of 87 /87
Trường ĐHBK Tp.HCM Thng Kê - Chương 1 TS. Cao Hào Thi 1 CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 DLIU DLIU 1 THNG KÊ THNG KÊ NI DUNG CHÍNH NI DUNG CHÍNH Thng kê và các ng dng trong kinh doanh và kinh tế Dli2 Dliu Ngun dliu Thng kê mô t Thng kê suy din THNG KÊ VÀ NG DNG TRONG THNG KÊ VÀ NG DNG TRONG KINH DOANH VÀ KINH TKINH DOANH VÀ KINH TThng kê là mt Nghthut Khoa hcv: Thu thp 3 Phân tích Trình bày Và gii thích DLIU www.daykemquynhon.ucoz.com

Bài giảng Thống kê Tác giả: TS. Cao Hào Thi, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp.HCM, 2010

Embed Size (px)

Text of Bài giảng Thống kê Tác giả: TS. Cao Hào Thi, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG...

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 1

  CHNG 1CHNG 1

  D LIU D LIU

  1

  vv

  THNG KTHNG K

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Thng k v cc ng dng trong kinh doanh v

  kinh t

  D li

  2

  D liu

  Ngun d liu

  Thng k m t

  Thng k suy din

  THNG K V NG DNG TRONG THNG K V NG DNG TRONG KINH DOANH V KINH TKINH DOANH V KINH T

  Thng k l mt Ngh thut v Khoa hc v:

  Thu thp

  3

  Phn tch

  Trnh by

  V gii thch D LIU

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 2

  THNG K V NG DNG TRONG THNG K V NG DNG TRONG KINH DOANH V KINH TKINH DOANH V KINH T

  ng dng trong kinh doanh v kinh t:

  Cc ng dng ca thng k rt hin nhin trong nhiu

  4

  lnh vc

  Thng k c s dng :

  Thng bo cho cng chng

  D bo cho vic lp k hoch v ra quyt nh

  THNG K V NG DNG TRONG THNG K V NG DNG TRONG KINH DOANH V KINH TKINH DOANH V KINH T

  ng dng trong kinh doanh v kinh t:

  Cc lnh vc kinh doanh v kinh t da trn cc k thut v thng tin thng k:

  5

  k thut v thng tin thng k:

  K ton

  Ti chnh

  Tip th

  Sn xut

  Kinh t

  THNG K V NG DNG TRONG THNG K V NG DNG TRONG KINH DOANH V KINH TKINH DOANH V KINH T

  Cc phn mm thng k so vi Excel

  Cc phn mm thng k thng l Hp en MINITABMINITAB: l mt phn mm thng k c ngun gc

  6

  c thit k ti i hc Penn State c bit dnh cho sinh vin.

  SAS: SAS: Statistical Analysis System H thng phn tch thng k

  SPSS: SPSS: Statistical Package for the Social Science Phn mm thng k cho khoa hc x hi

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 3

  THNG K V NG DNG TRONG THNG K V NG DNG TRONG KINH DOANH V KINH TKINH DOANH V KINH TCc phn mm thng k so vi Excel

  S dng Excel phn tch thng k bi v: Excel sn c cc vn phng

  Excel mnh gii quyt cc vn thng k thng

  7

  Excel mnh gii quyt cc vn thng k thng gp

  Ngi s dng c th hiu c ngha ca cc vn thng k

  Cc nh qun l v ra quyt nh thnh cng l nhng ngi c th hiu v s dng cc thng tin mt cch hiu qu nht

  D LIUD LIU

  D liu D liu l cc s kin v con s c thu thp, phn

  tch v tng kt trnh by v gii thch

  8

  Tp d liu l tt c cc d liu c thu thp cho mt nghin cu c th

  Thang o D liu nh tnh so vi nh lng D liu cho so vi chui thi gian

  D LIUD LIU

  Cc phn t, cc bin v cc quan st Phn t l tan b thc th da vo d liu c thu

  thp

  9

  Bin l cc c tnh c quan tm i vi cc phn t

  Quan st l tp cc i lng o lng c thu thp

  i vi mt phn t c th

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 4

  D LIUD LIU

  VariablesVariablesStockStock Annual Earn/Annual Earn/

  CompanyCompany Exchange Sales($M) Sh.($)Exchange Sales($M) Sh.($)

  DataramDataram AMEXAMEX 73.1073.10 0.860.86

  10

  ElementsElements Data SetData Set DatumDatum

  EnergySouthEnergySouth OTCOTC 74.0074.00 1.671.67KeystoneKeystone NYSENYSE 365.70365.70 0.86 0.86 LandCareLandCare NYSENYSE 111.40111.40 0.330.33PsychemedicsPsychemedics AMEXAMEX 17.6017.60 0.130.13

  Cu hi?Cu hi?

  Tham kho Bng 1.1:B D LIU CA 5 LAI CHNG KHAN:

  11

  C bao nhiu phn t trong b d liu ny ? C bao nhiu bin trong b d liu ny? C bao nhiu quan st trong b d liu ny? C bao nhiu s lng d liu trong b d liu

  ny?

  D LIUD LIU

  Thang o Xc nh lng thng tin c trong d liu v ch ra s tng kt d liu v phn tch thng k no l thch hp nht

  12

  Thang o ch danh

  Thang o th t

  Thang o khong

  Thang o t l

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 5

  D LIUD LIU Thang o ch danh

  S dng nhn hiu hoc tn nhn dng mt thuc tnh ca phn t bng s hoc khng bng s

  Thang o th tC c tnh ca thang o ch danh v c th dng sp hng hoc th t d liu bng s hoc khng bng sTh kh

  13

  Thang o khongC c tnh ca thang o th t v khong cch gia cc quan st c din t di dng cc n v o lng c nh lun lun bng s

  Thang o t lC c tnh ca thang o khong v t l ca 2 gi tr l c ngha lun lun bng s(Cha gi tr Zero C ngha l khng c g)

  D LIUD LIU

  D liu nh tnh so vi nh lng

  D liu nh tnh

  D liu nh tnh l cc nhn hiu hay tn c dng

  14

  D liu nh tnh l cc nhn hiu hay tn c dng

  nhn dng v c trng cho mi phn t

  BIn nh tnh l bin vi d liu nh tnh

  D liu nh tnh s dng thang o ch danh hoc thang

  o th t; c th o bng s hoc khng bng s

  D LIUD LIU

  D liu nh tnh so vi nh lng

  D liu nh lng

  15

  D liu nh lng l d liu cho bit s lng bao nhiu

  ca mt i lng no

  Bin nh lng l bin vi d liu nh lng

  D liu nh tnh s dng thang o khong hoc thang o

  t l; lun o bng s

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 6

  D LIUD LIU

  D liu nh tnh so vi nh lng

  S khc nhau gia d liu nh lng v nh

  16

  tnh Cc php tnh s hc thng thng ch c ngha i vi

  d liu nh lng

  Tuy nhin, khi d liu nh tnh c ghi nhn nh cc gi tr bng s th cc php tnh s hc s cho ra cc kt qu khng c ngha

  Cu hi ?Cu hi ?

  Hy pht biu xem cc bin sau y bin no l bin nh tnh, bin no l bin nh lung v hy ch ra thang o thch hp cho mi bin.

  T i

  17

  Tui Gii tnh Th hng trong lp Nhit Thu nhp

  D LIUD LIU

  D liu cho v d liu chui thi gian

  D liu cho l cc d liu c thu thp trong cng

  18

  p g g

  hay gn cng mt thi im

  D liu chui thi gian l cc d liu c thu thp

  trong cc thi im lin tip nhau

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 7

  NGUN D LIU NGUN D LIU

  Ngun d liu c th thu thp t:

  Cc ngun hin c:

  19

  Internet tr thnh mt ngun d liu quan trng

  Cc nghin cu thng k:

  Nghin cu th nghim

  Nghin cu quan st

  NGUN D LIUNGUN D LIU

  Cc sai s ca thu thp d liu Mt sai s trong thu thp d liu xy ra khi gi tr ca d

  liu thu thp c khng bng vi gi ng/thc c

  20

  c t mt qui trnh thu thp ng

  S dng d liu sai c th xu hn khng s dng bt k d liu no

  GIGO Garbage In Garbage Out Rc vo Rc Ra

  THNG K M TTHNG K M T

  Thng k m t: Thu thp, Tng kt v M t d liu

  Cc phng php c s dng tng kt d liu:

  Lp Bng

  21

  Lp Bng

  Th

  Bng s

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 8

  THNG K M TTHNG K M T

  Thng k m t:

  Cc tham s thng k

  22

  g

  Tn s

  Phn phi xc sut

  THNG K SUY DINTHNG K SUY DIN

  Tng th l tp tt c cc phn t cn quantm trong mt nghin cu c th

  Mu l mt tp con ca tng th

  23

  p g

  Thng k suy din: l qu trnh s dng dliu thu thp c t mu c lng hockim nh cc gi thuyt thng k v cc ctrng ca tng th

  THNG K SUY DINTHNG K SUY DIN

  Ly MuLy Mu

  24

  Tng thTng thNN

  MuMunn

  c Lngc LngKim nh gi thuytKim nh gi thuyt

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 9

  CHNG 2CHNG 2

  TRNH BY TRNH BY

  25

  BNG BNG v BIU BNG BNG v BIU

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Tng kt d liu nh tnh

  Tng kt d liu nh lng

  26

  Phn tch d liu khm ph: Trnh by dng

  cnh v l

  th phn tn im v bng cho

  TNG KT D LIU NH TNH TNG KT D LIU NH TNH

  Phn phi tn sPhn phi tn s l mt bng tng kt mt tp d

  liu trong trnh by tn s (hay s) ca cc gi tr

  27

  g y ( y ) g

  quan st c trong mi lp ca cc lp khng trng

  ln nhau

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 10

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNHD LIU T MT MU GM 50 LON NC GII KHT

  Coke Classic Sprite Pepsi-ColaDiet Coke Coke Classic Coke ClassicPepsi-Cola Diet Coke Coke ClassicDiet Coke Coke Classic Coke ClassicCoke Classic Diet Coke Pepsi-ColaCoke Classic Coke Classic Dr Pepper

  28

  Coke Classic Coke Classic Dr.PepperDr.Pepper Sprite Coke ClassicDiet Coke Pepsi-Cola Diet CokePepsi-Cola Coke Classic Pepsi-ColaPepsi-Cola Coke Classic Pepsi-ColaCoke Classic Coke Classic Pepsi-ColaDr.Pepper Pepsi-Cola Pepsi-ColaSprite Coke Classic Coke ClassicCoke Classic Sprite Dr.PepperDiet Coke Dr.Pepper Pepsi-ColaCoke Classic Pepsi-Cola SpriteCoke Classic Diet Coke

