12
T210 KULLANIM KILAVUZU TERMOHIGROMETRE TR TRT-BA-T210-TC-001-TR

BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

T210

KULLANIM KILAVUZU TERMOHIGROMETRE

TR

TRT-

BA

-T21

0-TC

-001

-TR

Page 2: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

SembollerTehlike!İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeyeişaret eder.

Dikkat!Maddi hasarlara neden olabilecek bir tehlikeye işareteder.

Kullanım kılavuzunun güncel versiyonunu www.trotec.com.tradresinde bulabilirsiniz.

Yasal uyarıBu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbirbölümü, TROTEC®' 'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yenidenhazırlanamaz veya elektronik sistemler kullanarak işlenemez,çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik değişiklik yapma hakkısaklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün isimleri, serbest kullanılabilir-lik garantisi olmadan ve üreticinin esas yazı şekline uyularak kul-lanılmaktadır. Tüm ürün isimleri tescillidir.Üretim alanındaki devam eden iyileştirme çalışmaları ile şekil verenk değişiklikleri kapsamında tasarım değişiklikleri yapma hakkısaklıdır.Teslimat kapsamı ürün resimlerinden farklı olabilir. Mevcut dokü-man gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. TROTEC®, olasıhatalar veya unutma durumlarına yönelik olarak hiçbir sorumluluküstlenmez.Ölçüm sonuçlarının belirlenmesi, ispatlar ve bu ispatlardanönlemlerin geliştirilmesi, sadece kullanıcının kendi sorumlulu-ğundadır. TROTEC®, belirlenen ölçüm değerlerinin veya ölçümsonuçlarının doğruluğuna yönelik olarak hiçbir garanti üstlenmez.Bunun dışında, TROTEC®, belirlenen ölçüm değerlerinin kullanıl-ması sonucu oluşan hatalar veya hasarlara yönelik olarak hiçbirsorumluluk üstlenmez. © TROTEC®

İçindekiler

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler ......................................... 1Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi .................................. 2Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler ...................... 2Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik ........................... 3Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar .............. 4Bağlantı veya montaj............................................................... 4Kullanım ................................................................................. 5PC yazılımı .............................................................................. 7Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bil-giler ........................................................................................ 8Hatalar ve arızalar ................................................................... 8Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün te-mizliğine ilişkin bilgiler............................................................ 9Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar ......... 9Servis istasyonları ................................................................... 9Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 9Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya za-rarlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar ................................. 10Uygunluk beyanı ..................................................................... 10

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR

Page 3: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:Cihazın kullanım süresi 5 yıldır.Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır.Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Hatalı kullanım, eğitimsiz personel veya yetkili olmayan kişilertarafından çalıştırma durumlarından kaynaklanan hasarlargaranti kapsamında değildir. Cihaz, ilgili AB Yönetmeliklerinin güvenlik ve sağlık istemlerineuygundur ve fabrikada sorunsuz bir şekilde çalışma açısındandefalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen, Hatalar ve arızalarbölümündeki önlemlerin yardımıyla giderilemeyen arızalar ortayaçıkarsa, lütfen satıcınıza veya sözleşme ortağınıza başvurunuz.Garantiden faydalanılırken cihaz numarası belirtilmelidir (bkz.cihazın arka tarafı). Ürünün faturası garanti belgesi olarak geçer-lidir. Üreticinin belirttiği spesifikasyonlara, yasal gerekliliklereuyulmaması veya cihazlar üzerinde izin alınmadan değişiklikleryapılması durumunda ortaya çıkan hasarlardan üretici sorumlututulamaz. Cihaza müdahale edilmesi ya da münferit parçalarınyetkisiz şekilde değiştirilmesi, bu ürünün elektriksel güvenliğiniciddi ölçüde tehlikeye atabilir ve garantinin geçersiz olmasınaneden olur. Cihazın bu kullanım kılavuzundaki uyarılara uyulma-dan kullanılmasından kaynaklanan hiçbir maddi hasar ve yaralan-madan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Gelişimin sürekli devametmesi ve ürün iyileştirmeleri nedeniyle, önceden bildirilmedenteknik tasarım ve uygulamada değişiklikler yapma hakkı herzaman saklıdır.Usulüne aykırı kullanım nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı hiç-bir sorumluluk üstlenilmez. Bu durumda, benzer şekilde garan-tiyle ilgili talepler de geçerliğini yitirir.

