Bagito 2 - UP Ugnayan Ng Manunulat (UGAT)

  • View
    222

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Bagito 2 - UP Ugnayan Ng Manunulat (UGAT)

angmga

B agi tong

UGAT

Mensahe'Mula Sa PresidenteMga panimulang pagtatangka ito ng aming mga BAG ITO -lima sa arcing mga bagong miyembro ng UP UGAT - na pakawalan ang mga salita at ideya na kung noo'y nabinbin lang sa likod ng isip 0 nakalimutan sa ilalim ng unan, ay nagkaroon na ngayon ng puwang upang maisatitik at mailimbag. Mula sa mga isinagawang palihan nitong nakaraang &akasyon ay heto na nga ang aming naging produkto: labindalawang akcla mula kina Rose Antolin, Rob Jara, Sehedar Joeson, Kristine Mendoza, at Mawen Rieohermoso. Sa mga akdang ito ay mababanaagan ang kanya-kanyang paraan ng pagbabaybay at pagkukuro-kuro ng bawat awtor tungkol sa indibidwal at sa iba't ibang karanasan nito sa loob ng kanyang ginagalawang lipunan. Ano ang mga bagong mawawari natin sa mga pangkaraniwang bagayat mga karanasang ito, na ngayon ay binigyan ng bagong pagtingin? Paano nga ba naging kakaiba ang gripo sa loob ng isang banyo, ang larnan ng isang ordinaryong plastic bag, 0 ang simpleng pagbabatibot? Anuman ang acing mahinuha sa pagbabasa nitong mga akda ay isa lang naman ang aming ibig puntuhin. Nais naming maging daan ang pagpapatak-patak na pagiabas ng mga publikasyong ito, upang maisatinig at bigyang puwang ang bOSel! g mga kabataang n manunulat hindi lamang sa loob ng akademya 0 sa 1arangan ng malikhaing pagsulat, kundi bilang mga malay na indibidwal sa Ioob ng mas maingay naring lipunan. Salta na lang namin iisipin ang pagtanyag kung kailan lubusan na naming napagtigbay ang aming mga salita at napatunayang hindi karni mga bagito sa pagsusulat.

Pres. I