHAL HANUMAN 2018016401114765200863SAVITRI

018-100 YADAV SATYAM ACHCHELAL 2018016401114491200855PARAM SHILA DEVI

018-101 MHASKE VIPUL VILAS 2018016401116072201040PUSHPA

018-102 SATPUTE VISHAL SHANKAR 2018016401115977201042RANJAN

018-103 SOLANKI DHIRESH KISHN 2018016401115946201041MEENA

018-105 JADHAV ADITYA MADHUKAR 2018016401116095201044BHARATI

018-106 YADAV ANNU RAMDULAR 2018016401115993201045KAMLA

018-107 BAGVE POOJA VILAS 2018016401116002201047VARSHA

018-108 GAIKAR NIKITA NARESH 2018016401116087201050NAMRATA

018-109 GATLA BHASKAR RAJU 2018016401115896201049PADMA

Page 6: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-110 SOLANKI NARESH BIKHABHAI 2018016401115907201046KAPILABEN

018-111 SUTAR DHARMESH KAMAL 2018016401116114201048SORAJ

018-112 DHULE RITESH JAGDISH 2018016401115985201051ASHA

018-113 RAWOOL DIPESH SATYAWAN 2018016401116106201052SUCHITA

018-114 YADAV ROHIT BACHCHALAL 2018016401116017201053RAVTIDEVI

018-115 JAISWAR VIPUL SHESHMANI 2018016401116137201054KAMLA

018-116 SAKPAL SIDDHANT VIJAY 2018016401116122201055LAKSHMI

018-117 KANAUJIYA KRISHNA HARINDAR 2018016401116145201056SANGEETA

018-118 SAROJ ROSHNI RAMCHANDRA 2018016401116161201057REKHA

018-119 VISHWAKARMA ARCHANA NANDLAL

2018016401200244201058POOLMATI

018-120 BHOSALE RUSHALI RAMESH 2018016401891846201107ARCHANA

018-121 SHEJWAL SAHIL SHIVAJI 2018016401116451201085BHAVANA

018-122 AGANE ARCHANA SHANKAR 2018016401116547201100NANDA

018-123 KADAM PRANAY SAMBHAJI 2018016401200283201101SHIVANI

018-124 SURYAVANSHI NUTAN KASHINATH 2018016401891823201102PADMINI

018-125 DESAI OMKAR ANIL 2018016401891912201104APARNA

018-126 MANSURI REHAN KAMALUDDIN 2018016401891831201103ISRATBANO

018-127 SINGH NITISH ARVIND 2018016401891893201113SHARDHA

018-128 VIBHUTE TIRTHI VIKAS 2018016401891927201105VIKAS

018-129 WAGHCHAURE SAHIL MANGESH 2018016401891904201106VIJAYA

Page 7: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

BB.COM SEM - I OCTOBER-2018018-131 ANSARI AAKIB RIYAZUDDIN 2018016401113495200828MUMTAZ

018-132 BALVAR ZAHIDALI SHABBIR 2018016401114363200842ANAVARI BEGUM

018-133 BANKAR ROHIT SANJAY 2018016401114862200749VEENA

018-134 BATE SOURABH NATHURAM 2018016401115424200938NEETA

018-135 BHOJANE PRATIK UTTAM 2018016401114966200952KALAVATI

018-136 CHAUGULE SONALI ANIL 2018016401114266200971ANITA

018-137 CHAURASIYA SANJANA RAMSARIKH 2018016401113135200813CHINTADEVI

018-138 CHAVAN SUMIT LAXMAN 2018016401113561200895SUVARNA

018-139 CHINCHALKAR YOGINI SADANAND 2018016401113576200792SWAPNALI

018-140 DALVI TEJSWI ANIL 2018016401113971200904ANITA

018-141 DHODI NIKITA BHIKU 2018016401113777200819SUMAN

018-142 DIGGE ANWAR ADAM 2018016401115181200853ASMA

018-143 DIVEKAR MANALI RAJARAM 2018016401113611200879RAJSHRI

018-144 DURGAVLE NIKHIL SHANKAR 2018016401115575200947SHARMILA

018-145 GAIKWAD PRIYANKA SANJAY 2018016401115215200856SAYALI

018-146 GHANEKAR PRANAY DILIP 2018016401113584200794DEEPALI

018-147 GHODKE NEHA BHAGWAN 2018016401114081200733TARABAI

018-148 GORIVALE MANSI JAGDISH 2018016401113762200831JAGRUTI

018-149 GUPTA AMIT LALSAHEB 2018016401113104200910GEETA

018-150 GUPTA ANUJ BYAS 2018016401115374200941RUKHMINDEVI

018-151 GUPTA PAWANKUMAR GORAKHNATH

2018016401114452200751SAVITA

Page 8: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-152 GUPTA CHANDA KESHAV 2018016401113352200811NEELA

