Balansert høstning – Bør vi endre våre høstingsstrategier og derved vår forvaltning?

 • View
  31

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Balansert høstning – Bør vi endre våre høstingsstrategier og derved vår forvaltning?. Jeppe Kolding Universitet Bergen. Nordisk Fiskerikonferanse - Tromsø 23. oktober 2012. Hva er det optimale fiskeri?. Kan vi utvikle et fiskeri som er: bærekraftig, har høyt utbytte, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Balansert høstning – Bør vi endre våre høstingsstrategier og derved vår forvaltning?

 • Balansert hstning Br vi endre vre hstingsstrategier og derved vr forvaltning?Jeppe KoldingUniversitet BergenNordisk Fiskerikonferanse - Troms 23. oktober 2012

 • Hva er det optimale fiskeri?Kan vi utvikle et fiskeri som er: brekraftig, har hyt utbytte, Bevarer kosystemets struktur, bevarer biologisk mangfold, overfldiggjr utslipp, ker variasjonen og muligheter for produktutvikling i sjmatindustrien, minker frimporten til oppdret

 • Hvordan forener vi bruk og vern?:Rio 1992, CBD (Malawi prinsippene for kosystem tilnrming):Et overordnet ml er bevare kosystemets struktur og funksjoner, slik at kosystem-tjenestene opprettholdes

  Johannesburg 2002 Deklarasjonen 31 (a):Bestander skal opprettholdes p niv som produserer det maksimale vedvarende utbytte (MSY)

 • Biologisk har vi kun 2 sprsmli fiskeriforvaltningHvor mye? (i forhold til brekraft)Hvordan? (hvilke arter og strrelser)

  Hvordan sikrer vi det best konomiske og mest brekraftige utbytte over tid?Hvordan forener vi vern og bruk?

 • Teknisk har vi kun 2 muligheter til regulere fisketHvor mye?(fiskepresset regulert ved kvoter)Hvordan?(fiskemnstret regulert ved redskaper, maskevidder, minsteml)

  Begge er basert p bestands (arts) niv (torsk, hyse sei, sild, lodde )

 • Selektivt fiske unng unsket bifangst er en stor utfordring i vestlige fiskerierKvotebasert regulering p enkelt arter vil motivere til sortering og utkast

  Den viktigste rsaken til utkast er at unsket fisk kommer om bord i bten, og det beste tiltaket for unng dette er fiske selektivt p den fisken som har interesse.Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen 23.11.2011

 • Naturlig ddelighetCartoon by Frits AhlefeltMaster, I marvel how the fishes live in the sea. Why, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.

  Shakespeare, Pericles, prince of TyreLsning: voks deg stor!Fisk spiser fisk

 • Single species Y/R modelsMortalityGrowthGrowth over-fishingBeverton & Holt (1957)

 • Selektivt fiskeNesten diametralt motsatt naturlig ddelighetProblem: Kan det svare seg bli stor?Nr en torsk er 3 r er faren for bli fisket 10x strre enn bli spist

 • Under selektivt fiske blir fisken mindre og formerer seg yngreMiddel alder ved kjnnsmodning (r)rsklasseMiddel alder ved kjnnsmodning for skrei Jrgensen 1990Lsning: forbli liten!

 • Strrelses seleksjon = Fiskeri-indusert evolusjon?SmallRandomLargeIncreased mortality on:Mean individual weight at age for six harvested populations after 4 generations. Circles, squares, and triangles represent the small-, random-, and large-harvested populations, respectively.After Conover and Munch Science 2002V

 • Resultat av strrelses-selektivt fiskeriTrends in average total weight harvested (A) and mean weight of harvested individuals (B) across multiple generations of size-selective exploitation. Closed circles represent small harvested lines, open squares are the random-harvested lines, and closed triangles are the large-harvested lines. Conover and Munch 2002SmallRandomLargeMortality on:Strrelses selektivt fiske med store maskevidder p voksen fisk vil senke individstrrelsen og det totale utbytte

 • I fdekjeden..Cartoon by Frits Ahlefelt..er fordelingen av biomasse en pyramide110104103102

 • ..og fordelingen i pyramiden er basert p strrelsemengde er omvendt proporsjonal med strrelsePrimr produsenter1. grads konsumenter2. grads konsumenter3. grads konsumenterTopp predatorer

 • . og flger et fast mnsterLog(Biomasse)StrrelseHelningskoeffisient og skjringspunkt skifter med selektiv ddelighet (enten naturlige eller menneskeskapte)som vi kan mle

 • Vi har sett det i NordsjenBiomasseStrrelseUfisketGarcia et al. 20121983198719982002Det blir gradvis mindre stor fisk og mer liten fisk i Nordsjen

 • Men jo mindre stor fisk desto mer ker vi seleksjonenOver de siste 20 r er maskevidden i bunntrlfisket i Nordsjen kt i flere omganger fra 85mm til 120 mmFra 2011 er Norge og Russland blitt enige om en felles maskevidde p 130 millimeter for trlfisket i hele Barentshavet, samt felles minstemlbestemmelser

 • Nordsjens fiskesamfunnEffekt ved kning i maskevidde fra 85 til 120 mmProsent forandringer i det forventede langvarige utbytte i Nordsjen ved en kning i maskevidde fra 85 til 120 mm i trlfiskeriet.

  Resultatene er basert p: Enbestands modellering (Y/R). Flerbestands modellering (MSVPA) som tar hyde for innbyrdes predasjon

  Mindre utbytte fra flerbestands-modellering skyldes hyere predasjon fra store rovfisk (torsk, lyr, hyse, sei) som overlever med strre maskevidder.

  Kilde: Anonymous 1989. Report of the multispecies assessment working group. ICES, C.M. 1989/Asess: 20, Copenhagen.Prosent endringer i langvarig utbytteFlerbestandEnbestand

 • Science 2. March 2012

 • Balansert optimal hstning erLog(Biomasse)Strrelse fiske jevnt over s mange arter og s mange strrelser som mulig i forhold til deres produksjon?

 • Norskehavet og BarentshavetHele kosystemet i 58 funksjonelle grupper fra hval til planktonSkaret og Pitcher, in press3 millioner km2

 • Barents sea

  Norwegian sea

 • Hele kosystemet i 58 funksjonelle grupper fra hval til planktonSkaret og Pitcher, in press

 • Snittfangster 1997-2001

 • Norskehavet og Barentshavetfra raudte til hval

 • Nordsen (1991)Mackinson & Daskalov (2007)

 • Balansert hstning = fangster proporsjonale med produksjonNorwegian and Barents SeaNorth Sea

 • Norwegian and Barents SeaNorth SeaBalansert hstning = flat hstingsrate

 • Fiskeriet er ikke balansert i kologisk forstandVi beskatter mest verst i fdekjedenBunnfisk er hyere beskattet enn pelagiskeYngre fisk har hyest produksjon men er ikke beskattet pga minstemlVi kan ke uttaket vesentlig ved beskatte balansert over alle grupper og strrelserDette ville vre kologisk rett, men er det konomisk?

 • Selektivt fiske og minstemlEndrer det naturlige ddelighetsmnsterEndrer populasjonenes aldersstrukturNedsetter det reproduktive potensialeGir lavere total fangsterEndrer artssammensetningenFrer til undig utkastSkaper ubalanse og destabilisererKort sagt: Endrer hele kosystemet

  Kan det kalles kosystembasert tilnrming?

 • Mange takk for oppmerksomheten

  ***