of 32/32
Jarosław J. Napiórkowski Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk [email protected] BADANIA HYDROLOGICZNE BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni) (Dynamika Zlewni)

BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni)

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni). J arosław J. Napiórkowski I nstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk j.napiorkowski @igf.edu.pl. Przezroczystość Przewodnictwo elektryczne Odczyn pH – pomiar kwasowości Zasolenie Rozpuszczony tlen Przezroczystość Zasadowość Azotany Temperatura. - PowerPoint PPT Presentation

Text of BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni)

 • BADANIA HYDROLOGICZNE(Dynamika Zlewni)Jarosaw J. NapirkowskiInstytut Geofizyki Polskiej Akademii [email protected]

 • PrzezroczystoPrzewodnictwo elektryczneOdczyn pH pomiar kwasowociZasolenieRozpuszczony tlenPrzezroczystoZasadowoAzotanyTemperatura

 • Kierownik Projektu: Dr. Daniel EdelsonGwni wykonawcy: Dr. David Maidment, Dr. Kemi JonaInstytucja Realizujca: Northwestern University

 • Projekt Dynamika Zlewni (Rzecznej)Skd pochodzi woda, ktr uywasz?Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczajca ilo wody czy te jej dostawy s ograniczone?Jakie czynniki maj wpyw na przepyw wody w obszarze na ktrym mieszkasz?

  Projekt The GLOBE Watershed Dynamics Oferuje uczestnikom GLOBE moliwo przeprowadzenia bada naukowych zachowania zlewni w skali lokalnej, regionalnej i caego kraju z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym i danych archiwalnych z obserwatorium naukowego o wielkiej skali utworzonego przez konsorcjum uniwersytetw dla rozwoju nauk hydrologicznychConsortium of Universities for Advancement of Hydrologic Science (CUAHSI www.cuahsi.org)

 • W ramach projektu CUAHSI rozwija System Informacji Hydrologicznej (HIS) oparty na systemach GIS, ktry umoliwia atwy dostp do geograficznych i hydrologicznych, w szczeglnoci pochodzce z rnych rde (USGS, EPA) dane o przepywach rzecznych, wodach podziemnych, dane dotyczce jakoci wody

  USGSMission: The USGS serves the Nation by providing reliable scientific information to describe and understand the Earth; minimize loss of life and property from natural disasters; manage water, biological, energy, and mineral resources; and enhance and protect our quality of life.Vision: USGS has become a world leader in the natural sciences thanks to our scientific excellence and responsiveness to society's needs.EPAThe mission of the Environmental Protection Agency is to protect human health and the environment. Since 1970, EPA has been working for a cleaner, healthier environment for the American people.

 • Dane CUAHSI oraz narzdzia GIS umoliwi uczniom badanie lokalnych zlewni prowadzce do zrozumienia procesu przepywu wody przez zlewni, jak dziaalno czowieka w ramach zlewni uzaleniona jest wody, jak ta dziaalno wpywa na procesy hydrologiczne, oraz jak zmiany uytkowania terenu wpywaj na zbiorowiska rolinne i zwierzce w zlewni .

 • Tematyka badawcza bdzie koncentrowaa si na podstawowych elementach hydrologii, takich jak cykl hydrologiczny, zlewnie i ich interakcje z ludmi (powodzie, uytkowanie terenu, itd.)Zakres geograficzny jest obecnie ograniczony. Dane CUAHSI dostpne bd dla obszaru Stanw Zjednoczonych; tym niemniej prowadzone s rozmowy z partnerami zagranicznymi (midzynarodowymi) majce doprowadzi do udostpnienia podobnych danych.Uczniowie bd stosowa GIS do dostpu i analizy do istniejcych zbiorw danych z CUAHSI. Nauczyciele bd mogli wybra 1 z 3 narzdzi GIS: My World GIS, ArcGIS, ArcGIS z wykorzystaniem przegldarki.

 • Przykad praktycznyPrzepyw?Procesy, ktre s reprezentowane to: Opad Spyw powierzchniowy Przepyw ciekw Przepyw w rzece

 • Modele procesw

  Rzeka

  Opad (baza danych)

  Kana ciekowy

  Sobek-RROpad-OdpywDelft Hydraulics

 • Wymiana danychRzeka(InfoWorks-RS)Opad (database)Kana ciekowy(Mouse)2 RR.PobierzDaneSobek- RROpad-Odpyw1 Uruchamianie.PobierzDanewywoaniedane4589Delft Hydraulics

 • Dane do modelowania opad-odpyw

 • Dane niezbdne do skonstruowania modeluSzeregi czasowe:Przepywy i stany wodyOpad Temperatura powietrza Informacja przestrzennaNumeryczny model terenuUytkowanie terenuMapy glebowe

 • Dane hydrologiczne: stany wody, przepywy, temperatura wodyW IMGW utrzymywana jest Centralna Baza Danych Hydrologicznych. Zawiera ona dane pozyskiwane z ok. 900 posterunkw wodowskazowych. Prowadzone s zapisy przepyww codziennych i charakterystycznych. W bazie s take zgromadzone dane dotyczce stanw wody, temperatur wody, obserwacji nadzwyczajnych oraz zjawisk lodowych i zarastania.IMGW publikowao roczne zestawienia wynikw pomiarw z okresu 1961- 1993 w postaci rocznikw wd powierzchniowych (ok. 690 wodowskazw w dorzeczu Wisy i 440 w dorzeczu Odry)Dostpne w bibliotece IMGWObecnie cz danych (80 posterunkw wodowskazowych) jest sprzedawana na pytach CD

