35
BAB 3 : KEUSAHAWANAN

BAB 3 Keusahawanan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota ringkas kemahiran hidup keusahawanan

Citation preview

Page 1: BAB 3 Keusahawanan

BAB 3 : KEUSAHAWANAN

Page 2: BAB 3 Keusahawanan

Hasil Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN Manyatakan maksud usahawan dan keusahawanan Kelan pasti ciri utama usahawan Kenal pasti kelebihan menjadi usahawan berbanding

dengan makan gaji Mengelaskan bidang kegiatan yang diceburi

usahawan Mengenalpasti usahawan dalam negeri dan faktor

kejayaannya Mengenalpasti pelbagai agensi kerajaan yang

membantu usahawan Mengenalpasti jenis bantuan dan kemudahan yang

disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

Page 3: BAB 3 Keusahawanan

Pengertian Keusahawanan

Daripada bahasa Perancis, entreprendre : mencuba atau memikul tugas.

Bahasa Inggeris : entrepreneur. Kesanggupan / kebolehan / kemahuan

individu bertindak dengan tepat dan cepat untuk menjayakan perniagaannya.

Page 4: BAB 3 Keusahawanan

Perbezaan Peniaga & Usahawan

Usahawan Peniaga

•Menentingkan keuntungan & sumbangan kepada negara

•Sentiasa berusaha untuk maju

•Penting untung sahaja

•Hanya jalan kegiatan jual beli sahaja

Page 5: BAB 3 Keusahawanan

Ciri Utama Usahawan

KREATIF INOVATIF SANGGUP HADAPI RISIKO BIJAK AMBIL PELUANG DAYA USAHA BERTERUSAN BERPANDANGAN JAUH

Page 6: BAB 3 Keusahawanan

KREATIF

Boleh mencipta barang / perkhidmatan baru yang belum orang lain buat

Page 7: BAB 3 Keusahawanan

INOVATIF

Boleh buat pembaharuan atau pengubahsuaian atau pertingkatkan atau perbaiki barang atau perkhidmatan.

CONTOH: Telefon bimbit.

Page 8: BAB 3 Keusahawanan

SANGGUP HADAPI RISIKO

Besar risiko, besar ganjaran / keuntungan. Besar risiko, besar cabarannya. Risiko diambil mesti munasabah

berdasarkan kebolehan dan kemampuan seseorang.

APAKAH RISIKO?

Sesuatu perkara / keputusan yang dipilih yang boleh membawa kepada kerugian.

Page 9: BAB 3 Keusahawanan

BIJAK AMBIL PELUANG

Kenal pasti perubahan di sekeliling. Rebut peluang yang wujud berdasarkan

perubahan itu. Buat pemerhatian keperluan masyarakat.

Page 10: BAB 3 Keusahawanan

DAYA USAHA BERTERUSAN

Sentiasa bekerja kuat Tidak mudah putus asa Usaha mesti dikaji dan diperbaiki selalu Kegagalan adalah satu pengajaran /

pengalaman, bukan pengakhiran.

Page 11: BAB 3 Keusahawanan

BERPANDANGAN JAUH

Dapat tahu peluang yang tidak diketahui orang lain

Dapat meramal keperluan masa hadapan.

Page 12: BAB 3 Keusahawanan

Kelebihan Jadi Usahawan dari Makan Gaji

Usahawan Makan Gaji

Sendiri usaha perjalanan perniagaan

Kerja dengan orang lain

Bebas uruskan perniagaan Ikut arahan BOS

Bebas buat keputusan Tak bebas (ikut bos)

Untung sendiri punya Gaji tetap

Page 13: BAB 3 Keusahawanan

Bidang Kegiatan Usahawan

PENGELUARAN PERKHIDMATAN PEMASARAN / AGIHAN

Page 14: BAB 3 Keusahawanan

Bidang Pengeluaran

Memproses / hasilkan barang-barang Bidang pengeluaran

EKSTRAKTIF Perhutanan Perlombongan Perikanan

PERKILANGAN : proses barang mentah barang siap

Page 15: BAB 3 Keusahawanan

Bidang Pengeluaran (sambungan)

PEMBINAAN : guna barang siap / separuh siap untuk dipasang, diadun, dibina supaya jadi barang lengkap

PERTANIAN : bercucuk tanam dan menternak

Page 16: BAB 3 Keusahawanan

Bidang Perkhidmatan

Secara terus 3 jenis

PERKHIDMATAN SECARA LANGSUNG Mekanik, tukang gunting rambut, pelakon

PERKHIDMATAN AWAM Guru, Polis, Tentera, jururawat

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN Perbankan

Page 17: BAB 3 Keusahawanan

Bidang Pemasaran / Agihan

Agihkan barang yang dikeluarkan pengeluar Contoh

Perniagaan Runcit Perniagaan Borong Pengedar Jualan Terus

Page 18: BAB 3 Keusahawanan

Usahawan Dalam Negeri & Faktor Kejayaannya Tan Sri Lee Kim Yew

Rujuk Buku Teks, muka surat 321.

