Click here to load reader

Bauhaus Škola Bauhaus School

 • View
  59

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bauhaus Škola

Text of Bauhaus Škola Bauhaus School

 • B

  A

  U

  H

  A

  U

  S

 • Povijest i osnivanje kole Bauhaus je bila kola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost Djelovanje od 1919. do 1931. osniva Walter Gropius u Wiemaru bauhaus u prijevodu znai kuo-gradnja ili gradnja doma osniva Walter Gropius u Wiemaru krajem 19.st. javlja se tenja da se spoji i umjetnost i obrt

  uljepavanje industrijskih proizvoda i odbacivanje imitacija i kia 1917. u Munchenu pod utjecajem Williama Morrisa osniva se

  Njemaki savez obrtnih i industrijskih proizvoaa (Deutsche Werkbund)

 • Standardizacija industrijskih proizvoda prilagodba namjeni te upotreba novih materijala

  Walter Gropius otvara Bauhaus u vrijeme Weimarske Republike

  U koli djeluju vrhunski umjetnici i pedagozi meu kojima su bili i Paul Klee i Vasilj Kandinski

  Dva teaja: materijali i tehnike obrade

  Djelovanje u Weimaru, Dessau i Berlinu

 • U Dessau je 1926. dovrena zgrada kole projektom Gropiusa

  Zgrada je prijelomno djelo moderne arhitekture oblik slijedi namjenu

  1929. pod ravnateljstvom Hannesa Meyera kola prvi put ostvaruje profit pet funkcionalistiki projektiranih stambenih zgrada

  1932. kola seli u Berlin izaziva kontroverze, nacisti je 1933. zatvaraju zbog modernizma i liberalizma (kola je imala ravan krov)

 • Djelatnost Bauhausa

  Udruenje obrtnika, umjetnika i umjetnika-uitelja u traganju za novim tehnikama, materijalima i oblicima u arhitekturi, dizajnu namjetaja i uporabnih predmeta

  Nastaje moderni industrijski dizajnPonovno se otkriva umijee fotografije i

  eksperimentiranje sa negativima, bojama i ekspozicijom

  Tipografski rez dobiva moderan, uravnoteen i neukraen izgled

 • Dizajniranje i projektiranje po naelu funkcionalnosti

  Estetska vrijednost predmeta proizlazi iz stapanja oblika i funkcije

  Rad pod utjecajem ekspresionizma, kubizma i apstraktne umjetnosti

 • Ideje Bauhausa su jedno od naela dananjeg industrijskog dizajna: jedinstvo namjene (funkcije), potivanje materijala u procesu serijske proizvodnje.

  Bauhaus otkriva kreativnost, humanizira funkcije predmeta i graevina

  kola je bila ispred svoga vremena te ju drutvo nije prihvatilo.

  90 godina nakon osnivanja ideje Bauhausa su i ideje dananjeg modernog dizajna i arhitekture

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12

Search related