 • IMGW - SOKSOK jest rozbudowan platform gromadzenia i dystrybucji produktw operacyjnych IMGW. Lista dostarczanych produktw obejmuje produkty analityczne i prognostyczne z dziedziny meteorologii i hydrologii. W ramach Systemu Obsugi Klienta on-line na stronie http://www.imgw.pl/cgi/sokclient?akcja=guest_login dostpne s nastpujce dane hydrologiczne:Aktualne i prognozowane stany wdAktualne napenienie zbiornikwStany wd gruntowychDane s w postaci tabelarycznej i graficznejS to tylko dane z poprzedniego dnia

 • Sytuacja hydrologiczna w dorzeczachMapa udostpniona przez IMGW w ramach SOK na stronie http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/rzeki/sytuacja_hydro.html#

 • Dane klimatyczneW IMGW jest utrzymywana Centralna Baza Danych Klimatologicznych. Baza zawiera dane pozyskiwane z 65 stacji meteorologicznych, 245 posterunkw meteorologicznych i 1680 posterunkw opadowych. Zbierane dane obejmuj: ze stacji meteorologicznych - dane terminowe (z omiu terminw) i dobowe (od 1961 roku dla 10 stacji, od 1966 roku dla 49 stacji oraz krtsze cigi dla pozostaych) z posterunkw meteorologicznych ogem - dane z 4 (3) terminw i dobowe (od 1951 roku dla 39 posterunkw, od 1956 roku dla 21 posterunkw, od 1961 roku dla 69 posterunkw i dla pozostaych posterunkw cigi od lat osiemdziesitych lub krtsze) z posterunkw opadowych ogem (od 1951 roku dla 333 posterunkw, od lat szedziesitych dla 81 posterunkw i cigami krtszymi dla pozostaych posterunkw)

 • Dane klimatyczneDobowe wysokoci opadw, cinienia atmosferycznego, temperatury powietrza, wilgotnoci wzgldnej, niedosytu wilgotnoci, zachmurzenia, kierunku i prdkoci wiatru, opadw atmosferycznych, gruboci pokrywy nienej i usonecznienia do roku 1981 byy publikowane jako Roczniki meteorologiczne a sam opad jako Roczniki opadw atmosferycznychDane te s nieodpatnie dostpne w czytelni IMGWW ramach SOK dostpne aktualne mapy pogodowe patrz przykad mapa temperatur (z lewej) oraz dobowych sum opadu (z prawej)

 • Inne rda danychW serwisie http://www.tutiempo.net/en/Climate/Poland/PL.html dostpne s dane meteorologiczne. W poniszej tabeli s przykadowe dane ze stacji Warszawa-Okcie ze stycznia 2007r

  Gdzie po kolei kolumny to:

  TTMTmSLPHPPVVVVMVgRASNTSFG17.110.24.5-810.2511.320.23742.4o 24.98.13.9-771.2711.623.933.555.4 34.25.23.7-87011.619.125.238.9o 43.952.5-902.0310.317.824.1-o 56.17.54.3-883.0511.121.532.438.9o 66.184.9-950.516.813.921.7-o 76.38.54-953.057.612.424.1-o 83.971-896.861012.218-o 98.7112.9-85011.116.322.2-o 1011.2139-760.251018.924.1-

 • W serwisie http://clima.meteored.com dostpne s rwnie dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznych z terenu Polski. Lista stacji jest na obrazku po lewej stronie. Po prawej stronie jest przykadowe zestawienie z danymi meteo z Biaegostoku z roku 1955

 • Zakad Hydrologii Stosowanej Zesp Ekspertyz, Opinii i Udostpniania Danych ul. Podlena 61, 01-673 Warszawa tel: (0-22) 56 94 381 (0-22) 56 94254 (0-22) 56 94540 (0-22) 56 94 388 fax: (0-22) 56 94382 (0-22) 56 94 317 e-mail: [email protected]

 • Skd czerpa informacje o rodowisku?

  Na stronie http://www.ib.uj.edu.pl/?d=artyk#topo jest ciekawe zestawienie Skd czerpa informacje o rodowisku? Mapy topograficzne Materiay geologiczne Materiay klimatyczne Rzezba terenu Stosunki wodne Dane sozologiczne Wybrane materiay dla szat rolinnej Materiay fotologiczne Inne dane o rodowisku Cyfrowe bazy danych o rodowisku Botaniczne internetowe bazy danych (informator przygotowa dr hab. Marian Drukowski)

 • Numeryczne modele terenuDane DEM uzyskane z radarowej misji promu kosmicznego - SRTM-3 udostpnione na stronie http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/

  Okolice Tatr Zachodnich i Babiej Gry widok z kierunku pnocno-zachodniego

 • Baza Metadanych

 • Numeryczne modele terenuNMT opracowany przez Neokart

 • IGF1IGF2