Az Ikszek - Spiro Gyorgy

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novel from the famous Hungarian author

Text of Az Ikszek - Spiro Gyorgy

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  1/251

  S P I R G Y R G Y

  A Z I K S Z E K

  R E G N Y

  D I G I T L I S I R O D A L M I A K A D M I A P E T F I I R O D A L M I M Z E U M B U D A P E S T 2 0 1 1

  Az I!z"

  Regny

  34

  Megjtt Bogusawski jelentette Macrott.

  Osiski az rasztala mgl veges szemekkel bmult a szn!z borb"l#ra.

  Bogusawski$ k"r%ezte.

  Macrott blintott.

  Megjtt$

  Megjtt& %irektor 'r.

  (s most !ol van$ ) kocsmban mes"l.

  *ozzm kellett volna jnnie el+szr& gon%olta Osiski& e!el#ett bevette magt az alagsorba. Biztosan Bogusawski,legen%kkal traktlja aszn"szeket. -em meg#ek le !ozz& !atrozta el szilr%an& keressen el engem +.

  /z"rt jtt !ozzm& Macrott$

  /z"rt. 0on%oltam& "r%ekli a %irektor urat.

  /lme!et& Macrott.

  Macrott csal%ottan tvozott az igazgati szobbl& maj% a o%rszm1!el#ben nekiogott azna2i jelent"s"nek. /z jobb ke%vre !angolta. 3z"2&n#ugo%t& gon%osan rajzolt bet1kkel rtta a 2a2rra& !og# 4ojciec! Bogusawski& az ismert szn"sz "l"ves lvovi tartzko%s utn visszat"rt 5arsba&"s elte!et+leg az a szn%"ka& !og# visszaveg#e a szn!z igazgatst vej"t+l& Osiski 'rtl. Macrott a la2 aljra gon%osan o%arta a %tumot.

  /zen a na2on rtk al 6rizsban a 3zent 3zvets"get.

  Macrott err+l nem volt "rtestve.

  7obiasz Macrott& skt szrmazs' szn!zi borb"l# jelent"s"t msna2 reggel a te!oz megka2ta

  8o9niecki tbornok& a katonai titkosszolglat vezet+je&

  Mostowski gr& belg#miniszter&

  5

  4:grzecki 2olgrmester&

  ;zartor#ski !erceg& a !el#tarti lls vromn#osa&

  Mo!ren!eim br& a nag#!erceg titkra

  "s m"g sokan msok.

  Osiski sokig lt az rasztala mgtt "s 'g# tallta& !og# neki Bogusawski mr nem rt!at& az el+vig#zatossg azonban !el#"nval. [email protected] @@@ volt Bogusawski a%ssga& amikor Osiski >@? @@@,"rt megvette a szn!zat a kell"kekkel "s a k"ziratok eg# r"sz"vel& tovbbi >? @@@zlot#t izetett Bogusawskinak a szn!zbl val kil"2"s"rt ezt nem a%ta t& mert enn#it g"rt Bogusawski 8ozalinak !ozomn#ul& ami 2erszeres sz mara%t & mara%t te!t A @@@. C"lben eb"% kzben min%enesetre megk"r%ezte a eles"g"t+lD

  Mon%ja& ke%vesem& menn#ivel tartozik nekem a maga 2a2ja$

  Eelent+s sszeggel elelte 8ozalia.

  Osiski blogatott.

  Mi"rt k"r%ezi$ "r%ekl+%tt 8ozalia.

  Megjtt Fvovbl mon%ta Osiski.

  http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/http://www.dia.pim.hu/
 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  2/251

  8ozalia !allgatott.

  Bogusawski ezalatt az alagsorban kst evett !itelbe.

  G"t 'tlevelem volt mes"lte teli szjjal& a ksa megraga%t !ossz'& e!"r szaklln & az eg#ik val%i& a msik valami kereske%+"& Fvovbanszereztem. Mr kizt#gtnk Grakkbl& amikor jtt eg# csa2at osztrk& "s az 'tleveleket k"rt"k. O%aa%tam az igazit& megk"r%ezt"k& mi aoglalkozsom& "s azt talltam mon%ani& !og# kereske%+ vag#ok.

  ) kocsmban l%g"l+k elszisszentek.

  )z osztrkok azt mon%tkD szn"sz van berva. Mon%om nekikD csak vicceltem. G"2zelj"tekD ezek nem ismerik a tr"t.

  -incs nekik !umoruk lltotta H%anowicz.

  6

  5isszavittek Grakkba& "s becsuktak eg# 2inc"be. Ill na2 nem a%tak enni. Carva%oztam abban a !i%eg l#ukban& "s rjttem& !og#an kellt"2teni a szn!zat. Olcsn meg'sz!at.

  /g#szer1bb lerombolni v"lte Malinowski.

  *ossz' i%+ ta ol#tatta Bogusawski a kst kavargatva el+szr volt alkalmam n#ugo%t krlm"n#ek kztt t1n+%ni. 8en%es ickk ezeka *absburgok. Msna2 aztn vittek eg# tiszt el"& aki a maga ala2os m%jn k"r%ez+sk%"sbe ogott& "s el"m rakta min%k"t 'tlevelemet& vlasszak&!a ann#ira szeretek utazni. Mon%tamD szn"sz vag#ok& legalbb akkora& mint 7alma. -em !atott. -em ltta 7almt.

  Mi sem kzlte *elena 8utkowska trg#ilagosan.

  Ce m"g csak nem is !allott rla mon%ta Bogusawski el"ge%etlenl. Mon%om nekiD "n "nekeltem el+szr 5arsban Mozartot& %eMozartrl se !allottJ Megk"r%eztem& volt,e szn!zban vala!a. /g#szer volt& tetszett neki a %olog& %e a %arab cm"re nem eml"kezett& valami n"gusg#ilkolszta a eles"g"t.

  Ot!ello mon%ta bszk"n 3zczurowski.

  /zt k"r%eztem "n is mon%ta Bogusawski& "s maga el" !'zta a kvetkez+ tlat & csak a vllt vonogatta. /ml"kszik r jl a ka2itn# 'r$Blint. -a!t& mon%om& eljtszom a ka2itn# 'rnak a n"gus eles"g"t.

  Kkowski r!!entett.

  5ig#orgott& be!vta az +rket is. Bulla annak i%ej"n jtszotta az Ot!ellt n"metl& eml"keztem n"!n# r"szletre. Mon%tam a tisztnek& lljonvelem szembe& + a "lt"ken# n"gus& "n vag#ok a eles"ge. (s mon%ani kez%tem. /leinte vi!ogtak& %e lassan abba!ag#tk& 'g# bmultak& mint!a m"g"letkben nem tallkoztak volna kvnatos len#zval. Fttam a tiszt szem"n& !og# t"n#leg bele"li magt a mr szere2"be& ol#an "lt"ken#en

  bmult& !og# a legszvesebben azonnal szerz+%tettem volna. )mikor tleltem "s meg2usziltam& senki sem nevetett. 5ag# +be l+nek& gon%oltam&vag# elenge%nek.

  ;sn% volt a kocsmban& Bogusawski a tlba mertette a kanalt.

  Most azt !iszitek& !og# +be l+ttek& mi$ k"r%ezte Bogusawski "s elvig#oro%ott.

  Mester& Mester ingatta a ej"t a ekete sr"n#1 Malinowski & ez ol#an sz"2& !og# il#et csak maga tu% kitallni.

  -em kell& !og# igaz leg#en %rmgte Kkowski & a l"n#eg az& !og# sz"2.7

  *t akkor izessetek nekem m"g eg# eb"%et mon%ta Bogusawski. *'s nincs$

  -incs vlaszolta bg#a%tan a kv"r Kkowski.

  *etek ta nincs er+stette meg 3z#manowski.

  -em baj mon%ta Bogusawski & van ksa.

  E nag# a%ssgokat csinl!atott Fvovban& Mester mon%ta Malinowski.

  ;sinltam. ) r"gi gr%a megvan& a!og# n"zem.

  5annak 'jak is mon%ta 3z#manowski st"ten. Maj% megltja. Osiski szerz+%tetett eg# csom !l#"t.

  -em vag#tok valami %er1sek lla2totta meg Bogusawski & 2e%ig van ksa. Mi meg# ma este$

  Hsenilis %arab intorgott Kkowski & elt"tlenl n"zze meg. L"l "v alatt nag#ot vltozott a vilg erreel".

  Cmuszewski"k megvannak$ k"r%ezte Bogusawski.

  Meg.

  Gu%licz is megvan mon%ta Malinowski. -ag#on og rlni& !og# visszajtt a Mester.

  Fegalbb van kit utlnom mon%ta Bogusawski vi%man.

  ) szn!z el+tt mr nem mosol#gott. Magas& szikr alakja meg!ajlott& a Fvovban nvesztett !ossz'& e!"r szakll szomor'an lgott a ko2ottbun%ra. )zt vrta& !og# a n#akba ugranak& e!el#ett ke%vetlenl csrgtek krltte& a k"r%"sek g#"ren z2oroztak& senki sem rlt igazn& m"gKkowski is morcosan !umorizlt. -em !isznek bennem& gon%olta& mr nem "lnek t+lem.

  Icsorgott a !ts bejratnl& ismer+s szn"szek "s %szletmunksok& 4sikowski s'g "s 0erlicer& az els+ g"2"sz t1nt el mellette& nem vett"k"szre. 6e%ig "l "v alatt nem rege%!etett meg enn#ire. ) szakll teszi.

  /lin%ult a Mio%owa el"& visszan"zett a t"r kze2"n ll szn!zra. Nttt,ko2ott "2let& min%ennek j& csak szn!znak nem. )mikor a kirl#Bonawentura 3olari olcs terveit oga%ta el 3c!r+ger "s Merlini nag#szabs' tervei !el#ett& Bogusawski m"g nem tu%!atta& !og# nemsokra&min%ssze tizenk"t "v m'lva neki kell !el#re2ooznia az "2letet& szint"n nag#on kev"s 2"nzb+l. Ormtlan mell"k"2letet ragasztott a +"2let

  mell"& meger+sttette az ala2okat& tatarozs kzben ki%erlt& !og# az sszes geren%a elkor!a%t& azokat is kisze%t"k a 2a%lst"rben lakstl"testettek a g"2"sz szmra& "s a bejrat mell" istllt emeltek. ) kirl# v"gl is azzal a elt"tellel 8a%ott m"g n"mi 2"nzt a k"ts"gbeesettBogusawskinak& !a kln bejrt "2tenek a kirl#i 2!ol#ba. /z meg is trt"nt. Cszletraktrra "s ltz+kre 2ersze mr nem utotta. 6r "v m'lvaaz "2let megint ssze%+l"ssel en#egetett& >[email protected]?,ban te!t kez%+%tt min%en ellr+l. Bogusawski tu%ta& !og# a szn!zat azta is csak az im%sg

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  3/251

  tartja eg#ben. ) szntelen javtgatsra klttt sszegb+l !rom tisztess"ges szn!zat el le!etett volna !'zni. Pg# lett /ur2a legron%bb szn!za avarsi a t"n#t tbb utaz rgztette& kzttk Gotzebue.

  Min%eg#& most mr Osiski eje +!et.

  ) Grasiski t"r ug#anazt a !angulatot rasztotta& mint amit reggel "rzett& 6rga el+l t"rve a kom2on. Ferong#ol%ott& rosszke%v1& szeg"n#vros lett 5arsbl. ) brsg "2lete& a Grasiski 2alota messzir+l rasztotta a %o!szagot& a Cuga utcban rog#a%oztak az "2letek& a leginkbb/!lert k"tezer embert beoga% b"rkaszrn#ja. ) Mio%own m"g min%ig nem volt kint az utca neve. -a2leon utcnak keresztelt"k el nemr"gnag# ceremnival& aztn elt1n"s n"lkl levett"k a tblt& a !el#"re m"g nem kerlt vissza a r"gi. ) sr az eg"sz szn!zteret elrasztotta. ) Cuga

  v"g"n kisebb tmeg ver+%tt ssze& !emzsegtek a csen%+rk& elte!et+leg !zkutatst tartottak& %o!n#t "s s2irituszt keresve. 8eggel& t"rve a5isztuln& Bogusawskit is ala2osan megmotoztk& aztn m"g eg#szer a vroska2u el+tt.

  Bogusawski lassan v"gigban%ukolt a Mio%own. Fessel !zban zrva volt a !res cukrsz%a& 0lcksberg klcsnkn#vtrn lelakatolt rcs& %ea *onoratki "s nem messze t+le a Cziurka Mar#si n#itva tartott. Bogusawski m"g min%ig "!es volt& megllt a Mio%owa "s 3enatorska sarkn a;!ovot "tterem el+tt& %e aztn tovbbin%ultD inkbb a inl eszik ing#en.

  )z zletek nag# r"sze a Grakowskie k"t ol%aln is zrva tartott. *'st se!ol sem ltott. Bekukkantott az Qvrosba& a vros!za resen "s "ligki"gve ttongott& g#erekek lab%ztak benne. ) vros!za ol%al!oz ragasztott b%"k szint"n resen lltak& csak n"!n# zsi% csorgott el+ttk&unatkoztak. ) batrok mellett sovn# lovak. ) kocsisok a bakon takarba burkolzva szun#kltak& eg#ikk sem ajnlotta el a szolglatait.Bogusawski v"gigbaktatott a Grakowskie 6rze%mieRci"n& a 8a%ziwi 2alota el+tt megllt. ) !aj%an szn!zk"nt szolgl "2let& a!ol a 2l#tkez%te& most siralmasan es 9tett& a kvek kztt g#om& az "2let tetej"n eg# a n+tt. Sl#en kietlen m"g so!a nem volt 5ars.

  -em baj& gon%olta Bogusawski& il#enkor is szn!zat kell csinlni.

  -acewicz"k !za el" tartott.

  *a +k sem oga%nak tisztess"gesen& gon%olta& ogom magam "s visszameg#ek Grakkba.

  ) Twi:tokrz#skn a!zak sorakoztak. /z az 'j gett eleje& n"!n# "ve a Marszakowskra tele2tett"k ki a zsi%kat a belvrosbl& a r"gi temet+krn#"k"re& a!ol min%untalan eltrt a talajvz& "s !ullkat mosott ki a l%b+l. ) ia a gett sz"l"n lakott& "s !iba szeretett volna elkltzni abelvrosba& a!ol a tbbi iatal tiszt "lt& a zsol%jbl nem utotta Bogusawski eg#etlen ill"rrel sem tu%ta tmogatni& nem is akarta.

  )niela n#itott ajtt& eg# 2illanatig csak bmult& aztn a n#akba ugrott& "s bevonszolta a !zba.

  Sgnac# nincs itt!on mon%ta )niela a szobban & ol#ton 2ar%"kra k"szlnek& csak alu%ni jr !aza.

  Bogusawski lelt az reg karossz"kbe + a%ta a g#erekeknek nszajn%"kul & elg"mbere%ett ujjait ro2ogtatta& "s knn#es szemmel bmultaaz a2r& tr"ken# kisln#t.

  Megn"ze% az unok%at$ k"r%ezte )niela.