Cihaz açıklamasıTermohigrometre, kapalı mekânlarda hava sıcaklığı ve nemin hızlıve doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Her iki ölçüm büyük-lüğü de bir sözde renkli ekranda gerçek zamanlı olarak görüntü-lenir.Bu cihazla, bağıl nemin yanı sıra çiyleşme eşiği veya havanın suiçeriği gibi diğer iklim parametreleri hesaplanabilir. Sıcaklık değerinin birimi °C ile °F arasında değiştirilebilir.Ölçüm verilerinin doğrudan değerlendirilmesi için bir minimum,maksimum ve ortalama değer fonksiyonu mevcuttur. AyrıcaTutma fonksiyonuyla güncel ölçüm değeri kaydedilebilir.Bu termohigrometrenin sensör sistemi, cihazın ölçüm kafasındabir metal ızgaralı filtre aracılığıyla kir ve toza karşı korunur.Kullanım, kapasitif bir dokunmatik kumanda paneli üzerindengerçekleştirilir.Kapatma otomatiği, ürün kullanılmıyorken pili korur.

Cihazın görünümü

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

No. Kumanda elemanı

1 Ekran2 Kumanda kolu3 Pil bölmesi kapağıyla birlikte pil bölmesi4 Açma/Kapama tuşu5 USB arabirimi6 Metal ızgaralı filtreli ölçüm sensörü

1

2

6

3

45

TR Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 2

Page 4: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Kumanda kolu

Ekran

Teknik bilgiler

Teslimat kapsamıTeslimat kapsamına dahil olanlar:• 1 x T610 termohigrometre

• 1 x USB kablosu

• 4 x alkalin pil LR6 AA, 1,5 V• 1 x ekran koruma folyosu

• 1 x kısa kılavuz

• 1 x fabrika test belgesi

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunudikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşılabilecek şekildesaklayınız!

• Cihazı yağ, kükürt, klor veya tuz içeren ortamlardaçalıştırmayınız.

• Cihazı asla gerilim taşıyan parçalar üzerinde ölçüm yapmakiçin kullanmayınız.

• Tüm bağlantı kablolarının hasarlara karşı (örn. bükülme veyaezilme sonucu) korunmuş olduğundan emin olunuz.

• Cihazı sürekli direkt güneş ışınlarına karşı koruyunuz.

• Depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz (bkz. Taşımave nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar bölümü).

Usulüne uygun kullanımT210 termohigrometreyi sadece kapalı mekânlarda sıcaklık venem ölçümü için kullanınız. Bu sırada teknik bilgilere dikkat edinizve uyunuz.Cihazı usulüne uygun şekilde kullanmak için, sadece TROTEC®

tarafından test edilmiş aksesuarlar veya TROTEC® tarafından testedilmiş yedek parçalar kullanınız.

No. Kumanda elemanı

7 Yukarı tuşu8 Sağ/Geri tuşu9 Aşağı tuşu10 Tamam tuşu11 Sol/Menü tuşu

No. Gösterge elemanı

12 Ayar modu göstergesi13 Ölçüm modu14 Sıcaklık göstergesi15 Sıcaklık birimi16 Nem göstergesi veya çiyleşme eşiği göstergesi17 Nem veya çiyleşme eşiği birimi18 Ayar modu seçenekleri

