24
AC080V KULLANIM KILAVUZU TERMAL KAMERA TR TRT-BA-AC080V-TC-001-TR

BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

AC080V

KULLANIM KILAVUZUTERMAL KAMERA

TR

TRT-

BA

-AC

080V

-TC

-001

-TR

Page 2: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

SembollerTehlike!Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder.

Dikkat!Maddi hasarlara neden olabilecek bir tehlikeye işareteder.

Kullanım kılavuzunun güncel versiyonunu şu adrestebulabilirsiniz:

Yasal uyarıBu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbirbölümü, Trotec'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yenidenhazırlanamaz veya elektronik sistemler kullanarak işlenemez,çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik değişiklik yapma hakkısaklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün isimleri, serbestkullanılabilirlik garantisi olmadan ve üreticinin esas yazı şeklineuyularak kullanılmaktadır. Tüm ürün isimleri tescillidir.Üretim alanındaki devam eden iyileştirme çalışmaları ile şekil verenk değişiklikleri kapsamında tasarım değişiklikleri yapma hakkısaklıdır.Teslimat kapsamı ürün resimlerinden farklı olabilir. Mevcutdoküman gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. Trotec, olasıhatalar veya unutma durumlarına yönelik olarak hiçbir sorumluluküstlenmez.Ölçüm sonuçlarının belirlenmesi, ispatlar ve bu ispatlardanönlemlerin geliştirilmesi, sadece kullanıcının kendisorumluluğundadır. Trotec, belirlenen ölçüm değerlerinin veyaölçüm sonuçlarının doğruluğuna yönelik olarak hiçbir garantiüstlenmez. Bunun dışında, Trotec , belirlenen ölçüm değerlerininkullanılması sonucu oluşan hatalar veya hasarlara yönelik olarakhiçbir sorumluluk üstlenmez. © Trotec

İçindekiler

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler ......................................... 1Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi .................................. 2Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik ........................... 2Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler ...................... 3Teknik bilgiler ......................................................................... 5Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar .............. 6Bağlantı veya montaj............................................................... 6Kullanım ................................................................................. 6AC080V uygulaması ................................................................ 8Emisyon derecesi.................................................................... 18Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler .................................................................................... 18Hatalar ve arızalar ................................................................... 19Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler ......................................................... 19Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar ......... 19Servis istasyonları ................................................................... 20Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 20Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar.............................. 20Uygunluk beyanı ..................................................................... 20

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

AC080V

http://download.trotec.com/?sku=3110003031&id=1

1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 3: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:Cihazın kullanım süresi 5 yıldır.Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır.Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Hatalı kullanım, eğitimsiz personel veya yetkili olmayan kişilertarafından çalıştırma durumlarından kaynaklanan hasarlargaranti kapsamında değildir. Cihaz, ilgili AB Yönetmeliklerinin güvenlik ve sağlık istemlerineuygundur ve fabrikada sorunsuz bir şekilde çalışma açısındandefalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa,lütfen satıcınıza veya sözleşme ortağınıza başvurunuz. Garantikoşullarından faydalanmak için cihaz numarası belirtilmelidir(bkz. cihazın arka tarafı). Ürünün faturası garanti belgesi olarakgeçerlidir. Üreticinin belirttiği spesifikasyonlara, yasalgerekliliklere uyulmaması veya cihazlar üzerinde izin alınmadandeğişiklikler yapılması durumunda ortaya çıkan hasarlardanüretici sorumlu tutulamaz. Cihaza müdahale edilmesi ya damünferit parçaların yetkisiz şekilde değiştirilmesi, bu ürününelektriksel güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye atabilir ve garantiningeçersiz olmasına neden olur. Cihazın bu kullanım kılavuzundakiuyarılara uyulmadan kullanılmasından kaynaklanan hiçbir maddihasar ve yaralanmadan dolayı sorumluluk kabul edilmez.Gelişimin sürekli devam etmesi ve ürün iyileştirmeleri nedeniyle,önceden bildirilmeden teknik tasarım ve uygulamada değişiklikleryapma hakkı her zaman saklıdır.Usulüne aykırı kullanım nedeniyle oluşan hasarlardan dolayıhiçbir sorumluluk üstlenilmez. Bu durumda, benzer şekildegarantiyle ilgili talepler de geçerliğini yitirir.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunudikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşılabilecek şekildesaklayınız!

• Cihazı yağ, kükürt, klor veya tuz içeren ortamlardaçalıştırmayınız.

• Cihazı sürekli direkt güneş ışınlarına karşı koruyunuz.• Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve

etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalarve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.

• Cihazı alet kullanarak açmayınız.• Depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz (bkz. Teknik

bilgiler bölümü).

Usulüne uygun kullanımCihazı nesnelerin sadece optik gösterimi için kullanınız. Cihazıusulüne uygun şekilde kullanmak için, sadece Trotec tarafındantest edilmiş aksesuarlar veya Trotec tarafından test edilmiş yedekparçalar kullanınız.