  -ekem unokm van$ k"r%ezte elk"2e%ve Bogusawski.

  /lelejtette%& mi$ )mikor elment"l& a neg#e%ik !na2ban voltam.

  /z a vakarcs az unokm$

  /z. Li'. 4ojciec! Maur#c#.

  Bogusawski bmult& )niela nevetett "s visszavitte a csecsem+t a msik szobba.

  ;sak ksa van mon%ta visszat"rve.

  /ttem a szn!zban. 7et inn"k.

  )karsz mes"lni$ k"r%ezte )niela a szamovrral bajl%va. Bogusawski vllat vont.

  *at !na2 elment a en"be mon%ta. )%ssgokat csinltam.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  4/251

  Bogusawski a tet szrcslte. )lig tizen!at "ves& bjos& tnem"n#es kisln#. L"l "ve m"g szelebur%i kl#k volt. Most lass' "s ra%t a mozgsa&a szeme beel" n"z& mint!a ol#asmit tu%na& amit neki& Bogusawskinak illik csak tu%nia.

  -em rege%tem meg mosol#o%ott el )niela & csak megvltoztam.

  Bogusawski s!ajtott.

  M"g min%ig elvenn"l eles"gl$

  /l mon%ta Bogusawski & lenn"k csak !arminc "vvel iatalabb.

  El van& legkzelebb !ozz% meg#ek.

  *ag#% ott a iamat& mon%ta volna Bogusawski& "n t"n#leg elveszlek.

  Etssz valamit k"rte.

  )niela a zongor!oz lt "s jtszani kez%ett. Bogusawski !tra%+lt a karossz"kben& "s be!un#ta a szem"t. )niela Mozartot jtszott& aztnrgtnzni kez%ett. Mil#en klnsen im2rovizl& gon%olta Bogusawski& tele van st"ts"ggel. Min%en zrlata %isszonns& a t"mk !osszasank"szl+%nek& aztn nem bomlanak ki "s nem ol 11%%nak el. ;"ltalan !ullmzs. Lelr'gja a ormkat& %e nem !oz l"tre !el#ettk mst. Micso%anag#szer1 tragika le!etne ebb+l a g#erekb+l.

  )niela betakarta az alv Bogusawskit "s sokig n"zte az arct.

  )ztn bement a msik szobba& "s ke%vetlenl megszo2tatta a g#ereket.

  Bogusawski k"s+ %"lutn "bre%t. Mogorvn& sszetrve kszl%ott ki a otelbl.

  *ossz' 't volt mon%ta & tegna2 !ajnalban in%ultam Grakkbl& az a ro!a%t 2ostakocsi a beleimet is kirzta. Qrkig vrtam 6rgn akom2ra. Min%en"le n"2ek tolongtak krlttem& csok& 2arasztok& csksok& cign#ok& zsi%k& 'tonllk& "n meg arra vrtam& !og# lismerjenek"s Mesternek szltsanak. Mint!a brki is jrt volna kzlk vala!a szn!zba.

  /lnevette magt.

  Fe ogom borotvlni a szakllamat& !og# lismerjenek& "s csak akkor nvesztem ki 'jra& amikor a n"2emet 'j !azba vezetem. )%%ig nincs"rtelme. )%jl nekem valami ru!t& ebben a mocsokban nem me!etek be a szn!zba.

  )niela szomorksan mosol#ogva n"zte& amint a2sa elveszi a ia ru!jt. )z reg leog#ott& a bor%it meg le!etett szmolni& a me%encecsontjacsaknem tsz'rta a b+r"t.

  Mit bmulsz$ k"r%ezte Bogusawski. 3ovn# vag#ok$ Fegalbb nem kell tartanom az el!zstl.

  )niela !allgatott.

  -em j& !og# szeretsz kzlte Bogusawski ri%egen. 7u%om& !og# szeretsz& 2e%ig kri2taszkev"n#t ltsz bennem. Meg2arancsolom& !og#csak akkor szeress 'jra& amikor megint a r"gi leszek& aki"rt +rjngenek a n"z+k& akit a vllukon visznek le a szn2a%rl. )%%ig ne szeress& !allo%$

  )niela blintott.

  -em !iszel mr bennem& mi$)niela mosol#gott.

  7ele vag#ok tervekkel mon%ta Bogusawski komoran. )zt a !l#e Osiskit ki ogom 'rni. 5elem nem le!et leszmolni. Gievick"lek "n aza%ssgokbl& meglto%& az at#a'risten se ll!at az utamba& nem!og# eg# il#en Osiski. 7e!ets"gtelen barom.

  -eki vag# ela%so%va.

  *t aztn$ 5annak m"g bartaim. Ol#an szn!zat csinlok& 12amil#en m"g nem volt. /z nem eg# szenilis v"nember %o!ogsa. /zt "nmon%om& Bogusawski& a leng#el MoliVre. M"g meg"re%& !og# MoliVre,t ogjk rancia Bogusawskinak nevezni. Gala2 nincs$

  )niela !ozta a kala2ot.

  0#ere !ozznk alu%ni.

  5an nekem sajt laksom mon%ta Bogusawski m"ltatlanko%va.

  )z utcn elt1n+%tt& mib+l veg#en tzel+t. Min%eg#. Itv"szelt + mr ne!ezebb i%+ket is.

  L"l !atkor "rt a szn!zba. )z alagsorban leborotvltatta a szakllt. /l"gg" ko2asz tetszik lenni mon%ta neki Macrott.

  )nnl jobban ll maj% a 2arka elelte a Mester.

  /g# 2attansos kamasz sszes2rte a e!"r sz+rtmeget.

  ) i' remekl k"szt 2arkt mon%ta 7obiasz. *ieronim a neve. 3z#manowski 'r ia.

  Bogusawski nag#ot n"zett& "s meg2askolta a i' arct. )z elvrs%tt.

  ;snjn kell vele bnni mon%ta 7obiasz jin%ulat'an & bele szokott !ara2ni a szn"szek kez"be.

  /l+a%s el+tt mr nem ment le a kocsmba& nem akarta& !og# m"g eg#szer izessenek neki. ) n"z+t"ren belt az utols sorba& a!onn"t az eg"szn"z+teret szemmel tart!atta. /logta a lm2alz. ;so%ra vrt& az res 2a%ok ltvn#a k"jes izgalommal tlttte el. /l+a%s alatt& !a "22en nem

  jtszott "s csak a koll"git ig#elte& korogni szokott a g#omra. Most is "rezte& !og# a g#omra muzsiklni og. /zt az el+a%st is v"gig ogja izgulni&2e%ig semmi kze !ozz& ez mr Osiski zlete.

  /g# reg jeg#sze%+n+ ki akarta zavarni. Bogusawski rmosol#gott.

  MesterJ suttogta a n"ni& "s zavarban elti2egett.

  Bogusawski az "rkez+ n"z+ket bmulta. Gics2t"k magukat. Lent a mso%ik emeleti ll!el#et& az 'g#nevezett 2ara%icsomot& vag#is akakasl+t a iatalok tlttt"k meg& elte!et+leg az 'j eg#etem %ikjai.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  5/251

  ) bal kettes kirl#i 2!ol# res mara%t. M"g min%ig rcsok klntett"k el a n"z+t"rt+l& o%abent csillogtak a tkrk. Ott kuksolt a min%igeg#ormn tagbaszaka%t test+rk szortsban H#gmunt 13)ugust& Lrie%ric! )ugust& Lrie%ric! 4il!elm& -a2leon& 6oniatowski& ott kuksolmostanban Gonsztant#in nag#!erceg& ott l maj% 3n%or cr. ) kirl#i 2!ol#ban jttek,mentek az uralko%k& leng#elek& 2oroszok& szszok&oroszok& a szere2l+k vltoztak& a %szlet mara%t. (s mara%tak a val%i szn"szek is& min%en !atalom kiszolgli& akik a megelel+ 2illanatbanmin%en !atalmat !tba szoktak tma%ni.

  /z az "n biro%almam& gon%olta Bogusawski& ezt senki sem ve!eti el t+lem. Osiski sem& a cr sem& az at#a'risten sem.

  Bogusawski min%en ra%tsga el2rolgott. =tvenn#olc "v m"g nem kor. Fe!et& !og# k"t,!rom "ve van !tra& %e le!et& !og# !'sz,!arminc.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  6/251

  -incs itt most mit tenni mon%ta a vrnag#. /l+szr arra gon%oltunk& !og# ellenz"kbe vonulunk& %e a!!oz ellenz"kre lenne szks"g. Magasem tu% ellenz"kr+l& igaz& 4ojciec! 'r$ Meg kell vrnunk& amg m"g rosszabbra or%ul a !el#zet.

  Bogusawski a g#n#r1 ezst g#ert#atartkat bmulta.

  )lkotmn#oz nemzetg#1l"sr+l reg"lnek mon%ta a vrnag# & ezzel ogunk jtsza%ozni "vekig. 3enki sem akar vltozst& 3n%or cr alegkev"sb". Bizalmas "rtesl"s szerintU el!allgatott& leg#intett. ) kzleg"n#eket leszerelt"k "s sz"lnek bocstottk& a 2arasztok rlnek& !og#nem kell tbb" !bor'zni. Min%en tiszt megtart!atta a -a2leontl ka2ott ren%okozatt& %e +ket is sz"tszrtk& tbornokaink 2azar n#ug%jatka2nak !aj%ani ellens"gkt+l& a mi jtev+nkt+l& a cr at#usktl. -ag# a n#ugalom& 4ojciec! 'r. 5alszn1leg ;zartor#ski lesz a !el#tart.

  Megint !allgattak.

  ) szaba%k+m1vesek m1k%nek$ k"r%ezte Bogusawski.

  Sgen vlaszolta 8oman "s elnevetett. Maga a nag#!erceg is elv"tette magt. (s ki a nag#mester !el#ettese& mit gon%ol$ 8o9nieckitbornokJ /zek utn k"2zel!eti.

  Sszik valamit$ k"r%ezte a vrnag#& "s csngetett.

  Gsznm.

  ) kammer%iener vrs bort tlttt.

  Lukiertl val mon%ta a vrnag# & nem tu%om& !onnan szerzi& varzsl. Miben segt!etnk$

  ) vrnag# zsan a rka2r"mbe burkol%zott.

  3zeretn"k visszakerlni a szn!zba mon%ta Bogusawski. *a sikerl& g"rem& 'g# segtek nknek& mint e%%ig.

  ) vrnag# leg#intett.

  -incs miben segtenie& 4ojciec! 'r. 8en%ben van. 3zlok Eze Grasiskinak& + szaba%k+m1ves vonalon g#akorol!at n#omst Osiskira.Megemltem magt Finowskinak& 'g# vettem "szre& "r%ekl+%ik a szn!z irnt. 3tasziccal megromlott a viszon#om& %e 'g# eml"kszem& am'g# semszvelte magt.

  G"tszer utastotta el a elv"telemet az )ka%"miba mon%ta Bogusawski.

  17

  3zl!atok Cbrowski tbornoknak is. Mostanban magn#osan "l a birtokn& %e a na2okban eljn 5arsba.

  Gsznm.

  -iemcewicznek ne szljak$ k"r%ezte a vrnag#.

  Bogusawski elt1n+%tt.

  Snkbb ne mon%ta. -iemcewiczn"l min%ig !oml#os& kire is jtszik.

  E. 7e!etek m"g mag"rt valamit$

  Bogusawski !allgatott. ) vrnag# becsngette a kammer%ienert& "s a l%ikt k"rte. ) lakj elt1nt& Bogusawski csn%ben vrakozott.

  Maj% visszaa%ja& !a lesz 2"nze mon%ta a vrnag#.

  Bogusawski le!ajtotta a ej"t.

  )z utcn ell"legzett& "s tszmolta a 2"nzt. )nn#it ka2ott& amenn#it nmagnak izetett !avonta& amg az v" volt a szn!z. /bb+l mostszer"n#en akr !rom !na2ig is meg"l!et& br tbb mint "l "ves lakb"r!tral"kot kell kiizetnie a tulajnak. *rom !na2 nag# i%+& eg#ms utnakr !rom cso%t is le!et m1velni. *rom v"lt cso%t.

  Lurcslko%va gon%olt arra& !og# m"g min%ig van !etvenk"tezer zlot# a%ssga. )z unokim is trleszteni ogjk& gon%olta. Garol 2"l%ulnmagnak ogja trleszteni& mint Osiski ia "s Bogusawski unokja.

  C!e !irtelen 3ot#k"k ellen or%ult. -ag#lelk1en o%avgtak !ozz n"!n# zlot#t a tbb szzezerb+l. (s m"g !lsnak is kell lennie&sz"g#enkezve kell eloga%nia& "s a lektelezettjk lesz !allig. /llenz"knek mon%jk magukat& mert nem volt ann#i stnivaljuk& !og#

  bekerljenek a !atalomba. ) vrnag# !+siesen elb'jt a birtokn& 8oman 2e%ig -a2leon a%jutnsak"nt v"szelte t a !bor't& akkor ltottcsatateret& amikor a !ullkat ment azonostani. Y is csinos zsol%ot ka2 a crtl. Most +k az ellenz"k. Meg%glenek az unalomtl.

  -em %o!ogott sokigD mit og szlni a !ztulaj%onos& az a v"n ku2ec& amikor a k"2"be vgja a tartozstJ

  -em volt szerencs"je& csak a ku2ec "l!l#e ln#a volt ott!on& vele ratta al a n#ugtt.

  Bogusawski el!atrozta& !og# !a 2"nze lesz& vesz magnak eg# !zat. /g# 2alott. ) al"2cs+ g'n#osan n#ikorgott.

  ) kell"kekkel& eml"ktrg#akkal "s k"ziratokkal ag#onzs'olt szobban sokig bajl%ott a vaskl#!val. -em volt mivel beg#'jtania& 18maj%nemleakasztotta a alrl !aj%ani szerelm"nek& )nna Fam2elnak a k"2"t& %e aztn 'g# %nttt& !og# megkeg#elmez neki& eg# Bacciarellit m"gsem tzelel az ember& inkbb zlogba vgja. Marianna 6iero9#ska 2asztellk"2"t sem tzelte el& !asonl megontolsbl.

  M"g nag#kabtban %i%ergett& amikor bel"2ett Marianna& a 2asztellk"2 ere%etije& regebb kia%sban.

  *amar terje%nek a !rek 5arsban mon%ta Bogusawski e2"sen.

  Marianna 6iero9#ska& Bogusawski Sgnac# nev1 inak "s 8ozalia nev1 ln#nak an#ja& tovbb Garol "s 4ojciec! Maur#c# nev1 unokinaknag#an#ja zoksz n"lkl kicsomagolta a stlt !alat. Bogusawski mogorvn kez%ett alatozni.

  Gi ecsegett$ k"r%ezte & )niela$

  ) n+v"rem mon%ta Marianna.

  Bogusawski szi%ni kez%te 7ruskolaska elmen+it.

  )z a n"mberJ m"ltatlanko%ott teli szjjal & tz "ve mr& !og# rkre tnkretettem a 2l#jt& "s m"g min%ig keveri a szart.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  7/251

  Marianna sovn#an& 2et#!%t arccal& bol%ogan n"zte a !abzsol Mestert.