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNH

  PHN PHI TN SCA LON NC GII KHT

  Nc gii kht Tn s

  29

  Nc gii kht Tn sCoke Classic 19Diet Coke 8Dr.Pepper 5Pepsi-Cola 13Sprite 5Tng 50

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNH

  Phn phi tn s tng i v tn s phn trm Phn phi tn s tng i: Mt bng tng kt tp

  t d li t t h b t t i h

  30

  mt d liu trong trnh by tn s tng i ngha l, t s ca tng s cc gi tr quan st c trong mi lp ca cc lp khng trng ln nhau

  Tn s tng i ca 1 lp = Tn s ca 1 lp / n

  Tn s phn trm = Tn s tng i* 100

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 11

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNH

  Phn phi tn s tng i v tn s phn trm

  31

  Phn phi tn s tng i: Mt bng tng kt tp

  mt d liu trong trnh by phn trm ca tng s

  cc gi tr quan st c trong mi lp ca cc lp

  khng trng ln nhau

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNH

  PHN PHI TN S TNG I v PHN TRMCA LON NC GII KHT

  Nc gii kht Tn s tng i Tn s phn trm

  32

  Nc gii kht Tn s tng i Tn s phn trmCoke Classic .38 38Diet Coke .16 16Dr.Pepper .10 10Peppsi-Cola .26 26Sprite .10 10

  Tng 1.00 100

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNHBiu hnh thanh v biu hnh trnBIU HNH THANH CA NC GII KHT

  1820

  33

  02468

  1012141618

  CokeClassic

  Diet Coke Dr. Pepper Pepsi- Cola Sprite

  Nc gii kht

  Tn

  s

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 12

  TNG KT D LIU NH TNHTNG KT D LIU NH TNH

  Biu hnh thanh v biu hnh trn

  BIU HNH TRN CA NC GII KHT

  34

  Coke Classic

  38%

  Diet Coke16%

  Dr. Pepper10%

  Pepsi- Cola26%

  Sprite10%

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Phn phi tn sPhn phi tn s l mt bng tng kt mt tp d

  liu trong trnh by tn s (hay s) ca cc gi tr

  35

  g y ( y ) g

  quan st c trong mi lp ca cc lp khng trng

  ln nhau

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Phn phi tn s Xy dng mt phn phi tn s

  Thu thp d liu mu

  36

  Xc nh s lp khng trng lp

  Xc nh chiu rng ca mi lp

  Xc nh cc gii hn ca mi lp

  m s cc gi tr d liu c trong mi lp

  Tng kt cc tn s ca lp vo trong mt bng phn phi tn s

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 13

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNGPhn phi tn s S lp (K): 5 K 20 Chiu rng lp

  Chiu rng lp = (Gi tr ln nht Gi tr nh nht) / K

  37

  Cc gii hn ca lpCc gii hn ca lp l s ln nht v nh nht thuc v lp

  Gii hn di ca lp = S nh nht

  Gii hn trn ca lp = S ln nht

  S khc bit gia gii hn di ca cc lp lin nhau s cho ta chiu rng ca lp

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Phn phi tn s Cc bin gii ca lp

  Cc bin ca lp l cc ng phn chia gia cc

  38

  Cc bin ca lp l cc ng phn chia gia cc

  lp

  im gia ca lp

  im gia ca lp l gi tr nm gia cc gii

  hn di v gii hn trn ca lp

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  CC THI GIAN KIM TON CUI NM(Tnh theo s ngy)

  39

  12 14 19 1815 15 18 1720 27 22 2322 21 33 2814 18 16 13

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 14

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  PHN PHI TN S I VI D LIU THI GIAN KIM TAN

  Thi gian kim tan Tn s

  40

  g(ngy)10-14 415-19 820-24 525-29 230-34 1Tng 20

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Phn phi tn s tng i v tn s phn trm

  41

  Tn s tng i ca 1 lp = Tn s ca 1 lp / n

  Tn s phn trm = Tn s tng i* 100

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  PHN PHI TN S TNG I V TN S PHN TRM

  I VI D LIU THI GIAN KIM TAN

  Thi i T t i T h t

  42

  Thi gian Tn s tng i Tn s phn trm(ngy)10-14 .20 2015-19 .40 4020-24 .25 2525-29 .10 1030-34 .05 5Tng 1.00 100

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 15

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Biu im

  Trc honh trnh by min cc gi tr ca d liu.

  43

  Mi gi tr c biu th bng mt im nm trn trc

  01234

  10 15 20 25 30 35

  Thi gian kim tan tnh theo ngy

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Biu tn s

  Mt biu tn s c xy dng bng t cc

  44

  bin quan tm trn trc honh v tn s, tn s

  tng i, tn s phn trm trn trc tung

  Biu tn s m t dng ca tp d liu

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  6789

  45

  0

  1

  2

  3

  4

  0 5 10 15 20 25 30 35

  012345

  5 10 15 20 25 30 35Thi gian kim tan tnh theo ngy

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 16

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  Cc phn phi tch ly

  Phn phi tn s tch ly trnh by s cc quan

  46

  st c gi tr nh hn hoc bng gii hn trn

  ca lp ca mi lp

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  CC PHN PHI TN S TCH LY, TN S TNG I TCH LY V TN S PHN TRM TCH LY

  I VI D LIU THI GIAN KIM TAN

  Thi gian (ngy) Tn s Tn s tng i Tn s %Tch ly Tch ly Tch ly

  47

  Tch ly Tch ly Tch ly

  Nh hn hoc bng 14 4 .20 20Nh hn hoc bng 19 12 .60 60Nh hn hoc bng 24 17 .85 85Nh hn hoc bng 29 19 .95 95Nh hn hoc bng 34 20 1.00 100

  TNG KT D LIU NH LNGTNG KT D LIU NH LNG

  OgiveOgive l th ca phn phi tch ly

  25

  48

  0

  5

  10

  15

  20

  5 10 15 20 25 30 35

  Thi gian kim tan tnh theo ngy

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 17

  PHN TCH D LIU KHM PH: PHN TCH D LIU KHM PH: TRNH BY DNG CNH V LTRNH BY DNG CNH V L

  Trnh by dng cnh v l: Mt k thut phn

  tch khm ph theo sp hng cc th t ca

  49

  tch khm ph theo sp hng cc th t ca

  d liu nh lng v cho thy su sc v dng

  ca phn phi cng mt lc

  PHN TCH D LIU KHM PH: PHN TCH D LIU KHM PH: TRNH BY DNG CNH V LTRNH BY DNG CNH V L

  S CU HI C TR LI NG K THI NNG KHIU

  112 72 69 97 10773 92 76 86 73

  50

  126 128 118 127 12482 104 132 134 8392 108 96 100 92115 76 91 102 8195 141 81 80 10684 119 113 98 7538 98 115 106 95100 85 94 106 119

  PHN TCH D LIU KHM PH: PHN TCH D LIU KHM PH: TRNH BY DNG CNH V LTRNH BY DNG CNH V L

  6 8 9

  7 2 3 3 5 6 6

  8 0 1 1 2 3 4 5 6

  9 1 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8

  51

  9 1 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8

  10 0 0 2 4 6 6 6 7 8

  11 2 3 5 5 8 9 9

  12 4 6 7 8

  13 2 4

  14 1

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 18

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  Bng cho Bng cho l mt tng kt di dng bng ca d

  liu gm 2 bin. Cc gi tr ca mt bin c trnh

  52

  liu gm 2 bin. Cc gi tr ca mt bin c trnh

  by theo cc hng. Cc gi tr ca mt bin khc

  c trnh by theo cc ct

  Bng cho c s dng rng ri trong vic xem xt

  mi quan h gia hai bin

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  BNG CHO V NH GI CHT LNG V GI CA CC BA N TI 300 NH HNG LOS-ANGELES

  Gi ba n

  53

  Gi ba nCht lng $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 TngTt 42 40 2 0 84Rt tt 34 64 46 6 150Xut sc 2 14 28 22 66Tng 78 118 76 28 300

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  PHN TRM TNH THEO HNG I VI MI LOI CHT LUNG

  Gi ba nCht lng $10 19 $20 29 $30 39 $40 49 Tng

  54

  Cht lng $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 TngTt 50.0 47.6 2.4 0.0 100Rt tt 22.7 42.7 30.6 4.0 100Xut sc 3.0 21.2 42.4 33.4 100

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 19

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  th phn tn im v ng xu hng

  Mt th phn tn im l mt trnh by di dng th i h h i bi Mt bi

  55

  th v mi quan h ca hai bin. Mt bin c trnh by trn trc honh v bin khc c trnh by trn trc tung

  Mt ng xu hng l mt ng cho thy mt cch gn ng mi quan h gia hai bin

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  D LIU MU I VI CA HNG THIT B STEREO V M THANHTun S thng v Doanhs ($100s)

  x y1 2 50

  56

  1 2 502 5 573 1 414 3 545 4 546 1 387 5 638 3 489 4 5910 2 46

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  th phn tn im th phn tn im i vi ca hn thit b Stereo v m thanh

  60

  65

  57

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  0 1 2 3 4 5 6

  Sales ($100s)

  Number of commercials

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 20

  TH PHN TN IM TH PHN TN IM v BNG CHOv BNG CHO

  th phn tn im Cc loi quan h c miu t bng th phn tn im

  58

  Quan h ng bin Dng nh khng quan h Quan h nghch bin

  CC QUI TRNH BNG BIU V TH CC QUI TRNH BNG BIU V TH I VI TNG KT D LIU I VI TNG KT D LIU

  D LIU

  D liu nh tnh

  D liu nh lng

  59

  Phng php Bng

  Phng php th

  Phng php Bng

  Phng php th

  Phn phi tn s

  Phn phi tn s tng i

  Phn phi tn s phn trm

  Bng cho

  Biu hnh thanh

  Biu hnh trn

  Phn phi tn s

  Phn phi tn s tng i

  Phn phi tn s tch ly

  Phn phi tn s tng i tch ly

  Cnh v l - Bng cho

  Biu im

  Biu tn s

  Biu tn s tch ly (Ogive)

  th phn tn im

  CHNG 3CHNG 3

  CC I LNGCC I LNG

  60

  CC I LNGCC I LNG

  BNG SBNG S

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 21

  CC NI DUNG CHNHCC NI DUNG CHNH

  Gii thiu i lng v v tr i lng v s bin thin

  61

  i lng v dng phn phi, v tr tng i v nhn dng cc im c bit

  Phn tch d liu khm ph i lng v s lin h gia 2 bin Trung bnh c trng s v x l d liu nhm

  GII THIUGII THIU

  Mt i lng m t l mt con s n gin

  c tnh ton t d liu mu cung cp thng

  62

  tin v d liu tng th

  C hai loi i lng m t:

  i lng v v tr

  i lng v s bin thin

  GII THIUGII THIU

  Tham s ca tng th (population parameter) l mt gi tr bng s c dng nh mt i lng tng kt i vi mt d liu ca tng th

  63

  lng tng kt i vi mt d liu ca tng th

  Cc tr thng k ca mu (sample statistics) c dng nh mt i lng tng kt i vi mt mu

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 22

  CC I LNG V V TR CC I LNG V V TR (measure of location)(measure of location)

  Mt s cc i lng v v tr l: S trung bnh (Mean)

  S trung v (Median)

  64

  S trung v (Median)

  S yu v (Mode)

  S phn v (Percentiles)

  S t phn (Quartiles)

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S trung bnh S trung bnh c s dng ph bin nht o

  lng v tr

  65

  Trung bnh ca tng th:

  Trung bnh ca mu:

  Nx

  nx

  x

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S yu v (Md)

  S trung v l gi tr gia tp d liu c sp xp

  66

  theo th t

  n l s l, Md l gi tr gia tp d liu

  n l s chn, Md l trung bnh ca hai gi tr gia

  tp d liu

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 23

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S yu v (Mo)

  S yu v l gi tr d liu xut hin vi tn s

  67

  ln nht

  Bimodal c hai s yu v

  Multimodal > two hai s yu v

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S phn v

  S phn v pth l gi tr c t nht p % s hng ca

  68

  tp d liu c gi tr nh hn hoc bng gi tr ny,

  v c t nht (100-p) % s hng ca tp d liu c

  gi tr ln hn hoc bng gi tr ny

  Phn v 50th l s trung v

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S phn vXc nh phn v pth

  Bc 1: Sp xp tp d liu theo th t tng dn

  69

  Bc 1: Sp xp tp d liu theo th t tng dn

  Bc 2: tnh ch s i:

  Bc 3: Nu i khng l s nguyn lm trn ln trn. S

  nguyn k tip > i s ch v tr ca phn v pth.