Usulüne aykırı kullanımCihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanmayınız. Cihazıinsanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayınız. Usulüne aykırıkullanım nedeniyle oluşan hasarlara yönelik olarak Trotec hiçbirsorumluluk üstlenmez. Bu durumda garanti talepleri geçersizolur. Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya dadönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

Personelin niteliğiBu cihazı kullanan kişiler:• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu

okumuş ve anlamış olmalıdır.

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 2

Page 4: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Kalan tehlikelerTehlike!Isı kaynaklarıyla aranızda yeterli mesafe bırakınız.

Tehlike!Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.

Tehlike!Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların elinegeçmemelidir.

Tehlike!Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygunolmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitlitehlikelere neden olabilir. Personel niteliklerine dikkatediniz.

Dikkat!Cihazda hasar oluşmasını önlemek için; cihazı aşırısıcaklıklara, neme veya ıslanmaya maruz bırakmayınız.

Dikkat!Cihazı temizlemek için sert temizlik maddeleri, aşındırıcıveya çözücü maddeler kullanmayınız.

Cihaz açıklamasıAC080V termal kamera, insan gözünün göremeyeceği kızılötesiışınları, görünür bir görüntüye dönüştürür. Termal görüntü vesıcaklık gerçek zamanlı olarak ekranda gösterilir. Görüntüyüiyileştirmek amacıyla, termal görüntüyü ekrana getirmek içinfarklı renk paletleriseçebilirsiniz. Ayrıca, ölçüm görüntüsünde otomatik olarak en sıcak ve en soğukölçüm noktalarının bulunmasını ve görüntülenmesinisağlayabilirsiniz.Mümkün olduğunca doğru bir ölçüm sonucu elde etmek amacıylaortam sıcaklığı, nem, mesafe ve emisyon derecesi girilebilir. Farklı yüzeyler için emisyon derecelerinin bir listesini Emisyonderecesi bölümünde bulabilirsiniz.Doğru bir değerlendirme için termal görüntü ekrana alınabilir veyacihaza kaydedilebilir.Cihazın kullanımı, tabletler için Android işletim sistemini temelalır.Kaydedilen görüntüler doğrudan kamerada izlenebilir veya ürünlebirlikte verilen USB kablosu ile bir bilgisayara aktarılabilir.Görüntülerin işlenmesi için IR-Report 2.X STD yazılımını www.trotec.com adresindekikarşıdan yükleme alanından (veya: (Servis alanı) indirebilirsiniz.

Uyarı:Bu kullanım kılavuzunda, sadece AC080V için IR uygulamasınınkullanımı açıklanmaktadır. Tabletin veya Android işletimsisteminin diğer fonksiyonları bu kılavuzun parçası değildir.

Ayrıca, görüntüler hakkında kısa raporlar oluşturmak için ücretsizolarak kullanıma sunulan IR-Wizard uygulamasınıkullanabilirsiniz. Bu yazılım, standart teslimat kapsamınınücretsiz bir ekidir ve destek ya da garanti olmaksızın kullanılmaküzere sunulur. Sadece aranan dillerde kullanıma sunulanprogram arayüzü genel olarak kolayca anlaşılırve sezgisel bir şekilde kullanılabilir. Kullanımla ilgili diğer bilgileruygulamanın içinde mevcuttur.

Cihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

3 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 5: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Cihazın görünümü Kumanda elemanları (sadece AC080V App)

No. Kumanda elemanı

1 microUSB ve kulaklık bağlantısının koruma kapağı2 Dokunmatik ekran3 LED aydınlatma4 Kızılötesi kamera5 Kapağıyla birlikte pil bölmesi6 Pil bölmesinin kilidi7 USB bağlantısı8 3,5 mm kulaklık bağlantısı9 Açma/Kapama tuşu 10 Ses şiddeti ayar düğmesi11 Kamera (görsel)12 Fotoğraf tuşu (kızılötesi kayıt)13 Shutter tuşu

4

2

3

1

5

6

9

10

11

78

12

13

No. Kumanda elemanı

14 Ayar menüsü düğmesi15 Sıcaklık skalası16 Kamera kumanda alanı17 Mod menü çubuğu18 Fonksiyonlar menü çubuğu (burada örnek Analiz)19 Parametre düğmesi20 Şarj durumu göstergesi21 Menü tuşu22 Home tuşu23 Geri tuşu24 Sabit görüntü düğmesi25 Kalibrasyon / otomatik kalibrasyon düğmesi26 Kızılötesi ve görsel kamera arasında geçiş düğmesi

17

15

14

16

18

19

20

21 22 23

24 25 26

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 4

Page 6: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Teslimat kapsamı• 1 x termal kamera AC080V• 1 x batarya, Li-İyon• 1 x şarj cihazı• 1 x şarj ünitesi• 1 x çeşitli priz tipleri için değişken adaptör• 1 x USB kablosu• 1 x taşıma çantası• 1 x kısa kılavuz

Teknik bilgilerModel AC080VÜrün numarası 3.110.003.031Ölçüm Sıcaklık aralığı -20 °C ila +350 °C