  3okan ognak 2ocs"kul alu%ni& gon%olta Bogusawski& k"jesen n#'jtzva az g#ban.

  Osiski lmatlanul szuszog "s oga%kozik& !og# semmik"22en sem szerz+%teti az a2st.

  Kkowskit ur%alja a lelkiismeret& ami"rt nem volt el"g ke%ves a Mester!ez& aki szn"szt aragott bel+le.

  3z#manowski azt rem"li& !og# a Mester segts"g"vel ki'r!atja a iatal& Osiski ltal szerz+%tetett 4erowskit.

  Malinowski sajnlja& !og# bszkes"gb+l nem mutatta ki a Mester visszat"r"se ltti rm"t.

  Sgnac# "lt"ken# )niela miatt& "s szeretne szeg"n# lenni& !og# semmik"22en se segt!essen az a2jn. 6e%ig biztos& !og# Mariannnak + a%ta a2"nzt a !alra. 3zeg"n# iam& gon%olta Bogusawski& nem vag# el"g nincstelen.

  Cmuszewski"k is tu%nak mr rla& min%enkinek els+ %olga le!etett "rtesteni +ket. *t!a a Mester megint elcsbtja Gonstancjt. Cmuszewskimost min%en bizonn#al el"rz"ken#lve simogatja 3tanisaw ej"t. *n# "ves most 3tanisaw$ *"t. 3tanisaw 6i:knowski. Gonstancja nem akarta&!og# a Mester nev"t viselje& %e azt 19sem enge%te& !og# Cmuszewski trv"n#esen a%o2tlja. /z az"rt sz"2 %olog volt Gonstancjtl& gon%oltaBogusawski& s!ajtott. 3zval& Cmuszewski most maj% m"g m"l#ebb szerelemmel csng a eles"g"n& "s tovbbra is + lesz a Mester lego%aa%bb!ve. *asmen"se lesz& gon%olta Bogusawski& az eg"sz "jszakt a bu%in ogja tlteni.

  *e!e mon%ta Bogusawski Mariannnak b'cs'zul& "s b"k"s lomba szen%erlt.

  8eggel a legszvesebben azonnal a szn!zba ro!ant volna& !og# Osiskitl a %szletez+kig min%enkit leteremtsen a tegna2i el+a%s miatt.*l#e el+a%sokkal rongljk a kzns"get& az + kzns"g"tJ S%eje volt visszajnnm& gon%olta& te!ets"gtelen ban%a& semmire sem mennekn"lklem.

  Megborotvlkozott& "s !osszasan grimaszolt a tkrbe& 2r monolgot mormolt& "s 'g# tallta& az regs"gnek semmi n#oma az arcn. /zug#anaz a Bogusawski. /l+sze%te vas2ntos al%jt& amel#ben a k"ziratokat +rizte. ) l%tl so!a nem vlt meg& min%en!ov magval ci2elte&

  csak most nem vitte el Fvovba. Gomol#talan szk"s volt& gon%olta. 3orra vette a cs+%be jutott sznigazgatkat& akiket ismert amel#ikk nem jutottbrtnbe& az ltalban megl"2ett a !itelez+k el+l. Megszktt 5arsbl Montbrun& akinek a tru22jban kez%te& megl"2ett Bizesti Loures& a ranciaszn"szek vezet+je alig 'szta meg a brtnt "n tettem tnkre& gon%olta Bogusawski el"ge%etten & Cbbelin is sze%te a storjt& "s visszaszktt6oznabaU

  Bogusawski 'g# szmtott& !og# "l "v alatt elm'lt a szn"szek %!e& elelejtett"k& menn#i gzsijukat tartotta vissza& "s most mr min%en!aj%ani m"ltn#talansg"rt az 'j igazgatt& a v"tlen Osiskit kell !ibztatniuk.

  Marianna !ozta a reggelit& Bogusawski jz1en alatozott& "s a szn!zi g#ekr+l aggatta. Marianna !at "ve mr e2iz%szere2eket sem jtszott&%e el"g 2ontos "rtesl"sei voltak. Bogusawski tilalma ellen"re ol#kor elkereste a ln#t& 8ozalit n"!a sszeutott n+v"r"vel& 7ruskolaskval& akiBogusawski eg#e%uralmnak kez%et"ig a leger+sebb tru22ot vezette Marianna jban volt 7ruskolaska ln#val& Fe%c!owskval& a nag#tragikval Mariannnak szvesen mes"lt -acewicz& a r"szeges e2izo%ista& akinek ln#a& )niela& Marianna mso%ik unokjt& 4ojciec! Maur#c#tszlte meg nemr"g.

  Bogusawski kis c"%ulkat k"sztett& elrta rjuk a szn"szek ne 20v"t& "s az 'jonnan szerz+%tetettek neve mell" o%arta a legszks"gesebbinormcikat. Mariannnak t"ve%!etetlen volt az t"lete a szn"szek te!ets"g"t "s jellem!ibit illet+en& azt azonban ritkn tu%ta& mil#en er+kllnak eg#,eg# szn"sz mgtt.

  -em sok !aszno%at veszem morogta Bogusawski& "s krt#zni kez%ett a c"%ulkkal. 3okig 2aszinszozott& Marianna csn%ben ig#elte.Bogusawski strat"gijnak min%ig ontos r"sz"t k"2ezte az intrika.

  ) szn"sz2aszinsz v"gezt"vel Bogusawski a munksok& a szabk& az ltztet+k& az g#el+k& az asztalosok& a borb"l#ok "s a zen"szek !og#l"teel+l "r%ekl+%tt. 5elk sem 2aszinszozott sokkal rvi%ebb i%eig. Marianna 'g# ltta& !og# Bogusawski el"ge%ett az ere%m"nn#el.

  5ala!ol mon%ta a Mester mosol#ogva ma reggel ta ug#ang# jtszanak az "n nevemmel.

  Hosit nem akaro% megn"zni$ k"r%ezte Marianna.

  Mi van vele$ k"r%ezte Bogusawski "s elke%vtelene%ett. 7izeneg# "ves ln#a& akivel m"g nem le!etett "rtelmesen besz"lni& !atrozottanuntatta. Hosinak eg#ltaln nem kellett volna megszletnie. Lut kalan%bl lett Hosia& Marianna vette mag!oz& "s 'g# nevelte& mint a sajtjt.Bogusawski nem ke%velte a jt"kon#ko%st& nem tartotta +szint"nek.

  Betegeske%ik mon%ta Marianna & bea%tam a 3zentl"lek kr!zba.

  Bogusawski elmor%ult. ) vros legcskbb kr!znak nem volt j !re& tbb beteget ltek meg benne& mint az sszes tbbiben eg#ttv"ve.

  Maj% megltogatom morogta v"gl.

  Marianna nem jeg#ezte meg& !og# v"gl is nem + a kisln# an#ja.Bogusawski ltzni kez%ett.

  /lmeg#ek -iemcewicz!ez mon%ta.

  /b"%re !azajssz$

  Bogusawski szrakozottan blintott.

  Gocsit oga%ott& a 3ot#ktl ka2ott 2"nz jles+en csiklan%ozta a kabtzseb"t. 3z"2 na2"n#es i%+ben !ajtott ki Xrs#nwba& -iemcewiczbirtokra& amel# a legkev"sb" sem !asonltott l%birtok!oz& el!an#agolt szem"t%omb volt inkbb& amel#et -iemcewicz 2ersze armnak nevezett.)zutn vette& !og# visszaemigrlt az /g#eslt Illamokbl. 4as!ingtonnak akarta keresztelni& %e nem enge%t"k& 21g# lett Xrs#nw& -iemcewiczmso%ik keresztneve utn. ) armnak eg#etlen r"sze volt ren%ezett& a 2ceg%r& amel# mell" gg+g#at "s szoborkertet tele2tett bszk"nmutogatta a ltogatknak& Zitt "n vag#ok az 'r[& mon%ogatta& "s kukor"kolt.

  -iemcewicz a kertben stk"rezett& mint!a mr vrta volna.

  *allom mon%ta a zmk& sz"les arc'& +sz oroszln& "s bozontos szeml%ke all g'n#osan n"zett Bogusawskira & tegna2 mr csevegt"l3ot#kkal.

  Gicsi vros ez a 5ars mon%ta Bogusawski& "s bele!u22ant a msik karossz"kbe. )z is kell"k volt& a !res -iemcewicz,vgjt"kban&A !"et#$%$t&s,ben szere2elt neg#e%szza%a. /z az el+a%s volt Bogusawski legnag#obb sikere. )kkor m"g slve,+ve eg#tt volt -iemcewiczcsel&

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  8/251

  iatalok voltak& orra%almrok& o2timistk. )kkor m"g megvolt a leng#el llam is. ) sz"ket Bogusawski k"s+bb olcsn ela%ta 3muglewicznak& aest+nek& t+le kun#erlta el -iemcewicz& amikor v"gleg !azat"rt& mint mon%taD Zarkasszemet n"zni !aj%ani nmagval.[

  7e is j !el#en kereske%sz& !allo% mon%ta -iemcewicz & kev"s csal%ot lltottak "lre teljesen& %e 3ot#k"k az els+k kztt voltak.

  Mit teg#ek& !a nincsenek magasabb 2rtogim$

  Stt vag#ok 2"l%nak ok"rt "n mon%ta -iemcewicz szolglatk"szen.

  )!a mon%ta a Mester & szval& vgjt"kot rsz& "s nem szeretn"%& !a tnkretenn"m.

  Biztos& !og# visszakerlsz a szn2a%ra$ "r%ekl+%tt -iemcewicz jin%ulat'an.

  3ejteni v"lem ol#tatta Bogusawski zavartalanul & mir+l szl a vgjt"ko%D 3ot#k"krl& nem%e$ L"lrelltottk +ket& rluk most le!et!umorizlni. ) vrnag# ;zartor#ski"k segg"t n#alja& mert !a 3n%or g#+z& az ij' ;zartor#ski kerl!et a trnra a it min%enesetre -a2leon mell"a%ja a%jutnsnak& mert v"gl is a rancik is g#+z!etnekU

  /z g# semmi leg#intett -iemcewicz & ez min%en jobb csal%ban g# trt"nt.

  Sgaz& igaz blogatott Bogusawski & !iszen magas 2rtog%& az reg ;zartor#ski ug#anezt jtszotta.

  Ce !t + a 2rtogm vig#orgott -iemcewicz & rla nem r!atom meg.

  22

  /z"rt r% meg 3ot#k"kat javasolta Bogusawski.

  /! mon%ta -iemcewicz. =regem& !og# "n mi min%ent tu%okJ Gellemes lla2ot a b"ke& mostanban %erl ki& mi trt"nt az elm'lt "vekbena sznalak mgtt.

  -a mes"lj mon%ta Bogusawski.

  -iemcewicz nevetett.

  Bel+lem eg#etlen kukkot sem !'zol ki szgezte le. *allotta%& !og# a knn#1lovasaink 6rizs alatt tallkoztak GoRciuszkval$

  Mi van vele$

  -emzeti !+seink "22en szalmt rekvirltak a lovaknak. /z -a2leon lemon%snak msna2jn trt"nt. 8abolnak a mieink& rabolnak&eg#szerre megjelenik az istllban eg# t2r%tt v"nember& "s leng#ell elszltja btor leg"n#einket& !og# ne veg#"k el a sokat szenve%ett rancia2arasztok tulaj%ont. *+s iaink jl megverik az reget& aztn megk"r%ezik& !onnan tu% leng#ell. Z(,","n Go,ko,koRciuszko va,va,vag#ok %a%ogja a v"rbe ag#ott regember & a sza,szaba%sg!arcosJ[ ) %er"k !azaiak erre vllukra emelik a v"rz+ orr' aggast#nt& krl!or%ozzk aaluban& aztn leteszik& ott !ag#jk "s a szalmt v"g"rv"n#esen ello2jk. 5an%ernoot mes"lte& -a2leon el!rttisztje& most a mi crititkosszolglatunk megbecslt szak"rt+je& jelen volt az esetn"l.

  3zeg"n# GoRciuszko. ) barto% volt vala!a.

  *og# "n ki min%enkinek voltam a bartjaJ Gev"s leng#el r %icseke%!et az en#"m!ez !asonl skal2g#1jtem"nn#el. Bartom volt6oniatowski !erceg& amg meg nem ulla%t& bartom volt 0eorge 4as!ington& bartom volt Eeerson elnk& bartom volt a 6"ter,6l er+%+oglrja& m"g te is a bartom voltl eg# i%+ben. /g# bartom mara%t meg& Mostowski& akinek a 2"tervri cellban szorgalmasan ko2ogtattam t a

  !reimet. 8"gi& sz"2 i%+kJ Q& a 6"ter,6l er+%J *a "n eg#szer megrnm az eml"kirataimatJ

  Pr% meg.

  Snkbb trag"%ikat rok. Osiski 'r& ele%ezette% "s veje% vonz%ik a ennklt versezetek!ez. ) trag"%ik nem szlnak semmir+l& %e legalbbj unalmasak. Prj trag"%it& van 2iaca. Gia%!ato% az "n nevemen& Osiski l"ben a te neve% nem cseng el"gg" %allamosan. )2ro2& Mostowskinlreggeliztem& aki megk"r%ezte& mit"v+ leg#en vele%.

  Mit elelt"l$

  23

  7e mit elelt"l volna az "n !el#emben$

  Bogusawski !allgatott.

  Fto% mon%ta -iemcewicz & szrl szra ezt mon%tam "n is. Mostowski elvetette& !og# esetleg n#ug%jba kl%.

  Fegalbb megol%%na a leng#el szn"szek regs"ge mon%ta Bogusawski st"ten. 7z "ve javasoltam el+szr& kinevettek. /l kellettvesztennk a trt"nelem legnag#obb !bor'jt& !og# meg"rjenek a elt"telek a szn"szek n#ug%jnak ren%ez"s"re.

  -em vesztettnk eleget mon%ta -iemcewicz & 'g#!og# Mostowski m"gsem kl% t"ge% n#ug%jba. )zt mon%ta& olcsbban jn ki& !a nemtr+%ik vele%.

  Ge%ves ember.

  -ag#on aran#os. -em az"rt %ics"rem& mert a bartom& %e an#agiakban is elett"bb realista. Prjl inkbb reg"n#eket. Mr unjk 0enlis& ;ottin"s Celila baromsgait& viszont C\)rlincourt,nak risi sikere van. /l+bb,utbb 'g#is be ogjk tiltani a szn!zat.

  Sgen$ Gicso%k$

  E& "n is teszek maj% valamit ennek "r%ek"ben nevetett -iemcewicz enge%"ken#en. Miel+tt elelejtemD !allom& tegna2 este megtiltotta%3ot#knak& !og# az "r%eke%ben a kzbenjrsomat k"rje. *t nem bzol mr bennem$

  Bogusawski 2ercekig !a!otzott.

  Fto%& Eulian mon%ta& amikor l"legzet!ez jutott & ezt im%om 5arsban.

