Click here to load reader

bài tập lớn tâm lý học

  • View
    29

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

về đạo đức người giáo viên

Text of bài tập lớn tâm lý học

NI DUNG

Tiu lun Tm l hc GVHD: Dng Th Linh

TI : NHN CCH NGI GIO VIN.

LI CM N

hon thnh bi tiu lun ny, ti xin chn thnh cm n ging vin Dng Th Linh ging dy b mn TM L HC I CNG, TM L HC LA TUI V TM L HC S PHM- trc tip hng dn tn tnh cho ti trong qu trnh nghin cu ti.

Trong bi vit ny nu c thc trng v a ra bin php gii quyt mt s vn cn tn ti v nhn cch ca ngi gio vin trong giai on hin nay. Tuy nhin, qu trnh nghin cu ti khng th trnh khi khim khuyt, knh mong c s ng h v gp t cc thy c gio.

Mt ln na, ti xin knh chc cc thy c gio lun kho mnh, thnh t trong cuc sng. Ti xin chn thnh cm n.

SINH VIN

Phan Th Nguyn

M U

1. L do chn ti.

1.1 C s l thuyt

Mun sang th bc cu kiu, mun con hay ch phi yu ly thy. T mun i nay, mi ngi dn Vit Nam u nhn nhn ngh gio vi tm quan trng bc nht. X hi d c pht trin n mc no th v tr v vai tr ca nhng ngi thy, ngi c vn khng th ph nhn, bi l h l nhn lc then cht trong cng tc nng cao dn tr, o to nhn lc, bi dng nhn ti. Ngh gio o to nn nhng con ngi va c c, va c ti cng hin cho gia nh v x hi.

C Th tng Phm Vn ng khng nh: Ngh dy hc l ngh cao qu nht trong cc ngh cao qu, ngh sng to nht trong cc ngh sng to. Cc thy c gio khng nhng dy ch m cn dy ngi, h c nh cy thng trn sn ni, cy qu gia rng su thm lng to hng dng hin tr tu, sc lc cho i. Ngh dy hc l ngh cao qu bi l nhng ngi gio vin khng ch truyn th cho hc sinh kin thc cn thit cho cuc sng m cn dy hc sinh cch sng, lm th no tr thnh ngi c phm cht o c tt, dy cho hc sinh iu hay l phi, hng cc em ti gi tr ca Chn - Thin - M. Ngh dy hc l ngh sng to, bi l gio vin cn phi thch ng vi nhiu tnh hung s phm khc nhau. Cn nhn mnh rng mc tiu cao nht ca dy hc l Dy t duy, tc l dy cch tri nhn tri thc v vn dng sng to trong chng trnh; ng thi hnh thnh con ng t khm ph hc sinh tip tc hc tp sng to n sut i.

Ngi gio vin l nhn t quyt nh cht lng ca mt nn gio dc. Nng lc v o c ngh nghip ca h gp phn to ln vo s hng thnh ca mi quc gia. Cn i vi mi th h hc tr, thy c l ngi cha, ngi m, ngi anh, ngi ch, l tm gng sng h noi theo. Trong s chng ta, c ai l khng mang theo bn mnh nhng k nim su sc vi nhng ngi thy, ngi c?

1.2 C s thc tin.

Tn s trng o s gim i khi nhn cch ngi thy c vn ! Hc sinh (HS) khng ch lnh hi kin thc m cn chu nh hng t cch sng, cch i nhn x th ca thy c gio. V vy, mi gio vin bn cnh lm mi kin thc chuyn mn cn cn lm p hnh nh, tc phong ca mnh. Vic ging dy HS s tt hn nu ngi thy bit dng nhn cch gio dc nhn cch.

Nh nhng g chng ta cm nhn v quan st c, ngy nay c nhiu tm gng ngi thy, ngi c m thm cng hin ti nng ca mnh cho s nghip trng ngi, ht lng v cc em hc sinh. H chia s phn thu nhp t i ca mnh gip hc sinh ngho vt kh, hc sinh tt nguyn... C mt ngi thy m ti ht sc khm phc trong sut 3 nm theo hc trng THPT Phan ng Lu (Yn Thnh). l thy Phan Vn Truyn, gio vin dy chuyn mn ha hc, ch nhim lp ti. Hng thng thy thng trch mt phn tin lng ca mnh chi tr ph sinh hot ti k tc x cho bn Phan Vn Bnh- thuc din h ngho, gia nh chnh sch. Hnh ng cao p ca thy khi dy trong ti nhiu suy ngh. cng chnh l mt trong nhng l do ti chn ti. Cm ng hn na cn c nhng thy c sn sng hi sinh tnh mng ca mnh cu hc sinh trong bo l.