7

811

10

9

THHOLD

%WT

g/m3 g/kg

Pabs[hPa]SENS MAT TEMP Alarm

Alt.[ft] CAL12

gr/lb dp °C °F % rH

CM m/s ppm °F °C

IRMAX

DPMIN AVG

CFGACT

14

16

18

15

1213

17

Parametre Değer

Sıcaklık sensörü NTCÖlçüm aralığı -20 ila +50 °C

Tolerans +/- 0,2 °C (0 ila 40 °C), aksi takdirde +/-0,4 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Nem sensörü KapasitifÖlçüm aralığı % 0 ile 100 bağıl nem arasındaTolerans +/- % 2 bağıl nemÇözünürlük % 0,1 bağıl nem

Ölçüm frekansı Saniyede 2 kezÇalışma sıcaklığı -20 °C ila 50 °CDepolama sıcaklığı -20 °C ila 60 °CPil tipi 4x AA 1,5 VDCBoyutlar (UxGxY) 202 mm x 63 mm x 35 mm

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

3 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR

Page 5: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Usulüne aykırı kullanımCihazı patlama tehlikesi bulunan bölgelerde veya sıvıları ölçmekiçin kullanmayınız. Usulüne aykırı kullanım nedeniyle oluşanhasarlara yönelik olarak TROTEC® hiçbir sorumluluk üstlenmez.Bu durumda garanti talepleri geçersiz olur. Cihaz üzerinde izinolmadan değiştirme, ekleme ya da dönüştürme işlemi yapmakyasaktır.

Personelin niteliğiBu cihazı kullanan kişiler:• Başta Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik bölümü

olmak üzere kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamışolmalıdır.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları veonarımlarda TROTEC® müşteri servisine başvurunuz.Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garantikapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Kalan tehlikeler

Tehlike!Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.

Tehlike!Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların elinegeçmemelidir.

Tehlike!Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüneuygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bucihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir. Personel nitelik-lerine dikkat ediniz.

Dikkat!Cihazda hasar oluşmasını önlemek için; cihazı aşırısıcaklıklara, neme veya ıslanmaya maruz bırakmayınız.

Dikkat!Cihazı temizlemek için sert temizlik maddeleri,aşındırıcı veya çözücü maddeler kullanmayınız.

TaşımaCihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafındanmümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşımahakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki çok kenarlıişaretlerde bulunmaktadır.

Cihazı güvenli bir şekilde taşımak için uygun bir çanta kullanınız.

DepolamaCihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolamakoşullarına uyunuz:• kuru,

• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde,• gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı plastik bir kılıfla

koruyarak.• Depolama sıcaklığı, bölümünde belirtilen aralığa uygundur.

• Uzun süreli depolama durumunda pilleri çıkartınız.

AksesuarlarOpsiyonel olarak taşıma ve depolama için aşağıdaki aksesuarlartemin edilebilir:• TROTEC® Kılıf 3

• Sinterli koruma kapağı

Ayrıntılı bilgi için lütfen TROTEC® Müşteri hizmetleri'nebaşvurunuz.

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Bağlantı veya montaj

TR Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 4

Page 6: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Pillerin takılması• İlk kullanımdan önce ürünle birlikte pili takınız.

Dikkat!Cihazın yüzeyinin kuru ve cihazın kapatılmış olduğundanemin olunuz.

1. Pil bölmesi kapağını (3) açınız.2. Pilleri kutupları doğru olacak şekilde pil bölmesine

yerleştiriniz.3. Pil bölmesi kapağını (3) kapatınız.

– Cihaz şimdi açılabilir.

Cihazı çalıştırma ve ölçüm yapmaUyarı:Kumanda kolu çok hassastır. Bu nedenle kumanda panelininkirlenmesini engelleyiniz, çünkü kirler cihaz tarafından yanlışşekilde tuşa basma olarak yorumlanabilir.Kullanımdan önce dokunmatik kumanda panelinin kiriçermediğinden emin olunuz.İhtiyaç duyulduğunda dokunmatik kumanda panelini Cihazıntemizlenmesi Sayfa 9 bölümüne uygun şekilde temizleyiniz.

