Bangalore Data

Embed Size (px)

Text of Bangalore Data

First Name RAVI SHANKAR PRADEEP SOORYANARAYANA YATIN DEEPAK MEENA MARIHONNACHAR MANJUNATH PRASAD ASHOK HEMANTH MUKESH DENNISON SUBRAMANYA KUMAR ABDUL R SENTHIL RUCHIRA MIRANDA SELVAKUMAR RITESH SHIVAM SYED SREENIVASULU SESHAM NITYANANDA SUNIL KUMAR KANNAN ANTONY SHYAMHAYYA HIREN JOSEPH SURESH PRIYADARSHINI KIRAGASUR NARAYANASWAMY BHOJA REDDY SRINATH JAMAL UMA HAFIZULLA DEEPAK RAJA GOPAL RAVI CHANDRASHEKAR NANDKUMAR BALA KRISHNAN SYED VINAY RAVI SUNEET KRISHNA SUBBA VENKATARAGHAVAN SONA VINAY KASTURIBAI VINAY KASTURIBAI KARMA SUKUMARAN RAKESH RAMAMURTHY SHARATH GOPAL ASHOK HARISH KATTA CHINNASWAMY LAWRANCE JOHNSON BENOY MADAN SARITA TALLA NAGARAJU BHASKAR GHADIYARAN ABHAI AZEEMUDDUN NARESH KUMAR KAMALANABAN MADHAVAN VINAY DAVALATH BARALURU AHMED BAIG AJAY EAFIZA MAHESHWARI ARVIND MALA LEKHA ARVIND SOWMYA RAGHAVENDRA MANI NARESH BHAGAWANT DANDA

DOB/DOI (dd/mm/yyyy)* JAGADEESHWARA 5/6/1975 MARIAPPAN 8/23/1979 HEGDE 1/1/1964 KHANNA 6/21/1975 KUMAR PREMNATH 10/1/1975 DUTT 7/17/1967 LOKESH 7/2/1965 HOOLI 10/19/1974 VANI VENKATA CHAKRAHARI 1/19/1968 TEKCHAND BHANDARY 1/5/1958 KHURANA 6/23/1969 NAUHWAR 6/28/1980 JOHN 5/1/1974 MYSORE PARAMESWARAN 1/25/1975 SETHURAMAN 8/19/1975 REHMAN GOFFUR 2/15/1942 KUMAR 5/16/1969 RAINA 3/21/1963 OSWAD 3/19/1968 MARKANDAM 5/12/1976 JAYAPURIAR 12/31/1974 SINHA 10/27/1974 KHADER AHMED 1/27/1978 PICHUKA 2/1/1980 SRINIVASA SASIDHAR 7/26/1976 SRIDHAR NAYAK 5/17/1950 KANA P 12/21/1972 KADIRVELU 1/21/1977 DONI 1/21/1978 BHIMAGULI 12/16/1965 MALAPE 11/26/1967 CHIRYATH ANTONY 2/13/1973 SUBRAYA KAMATH 2/29/1964 VIVEKANANDA 4/17/1976 MADAIAH SAHUKAIAH 8/12/1952 THINDLU MUNISHAMPPA AMMERU 6/1/1963 PILLA REDDY BABU REDDY 5/25/1969 NAGARAJ 8/3/1973 MOIDEEN A 6/14/1953 KUMAR 11/3/1959 4/19/1953 SHAH 9/6/1963 RANGACHAR 5/2/1966 KIRAN PORURI 1/21/1979 UDUPA HEROOR 4/2/1970 KAGVATE 10/5/1957 PERUMAL GANGAMIRTHAM 5/31/1944 ABDUL HASAN ALI 4/16/1977 CHAKRAPANI BHAT 2/27/1967 KUMAR MADURAI 5/8/1957 ANEJA 4/14/1974 DEO CHOUDHARY 3/1/1979 REDDY SV 5/27/1978 SRINIVASAN 7/23/1972 BHAVANI 11/5/1969 CHAKRAPANI BHAT 6/3/1975 S 1/6/1948 CHAKRAPANI BHAT 6/3/1975 S 1/6/1948 LODOE 7/6/1972 E P 5/16/1955 KUMAR GUPTA 5/17/1962 ANNASWAMY 3/20/1975 KUMAR SHETTY BHUJANGA 9/17/1962 PAHLAJ SINGH BAJAJ 9/17/1966 MAHANTAPPA HALLUR 10/15/1949 KUMAR 3/19/1958 NARAYANA SHETTY RAGHAVENDRA 10/7/1953 DAMODARAM 12/23/1954 PINTO 3/11/1966 P 5/21/1969 KRISHNA DATTA 2/15/1948 SINGH 9/12/1962 RAWAT 4/17/1977 RANGANATH 1/13/1978 HUTCHAPPA NANDISH NAGARAJ 6/8/1957 OHJA 12/13/1967 ANANDA SREEVATSADHAR SARMA 11/1/1973 SATHYA RAO 7/1/1976 11/6/1963 PANDU REGANTI 7/26/1969 GANESHAN 12/15/77 G 8/19/1978 CHANDRA RAO MANEY 5/15/1980 RAO GHATKE 4/6/1959 KRISHNAIASHETTY VIJAYASHANKAR 10/18/58 BASHEER HUSSAIN 6/1/1960 KHANNA 9/24/73 ROCKEY SIMETHY 8/26/75 ANANTHA 3/12/1979 KUMAR KOORPATI 6/24/1957 SAMPATH 6/1/1958 JANARDHAN 8/14/1979 KUAMR TP 3/14/1978 ANTALA I 10/5/1977 ANEKAL SRINIVAS RAO 9/9/1971 BHUSHAN SINGH 8/15/1968 KUMAR KASHYAP 12/3/1957 SUBBANNAVAR 7/22/1968 VENKATA NAIDU 3/9/1978 Middle Name Last Name*

