Click here to load reader

Bagong patakaran sa paghihiwalay ng mga hindi ... ng inumin ・ang iba pang uri ng lata (e.g. lalagyan ng de latang pagkain) ay nabibilang sa hindi nasusunog na basura babasaging Bote

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bagong patakaran sa paghihiwalay ng mga hindi ... ng inumin ・ang iba pang uri ng lata (e.g....

 • Bagong patakaran sa paghihiwalay ng mga hindi nabubulok na basura (metal, glass) simula Abril 2019

  Para itaguyod and pagre-recycle, ang hindi nabubulok na basura (metal at glass) ay hinati sa 3 klase: lata ng inumin, bote, at hindi nasusunog. Ipapatupad rin ang bagong iskedyul ng pagkolekta. (Halimbawa: Unang Linggo-lata  Pangalawang Linggo-bote  Pangatlong Linggo- hindi nasusunog  Pangapat na Linggo-lata)

  [Hanggang March 2019] [Mula April 1, 2019]

   Tamang Pagtapon

  Isilid sa transparent o semi-transparent na plastic na supot.

   Iskedyul ng Pagkolekta

  Alamin at sundin ang iskedyul ng pangongolekta sa inyong distrito. *Simula Abril 1, ang mga recyclable (lata ng inumin at bote) at hindi nasusunog na basura ay kokolektahin kahit na matapat sa piyesta opisyal (holiday) ang iskedyul ng pagkolekta (maliban sa Sabado at Linggo).*

  Klase ng Basura Mga Bagay na Kabilang Gabay sa Pagtapon

  Lata ng Inumin 【Recyclable】

  lata ng inumin

  (aluminum, steel)

  ・banlawan ng tubig ang basyong lata ng

  inumin

  ・huwag lagyan ng iba pang basura tulad ng upos ng sigarilyo

  ・maaring pagsamahin ang aluminum at steel na lata ng inumin

  ・ang iba pang uri ng lata (e.g. lalagyan ng de latang pagkain) ay nabibilang sa hindi nasusunog na

  basura

  Bote

  【Recyclable】

  babasaging bote na lagayan ng inumin at make up

  ・banlawan ng tubig ang basyong bote ・huwag lagyan ng iba pang basura

  tulad ng upos ng sigarilyo ・hiwalay na itapon ang takip ng bote

  (plastic- nasusunog, metal- hindi nasusunog)

  ・hangga’t maaari, ibalik sa pinagbilhang tindahan ang mga bote ng beer at sake

  Hindi

  nasusunog

  lata (tin cans), maliliit na metal na bagay (e.g. takore, kaldero, kutsara, kawali), gas cannisters, spray can, baso, pinggan, bote ng lason at pesticide, ceramics

  ・hindi pwedeng lumagpas sa 50cm ang laki (nabibilang sa malaking basura kung lagpas sa 50cm, tumawag sa

  Usuigawa Clean Center para sa tamang paraan ng pagtapon

  nito)

  ・ibalot sa papel ang kutsilyo at basag na baso ・spray cans: siguradohin na walang laman, huwag

  butasan ang lagayan, ibalot ng hiwalay sa iba pang

  hindi nasusunog na basura

  Dalhin sa Usuigawa Clean Center ang mga spray

  cans na hindi pa ubos ang laman ngunit kailangang

  itapon.

  Hindi nabubulok (Metal)

  Hindi nabubulok (Glass)

  Bagong Patakaran

  LATA NG INUMIN

  (recyclable)

  BOTE

  (recyclable)

  HINID NASUSUNOG

  ※ang lata (tin cans) at

  spray cans ay nabibilang

  sa hindi nasusunog na

  basura

  ※ang mga baso, pinggan,

  at bote ng lason o pesticide

  ay nabibilang sa hindi nasusunog na basura

 • Bagay na gawa sa

  Balat o Goma

  安中市一般廃棄物収集運搬許可業者

  (有)安中ハイヂーン 027-381-3319 碓氷清掃サービス(株) 027-381-3313

  (有)環境リブテック 027-378-2569 (有)クリーンサービス 0274-64-3534

  (株)群成舎 027-362-5533 群馬環境開発(株) 027-326-6751

  (株)ぐんま東庄 027-323-5531 (有)栄興業 0274-63-6510

  白井商店 027-385-7790 (有)西毛清掃 027-393-1421

  (有)平井商店 0274-23-3869 (有)松井田総合衛生センター 027-393-1966

  (株)丸越 027-231-0709 (株)ヤマハチクボニワ 027-381-0435

  (株)若松工業 027-381-8168 五十音順

  Tamang Pagtapon ng Nasusunog na Basura

  ・Isilid sa supot ng basurang itinakda ng Annaka City, itali ng maayos para huwag matapon ang laman, at

  dalhin sa tapunan ng basura

  ※Mabibili sa mga tindahan ang supot para sa nasusunog na basura, may nakasulat na:燃えるごみ ・Ang mga kasangkapan sa bahay, futon, at iba pang basura na higit sa 50cm ang laki ay itinuturing na

  malaking basura, bawal itong itapon sa tapunan ng basura. Maaari lamang ay dalhin ito sa Usuigawa

  Clean Center para maitapon ng tama (may bayad).

  ・Ang mga basura galing sa anumang negosyo o opisina ay bawal itapon sa tapunan ng basura. Para

  makolekta ang mga ito, tumawag sa Usuigawa Clean Center o sa mga kompanyang nakalista sa baba:

  Siguradohing wala ng lighter fluid

  Lumang Lighter Basura sa

  Kusina Mga Bagay

  na Plastic DVD・Video Tapes

  Tanggalin ang tubig

  -hindi lalagpas sa 50 cm (haba) at 5 cm (dayametro)

  -damo/dahon:isilid sa supot ng nasusunog na basura at dalhin sa

  tapunan ng basura

  -sanga: i-bungkos ang mga sanga at lagyan ng supot ng

  nasusunog na basura tulad ng nasa larawan

  Damo

  Dahon

  Sanga

  ・Ilagay ang mga lumang baterya sa loob ng transparent o semi-transparent na supot at dalhin sa tapunan ng basura.

