B€I THAM LU¬N PH¯ NG PHP D Y V€ H»ŒC TH»°C H€NH THEO H»ŒC CH¾ TN CH»ˆ

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG. BÀI THAM LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC THỰC HÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. GV: Trịnh Thị Quý Bộ môn: Chăn nuôi thú y Khoa: Nông Lâm Ngư. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ- TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY. - PowerPoint PPT Presentation

Text of B€I THAM LU¬N PH¯ NG PHP D Y V€ H»ŒC TH»°C...

 • BI THAM LUNPHNG PHP DY V HC THC HNH THEO HC CH TN CHGV: Trnh Th QuB mn: Chn nui th yKhoa: Nng Lm NgTRNG I HC HNG VNG

 • PHNG PHP DY HC THC HNH THEO HC CH TN CH NGNH NNG LM NG- TRNG H HNG VNG TRONG IU KIN HIN NAY

  Khoa NLN l mt khoa bao gm cc ngnh: CNTY, Trng trt v Lm nghip.

  c th: y l nhng ngnh thc nghim nn i hi phi c nhiu kin thc thc t, v vy thc hnh l mt mng c vai tr quan trng i vi cc ngnh ngh trn.

 • Cc ngnh trn mi c thnh lp, Nh trng cng ang tng bc trang b c s vt cht thc hnh cho cc mn hc ca Khoa.

  Cho nn bc u cn cha m bo c cc iu kin c s vt cht phc v cho thc hnh. Xong cc c c cu: Ci kh l ci khn. Ty tng iu kin thc t m chng ta xy dng cc gi thc hnh cho ph hp (c bit l khi chng ta chuyn sang hnh thc o to theo hc ch tn ch).

 • Khi xy dng mt gi hc thc hnh c hiu qu ta phi xc nh r nhim v ca ging vin v sinh vin.

 • 1. Nhim v ca ging vinGing vin dy thc hnh phi chun b kch bn cho tng bui hng dn thc hnh, thc tp, th nghim theo yu cu tng mn hc, trong c nu cc vn v an ton lao ng lin quan;

  Xy dng v giao cho sinh vin chun b ni dung, vn trc khi trin khai thc hnh, thc tp, th nghim

 • 1. Nhim v ca ging vinCh o hoc/v chun b cc iu kin cn thit sinh vin lm thc hnh, thc tp, th nghim;

  Hng dn sinh vin lm thc hnh, thc tp, th nghim;

  Theo di, nh gi kt qu thc hnh, thc tp, th nghim ca sinh vin.

 • 2. Nhim v ca sinh vin Hon thnh cng tc chun b cho thc hnh, thc tp, th nghim theo yu cu ca ging vin, xut vn , cu hi cn hi ging vin;

  Lm cc bi thc hnh, thc tp, th nghim theo yu cu mn hc v hng dn ca ging vin. Chp hnh nghim chnh quy nh v an ton lao ng;

 • 2. Nhim v ca sinh vin

  Vit bo co thc hnh, thc tp, th nghim v np cho ging vin ng hn;

  Hon chnh bo co thc hnh, thc tp, th nghim theo gp , nh gi ca ging vin.

 • 3. Cc bc xy dng mt gi thc hnh (TC)Bc 1. Xc nh mc tiu dy hc ca tit hc ph hp vi hnh thc t chc thc hin gi tn ch.

  Bc 2. Trn c s cng mn hc, hnh thc t chc thc hin gi tn ch lp k hoch chi tit v gio n xy dng cc kch bn ln lp.

  Chun b cc trang thit b vt cht v ng vt th nghim cho gi thc hnh.

 • Bc 3. La chn cc phng php ph hp vi tng ni dung ca tng bi.Kt hp nhiu phng php trong mt gi hc nhm ly u im ca phng php ny khc phc nhng nhc im ca phng php kia v to s linh hot, a dng trong mt gi hc;Trong qu trnh la chn cc phng php ph hp, ging vin cn kt hp yu t kim tra - nh gi thng xuyn trong sut qu trnh dy - hc. Kim tra - nh gi thng xuyn l mt phng php b tr rt hiu qu cho cc PPDH.

 • V d mt s gi thc hnh c th ca ngnh chn nui th y.

  Cc mn hc chuyn ngnh ca ngnh chn nui th y th hu ht cc mn u c ni dung thc hnh:

  chun b tt ni dung thc hnh ta cn phi tin hnh:

 • Bc 1: Xc nh c mc tiu thc hnh ca mn hc xy dng cng v k hoch cho phn thc hnh ca mn hc ph hp vi hnh thc t chc thc hin gi tn ch.

  Bc 2: Chun b cc trang thit b vt cht v ng vt th nghim cho gi thc hnh.

 • V d: Hc phn t chc phi thai hc: cn c nhng tiu bn xem cu trc vi th ca cc t chc trong c th.

  Hc phn gii phu ng vt cn c cc m hnh khung xng ca ng vt: tru, b, ln, g cho sinh vin quan st v xc nh v tr, cu to v chc nng ca cc c quan trn c th ng vt.

 • Hc phn vi sinh vt cn phi c knh hin vi, cc loi thuc nhum, cc tiu bn, lam knh, la men knh, cc mi trng, ha cht quan st hnh thi ca cc loi vi khun, tnh cht bt mu v c tnh sinh ha

  Hc phn Chn nui tru b: cn c ng vt sng xc nh khi lng, bnh tuyn ging v m kho st thn tht.

 • Hc phn Th y c bn cn n cc dng c chn on bnh cho gia sc, gia cm, ng vt sng tin hnh cc thao tc khm th

  Ging vin pht cho sinh vin ti liu thc hnh trc, yu cu sinh vin v nghin cu trc nh c th nm c ni dung thc hnh.