1. Bir sinyal sesi duyana kadar Açma/Kapama tuşuna (4)basınız.

2. Cihaz kısa bir otomatik test işlemi gerçekleştirir.

– Ekranda cihaz adı ve Firmware sürümü görüntülenir.

– Ekranda pilin şarj durumu görüntülenir.– Cihaz çalışmaya hazır durumdadır.

– Birim göstergesi son kullanımdaki ayarlara karşılık gelir

3. İstenen ölçüm modunu seçiniz.4. Cihazı ölçüm alanına doğru tutunuz.

– Ölçüm değerleri görüntülenir.

Uyarı:Soğuk bir yerden sıcak bir ortama geçiş durumunda cihazıniletken plakası üzerinde kondensat oluşabileceğine dikkat ediniz.Fiziksel olarak önlenemeyen bu oluşum, ölçümün yanlış olmasınaneden olur. Bu durumda, ekran hiç ölçüm değeri göstermez veyayanlış ölçüm değerleri gösterir. Ölçüm yapmadan önce, cihazdeğişen koşullara kendini ayarlayana kadar birkaç dakikabekleyiniz.

Tuş kilidi1. Cihaz kullanılırken Açma/Kapama tuşuna (4) kısa süreyle

basınız.

– Cihaz kısa süreyle ötecektir.

– Ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir: LoC on.– Tuş kilidi aktiftir.

2. Açma/Kapama tuşuna (4) tekrar basınız.

– Cihaz kısa süreyle ötecektir.– Ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir: LoC oFF.

– Tuş kilidi artık aktif değildir.

Kullanım

5 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR

Page 7: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Ayar modu1. Sol/Menü tuşuna (11) yaklaşık 2 saniye basınız.

– Cihaz kısa süreyle ötecektir.– Sağ üstte CFG sembolü (12) görüntülenir.

2. Ayar olanaklarını seçmek için Sağ/Geri veya Sol/Menü tuşunabasınız.

– Ayar olanaklarının sadece belirli bir ölçüm modundaseçilebildiğine lütfen dikkat ediniz.

CAL ile, seçilen sensör göstergeleri için bir tek nokta kalibrasyonuyapılabilir. Tüm sensörler fabrikada kalibre edilmiştir ve birfabrika kalibrasyon karakteristik eğrisine sahiptir. Tek noktakalibrasyonunda, bir kalibrasyon değeri (ofset) belirtilerek, tümölçüm aralığı üzerinde etkili olan bir kalibrasyon eğrisi ofsetiyapılabilir! Girilmesi gereken ofset, kalibrasyon eğrisininkaydırılacağı değerdir.

Örnek:Gösterilen değer hâlâ 5 oranında yüksekse => Bu ölçüm kanalıiçin ofset değişikliği -5'dir.Ofset değeri fabrika teslimi 0.0'dır.

Sıcaklık göstergesinin ayarlanmasıSıcaklık Santigrat (°C) veya Fahrenheit (°F) cinsindengörüntülenebilir.

1. °C ile °F arasında geçiş yapmak için Yukarı tuşuna (7)basınız.

– Sıcaklık, seçilen birimde görüntülenir.– Birim (15) ekranda (1) görüntülenir.

Nem göstergesinin ayarlanmasıNem, % bağıl nem g/m3, g/kg ve gr/lb olarak ve çiyleşme eşiğisıcaklığı, dp °C ve dp °F olarak görüntülenebilir.

1. İstenen birim görüntülenene kadar Aşağı tuşuna (9) basınız.

– Nem veya çiyleşme eşiği sıcaklığı, alt ölçüm değerigöstergesinde (18) seçilen birimde görüntülenir.

– Birim (17) ekranda (1) görüntülenir.