  -iemcewicz vele nevetett& aztn k"t k"ziratcsomt sze%ett el+ a kerti sz"k all eg# 'titskbl.

  M"g min%ig graomn vag#ok mon%ta & "r%ekel$ Carabok$ k"r%ezte Bogusawski intorogva.

  Ce!og#& ezek komol# %olgok tiltakozott -iemcewicz & i%en"zz& ez a szaba%k+m1vess"g 'j alkotmn#a& "n v"sem k+be.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  9/251

  Bogusawski tvette az eg#ik ktetet& j s'l#os& mon%ta& belela2ozott.

  ) l"n#eg az mon%ta -iemcewicz & !og# meg akarom 'rni a %ogmatikus vezet+ket a szimbolikus 2!ol#ok v"%elm"ben. M"giscsakle!etetlen& !og# a -ag# Gelet tagjait "vek ta nem !vjk meg a legels+ Ga2itula l"seire.

  Bogusawski elvonta a szeml%k"t.

  ) 2!ol#ok teljesen irn#ts n"lkl mara%tak "rvelt -iemce 24wicz & elk"2eszt+ rtusokat talltak ki maguknak& sz"tesett az eg"szszaba%k+m1vess"g.

  (s azt !isze%& az oroszoknak "r%ekkben llU$

  -em !iszem elelte -iemcewicz.

  )zt !isze%& el le!et 'jtani$U

  -em le!et.

  )!!oz k"2est j sokat tkl!ett"l ezen a mar!asgon mon%ta Bogusawski az t!'zott "s 'jraogalmazott mon%atokra mutatva.

  *t!a m"gis sikerl meger+steni a -ag#mester 2ozcijt.

  Ea& vag# 'g# mon%ta Bogusawski & mi"rt nem ezzel kez%e%$

  Mon%% azt& !og# Gostka 6otocki jl izet.

  ;sak az erklcsi siker mon%ta -iemcewicz. 7u%o%& menn#it ka2 -ovoszilcov az"rt& mert i%elt a n#akunkra$ (vi szzezret. )mikor azsszes kr!zra csak kilencszzezret klt!etnk.

  Bogusawski megg#+z+%"s n"lkl ccgtt& la2ozott a k"ziratban.

  /z itt micso%a$ ) -ag#mesternek !el#ettese is leg#en$

  /zt muszj volt belevenni szaba%kozott -iemcewicz & 8o9nieckinak kell valami magas 2ozci.

  3zval a titkosszolglatot is be"2te% az alkotmn#ba.

  Mi"rt& 'g#is tele vag#unk bes'gkkal. Gom2romisszum n"lkl nem meg# semmi. Glnben sincs "rtelme az eg"sznek& !acsak az nem& !og#srg!etek m"g eg# kicsit ott& a!ol a %nt"seket !ozzk. *ag#% a en"be& inkbb ezt n"z%.

  ) msik k"ziratot n#'jtotta Bogusawski el".

  )z eml"kirataim mon%ta -iemcewicz !atsosan.

  Bogusawski abba is belela2ozott.

  *t!a eg#szer jl jn valakinek mon%ta -iemcewicz. )z a g#an'm& !og# el"g sokat tu%unk. *a nem rjuk meg& n#omtalanul elv"sz.

  /ml"kiratnak akkor van "rtelme mon%ta Bogusawski & !a min%en benne van.

  -iemcewicz elnevetett. /bben nincs benne min%en& ebben rtalmatlan n#aval#gsok vannak. Ce 2r!uzamosan rok m"g eg# eml"kiratot& az lesz az igazi.

  S%e vele.

  -incs nlam mon%ta -iemcewicz & el%ugom. -em muszj megtallniuk eg# rtatlan !zkutatskor. )mint k"sz vag#ok eg#,k"t ol%allal&elviszem valaki!ez. (s na2lt is vezetek. )zt se ogjk 25megtallni nlam. ;sak ezt. *i!i. /bben semmi sincs. Ce az"rt nag#on l leszek!boro%va& !a megaka%l#ozzk a megjelen"s"t.

  -iemcewicz jke%v1en "lvezte a tulaj%on ag#a'rtsgt.

  -em lesz nla% mostanban !zkutats& Eulian mon%ta Bogusawski lemon%an.

  0on%olo%$ Megn#ugtatna az o2timizmuso%& !a -ovoszilcov nem k"t !ete "gette volna el n#ilvnosan azt a !'sz"ves 2ar%imat.

  Mel#iket$ )mit az oroszok ellen rtl$

  )zt& regem& !olott mr leltem "rte a k"t "vemet. /g# bol%ogtalan m"szrosnl bukkantak r& le is csuktk "rte. (n 2e%ig& a szerz+& szaba%onmszklok& szentornak titullnak& "s abban a 6otocki 2alotban lakom telente& amel#iknek msik szrn#t -ovoszilcov oglalta le. *a tallkozunk&

  bartsgosan %vzljk eg#mst. E!et m"g ol#an i%+& !og# a r2iratomat nem "getni ogja& !anem v%iratk"nt !asznlja l ellenem.

  Sstenk"m mon%ta Bogusawski.

  )nnak a !l#e 3taszicnak kesergett -iemcewicz borzaszt nag# szerencs"je van& + !'sz "ve is az oroszok mellett agitlt az 'tols()*gyel+e%tets,ben& most 'ton,'t"len !ivatkoz!at r. Ce "n$J

  Megszaka% "rte% a szvem mon%ta Bogusawski.

  Ott!on Marianna libaslttel vrta& Bogusawski j "tvgg#al alatozott. C"lutn ko2ogtattak& eg# szut#kos alak llt az ajtban& "s a Mestertkereste.

  ) Mester csontot szo2ogatott.

  ;ieRlak vag#ok mon%ta az illet+& "s beljebb somor%lt& maj% megllt Bogusawski el+tt. ) nevem szerint cs vag#ok& %e t"ve%"sb+l aszabszatot tanultam ki.

  =rven%ek mon%ta Bogusawski.

  ) szn!zbl kl%tek mon%ta ;ieRlak.

  Bogusawski kikereste a c"%ulk kzl ;ieRlak"t.

  Mon%ja& iam.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  10/251

  Mester mon%ta ;ieRlak megillet+%ve & ma %"lel+tt sszeg#1ltek a szn"szek& "s nr+l trg#altak. Lelk"rik nt& !og# t"rjen vissza aszn!zba& "s oglalja el az nt megillet+ !el#et. /ngem kl%tek& !og# tj"koztassam a Mestert a kz!angulatrl.

  -ag#on sz"2 %olog& iam. Gik voltak jelen azon a g#1l"sen$

  ;ieRlak elsorolta. Bogusawski az asztalra tertett c"%ulkat ren%ezgette.

  26

  El van& iam mon%ta aztn & %e mit akartok tulaj%onk"22en$ (n szerz+%"s n"lkl nem me!etek vissza.

  ;ieRlak tancstalanul !allgatott.

  Mon%% meg nekik& !og# !arcoljk ki a szerz+%tet"semet. M"g eg# %olog. *a legkzelebb sszerennek& rsban !vjanak vissza.

  *ajnali n"g#kor megltogatta Cmuszewskit& amikor Gonstancja m"g alu%t. Sl#enkor szokott Cmuszewski %olgozni. Bogusawski testv"rk"nt%vzlte a megle2ett Cmuszewskit& "rt"s"re a%va& !og# nem a szn!z g#"ben jtt& !anem szaba%k+m1vesk"nt kvn vele besz"lni. Cmuszewskierre a szaba%k+m1ves,k"zogst alkalmazta& "s n"mn vezette a bels+ szobba& a!ol a kn#ves2olcok roska%oztak a mr leor%tott s maj%or%tan% %rmk alatt. Cmuszewskinak min%eg# volt& mit or%t "s mit jtszik& ebben Bogusawski tantvn#nak tekintette magt.

  Bogusawski Cmuszewski segts"g"t k"rte& !og# megka2ja a mesterokozatot.

  Cmuszewski zavarba jtt& !ossz'& sz+ke !ajt simogatta. Felkiismeret,ur%alsa volt& annak i%ej"n a mr r"gta szaba%k+m1ves Bogusawskiajnlotta be& azta Cmuszewski& !la Osiski tmogatsnak& inasbl tanoncc& tanoncbl mesterr" l"2ett el+& Bogusawski azonban megreke%t atanoncokon. Cmuszewski a legszvesebben kin#ilvntotta volna& !og# Bogusawski it& 3tanisawot a sajtjak"nt szereti& tovbb eg#etlen vg#a&!og# a Mester visszakerljn a szn!zba& %e nem tu%ta& !og#an kez%jen !ozz.

  Min%ent megteszek suttogta Cmuszewski k"ts"gbeesve& maj% kiss" zag#vn elmon%ta& !og# a szaba%k+m1ves,mozgalom nag# ellen%l"sel+tt ll& !iszen a nag#!erceg "s 8o9niecki tbornok is tmogatja. Besz"lt a Gelet L"n#e "s az Pzisz 2!ol# munkjrl& "s jelezte& !og# a testv"rekeg#s"ges Feng#el -emzeti 6!ol# megalaktsra treke%nek. ) trekv"st maga a cr is meg"rt"ssel kezeli.

  )mikor Cmuszewski kiulla%t& Bogusawski vratlanul knn#ezni kez%ett "s remeg+ !angon ksznte meg Cmuszewskinak& !og# r"szt vettazon a mris !res g#1l"sen& amel#& ;ieRlak !ra%sa szerint& el!almozta +t& a t"kozl i't& a szn"szek jin%ulatval.

  Cmuszewskinak is knn#ek jelentek meg a szem"ben "s azt mon%ta& !og# amint a kis 3tanisaw elkel& nag# barackot og n#omni a ej"re./g#'ttal nne2"l#esen meg!vta Bogusawskit& 27!og# "l "v m'lva& !'sv"tkor& elt"tlenl veg#en r"szt a 6otok kocsmban ren%ezen%+ lakomn&amel#re mr most g#1jti a 2"nzt.

  Bogusawski el+re elk"szlt& "s el+kotorta valamenn#i tgarasost. Cmuszewski !res volt arrl& !og# bol%og,bol%ogtalantl tgarasostkun#erlt& "s az a2r "rm"ket sz"tosztotta a kol%usok kztt.

  Cmuszewskit meg!atotta a ig#elmess"g kzlte& !og# j!et brmi& rkre !1 mara% a Mester!ez& akinek ann#i min%ent& eg#ltaln& az"gvilgon min%ent kszn!et.

  Gi jtszotta a majmot abban a baromsgban$ k"r%ezte Bogusawski& amikor Cmuszewski kicsit mag!oz t"rt.

  Gratzer mon%ta Cmuszewski & k"t !na2ja jtt el Grakkbl.

  ) korre2etitor$ k"r%ezte Bogusawski cso%lkozva.

  Cmuszewski blintott.

  Osiski szerz+%tette& %e aztn rjtt& !og# Gratzernak nincs !allsa. 3zerencs"tlen lts& Grakkban megvette a szn!zat& "s k"t !"t alatttnkrement.

  Pg# leg#en sznigazgat az ember mon%ta Bogusawski.

  Cmuszewski i%egesen jrklt a szobban.

  -em akarja megn"zni Gonstancjt$ k"r%ezte !irtelen. -ag#on ke%ves& amikor alszik.

  Bogusawski nemet intett.

  Mr lttam mon%ta trg#ilagosan.

  Megvettem a szn!zi kocsmt mon%ta erre Cmuszewski & Bautz 'rnak ajn%"koztam. *a%irokkant& meg"r%emli.

  Bogusawski a gesztust sz"2nek "s nemesnek tartotta.

  Bogusawski tvozsa utn Cmuszewski m"g sokig szala%glt elin%ultan a szobban& maj%& mint vlsgos riban min%ig& sz"lsebesennekiltott eg# rancia bo!zat or%tsnak. )z a !etven,n#olcvan or%tsa "s t%olgozsa& amivel bszk"lke%!etett& eg#t+l,eg#ig valamel# lelki

  vlsgnak kszn!ette l"trejtt"t.

  Bogusawski meg2rblta elvenni a ka2csolatot Eze Grasiskival& %e az B"csben tartzko%ott& a msik vezet+ szaba%k+m1ves!ez& Fu%wik6later!oz 2e%ig nem tu%ott bejutni. Fu%wik ccs"vel& 3tanisaw 6laterral v"letlenl sszeutott a 2alotat"ren& 3tanisaw jin%ulat'an "r%ekl+%ttBogusawski !og#l"te irnt& Bogusawski 2e%ig azonnal megbzta eg# Gotzebue,%arab or%tsval.

  5an benne eg# remek a2aszere2 in%okolta vlasztst Bogusawski.

  28

  3tanisaw 6later vllalta. ) Mester elcso%lkozott& !og# 3tanisaw nem "r%ekl+%ik& mil#en jogon a% neki megbzst valaki& aki nem igazgatja "snem is tagja a szn!znak& aztn rjtt& !og# 6laternak ogalma sincs a szn!zi !el#zetr+l& taln m"g azt sem tu%ja& !og# "l "ve Osiski azigazgat.

  Bogusawski megn#ugo%ott. /zek szerint vannak& akiknek a tu%atban rkre + mara% a -emzeti 3zn!z igazgatja.

  G"s+bb el!boro%ott. /lv"gre min%enkinek tu%nia kellene& !og# +t m"ltatlanul mell+zik.

  Fevelet rtam Gostka 6otockinak mon%ta este Mariannnak.

  Marianna !allgatott& a kultuszminiszter nem ke%velte a Mestert.

  -em a magam nev"ben rtam vig#orgott Bogusawski & eg# titkos trsasg kveteli& !og# enge%jenek engem a szn2a%ra.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  11/251

  /zt taln nem kellett volnaU

  Biztosan lesznek titkos trsasgok mon%ta a Mester. Fesznek$ Mr vannak. /g#"bk"nt Mostowski is megka2ta azta. M"g Fvovban "sGrakkban rtam neki& ott a rajongim nev"ben& !og# a belg#miniszter 'r i%+nk"nt szveske%j"k !ozzjrulni& !og# m1v"szetemben az elcsatoltterleteken is g#n#rk%!essenek.

  Bogusawski nevetett. )zt mr nem vallotta be& !og# Fanszkoj cri guberntornak "s a nag#!ercegnek is rt el+bbinek elajnlotta& !og#szvesen jtszik neki Lonvizint oroszul& az utbbi ig#elm"t tisztelettel "s !%olattal el!vta 2ratlan oboatu%sra. Gostka 6otockinak a sajtnev"ben is rt %rmatrt"neti el+a%sokat szeretne tartani az eg#etemen& term"szetesen ing#en& csu2ncsak !azai'i elbuz%ulsbl.

  )ztn min%enel" megjelent.

  ) 2iaristk "2let"ben& a Mio%own a Crmai Sskola nebuli nag# ovcival oga%tk. /ljtszotta nekik a nag# Bogusawski szere2"t&szaba%szj' volt "s g'n#os& m"g a nag#!erceg 2isze orrra is megenge%ett magnak eg# c"lzst. Gln,kln tallkt besz"lt meg k"t tizent "veslnn#al a g#ors siker bol%ogg tette& eg"sz na2 2om2san "s "riasan "rezte magt& Mariannval is tr"lkozott& aki nem "rtette& mi ttt aMesterbe. ) tallkkra 2ersze nem ment el.