018-153 GUPTA JYOTI RAJENDRA PRASAD 2018016401114003200877SUNITA

018-154 GURAV RAVINA RAVINDRA 2018016401114115200743RESHMA

018-155 HARALE SAGAR POPAT 2018016401113514200784SEEMA

018-156 JADHAV ROHINI SAKHARAM 2018016401113932200887SEEMA

018-157 JAISWAR AMIT GAURISHANKAR 2018016401114301200976KUSUMDEVI

018-158 KADAM CHHAYA GANESH 2018016401115343200937GITANJALI

018-159 KADAM JYOTI DATTARAM 200810DIPTI

018-160 KALVANKAR PRAFULL PARESH 2018016401114564200872PRATIBHA

018-161 KAMBLE KAVITA GANESH 2018016401115416200990SHARDA

018-162 KAMBLE SURAJ SOMNATH 2018016401113456200888RANI

018-163 KAMBLE TEJAS VINAYAK 2018016401113955200907VANITA

018-164 KANITKAR KIRTI VIKAS 2018016401113247200921POOJA

018-165 KARALKAR OMKAR ARUN 2018016401115382200946ASHWINI

018-167 KEWAT AISHWARYA RAMVILAS 2018016401113901200884DEEPA

018-168 KHAN ADIB AHMED SAEED AHMED 2018016401113746200914WASIM JAHAN

018-169 KHAN ADIL JALIL 2018016401113866200922AFSAR

018-170 KHAN SANA SARVAR 2018016401113506200881HASINA BANO

018-171 KHAN MUSKAN TAIYAB 2018016401115157200864NAJMA

018-172 KHAN SHAHEEN MOHD 2018016401115293200942NOORJAHA

018-173 KULAYE PRATIKSHA SHANKAR 2018016401113994200876SUVARNA

Page 9: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-174 LOKHANDE NAMRATA KRISHNA 2018016401114413SUJATA

018-175 MAHADIK ROSHANI RAJENDRA 2018016401113174200823ROHINI

018-176 MALAP SAMIKSHA SUNIL 2018016401113271200822SWAPNALI

018-177 MANDAVKAR PRASAD KRISHNA 2018016401113843200808KALPANA

018-178 MIRGAL PRANALI SANDESH 2018016401114517200979SANDESHA

018-179 MOHD SHOEB SHARIF MOHD SULTAN SHARIF

2018016401114026200923HALIMA

018-180 MORE SONAL DEEPAK 2018016401113603200790ASHA

018-181 NADANKAR EKTA EKNATH 2018016401114885200771ASMITA

018-182 NARVEKAR KALPESH GAJANAN 2018016401113232200789SHOBHANA

018-183 NIRMAL HITESH JITENDRA 2018016401114692200776SHARMILA

018-184 NISHAD HARIKESH SHRIRAM 2018016401113286200915URMILA DEVI

018-185 NIWATE TRUPTI SANJAY 2018016401113754200826SNEHAL

018-186 NOWLAKHA RISHAB SANJAY 2018016401114146200748SANJU

018-187 PAL BRIJESH RAMLAL 2018016401114982200997JANATI

018-188 PANCHAL LAVESH SUNIL 2018016401115463200939SUJATA

018-189 PARDULE DARPAN ARJUN 2018016401114444200830AMITA

018-190 PATEL HETAVI NARESH 2018016401114154200765NAYANABEN

018-191 PATEL NAMRATA SURESH 2018016401115053200741POOJA

018-192 PATHAK PINKY ANIL 2018016401114107200745PUSHPA

018-193 POLEKAR PRACHI MARUTI 2018016401114893200812MEGHA

018-194 PRAMANIK SHIVANI RAKESH 2018016401113391200913ANITA

Page 10: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-195 RAI DEEPAK RAVINDRA 2018016401113673200889LALITA