Ayar modu Açıklama

Lamba Parlaklığı ayarlayınız.20 ile 100 arasındaki değerler ve AL.on seçilebilir.AL.on ayarı kullanılmadığı takdirde 30 dakika sonra cihaz kapatılır

Pabs[hPa] Sadece g/kg birimi aktifken seçilebilir.Mutlak basınç değerini giriniz (değer aralığı: 600 ila 1200 hPa).1. Kumanda kolu (2) aracılığıyla değeri giriniz.2. Tamam tuşuyla (10) işlemi onaylayınız.

Alt.[ft.] Sadece gr/lb birimi aktifken seçilebilir.feet cinsinden rakım değerini giriniz (değer aralığı: -999 ila 9999 ft).1. Kumanda kolu (2) aracılığıyla değeri giriniz.2. Tamam tuşuyla (10) işlemi onaylayınız.

CAL1 Sıcaklık ofset değerini giriniz. Negatif bir ofset, 0,00'dan küçük ölçüm değerlerine izin vermez.1. Kumanda kolu (2) aracılığıyla değeri giriniz.2. Tamam tuşuyla (10) işlemi onaylayınız.

CAL2 Sadece %rH aktifken seçilebilir.Bağıl nem ofsetini giriniz (değer aralığı: +/- % 30 bağıl nem.).Negatif bir ofset, 0,00'dan küçük ölçüm değerlerine izin vermez.1. Kumanda kolu (2) aracılığıyla değeri giriniz.2. Tamam tuşuyla (10) işlemi onaylayınız.

THHOLD

%WT

g/m3 g/kg

Pabs[hPa]SENS MAT TEMP Alarm

Alt.[ft] CAL12

gr/lb dp °C °F % rH

CM m/s ppm °F °C

IRMAX

DPMIN AVG

CFGACT

18

12

Birim Açıklama

g/m3 g/m3 cinsinden mutlak nemg/kg g/kg kuru havagr/lb gr/lb kuru havadp °C °C cinsinden çiyleşme eşiği sıcaklığıdp °F °F cinsinden çiyleşme eşiği sıcaklığı% bağıl nem Yüzde cinsinden bağıl nem

%WT CM m/s ppm °F °C 15

g/m3 g/kg

Pabs[hPa]SENS MAT TEMP Alarm

Alt.[ft] CAL12

gr/lb dp °C °F % rH

pp

17

TR Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 6

Page 8: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Ölçüm modu1. İstenen ölçüm modu görüntülenene kadar Sağ/Geri (8) veya

Sol/Menü tuşuna (11) basınız.

– Seçilen ölçüm modu (13) ekranda (1) görüntülenir.

Cihaz aşağıdaki ölçüm modlarına sahiptir:

Ölçüm değerinin tutulması1. Ölçüm modunu HOLD (Tutma) olarak ayarlayınız.

– Güncel ölçüm değeri tutulur ve görüntülenir.– Cihaz, ölçüm değerleri sıfırlanana veya cihaz kapanana

kadar bu değeri tutar.

Ölçüm değerlerinin sıfırlanması1. Tamam tuşuna (10) yaklaşık 2 saniye süreyle basınız.

– AVG (Ortalama), MIN (Min), MAX (Maks) ve HOLD (Tutma)ölçüm modlarına ait daha önce kaydedilmiş tüm ölçümdeğerleri sıfırlanır.

– Tüm ölçüm değerleri, arka planda devam eden ölçümtemel alınarak yeniden belirlenir.

Ölçüm değerinin kaydedilmesiÖlçüm değerlerinin cihaza kaydedilmesinin mümkün olmadığınalütfen dikkat ediniz. Ölçüm değerlerini kaydetmek için cihazınUSB kablosuyla MultiMeasure-Studio yazılımının yüklü olduğu birPC'ye bağlanması gerekir.

1. Tamam tuşuna (10) kısa süreyle basınız.

– Görüntülenen ölçüm değeri yazılıma kaydedilir.