Bn cnh vn cn nhng gio vin cha xng ng vi hai ch nh gio. H khng ch nu gng xu cho hc sinh, m cn lm vn c o c, nhn cch ca nhng ngi thy chn chnh. y cng l mt trong nhng vn nan gii m nn gio dc nc ta hin nay ang gp phi.

T cho thy: mun nng cao cht lng ca nn gio dc nc ta, trc ht phi chn hng i ng gio vin, nng cao nhn thc ca ngi gio vin. gip cc gio vin v sinh vin ngnh s phm nhn thc r v v tr, vai tr v trch nhim ca mnh, ti chn ti Nhn cch ca ngi gio vin trong thi bui hin nay.

2 Nhim v nghin cu.

2.1 Tm hiu c s l lun v nhn cch ngi gio vin

2.2 Nghin cu thc trng v a ra mt s gii php nhm nng cao vic rn luyn nhn cch ca ngi thy.

3 Phng php nghin cu.

3.1 Phng php nghin cu l thuyt: c, tm ti liu.

3.2 Phng php nghin cu thc tin: quan st hi kin.

NI DUNG

1. Mt s khi nim lin quan.

1.1. Th no l nhn cch ca ngi gio vin?

Nhn cch l tng th phm cht v nng lc to nn bn sc v gi tr tinh thn ca mi c nhn.

Khi ni n nhn cch ngi gio vin, ta nhc n hai phm tr c bn: Phm cht v nng lc.

1.1.1. Phm cht.

Phm cht ch tnh cht v c im vn c ca s vt.

Theo ngha hp, phm cht l khi nim sinh l hc ch c im sn c ca c th (nh h thn kinh cc gic quan v c quan vn ng). c im sn c l c s t nhin con ngi tip nhn nhng hin tng tm l v thuc tnh tm l.

Theo ngha rng, phm cht ch c im tm l nh: Tnh cch, ch, hng th, phong cch ca con ngi.

Nh vy, ta c th hiu: Phm cht ca ngi gio vin khng ch l nhng c trng n gin, c sn ca sinh l hc m l tng ha cc yu t bn trong, trn c s cc phm cht sinh l, hnh thnh cc phm cht tm l thng qua hot ng giao lu trong thc tin i sng v cng tc ca ngi gio vin.

1.1.2. Nng lc.

Theo quan im ca cc nh tm l hc: Nng lc l tng hp cc c im, thuc tnh tm l ca c nhn ph hp vi yu cu c trng ca hot ng nht nh nhm m bo cho hot ng t hiu qu cao.

Cc nng lc hnh thnh trn c s cc t cht t nhin ca c nhn. Tuy nhin nng lc ca con ngi khng phi hon ton do t nhin m c, m phn ln c xy dng trong qu trnh cng tc, luyn tp.

Nng lc ca ngi gio vin l nhng thuc tnh tm l gip hon thnh tt hot ng dy hc v gio dc. C th chia nng lc ca gio vin ra lm hai nhm: Nng lc dy hc v nng lc gio dc. Nng lc dy hc l nhng thuc tnh tm l m nh ngi gio vin thc hin tt hot ng dy hc. Nng lc gio dc l kh nng truyn ti nhng tri thc ti hc sinh, sinh vin v nghin cu sinh.

Nh vy, mt ngi gio vin c nng lc phi bit vn dng, tch hp nhiu k nng s phm mt cch linh hot. Lao ng s phm l loi lao ng cng thng, tinh t, khng rp khun, khng ng khung trong mt gi ging, trong khun kh nh trng. Dy hc i hi ngi thy phi da trn nn tng khoa hc xc nh, khoa hc b mn cng nh khoa hc gio dc v c kh nng s dng chng vo tng tnh hung s phm c th, thch ng vi tng c nhn sinh ng.

1.2. Cc yu cu v phm cht ca ngi gio vin.

1.2.1. Tnh yu con ngi v lng say m vi s nghip pht trin con ngi.

Dy hc l ngh lm vic vi con ngi, ngi gio vin phi c tnh yu con ngi mi c th hot ng hiu qu. Tnh yu ny th hin qua hng th khi tip xc vi con ngi, chia s, tm hiu vn ca con ngi, phn chn khi lm vic vi con ngi, sn sng chia s kh khn vi con ngi. c bit tnh yu con ngi ca ngi gio vin th hin s thu hiu, thng cm, sn sng gip con ngi vt qua kh khn.

i vi hc sinh, tnh yu con ngi th hin s say sa lm vic vi hc sinh, hnh phc khi gip hc sinh v nhn thy s tin b ca hc sinh, trn tr trc nhng tht bi, vp vp ca hc sinh, chia s bun vui v cng ngi hc sinh vt qua kh khn trong hc tp. Ngi gio vin say m vi s pht trin con ngi, lun ht lng v s pht trin ca hc sinh, nghin cu, tm hiu, ng dng tin b khoa hc vo gio dc v dy hc v hc sinh.