018-196 RAMBADE VIKRANT VIRENDRA 2018016401114235200836VAISHNAVI

018-197 RATHOD KIRAN JAGDISH 2018016401113375200878DEENA

018-198 ROCHA SILVESTER STEPHEN CHELMENT

2018016401115092200735SONI

018-199 SAGARE SHIVAM VIJAY 2018016401115486200987MANISHA

018-200 SAHU ANKIT GULAM 2018016401113487200925ASHA DEVI

018-201 SASANE YOGESH RAVINDRA 2018016401113294200779KALPANA

018-202 SAWANT VARSHA LAXMAN 2018016401114371200957JAYSHREE

018-203 SAYYED AFRIN RASHID 2018016401200267200801RUKSANA

018-204 SHAIKH ARMAN MAHAMMAD GUFFAR

2018016401114282200756ABEDA KHATOON

018-205 SHAIKH RESHMA VAKIL 2018016401114541200734AFSANA BEGUM

018-206 SHAIKH FATESHA RAFIQUE 2018016401115111200958SHABANA

018-207 SHAIKH KHUSH PAHAM ISMAILE 2018016401113827200954SHAHIN

018-208 SHAIKH MOHARMAN SALLAUDDIN 2018016401115366200869PARVIN BEGAM

018-209 SHAIKH RAZA HAIDER ALI 2018016401114951200760RESHMA

018-210 SHARMA SUNAINA NANDLAL 2018016401115552200931JAMUNA

018-211 SHARMA ROHIT UTTESHWAR 2018016401114212200835SADHANA

018-212 SHELAR ASHWINI PANDURANG 2018016401114227200968SANGITA

018-213 SHINDE PANKAJ NARESH 2018016401113522200780NAYNA

018-214 SIDDIQUI ANAS REHAN 2018016401114773200746RUKHSANA

018-215 SINGH VIVEK RAJESH 2018016401114676200754POONAM

Page 11: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-216 SUTAR ARJUN BHARAT 2018016401115513200982LAXMI

018-217 SUTAR SAIRAJ HANMANTRAO 2018016401113417200795SUJATA

018-218 THAKUR SURAJ DEVPRAKASH 2018016401115954200943RADHA

018-219 TURDE SANDESH DILIP 2018016401113182200788SAKHUBAI

018-220 VANAYE AJAY ANKUSH 2018016401113143200785ASMITA

018-222 VISHWAKARMA NEHA DEVI RAJMANI

2018016401113441200927SHAKUNTALA

018-223 WAJE SHAYALI PRABHAKAR 2018016401113731200798PRATIBHA

018-224 WISHWAKARMA SUNIL JIYALAL 2018016401115022200740VIDYADEVI

018-225 YADAV AKHILESH HAISCHANDRA 2018016401113916200899DURGAVATI

018-226 YADAV KHUSHBOO BHONANATH 2018016401115277200933RANI

018-227 YADAV SATISH RAMESH 2018016401113715200892RADHIKA

018-228 YADAV UMAKANT BHARAT 2018016401113874200783SHANTI

018-229 YADAV PRITI JAYPRAKASH 2018016401115536200932PRATIMA

018-230 YADAV SHWETA HOSILAPRASAD 2018016401113433200928KUSLAWATI

018-231 DIKE AKSHATA SURESH 2018016401116497201081SUVERNA

018-232 GUPTA KANHAIYA YESHWANT 2018016401116474201084REKHA

018-233 GUPTA PREETI SANTOSH 2018016401116354201080MALATI

018-234 KOLEKAR RUPALI BALU 2018016401116377201083KUSUM

018-235 MANWAL JYOTI ANANT 2018016401116346201082ASHIVINI

018-236 PAWAR RUTUJA MILIND 2018016401116466201079MADHAVI

018-237 SHELKE DEEPA RAVI 2018016401116385201086ASHA

Page 12: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-238 BOMMA JAMES RAJANNA 2018016401116443201090KARUNA