  Nu i l s nguyn, phn v pth l trung bnh ca 2 gi tr d liu v tr i v i + 1

  n*i 100p

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 24

  CC I LNG V V TRCC I LNG V V TR

  S t phn

  S t phn ch n thun l cc s phn v c th, s

  70

  chia tp d liu ra lm 4 phn, c gi tn l:

  Q1 = s t phn th nht = P25%

  Q2 = s t phn th hai = P50% = Median

  Q3 = s t phn th ba = P75%

  CC I LNG V S BIN THINCC I LNG V S BIN THIN

  i lng v s bin thin c s dng m t xu hng ca cc gi tr d liu phn tnxung quanh gi tr trung bnh.Mt i l bi thi

  71

  Mt s i lng v s bin thin: Khong bin thin (Range) Khong bin thin ni t phn (Interquartile Range) Phng sai (Variance) lch chun (Standard Deviation) H s bin thin (Coefficient of variation)

  CC I LNG V S BIN THINCC I LNG V S BIN THIN

  Khong bin thin Range = Gi tr ln nht Gi tr nh nht

  hay Range = Max Min

  72

  Range Max Min

  Khong bin thin ni t phn (IQR) IQR = Q3 Q1

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 25

  CC I LNG V S BIN THINCC I LNG V S BIN THIN

  Phng sai

  Phng sai ca tng th:

  Nx 2i2

  73

  Phng sai ca mu:

  N

  1n

  xxs

  2i2

  CC I LNG V S BIN THINCC I LNG V S BIN THIN

  lch chun lch chun l cn bc hai ca phng sai. lch chun v phng sai c s dng ph bin o lng s bin thin

  74

  lng s bin thin

  H s bin thin

  22 ss

  100*XS100*

  MeanDeviation StandardCV

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  Dng phn phi lch (Skewness) l i lng v dng ca phn

  phi ca tp d liu

  75

  phi ca tp d liu i vi d liu lch v bn tri, lch s m i vi d liu lch v bn phi, lch s dng Nu d liu i xng, lch s bng 0

  i vi phn phi i xng, s trung bnh v s trung v s bng nhau

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 26

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  Tr thng k Z (Z-Scores)Tr thng k Z thng c gi l gi tr chun ha

  xxiZ

  76

  Zi: l s lch chun m Xi cch xa gi tr trungbnh

  si

  iZ

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  nh l Chebyshev

  nh l Chebyshev c s dng pht biu v phn

  77

  trm ca cc s hng s nm trong mt con s c th

  ca lch chun tnh t gi trung bnh

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  nh l Chebyshev

  Ti thiu (1-1/Z2) ca cc s hng c trong mi tp

  78

  ( ) g g

  d liu s phi nm trong Z lch chun tnh t

  s trung bnh, khi Z > 1.

  hay

  Prob 2z11zsxxzsx

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 27

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  nh l Chebyshev

  i vi mi tp d liu

  79

  p

  Prob

  Prob

  Prob

  %75 s2xx2s-x

  %89 s3xx3s-x

  %94 s4xx4s-x

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  Qui tc kinh nghim

  i vi mi tp d liu c phn phi dng hnh chung:

  80

  Prob

  Prob

  Prob

  %68 s1xx1s-x

  %95 s2xx2s-x

  %7.99 s3xx3s-x

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  MT PHN PHI DNG HNH CHUNG I XNG

  81

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 28

  CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR CC I LNG V DNG PHN PHI, V TR TNG I V NHN DNG CC IM C BITTNG I V NHN DNG CC IM C BIT

  Nhn dng cc im c bit (outliers)

  Cc im c bit l cc gi tr thi cc (ln khc

  82

  thng hoc nh khc thng)

  S dng Z nhn dng im c bit: mi gi tr

  d liu vi Z nh hn 3 hoc ln hn +3 l im

  c bit

  PHN TCH D LIU KHM PHPHN TCH D LIU KHM PH

  M hnh 5-im Gi tr nh nht = Min

  S t phn th nht = Q1

  83

  1

  S t phn th hai = Q2 = Median

  S t phn th ba = Q3 Gi tr ln nht = Max

  Mt cch gn ng, 25% ca cc gi tr d liu gia cc s k nhau trong m hnh 5-im

  PHN TCH D LIU KHM PHPHN TCH D LIU KHM PH

  Biu hp (Box plot):

  Biu hp l tng kt d liu bng th

  84

  Biu hp l tng kt d liu bng th

  Outliers

  Whiskers

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 29

  PHN TCH D LIU KHM PHPHN TCH D LIU KHM PH

  Upper Limit Lower Limit Median Q1 Q3

  85

  0

  1

  2

  3

  4

  1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

  *

  Outlier

  IQR1.5(IQR) 1.5(IQR)

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  ng phng sai (Covariance) ng phong sai o lng s lin h tuyn tnh gia 2

  bin.

  86

  ng phng sai ca tng th:

  ng phng sai ca mu:

  N

  yx yixixy

  1nyyxx

  s iixy

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  ng phng sai

  sxy > 0 Quan h ng bin

  87

  sxy < 0 Quan h nghch bin

  Gi tr ca ng phng sai ph thuc n v o

  lng ca x v y

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 30

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  60

  65

  III . .0s) = 3x

  TH PHN TN IM C PHN CHIA

  I VI C HNG THIT B STEREO V M THANH

  88

  35

  4045

  50

  55

  0 1 2 3 4 5 6

  IVIII

  ....

  ...

  S thng v

  Doa

  nh s

  ($10

  0

  = 51y

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  . .yGII THCH V NG PHNG SAI CA MU

  89

  ....

  ....

  .

  .

  Sxy dng:(x v y c quan h tuyn

  tnh ng bin ) x

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  .Sxy gn bng 0:(x v y khng c quan h yGII THCH V NG PHNG SAI CA MU

  90

  . .. ..

  . .

  . ..

  ..

  . . . .

  (x v y khng c quan h tuyn tnh )

  x

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 31

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  y

  GII THCH V NG PHNG SAI CA MU

  ....Sxy m:(x v y c quan h tuyn

  91

  x

  ....

  . ..

  .

  (x v y c quan h tuyn tnh nghch bin )

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  H s tng quan (Correlation Coefficient) Mt i lng bng s o lng mi quan h

  tuyn tnh gia 2 bin H s tng quan Pearson

  92

  H s tng quan Pearson

  Tng th: Mu: yx

  xyxy

  yx

  xyxy ss

  sr

  2i

  2i

  iixy

  yyxx

  yyxxrr

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  H s tng quanCc tnh cht quan trng ca r: -1 r 1

  93

  r cng ln th mi quan h tuyn tnh cng mnh.

  r = 0 -> khng c quan h tuyn tnh gia X vY

  r = 1 hoc r = -1 X v Y tng quan tuyn tnh hon ton

  Du ca r cho thy mi quan h gia X v Y l ng bin hay nghch bin

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 32

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  25

  30

  35

  dred

  s)

  ..

  . .y

  25

  30

  35

  dred

  s)

  ..

  . .y

  94

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  10 20 30 40 50 60 70

  Income (thousand)

  Squa

  re fo

  otag

  e (h

  und

  . ..

  . ..

  .

  x0

  5

  10

  15

  20

  25

  10 20 30 40 50 60 70

  Income (thousand)

  Squa

  re fo

  otag

  e (h

  und

  . ..

  . ..

  .

  x

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  . ..... .

  ..

  . .

  y y y

  th phn tn im i vi cc gi tr r khc nhau

  95

  .

  .

  ... . .

  .... .. .

  ..

  .. . . .

  . .x x xr = 0 r = 1 r = -1

  I LNG V S LIN H I LNG V S LIN H GIA 2 BINGIA 2 BIN

  yy y

  th phn tn im i vi cc gi tr r khc nhau

  96

  ... .

  . .. . . .

  . ... .

  ... ..

  ... .

  .

  .. .

  ... .

  . . .....

  . .

  y

  x

  y

  x

  y

  xr = .5r = -.8r = 0.9

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 33

  TRUNG BNH C TRNG S V TRUNG BNH C TRNG S V X L D LIU NHMX L D LIU NHM

  Trung bnh c trng s (The weighted Mean)

  Trung bnh ca tp d liu c c bng cch

  97

  gn mi gi tr d liu mt trng s phn nh

  tm quan trng ca n trong tp d liu

  i

  ii

  wx*w

  x

  TRUNG BNH C TRNG S V TRUNG BNH C TRNG S V X L D LIU NHMX L D LIU NHM

  D liu nhm (Grouped data)

  D liu c sn trong cc lp c tng kt bng

  98

  D liu c sn trong cc lp c tng kt bng

  phn phi tn s. Cc gi tr ring ca tp d liu gc

  s khng c ghi nhn

  TRUNG BNH C TRNG S V TRUNG BNH C TRNG S V X L D LIU NHMX L D LIU NHM

  D liu nhm

  Trung bnh ca d liu nhm

  99

  Tng th

  Mu

  NM*f ii

  nM*f

  x ii

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 34

  TRUNG BNH C TRNG S V TRUNG BNH C TRNG S V X L D LIU NHMX L D LIU NHM

  D liu nhm

  Phng sai ca d liu nhm

  100

  Tng th

  Mu

  NM*f 2ii2

  1n

  xM*fs

  2ii2

  CHNG 4CHNG 4

  GII THIU GII THIU

  101

  vvXC SUTXC SUT

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Th nghim, qui tc m v xc nh xc sut Bin c v xc sut ca bin c Mt s mi quan h cn bn ca xc sut

  102

  Xc sut c iu kin nh l Bayes

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 35

  TH NGHIM, QUI TC M v TH NGHIM, QUI TC M v XC NH XC SUTXC NH XC SUT

  Th nghim (Experiment) Th nghim l mi qu trnh to ra kt qu c nh ngha r rng

  103

  Khng gian mu (Sample space) im ca mu l mt kt qu c th ca mt th

  nghim

  Khng gian mu l tp hp ca tt c cc im c th c ca mu (cc kt qu ca th nghim)

  TH NGHIM, QUI TC M v TH NGHIM, QUI TC M v XC NH XC SUTXC NH XC SUT

  Qui tc m S cy l mt phng tin th rt hu ch trong

  vic xc nh cc im ca mu ca mt th nghim c lin quan n nhiu bc.