Bincangkan nilai-nilai yang diamalkan oleh beliau sebagai seorang usahawan yang berjaya.

Page 19: BAB 3 Keusahawanan

Peranan Kerajaan Dalam Membantu Usahawan

Agensi kerajaan yang terlibat Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) Lembaga kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia

(SIRIM) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia

(MARDI) Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)

Page 20: BAB 3 Keusahawanan

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bantu, latih, bimbing bumiputera dalam perniagaan

Page 21: BAB 3 Keusahawanan

Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) Laksana projek di bandar untuk

pembangunan, penempatan, perdagangan dan perindustrian

Majukan kemudahan asas (kawasan rekreasi, tempat letak kereta)

Page 22: BAB 3 Keusahawanan

Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) Kursus asas / latihan untuk

jadi usahawan Sistem sokongan

sistematik untuk peserta

Page 23: BAB 3 Keusahawanan

Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Maju / selaras pembangunan

perindustrian Beri nasihat kepada kerajaan

tentang dasar, strategi perindustrian

Urus lesen, perlindungan tarif, pelepasan cukai import

Page 24: BAB 3 Keusahawanan

Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) Pastikan barang bermutu dan

selamat Sampaikan maklumat

penemuan baru dalam bidang pengeluaran

Page 25: BAB 3 Keusahawanan

Institut Penyelidikan & Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) Kajian tentang tanaman/

ternakan (kecuali getah & kelapa sawit)

Sediakan pembungkusan hasil keluaran

Sediakan kursus teknologi pengeluaran untuk tingkatkan produktiviti, kurangkan kos, tingkat kualiti barang.

Page 26: BAB 3 Keusahawanan

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Kajian berkaitan minyak sawit Rancang dan bangunkan

latihan / keperluan minyak sawit

Page 27: BAB 3 Keusahawanan

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Bangunkan ekonomi negeri Usahakan syarikat milik

perbadanan Sertai usahasama dengan

syarikat tempatan & asing Labur dalam saham syarikat

Page 28: BAB 3 Keusahawanan

Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Tingkatkan sumber tenaga

mahir Rumus, galakkan program

pembangunan sumber manusia berdasarkan Standard Kemahiran Kebangsaan NOSS.

Page 29: BAB 3 Keusahawanan

Jenis Bantuan dan Kemudahan yang Disediakan oleh Kerajaan

A. BIMBINGAN DAN LATIHAN

B. PRASARANA

C. KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

D. PINJAMAN KEWANGAN

E. GALAKAN

Page 30: BAB 3 Keusahawanan

A. BIMBINGAN & LATIHAN

Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan

•Majlis Amanah Rakyat (MARA)•Pusat Daya Pengeluaran negara (PDPN)•Pusat pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC)•Pusat Latihan Belia (PLB)•Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)

•Pengurusan perniagaan•Perakaunan•Latihan semasa bekerja•Pengetahuan perniagaan•Kemahiran / persijilan

Page 31: BAB 3 Keusahawanan

B. PRASARANA

Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan

•Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN)•Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)•Majlis Amanah Rakyat (MARA)•Tenaga Nasional Berhad (TNB)•Puas Berhad•Projek Lebuhraya Utara Selatan (PLUS)

•Air / elektrik•Pengangkutan, komunikasi•Ruang niaga•Tapak industri

Page 32: BAB 3 Keusahawanan

C. KAJIAN DAN PENYELIDIKAN

Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan

•SIRIM•MPOB•FRIM•MARDI•LPN•LKIM

•Kawal mutu barang kilang•Buat kajian hasil getah, kelapa sawit, kayu, pertanian, ikan dan padi.

Page 33: BAB 3 Keusahawanan

D. PINJAMAN KEWANGAN

Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan

•MARA•Bank Pertanian•BPIMB•Jaminan Kredit Malaysia (JKM)•MIDF

•Pinjaman kewangan•JKM = penjamin usahawan yang pinjam wang dari bank

Page 34: BAB 3 Keusahawanan

E. GALAKAN

Agensi kerajaan Jenis bantuan & kemudahan

•MIDA•MEXPO•PKEN

•Taraf perintis = tidak kena cukai beberapa tahun pertama•Duti import untuk barang import. Supaya barang tempatan boleh bersaing•Kuota = hadkan barang import•Galakan eksport : kurang cukai eksport supaya lebih banyak barang tempatan dieksport.

Page 35: BAB 3 Keusahawanan

KEUSAHAWANAN

AsasKeusahawanan

Peranan KerajaanDalam membantu

Usahawan

PengertianKeusahawanan

Ciri UtamaUsahawan

UsahawanDalam negeri

Bidang kegiatanUsahawan

Kelebihan UsahawanDari makan gaji

Biodata usahawan berjaya

Perbezaan