018-239 GUPTA ABHISHEK RANJEET 2018016401116412201091CHANDADEVI

018-240 NARWADE ANIKET DINKAR 2018016401116404201089RATNMALA

018-241 PANDEY SHUBHAM BRIJESHKUMAR 2018016401116393201092PREMSHEELA

018-242 SONAWANE NIKUNJ PRAVIN 2018016401116362201087ROHINI

018-243 SONAWANE SANTOSH CHINTAMAN 2018016401116435201088LATA

018-244 KANAUJIA SHUBHAM UMASHANKAR 2018016401116427201093SHEETLADEVI

018-245 NIMBARE SURAJ SANDIP 2018016401116482201094SANJIVANI

018-246 BANSODE PRATIK MAHENDRA 2018016401115714201016SAVITA

018-247 GUPTA SURAJ SADANAND 2017016400666033201096SUMITRA

018-248 PASTE DIPESH DATTARAM 2018016401116524201099JAYASHRI

018-249 PAWASKAR DIPIKA VIJAY 2018016401116501201098VIDYA

018-250 SAWANT YASH PRABHAKAR 2018016401116532201097PRAJAKATA

018-251 BHOSALE SAYLI PRAKSAH 2018016401200252201059SINDHU

018-252 GUJAR SHUBHAM TANAJI 2018016402559957201114SANGEETA

018-253 LOTEKAR SHRADDHA SUBHASH 2018016402559965201115KALPANA

018-254 VARMA ROSHANI DURGESH 2018016402559981201117MANJU

018-255 ALI FAREED HAZARAT 2018016402559973201118RESHMA

018-256 JADHAV PRATHAMESH MANOHAR 2018016402559996201116NANDA

Page 13: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

CB.COM SEM - I OCTOBER-2018018-261 ARORA BIPIN ASWIN 2018016401116025200809GEETA

018-262 ASAVALE SANIJA BHIMRAO 200824RAJSHREE

018-263 BANDRE SMITA RAVINDRA 2018016401114123200764RANJITA

018-264 BARUD ASHISH BATHE 2018016401114011200894KANTIDEVI

018-265 BHAGAT SHRUSHTI SUBHASH 2018016401113947200905VANDANA

018-266 BORADE DEV JAYANT 2018016401114162200963SHWETA

018-267 CHAUHAN ANJALI SARVAJIT 2018016401114757200818NEELAM

018-268 CHAURASIYA RAMKISHAN VIRENDRA

2018016401113472200817BRIHINDLA

018-269 CHOUDHURY NIKITA HIRENDRA 2018016401114204200803RUPA

018-270 DAWATE SHUBHAM SANTOSH 2018016401113812200917SHRUTIKA

018-271 DHURI NIKITA SANTOSH 2018016401115103200732PRATIKSHA

018-272 DINGANKAR KOMAL HARICHANDRA 2018016401114823200964HARSHA

018-273 DUBEY AMIT ARVIND 2018016401115037200993MEERA

018-274 GAWDE MINAL VIJAY 2018016401114467200851VIDYA

018-275 GHANEKAR PRATIK NANDAN 2018016401115173200773NANDITA

018-276 GHRUP SUPRIYA NARAYAN 2018016401114796200838ANJANA

018-277 GOSWAMI VIKKI SUGRIM 2018016401114831200860CHINTADEVI

018-278 GUPTA SAVITA GULAB 2018016401113793200793MALTI

018-279 INDALKAR NISHA BALU 2018016401114734200766MANDA

018-280 JHA PURUSHOTAM BHAIRAV 2018016401113263200909BABY

018-282 KAMBLE PRIYANKA YAMNAPPA 2018016401115312200935SARUBAI

Page 14: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-283 KAWANKAR MONOHAR SANJAY 2018016401114073200977SHEETAL