  104

  Qui tc m i vi th nghim nhiu bc

  S kt qu ca th nghim = (n1)x(n2)x.. x(nk) Qui tc m i vi t hp

  S t hp ca N phn t c chn n trong mt ln l:

  !nN!n!N

  nN

  TH NGHIM, QUI TC M v TH NGHIM, QUI TC M v XC NH XC SUTXC NH XC SUT

  Yu cu cn bn ca xc sutGi Ei l kt qu ca th nghim 0 P(Ei) 1

  105

  P(Ei) = 1

  Cc phng php xc nh xc sut Phng php c in Phng php tn s tng i Phng php ch quan

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 36

  TH NGHIM, QUI TC M v TH NGHIM, QUI TC M v XC NH XC SUTXC NH XC SUT

  Phng php c in

  Mt phng php xc nh xc sut thch hp khi tt c cc

  kt qu ca th nghim c cng kh nng xy ra

  106

  Phng php tn s tng i

  Mt phng php xc nh xc sut thch hp khi c sn

  d liu (d liu lch s) c lng t l ca s ln kt

  qu th nghim s xy ra nu th nghim c lp li vi

  mt s ln ln

  TH NGHIM, QUI TC M v TH NGHIM, QUI TC M v XC NH XC SUTXC NH XC SUT

  Phng php ch quan

  Mt phng php xc nh xc sut da trn c s

  h

  107

  phn on

  Mt xc sut ch quan l mt mc tin tng ca c

  nhn i vi vic xy ra mt kt qu ca th nghim

  BIN C v BIN C v XC SUT CA BIN CXC SUT CA BIN C

  Bin cMt bin c l mt tp hp ca cc kt qu ca th nghim

  108

  g

  Xc sut ca bin cXc sut ca mt bin c bt k s bng vi tngcc xc sut ca cc kt qu ca th nghim

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 37

  MT S MI QUAN H CN BN MT S MI QUAN H CN BN CA XC SUTCA XC SUT

  Phn b/ph ca bin c

  Phn ph ca bin c A l bin c cha tt c kt

  qu ca mu m khng thuc v A

  109

  qu ca mu m khng thuc v A

  P(A) = 1 P(Ac)

  Bin c Bin c AA AAcc

  Khng gian mu SKhng gian mu S

  MT S MI QUAN H CN BN MT S MI QUAN H CN BN CA XC SUTCA XC SUT

  BIn c HI ca 2 bin c: A BA B l bin c cha tt c cc kt qu ca th nghim thuc A hoc B, hoc c hai

  110

  Bin c Bin c AA Bin cBin cBB

  Khng gian mu SKhng gian mu S

  MT S MI QUAN H CN BN MT S MI QUAN H CN BN CA XC SUTCA XC SUT

  Bin c GIAO ca 2 bin c: A B A B l bin c cha tt c cc kt qu ca th nghim thuc A v B

  Khng gian mu SKhng gian mu S

  111

  Phn giaoPhn giao

  Bin c Bin c AA Bin c Bin c BB

  Khng gian mu SKhng gian mu S

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 38

  MT S MI QUAN H CN BN MT S MI QUAN H CN BN CA XC SUTCA XC SUT

  Php cng xc sut P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) BIn c cch bit

  112

  Hai bin c dc gi l cch bit nu hai bin c khng c cc im phn giao.

  A v B l hai bin c cch bit: P(A B) = 0

  Php cng xc sut i vi hai bin c cch bit

  P(A B) = P(A) + P(B)

  XC SUT C IU KINXC SUT C IU KIN

  Xc sut c iu kin

  hay

  )B(PBAP)B\A(P

  BAP

  113

  Cc bin c c lpNu A v B l hai bin c c lp th:

  P(A\B) = P(A) hay P(B\A) = P(B)

  )A(PBAP)A\B(P

  XC SUT C IU KINXC SUT C IU KIN

  Php nhn xc sut

  P(A B) = P(B). P(A\B) = P(A). P(B\A)

  114

  Php nhn xc sut i vi hai bin c c lp

  P(A B) = P(A). P(B)

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 39

  NH L BAYESNH L BAYES

  Cc xc sut tin nghim: Cc c lng ban u v xc sut ca cc bin c

  Xc sut hu nghim: Cc xc sut c sa li

  115

  g ca cc bin c da trn cc thng tin b sung

  nh l Bayes

  )B(P)BA(P

  )A\B(P)A(P)A\B(P)A(P)A\B(P)A(P)B\A(P 1

  2211

  111

  CHNG 5CHNG 5

  PHN PHI XC SUTPHN PHI XC SUT

  116

  PHN PHI XC SUTPHN PHI XC SUTRI RCRI RC

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Cc bin ngu nhin

  Cc phn phi xc sut ri rc

  117

  Gi tr k vng v phng sai ca bin ri rc

  Phn phi xc sut nh thc

  Phn phi xc sut Poisson

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 40

  BIN NGU NHINBIN NGU NHIN

  Bin ngu nhin

  Mt bin ngu nhin l mt m t bng s ca kt qu ca th nghim

  118

  q g

  Bin ngu nhin ri rc

  Mt bin ngu nhin ri rc c th nhn mt s m c ca cc gi tr trong mt khong

  BIN NGU NHINBIN NGU NHIN

  Bin ngu nhin lin tc

  Mt bin ngu nhin lin tc c gi nh c th nhn mi gi tr trong mt khong

  119

  th nhn mi gi tr trong mt khong

  Mi gi tr c th c trong khong ny

  2 3 4 5 6 7 8 X

  X: height, in feet

  PHN PHI XC SUT RI RCPHN PHI XC SUT RI RC

  Phn phi xc sut i vi mt bin ngu nhin s m t lm th no cc xc sut c phn phi theo cc gi tr ca bin ngu nhin

  120

  Mt phn phi xc sut i vi mt bin ngu nhin ri rc X l mt danh sch cc gi tr c th c ca bin X v cc xc sut tng ng

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 41

  PHN PHI XC SUT RI RCPHN PHI XC SUT RI RC

  Mt phn phi xc sut c th c trnh by di dng: Bng th ( th t )

  121

  th ( th tn s) Cng thc (Hm s)

  x 1 2 3 4 5 6P (x) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

  1 2 3 4 5 6

  1/6X

  c sut

  PHN PHI XC SUT RI RCPHN PHI XC SUT RI RC

  Hm xc sut ri rc f(x) l mt hm xc nh xc sut i vi mi gi tr ca bin X

  f(x) = Prob (X=x)

  122

  Cc iu kin yu cu i vi hm xc sut ri rc

  0 f(x) 1

  f(x) = 1

  PHN PHI XC SUT RI RCPHN PHI XC SUT RI RC

  Hm phn phi xc sut ri rc u

  f(x) = 1/n

  123

  n = s cc gi tr c th c ca bin ngu nhin ri rc

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 42

  GI TR K VNG v PHNG SAI GI TR K VNG v PHNG SAI ca BIN NGU NHIN RI RCca BIN NGU NHIN RI RC

  Gi tr k vngE (x) = = x * f(x)

  Phng sai

  124

  Var (x) = 2 = (x - )2 * f(x)or

  2 = x2 * f(x) - 2

  lch chun

  2

  PHN PHI XC SUT NH THCPHN PHI XC SUT NH THC

  Mt th nghim nh thcMt th nghim nh thc c 4 tnh cht:

  Th nghim gm c mt chui n ln th tng t

  125

  Hai kt qu c th c cho mi ln th: thnh cng v tht bi

  Xc sut ca thnh cng, p, khng thay i ln th ny sang ln th khc. V vy, xc sut ca tht bi, 1-p, khng thay i ln th ny sang ln th khc

  Cc ln th c lp vi nhau

  PHN PHI XC SUT NH THCPHN PHI XC SUT NH THC

  Hm xc sut nh thc

  xnx p1pxn

  )x(f

  126

  Gi tr k vng v phng sai ca phn phi xc sut nh thc

  Gi tr k vng: E(x) = = np

  Phng sai: 2 = np (1-p)

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 43

  PHN PHI XC SUT POISSONPHN PHI XC SUT POISSON

  Cc tnh cht ca Th nghim Poisson

  Xc sut ca mt s kin s ging nhau cho bt k

  2 kh di

  127

  2 khong c cng di

  Vic xy ra hay khng xy ra trong 1 khong bt k

  s c lp vi vic xy ra hay khng xy ra trong 1

  khong bt k khc

  PHN PHI XC SUT POISSONPHN PHI XC SUT POISSON

  Hm xc sut Poisson

  = Gi tr k vng hay s trung bnh ca s kin trong

  !xe)x(f

  x

  128

  g y g gmt khong.

  Gi tr k vng v phng sai ca phn phi xc sut Poisson Gi tr k vng: E(x) =

  Phng sai: Var(x) =

  CHNG 6CHNG 6

  PHN PHI XC SUTPHN PHI XC SUT

  129

  PHN PHI XC SUTPHN PHI XC SUTLIN TCLIN TC

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 44

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Gii thiu

  Phn phi xc sut u

  130

  Phn phi xc sut chun

  Tnh gn ng phn phi chun cho phn phi

  nh thc

  GII THIUGII THIU

  Mt bin ngu nhin lin tc l mt gi tr ngu nhin c th nhn bt k gi tr no trong mt khong hay tp hp cc khong

  131

  Mt Phn phi xc sut i vi mt bin ngu nhin lin tc c c trng bi mt Hm mt xc sut (Probability Density Function PDF)

  GII THIUGII THIU

  Cc din tch di ng cong mt xc sut l cc xc sut f(x)

  ty

  132

  a bx

  SDen

  si

  b

  a

  dx)x(fS)bXa(P

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 45

  GII THIUGII THIU

  Mt s cc phn phi xc sut ph bin i vi

  bin lin tc:

  Phn phi u (Uniform Distribution)

  133

  Phn phi u (Uniform Distribution)

  Phn phi chun (Normal Distribution)

  PHN PHI XC SUT UPHN PHI XC SUT U

  Hm mt xc sut ca phn phi u

  elsewhere0

  bxa forab

  1)x(f

  f(x)

  134

  elsewhere0( )

  x

  Den

  sity

  h

  a b

  PHN PHI XC SUT UPHN PHI XC SUT U

  Gi tr k vng v phng sai ca phn phi u

  bab

  135

  12

  abdx)x(fx)x(Var

  2badx)x(f.x)x(E

  2b

  a

  22

  a

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 46

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  Hm mt xc sut ca phn phi chun