Ti lun t hi, nu nh mt ngi gio vin khng c tnh yu thng i vi hc sinh ca mnh, anh ta s dy hc bng cch no? T thc t cng vic dy hc tnh nguyn cho tr em m ci lng tr SOS (Vinh), ti nhn thy rng: Tnh yu con ngi v lng say m vi s nghip pht trin con ngi l ct li ca cht lng ging dy. V tnh thng, v c mun vun p, bi dng cc em, chng ti dc ht sc mnh gip cc em, xem vic nhn thy s tin b tng ngy ca cc em l th lao ln nht cho nhng vt v, cng lao mnh b ra.

1.2.2. ng x cng bng v to c hi cho mi hc sinh pht trin.

ng x cng bng th hin o c ca nh gio khng thin v, nh kin vi bt k hc sinh no. ng x cng bng v to c hi cho mi hc sinh pht trin, to ra mi trng thn thin gip hc sinh vt qua mc cm yu km, phn bit i x do v th kinh t, x hi, dn tc. ng x cng bng th hin nhng im sau:

- Khng thnh kin vi hc sinh cho d h cha t kt qu nh mong mun m vn tip tc gip hc sinh pht trin theo hng tch cc.

- Khng phn bit i x vi hc sinh, khng phn bit hon cnh xut thn, thnh tch hc tp v hnh vi o c.

- nh gi khch quan kt qu hc tp cng nh rn luyn ca hc sinh.

- Kim sot tt cm xc, chia s, thng cm vi hc sinh.

ng x cng bng gp phn thu hp khong cch thy tr. Mc d vy, mi con ngi u khng th trnh khi nhng thin v trong tnh cm. Bn thn ti cng c nhng thi yu ght rch ri. Tuy nhin, ti cng nhn thy rng, s thin v trong cch ng x ca gio vin c nh hng rt ln n s hnh thnh nhn cch ca hc sinh. Trong sut qu trnh hc ph thng, ti tng chng kin nhiu hc sinh v bt mn vi thy c m tr nn sa ng. N.V.T l bn hc cp III ca ti, v hc km mn Anh nn khng nhng khng c cm thng v gip , T cn thng xuyn b ch trch thm t, thm ch xc phm n nhn phm c nhn. Sut mt thi gian di, T b trm cm nng. Thit ngh, o c nh gio u? Vn bit rng tnh cm c nhn mi chng ta ai ai cng c, nhng cn phi bit kim ch, gi mc va phi cc em hc sinh thy rng: cc em vn c yu thng, quan tm v gip mt cch bnh ng.

1.2.3. Tnh tch cc x hi.

Tnh tch cc x hi th hin trong s tham gia vo cc cn vic ca x hi, tm hiu, tham gia ta m, tham gia vo cc hot ng tuyn truyn, gio dc trong x hi, tham gia vo cc phong tro vn ng v mi trng xanh-sch-p, ng gp kin, hin k hoch cho vic gii quyt cc vn x hi, tham gia phn bin x hi.

Tnh tch cc x hi th hin tnh x hi ca con ngi, th hin vai tr ch th ca ngi gio vin lm ch trong tng lai, vn mnh ca mnh trong x hi cng nh ng gp mt phn sc lc ca mnh vo s pht trin x hi.

Mi gio vin l tm gng v cch ng x cho hc sinh. Gio vin tham gia tch cc cc hot ng x hi to nn ng lc, thc y cc em tham gia. C Nguyn Th Nga, ph trch on Thanh Nin trng THPT Phan ng Lu, Yn Thnh l mt v d mu mc. Nh s dn dt ca c, trng ti lun ng u huyn v thnh tch hot ng x hi. Hc sinh hng ng tch cc cc phong tro on nh Thanh nin v mi trng, Ngy v ngi ngho, An ton giao thng...

1.2.4. T thc v t gio dc cao.

Gio vin l nh gio dc ng thi phi c kh nng t thc v t gio dc. T thc c coi l phng tin t iu chnh ca ch th. Ngi gio vin phi thc c bn thn trong cc mi quan h sau y

Search related