Hassasiyet ± 2 °C, Ölçüm değerinin ± % 0,2'siRadyometrik görüntü gücü Detektör tipi Focal Plane Array (FPA), soğutmasız mikrobolometre

Detektör çözünürlüğü 160 x 120 pikselSpektrum aralığı 8 ila 14 pmYüz alanı (F0V) 21° x 28°Geometrik çözünürlük 3 mradTermik hassasiyet ≤ 30 °C'de 0,08 °CGörüntü yenileme frekansı 50/60 HzOdak / Min. odak mesafesi sabit / 0,5 m

Görsel görüntü gücü dijital fotoğraf kamerası 8 Mega piksel, entegre fotoğraf lambası (LED)Resim gösterimi Ekran 5 inç dokunmatik LCD, kapasitif

Resim görüntüleme Sahte renkler, 6 renk paleti (kızılötesi görüntü); 16,7 milyon renk (gerçek görüntü)Resim görüntüleme seçenekleri Kızılötesi görüntü, kızılötesi video, gerçek görüntü

Ölçüm ve analiz Ölçüm noktaları beş hareketli sıcaklık ölçüm noktası, değişken şekilde yapılandırılabilir (MIN, MAKS, ALARM)Ölçüm fonksiyonları İzotermler, bölge analizi (daire, kare) alarm fonksiyonuEmisyon derecesi 0,01 ile 1,0 arasında kullanıcı tanımlı olarak değişken şekilde ayarlanabilirÖlçüm düzeltmesi Yansıtılan nesne sıcaklığının düzeltilmesi;

kullanıcı tanımlı mesafe, bağıl nem ve ortam sıcaklığı avans değerleritemelinde otomatik düzeltme

Sistem donanımı İşletim sistemi ve fonksiyonlar Android 4.2 tabanlı işletim sistemiEntegre termal görüntü analiz yazılımı, rapor fonksiyonu,kızılötesi video oynatıcı, internet tarayıcısı

Arabirimler USB, WLAN, GPS, BluetoothVeri kaydı Veri hafızası 21 GB (5 GB dahili flaş bellek + 16 GB yerleşik ve değiştirilemeyen SD kart)

Dosya formatı radyometrik görüntü: 14-Bit JPEG; görsel görüntü: JPEG;radyometrik olmayan termografik video: MPEG-4,

Enerji beslemesi Pil tipi Standart, Li-İyon, şarj edilebilirÇalışma süresi ~ 2 saat

Ortam koşulları ve fiziksel veriler Sıcaklık 0 °C ila +50 °C (çalışma)Koruma türü IP54Darbe / Titreşim 25 G / 2 GEbatlar 174 x 102 x 35 mmAğırlık 405 g

5 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 7: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

TaşımaCihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafındanmümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşımahakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki multilateralişaretlerde bulunmaktadır.

Cihazı taşımak için, teslimat kapsamına dahil olan taşımaçantasını kullanınız.

DepolamaCihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolamakoşullarına uyunuz:• kuru,• tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde,• gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı plastik bir kılıfla

koruyarak.• Depolama sıcaklığı, Teknik bilgiler bölümünde belirtilen

aralığa uygundur.• Uzun süreli depolama durumunda bataryayı çıkartınız.• Cihazı depolamak için, mümkünse birlikte verilen taşıma

çantasını kullanınız.

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Bataryanın takılmasıDikkat!Cihazın yüzeyinin kuru ve cihazın kapatılmış olduğundanemin olunuz.

1. Pil bölmesi kilidini sola itiniz.– Pil bölmesinin kilidi açılmıştır.

2. Kapağı (15) pil bölmesinden çıkartınız.

3. Bataryayı, üstteki şekilde gösterildiği gibi pil bölmesinetakınız.

4. Kapağı (5) pil bölmesinin üzerine oturtunuz.5. Kilidi sağa itiniz

– Pil bölmesi kapatılmış ve kilitlenmiştir.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Bağlantı veya montaj

Kullanım

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 6

Page 8: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Cihazın çalıştırılması• Açma/Kapama tuşuna (9) yaklaşık 3 saniye basınız.

– Ekran açılır.– İşletim sistemi yüklenir.– Cihaz çalışmaya hazır durumdadır.

Dili ayarlamaUygulama diline, Android işletim sisteminin sistem ayarlarıüzerinden kumanda edilir.1. Sistem ayarlarını çağırınız.

Sistem ayarları uygulaması şu simgeye sahiptir:

2. Language & input (Dil ve Giriş) menü öğesini arayınız.3. İstediğiniz dili ayarlayınız.4. Sistem ayarlarından çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz.

Saat ve tarihin ayarlanmasıUygulamanın saati ve tarihine, Android işletim sisteminin sistemayarları üzerinden kumanda edilir.1. Sistem ayarlarını çağırınız.

Sistem ayarları uygulaması şu simgeye sahiptir:

2. Date & time (Tarih ve Saat) menü öğesini arayınız.3. İstediğiniz saati ve tarihi ayarlayınız.4. Sistem ayarlarından çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz.