018-285 KHAN SABA NOORALAM 2018016401114316200757HUSNA BANO

018-286 KHARADE MANOJ BIBHISHAN 2018016401115432200945NIRMALA

018-287 KURMI SANJANA VIJAY KUMAR 2018016401114057200911REKHA DEVI

018-288 MAHALE JAGRUTI ARJUN 2018016401114332200841ANJALI

018-289 MALPOTE SUNNY ROHIDAS 2018016401115397200868SUNITA

018-290 MAURYA YOGESHWAR RAVINDRA 2018016401116056200796GUDDI

018-291 NAIDU DEEPIKA RAMMURTHI 2018016401115505200985CHITRA

018-292 NEMAN ANIKET ANANT 2018016401115447200988ANITA

018-293 PATEL RAHUL PREMCHANDRA 2018016401113851200902BACHCHI DEVI

018-294 PAWAR DARSHANA SURESH 2018016401114653200847LAXMI

018-295 PRAJAPATI BHAVANA SHIVLAL 2018016401113336200814BHUNDI DEVI

018-296 RADE MANALI PRAKASH 2018016401113216200920POONAM

018-297 RAJAK DEEPAK RJARAM 2018016401114421200858SHRUNGARI

018-298 RANE ARTI SUHAS 2018016401115207200870SONALI

018-299 RATHOD VINAYAK UMESH 2018016401114065200737SUNITA

018-300 RODAT JIGNESH MAHESH 2018016401113924200908MADHURI

018-301 SAHANI HARISHANKAR OMPRAKASH

2018016401115602200857BADAMI DEVI

018-302 SAKPAL SNEHA BHARAT 2018016401115076200975NIKITA

018-303 SATARDEKAR TUSHAR RAMCHANDRA

2018016401113642200829RAJSHRI

018-304 SAWANT PRATIKSHA PRAKASH 2018016401114405200800PRANALI

Page 15: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-305 SAYYED SIMRAN MOHD IRSHAD 2018016401114614200758BIBI FATIMA

018-306 SHAIKH FAIZAN MD GAUS 2018016401114703200759KHAIRUNNISA

018-307 SHAIKH HAMID MUKHTAR 2018016401113707200890KAMRUNNISHA

018-308 SHARMA SURABHI SUBENDAR 2018016401115494200984SUNITA

018-309 SHELAR JYOTI AVINASH 2018016401115061200747ANITA

018-310 SHETTY DEEPA DILIP 2018016401114042200930SANGITA

018-311 SHIRWADKAR GANESH RAJARAM 2018016401115335200940RAJASHRI

018-312 THORAT GAURI SUBHASH 2018016401114483200970NAMRATA.

018-313 VERMA NEHA DESHRAJ 2018016401114297200738SHANTI

018-314 VISHWAKARMA SHIKHA RAJESH 2018016401114243200837ANITA

018-315 VISHWAKARMA SHILPA RAMESH 2018016401113255200880LAXMMADEVI

018-316 WARANG SIDDHESH RAVINDRA 2018016401114096200755ROSHANI

018-317 YADAV BRIJESH SADHURAM 2018016401114661200950URMILA

018-318 YADAV NILESH MAHENDRA 2018016401114974200832SUMITRA

018-319 YADAV SHWETA RAMSAMHAR 2018016401114185200761ASHA

018-320 YADAV VIKAS CHHOTELAL 2018016401115471200983GUDDI DEVI

018-321 YADAV SANDHYA RAMCHANDRA 2018016401114854200861KUSUM

018-322 YADAV SURJMATI RAMVILAS 2018016401115126200956MEENA

018-323 PATIL VARSHA ANNARAO 2018016401115455200999SUNITA

018-324 ANSARI SAJID ALI MD ABUL HASAN 2018016401115327201000HAKIMA KHATOON

018-325 MISHRA AKASH RAMESH 2018016401115544201001KUSUM

Page 16: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-326 BANSODE DIXITA SANDEEP 2018016401116516201095MAYA

