báo cáo TT2

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of báo cáo TT2

 • 8/2/2019 bo co TT2

  1/47

  Em xin cam oan ni dung ca n ny khng phi l bn sao chp ca bt c

  n hoc cng trnh c t trc.

  Nng, thng 5 nm 2007

  Sinh vin thc hin

 • 8/2/2019 bo co TT2

  2/47

  Mc lc

  CHNG 1..............................................................................................................1

  TNG QUAN V H THNG THNG TIN QUANG......................................11.1. Gii thiu chng..............................................................................................1

  1.2.2. Nhng u im ca h thng thng tin quang............................................21.2.3. Cu trc v cc thnh phn chnh ca h thng thng tin quang ...............4

  1.4. Kt lun chng ...............................................................................................6CHNG 2..............................................................................................................7GII THIU MNG WDM...................................................................................7

  2.1. Gii thiu chng..............................................................................................72.2. Nguyn l hot ng ca h thng WDM ........................................................9

  2.3. u im ca h thng WDM...........................................................................10

  2.4. Vn tn ti ca h thng WDM v hng gii quyt trong tng lai.........112.5. Chuyn mch quang.........................................................................................112.6. Cc thnh phn chnh ca h thng WDM.......................................................13

  2.6.1. Thit b u cui OLT...............................................................................132.6.2. B ghp knh xen/rt quang OADM........................................................142.6.3. B khuch i quang.................................................................................192.6.4. Gii thiu v b kt ni cho quang OXC................................................21

  2.6.4.1. Chc nng OXC.................................................................................212.6.4.2. Phn loi OXC ..................................................................................25

  2.7. S chuyn i bc sng ................................................................................272.8. Kt lun chng...............................................................................................29

  CHNG 3............................................................................................................30NH TUYN V GN BC SNG..............................................................30

  3.1. Gii thiu chng............................................................................................303.2. Gii thiu v nh tuyn v gn bc sng (Routing and WavelengthAssignment - RWA)................................................................................................303.3. nh tuyn bc sng......................................................................................323.4. nh tuyn (Routing).......................................................................................33

  3.4.1. Gii thiu...................................................................................................343.4.2. Phn loi nh tuyn..................................................................................35

  3.6. S thit lp ng o (Virtual path) ..............................................................363.7. Phn loi mng quang WDM...........................................................................37

  3.7.1. Mng single- hop.......................................................................................373.7.2. Mng Multi- hop.......................................................................................38

  3.9. Kt lun chng...............................................................................................38

 • 8/2/2019 bo co TT2

  3/47

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  APD Avalanche Photodiode Diod tch sng quang thc l

  AS Autonomous System H thng c lp

  ATM Asynchronous Transfer Mode Kiu truyn bt ng b

  A

  B

 • 8/2/2019 bo co TT2

  4/47

  BGP Border Gateway Protocol Giao thc nh tuyn vng bin

  CDM Code Division Multiplexing Ghp knh phn chia theo m

  DVA Distance Vector Algorithm Thut ton Vector khong cch

  DWDM Dense WDM WDM mt cao

  EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier B khuch i quang si c pha tp

  Erbium

  EIGRP Enhanced IGRP Giao thc IGRP nng cp

  IGRP Interior Gateway Routing Protocol Giao thc nh tuyn bn trongISDN Itegrated Servise Digital Network Mng s tch hp dch v

  LD Diod Laser

  LED Light Emitting Diode Diod pht quang

  LP Lightpath ng i nh sng

  LSA Link State Algorithm Thut ton trng thi lin kt

  OADM Optical Add/Drop