  2

  2

  2x

  e21)x(f

  136

  Vi = Trung bnh = lch chun = 3.14159e = 2.71828X N (, 2)

  2

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  ng cong chun

  Dng ca f(x) i xng, ging dng hnh chung

  137

  ng cong chun c 2 tham s, v . Chng

  xc nh v tr v dng ca phn phi

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  1 2 3

  138

  1 2 3

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 47

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  1

  139

  X

  2

  1 < 2

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUNf(x)

  S

  140

  a b x

  S

  P( a < X < b) = S

  P ( - < X < + ) = 68.26%

  P ( - 2 < X < + 2) = 95.44%

  P ( - 3 < X < + 3) = 99.72%

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  Phn phi xc sut chun chun ha

  Phn phi xc sut chun chun ha l mt phn phi chun

  c trung bnh bng 0 v phng sai bng 1

  141

  Mt bin ngu nhin chun chun ha Z l mt bin tun

  theo phn phi xc sut chun chun ha

  Z N (0,12)

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 48

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  Mt bin chun chun ha Nu X N (, 2) th bin chun chun ha Z c trung bnh bng 0, phng sai bng 1 v Z N (0, 12)

  142

  XZ

  a b x

  f(x)

  S

  - 3 - 2 - + +2 +3

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUNf(x)

  143

  Z

  S

  -3 -2 -1 Za 0 1 Zb 2 3

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  X N(, 2) Z N (0, 12)

  XZ

  144

  P (a < X < b) = P (Za < Z < Zb) = S

  aZa

  bZb

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 49

  PHN PHI XC SUT CHUNPHN PHI XC SUT CHUN

  S dng bng din tch ca ng cong chun tm gi tr ca S f(x)

  145

  Z S or S Z

  z

  S

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Using table Using table

  TNH GN NG PHN PHI CHUN TNH GN NG PHN PHI CHUN CHO PHN PHI NH THCCHO PHN PHI NH THC

  Khi chng ta gp mt vn ca phn phi nh thc vi s ln th ln, chng ta c th mun tnh gn ng xc sut ca phn phi nh thc

  146

  n > 20

  np 5

  n(1-p) 5

  Vi n cho trc, tnh gn ng phn phi chun cho phn phi nh thc s tt nht khi p= 0.5

  TNH GN NG PHN PHI CHUN TNH GN NG PHN PHI CHUN CHO PHN PHI NH THCCHO PHN PHI NH THC

  Khi s dng phn phi chun tnh gn ng cho phn phi nh thc, chng ta t

  = np

  147

  Vo trong nh ngha ca ng cong chun

  )p1(np

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 50

  TNH GN NG PHN PHI CHUN TNH GN NG PHN PHI CHUN CHO PHN PHI NH THCCHO PHN PHI NH THC

  Nhn t iu chnh lin tc l gi tr 0.5, ngha l

  cng hoc tr vo gi tr ca X khi s dng

  148

  phn phi xc sut chun lin tc tnh gn

  ng cho phn phi xc sut nh thc ri rc

  CHNG 7CHNG 7

  LY MULY MU

  149

  LY MULY MUvv

  PHN PHI MUPHN PHI MU

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Gii thiu vn ly mu Ly mu ngu nhin n gin c lng im

  150

  Gii thiu phn phi mu Phn phi mu ca trung bnh mu Phn phi mu ca t l mu Cc tnh cht ca c lng im Cc phng php ly mu khc

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 51

  GII THIU VN LY MUGII THIU VN LY MU

  Mt Tng th l tp hp tt c cc phn t cn

  quan tm trong mt nghin cu.

  151

  Mt Mu l mt tp hp con ca tng th.

  Mc ch ca thng k suy din l thu thp

  thng tin v tng th t cc thng tin c trong

  mu.

  GII THIU VN LY MUGII THIU VN LY MU

  Ly mu ngu nhin

  Tng thN (C) Mu

  152

  c lngKim nh Gi thuyt

  N (C) (Trung bnh) ( lch chun)p (T l)

  Mun

  s x

  p

  GII THIU VN LY MUGII THIU VN LY MU

  Cc tr thng k mu: Mt c trng ca mu,

  nh l trung bnh mu , lch chun mu s, x

  153

  t l mu .Gi tr ca tr thng k mu c

  dng c lng gi tr tham s ca tng th

  p

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 52

  LY MU NGU NHIN N GINLY MU NGU NHIN N GIN

  nh ngha ca mu ngu nhin n gin v qu trnh la chn mt the mu ngu nhin n gin ty thc vo tng th l hu hn hay v hn.

  154

  Tng th hu hn thng c nh ngha bng mt danh sch.

  Tng th v hn thng c nh ngha l mt qu trnh ang din ra. Cc phn t ca tng th v hn c th khng lit k c

  LY MU NGU NHIN N GINLY MU NGU NHIN N GIN

  Ly mu t tng th hu hn Mt mu ngu nhin n gin c mu n t tng th

  hu hn c N l mt mu c chn sao cho mi mu c th vi c mu n u c cng xc sut c

  155

  mu c th vi c mu n u c cng xc sut c chn

  S mu ngu nhin n gin c mu n khc nhau t tng th hu hn c N l:

  )!nN(!n!N

  LY MU NGU NHIN N GINLY MU NGU NHIN N GIN

  Ly mu t tng th hu hn Ly mu khng thay th: Khi mt phn t c

  chn vo mu th n c ly ra khi tng th v khng th c chn ln th hai

  156

  khng th c chn ln th hai

  Ly mu c thay th : Khi mt phn t c chn vo mu th n c b tr li tng th. Mt phn t c la chn ln trc th n c th c la chn ln na v v vy phn t c th xut hin trong mu hn mt ln

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 53

  LY MU NGU NHIN N GINLY MU NGU NHIN N GIN

  Ly mu t tng th v hnMt mu ngu nhin n gin t mt tng th

  v hn l mt mt c chn phi tha mn

  157

  v hn l mt mt c chn phi tha mn

  cc iu kin sau:

  Mi phn t c chn phi n t cng mt tng

  th

  Mi phn t c chn mt cch c lp

  C LNG IMC LNG IM

  Trong c lng im chng ta s dng d liu t mu tnh mt gi tr ca tr thng k mu v da vo cung cp mt c lng v mt tham s ca tng th

  158

  ca tng th c lng im l mt tr thng k mu, nh l ,

  s hay cung cp c lng im v tham s ca tng th, , v p.

  xp

  GII THIU PHN PHI MUGII THIU PHN PHI MU

  Phn phi xc sut ca bt k tr thng k mu c th c gi l phn phi mu ca tr thng k.

  Phn phi xc sut ca c gi l phn phi mu ca .Kin thc v phn phi mu ny v

  xx

  159

  mu ca .Kin thc v phn phi mu ny v cc tnh cht ca n s cho php chng ta pht biu v xc sut cho trung bnh ca mu gn bng vi trung bnh ca tng th .

  Trong thc t, chng ta ch chn mt mu ngu nhin n gin t tng th

  x

  x

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 54

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA

  Phn phi mu ca

  Phn phi mu ca l phn phi xc sut ca

  xx

  x

  160

  tt c cc gi tr c th ca trung bnh mu

  Gi tr k vng ca

  E( ) =

  x

  x

  x

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA x

  Tng th vi trung

  Mt mu ngu nhin n gin vi n phn t c

  h t t th

  161

  gbnh = ? chn t tng th

  Tng kt ca d liu mu cung cp mt gi tr trung bnh mu X

  Gi tr c dng suy din v gi tr

  X

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA

  lch chun ca Tng th v hn hay khng bit N

  xx

  nX

  162

  Tng th hu hn hay bit N

  Vi l nhn t iu chnh tng th hu hn

  1NnN

  nx

  1NnN

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 55

  lch chun ca B qua nhn t iu chnh tng th hu hn khi

  n/N 0.05Sai s chun l lch chun ca mt c lng

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA xx

  163

  Sai s chun l lch chun ca mt c lng im

  xbar c xem nh sai s chun ca trung bnh

  Phn phi ca Cu hi: Phn phi xc sut ca l g?

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA xx

  x

  164

  nh l gii hn trung tm Phn phi ca tng th c bit l phn phi

  chunX N (, 2) N (, 2/n) x

  nh l gii hn trung tm Trong vic chn cc mu ngu nhin n gin c

  mu n t mt tng th, phn phi mu ca trung bnh mu c th gn ng tun theo phn phi

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA x

  x

  165

  bnh mu c th gn ng tun theo phn phi chun khi c mu ln.

  X ~ Bt k phn phi no Khng bit phn phi

  xc sut tng th C mu ln

  (N>30)

  x

  N (, 2/n)X

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 56

  N (, 2/n) Z N (0,12)vi

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA xX

  x

  166

  n/x

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA

  Phn phi mu ca

  Phn phi mu ca l phn phi xc sut

  pp

  p

  167

  ca tt c cc gi tr c th ca t l mu

  Gi tr k vng ca

  E( ) = p

  p

  p

  p

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA p

  Tng th vi t l p

  = ?

  Mt mu ngu nhin n gin vi n phn t c

  chn t tng th

  168

  Tng kt ca d liu mu cung cp mt gi tr trung bnh mu p

  Gi tr c dng suy din v gi tr

  p

  p

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 57

  lch chun ca Tng th v hn:

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA pp

  n)p1(p

  p

  169

  Tng th hu hn:

  B qua nhn t iu chnh tng th hu hn

  khi n/N < 0.05

  1NnN

  n)p1(p

  p

  1NnN

  Dng phn phi mu ca

  Phn phi mu ca c th gn ng tun

  PHN PHI MU CAPHN PHI MU CA p

  p

  p

  170

  theo phn phi xc sut chun khi c mu ln np 5 n(1 p) 5

  TNH CHT CA C LNG IMTNH CHT CA C LNG IM

  Gi = tham s tng th c quan tm

  = tr thng k mu hay c lng im ca Kh thi l h

  171

  Khng thin lchTr thng k mu l mt c lng khng thin lch ca tham s tng th nu

  E( ) = thin lch (Bias)

  Bias ( ) = E( ) -

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 58

  TNH CHT CA C LNG IMTNH CHT CA C LNG IM

  hu hiuCho hai c lng im khng thin lch ca tham s tng th, c lng im vi lch chun nh hn c xem l hiu qu hn nu:

  12

  172

  qVar ( ) < Var ( )

  nht qunMt tnh cht ca c lng im c trnh by khi cc c mu ln hn s cung cp cc c lng im gn vi tham s ca tng th

  2

  21

  CC PHNG PHP LY MU KHCCC PHNG PHP LY MU KHC

  Ly mu h thngMt phng php ly mu xc sut theo chng ta s chn mt cch ngu nhin mt trong k phn t u tin v sau chn mi phn t th k k tip

  173

  v sau chn mi phn t th k k tip

  Ly mu thun tinMt phng php ly mu phi xc sut theo cc phn t c chn vo mu da trn c s thun tin

