of 15 /15
1 BAB 1 : LATAR BELAKANG KUMPULAN 1.1 LATAR BELAKANG PROJEK KUMPULAN Gambarajah diatas menunjukkan Senarai Pusat Dialisis yang terdapat di laman web PERKESO yang mana Orang Berinsurans perlu membuat semakan satu persatu alamat Pusat Dialisis di dalam bentuk PDF. Kumpulan KIK Pejabat PERKESO Kajang telah membuat analisa permasalahan berdasarkan aduan daripada pelanggan melalui panggilan telefon dari Orang Berinsurans yang meminta maklumat alamat Pusat Dialisis yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal Orang Berinsurans. Pada awal bulan Febuari 2018, perjumpaan pertama telah membentuk kumpulan anggota KIK PERKESO Kajang dan penerangan tentang NEW DESIGN THINKING telah dikongsikan untuk melahirkan pola fikir ke arah kreatif, inovatif dan berkualiti. Untuk makluman, Pusat Dialisis yang telah berdaftar sebagai panel PERKESO berjumlah 378 (NGO = 114 dan Swasta = 264) Berdasarkan NEW DESIGN THINKING, terdapat lima fasa iaitu Empati (EMPATHIZE), Kenali masalah (DEFINE), Pembentukan idea (IDEATE), Prototaip (PROTOTYPE) dan Fasa percubaan (TEST).

BAB 1 : LATAR BELAKANG KUMPULANhabinovasi.mampu.gov.my/laporan_inovasi/2602-dialisis...1 BAB 1 : LATAR BELAKANG KUMPULAN 1.1 LATAR BELAKANG PROJEK KUMPULAN Gambarajah diatas menunjukkan

 • Author
  others

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAB 1 : LATAR BELAKANG KUMPULANhabinovasi.mampu.gov.my/laporan_inovasi/2602-dialisis...1 BAB 1 :...

 • 1

  BAB 1 : LATAR BELAKANG KUMPULAN

  1.1 LATAR BELAKANG PROJEK KUMPULAN

  Gambarajah diatas menunjukkan Senarai Pusat Dialisis yang terdapat di laman web

  PERKESO yang mana Orang Berinsurans perlu membuat semakan satu persatu alamat

  Pusat Dialisis di dalam bentuk PDF.

  Kumpulan KIK Pejabat PERKESO Kajang telah membuat analisa permasalahan berdasarkan

  aduan daripada pelanggan melalui panggilan telefon dari Orang Berinsurans yang meminta

  maklumat alamat Pusat Dialisis yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal Orang

  Berinsurans.

  Pada awal bulan Febuari 2018, perjumpaan pertama telah membentuk kumpulan anggota KIK

  PERKESO Kajang dan penerangan tentang NEW DESIGN THINKING telah dikongsikan

  untuk melahirkan pola fikir ke arah kreatif, inovatif dan berkualiti. Untuk makluman, Pusat

  Dialisis yang telah berdaftar sebagai panel PERKESO berjumlah 378 (NGO = 114 dan Swasta

  = 264)

  Berdasarkan NEW DESIGN THINKING, terdapat lima fasa iaitu Empati (EMPATHIZE), Kenali

  masalah (DEFINE), Pembentukan idea (IDEATE), Prototaip (PROTOTYPE) dan Fasa

  percubaan (TEST).

 • 2

  1.2 KUMPULAN

  NAMA KUMPULAN: SAPPSO (SISTEM APLIKASI PANEL PUSAT DIALISIS PERKESO)

  NAMA PEJABAT: PEJABAT PERKESO KAJANG

  TARIKH KUMPULAN DITUBUHKAN: 1 FEBRUARI 2018

  BILANGAN AHLI: 4 ANGGOTA

  NAMA PROJEK: DIALISIS NAVIGATION

  BIDANG INOVASI: PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  KATEGORI INOVASI: PEMBINAAN SISTEM

  PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN TERBAIK UNTUK PELANGGAN

  NAMA AHLI KUMPULAN

  MOHD FADZLI BIN HADRI SHAH ABDULLAH KAMAL BIN HJ AHMAD

  PEGAWAI EKSEKUTIF PERHUBUNGAN AWAM TIMBALAN PENGURUS

  MOHD NAZREE BIN KHALID MUHAMAD AIZAT AKMAL BIN ABD

  RAHIM

  PEGAWAI TADBIR (EI) PEGAWAI KERANI

  SAPPSO

 • 3

  1.3 PENGLIBATAN PIHAK PENGURUSAN

  PEJABAT PERKESO KAJANG BUSINESS PROCESS OWNER

 • 4

  BAB 2: SIGNIFIKASI PEMILIHAN PROJEK

  2.1 KAITAN DENGAN FUNGSI JABATAN

  RINGKASAN EKSEKUTIF

  Penubuhan PERKESO adalah untuk mentadbir, melaksana dan menguatkuasakan AKSP

  1969 dan Peraturan 1971. PERKESO telah menyediakan perlindungan keselamatan sosial