  /lment viszont cstrtkn 4oronicz 2s2k!z. C"lel+tt lltott be !ozz& "s el"rz"ken#lve k"rteD mon%ana imt Hosia ln#a eg"szs"g""rtmaga a 2s2k 'r. /tt+l 4oronicz is meg!at%ott& megg"rte& maj% ala2osan kik"r%ezte lvovi "lm"n#eir+l "s terveir+l. ) besz"lget"s Bogusawskitervei szerint ala2osan el!'z%ott& 'g# 29!og# a 2s2k eb"%re is ott marasztalta. 3 mint!og# "22en cstrtknk"nt szokta iro%almi eb"%eittartani ug#anabban az i%+ben& amikor 4incent# Grasiski tbornok& aki!ez a Mester bejelent"s n"lkl nem jut!atott volna be & a visszat"rte]%irektort tbb kivl "ri'nak alkalma volt megtekinteni. ) trsasg veg#es voltD 4:cki& a kia%& Fesznowski& a G$%et$+szerkeszt+je& Fin%e& alceum igazgatja& %e volt eg# eleven llamtancsos isD 3ierakowski& valamint Ma]imilian Lre%ro a%jutns& orosz eles"g"vel. Bogusawski Habocki,

  verseket szavalt ^4oronicz ke%velte a szerz+tD az eg#etlen jelent+s leng#el r& aki kolostorba vonult_& maj% a messzes"gbe elborongva&elkesere%etten kijelentette a trsasgnakD !a nem enge%ik szn2a%ra& + bizon# 3n%or cr lbai el" veti magt& !a az v"gre 5arsba "rkezik.

  4oronicz azzal biztatta& !og# ez"rt nem kell a cr!oz ol#amo%nia.

  -a mon%ta a Mester ott!on Mariannnak & el"rtem& !og# Fin%e meg!vjon mag!oz est"re.

  /lm"g#$ cso%lkozott Marianna.

  /szem gban sincs.

  Bogusawski m"g a elt"telez"st is s"rt+nek tallta.

  3zrn#1 2asasok mon%ta. /z a FesznowskiJU Blogat "s vig#orog. 5ig#orog "s blogat. /bb+l ll a re2ertorja.

  ) tbbiekr+l sem n#ilatkozott ke%vez+bben.

  *allra unjk magukat mon%ta v"gezetl & i%eje volt !azajnnm. Maj% "n elrzom +ket eg# kicsit.

  ) szn!zbl m"g min%ig nem kerest"k& kicsit n#ugtalan lett& az utckat rtta& sorra v"giglte a kv"!zakat& elismertette magt& elbesz"lgetettrajongival& m"ltsgteljes volt "s megkzelt!etetlen& "s jven%+ szere2eir+l besz"lt.

  ) szn!zba nem ment be. Meg kell vrni& amg Osiski visszakn#rgi& "s + keg#et g#akorol!at.

  *amarosan megltogatta 4:grzecki& a 2olgrmester.

  )mit tu%ok& megteszem mon%ta %vzl"s !el#ett& "s lelt.Magas& sovn# ember volt& beesett arcn jkora rncok %szelegtek. -"!n# "vvel iatalabb volt Bogusawskinl& %e eg#kor'nak t1ntek.

  Mi van Fvovban$ k"r%ezte.

  8em"n#telen !el# mon%ta Bogusawski.

  4:grzecki blogatottD

  5ars m"g Fvovnl is rem"n#telenebb mon%ta biztatan.30 Min%ennek v"ge. -emcsak az volt t"ve%"s& amiben !ittnk vala!a& %e az is&amiben vala!a !inni ogunk.

  -a "s !a t"ve%"s$

  Gellene eg#szer eg# tk"letes orra%alom mon%ta 4:grzecki & !a az is 'g# bukik& mint a rancik"& eg# 'j -a2leon r"v"n& akkor a bukstrv"n#szer1. (s akkor elkez%!etn"nk gon%olkozni.

  -lunk is megbukott kilencvenn"g#ben mon%ta Bogusawski.

  -em el"gg" v"lte 4:grzecki. Gvlr+l vert"k le. *a kizrlag bell& min%en kls+ tmogats n"lkl ro!a%t volna el& most meg lenn"kn#ugo%va. Ce !t levert"k& g# aztn& a!og# magamat ismerem& tovbbra is jakobinus mara%ok. -em valami j szere2.

  Bogusawski !allgatott.

  7eljes %eenzvban vag#unk ol#tatta 4:grzecki. *a )rakcsejevnek esz"be jut "s nlunk is katonai kolnit l"test& mint -ovgoro%ban&tisztelt ren%jeink a arkukat csvljk& "s a mi g#erekeinket "s asszon#ainkat is besorozzk a regulris !a%seregbe. 3n%or megmon%taDOroszorszgban ann#i katonnak kell lennie& mint 6oroszorszgban "s )usztriban eg#ttv"ve. G"2zel%& mit mon%ana& !a ezek az orszgok nem

  volnnak a szvets"geseiJ

  3zerinte% lesz !bor'$

  Fesz. Min%enki eg#verkezik. ;sak abban bz!atunk& !og# !a mon%juk Metternic! !a%at zen 3n%ornak& err+l az oroszok csak tizent,!'sz"v m'lva "rteslnek.

  Bogusawski nevetett.

  /z nem vicc mon%ta 4:grzecki & olvastam eg# bizalmas jelent"st& ;a2o %\Sstria k"sztette& a cri %ekr"tumoknak enn#i az tutsi i%ejk a!ivatalokban.

  E mon%ta Bogusawski elismer+en.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  12/251

  ) kazn#i eg#etemen taval# +sszel anatmiai 2re2artumokat stak el a megszentelt l%be nne2"l#esen 0olcin szem"l#es utastsraU7u%o%& menn#i meg# el a !a%seregkre az i%"n$ 3zz!'szmilli rubel. ) lottra kln tizentmilli. ) ren%+rs"gre n#olcmilli. ) kult'rrak"tmilli. Gett+milli. /bben a kr!zak is benne vannak.

  Sstenk"m mon%ta Bogusawski & ez min%ig g# volt.

  Megint !allgattak.

  Czier9kowski megvan m"g$ k"r%ezte 4:grzecki.

  /g#re kv"rebb mon%ta Bogusawski & %vzlet"t kl%i.

  31

  Mit m1vel$

  Gn#veket g#1jt& a szoksa szerint.

  Maj% elraboljk t+le v"lte 4:grzecki.

  )%%ig is g#1jti. Fttam nla a r2irato%at& sz"2en bekttette.

  4:grzecki vllat vont. =t "ve kin#omatott eg# r2iratot& amel#ben a kommunk l"test"se& a tolerancia "s a trsa%almi eg#enl+s"g mellettoglalt llst& nag# g#et akartak csinlni bel+le& %e m"g nag#obb g#ek jttek kzbe& 2"l%ul a !bor'& "s 4:grzecki meg'szta.

  3zval& ne menjek Fvovba s!ajtotta 4:grzecki & 2e%ig akkor v"gk"22 nincs !ov menni.

  Msna2 megint ko2ogtattak. Fn#os k"21& sz+ke& nag# szem1 iatalember llt az ajtban& "s el2irult.

  )ntoni Liszer a nevem mon%ta.

  Bogusawski !un#orogva n"zte "s esz"be jutott& !og# a n"v a zen"szek c"%uli kztt szere2el. )z st%obos& gon%olta.

  -incs magnak valami kze Liszer tbornok!oz$ k"r%ezte Bogusawski. 7u%ja& aki Moszkva alatt esett el tizenkett+ +sz"n.

  ) nag#bt#m volt mon%ta a iatalember sz"g#enkezve. Ce sose lttam.

  Bogusawski beinvitlta.

  Mit keres maga a zenekarban$ k"r%ezte.

  Liszer vastag iratcsomt szorongatott a kez"ben.

  Maga nag#on sz"g#enl+s mon%ta Bogusawski & nem og magnak jt tenni a szn!z.

  7u%om mon%ta Liszer bnatosan. )n#m jogsznak sznt. 5"geztem is k"t szemesztert.

  /l!allgatott& aztn kin#gteD

  *oztam eg# %rmt.

  Bogusawski elmosol#o%ott. 7eg#e csak az asztalra. *a nem t"ve%ek& trag"%ia.

  *onnan tetszik tu%ni$

  -a& az"rt nem kell sz"g#enkezni& elm'lik az il#esmi. )zt ug#e tu%ja& !og# nekem most semmi szavam sincs a szn!zban$

  Liszer blintott& Bogusawski meg!at%ott.

  Maga eml"keztet engem Habockira mon%ta & annak voltak il#en buta nag# szemei.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  13/251

  Ga2itn#k"nt szereltem le kzlte Xnicki. Osiski 'r jobb keze vag#ok. Osiski 'r zeni& !og# nag# rmmel veszi el trsulatbaBogusawski urat& "s tisztelettel k"ri& rja al a szerz+%"st.

  Bogusawski legmn vette a kez"be a 2a2rt& az rasztal mg" lt "s a tanulmn#ozsba m"l#e%t. Xnicki urat elelejtette !ell#el knlni.

  3zeme azonnal az sszegre t"ve%t. Osiski arn#lag b+kez1nek bizon#ult& illetm"n#"t ezer zlot#ban lla2totta meg. /z krlbell !'szszzal"kkal tbb& mint a vezet+ szn"szek" ltalban.

  Bogusawski nem mutatta ki az rm"t.

  8gtn rjtt& mi"rt volt b+kez1 Osiski. Min%enki utlni ogja a !'sz szzal"k tbblet miatt.

  -em baj.

  71n+%tt& mil#en !ibt tall!atna a szerz+%"sben& !og# vissza33kl%je& "s Osiski k"n#telen leg#en enge%ni& %e nem tallt semmikiogsolnivalt.

  )lrta.

  M"g azna2 %"lutn bement a szn!zba.

  M"ltsgos ej!or%ozsval min%enkinek a tu%tra a%ta& !og# itt + az 'r. /lbesz"lgetett Bautz 'rral& aki Cmuszewski jvoltbl tulajj l"2ettel+ a kocsmban& meg2askolta Bautzn"& a kiv"n!e%t markotn#osn+ vrs k"2"t& "s min%enkinek izetett eg# vo%kt. *amarosan nag# tmeg

  ver+%tt ssze a sarokban& a trzsasztalnl& Bogusawski trnolt& "s kiss" elzva min%enkire nag#,nag# szeretettel mosol#gott. L"l llel a nekisznt !angos suttogsokra ig#elt.

  Mil#en iatalos a Mester& remek sznben van a Mester& a Mester v"gre ren%et og csinlni.

  *azug n"2s"g& gon%olta Bogusawski szeretettel& !azug& lnok& st"t lelk1& nz+ %gk.

  /ml"kszik& Mester& amikorU "s zatos trt"neteket a%tak el+ a nag# na2okbl& a r"gi szn!zrl& amel# a 8a%ziwi 2alotban m1k%tt.

  Ott szorongott krltte min%enki& 3z#manowski& Kkowski& H%anowicz& ott termett Cmuszewski& mgtte elr"mlett a m"g min%ig sz"2Cmuszewska& %e + nem ment kzelebb Bogusawski!oz 2ran !el#et enge%tek Fe%c!owsknak& Bogusawski ke%venc"nek& a tr"ken#& kisln#ostragiknak& akit most ltott el+szr a visszat"r"se ta "szrevette Liszert a trsak nev"ben 8utkowski mon%ott 2o!rksznt+t& -acewiczet 2e%ig&aki eg#etlen ku2ictl tkr"szeg lett& m"g i%+ben kivitt"k a bu%ira. 4ainert el'jta a tisztelet"re a Vlt csod$nevezetes rijt& a uvolaszlt

  4eniger ks"rte obon& agotton 2e%ig ;z#9e& "s Bogusawskival "nekelt"k Bar%os rijnak rer"nj"t& amel#re neg#e%szza%a a varsiak kimentekaz utcraD

  $n le/&l"es%/

  "te/gy/ !&l#ets%. "*lgot/

  % &de+/tl. &o/es%/ +eg&e+

  34Bogusawski n"zte a kivrs%tt arcokat& a 2rs szemeket a mocskos& st"t kocsmban mint!a 'jra le!etett volna kez%eni az elm'lt !arminc

  "vet. /sz"be sem jutott& !og# csn%re intse +ket.

  Fesz m"g eg#szer Feng#elorszg or%totta Malinowski& "s elcsuklott a !angja.

  Feng#elorszg nem veszett el "nekelt"k vltve a Cbrowski,in%ult. M"g Gu%licz "s 3zczurowski is zokogott.

  Min%enki ott volt Osiskit "s Xnicki titkr urat kiv"ve.

  7obiasz bol%og volt& !og# lesz mir+l jelent"st rnia.

  Msna2 Osiski valamenn#i szn"szt+l& aki a Cbrowski,in%ult "nekelte& bntet"sl levont "l!avi gzsit.

  Bogusawski szerltt meg volt el"ge%ve& "s m"ltatlanko%va csvlta a ej"t& amikor a szn"szek !ozz t%ultak 2anaszko%ni. Megg"rte& !og#kieszkzli Osiskitl a bntet"s m"rs"kl"s"t. /sze gban sem volt tallkozni Osiskival. Pg# j& a!og# van& !aragu%janak csak a %irektorra.

  Eke%v"t csak az lo!asztotta n"mileg& !og# a 2"nztrban& a!ol els+ gzsijt elvette Xsz#ski bcsitl& ki%erlt& !og# a%ssgtrleszt"s cm"nmin%en !na2ban csak a izet"se tvent szzal"kt ka2ja k"z!ez& az els+ !na2ra 2e%ig& miutn + is "nekelte a Cbrowski,in%ult& min%ssze

  k"tszztvent zlot#t ka2.

  )z els+ %!ro!am ellt"vel Bogusawski *araz#n 'rnl& a kell"kesn"l megren%elte az igazgati 2!ol# kulcsnak msolatt. *araz#n 'rel!boro%va utastotta vissza az aran#zlot#t& mert + a Mesternek min%ent ing#en csinl& klnsen az igazgati 2!ol# kulcst.

  ) Mester szer"t ejtette& !og# min%enkinek meg!allgassa a 2anaszait& a terveit& az lmait "s a csal%i bajait& s br nem g"rt semmit& min%enkiazzal ltatta magt& !og# a sorsa immr j kezekbe van let"ve. /ls+sorban szere2eket k"rtek. ;sak Osiski leg!vebb emberei nem jrultak a szneel"& 2ontosan ol#an megoszlsban& a!og#an nemr"g kikrt#zta.