AC080V uygulamasının başlatılmasıKızılötesi kamerayı kullanabilmek için, önce Android kullanıcıyüzeyi üzerinden AC080V uygulamasını başlatmanız gerekir.

• Kullanıcı yüzeyindeki simgeye dokununuz.– Uygulama başlar.

– Kızılötesi kamera etkinleştirilir.– Termal kamera gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgileri AC080Vuygulaması bölümünde bulabilirsiniz.

Kızılötesi kameranın kalibre edilmesi1. Shutter tuşuna (13) basınız.

– Kızılötesi kameranın dahili kapağı kısa süreli kapanır vegörüntü kesitindeki mevcut sıcaklığa otomatik birkalibrasyon yapılır.

Kızılötesi kamerayı AC080V uygulaması ile de kalibreedebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

1. AC080V uygulamasını başlatınız.2. Kalibrasyon düğmesine (25) dokununuz

– Kızılötesi kameranın dahili kapağı kısa süreli kapanır vegörüntü kesitindeki mevcut sıcaklığa otomatik birkalibrasyon yapılır.

25

7 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 9: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Kızılötesi görüntü / video kaydı1. AC080V uygulamasını başlatınız.2. Image (İmaj) veya Analysis (Analiz) moduna geçiniz.3. Kamerayı, bir termal görüntü kaydı yapmak istediğiniz

nesneye yöneltiniz.4. Kızılötesi kamerayı kalibre ediniz (bkz. Kızılötesi kameranın

kalibre edilmesi).5. Ekrandaki fotoğraf tuşuna (12) veya fotoğraf makinesi ya da

video kamera sembolüne basınız (Image (İmaj) modu).

Verilerin USB aracılığıyla aktarılması1. Birlikte teslim edilen microUSB veri kablosunu cihaza

bağlayınız.2. Veri kablosunu bilgisayara veya dizüstü bilgisayara

bağlayınız.• Kamera bilgisayar tarafından algılanmazsa, cihazın

sorgulanması sırasında fonksiyonu Veri hafızası olarak kullanşeklinde ayarlayınız:– Bunun için, parmağınızı ekranın en üst kenarından aşağı

doğru kaydırarak Android USB ayarlarını açınız.– Algılama başarıyla tamamlandıktan sonra, kamera,

verilerin aktarılabileceği bilgisayarın/dizüstü bilgisayarındosya tarayıcısında değişken veri taşıyıcısı olarak görülür.

Cihazın kapatılması1. Açma/Kapama tuşuna (9) yaklaşık 3 saniye basınız.2. Power Off düğmesine dokunarak cihazın kapatılmasını

onaylayınız.– Cihaz kapanır.

Temel ayarların yapılmasıBu menüde, otomatik kalibrasyonu ayarlayabilir ve cihazhakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Otomatik kalibrasyonun ayarlanmasıKameranın bir otomatik kalibrasyon yapması için geçmesigereken süreyi belirtebilirsiniz.1. Settings (Ayarlar) (14) düğmesine dokununuz.

– Menü görüntülenir.2. Auto Shutter Time (Otomatik Shutter Süresi) seçeneğine

dokununuz.– Otomatik kalibrasyon için zaman ayarı alt menüsü

görüntülenir.

3. İstediğiniz süreyi seçiniz veya otomatik kalibrasyonu devredışı bırakınız.

4. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

5. Menüden çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz.

Uyarı:Kızılötesi detektörü çalışma prensibi nedeniyle tıkandığı ve bununsonucunda kamera yanlış sıcaklıklar gösterebileceği için,otomatik kalibrasyonun devre dışı bırakılması durumunda,kamera kullanım sırasında ve özellikle her fotoğraf çekmedenönce manüel olarak kalibre edilmelidir.

AC080V uygulaması

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 8

Page 10: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Cihaz bilgilerinin görüntülenmesi1. Settings (Ayarlar) (14) düğmesine dokununuz.

– Menü görüntülenir.2. Device Info (Cihaz bilgisi) seçeneğine dokununuz.

– Cihaz bilgisi görüntülenir.

3. Cihaz bilgisinden çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz.

Gelişmiş ayarların yapılması1. Parametre düğmesine (19) dokununuz

– Parametre menü çubuğu görüntülenir.

2. İlgili menüye gitmek için istediğiniz düğmeye dokununuz:

3. Menü çubuğunu kapatmak için geri tuşuna (23) dokununuz.

No. Fonksiyon

30 Parametre menüsünü çağırır31 Renk ayarları menüsünü çağırır32 Fotoğraf ayarları menüsünü çağırır

30 31 32

9 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 11: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Parametre menüsüBu menüde, örn. ortam sıcaklığı veya emisyon derecesi gibi genelparametreleri ayarlayabilirsiniz.

1. Değiştirmek istediğiniz parametreye dokununuz.– Seçilen parametre için ayar olanaklarını içeren bir alt menü

gösterilir. Örnekte, ortam sıcaklığı alt menüsügösterilmektedir.

2. Parametre için istediğiniz değeri seçiniz.3. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)

düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

4. Menüden çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz veyadokunmatik ekranın boş bölgesine kısa süreli dokununuz.