  kepada hamper 6.9 juta pencarum PERKESO di seluruh negara ini.

  Bagi merealisasikan hasrat Visi PERKESO selaku peneraju keselamatan sosial yang

  dinamik unggul dan cemerlang dengan Misi menyediakan perlindungan keselamatan

  sosial menerusi 2 skim iaitu Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan serta

  memantapkan kefahaman kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

  Berpandukan kepada Teras yang kelima(5) iaitu “melestarikan budaya inovatif dan kreatif

  serta kualiti”. Projek ini berjaya menghasilkan sistem penyampaian perkhidmatan yang

  memberi impak yang sangat tinggi kepada Orang Berinsurans khususnya Penerima Faedah

  Dialisis.

  Walaupun telah ada senarai klinik panel PERKESO yang tertera di Laman Web PERKESO

  ianya perlu dibuat penambahbaikan dengan penciptaan satu Sistem Aplikasi Navigasi Klinik

  Panel Dialisis PERKESO agar ianya memberi outcome yang menguntungkan Penerima

  Faedah Dialisis dalam usaha mencari klinik panel yang berhampiran dengan tempat tinggal

  masing-masing. Ianya secara tidak langsung bertepatan dengan Teras PERKESO yang

  keempat iaitu “meningkatkan kesejahteraan sosial pelanggan”.

  Kami yakin dan percaya sesungguhnya penambahbaikan ke atas penciptaan sistem ini dapat

  menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan stakeholders dalam menanggani

  isu-isu berkaiatan Faedah Dialisis yang disediakan dalam projek ini. Sistem Navigasi Dialisis

  dibangunkan bagi memudahkan Orang Berinsurans yang mendapatkan rawatan di Pusat

  Dialisis dalam Negeri Selangor, membuat temujanji dan dipandu arah ke Pusat Dialisis yang

  berhampiran. Selain menggunakan computer, sistem ini juga dapat diakses melalui telefon

  pintar Android dan IOS.

  Akhirkata, dengan adanya penciptaan aplikasi ini ianya sangat membantu Orang Berinsurans

  dalam penyelesaian mendapatkan tempat rawatan dialisis di Panel Dialisis PERKESO

  dengan penggunaan Aplikasi Navigasi Panel Pusat Dialisis PERKESO. Sistem yang

  dibangunkan ini hanya dihujung jari Orang Berinsurans sahaja dan banyak manfaat yang

  diperolehi dan ianya turut memperkasakan PERKESO dalam penyampaian perkhidmatan

  yang sangat efisyen.

 • 5

  2.2 MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN

  PERKESO merupakan salah satu agensi di dalam Kementerian Sumber Manusia (KSM).

  Berdasarkan Seksyen 57 (1) Akta Keselamatan Sosial Pekerja (AKSP) 1969 dan Peraturan-

  peraturan (AM) Keselamatan Sosial Pekerja 1971 serta Arahan AKSP Bilangan 1 Tahun 1999

  dan Arahan AKSP Bil 1 Tahun 2001, PERKESO telah menyediakan kemudahan hemodialisis

  kepada Orang Berinsurans yang berkelayakan yang menghidap penyakit buah pinggang pada

  peringkat End stage renal failure. Kemudahan rawatan hemodialisis ini adalah sebagai salah

  satu faedah pemulihan kepada Orang Berinsurans yang diberikan secara percuma di pusat-

  Pusat Dialisis.

  Projek yang dibangunkan ini adalah amat bertepatan dengan Misi dan Visi Kementerian

  Sumber Manusia selaku PENERAJU DI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  NEGARA DAN MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA TERJAMIN.

  2.3 KAITAN DENGAN AGENDA NASIONAL

  Projek ini turut berkaitan dengan AGENDA NASIONAL (RANCANGAN MALAYSIA KE 11).