  8ivoli& a !ri!orgas& !allgatag e2izo%ista azt mon%ta& !og# a cr tisztelet"re nem a Vlt csod$meg# maj%& !anem 'j m1vet rnak&A% *+e&to&egyel+ecmmel. Cmuszewski& Osiski "s Gu%licz rja a szveget& "s /lsner szerzi a zen"t. Bogusawski vllat vont& "s k"t "jszaka alatt megrtar"szletes javaslatt& !og# a rozoga lla2otban lev+ Mar#wil& a vsrcsarnok !el#"re kellene el"2teni az 'j -ag#szn!zat. ) terveket "vek ta%"%elgette magban& "s a r"szletei k"35szen la2ultak a l%ban& n"!n# tervrajz trsasgban& amel#eket m"g a na2leoni !bor'k el+tt vett azolaszoktl& akkor m"g ki tu%ta izetni& %e a cs+% miatt a bea%vn#t mr nem k"sztette el. ) most v"gs+ ormba nttt javaslat eg#'ttal a -emzeti3zn!z llami tulaj%onba val v"tel"t is kvnatosnak min+stette. Bogusawski r"szletesen "s cirkalmasan in%okolta& mi"rt tart!atatlan a mostaniren%szer& amel# !'sz,!arminc szzal"kos szubvenci mellett magnk"zen !ag#ja a szn!zat. 0#akran !ivatkozott a leng#el kult'ra "r%ekeire is.-ag#on sz"2 bea%vn#t szerkesztett& el"ge%etten n"zegette. *a v"letlenl eloga%jk& ing#en !ullik az l"be a szn!z& amel#et a sajt erej"b+lsemmik"22en sem vsrol!at vissza a vej"t+l.

  Bogusawski a szve szerint eg"szen msmil#en javaslatot tett volna. /l+szr is kvetelte volna eg# msik szn!z megn#itst& Osiskit2illanatok alatt tnkretette volna& mint cseleke%te ezt szmtalan rivlisval az elm'lt !arminc,neg#ven "vben. Mso%szor kiejezetten k"rte volna&

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  14/251

  !og# a Mar#wil !el#"n "2l+ 'j -ag#szn!z mellett mara%jon meg a kirako%vsr. Ejjenek a b"rl+k& %e jjjenek azok is& akik a vsrontolonganak ela%k"nt "s vev+k"nt.

  ) javaslatot& amel# az ala2rajztl "s a bels+ t"rkik"2z"st+l kez%ve a gzsik r"szletez"s"ig min%ent ellelt& !rom 2"l%n#ban lemsoltattaMariannval& "s 2ostra a%ta Gostka 6otocki kultuszminiszternek& Matuszewicz 2"nzg#miniszternek "s 3taszicnak& az )ka%"mia elnk"nek.

  /zutn a tervezet 2iszkozatt bevitte a szn!zba "s a kocsmban kzvitra bocstotta. Min%en v"lem"n#t meg!allgatott& min%en tancsotmegksznt. ) szn!zban na2okig Bogusawski tervezet"r+l besz"ltek& Osiski te!etetlenl %!ngtt& "s ro!ant& !og# ssze!ozza az o2ert a cr

  v"szesen kzelg+ ltogatsnak tisztelet"re.

  Bogusawski 'g# viselke%ett& mint aki bizon#os abban& !og# !amarosan ism"t + lesz az igazgat. 7a2asztalatai szerint aki nem a ma]imumratr& az a minimumot sem tu%ja el"rni. Gzben knozta& !og# nem l"2!et szn2a%ra& !olott az "va% mr tart& "s koll"gi est"nk"nt k"jesenlubickol!atnak a !ivatsukban& %e nem siettette az esem"n#eket& "s mint sznigazgat!oz illik& min%en el+a%st megn"zett& vag# a l%szint utolssorbl& vag# az g#el+2ult mell+l& el+a%s utn 2e%ig a kocsmban elemezte az eg#es alaktsokat& eljtszotta a !ibkat& 'j megol%sokat javasolt"s rvi%en ltalnos jt"ktec!nikai k"r%"sekre is kit"rt. M"g azok is szjttva ig#elt"k& akik mr "vek vag# "vtize%ek ta jtszottak vele eg#tt. )zutbbi36ms"l "vtize%ben Bogusawskit t'lsgosan lekttte a szn!z vezet"se& k"n#telen volt kevesebbet jtszani& "s a Crmai Sskolban&mint!og# az ala2okot kellett oktatnia& nemigen csillog!atott. Most min%en energijt az t,tz 2erces mag#arzatokba z'%totta& "s m"g3z#manowski is elismerte& n#ilvnosan& az eg#ik el+a%s utn& !og# az r%g b'jt a Mesterbe& m"g min%ig le!et tanulni t+le.

  Osiski %!ngtt& Gu%licz 2e%ig& aki tvette a Crmai Sskolt az ala2t Bogusawskitl& l"t"ben "rezte magt vesz"l#eztetve. Bogusawskitu%ta& !og# zavartalan aknamunkra nem sokig lesz le!et+s"ge& g# !t so!a nem volt m"g enn#ire meg"rt+& trelmes "s ke%ves& so!a nem rltil#en nzetlenl g#nge "s kze2es szn"szek eg#,eg# j 2illanatnak. Bautz urat "s nej"t n"mi 2"nzzel brta r& !og# tovbb tartsanak n#itva& el,al ro!anglt a kocsmban& sz"lesen gesztikullva mag#arzott& eg#maga eljtszotta az sszes szere2et& n"z+i 2e%ig& a szn"szek& el,elugrltak "s aMester tleteit variltk. )z tletek tbbn#ire nem kerltek bele a kvetkez+ el+a%sokba& mr csak az"rt sem& mert Osiski is k"n#telen voltre2ertor2olitikt ol#tatni "s ug#anazt a %arabot csak !romszor,n"g#szer tu%ta a%ni& nag# i%+kzkben& az utlagos javt2rbkat m"gismin%enki "lvezte. Glnsen Bogusawskinak azt a szokst szerett"k& !og# az eg#es szere2ek "rtelmez"s"!ez a min%enna2ok jelent"ktelenmozzanatait !vta segts"gl. *asonlatai !emzsegtek a zabls "s a szeretkez"s szakkiejez"seit+l& amel#ek vala!og# l"giesen "s ilozoikusan

  !atottak a szjban& "s tbb iatal szn"sz most !allotta el+szr& !og# a kzns"g arra val& !og# a szn2a%rl kollektven meger+szakoljk. *elena8utkowska& a cs'n#a& iatal "s klns te!ets"g1 balett2atkn#& akinek mr Bogusawski is a%ott e2iz%szere2eket& cso%lkozva mon%ogatta& !og#a Mester& akit az "letben "r%ektelen "rinak tart& "s esz"be sem jutna& !og# leek%jn vele& min%ann#iszor el!ergeli& vala!n#szor jtszani kez% akocsmban.

  -"zem& n"zem mon%ogatta *elena elk"2e%ve & ro!angl& !a%onszik a !ossz' karjaival& mekeg azon a reke%t a!angjn& lt#g rajta aru!a& a b+r& a !'s& ron%a& mint a stn& "s "n eg# ltmben el"lvezek.

  )mikor Osiski v"gre "szbe ka2ott& "s kocsmaveszt"s ter!e mellett megtiltotta Bautz 'rnak& !og# el+a%s utn n#itva tartson& Bogusawski alaksra !vta a szn"szeket. /g#ms !eg#"n,!tn szorongtak a kell"kekt+l am'g# is ag#onzs'olt szobban. Fe%c!ows 37knak karossz"k jutott.Kkowski a l%n lt& mert min%en l+alkalmatossg sz1knek bizon#ult a szmra. 8ivoli az ajt"lt tmasztotta& 8utkowski el!ozta min%k"tln#t& *elent "s )sz2ergerowt& aki az oroszok bevonulsa el+l 5ilnbl tele2lt t 5arsba a "rj"vel& )sz2ergerrel 8utkowski"knak a %vn#

  jutott& )sz2erger a szekr"n# tetej"n lbzta a lbt 3z#manowski "s Liszer trsasgban ^min% a !rman sovn#ak voltak_. Malinowski 'g# tett&mint!a nem tartozna kz"jk& az el+szobban jrklt& "s i%+nk"nt megllt a n#itott ajtban& mint!a v"letlenl kukkantana be a Mester!ez.

  Marianna ontosnak "rezte magt& t"rlt,or%ult a kon#!ban& teval "s stem"nn#el traktlta a ven%"geket& akik az alko!olt "s a tartalmasabb"telt ta2intatosan magukkal !oztk.

  Osiski nem tilt!atta meg& !og# Bogusawski ven%"geket !vjon a laksra.

  Bogusawski elemz"sei utn& amel#eket Cmuszewski Bogusawski,cittumai 1szereztek& H%anowicz "s Kkowski vezet"s"vel ltalbanrgtnzni kez%tek. ) !angulat a !+skor vi%m& gon%talan cign#"let"re eml"keztetett& amikor a szn!zat m"g a mostaninl is nag#obb arn#bantlttt"k meg a kalan%orok "s az "letm1v"szek& akiket nem n#omasztottak eszt"tikai "s szakmai k"r%"sek. )kkoriban m"g Feng#el Girl#sgot

  jelltek a t"rk"2ek& "s azt le!etett jtszani este& amit %"lel+tt lttak 5arsban. ) iatalok most szjttva bmultk az i%+sebbeket. 3okkal inkbb"ltek a szn!zban& semmint meg"ltek bel+le.

  H%anowicz kit1n+en utnozta Gonsztant#in nag#!erceget& minek ere%m"n#ek"22en Eoanna 0ru%ziska& a Crmai Sskola iatal& sz+kerem"n#s"ge& a jven%+ naiva lig beleesett. Kkowski Osiskit utnozta& 3z#manowski 2e%ig& az elegns "s inom lelk1 !+sszerelmes&

  v"gigjtszotta a nag# leng#el !a%vez"reket 6oniatowskitl 4incent# Grasisiig& bemutatva& !og#an !a%onsznak eg"szen eg#"ni "ssszet"veszt!etetlen m%on a kar%jukkal sz"kel"s kzben.

  Bogusawski& !og# ne vesztegesse lslegesen az i%ej"t& csak szem"l#es ellens"geit 2aro%izlta gaz%asgosan& gesztusok n"lkl& nem treke%vearra& !og# !angja az v"k!ez !asonl leg#en. 3ok vistottak a l%n !em2eregve -iemcewicz,2ar%ija utn& 2e%ig Bogusawski semmit semcsinlt& csak lt az rasztalnl& kez"ben tollal& "s elgon%olkozva& !alkan a kormn# tagjainak nev"t mormolta.

  38

  Liszerre akkor ig#eltek l& amikor az eg#ik j !angulat' este utn lemszott a szekr"n# tetej"r+l& "s kez"ben res 2a2rla22al ak !angon

  jelent"st tett 8o9niecki tbornoknak& !og# eg# Bogusawski nev1 szn"sz laksn min%en este titkos tallkozkat tartanak& amel#ek c"lja a 3zent3zvets"g alaknzsa& Metternic! kancellr& 3n%or cr "s Osiski 'r megg#ilkolsa mer"n#let 'tjn annak "r%ek"ben& !og# Bona2arte 'r& a !resrancia szn"sz veg#e t a varsi -emzeti 3zn!z irn#tst.

  /l ogom olvasni a %arabjt kiltotta Bogusawski s2iccesen & eskszm& !og# el ogom olvasniJ

  Fe%c!owska t+le szokatlan ol%ottsggal zsoltrokat "s katonai in%ulkat "nekelt& "s 'g# zokogott !ozzjuk& a!og#an e %allamok ks"ret"vel azelm'lt "vekben eg"sz Feng#elorszg meg!atottan ro!ant a !allba. 3z#manowski elk"sztette a trsasg tagjainak karikat'rit "s elakasztotta aalra. ) !i%egebbre or%ult i%+ miatt eg#re g#akrabban el+or%ult& !og# "jszaknk"nt n"!n#an nem mentek !aza& "s ott alu%tak Bogusawskinl.

  )sz2erger"k 2"l%ul min%ig& mert nem volt 2"nzk tzel+re. Gi az asztalon& ki a 2a%ln !evert. H%anowicz Eoannval kzsen bizon#talan i%+reb"rbe vette a kon#!t& abban is a tekn+szer1 %"zst& amel#be Eoannval eg#tt sz1ksen ug#an& %e bele"rt. Bogusawski zoksz n"lkl vette t a%"zs"rt jr sszeget. ;sak Fe%c!owska ment !aza min%ig& 2e%ig neki sem tellett tzel+re.

  Sstenem rikoltotta r"szegen Liszer& aki 'jabban leszokott a 2irulsrl & csak a szn!z& semmi ms& csakis a szn!zJ

  -"zze ezeket a !l#"ket mutatott krbe Bogusawski az elzott trsasgon & !ag#ja abba a trag"%iarst& "s rjon nekik j szere2eket& j&zatos& vi%m& jtszanival szere2eket& az "letk a szn!z& a !l#"knek.

  ) iatal /wa Melcerwna& aki te!ets"g"t ltalnos cso%latnak rven%+ kebleivel !el#ettestette& n"!a !astncot lejtett. Meg,megjelent a

  n#urga& !orgas orr' 4olski& "s a lbait a n#aka kr" tekerte. Cbrowski sereg"ben !arcolt )rikban& ott tanulta eg# !in%utl. 4sowicz& aki val%igrnak szletett& eg#szer el!ozta a csal%i cmer"t "s n#ilvnosan levizelte.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  15/251

  6lersc! bcsi& az agg %szlettervez+ "jszakkon t mon%ta& mon%ta r"r+s anek%otit a m'lt szza% kze2"r+l& mikzben a tbbiek !orkoltak.L+leg a g#orsan ler"szege%+ Malinowskit vta az italtl& "s szmtalanszor elmes"lte& !og#an zrta r Bogusawski >A`,ben 39az ltz+ajttOwsiskira& a !r!e%ett nag# szn"szre aN$gy ,%+& bemutatja el+tt& mert sem a szerz+ -iemcewicz& sem 2e%ig a kirl# nem rlt volna& !aOwsiski tkr"szegen alaktja -ag# Gzm"rt& 2ont a mjus !arma%iki alkotmn# els+ "vor%uljn.

  )mikor Owsiski azt mon%ta a szn2a%on mes"lte 6lersc! & !og# Za sereg "l"re llok[& elllt a 2!ol#ban a kirl#& "s azt kiltottaD Z) sereg"l"re llokJ[ *1& mekkora ta2sot ka2ottJ Fejtszotta OwsiskitJ )ztn nem llt a sereg "l"re.

  4olski rong#okbl elk"sztette a tvollev+k bbjait& amel#ekre a jelenlev+k c"lba k2tek. ;"ltblak"nt jelent meg az sszejveteleken Gu%licz&

  Osiski jobb keze 3zczurowski& a eluvalko%ott basszista 8#wacki& a nag# segg1& iatal !+sszerelmes /lsner& a szomor' szem1 zeneszerz+&Bogusawski eg#kori bartja Gratzer& a bizon#talan !alls' korre2etitor 3zczurowska& a !iszt"rika Gur2iski& a msik zeneszerz+& G+nig& az irig#krts 4erowski& a iatal jellemszn"sz& az 'j szerzem"n#& akinek bbujt 3z#manowski nem tallta el"gg" visszatasztnak.