USB arabirimiCihaz, USB arabirimi (5) üzerinden bir PC'ye bağlanabilir. Bkz. PCyazılımı Sayfa 7 bölümü.

Kapatma1. Bir sinyal sesi duyana kadar Açma/Kapama tuşunu (4)

yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

– Cihaz kapanır.

Ölçüm sonuçlarınızın ayrıntılı bir analizini yapmak ve sonuçlarıgörselleştirmek için MultiMeasure Studio Standard (ücretsizstandart sürüm) veya MultiMeasure Studio Professional (ücretliprofesyonel sürüm, kilit gerekir) PC yazılımını kullanınız. Sadecebu PC yazılımının ve bir TROTEC® USB kilidinin (Profesyonel)yardımıyla cihazın tüm konfigürasyon, görselleştirme vefonksiyon olanakları kullanılabilir.

Montaj koşullarıMultiMeasure Studio Standard veya MultiMeasure StudioProfessional PC yazılımının kurulumu için aşağıdaki asgarigerekliliklerin karşılandığından emin olunuz:

• Desteklenen işletim sistemleri (32 veya 64 Bit sürüm):– Windows XP, Service Pack 3'ten itibaren

– Windows Vista

– Windows 7– Windows 8

• Yazılım gereklilikleri:

– Microsoft Excel (kaydedilen Excel belgeleriningörüntülenmesi için)

– Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (gerekirse, PCyazılımının kurulumu sırasında otomatik olarak kurulur)

• Donanım gereklilikleri:

– En az 1.0 Ghz işlemci hızı

– USB arabirimi– İnternet bağlantısı

– en az 512 MB çalışma hafızası

– en az 1 GB sabit disk hafızası– opsiyonel: PC yazılımının profesyonel sürümünü kullanmak

için TROTEC® USB kilidi (Profesyonel)

PC yazılımının kurulması1. Güncel PC yazılımını internetten indiriniz. Bunun için

www.trotec.de internet sitesine gidiniz. Service (Servis),sonra Downloads (Karşıdan yüklemeler) ve ardındanSoftware (Yazılım) bağlantısına tıklayınız. ListedenMultiMeasure Studio Standard yazılımını seçiniz.MultiMeasure Studio Professional PC yazılımının isteğe bağlıolarak temin edilen profesyonel sürümünü (kilit) kullanmakisterseniz TROTEC® müşteri servisiyle temas kurunuz.

2. İndirilen dosyaya çift tıklayarak kurulumu başlatınız.

3. Kurulum yardımcısının talimatlarını uygulayınız.

Ölçüm modu Açıklama

ACT Gerçek zamanlı ölçüm değeriAVG (Ortalama) Cihazın açılmasından itibaren yapılan ölçümlerin ortalama

değeriMIN (Min) Ölçülen en küçük değerMAX (Maks) Ölçülen en büyük değerHOLD (Tutma) Ölçüm değeri tutulur

THHOLD

%WT CM m/s ppm °F °C

IRMAX

DPMIN AVG

CFGACT 13

PC yazılımı

7 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR

Page 9: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

PC yazılımının başlatılması1. Cihazı teslimat kapsamındaki USB kablosuyla PC'nize

bağlayınız.

Uyarı: Adım 2, sadece yazılımın Profesyonel fonksiyonlarınıkullanıyorsanız uygulanabilir. Yazılımın standart fonksiyonlarını kullanıyorsanız Adım 3'tendevam ediniz.2. Profesyonel fonksiyonları etkinleştirmek için TROTEC® USB

kilidini PC'deki boş bir USB yuvasına bağlayınız.

– TROTEC® kilidi (Profesyonel) işletim sistemi tarafındanotomatik olarak algılanır.

– TROTEC® USB kilidini (Profesyonel) PC yazılımı başladıktansonra bilgisayarınıza bağlarsanız, PC yazılımındaParameter (Parametre) menü öğesine tıklayınız. Dahasonra, bağlı olan TROTEC® USB kilidini (Profesyonel)yüklemek için USB sembolüne ("Kilit kontrolü") tıklayınız.