  CC PHNG PHP LY MU KHCCC PHNG PHP LY MU KHC

  Ly mu phn onMt phng php ly mu phi xc sut theo cc phn t c chn vo mu da trn s phn on ca ngi thc hin nghin cu

  174

  ngi thc hin nghin cu

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 59

  CHNG 8CHNG 8

  C G O GC G O G

  175

  C LNG KHONGC LNG KHONG

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  c lng khong ca trung bnh tng th: bit c lng khong ca trung bnh tng th: khng

  176

  bit Xc nh c mu c lng khong ca t l tng th

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  c lng khong l mt c lng ca mt

  tham s ca tng th theo cung cp mt

  177

  khong c tin l s cha gi tr ca tham s

  Trng hp c mu ln: n 30

  Trng hp c mu nh: n < 30

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 60

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  Dng tng qut ca c lng khong l:

  c lng im Bin ca sai s

  178

  Bin ca sai s l gi tr cng v tr vo c lng im to ra mt khong tin cy

  to ra mt khong tin cy ca , th c v s phi c s dng tnh bin ca sai s

  f(x)

  S /21-

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  179

  P( Z > Z/2) = /2P( Z < -Z/2) = /2P( -Z/2 < Z < Z/2) = 1-

  Z/2: l gi tr ca bin phn phi chun chun ha tng ng vi mt din tch /2 di ui pha trn ca phn phi

  -z/2 z/2x

  S /2

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  1Z

  n/xZP

  22

  180

  1n

  Zxn

  ZxP

  n/

  22

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 61

  Tnh c lng khong: bit

  Vi

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  Zx2

  181

  Vi: (1-) l tin cy x l c lng im ca

  l bin ca sai s

  C mu ln (n 30) dng cng thc ny

  n2

  nZ

  2

  CC GI TR CA Z/2 I VI CC MC TIN CY C S DNG PH BIN NHT

  M ti

  /2

  Z

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  182

  Mc tin cy /2 Z/2 90% 95% 99%

  .10

  .05

  .01

  .050 .0.25 .005

  1.645 1.960 2.576

  Tnh c lng khong: bit Bin ca sai s l gi tr cng v tr vo c lng im to ra mt khong tin cy

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: BIT TRUNG BNH TNG TH: BIT

  183

  Khong tin cy: Mt khong tin cy 100(1 - )% i vi trung bnh ca phn phi chun l

  n

  Zx,n

  Zx22

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 62

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT

  Nu khng bit , lch chun ca mu s c dng c lng lch chun ca tng th v khong tin cy thch hp s da trn mt phn phi xc sut c gi l phn

  184

  trn mt phn phi xc sut c gi l phn phi t

  Tr thng k t:

  n/sxt

  Tr thng k t s tun theo mt Phn phi Students t, vi t do df

  df = n - 1

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT

  185

  Phn phi t thng c c dng vi phn phi c mu nh ca

  If n N then t # Z

  x

  Phn phi chun chun ha Z

  ng cong t vi bc t do l 20

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT

  186

  t

  t do l 20ng cong t vi bc t do l 10

  Phn phi t

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 63

  c lng khong ca mt trung bnh tng th: khng bit

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT TRUNG BNH TNG TH: KHNG BIT

  stx

  187

  C mu nh (n < 30) v tng th tun theo mt phn phi chun hoc gn chun cng dng cng thc ny

  ntx

  2

  TNG KT CC TH TC C LNG KHONG I VI TNG KT CC TH TC C LNG KHONG I VI TRUNG BNH TNG THTRUNG BNH TNG TH

  C th gi s lch chun ca tng th

  bit?C Khng

  Dng lch chun ca mu s c

  188

  lng

  nstx 2/

  Dng

  Trng hp khng bit

  x zn

  /2

  Dng

  Trng hp bit

  XC NH C MUXC NH C MU

  Gi E = bin ca sai s k vng

  nZE

  2

  189

  C mu i vi c lng khong ca mt trung bnh ca tng th

  C mu i vi khng bit

  2

  22

  EZ

  n 2

  2

  22

  EsZ

  n 2

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 64

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA T L TNG THT L TNG TH

  n/)p1(p

  p)p(E

  p

  190

  c lng khong ca t l tng th

  hayp2

  Zp

  n/)p1(pZp2

  Xc nh c muGi E = bin ca sai s k vng

  C LNG KHONG CA C LNG KHONG CA T L TNG THT L TNG TH

  n/)p1(pZE

  191

  2

  2

  E)p1(pZ

  n

  n/)p1(pZE

  2

  2

  CHNG 9CHNG 9

  KIM NH GI THUYT

  192

  KIM NH GI THUYT

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 65

  NI DUNG CHNHNI DUNG CHNH

  Pht trin gi thuyt khng v gi thuyt khc Cc sai lm loi I v loi II

  193

  Kim nh mt-pha v trung bnh ca tng th: bit Kim nh hai-pha v trung bnh ca tng th: bit Kim nh v trung bnh ca tng th: khng bit Kim nh v t l ca tng th

  PHT TRIN GI THUYT PHT TRIN GI THUYT KHNG v GI THUYT KHCKHNG v GI THUYT KHC

  Gi thuyt

  Gi thuyt l mt gi s hay pht biu v cc tham s ca tng th; N c th ng hoc sai

  194

  Gi thuyt Khng (H0)

  H0 l mt pht biu (ng thc hoc bt ng thc) lin quan n tham s ca tng th

  H0 l mt gi nh ng trong th tc kim nh gi thuyt

  Mt tuyn b ca nh sn xut thng b nghi ng v c pht biu trong H0

  PHT TRIN GI THUYT KHNG PHT TRIN GI THUYT KHNG v GI THUYT KHCv GI THUYT KHC

  Gi thuyt khc (Ha)Ha l pht biu ngc vi H0Ha c kt lun l ng nu H0 b bc b

  195

  a g 0

  Nh nghin cu mong mun ng h Ha v nghi ng H0

  Tng kt cc dng ca gi thuyt Khng v gi thuyt khc H0 : = 0 or H0 : 0 or H0 : 0 Ha : 0 Ha : 0 Ha : 0

  Nhim v ca tt c kim nh gi thuyt hoc l bc b H0 hay khng bc bH0 ( Accept H0 )

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 66

  CC SAI LM LOI I V LOI IICC SAI LM LOI I V LOI II

  Sai lm loi I l sai lm ca vic bc b H0 khi n ngSai lm loi II l sai lm ca vic khng bc b H0 khi n sai

  196

  CC KT LUN NG V SAI TRONG KIM NH GI

  THUYT

  iu kin ca tng th

  H0 ng H0 sai

  CC SAI LM LOI I V LOI IICC SAI LM LOI I V LOI II

  l xc sut ca sai lm loi I = P( Bc b H0 / H0 ng ) = P(Sai lm loi I ) c gi l mc ngha ca kim nh, 0.01 < < 0.1

  197

  Thng chn = 0.05

  l xc sut ca sai lm loi II = P( Khng bc b H0 / H0 sai ) = Sai lm loi II )(1-) = P(Bc b H0 / H0 sai) = Nng lc ca kim nh cng nh th cng ln

  MIN BC BMIN BC B

  Mt min bc b R nh r cc gi tr ca tr thng ks ch dn cho chng ta bc b H0

  198

  Kim dnh 2-pha

  H0 : = 0Ha : 0

  Khng bc b

  H0Bc b H0 Bc b H0

  -Z/2

  Z

  Z/2

  /2 /2

  f(x)

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 67

  MIN BC BMIN BC B

  Kim nh 1-phaH0 : 0 H0 : 0Ha : 0 Ha : 0

  199

  Bc b H0 Khng bc b H0

  -Z

  Z

  Bc b H0

  Z

  Z

  Khng bc b H0

  KIM NH 1KIM NH 1--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Gi thuytTrng hp 1 Trng hp2H : H :

  200

  H0 : 0 H0 : 0Ha : 0 Ha : 0

  Tr thng k

  n/

  XZ 0

  KIM NH 1KIM NH 1--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Phng php p-valuep-value

  201

  p-value l xc sut, c tnh t tr thng k, o lng mc ng h (hay khng ng h) cung cp bi mu i vi gi thuyt H0

  Tiu ch p-value i vi kim nh gi thuyt

  Bc b H0 nu p-value <

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 68

  KIM NH 1KIM NH 1--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Phng php gi tr ti hn(Qui tc bc b)Bc b H0 nu Z < -Z Bc b H0 nu Z >Z

  202

  Bc b H0 nu Z < Z Bc b H0 nu Z >Z

  Bc b H0 Khng bc b H0

  -Z

  Z

  Bc b H0

  Z

  Z

  Khng bc b H0

  KIM NH 2KIM NH 2--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Gi thuyt:H0 : = 0Ha : 0

  203

  a 0

  Tr thng k:

  n/X

  Z 0

  KIM NH 2KIM NH 2--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  p-value i vi kim nh 2-phaTrong kim nh 2-pha, p-value c tnh bng cch nhn i din tch phn ui ca phn phi

  204

  i din tch phn ui ca phn phi

  V din tch c nhn i nn p-value c th so snh trc tip vi v qui tc bc b vn ging nh trc

  Bc b H0 nu p-value <

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 69

  KIM NH 2KIM NH 2--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Phng php gi tr ti hn(Qui tc bc b)

  205

  Bc b Ho nu Z < -Z/2 Bc b Ho nu Z > Z/2

  /2 /2

  f(x)

  - Z/2 Z/2

  Khng bc b H0Bc b H0Bc b H0

  Z

  KIM NH 2KIM NH 2--PHA V TRUNG BNH PHA V TRUNG BNH CA TNG TH: BIT CA TNG TH: BIT

  Mi lin h gia c lng khong v kim nh gi thuytMt phng php khong tin cy kim nh gi thuyt di dng:

  H0 : = 0

  206

  0 0Ha : 0

  Chn mt mu ngu nhin n gin t tng th v dng gi tr ca trung bnh ca mu pht trin khong tin cy i vi .