 • ng thi ging vin hng dn cho cc em nghin cu tm nhng ti liu tham kho c lin quan n bi v yu cu cc em ghi nhng thc mc di dng cu hi v np li cho ging vin.

  Ging vin s tp hp, chn lc cc cu hi v sau a cho cc nhm cng suy ngh lm v vc vn . Gip cho cc em s c mt hng th ch n gi thc hnh.

 • Bc 3. La chn cc phng php ph hp vi tng ni dung ca tng bi.

  V d nh thc hnh hc phn sinh l vt nui.

  Trc khi thc hnh yu cu sinh vin nhc li phn l thuyt c lin quan n phn thc hnh.

  ng thi yu cu sinh vin khi qut nhng ni dung thc hnh (cc em c chun b trc nh)

 • Ging vin hng dn sinh vin cc thao tc trn ng vt th nghim. Sau yu cu cc nhm t thc hnh.

  Ging vin theo di, kim tra v nh gi hiu qu lm vic ca tng nhm.

  Ging vin c th s dng cc t liu nh: cc on video, cc a CD v chuyn ngnh hay cc hnh nh minh ha tng thm hiu qu ca tit hc.

 • Trong iu kin khng c y cc trang thit b thc hnh, chng ta c th khc phc bng cch vn dng thc hnh ti mi ni, mi lc c th c cng c, lm sng t c s l thuyt.

 • i vi ngnh chn nui, cc em c th hc hi thm ti cc c s chn nui a phng: nh cc quy m chn nui ti h gia nh nh mnh, ti cc gia tri hay trang tri ln cn trn a bn ca a phng.

  Mi k ngh h hay ngh tt nh cc em c th tham gia chn nui cng gia nh, tp tim (ban u l nhng con vt nui nh b nh g, ln, ch, mosau n nhng con gia sc ln nh tru, b, nga

 • Cc cng vic khc nh: quy trnh chn nui, quy trnh chm sc nui dng, cch v sinh chung tri, cch bm rng nanh cho ln, quy cch v sinh chung tri, cch cho ln.

  Sinh vin mun nng cao tay ngh th phi c tinh thn ham hc hi, say m vi ngh nghip v khng ngi kh ngi kh th mi mong tin b.

 • Ngay c nhng lc cc em gip gia nh nu cm ngy tt hay nu c cc em c th hc hi c rt nhiu.

  V d nh khi m g, cc em hy p dng l thuyt nh quy trnh k thut khi m khm gia cm chng ta xc nh v tr, hnh thi ca cc c quan b phn ca gia cm, chn on cc bnh da vo c im bnh tch trn cc c quan ni tng.

  p dng l thuyt ca tng mn hc, chng ta c th tm cc loi giun sn k sinh quan st hnh thi

 • i vi ni dung thc hnh mn sinh l c ni dung:

  M ni rut non: p dng trong thc t khi chng ta phu thut ct i nhng on rut hoi t.

  M cu ni rut ly dch v nghin cu c tnh ca cc loi men trong dch v.

  M d dy ly dch v nghin cu cng nh nghin cu c im tit dch ca tng loi vt nui.

 • Hoc nh rn luyn cc k nng tim phng cho gia sc, gia cm cc em c th lin h n nhng ni nh l m tru, b, ln, cc gia nh bun bn tht gia cm ti cc ch.

  Nhng loi ng vt sp a vo git m, chng ta c th xin php h cho chng ta tp tim bng nc ct rn luyn tay ngh

 • Mt phng php hc thc hnh hu hiu l chng ta theo cc thy c hay th y c s ti x, phng, trm th y huyn hay chi cc hc hi cc kinh nghim chn on bnh, dng thuc cha bnh nh th no cho c hiu qu?

  Qua nhng ln i iu tr chng ta nn c mt quyn s tay nh ghi li lch trnh v nhng b quyt m chng ta hc c. Sau v so snh vi phn l thuyt c hc rt ra nhng kin thc ring cho bn thn mnh.

 • cho ni dung thc hnh t hiu qu cao trong iu kin chng ta cha cc trang thit b phng th nghim, chng ta c th cho sinh vin xem nhng on video v ni dung thc hnh c ghi li ti cc phng th nghim t tiu chun nh ca vin chn nui quc gia, vin th y, trung tm chn on th y trung ng, cc trung tm th y vng cho cc em sinh vin s c tm nhn mi v nhng tin b khoa hc hin i ang c p dng.

 • Nhng ni dung ny, sinh vin c thc hnh trn lp. Nhng do thi gian thc hnh trn lp l c hn. rn luyn k nng thc hnh, cc em c th lm li nhiu ln cc ni dung ny nh. Chng ta c th t mua d dy ln hay nhng on rut non v rn luyn k nng khu ni rut hay m v to ra mt d dy mi.

 • Theo ti, c nng cao tay ngh v k nng thc hnh cc mn hc ngnh chn nui th y khi chng ta nm chc c c s l thuyt, kt hp vi thc hnh trn lp v thc hnh ti nh, ti a phng th s nng cao hiu qu thc hnh rt nhiu.

 • Nhng kinh nghim c rt t thc tin: trm nghe khng bng mt thy, trm thy khng bng mt s. C lm th chng ta mi hy vng rn luyn c k nng v nng cao tay ngh.

  Vi mong i sau khi ra trng cc em s tr thnh cc k s gii p ng c yu cu ca x hi ra.

  Ti rt mong cc em s nng cao thc t gic trong hc tp, nghin cu v c bit l nng cao tay ngh thc hnh.