3. Cihazı kapatınız (bkz. Cihazı çalıştırma ve ölçüm yapmaSayfa 5 bölümü).

4. MultiMeasure Studio yazılımını başlatınız.

MultiMeasure Studio yazılımının kullanımıyla ilgili bilgileriyazılımın yardım metninde bulabilirsiniz.

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçekkullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz.Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasındadefalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsacihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz açılmıyor:• Pillerin şarj durumunu kontrol ediniz. Cihaz açılırken Batt lo

mesajı görüntüleniyorsa pilleri değiştiriniz.• Pillerin doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kutupların

doğru olmasına dikkat ediniz.

• Elektrik kontrolünü kesinlikle kendi başınıza yapmayınız,bunun yerine TROTEC® müşteri servisiyle temas kurunuz.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Hatalar ve arızalar

TR Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 8

Page 10: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakımçalışmaları ve onarımlarda TROTEC® müşteriservisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekildeaçılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadırve garanti talepleri geçersiz olur.

Cihazın temizlenmesi1. Temizlik için tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanınız.

2. Bezi temiz suyla nemlendiriniz. Bezi nemlendirmek içinsprey, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veyaaşındırıcı maddeler kullanmayınız.

3. Dış gövde, bağlantılar ve ekrandaki kirleri temizleyiniz.

Pillerin değiştirilmesiCihaz açılırken Batt lo mesajı görüntüleniyorsa veya cihaz artıkaçılamıyorsa pilleri değiştiriniz. Bkz. Pillerin takılması Sayfa 5.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakımçalışmaları ve onarımlarda TROTEC® müşteriservisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekildeaçılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadırve garanti talepleri geçersiz olur.

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.Turgut Reis Mh., Barbaros Cad., E4 Blok No. 61, Giyimkent34235 Esenler/İstanbulTelefon: +90 212 438 56 55

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir): Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.Turgut Reis Mh., Barbaros Cad., E4 Blok No. 61, Giyimkent34235 Esenler/İstanbulTelefon: +90 212 438 56 55Faks: +90 212 438 56 51

Üretici: Trotec GmbH & Co. KGGrebbener Straße 7D-52525 HeinsbergTelefon: +49 2452 962-400Faks: +49 2452 962-200E-Posta: [email protected]

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar

Servis istasyonları

Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası

9 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR

Page 11: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de,elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli veElektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göreuzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir.

Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelereuygun şekilde tasfiye ediniz.

Piller evsel atık değildir ve Avrupa Birliği içinde, AVRUPAPARLAMENTOSU'nun ve KOMİSYON'un piller ve akümülatörlerhakkındaki 06 Eylül 2006 ve 2006/66/EG sayılı yönetmeliğinegöre uzman bir tasfiye kuruluşuna gönderilmelidir. Lütfen, pillerigeçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

2006/95/EG sayılı AT Alçak Gerilim Yönetmeliği veelektromanyetik uyumluluk hakkındaki 2004/108/EG ATYönetmeliği kapsamında.İşbu beyanla, T210 termohigrometrenin belirtilen ATyönetmeliklerine uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmış veüretilmiş olduğunu beyan ederiz.

işaretini cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.

Üretici: Trotec GmbH & Co. KGGrebbener Straße 7D-52525 HeinsbergTelefon: +49 2452 962-400Faks: +49 2452 962-200E-Posta: [email protected]

Heinsberg, 31.03.2014

Genel Müdür: Detlef von der Lieck

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Uygunluk beyanı

TR Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 10

Page 12: BA T210 DE fuer TR...1 Kullanim kilavuzu – Termohigrometre T210 TR Semboller Tehlike! İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

TROTEC GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 52525 Heinsberg Deutschland

+49 2452 962-0 +49 2452 962-200

[email protected] www.trotec.com