  Nu khong tin cy cha gi tr c gi thuyt 0, th khng bc b H0. Nu khng cha th bc b H0

  nZX /2

  CC BC KIM NH GI THUYT CC BC KIM NH GI THUYT

  Bc 1: Pht trin H0 v HaBc 2: nh mc ngha Bc 3: Thu thp d liu mu v tnh tr thng k kim nh

  207

  Phng php p-valueBc 4: Dng gi tr ca tr thng k kim nh tnh p-valueBc 5: Bc b H0 nu p-value < Phng php gi tr ti hnBc 4: Dng xc nh gi tr ti hn v qui tc bc bBc 5: Dng gi tr ca tr thng k kim nh v qui tc bc b

  xc nh xem c bc b H0 hay khng

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 70

  KIM NH V TRUNG BNH CA KIM NH V TRUNG BNH CA TNG TH: KHNG BIT TNG TH: KHNG BIT

  s c dng c lng Phn phi t c th c dng suy din v Tr thng k kim nh l

  208

  Tr thng k kim nh l

  df = n-1 C mu nh (n < 30) v tng th tun theo mt phn phi

  chun hoc gn chun cng dng cng thc ny

  ns/ - Xt 0

  KIM NH V TRUNG BNH CA KIM NH V TRUNG BNH CA TNG TH: KHNG BIT TNG TH: KHNG BIT

  Kim nh 1-phaH0 : 0 H0 : 0H : < H : >

  209

  Ha : < 0 Ha : > 0Bc b H0 nu t < -t, n-1 Bc b H0 nu t > t, n-1

  Kim nh 2-phaH0 : = 0Ha : 0Bc b H0 nu t < -t/2, n-1 hay nu t > t/2, n-1

  KIM NH V TRUNG BNH CA KIM NH V TRUNG BNH CA TNG TH: KHNG BIT TNG TH: KHNG BIT

  p-value v phn phi t X Dng bng t l

  210

  Bc b H0 nu p-value <

  ns/Xt 0

  g gp-value

  df = n-1

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 71

  KIM NH V T L CA TNG THKIM NH V T L CA TNG TH

  Gi p : t l ca tng thp0 : gi tr c th ca gi thuyt i vi t l ca tng th

  211

  Gi thuytHo : p p0 H : p p0 H0 : p = pHa : p < p0 H : p > p0 Ha : p p0

  Tr thng k kim nh

  p

  0

  ppZ

  n)p(1p 00p

  KIM NH KIM NH V T L CA V T L CA TNG THTNG TH

  Qui tc bc b

  212

  HI QUI TUYN TNH N

  CHNG 10

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 72

  HI QUI TUYN TNH NHI QUI TUYN TNH N

  M hi qui tuyn tnh n

  Phng php bnh phng ti thiu

  H s c nh

  214

  H s xc nh

  Cc gi nh ca m hnh

  Kim nh mc ngha

  S dng m hnh hi qui c lng c

  lng v d on

  M HNH HI QUI TUYN TNHM HNH HI QUI TUYN TNH

  M hnh hi qui tuyn tnh n l:

  Phng trnh m t y lin h vi x nh th no v mt

  s hng sai s c gi l m hnh hi qui.

  215

  yy = = 00 + + 11xx ++

  Vi:

  0 v 1 c gi l cc tham s ca m hnh,

  l bin ngu nhin c gi l s hng sai s.

  PHNG TRNH

  HI QUI TUYN TNH N

  Phng trnh hi qui tuyn tnh nPhng trnh hi qui tuyn tnh n l: l:

  EE((yy) = ) = 00 + + 11xx

  216

  EE((yy) ) l gi tr k vng ca l gi tr k vng ca yy i vi gi tr i vi gi tr xx cho trc.cho trc. 11 l dc ca ng hi quil dc ca ng hi qui 00 l tung gc ca ng hi quil tung gc ca ng hi qui

  th ca phng trnh hi qui l ng thng. th ca phng trnh hi qui l ng thng.

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 73

  PHNG TRNH PHNG TRNH HI QUI TUYN TNH NHI QUI TUYN TNH N

  Quan h tuyn tnh ng binQuan h tuyn tnh ng bin

  EE((yy))EE((yy))

  217xxxx

  dc dc 11

  dngdng

  ng hi quing hi qui

  Tung gcTung gc

  00

  PHNG TRNH PHNG TRNH

  HI QUI TUYN TNH NHI QUI TUYN TNH N Quan h tuyn tnh nghch binQuan h tuyn tnh nghch bin

  EE((yy))EE((yy))

  hi i hi i

  218

  xxxx

  dc dc 11

  mm

  ng hi quing hi quiTung gcTung gc

  00

  PHNG TRNH

  HI QUI TUYN TNH N Khng quan hKhng quan h

  EE((yy))EE((yy))

  219

  xxxx

  dc dc 11

  Bng 0Bng 0

  ng hi quing hi quiTung gcTung gc

  00

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 74

  PHNG TRNH HI QUI

  TUYN TNH N C LNG

  Phng trnh hi qui tuyn tnh n c lng Phng trnh hi qui tuyn tnh n c lng

  ^ b b

  220

  y^ = b0 + b1x

  y^ y^ l gi tr c lng ca y i vi gi tr x cho trc.l gi tr c lng ca y i vi gi tr x cho trc. bb11 l dc ca ngl dc ca ng bb00 l tung gc ca ng.l tung gc ca ng. th c gi l ng hi qui c lng. th c gi l ng hi qui c lng.

  QU TRNH C LNGQU TRNH C LNG

  M hnh hi quiM hnh hi quiyy = = 00 + + 11xx ++

  Phng trnh hi quiPhng trnh hi quiEE((yy) = ) = 00 + + 11xx

  Tham s cha bitTham s cha bit

  D liu muD liu mux yx y

  xx11 yy11. .. .. .. .

  221

  00, , 11. .. .xxnn yynn

  bb00 vv bb11

  c lng cac lng ca

  00 vv 11

  Phng trnh Phng trnh

  hi qui c lnghi qui c lng

  Tr thng k muTr thng k mu

  bb00, , bb11

  0 1y b b x

  PHNG PHP PHNG PHP BNH PHNG TI THIUBNH PHNG TI THIU

  Tiu ch bnh phng ti thiu

  min (y yi i )2

  222

  Vi:Vi:

  yyii = gi tr = gi tr quan stquan st ca bin ph thuc ca bin ph thuc

  i vi quan st th ii vi quan st th iyyii ^ = = gi tr gi tr c lngc lng ca bin ph thuc ca bin ph thuc

  i vi quan st th I i vi quan st th I

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 75

  dc ca phng trnh hi qui c lng

  PHNG PHP PHNG PHP BNH PHNG TI THIUBNH PHNG TI THIU

  223

  1 2

  ( )( )( )

  i i

  i

  x x y yb

  x x

  Tung gc ca phng trnh hi qui c lngTung gc ca phng trnh hi qui c lng

  PHNG PHP PHNG PHP

  BNH PHNG TI THIUBNH PHNG TI THIU

  0 1b y b x

  224

  Vi:Vi:xxii = gi tr ca bin c lp i vi quan st th i= gi tr ca bin c lp i vi quan st th i

  nn = tng s quan st = tng s quan st

  __yy = gi tr trung bnh ca bin ph thc = gi tr trung bnh ca bin ph thc

  __xx = gi tr trung bnh ca bin c lp = gi tr trung bnh ca bin c lp

  yyii = gi tr ca bin ph thuc i vi quan st th i= gi tr ca bin ph thuc i vi quan st th i

  HI QUI TUYN TNH NHI QUI TUYN TNH N

  V d: Doanh s xe hiV d: Doanh s xe hi

  225

  Qung co Qung co

  TVTV

  Doanh s Doanh s

  xe hixe hi11

  33

  22

  11

  1414

  2424

  1818

  1717

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 76

  PHNG TRNH PHNG TRNH HI QUI C LNGHI QUI C LNG

  1 2

  ( ) ( ) 2 0 5( ) 4

  i i

  i

  x x y yb

  x x

  dc ca phng trnh hi qui c lng

  226

  10 5y x

  0 1 2 0 5 ( 2 ) 1 0b y b x Tung gc ca phng trnh hi qui c lng

  Phng trnh hi qui c lng

  TH PHN TN IM V TH PHN TN IM V NG XU HNGNG XU HNG

  20

  25

  30

  hi

  227

  y = 5x + 10

  0

  5

  10

  15

  20

  0 1 2 3 4Qung co TV

  Doa

  nh s

  xe

  H S XC NHH S XC NH

  Mi lin h gia SST, SSR, SSE

  228

  Vi:Vi:SST = Tng bnh phng ton phnSST = Tng bnh phng ton phnSSR = SSR = Tng bnh phng hi quiTng bnh phng hi quiSSE = SSE = Tng bnh phng sai sTng bnh phng sai s

  SST = SSR + SSESST = SSR + SSE

  2( )iy y 2( )iy y 2( )i iy y

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 77

  H s xc nhH s xc nh l:l:

  H S XC NH

  229

  Vi:Vi:

  SSR = Tng bnh phng hi quiSSR = Tng bnh phng hi qui

  SST = Tng bnh phng ton phnSST = Tng bnh phng ton phn

  rr22 = SSR/SST= SSR/SST

  H S XC NHH S XC NH

  rr22 = SSR/SST = 100/114 = .8772= SSR/SST = 100/114 = .8772Mi h hi i h 88%Mi h hi i h 88%

  230

  Mi quan h hi qui rt mnh; 88% Mi quan h hi qui rt mnh; 88% s bin thin ca doanh s xe hi c th c s bin thin ca doanh s xe hi c th c gii thch bi mi quan h tuyn tnh gia gii thch bi mi quan h tuyn tnh gia s qung co trn TV v doanh s xe hi.s qung co trn TV v doanh s xe hi.

  H S TNG QUAN MUH S TNG QUAN MU

  ionDeterminat oft Coefficien ) of(sign 1brxy

  231

  21 ) of(sign rbrxy

  ViVi

  bb11 = dc ca phng trnh hi qui c lng= dc ca phng trnh hi qui c lngxbby 10

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 78

  21 ) of(sign rbrxy

  10 5y x

  H S TNG QUAN MUH S TNG QUAN MU

  232

  Du ca Du ca bb11 trong phng trnhtrong phng trnh

  l +.l +.

  10 5y x

  = + .8772xyr

  rrxyxy = +.9366= +.9366

  CC GI NH V S HNG SAI S CC GI NH V S HNG SAI S

  1.1. Sai s l bin ngu nhin vi trung bnh bng 0

  2.2. Phng sai ca , k hiu 2, s ging nhau

  233

  i vi tt c cc gi tr ca bin c lp.

  3.3. Cc gi tr ca l c lp.

  4. Sai s l bin ngu nhin tun theo

  phn phi chun

  KIM NH NGHAKIM NH NGHA

  kim nh ngha ca mi quan h hi qui, chng

  Ta phi tin hnh kim nh gi thuyt xc nh xem

  gi tr ca 1 c bng 0 hay khng.

  234

  gi tr ca 1 c bng 0 hay khng.Hai kim nh c dng ph bin l:

  t Test v F Test

  C kim nh t v F u yu cu mt c lng ca

  2, phng sai ca trong m hnh hi qui

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 79

  c lng ca

  KIM NH NGHAKIM NH NGHA

  Trung bnh ca sai s bnh phng (MSE) s cung cp Trung bnh ca sai s bnh phng (MSE) s cung cp

  235

  2102 )()(SSE iiii xbbyyyViVi

  ss 22 = MSE = SSE/(= MSE = SSE/(n n 2)2)

  c lng cac lng ca 22, v , v ss22 cng c s dng.cng c s dng.

  KIM NH NGHAKIM NH NGHA

  c lng ca

  c lng c lng chng ta ly cn bc hai cachng ta ly cn bc hai ca 22..