Renk ayarları alt menüsüBu alt menüde, termal görüntünün sıcaklık gösterimi için renkpaletini seçebilirsiniz.1. İstediğiniz ayarın olduğu düğmeye dokununuz. Renk paleti

devralınır ve arka planda görülebilir.

2. Alt menüden çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz veyadokunmatik ekranın boş bölgesine kısa süreli dokununuz.– Ayarlar kaydedilir.

Tanım Anlamı

Ambi. Temperature Ortam sıcaklığının ayarlanmasıHumidity Nemin ayarlanmasıEmissivity Emisyon derecesinin ayarlanmasıDistance Ölçüm nesnesine mesafenin ayarlanmasıRefl. Temperature Termografisi alınacak nesneye etkisi olabilecek ve

arka planda bulunan ısı kaynaklarının yansıyan sıcaklıklarının ortalama değeri.

Unit Settings Kullanılan birimlerin ayarlanması (metrik, emperyal)

Temperature Level Ölçüm aralığının ayarlanması

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 10

Page 12: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Fotoeinstellungen (Fotoğraf ayarları) alt menüsüBu alt menüde, termal görüntünün gösterimini adapteedebilirsiniz. 1. İstediğiniz ayarın olduğu düğmeye dokununuz. Örnekte,

Original Image (Orijinal İmaj) ayarı seçilmiştir.

2. Alt menüden çıkmak için geri tuşuna (23) dokununuz veyadokunmatik ekranın boş bölgesine kısa süreli dokununuz.– Ayarlar kaydedilir.

Analiz moduAnaliz modunda, gerçek zamanlı olarak analiz edilen noktalar,çizgiler veya yüzeyler ekranda işaretlenebilir.

• Mod menü çubuğundaki (17) Analysis (Analiz) düğmesinedokunarak analiz modunu etkinleştiriniz.

• Görüntüyü analiz için dondurmak üzere sabit görüntü (24)düğmesine dokunabilirsiniz.

Tanım Anlamı

Original Image Görüntü normal şekilde gösterilir.Image Smooth Görüntü yumuşatılarak çizilirDetail Enhance Görüntü daha yüksek çözünürlükte gösterilir

17

33 34 35 36

24

11 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 13: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Noktaların analiz edilmesi1. Noktalar düğmesine (33) dokununuz

– Ekranda, noktanın güncel sıcaklığının görüntülendiği birçarpı işareti görülür.

2. Ekranda, analiz edilmesi gereken noktaya dokununuz.– Noktalar (33) düğmesi etkinleştirilir. – Şimdi, düğme çöp sepetiyle birlikte bir çarpı işareti olarak

gösterilir (37).– Noktayı silmek için, noktayı çöp sepeti (37) bulunan ilgili

düğmenin üzerine çekiniz.

3. Aradığınız bir ölçüm noktasına yaklaşık bir saniye süreylebasarsanız, seçilen ölçüm noktasının aşağıdaki şekilde özelolarak yapılandırılabildiği bir alt menü açılır:– Alarm: ayarlanan bir alarm sıcaklığının altına inilmesi

(Below), aşılması (Above) veya ayarlanan alarm sıcaklığınatam olarak ulaşılması (Equal) durumunda optik ve seslialarm

– Max: görüntü kesitindeki en sıcak noktayı arar– Min: görüntü kesitindeki en soğuk noktayı arar

4. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

37

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 12

Page 14: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Yüzeylerin analiz edilmesiBir termogram dahilinde ayrı bir bölge analizi yapmak için,ekranda iki adede kadar kare ve iki daire alanı açabilirsiniz.

1. Kareler (35) veya daireler düğmesine (36) dokununuz2. Ekrandaki başlangıç noktasına dokununuz ve analiz edilmesi

gereken kareyi veya daireyi açınız.– Ekranda kare veya daire görülür. Üstte solda, yüzey

dahilindeki maksimum, minimum ve ortalama ölçümdeğerinin gösterildiği bir pano görüntülenir (R, kare ve C,daire için kullanılır).

– İlgili bölgenin boyutunu veya hizasını adapte etmek için,köşelerden birine veya çizginin kendisine parmağınızladokununuz ve parmağınız istediğiniz forma/boyuta çekiniz.

– Bir bölgeyi bütün olarak ekranda kaydırmak için, bölgeninmerkezine dokununuz ve bölgeyi istediğiniz pozisyonakaydırınız.

– Kareler veya daireler düğmesi etkinleştirilir.– Şimdi, çöp sepetiyle birlikte düğme gösterilir (Örnek:

Kare (38)).– Noktayı silmek için, noktayı çöp sepeti bulunan ilgili

düğmenin üzerine çekiniz.

3. Aranan bir kare veya daire yüzeyinin merkezine yaklaşık birsaniye süreyle dokunursanız maksimum, minimum veyaortalama değerin etkinleştirilebildiği/devre dışı bırakılabildiğibir alt menü açılır.

4. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

38

13 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 15: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Çizgilerin analiz edilmesi

1. Çizgiler düğmesine (34) dokununuz– Ekranda çizgi göstergesi belirir.

Çizginin üstünde ve altında, sıcaklık akışı, altındakitermogram bölgesinde diyagram olarak gösterilir.

– Çizgi analizini kaydırmak için, analiz alanına dokununuz vealanı istediğiniz termogram bölgesine kaydırınız.

– Çizgiler (34) düğmesi etkinleştirilir. – Şimdi, düğme çöp sepetiyle birlikte düğme gösterilir (39).– Çizgiyi silmek için, çizgiyi çöp sepeti bulunan ilgili

düğmenin üzerine çekiniz.

Görüntü moduGörüntü modunda, görüntüler ve videolar kaydedebilir vekızılötesi kamera tarafından oluşturulan görüntülerin diğerayarlarını yapabilirsiniz.• Mod menü çubuğundaki (17) Image (İmaj) düğmesine

dokunarak görüntü modunu etkinleştiriniz.

Görüntü kaydı1. Kamera (Kamera) (42) düğmesine dokununuz.

– Görüntü alınır ve kaydedilir.

Video kaydı1. Video (Video) (43) düğmesine dokununuz.

– Kayıt başlar.– Mod menü çubuğunun üstünde kayıt süresi gösterilir.

2. Kaydı sonlandırmak için video düğmesine tekrar dokununuz(43, şimdi bir mola işareti ile gösterilir).– Video kaydedilir.

39

17

40 41 42 43

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 14

Page 16: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Parlaklık ve kontrastın ayarlanması1. L/S (40) düğmesine dokununuz.

– Parlaklık ve kontrast (LEVEL & SPAN) menüsü gösterilir.Kontrast (SPAN):ayarlanan sıcaklık genişliği (örn. 5 °C - 30 °C => SPAN = 25 °C)Parlaklık (LEVEL):ayarlanan sıcaklık genişliğini temel alan ortalama sıcaklık(üstteki örneğe göre = 17,5 °C)

Genişlik azaltılarak ve kaydırılarak pratikte en düşüksıcaklık farkları görülür hâle getirilebilir, örn. zemin altınadöşenmiş sıcak su hatlarının yerinin belirlenmesi, özellikleyapılardaki veya aynı şekilde endüstriyel uygulamalardakifiziksel sorunlarda.

2. İstediğiniz parlaklık ve kontrast ayarını seçiniz ve gerekirsedeğerleri manüel olarak giriniz.Doğrudan sayısal değerlerin girilmesinin yanında, parlaklık(LEVEL) ve kontrast (SPAN) ekranın üzerinde akıcı şekildeparmağın sürüklenmesi yoluyla da girilebilir.

• Kontrast (SPAN):

– Parmağın aşağı doğru sürüklenmesi genişliği azaltır vekontrastı arttırır.

– Parmağın yukarı doğru sürüklenmesi genişliği arttırır vekontrastı azaltır.

• Parlaklık (LEVEL):– Parmağın sağa doğru sürüklenmesi, ortalama sıcaklığı

yukarı doğru kaydırır. Görüntü koyulaşır.– Parmağın sola doğru sürüklenmesi, ortalama sıcaklığı

aşağı doğru kaydırır. Görüntü parlaklaşır.3. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)

düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

Tanım Anlamı

Auto Level&Span Parlaklık ve kontrast otomatik olarak ayarlanır.Auto Level Parlaklık otomatik olarak ayarlanır.

Kontrast manüel olarak girilebilir.Auto Span Parlaklık otomatik olarak ayarlanır.

Parlaklık manüel olarak girilebilir.Manual Level&Span Parlaklık ve kontrast manüel olarak ayarlanır.

15 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 17: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

ISO modunun ayarlanmasıİzotermler, aynı sıcaklıktaki renklerdir. Bu modda, termal kamera,daha önce belirlenmiş bir sıcaklık aralığındaki (izoterm penceresi)tüm bölgeleri seçilen ve özellikle göze çarpan bir renk yardımıylavurgular. Bunlar, örn. bina yüzeylerindeki çiyleşme eşiğinin altınainilen noktalar veya şalter dolaplarındaki termik olarak kritikbölgeler, vb. olabilir.

1. ISO (Video) (41) düğmesine dokununuz.– ISO modu menüsü görüntülenir.

2. İstediğiniz ayarları seçiniz.3. Seçimi onaylamak ve kaydetmek için Confirm (Onayla)

düğmesine dokununuz. Değişikliği kaydetmek istemezseniz, Cancel (İptal)düğmesine dokununuz.

ISO modu örneği: Between

ISO modu örneği: Above

Tanım Anlamı

ISO modu:Between

Izoterm penceresi, kameranın gösterilen sıcaklık skalasındaki minimum ve maksimum sıcaklık arasında bulunur. Üst veya alt sınıra (ok) dokunarak veya kaydırarak serbestçe değiştirilebilir.

ISO modu:Above

Izoterm penceresi, sıcaklık skalasının üstteki ucundan başlar ve alt sınıra dokunarak ve kaydırarak sadece aşağı doğru değiştirilebilir.