Resi Phone number* 23549281 30620080 56974388 23549779 25653600 26799919 26794498 23371488 30901162 25362831 286035481 36858286 30900602 26891285 28518843 25715658 5460380 22122873 22124734 26784516 23638478 6492377 23133055 30901450 23437636 NIL 56978597 23389970 3643098 6604275 56975603 28377139 23538791 25476904 26660777 2338710 25272210 26642070 56990381 6606407 26525919 26785874 23332793 25431872 28439525 25363102 26536656

Mobile Number 9845148843 9845718723 9845326310 9448056830 9844083695 9844028863 9886162443 9448243306 9845100179 9845167369 9845087344 9448182035 9845206490 9845068997 NIL 36855969 9845200422 9845715333 36772508 9845145060 9845357479 36858663 9886152040 9845037966 9845338548 NIL 9845260755 9845991097 9845118503 9845392389 9886311491 NIL 36869033 9845063959 9845155019 9448180066 9880167863 36811601 9880136912 9844077743 9845285133 367746306 9845690224 9845314014 36782426 9845444707 9886158819

Resi Address*

Resi LandMark

Resi Country* India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India

Resi City* Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore

Resi Pincode* 560032 560078 560078 560046 560016 560050 560050 560054 560076 560001 560098 560047 560034 560085 560016 560095 560084 560025 560027 560030 560076 560001 560032 560078 560071 560021 560034 560046 560034 560078 560079 560097 560019 560086 560032 560043 560061 560046 560008 560062 560094 560018 560076 560019 560056 560046 560043 560035 560047 560078 560017 560040 560024 560001 560035 560038 560035 560038 560005 560018 560050 560025 560001 560020 560086 560004 560053 560021 560032 560017 560030 560053 560062 560032 560063 560017 560047 560052 560047 560062 560058 560021 560094 560096 560078 560001 560008 560071 560004 560075 560094 560027 560043 560041 560079 560097 560038 560098 560026

Employment Category* Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried Salaried SELF EMPLOYED Salaried Salaried SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED SELF EMPLOYED Salaried

Company Name*

Co'add

Co' LandMark

Co' Country* India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India India

Co' City* Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore Bangalore

Co' Pincode* 560025 560029 560078 560046 560005 560002 560050 560066 560038 560051 560002 561229 560025 560017 560038 560095 560032 560001 560025 560100 560008 560001 560001 560017 560038 560009 560100 560017 560034 560078 560099 560042 560058 560025 560091 560095 560043 560061 560001 560008 560078 560027 560002 560070 560019 560076 560001 560076 560025 560005 560100 560017 560095 560068 560071 560025 560005 560025 560005 560001 560002 556002 560048 560061 560052 560086 560004 560053 560001 560038 560017 560030 560002 560076 560100 560011 560017 560100 560022 560047 560078 560017 560025 560048 560058 560011 560001 560004 560008 560025 560071 560094 560029 560052 560001 560047 560010 560001 560071 560001

Co' Phone Number

23548451 26391333 28439525 51159760 28439525 51159760 25566184 26743947 26755806 22210214 6662324 23446022 23497983 26611888 56904025 22351717 25220368 25703709 26700138 26323264 26320278 5089418 25717524 NIL 25717212 56690280 NIL 23321432 23416458 23498243 26630528 25361383 25566714 NIL 26601123 25243937 23412399 22221700 25455306 26344808 23487990 23640135 25255324 NIL 23495215

9886121643 9845314014 NIL 9845314014 NIL 9886420257 9886264103 9880076344 9844121835 9844011617 9448361141 9845154823 9845194573 9448070897 9845252586 9845075575 9845016835 31818815 36764249 9844059406 9845254540 9845462251 56703399 9845037065 31831338 9886355211 31823130 98