  )kkor m"g senki sem !itte moron%rozott 6lersc! bcsi& "s k"tol%alt lecsng+& %o!n#tl srga bajszt !ara2%lta & !og# Gatalin crn+er+szakot alkalmaz!at. (s mi trt"nt$ )z trt"nt& amire senki sem szmtott. Gatalin crn+ er+szakot alkalmazott. 6e%ig nem szmtott r senki.

  6lersc! bcsi nag# k2"san ingatta a ej"t& mint!a + a%ott volna tancsot Gatalin crn+nek Feng#elorszg utols sz"t%arabolsra.

  *alottak na2jn eg"sz "jjel le2e%+kbe burkolzva !u!ogtak& "j"l utn kivonultak a !zbl& "s am'g# le2e%+sen v"gigks"rtettek a Mio%own.Min%en ablakban m"csesek "gtek& ami nag# sz volt& mert a kereske%+k mr eg# !"ttel !alottak na2ja el+tt eltntett"k a m"cseseket& "s csak azutols na2on %obtk +ket 2iacra n"g#szeres,tszrs ron. Gut#k vontottak& er+s sz"l 'jt& vala!ol az

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  16/251

  rt eg# %ics!imnuszt. Kkowski ejb+l i%"zte a -a2leon tisztelet"re rott Molski,verset& 3z#manowski "s Bogusawski az azna2i la2ban rven%ezveellen+rizte Kkowski 2ratlan memrijtD Molski alezre%es csak n"!n# 'j rm erej"ig m%ostott bevlt vilgn"zet"n.

  ) 2alotat"ren szorong tmeg jl volt inormlva. ) cr a tervek szerint tizeneg#re "r Mokotwba& a!ol tltzik& lra szll& "s ccse&Gonsztant#in trsasgban v"giglovagol az Xjaz%owski asoron. )z ello2ott %ia%alka2uban a%jk t 3n%ornak a vros kulcst& akkor !'zzk meg a!arangokat& 3n%or v"giglovagol a -ow# Twiaton& eg"szen a 3zszkertig& a!ol %szszemle tartatik. 3n%or leng#el eg#enru!ban lesz& "s a Le!"r 3asHszlren%j"t Gonsztant#in t1zi a mell"re. Xtna 3n%or szint"n a Le!"r 3as Hszlren%et t1zi Gonsztant#in mell"re. Min%kettejknek "jszaka&ren%kvli l"sen t"lte o%a a legmagasabb leng#el katonai kitntet"st a vrosi elljrsg& Ostrowskinak& a szentus elnk"nek in%tvn#ra. )%szszemle v"gezt"vel 3n%or msokat is kitntet& maj% lovakat a%omn#oz az arra "r%emes 2olgroknak. /zutn v"giglovagol a Grakki

  /l+vroson "s a 2alotat"rre "r& a!ov nem vez"n#eltek katonasgot& 43!og# 3n%or& mr mint leng#el kirl#& s2ontn n"2g#1l"sen tallkozz"k aleng#el n"22el. ) k2lnok l%st k"rnek kirl#uk ej"re& "s meg!'zzk a 3zent Enos,tem2lom !arangjt& !iszen ott szoktk megkoronzni aleng#el kirl#okat.

  ) veternok& a n#omor"kok "s a Gisj"zus kr!z rvi r"sz"re a H#gmunt,oszlo2 alatt jelltek ki !el#et& valamenn#ien ott szorongtak atmegben. ) e e-+utn a cr %olgozszobjba vonul vissza a vrban& a!ol oga%ja maj% Ostrowskit& a szentus elnk"t.

  ) k"t 'jsg nne2i szma eg#be!angzan azt rta& !og# min% a leng#el& min% a vilgtrt"nelemben 'j korszak kez%+%ik a iatal uralko%ltogatsval. ) mai na2 szilr% ala2k+ a !aza 'jj"2t"s"ben. 3n%or cr szem"l#esen !arcolta ki a b"csi kongresszuson& !og# a 5arsi *ercegs"gezent'l 5arsi Girl#sg n"ven ve!essen r"szt a vilgtrt"nelemben. 3n%or kirl# megg"rte& !og# !amarosan visszalltjk a -ag#leng#elGirl#sgot. 3n%or cr elenge%te az a%!tral"kokat. 3n%or kirl# enge%"l#ezi a ke%vezm"n#es mar!akereske%elmet. )mivel -a2leon csak!itegetett& azt 3n%or cr "s kirl# meg is a%ja.

  E vicc morogta !alkan Kkowski & tz "vre el+re kiizettk mr az a%inkat& most a kvetkez+ tz "v el+zetes a%!tral"kt enge%i el.

  6sszt mon%ta 3z#manowski.

  Kkowski %!s lett.

  (s a !bor's krt"rt"s& amit a 2oroszok meg az osztrkok kvetelnek$ )zt mi"rt nem enge%i el 3n%or$ Lor%ulj Metternic!!ez javasolta Bogusawski.

  ) tmegben azt mon%ogattk& !og# ;zartor#ski lesz a leng#el kirl#.

  5ita tma%t aka%tak bor'ltk& akik szerint nem le!et eg#szerre kirl# 3n%or cr is& meg ;zartor#ski !erceg is.

  Bogusawski a megittasult arcokat n"zte. (r%ekes& gon%olta& mr megint +szint"n lelkese%nk. -em lesz ennek j v"ge.

  Menn#i !l#e ember morogta a Mester & igazn tu%!atnk& mi a l"n#eg.

  Mi a l"n#eg$ "r%ekl+%tt 3z#manowski.

  5"ge a !bor'nak& esni og a b'za ra& "s miel+tt kivakarznnk a cs+%tmegb+l& sz"2en cs+%be meg#nk.

  6lersc! bcsi is elbukkant a tmegben& kicsit r"szeg volt.

  6sszt mon%ta 6lersc! titokzatosan& "s ajkra tette a mutatuj 44jt & ne mon%jtok el senkinekD a %ikok %"lben eltemetnek eg# resko2orst.

  Micso%t$

  )%%igra 6lersc! mr o%"bbso%r%ott a tmegben.

  Ig#'%rg"s !allatszott& a 3zszkertben mr 2ar%"zik a tizenk"tezer katona.

  ) Grakowskie 6rze%mieRcie torkolatnl& a rozoga vroska2uban elt1ntek a lovas ren%+rk. Bogusawski azt latolgatta& nem kellene,evalamivel kzelebb !'z%niuk a 3zent Glra,tem2lom!oz& !og# szks"g eset"n bemenekl!essenek& %e Kkowski kinevette& "s a Mester mega%tamagt a sorsnak.

  0#erekek "rkeztek utva& azt terjesztett"k& !og# a cr semmit sem evett Mokotwban& csak eg# cs"sze er+levest ivott& !olott k"tszz %ukt"rt"k1 reggeli vrta.

  G"tszz %ukt$J

  Bizon#J

  -ag# uralko% le!et& !a il#en %rga reggelit csak 'g# veszni !ag#.

  Kkowski azt suttogtaD Biztosan "lt a m"rgez"st+l.

  ) tmeg eg#re n+tt& Bogusawski mer"n#let!angulatot szimatolt. /lt1n+%tt& mi lenne& !a most valaki megln" a crt. Lelte!et+leg anag#!erceget is megln"k& !a mr k"zn"l van. )kkor Miklst kiltjk ki crnak 6"tervrott& "s a leglis Feng#el Girl#sg ism"t megsz1nik. 5eleeg#tt a szn!z. Bogusawski zni kez%ett& "s sajnlta& !og# a mer"n#leteket so!asem a !ozz !asonl v"n rkk csinljk& akik mr r"szt vettekeg#,k"t orra%alomban& "s leszoktak az ugrlsrl.

  *uszont "ve& 2rilis >A,"n ug#anezen a !el#en llt& a H#gmunt,oszlo2 alatt > ? zlot#"rt restaurltk >?>>,ben& eml"kezett visszaBogusawski 2ontosan& mil#en jl jnne nekem ez az sszeg & amikor kitrt a varsi elkel"s& nem sokkal az utn& !og# Sgelstrm& az akkori orosznag#kvet betiltotta a Vlt csod,t. Sgelstrm k"s+bb nag#on cso%lkozott volna& !og# a szerinte orra%almi o2ert !n#szor "s kiknek a tisztelet"rea%tk. *uszont "ve m"g Bogusawski is azt !itte& !og# valami ki og slni a %ologbl& "s a Gi!allgatsi Bizottmn# tagjak"nt m"g azna2 bejutottSgelstrm !"t lakattal +rztt %olgozszobjba. Bogusawski nekillt a leng#elek ltal a leng#elekr+l rott eljelent"sek tvizsgls!oz& "s eg#"letre 45megren%lt a !ite az emberi tisztess"gben. G"s+bb ug#anitt llt& amikor a jakobinusok akasztani kez%tek. Ftta lgni Boscam2ot& a cris2iclit& a keleti n#elvek te!ets"ges tanrt. Ftta& amikor meglincselt"k O9arowski tbornokot "s Gossakowski 2s2kt& aki n#akn a kt"llel aztvlttteD Z)kassztok el a kirl#t isJ[ Mi taga%s& volt az tletben valami. (s lgott Habiello& 0rabowski& Massalski& "s 2ersze eg# csom rtatlanember& akiket szint"n kirngattak a rosszul +rztt brtnb+l. 4uers "s Majewski 2"l%ul. -#r volt& j'nius v"ge.

  )ztn novemberben 3zuvorov tbornok tmr tviratban szmolt be !'szezer leng#el !allrlD Z6rga& !urrJ[ Gatalin crn+ szint"n tmrentviratozott visszaD ZBrav& tbornok.[ Bogusawski Fvovba szktt a szn!zi ru!atrral& a kell"kekkel "s a k"ziratokkal& "s csak t "v m'lva ment

  vissza 5arsba& akkor Fvovbl kellett szknie az osztrkok el+l. 5ala!og# visszamentette a ru!atrat& a kell"keket "s a k"ziratokat.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  17/251

  )ztn ug#anitt llt n"!n# "ve& amikor a vrosi tancs a rancik utastsra itt& meg a Grasiski t"ren !atalmas mgl#kon "gette elnne2"l#esen a csem2"sz"s 'tjn beszivrgott orosz "s angol rukat. Xg#anebben az i%+ben 6"tervrott !asonlan nne2"l#es keretek kztt

  v"geztek a rancia rukkal. /z volt a kontinentlis zrlat els+ ltvn#os megn#ilvnulsa. )kkor mr vilgos volt& !og# -a2leonnak meg kellin%ulnia az orosz t"lbe. Bogusawski megint ssze2akolta a ru!atrat& a kell"keket "s a k"ziratokat& aztn sz"2en ki2akolta +ket& "s leitta magt.

  ) tmegben ele%ezte Liszer sz+ke ej"t& mag!oz !vta.

  Maga ne mszkljon itt il#enkor mon%ta szigor'an & menjen be a szn!zba& "s ljn le eg# sarokba.

  Mi"rt& a Mester is itt van& 3z#manowski 'r is& Kkowski 'r is. Mi mr megtanultuk& mikor kell lel"2ni& zl%l1.

  -em csinlok semmi rosszat.

  -e eleseljen& "%es iam& mert kir'gatom a szn!zbl& !allja$

  Liszer megsze22enve elol%algott.

  Gisttt a na2. ) tmeg el!r%lt& "gi jelet g#antottak a %ologban. Bogusawski is ell"legzett& babonsan rem"lte& !og# m"gse lesz mer"n#let.

  EnnekJ kiabltk.

  Fk%s+%"s kez%+%tt. *lg#ek !ajoltak ki az ablakokbl& ken%+t lobogtattak& virgokat %obltak. ) kivez"n#elt k"tezer,tszz 46%ik!arsn#an "ljenzett. Belekn#kltek Bogusawski bor%iba. Kkowski leveg+ utn ka2ko%va szuszogott. Megszlaltak a !arangok. ) lovasok

  valakiknek utat szortottak a kirl#i vr el". (ljenz"s. ) tmeg lbujj!eg#en gasko%ott& "s ltni v"lt. 6r 2erc m'lva n"!n# alak jelent meg a2alota erk"l#"n. (ljen a cr& a mi kirl#unk. )z erk"l#en mint!a ttogott volna valaki& semmit sem le!etett !allani.

  ) cr leng#ell besz"lJ vissz!angozta a tmeg.

  Mit mon%ott$ Mit mon%ott$

  )zt mon%taD Bar%zo koc!am 6olsk:J

  /zt mon%ta$

  -em !allotta& maga sket$

  7"n#leg ezt mon%ta$ -a!t& t"n#leg ezt mon%taJ *allottk$ ) cr szereti Feng#elorszgotJ

  (s mil#en sz"2 a kiejt"seJ

  Feng#el n+ volt az an#ja.

  ) %ajkja volt leng#el& uram.

  )z m"g jobb. Min%ig mon%tam& szeret minket a cr.

  Gi kellene tntetni a %ajkjt.

  (n ismertem. Gomorowska ln# volt& mr g#erekkorban t1z "gett a szem"ben.

  ) tmeg "ljenzett.

  )z erk"l#en llkban ele%ezni v"lt"k Gonsztant#in nag#!erceget& ;zartor#ski !erceget& 4incent# Grasiski tbornokot& Mostowskibelg#minisztert& Ostrowskit& a szentus elnk"t& Hajczek tbornokot& "s !rek szll%ostak& !og# Cbrowski tbornok is ott van& %e ezt tbben!iteles orrsbl coltk.

  /lterje%t& !og# GoRciuszko !azat"rt Lranciaorszgbl& !og# !1s"get oga%jon a crnak.

  Most leng#el notabilitsok ttogtak.

  Mi az"rt lelkese%nk min%en"rt mon%ta !alkan 3z#manowski & mert az kevesebb er+eszt"sbe kerl& mint %olgozni.

  Fto%& Marcin mon%ta Bogusawski & ez"rt nem lesz bel+le% nag# szn"sz. 7'lsgosan okos vag#.

  Mit mon%$ k"r%ezte Kkowski.

  Marcin nem lesz nag# szn"sz or%totta Bogusawski & nag#on j szn"sz& isteni szn"sz& min%en szere2"t "rti& ez a baj. *a csak eg# kicsit eltu%na !l#lni& m"g nlam is nag#obb szn"sz lenne.

  47

  *og# maga mil#en okos& MesterJ mon%ta 3z#manowski komoran.

  Gik"rem magamnak mon%ta Bogusawski. *a okos lenn"k& az eszem kz"m "s a szere2 kz" llna& "s elme!etn"k !ivatalnoknak.

  Kkowski r!gtt.

  Et og tenni neke% az a2aszere2kr& Marcin mon%ta Bogusawski incselke%ve & j& !og# i%e!oztk 4erowskit& az buta& te 2e%ig intelligensvag#& nem val neke% se 8me& se *amlet.

  ) notabilitsok tovbb ttogtak& a n"2 z'gott.

  Sgazn j voltam 8meban is& *amletban is ort#ant el 3z#manowski.