  Projek Sistem Navigasi Dialisis dibangunkan selari dengan keperluan Agenda Nasional di

  bawah rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11) dalam Bab Sembilan (9) bidang fokus (a) iaitu

  ‘MEMPERTINGKATKAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DENGAN MENGUTAMAKAN

  RAKYAT’.

 • 6

  2.4 KAITAN DENGAN KEADAAN EKOSISTEM SEMASA

  KERATAN AKHBAR UTUSAN MALAYSIA BERTARIKH 28 FEB 2018 MENYATAKAN

  BAHAWA:

  Malaysia merupakan antara negara mencatatkan jumlah penduduk memiliki telefon pintar

  tertinggi dengan menduduki tempat ke-10 di dunia. Berdasarkan kaji selidik Firma Pew

  Research Center, Malaysia merupakan antara negara tertinggi pemilikan gajet dengan

  mencatatkan kadar penembusan mencapai 65% peratus dan pengguna internet dan telefon

  bimbit berjumlah 24,572,446.

  KAITAN DENGAN KEADAAN DAN EKOSISTEM SEMASA (KEHENDAK DALAMAN):

  Projek ini secara langsung atau tidak langsung turut menangani isu permasalahan sosial

  masyarakat, kos sara hidup yang tinggi, peningkatan kadar kemiskinan, penyakit berjangkit,

  peningkatan kadar kematian akibat non-communicable disease dan sebagainya.

  Perkaitan dengan dengan soal selidik yang telah dijalankan khusus kepada Orang

  Berinsurans yang menerima faedah Dialisis telah merungkaikan permasalahan yang dihadapi

  iaitu meminta PERKESO perlu memudahkan Orang Berinsurans mendapatkan maklumat

  yang mudah dan tepat serta alamat Pusat Dialisis yang berhampiran dengan kediaman Orang

  Berinsurans dengan cara yang paling mudah dan tepat.

 • 7

  2.5 PEMBUKTIAN MELALUI ANALISIS (BAGI TUJUAN PENYELESAIAN) & UJICUBA

  A) PEMBANGUNAN PROTOTYPE DAN UJICUBA (PERTAMA)

  Ujicuba yang pertama telah dibuat dengan membina web link menggunakan power point dan Aplikasi ini boleh di’link’ menggunakan googlemaps. Malangnya ia gagal

  kerana tidak dapat digunakan di dalam telefon pintar.

  B) PEMBANGUNAN PROTOTYPE DAN UJICUBA (KEDUA)

  KESIMPULAN

  Berdasarkan soal selidik :

  87% OB responden bersetuju

  UJICUBA KEDUA KE ATAS ORANG BERINSURANS

  87%

  6%7%

  SETUJU TIDAK SETUJU

  TIDAK PASTI

 • 8

  BAB 3 : TINDAKAN PEMBUKTIAN DAN PENYELESAIAN

  3.1 CADANGAN PENYELESAIAN & STRATEGI PERLAKSANAAN

  Berdasarkan aduan yang diterima daripada Orang Berinsurans melalui panggilan telefon

  yang ingin mengetahui Pusat Dialisis yang berhampiran, justeru proses mengenalpasti

  masalah bersama ahli kumpulan menggunakan kaedah BRAINSTORMING telah dibuat dan

  hasil daripada kaedah ini didapati terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan.

  1. Masalah Orang Berinsurans

  2. Halangan Orang Berinsurans

  3. Prosedur birokrasi

  4. Layanan petugas kaunter

  5. Promosi Pusat Dialisis

  6. Kecekapan teknologi

  3.2 PELAN TINDAKAN PENYELESAIAN

  Model Design Thinking telah digunakan sebagai teknik bagi menentukan penyelesaian

  masalah yang dihadapi.

  Berdasarkan NEW DESIGN THINKING terdapat lima fasa iaitu Empati (EMPATHIZE), Kenali

  masalah (DEFINE), Pembentukan idea (IDEATE), Prototaip (PROTOTYPE) dan Fasa

  percubaan (TEST).

  Fasa Pertama: EMPATI (EMPATHIZE).

  Di dalam fasa ini, kami meletakkan diri sendiri sebagai pengguna atau END USER kerana

  untuk menjiwai permasalahan/kesukaran yang dihadapi oleh Orang Berinsurans.Dengan ini

  kami memahami segala kelemahan PERKESO yang perlu dibuat penambahbaikan untuk

  penyampaian perkhidmatan yang terbaik.