  ・Ang mga lumang bombilya ay kokolektahin sa mga buwan ng Hunyo, Setyembre, Disyembre, at Marso. ・Para makaiwas sa aksidente, ilagay sa orihinal na karton o ibalot sa dyaryo ang bombilya bago dalhin sa

  tapunan ng basura. ・Ang mga bombilyang higit sa 1 metro ang haba ay bawal itapon sa tapunan ng basura. Maari lamang ay dalhin

  ang mga ito sa Usuigawa Clean Center kung nais itapon (walang bayad). ・Ang mga basag na bombilya ay kinokolekta kasama ng mga hindi nasususnog na basura. Ibalot ng mabuti ang

  sa dyaryo ang bawat bombilya at dalhin sa tapunan ng basura. ・Ang mga rechargeable na baterya at bateryang hugis butones (ex: baterya ng relo) ay hindi kinokolekta. Maari

  itong itapon sa mga collection boxes na matagtagpuan sa mga tindahan.

  Ilagay sa Supot

  BATERYA

  BOMBILYA (LED, Incandescent, Fluorescent)

  orihinal na karton ibalot sa dyaryo

  Tamang Pagtapon ng Basurang Nare-recycle (Tapunan ng Basura)

 • Pagsamahin ang magkaperehong uri ng papel at itali ng maayos gamit ang papel na pisi (paper twine). Tuloy ang pangongolekta kahit umuulan.

  Tuloy ang pagkolekta sa mga lumang damit kahit na umuulan. Hindi kokolektahin ang mga basang damit kaya’t siguradohing maayos ang pagkakabalot bago ito dalhin sa tapunan ng basura. Hanggat maaari ay ipagpaliban ang pagtapon sa mga lumang damit kung maulan. Kung supot para sa mga nasusunog na basura ang paglalagyan ng mga lumang damit, sulatan ng “古着” ang supot para maibukod ito ng mga taga kolekta.

  May mga lokal na organisasyong (youth organizations, home owners associations, schools, atbp.)

  nangangalap ng pondo sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga papel at lumang damit na maaaring i-recycle. Naglalabas ng anunsyo para ipagbigay alam sa mga resident kung kalian sila mangongolekta. Hinihikayat ang mga residente ng Annaka City na suportahan ang mga ito; alamin kung kelan at saan ito isasagawa sa iyong distrito.

  PAPEL (Dyaryo, Karton, Tetrapack, Magasin, Papel na pwedeng i-recycle)

  ○PWEDE

  Damit

  ●winter jackets ●suits, blazers ●coats ●T-shirts・polo shirts ●dress shirts, blouses

  ●sweatshirts ●underwear ●pantalon ●palda, bestida ●training wears

  ●medyas (maliban sa stockings) ●sweaters ●kimono, obi ●neckties ●damit ng bata

  Iba pa

  ●sombrero ● bed sheet/kobrekama ●bags (maliban sa maleta at randoseru) ●tuwalya, panyo

  ●sinturon ●kurtina (pwede rin ang lace na kurtina)

  ×BAWAL

  ●basang damit (ang mga telang may amag ay hindi pwedeng i-recycle)

  ●stuffed items (e.g. stuffed toys, down jacket, unan)

  ●futon (e.g. matres, shikibuton, kakebuton, comforter, seat cushion/kutson, kumot para sa kotatsu, kumot)

  ●carpets, rugs ●tira tirang tela ●tela na may mantsa o mabahong amoy

  ●mga ginamit sa alagang hayop ●sapin sa paa (e.g. sapatos, tsinelas, sandals)

  ×MGA BAWAL  carbon paper (e.g. resibo ng takyubin)  photo paper  papel na may amoy (e.g. balot ng sabon)

   peel-off postcard (e.g. utility bill)  waterproof paper (e.g. paper cups, paper plates)

   thermal paper (e.g. resibo)  iron transfer paper  papel na pamasak sa sapatos, bag, atbp.

   gold and silver na papel  balot ng pagkain (e.g. wax paper na gamit sa pizza)

   papel na may pandikit (e.g. stickers)  mga magasin at dyaryo na may nakakabit na sampol ng produkto

   papel na gamit sa paggawa ng bahay (e.g. wallpaper, waterproofing sheet)

   mask, diapers, tissue paper

  LUMANG DAMIT AT TELA Ilagay sa transparent o semi-transparent na plastic bag.

 • Collection Boxes

  Ilagay sa plastik na bote (hindi lalagpas sa 2L), takpang mabuti, at dalhin sa collection box. Ingatan na huwag matapon ang mantika. Kung kailangan magtapon ng mantikang hindi pa nabubuksan, dalhin ito sa kanyang orihinal at silyadong lalagyan.

  Mga Lugar na may Collection Boxes

  Mayroong 21 na recycling station para sa PET bottle at lata ng inumin (16-lata ng inumin lamang, 5-PET bottle at lata ng inumin) na matatagpuan sa iba’t ibang lugar sa Lungsod ng Annaka. Gamitin ang Eco Community Card (エコ・コミュニティ) para makaipon ng puntos na maaring ipambili sa mga kalahok na tindahan (500 puntos=400円). Ang isang bote o lata ay nagkakahalaga ng isang puntos. Para sa k

Search related