  236

  2SSEMSE

  n

  s

  Kt qu Kt qu ss c gi l c gi l sai s chun ca c lngsai s chun ca c lng

  Gi thuyt

  KIM NH NGHA: KIM NH KIM NH NGHA: KIM NH tt

  0 1: 0H : 0H

  237

  Tr thng k

  1: 0aH

  1

  1

  b

  bts

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 80

  Qui tc bc bQui tc bc b

  KIM NH NGHA: KIM NH KIM NH NGHA: KIM NH tt

  238

  ViVi

  tt c da trn phn phi tc da trn phn phi t

  vi bc t do l n vi bc t do l n --2 2

  Bc bBc b HH00 nu nu pp--valuevalue tt

  1. Xc nh gi thuyt.1. Xc nh gi thuyt.

  KIM NH NGHA: KIM NH KIM NH NGHA: KIM NH tt

  0 1: 0H

  1: 0aH

  239

  2. Xc nh mc ngha2. Xc nh mc ngha..

  3. La chn tr thng k kim nh.3. La chn tr thng k kim nh.

  = .05= .05

  4. Qui tc bc b.4. Qui tc bc b. Bc b Bc b HH00 nu nu pp--valuevalue 3.182 (> 3.182 (vi t do l 3vi t do l 3))

  1

  1

  b

  bts

  KIM NH NGHA: KIM NH t

  5. Tnh gi tr ca tr thng k kim nh.5. Tnh gi tr ca tr thng k kim nh.

  1 5 4.631 08b

  bts

  240

  6. Xc nh c bc b 6. Xc nh c bc b HH00 hay khnghay khng

  tt = 4.541 cho mt din tch .01 phn ui= 4.541 cho mt din tch .01 phn ui

  pha trn. V vy, pha trn. V vy, pp--value nh hn .02. (Cng vy,value nh hn .02. (Cng vy,

  tt = 4.63 > 3.182.) chng ta c th bc b = 4.63 > 3.182.) chng ta c th bc b HH00..

  11.08bs

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 81

  KHONG TIN CY CA KHONG TIN CY CA 11

  Chng ta c th dng mt khong tin cy 95% ca Chng ta c th dng mt khong tin cy 95% ca 11

  kim nh cc gi th t a mi dng trong kim nh cc gi th t a mi dng trong

  241

  HH00 b bc b nu gi tr c gi thuyt cab bc b nu gi tr c gi thuyt ca 11

  khng nmkhng nm trong khong tin cy catrong khong tin cy ca 11..

  kim nh cc gi thuyt va mi dng trong kim nh cc gi thuyt va mi dng trong

  kim nh t.kim nh t.

  Cng thc ca khong tin cy i vi 1 l:

  KHONG TIN CY CA KHONG TIN CY CA 11

  1/2 bt s

  242

  11 /2 bb t s

  ViVi l gi tr l gi tr tt cho mt din tch lcho mt din tch l

  /2 /2 trong phn ui pha trn ca phn phi trong phn ui pha trn ca phn phi tt

  Vi t do l n Vi t do l n -- 22

  2/t

  bb11 l l

  c c

  lng lng

  imim

  l bin l bin

  ca sai ca sai

  ss

  KHONG TIN CY CA KHONG TIN CY CA 11

  Bc b Bc b HH00 nu 0 khng nm trong nu 0 khng nm trong

  khong tin cy cakhong tin cy ca 11..

  Qui tc bc b

  243

  0 0 khng nm trong khong tin cy khng nm trong khong tin cy . .

  Bc b Bc b HH00

  = 5 +/= 5 +/-- 3.182(1.08) = 5 +/3.182(1.08) = 5 +/-- 3.443.4412/1 bstb

  or 1.56 to 8.44or 1.56 to 8.44

  Khong tin cy 95% ca 1

  Kt lun

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 82

  Gi thuyt

  KIM NH NGHA: KIM NH F

  0 1: 0H

  1: 0aH

  244

  Tr thng kFF = MSR/MSE= MSR/MSE

  1a

  Qui tc bc b

  KIM NH NGHA: KIM NH F

  B bB b HH

  245

  ViVi::

  FF da trn phn phi F vi t do l 1da trn phn phi F vi t do l 1

  t s v t s v t do l n t do l n -- 2 mu s2 mu s

  Bc bBc b HH00 nunu

  pp--valuevalue > FF

  1. Xc nh gi thuyt.1. Xc nh gi thuyt.

  KIM NH NGHA: KIM NH F

  0 1: 0H 1: 0aH

  246

  2. Xc nh mc ngha.2. Xc nh mc ngha.

  3. La chn tr thng k kim nh.3. La chn tr thng k kim nh.

  = .05= .05

  4. Qui tc bc b.4. Qui tc bc b. Bc b Bc b HH00 nu nu pp--valuevalue > 10.13 (vi 10.13 (vi d.fd.f t s t s

  l l 1 v d.f mu s l 3)1 v d.f mu s l 3)

  FF = MSR/MSE= MSR/MSE

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 83

  KIM NH NGHA: KIM NH F

  5. Tnh gi tr ca tr thng k kim nh.5. Tnh gi tr ca tr thng k kim nh.

  6 X h b b6 X h b b HH h khh kh

  FF = MSR/MSE = 100/4.667 = 21.43= MSR/MSE = 100/4.667 = 21.43

  247

  6. Xc nh c bc b 6. Xc nh c bc b HH00 hay khnghay khng

  FF = 17.44 cho mt din tch l .025 phn ui = 17.44 cho mt din tch l .025 phn ui

  pha trn. V vy, pha trn. V vy, pp--value tng ng vi value tng ng vi FF = 21.43 = 21.43

  s nh hn 2(.025) = .05. V vy, chng ta bc b s nh hn 2(.025) = .05. V vy, chng ta bc b

  HH00..Chng c thng k kt lun c mi quan h Chng c thng k kt lun c mi quan h

  c ngha gia s lng qung co TV v doanh s c ngha gia s lng qung co TV v doanh s xe hixe hi

  MT VI LU V MT VI LU V GII THCH CC KIM NH NGHAGII THCH CC KIM NH NGHA

  Bc b Bc b HH00: : 11 = 0 v kt lun rng mi quan h = 0 v kt lun rng mi quan h

  giagia xx vv yy c ngha chng ta khng th ktc ngha chng ta khng th kt

  248

  Bi v chng ta c th bc b Bi v chng ta c th bc b HH00: : 11 = 0 v= 0 v

  chng t c ngha v thng k chng t c ngha v thng k , chng ta khng th kt, chng ta khng th kt

  lun c lun c mi quan h tuyn tnhmi quan h tuyn tnh gia gia xx v v yy

  gia gia xx v v yy c ngha, chng ta khng th kt c ngha, chng ta khng th kt

  lun c lun c mi quan h nhn qumi quan h nhn qu gia gia xx v v yy

  S DNG PHNG TRNH HI QUI C LNGS DNG PHNG TRNH HI QUI C LNG

  C LNG V D ON C LNG V D ON

  / y t sp yp 2

  Khong tin cy ca E(yp)

  249

  Vi:Vi:h s tin cy l 1h s tin cy l 1 -- vvtt/2 /2 da trn phn phi tda trn phn phi tvi t do l n vi t do l n -- 22

  /2 indpy t s

  D on khong tin cy ca yp

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 84

  Nu 3 qung co TV c tin hnh trc khi bn, chng ta k vng trung bnh doanh s xe hi l:

  C LNG IMC LNG IM

  250

  yy = 10 + 5(3) = 25 xe h= 10 + 5(3) = 25 xe hii

  Kt qu khong tin cy t Excel D E F G1 CONFIDENCE INTERVAL2 x p 33 xbar 2.04 x -xbar 1 0

  KHONG TIN CY CA KHONG TIN CY CA EE((yypp))

  251

  4 x p -xbar 1.05 (x p -xbar)2 1.06 (x p -xbar)2 4.07 Variance of yhat 2.10008 Std. Dev of yhat 1.44919 t Value 3.1824

  10 Margin of Error 4.611811 Point Estimate 25.012 Lower Limit 20.3913 Upper Limit 29.61

  c lng khong tin cy 95% ca trung bnh doanh s c lng khong tin cy 95% ca trung bnh doanh s xe hi khi 3 qung co TV c thc hin l:xe hi khi 3 qung co TV c thc hin l:

  KHONG TIN CY CA E(yp)

  252

  25 25 ++ 4.61 = 20.39 to 29.61 xe hi4.61 = 20.39 to 29.61 xe hi

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 85

  Kt qu khong d on t Excel

  H I1 PREDICTION INTERVAL

  KHONG D ON CA yp

  253

  2 Variance of y ind 6.766673 Std. Dev. of y ind 2.601284 Margin of Error 8.278455 Lower Limit 16.726 Upper Limit 33.287

  c lng khong d on 95% ca doanh s xe hi c lng khong d on 95% ca doanh s xe hi

  trong 1 tun c th khi 3 qung co TV c thc hin l:trong 1 tun c th khi 3 qung co TV c thc hin l:

  KHONG D ON CA yp

  254

  g q gg q g

  25 25 ++ 8.28 = 16.72 to 33.28 xe h8.28 = 16.72 to 33.28 xe hii

  PHN TCH PHN D

  Nu cc gi nh v s hng sai s khng m bo

  th cc kim nh gi thuyt v ngha ca mi quan h

  hi qui v cc kt qu c lng khong khng cn

  255

  i iy y

  Rt nhiu phn tch phn d da trn Rt nhiu phn tch phn d da trn

  vic kho st th phn dvic kho st th phn d

  Phn d ca quan st th Phn d ca quan st th ii

  Cc phn d s cho thng tin tt nht vCc phn d s cho thng tin tt nht v ..hiu lc

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 86

  TH PHN D THEO X

  Nu gi nh phng sai ca ging nhau i vi tt

  c cc gi tr ca x c tha, v m hnh hi qui gi

  nh l mt biu din y ca mi quan h gi cc

  256

  nh l mt biu din y ca mi quan h gi cc

  bin, th th phn d s cho mt n tng tng th v gii bng cc im nm ngang

  y y

  Dng ttDng tt

  TH PHN D THEO X

  257

  xx

  00

  Ph

  n d

  Ph

  n d

  TH PHN D THEO X TH PHN D THEO X

  y y

  Phng sai thay iPhng sai thay i

  258

  xx

  00

  Ph

  n d

  Ph

  n d

  www.daykemquynhon.ucoz.com

 • Trng HBK Tp.HCM Thng K - Chng 1

  TS. Cao Ho Thi 87

  TH PHN D THEO X

  y y

  Dng m hnh khng thch hpDng m hnh khng thch hp

  259

  xx

  00

  Ph

  n d

  Ph

  n d

  Phn d

  Observation Predicted Cars Sold Residuals1 15 -1

  TH PHN D THEO X

  260

  1 15 12 25 -13 20 -24 15 25 25 2

  TH PHN D THEO X TH PHN D THEO X

  th phn d

  2

  3

  261

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  0 1 2 3 4Qung co TV

  Phn

  d

  www.daykemquynhon.ucoz.com