Click here to load reader

BA Vejledninger UCSJ - Professionshøjskolen Absalon · PDF filetat, konklusion, perspektivering, max. 1½ side. *(kilde: Wikipedia) IMRAD is an acronym for Introduction, Methods,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BA Vejledninger UCSJ - Professionshøjskolen Absalon · PDF filetat, konklusion,...

UC Sjlland, Forskning og Udvikling

August 2010

BA Vejledninger UCSJ Professionsbachelorprojektet

Forfattere til diverse vejledninger:

Finn Peter Aarup (Campus Storstrm), Lreruddannelsen

Karen Margrethe Maglekr (Campus Storstrm), Sygeplejerskeuddannel-

sen

Sisse Brendstrup (CFV), Pdagoguddannelsen

Anne Mette Markhus (Campus Roskilde), Socialrdgiveruddannelsen

Camilla Pynt (Campus Storstrm), Ergo- og Fysioterapeutuddannelsen

Helle Storm (Campus Slagelse), Ernring og sundhedsuddannelsen

Maria Therese Llambias (Campus Storstrm), Bioanalytikeruddannelsen

Projektleder: Anders Elof Nielsen, Forskning og Udvikling

BA Vejledninger april 2010

2

Indhold

Indhold ........................................................................................................................................................................... 2

Forord og indledning bemrkninger til teksten... ..................................................................................... 5

Lreruddannelsen Forml med vejledningen ............................................................................................ 6

1. Drftelse af professionsorientering ...................................................................................................... 7

2. Projektdesign og layout ............................................................................................................................. 8

3. Indhold og form af abstract (IMRAD-format*) ................................................................................. 9

4. Idgenerering og formidling .................................................................................................................... 9

Vidensbutik ......................................................................................................................................................... 9

Inddragelse af praktik og praktiklrere ............................................................................................... 10

5. Formidling til studerende, vejledere og praksisfelt ..................................................................... 10

6. Noter om srlige forudstninger ....................................................................................................... 11

Sygeplejerskeuddannelsen ...............................................................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

1. Forml med vejledningen ...................................................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

2. Forml med sygeplejerskeuddannelsen .......................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

Uddannelsens indhold og tilrettelggelse........................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

3. Hvordan kan aftagerfeltet indg i genereringen af projektideer? ....... Fejl! Bogmrke er

ikke defineret.

4. Drftelse af professionsorientering ................................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

5. Projekt design..........................................................................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

6. Abstract ......................................................................................Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

7. Formidling til studerende, vejledere og praksisfelt .Fejl! Bogmrke er ikke defineret.

8. Noter om srlige forudstninger p vores uddannelse .............. Fejl! Bogmrke er ikke

defineret.

Pdagoguddannelsen Forml med vejledningen .................................................................................... 15

1. Drftelse af professionsorientering .................................................................................................... 15

2. Projektdesign og layout ........................................................................................................................... 16

3. Indhold og form af abstract (IMRAD format) .............................................................................. 16

BA Vejledninger april 2010

3

4. Idgenerering og formidling .................................................................................................................. 17

5. Formidlingsseminar .................................................................................................................................. 18

6. Noter om srlige forudstninger p pdagoguddannelsen ................................................... 18

Socialrdgiveruddannelsen .................................................................................................................................. 19

1. Formlet med vejledningen ................................................................................................................... 19

2. Drftelse om professionsorientering ................................................................................................. 20

Rollen som bachelorvejleder...................................................................................................................... 21

3. Projektdesign og layout ........................................................................................................................... 21

De specifikke krav til projektets opbygning og indhold er: ........................................................... 22

De generelle krav til projektet:.................................................................................................................. 22

4. Indhold og form af abstract (IMRAD-format) ................................................................................. 23

5. Idgenerering og formidling .................................................................................................................. 23

6. Noter om srlige forudstninger ....................................................................................................... 23

Ergoterapeutuddannelsen .................................................................................................................................... 24

1. Formlet med vejledningen ................................................................................................................... 24

2. Hvordan kan aftagerfeltet indg i generering af projektideer? ............................................... 24

3. Drftelse af professionsorientering (Uddannelsesspecifikke og det flles) ...................... 24

4. Abstract .......................................................................................................................................................... 24

5. Projektdesign ............................................................................................................................................... 24

6. Formidling til studerende, vejledere og praksisfeltet.................................................................. 25

7. Noter om srlige forudstninger p ergoterapeutuddannelsen ........................................... 25

Fysioterapeutuddannelsen ................................................................................................................................... 26

1. Formlet med vejledningen ................................................................................................................... 26

2. Hvordan kan aftagerfeltet indg i generering af projektideer? ............................................... 26

3. Drftelse af professionsorientering (Uddannelsesspecifikke og det flles) ...................... 26

4. Abstract .......................................................................................................................................................... 26

5. Projektdesign ............................................................................................................................................... 26

BA Vejledninger april 2010

4

6. Formidling til studerende, vejledere og praksisfeltet.................................................................. 27

7. Noter om srlige forudstninger p fysioterapeutuddannelsen........................................... 27

Ernring & Sundhed ............................................................................................................................................... 27

1. Indledning ..................................................................................................................................................... 27

2. Formlet med vejledningen ................................................................................................................... 28

3. Bachelorforlbet i Ernring og Sundhed ......................................................................................... 28

Krav til bachelorprojektet ........................................................................................................................... 28

4. Vejlederrollen .............................................................................................................................................. 29

5. Samarbejde med professionsfeltet...................................................................................................... 30

6. Professionsorientering ............................................................................................................................ 30

Professionsfeltet indgr

Search related