ISO modu:Below

Izoterm penceresi, sıcaklık skalasının alttaki ucundan başlar ve üst sınıra dokunarak ve kaydırarak sadece yukarı doğru değiştirilebilir.

ISO Color Picker Dairenin içinden bir izoterm rengi seçiniz. Seçimi onaylamak için daireninortasına dokununuz.

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 16

Page 18: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

ISO modu örneği: Below Dosya moduGörüntü modunda, daha önceden kaydedilmiş görüntüleri veyavideoları görüntüleyebilirsiniz.1. Mod menü çubuğundaki (17) File (Dosya) düğmesine

dokunarak görüntü modunu etkinleştiriniz.

– Dosya tarayıcısı açılır.

2. Bir klasör seçiniz.– Klasördeki görüntüler ve/veya videolar liste şeklinde

gösterilir.3. Bir dosya seçiniz.

– Dosya ekranda gösterilir.

17

17 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 19: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Emisyon derecesi, bir malzemenin enerji yayımının karakteristikdeğerini tanımlar.Bir malzemenin emisyon derecesi çeşitli faktörlere bağlıdır:• Bileşim, • yüzey kalitesi,• sıcaklık.

Emisyon derecesi 0,1 ile (teorik) 1 arasında olabilir. Aşağıdaki genel kural kabul edilebilir: • Bir malzeme daha koyu ve yüzey yapısı daha mat ise, bu

malzeme çok büyük ihtimalle yüksek bir emisyon derecesinesahiptir.

• Bir malzemenin yüzeyi ne kadar açık ve parlak ise, büyükihtimalle emisyon derecesi o kadar düşük olur.

• Ölçüm yapılacak yüzeyin emisyon derecesi ne kadaryüksekse, bu yüzey, pirometre veya termal kamera iletemassız sıcaklık ölçümü yapmak için o oranda dahauygundur, çünkü bu şekilde yanıltıcı sıcaklık yansımaları gözardı edilebilir.

Doğru bir ölçüm için mümkün olduğunca doğru bir emisyondeğeri girilmesi zorunludur.Çoğu organik malzeme 0,95 değerinde bir emisyon derecesinesahiptir. Metalik veya parlayan malzemeler çok daha düşük birdeğere sahiptir.

Emisyon derecesi tablosu

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçekkullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz.Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.

Emisyon derecesi

Malzeme Emisyon derecesi

Alüminyum, ham 0,1 ila 0,3Alüminyum, alaşım A3003, oksitlenmiş 0,3Alüminyum, oksitlenmiş 0,2 ila 0,4Asbest 0,92 ila 0,95Asfalt 0,92 ila 0,95Bazalt 0,7Beton 0,92 ila 0,95Bitüm 0,98 ila 1,00Kurşun, oksitlenmiş 0,2 ila 0,6Kurşun, ham 0,4Katranlı mukavva 0,95Buz 0,98Demir (dövme), küt 0,9Demir, oksitlenmiş 0,5 ila 0,9Demir, paslanmış 0,5 ila 0,7Emaye boya, siyah 0,95Toprak 0,92 ila 0,96Renk (alkali değil) 0,90 ila 0,95Renk (metalik değil) 0,95Alçı 0,6 ila 0,95Cam, pencere camı 0,85 ila 0,95Kauçuk 0,92 ila 0,95Demir döküm, erimiş 0,2 ila 0,3Demir döküm, oksitlenmemiş 0,2Cilt 0,98Haynes alaşım 0,3 ila 0,8Radyatör boyası 0,95Ahşap (doğal) 0,9 ila 0,95

Inconel, elektropoliert 0,15Inconel, oksitlenmiş 0,7 ila 0,95Inconel, kumlanmış 0,3 ila 0,6Kireçtaşı 0,95 ila 0,98Karborund 0,9Seramik 0,88 ila 0,95Çakıl 0,95Karbon, grafit 0,7 ila 0,85Karbon, oksitlenmemiş 0,8 ila 0,9Plastik, opak 0,95Bakır, oksitlenmiş 0,4 ila 0,8Cila 0,80 ila 0,95Mermer 0,90 ila 0,95Pirinç, yüksek oranda parlak polisajlı 0,3Pirinç, oksitlenmiş 0,5Molibden, oksitlenmiş 0,2 ila 0,6Nikel, oksitlenmiş 0,2 ila 0,5Kağıt (her renk) 0,9Plastik 0,85 ila 0,95Sıva 0,90 ila 0,95Kum 0,9Kar 0,9Çelik, kaba sac 0,4 ila 0,6Çelik, soğuk haddeli 0,7 ila 0,9Çelik, oksitlenmiş 0,7 ila 0,9Çelik, cilalı sac 0,1Çelik, paslanmaz 0,1 ila 0,8Kumaş (bez) 0,95Duvar kâğıdı (metalik değil) 0,95Tekstil ürünleri (metalik değil) 0,95Titanyum, oksitlenmiş 0,5 ila 0,6Ton 0,90 ila 0,95Su 0,93Çimento 0,90 ila 0,96Tuğla (ham) 0,90 ila 0,95Çinko, oksitlenmiş 0,1

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Malzeme Emisyon derecesi

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 18

Page 20: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Bataryanın şarj edilmesiŞarj durumu göstergesi (20) %10'un altına düştüğünde, cihaztalep ederse veya cihaz artık açılamazsa bataryayı şarj ediniz.Batarya optimum şekilde, teslimat kapsamında bulunan şarjcihazı yardımıyla şarj edilir. Bunun için sadece birlikte verilen şarjcihazını kullanınız! Kameranın şarj işlemi sırasında çalışmayadevam etmesi gerekirse aşağıdaki yöntemi izleyiniz.