 • 9

  Fasa Kedua: KENALI MASALAH (DEFINE).

  Melalui fasa ini kami berpeluang mengetahui masalah yang timbul memerlukan

  penambahbaikan setelah meletakkan diri sebagai pengguna. Masalah Orang Berinsurans

  dapat diselesaikan manakala dari perspektif PERKESO pula kumpulan kami dapat menemui

  permasalahan yang tepat terhadap perkhidmatan yang ditawarkan. Permasalahan yang

  dikenal pasti adalah sebanyak 6 perkara iaitu masalah Orang Berinsurans, Halangan Orang

  Berinsurans, Prosedur Birokrasi, Layanan petugas kaunter, Promosi Pusat Dialisis dan

  kecekapan teknologi.

  Fasa Ketiga: Pembentukan Idea (IDEATE).

  Melalui fasa ketiga ini kami menggunakan kaedah BRAINSTORM bagi membantu untuk

  mencari penyelesaian atas permasalahan yang timbul & SWOT Analisa dijalankan secara

  dalaman dan 100% amat bersetuju supaya sistem Aplikasi Navigasi diwujudkan dan Rating

  5 Bintang untuk projek ini.

  Fasa Keempat: PROTOTAIP (PROTOTYPE).

  Kami telah membuat analisa kepada pelanggan yang menggunakan Pusat Dialisis daripada

  panel PERKESO dan hasil daripada analisa mendapati Orang Berinsurans memerlukan

  Aplikasi yang dibina untuk memudahkan mereka membuat temujanji dan mendapat tunjuk

  arah ke Pusat Dialisis yang berdekatan dengan tempat kediaman Orang Berinsurans.

  Fasa Kelima: FASA PERCUBAAN (TEST).

  Fasa kelima, kami telah mendapatkan maklumbalas dari Orang Berinsuran dan pelanggan

  dengan menggunakan borang kaji selidik berdasarkan prototaip (aplikasi) yang telah dicipta.

  Sistem Aplikasi yang telah dibina dan telah dimuat turun didalam Telefon Pintar. Pengguna

  boleh mendapatkan alamat Pusat Dialisis dan dengan menggunakan aplikasi ini pengguna

  boleh mendapatkan tunjuk arah terus daripada Aplikasi “GOOGLEMAP”

  3.3 PELAKSANAAN TINDAKAN PENYELESAIAN

 • 10

  Kami menggunapakai kaedah Blue Ocean Strategy dan mempraktikan kaedah ERRC GRID

  yang melibatkan empat tindakan bagi masalah-masalah utama yang telah dikenalpasti. Di

  samping itu, kaedah 5W1H juga telah digunakan Oleh itu,untuk mendapat penyelesaian bagi

  permasalahan ini, kumpulan KIK PERKESO Kajang telah mencapai kata sepakat untuk

  mewujudkan satu Aplikasi bagi membantu kecekapan teknologi dalam penyampaian

  perkhidmatan yang cemerlang.

  ELIMINATE/HAPUSKAN MASALAH ORANG

  BERINSURANS

  RAISE/TINGKATKAN PROMOSI PUSAT DIALISIS

  REDUCE/KURANGKAN HALANGAN OB,

  BIROKRASI, LAYANAN PETUGAS KAUNTER

  CREATE/CIPTAKAN KECEKAPAN TEKNOLOGI

  WUJUDKAN APLIKASI

  Canvas BOS

  ERCC

  GRID

  5W1H

 • 11

  3.4 PERAKUAN DARI PIHAK YANG BERTAULIAH

  Sebagai cadangan dalam mewujudkan Sistem Aplikasi Navigasi ni, Ahli kumpulan telah

  berjumpa dengan Ketua Bahagian Pencegahan, Perubatan & Pemulihan PERKESO iaitu Dr

  Azlan Bin Darus. Hasilnya beliau telah memperakui dan bersetuju dengan cadangan projek

  yang dijalankan. Beliau berharap Dialisis Navigation dapat direalisasikan sesuai dengan

  perkembangan arus teknologi terkini bukan terhad kepada Orang Berinsurans yang menjalani

  rawatan Hemodialisis sahaja malahan Aplikasi ini dapat ditambahbaik dengan pelbagai input

  dan informasi berkaitan PERKESO yang dapat diperluas kepada semua pengguna dan

  Stakeholders.