  Grlttk 2isszegtek& Bogusawski !alkabban mon%taD

  E voltl& !t mon%tam "n& !og# rossz voltl$

  Kkowski a l"t !eg#ezte& Bogusawski 2e%ig elemezni kez%te a tz "vvel korbbi el+a%sokat. )Ve&on$* s%e&el+ese,et jelenetr+l jelenetre

  v"gigelemezte& "s 3z#manowski alaktst 2aro%izlva azt bizon#gatta& !og# Marcin nem volt el"g +rlt. 3z#manowski tiltakozott& Fe%c!owsktszi%ta& aki akkor m"g ta2asztalatlan volt "s kill!atatlanul !iszt"rikus& "s min%en nag# jelenetet elrontott.

  Most is ezt csinlja jeg#ezte meg Kkowski& aki utlta a nag# tragikt.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  18/251

  ) tmeg mr r"g eloszlott& +k !rman m"g min%ig ott lltak a 2alotat"ren& Bogusawski jtszott& 3z#manowskinak vrs volt a eje ael!boro%stl& a szeme sszesz1klt& v"kon# ajkt m"g v"kon#abbra !ara2ta& "s Kkowski 'g# vette "szre& !og# az am'g# is !ri!orgas& sovn#szn"sz 2ercek alatt kilkat og#ott.

  7almrl mes"lik mon%ta v"gl Bogusawski & !og# kez%+ korban cs2+s 2a2rikt kent a enek"be ell"2"s el+tt& !og# a kell+ izgalmilla2otba kerljn. /g#szer ki2rbltam& iszon#' "rz"s& eg#etlen gon%olat sem mara%t a ejemben& viszont v"gigvltttem a szere2et. Illtlagakkor voltam a legjobb.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  19/251

  M"g szra%t a 2akols& amikor bekukkantott *enr#k& 7obiasz kamasz ia. -ag#& ekete szemei voltak& kerek eje a vllbl n+tt ki& a n#aktkielejtett"k bel+le.

  Mi van& *enr#k$ k"r%ezte bartsgosan Bogusawski.

  Belgtam nevetett a kl#k & 2e%ig nag#on +riznek minket.

  Esgos "g r"ml%ztt Bogusawski & le!et& !og# ki sem enge%nek$

  Fe!et mon%ta *enr#k & min%en ajt le van zrva. En a cr& a nag#!erceg& -ovoszilcov "s az eg"sz kormn#.

  *onnan vesze%$

  /kkora k"szlts"g sokba kerl. Beleltem a szn2a%ra& az igazgat 'r mr csak suttogni tu% a sok kiablstl.

  *og# jutottl be$

  5an kulcsom.

  7obiasz a ej"t csvlta.

  Mester trt ki *enr#k & veg#en l engem ren%ez+nek.

  Bogusawski elk"2e%t.

  *og#!og# ren%ez+nek$

  *t ol#annak& mint Gu%licz 'r& meg Cmuszewski 'r. )ki megmon%ja a szn"szeknek& mit kell csinlniuk.

  )!!oz neke% is szn"sznek kell lenne% mon%ta Bogusawski.

  51 I mon%ta a kl#k & "n nem leszek szn"sz. )z nekem kev"s.

  7obiasz knosan eszengett& %e a Mester jelenl"t"ben nem akarta el2oozni a it.

  -em is lenn"k j szn"sz mon%ta *enr#k & nincs sz"2 !angom& a kls+m se j. Ce m"gis jobban tu%om min%enkin"l& !og#an kell jtszani.

  *onnan tu%o%$ "r%ekl+%tt Bogusawski.

  7u%om. Carabot nem tu%ok rni& azt Liszer tu%. -em tu%ok magamtl kitallni !l#es"geket. Ce !a olvasok eg# %arabot& ltom a szn2a%on.

  Olvasta% Liszer %arabjt$

  Olvastam. E2oa.

  7obiasz ltta& !og# Bogusawski nem !aragszik.

  7e!ets"ges a kl#k mon%ta a borb"l# & nem igaz& !og# nem tu% rni& sz"2 stlusa van.

  )z ms leg#intett *enr#k & az min%enkinek le!et. Ce "n csak azt tu%om lerni& amit ltok. -incsenek tleteim.

  *t g# ne!"z lesz mon%ta Bogusawski & nincs ol#an m1aj& ami neke% j lenne.

  (n jobban csinlnm& mint Cmuszewski 'r "s Gu%licz 'r eg#ttv"ve.

  -em "n vag#ok az igazgat. Besz"lj Osiski 'rral.

  -incs "rtelme leg#intett *enr#k & belgtam n"!n# eg#etemi el+a%sra& az:l*s%,rl meg azEl"es%ett $&$d*cso+,rl besz"lt& nem "rtsemmi!ez.

  7obiasz r"mlten krkogott.

  Ol#an& mint a 2a2ok mon%ta *enr#k megvet+en & a 2a2ok!oz is jrtam& %e engem ug#an nem ognak elszentelni.

  *enr#k elksznt.

  -e!"z term"szete van mon%ta 7obiasz & a m'ltkor is volt 2oja azt mon%ani )sz2ergernek& !og# rosszul "rtelmezi a ;*d,et. G"2zelje&Mester. )sz2erger eg# !"tig inluenzs volt utna.

  Bogusawski nevetett.

  ) ol#osn "s az ltz+k el+tt civilek ll%ogltak. Bogusawski ens"ges n#ugalommal bement Gu%licz ltz+j"be& a!ol eg#el+re trsb"rletbenka2ott !el#et "s elvette az nne2l+ ru!jt& amel#et ;ieRlak 'r volt ol#an szves !itelben elk"szteni. Bogusawski illegette magt a tkr el+tt& "smeg volt el"ge%ve az ere%m"nn#el. 7z "vet letaga%!atok& gon%olta.

  52

  (22en a rugan#os l"2teket g#akorolta& amikor Gu%licz !oltra%tan beesett az ltz+be.

  3zervusz& iam mon%ta Bogusawski jsgosan.

  Gu%licz eln#gtt.

  Magas& er+s test1& sz+rs "ri volt& mr betlttte a !arminctt. Bogusawskinl kez%te& maj% elszerz+%tt 5ilnba& a!onn"t ms"l "ve kerltvissza 5arsbaD Bogusawski mr a 2l#akez%"skor "rezte& !og# Gu%licz nem az igazi& %e akkoriban szks"ge volt r& mert a szn!zt belviszl#ok%'ltk& "s sorra !ag#tk ott legmegbz!atbb szn"szei. Gu%licz ig#ekezett a %irektor ke%v"ben jrni& "s 'g# t1nt& mint!a eloga%n Bogusawskiaktulis kom"%ikat "s melo%rmkat kitntet+ zl"s"t& 2e%ig mr akkor sem volt !umora. )zta se lett& %e t is t"rt a rancia trag"%ikra& "s'jabban& !la Osiski klasszikus zl"s"nek& a mso%ik Osiskiv n+tte ki magt. Bogusawski tvozsa ta megka2ta a Crmai Sskolt "s kinevezt"kren%ez+v". Bogusawski szvesen 2aro%izlta bls %eklamlst.

  Mil#en az o2era$ k"r%ezte Bogusawski "r%ekl+%ve.

  3z"2 morogta Gu%licz.

 • 5/25/2018 Az Ikszek - Spiro Gyorgy

  20/251

  /lk"szlt a transz2arens$

  /l.

  )z ttetsz+ an#agbl sz+tt transz2arenst 6lersc! tervezte& "s el+z+ na2 m"g nem volt biztos& !og# a szv+g#r i%+re elk"szti. )z eg"szszn2a%n#ls nag#sg' sz+ttes min%v"gig a szn"szek "s a kzns"g kztt lebeg maj%& %e csak s2ecilis megvilgtsban vlik lt!atv. 8ajtanimk "s 2uttk szrn#alnak a kz"22onti koszor' el"& a!ol 3n%or cr 2roiljt bab"rlevelek keretezik. ) cr ej"b+l sugrkoszor' vilgt. )kz"22onti koszor'k ltt ang#alok. Fent& a nimk "s a 2uttk kztt kl#a. *asonl transz2arens lebegett a rival%a ltt -a2leon tisztelet"reis& sajnos elveszett az ostrom alatt& "s 6lersc!nek a vzlat ala2jn kellett 'jra megcsinltatnia a cr tisztelet"re.

  /ste !at el+tt tz 2erccel Bogusawski !tulrl& a szn2a% el+l a n"z+t"ren t kiment az el+csarnokba& "s elveg#lt a kzns"gben. L+!ajtssal%vzlte a magas rang' "riakat "s !lg#eket& !ercegeket "s !ercegn"ket& grokat "s grn"kat& brkat "s brn"kat& tbornokokat "stbornokn"kat& minisztereket "s minisztern"ket s a tbbi. 7bben visszabiccentettek.

  )z el+csarnokban a alrl kiss" g'n#osan n"ztek r az el!un#t szn"szek. ) 2ortr"k nag# r"sz"t az i%+kzben szint"n el!un#t 3mug 53lewiczk"sztette. Bogusawski most vette "szre& !og# a k"t nag# trs& Owsiski "s Twierzawski 2ortr"ja kztt resen !ag#tak eg#k"2n#i !el#et.

  5"gig2illantott a tbbieken& ott volt min%enki& 7ruskolaski ^Fe%c!owska a2ja_& 3alomea Ceszner& Barbara 3ierakowska& Garolina 0ronowiczowa&a !alottak nem vltoztak& csak k"t k"2 kztt lett eg# res !el#. Bogusawski rjtt& !og# a !el#et Osiski az + szmra tartja enn. /lmosol#o%ott.

  A`@,ben 3tanisaw )ugust& a leng#el kirl#ok kztt min%mig az utols& vratlanul visszaren%elte 5arsba "s rbzta a kirl#iltvn#ossgok igazgatst& jl beg#akorolta a szere2"t. ) ven%"gsereg az izgalomban nem vette "szre& !og# Bogusawski eg# rn#alattal s2a%tabba szoksosnl. 3n%or meg!atott szavait i%"zt"kD Z/z a legbol%ogabb na2 az "letemben[ mon%ta volna a leng#el kirl#& "s knn#ezett !ozz.

  ) !arma%ik gongra elbaktatott az emeletre& az igazgati 2!ol# el+tt megllt& belen"zett eg# nag# lltkrbe a!og#an szn2a%ra l"2"sekorszokta& ki!'zta magt& !og# a izikai cselekv"s el+i%"zze a megelel+ lelkilla2otot& maj% a k"t megrettent& !atrozatlanul strzsl civil kztt a

  zrba illesztette a kulcsot.Bel"2ett a 2!ol#ba. Bartsgosan rmosol#gott a ej"t !irtelen !traka2 "s els2a% Osiskira& maj% lelt 8ozalia nev1 len#g#ermeke&

  Osiski neje mell". Maciej Xnicki titkr a 2!ol# m"l#"n kucorogva !angosan vacogni kez%ett. Bogusawski lt"ben "lig el"je or%ult& "s ke%veseno%abiccentett.

  3zmtsa bevltD Osiski nem mert botrn#t csinlni. ) Mester kiss" el+re!ajolt "s tn"zett a szemkzti& bal kettes kirl#i 2!ol#ba. ) rcsokmgtt a %alis 3n%or cr esztett& e!"r eg#enru!jn !emzsegtek a kitntet"sek. L"lol%alt mgtte Gonsztant#in nag#!erceg lt& szemmellt!atlag eszengve "s 2isz"n. Megint t'l szoros na%rg le!et rajta& gon%olta Bogusawski. ) test+rk beleolva%tak a ta2"tba.

  Bogusawski& br a kirl#i 2!ol#bl nem n"ztek r& lt"ben m"l#en meg!ajolt "s vissza!'z%ott. *allotta& !og# mellette sem Osiski& sem8ozalia nem l"legzik.

  ) l%szint els+ sorban eg#ms mellett ltek a kormn# tagjai "s54a tbornokok. 3em Cbrowski tbornokot& sem 3ot#k"kat nem ltta.

  ) kirl#i 2!ol# mellett& Bogusawskival szemben oglalt !el#et -iemcewicz mint szentor& 3ierakowski llamtancsos& Gajetan Gomianllamtancsos& Morawski tbornok "s n"!n# %szes !lg#. Bogusawski 'g# ltta& !og# Maria 4irtemberska& ;zartor#ski !erceg !'ga is kztk

  van. -iemcewicz "22en a tvcsv"t emelte a szem"!ez& Bogusawski megvrta& amg a cs+ r c"loz "s meg!ajolt -iemcewicz el".

  ) kvetkez+ 2!ol#okban ele%ezte Fi2iski oktatsg#i llamtitkrt& a %arab trsszerz+j"t& 4#szkowski belg#i titkrt "s a 6later iv"reket.Mgttk ismer+s k"21 iatalember oglalt !el#et& Bogusawskinak nem jutott esz"be& !ol lt!atta.

  ) szn2a% kze2"re mer+leges %sz2!ol#ban trnolt -ovoszilcov& a cr telj!atalm' varsi megbzottja& titkra& Cec!ant "s Mo!ren!eim br&a nag#!erceg jobb keze kztt. Xg#anabban a 2!ol#ban eg# 2orosz generlis& eg# osztrk tbornok "s eg# sv"% tengernag# lt. )ngol tisztetBogusawski nem ltott.

  Leln"zett a !arma%ik emeletre. ) kakasl+r+l eg# csom szn"sz +t bmulta. Bogusawski biccentett.

  Lurcsa& gon%olta& ism"t len"zve a l%szint els+ sorra& ;zartor#skinak igazsg szerint a kirl#i 2!ol#ban kellene lnie.

  ) szn!zban legalbb ms"l ezer ember szorongott. ) !el#ek szmt Bogusawski nvelte >[email protected],re m"g kilencveneg#ben& a nag# tatarozsi%ej"n.

  8ozalia "s Osiski mr sza2orn sze%te a leveg+t.

  ) n"z+t"r lassan elcsn%eslt& maj% kitrt a vasta2sD elment a ggn#& a szn2a%rl "n#r z'%ult ki a n"z+t"rre& a zenekar tust !'zott& "s eg#g#es& g#'bl talaktott szerkezetb+l bab"rleveleket l+ttek a kirl#i 2!ol#ra. ) cr elllt "s meg!ajolt. ) kzns"g elllva ta2solt. ) cr

  visszata2solt. Pg# ta2soltak sokig.

  Msna2 az 'jsgok terje%elmes beszmolt kzltek az 'j o2era bemutatjrl. ) G$%et$ $&s%$s$cikkrja neve !el#"n !rom csillag%szelgett meg!atottan %ics"rte az ere%eti leng#el o2ert& Osiski 'r szrn#al verseit& /lsner 'r leng#el i!let"s1 muzsikjt& "s rm"t ejezte ki&!og# az o2era bemutatjnak "n#"t 3n%or& min%en oroszok crja "s Feng#elorszg kirl#a& megjelen"s"vel emelte.

  ) msik la2& a ,o&&esondenta G$%et,val ellent"tben a teljes 2ro55tokoll,listt kzlte& "s ltalnos el