018-327 BHISE ABHISHEKH MALHARI 2018016401115641201019REKHA

018-328 GAUTAM HENA NIRANJANLAL 2018016401115583201035UMA

018-329 GAWAS HRITHIK KRISHNA 2018016401115753201031RUPALI

018-330 GHAH NISHA MAHESH 2018016401115834201014MEGHA

018-331 GUPTA KHUSHBOO NAGESHWAR 2018016401115617201003PREMA

018-332 GUPTA KOMAL SUBHASHCHANDRA 2018016401115826201027REETA DEVI

018-333 GUPTA PRAVEEN RAMESH 2018016401115706201024MEERA

018-334 GUPTA UMA RAJARAM 2018016401115672201002SUMITRA

018-335 HASHMI ABRAR MAQSOOD 2018016401115722201039NADRA

018-336 JHA PRASHANT SHYAMCHANDRA 2018016401116153201011MAMTA

018-337 KADAM SARITA RAMESH 2018016401115784201020SANGEETA

018-338 KAMBLE HARSH UMESH 2018016401115842201029MANGAL

018-339 KHAN AFREEN BANO ZUBAIR 2018016401115745201018AFSANA BANO

018-341 MANDAL SUMAN SHATRUGHAN 2018016401115803201009SUNITA DEVI

018-342 MIRGAL JAYESH SHIVAJI 2018016401115656201036SUNITA

018-343 NATH OMPRAKASH YUDHISTIR NATH

2018016401115857201025VASANTI

018-344 NIKAM NANDINI SANDEEP 2018016401115811201010BHARTI

018-346 RAJPUROHIT VISHAKA NARPATSINGH

2018016401115695201005SUKI KUNWAR

018-347 RAWAL HASMUKH KURICHAND 2018016401115881201015GEETA

018-348 SALIAN SURAJ RAGHU 2018016401115865201026SUREKHA

Page 17: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-349 SAROJ SUMIT SUDARSHAN 2018016401115776201023GEETA

018-351 SHAH VASIM KHALIL 2018016401115633201006SHAINAJ

018-352 SHAIKH AZARUDDIN SARWAR 2018016401200236201022SAIM

018-353 SHAIKH NEEDA BANU MOHD SAJEED 2018016401115962201028NISHAD

018-354 SHAIKH SHAHEEN YAQOOB 2018016401115873201017RIZWANA

018-355 SHAIKH SOAIF SHABBIR 2018016401115625201032FATIMA

018-356 SIDDIQUI NAUSHAD MUHAFFAR 2018016401116033201038SHAKILA

018-357 THAKUR NAILESH CHANDRAKANT 2018016401115687201037SHALINI

018-358 UBHARE PRACHI MANGESH 2018016401115761201033MAYURI

018-359 YADAV AKASH LALBAHADUR 2018016401115664201021SANJUDEVI

018-360 YADAV SHWETA ANIL 2018016401115792201008SAVITA

018-361 YADAV VANDANA SHRIRAM 2018016401115923201013SUNITA

018-362 YADAV ASHISH HRIDAYNARAYAN 2018016401115737201004MALTI

018-363 ADIVAREKAR MANSI PRAMOD 2018016401116242201060PRANITA

018-364 KALE MAYURI RAJESH 2018016401116307201068SANGITA

018-365 KARJAVKAR PADMAKAR MANOJ 2018016401116281201061MAYURI

018-366 KONDASKAR GAURAV DHANAJI 2018016401116265201066DARSHANA

018-367 MANE DARSHANA DEELIP 2018016401116234201062RUPALI

018-368 NARVEKAR PARESH MURLIDHAR 2018016401116184201069RUPALI

018-369 PAWAR SANKET ATMARAM 2018016401116203201065MANDAKINI

018-370 SHAIKH AFREEN JAFFER 2018016401200275201075ANWARI

Page 18: B.COM SEM - I A OCTOBER-2018 018-001 AARI NAWAZ HUSSAIN … · 2019-01-17 · b.com sem - i a october-2018 018-001 aari nawaz hussain yasmeen 200840 2018016401114742 018-002 ahire

018-371 SHAIKH MUSTAFA SABBIR 2018016401116192201064JAIBUNNISA

018-372 SHARMA SACHIN SHRINATH 2018016401116226201067MUNNI

018-373 TAMBOLI KHAIRUNNISHA MOHAMMAD

2018016401116176201063BISMILLA

018-374 VARAPE POOJA DATTATRAY 2018016401116331201072SANGITA

018-375 VISHWAKARMA VIVEK VINOD 2018016401116211201070PHOOLMATI

018-376 VISHWAKARMA ROSHNI SHYAMLAL 2018016401116296201074RADHA

018-377 YADAV PINKY BANWARI 2018016401116257201073SHEELA

018-378 YADAV ABHISHEK TERASU 2018016401116273201071SHEELA

018-379 CHAUHAN SHWETA AMAR 2018016401116323201078BADAMA DEVI

018-380 PRAJAPATI SONI RAMKUMAR 201076ASHA

018-381 CHOUDHARI SAGAR RAMCHANDRA 2018016401891877201109RATNA

018-382 LAD PRATIK ANANAT 2018016401891885201111APARNA

018-383 MORE SONAL DILIP 2018016401891854201108PRAMILA

018-384 NAIK PRASAD NAMDEO 2018016401891862201110NAYANA

018-385 YADAV KANHAIYALAL RAMASHRAY

2018016401891935201112SUITA