 • 12

  BAB 4 : KEBERHASILAN PROJEK

  4.1 KESAN JANGKA PENDEK

  Dengan kewujudan Aplikasi ini, ianya amat bersesuaian, mudah dan mesra pengguna di

  samping dapat memenuhi ekspektasi pelanggan terutamanya Orang Berinsurans yang baru

  mendapat kelulusan daripada PERKESO untuk menjalani rawatan Dialisis. Ini secara tidak

  langsung memudahkan mereka dalam mengakses Pusat Dialisis dalam Negeri Selangor

  yang berhampiran dengan tempat kediaman mereka. Hasilnya, kos perjalanan Orang

  Berinsurans dari rumah ke Pusat Dialisis dapat dikurangkan seterusnya menjimatkan masa

  mereka kerana jarak perjalanan antara kediaman dan pusat rawatan adalah berhampiran.

  Aplikasi ini jelas menunjukkan keperihatinan PERKESO Kajang khususnya dapat

  mempertingkatkan imej PERKESO secara umumnya sejajar dengan TERAS PELAN

  STRATEGIK PERKESO YANG KEEMPAT IAITU ‘MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

  SOSIAL PELANGGAN’.

  4.2 NILAI TAMBAH

  Penggunaan Aplikasi yang meluas dan menyeluruh di kalangan pelanggan, Orang

  Berinsurans serta Stakeholders, secara tidak langsung ianya dapat mempromosi dan

  mempertingkat imej positif PERKESO dalam memberi perkhidmatan yang terbaik dan

  cemerlang. Seterusnya, Aplikasi ini dapat mempromosikan faedah-faedah,dan maklumat

  serta informasi terkini tentang program-program yang dijalankan oleh PERKESO.

  Selain itu, dengan menggunakan Aplikasi ini PERKESO Kajang dapat mempertingkatkan

  perkhidmatan penyampaian khususnya kepada Orang Berinsurans. Ini dapat

  mengurangkan keperluan Orang Berinsurans untuk hadir ke kaunter semata-mata untuk

  mendapatkan maklumat serta lokasi berhubung Pusat Dialisis khusunya. Sejajar dengan

  kesesuaian arus perdana hari ini yang lebih menggunakan teknologi jalur lebar yang meluas

  dalam kehidupan seharian mereka. Hasilnya ia bertepatan dengan TERAS PERKESO YANG

  KETIGA IAITU ‘MEMPERKUKUKUH KEMAMPANAN DANA DAN TADBIR URUS’

  4.3 IMPAK ( LUAR JANGKA)

  Melalui penggunaan Aplikasi ini, ianya dapat membantu Orang Berinsurans dalam

  menjimatkan masa, tenaga dan wang ringgit sekaligus kita mampu menjayakan Agenda

  Nasional iaitu dapat menghapus kadar kemiskinan di kalangan rakyat.

  Selain itu, ianya dapat memberi ruang kepada Panel-Panel Dialisis untuk meningkatkan

  kualiti perkhidmatan dalam persaingan sesama panel bagi menyumbang perkhidmatan yang

  terbaik kepada Orang Berinsurans.

  Kos Dialisis Perkeso juga dapat dikurangkan kerana melalui penggunaan Aplikasi ini kita

  dapat mengetahui sebahagian kos rawatan Dialisis khususnya dibiayai oleh Pusat Zakat.

  Dengan kewujudan Aplikasi ini juga, secara tidak langsung dapat menningkatkan tahap

  kesihatan Orang Berinsurans dan mengurangkan kadar kematian akibat penyakit “ Non

  Communicable Disease”.

 • 13

  4.4 PEMBUKTIAN MELALUI DATA DAN SUMBER DATA RASMI

  Ahli kumpulan telah menjalankan kaji selidik di Pusat Dialisis sekitar Negeri Selangor untuk

  membuat kajian mengenai Dialisis Navigation. Kami telah berjumpa dengan seramai 30

  Responden bagi mendapatkan maklumbalas berhubung kesesuaian Aplikasi yang

  diwujudkan. Hasilnya mendapati sebahagian besar Responden memberi maklumbalas yang

  positif dan bersetuju Aplikasi ini dilaksanakan bukan sahaja di Negeri Selangor malahan di

  perluas ke seluruh negara. Lampiran 1 di bawah menunjukkan Orang Berinsurans

  (Responden) yang telah ditemubual dan purata umur yang menjalani rawatan Dialisis paling

  tinggi adalah diantara umur 40-49 tahun. Seterusnya di Lampiran 2, majoriti iaitu sebanyak

  87% daripada responden yang telah menggunakan Aplikasi ini amat bersetuju agar ianya

  dibangunkan dalam menyediakan kemudahan Orang Berinsurans dan pelanggan PERKESO.