1. Şarj adaptörünü yeterli şekilde emniyete alınmış bir prizetakınız. Sadece orijinal şarj adaptörünü veya aynı özellikleresahip başka bir şarj adaptörü kullanınız, aksi taktirde hembatarya, hem de kamera zarar görür!

2. Cihazdaki microUSB bağlantısının (1) koruma kapağını açınız.

3. Şarj adaptörünü microUSB bağlantısına bağlayınız.

4. Şarj durumu %100 olarak gösterilince şarj kablosunuçıkartınız.

Bataryanın değiştirilmesiBataryayı değiştirmek için, Bataryanın takılması bölümündeaçıklanan yöntemi izleyiniz. Yeni bataryayı takmadan önce eskibataryayı çıkartınız.

TemizlikCihazı nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dışgövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey, çözücümadde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddelerkullanmayınız; bunun yerine bezi nemlendirmek için sadecetemiz su kullanınız.

OnarımCihazda hiçbir değişiklik yapmayınız ve yedek parçaları kendibaşınıza takmayınız. Onarım veya cihaz kontrolü için üreticiyebaşvurunuz.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmalarıve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz.Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlügaranti kapsamı dışındadır ve garanti taleplerigeçersiz olur.

Hatalar ve arızalar

Hata Nedeni Çözüm

AC080V uygulaması kapanıyor

Yazılım çökmüş Yazılımı tekrar başlatınız.

Kalibrasyon sırasında kapak asılı kalıyor

Kapak mekanizması kirlenmiş veya arızalı

• Kalibrasyonu tekrarbaşlatınız.

• Küçük kirpartiküllerinedikkatlice üfleyerekkapağı temizlemeyideneyiniz.

• Cihazı kontrol içingönderiniz.

Kamera görüntü/video kaydı yapmıyor

Dahili bellek dolu Hafıza kayıt yerini boşaltmak için, artık ihtiyaç duyulmayan verileri siliniz.

Batarya çok hızlı boşalıyor

Batarya çok eski veya hasarlı

Yeni bir batarya kullanınız.

Batarya şarj olmuyor Şarj kablosu doğru takılmamış

Fişlerin doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Batarya çok eski veya hasarlı

Yeni bir batarya kullanınız.

Kontaklar kirlenmiş Kontakları kuru, temiz bir bezle temizleyiniz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar

19 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR

Page 21: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.Oruçreis Mh., Giyimkent Cad., 14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi34235 Esenler/İstanbulTelefon: +90 212 438 56 55

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir): Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.Oruçreis Mh., Giyimkent Cad.,14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi34235 Esenler/İstanbulTelefon: +90 212 438 56 55Faks: +90 212 438 56 51

Üretici: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str.7 D-52525 Heinsberg - Germany Telefon: +49 2452 962 400Faks: +49 2452 962 200E-posta: [email protected]

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de,elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli veElektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre

uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonralütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiyeediniz.

Bataryalar evsel atık değildir ve Avrupa Birliği içinde, AVRUPAPARLAMENTOSU'nun ve KOMİSYON'un piller ve akümülatörlerhakkındaki 06 Eylül 2006 ve 2006/66/EG sayılı yönetmeliğinegöre uzman bir tasfiye kuruluşuna gönderilmelidir. Lütfen, pillerigeçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

2006/95/EG sayılı AT Alçak Gerilim Yönetmeliği veelektromanyetik uyumluluk hakkındaki 2004/108/EG ATYönetmeliği kapsamında.İşbu beyanla, AC080V termal kameranın belirtilen ATyönetmeliklerine uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmış veüretilmiş olduğunu beyan ederiz.

işaretini cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.

Üretici: Trotec GmbH & Co. KGGrebbener Straße 7D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400Faks: +49 2452 962-200E-posta: [email protected]

Heinsberg, 09.07.2015

Genel Müdür: Detlef von der Lieck

Servis istasyonları

Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Uygunluk beyanı

TR AC080V termal kamera kullanım kılavuzu 20

Page 22: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara
Page 23: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara
Page 24: BA AC80V DE fuer TR - de.trotec.com · 1 AC080V termal kamera kullanım kılavuzu TR Semboller Tehlike! Yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikeye işaret eder. Dikkat! Maddi hasarlara

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 D-52525 Heinsberg

+49 2452 962-400 +49 2452 962-200

[email protected] www.trotec.com