  6

  16

  7

  1

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  Category 1

  PURATA UMUR

  60-69 50-59 40-49 30-39

  87%

  6%7%

  PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI PUSAT DIALISIS

  SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK PASTI

  LAMPIRAN 2

 • 14

  4.5 KESAN JANGKA PANJANG

  Mengurangkan aduan melalui panggilan masuk ke Cawangan Pengurusan Perhubungan

  Pelanggan PERKESO (CRM) dan setiap Pejabat PERKESO. Dengan ini panggilan mengenai

  Panel Dialisis dapat dikurangkan dan fokus panggilan yang masuk lebih kepada pertanyaan

  berkaitan faedah-faedah PERKESO yang lain.

  Mengurang tahap kebergantungan Orang Berinsuran kepada pihak lain kerana ianya sendiri

  dapat mengakses pandu arah sendiri ke Panel Dialisis untuk mendapatkan rawatan. Ianya

  sekaligus dapat memberi ketenangan kepada Orang Berinsurans dalam memikirkan

  kesusahan pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan beliau.

  Memperkasakan Pelan Perancangan Strategik PERKESO merujuk kepada Teras Ke

  Empat(4) iaitu ‘MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELANGGAN’ dan Teras ke

  Lima (5) iaitu “MELESTARIKAN BUDAYA KREATIVITI, INOVASI DAN BUDAYA

  KUALITI”.

  Berkemungkinan besar Faedah Dialisis ini turut akan dikongsi oleh Agensi lain seperti pihak

  ZAKAT dalam membuat semakan samada pesakit yang menerima rawatan Dialisis berada

  dibawah tajaan Pusat ZAKAT ataupun tajaan PERKESO serta dapat membantu Pesakit yang

  dibawah tajaan Zakat dalam penggunaan aplikasi ini.. Ini mengaitkan kesepakatan saling

  bantu- membantu menyalurkan maklumat antara Agensi-agensi dalam penyampaian

  perkhidmatan yang berkualiti..

  4.5 IMPAK PROJEK

  Hasil daripada pembinaan Aplikasi ini, ia dapat membuktikan PERKESO selari dengan visi,

  misi serta objektif dalam penyampaian maklumat dan perkhidmatan kepada Stakeholders.

  Dengan adanya usaha ini, ia juga membuktikan penyampaian perkhidmatan PERKESO

  melangkaui ekpektasi pelanggan.

  Selain itu, kewujudan Aplikasi ini sedikit sebanyak dapat menghapuskan permasalahan di

  kaunter-kaunter Pejabat PERKESO sekaligus pihak pegawai kaunter dapat memberi tumpuan

  kepada perkara-perkara lain.

  Aplikasi ini juga membantu memulihkan Orang Berinsurans dan menyelamatkan nyawa

  dengan kemudahan yang disediakan.

 • 15

  BAB 5 : POTENSI PENGEMBANGAN PROJEK

  5.1 REPLIKASI SISTEM DIGUNAPAKAI OLEH SETIAP ORANG BERINSURANS DAN

  AGENSI KESELAMATAN SOSIAL

  Aplikasi Dialisis Navigasi boleh dimuat turun didalam telefon pintar daripada laman web dan

  boleh digunakan di sekitar Negeri Selangor untuk mendapatkan alamat Pusat Dialisis yang

  berhampiran dengan tempat tinggal Orang Berinsurans.

  5.2 PELAN PENGEMBANGAN MELALUI PENGGABUNGAN DENGAN SEMUA AGENSI

  KESELAMATAN SOSIAL DI MALAYSIA

  Rakan kongsi Keselamatan Sosial di Negara ini dapat memanfaatkan sistem ini seperti

  Hospital, Klinik, NGO serta Pusat Zakat terutamanya dalam status carian.

  5.3 TAHAP KETERSEDIAAN TEKNOLOGI DAN PENGKOMERSIALAN

  Sistem Aplikasi ini dikormesialkan oleh Agensi-Agensi lain seperti Pusat Zakat yang turut

  menyediakan faedah kepada pesakit buah pinggang. Ini juga termasuk NGO, Hospital Swasta

  dan Kerajaan, Klinik Swasta dan Kerajaan serta lain-lain.