of 8 /8
Marina Lazarević, msc. TEKST PRIPREMILA: KAKO DO VISOKIH I STABILNIH PRINOSA PŠENICE I JEČMA? Systiva ® informator AVGUST 2018. Ukoliko želimo da nam žito dobro rodi i da imamo odličan kvalitet zrna i samim tim veću zaradu, obavezni su tretmani protiv prouzrokovača bolesti strnih žita. Meðutim, zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvoðače. Priroda radi svoje i u suštini sve zavisi od nje, ali ipak mi kao agronomi možemo da pomognemo pšenici i ječmu da se negativno dejstvo bolesti umanji a da proizvoðači dobiju veći, kvalitetniji i stabilniji prinos. Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systivu ® , o čijim smo karakteristikama pisali u prethodnim brojevima Inforrmatora. Prednosti koje Systiva ® daje poljoprivrednim proizvođačima su: 1. Nije potrebna rana primena fungicida 5. Povećanje prinosa 4. Poboljšana otpornost na prezim- ljavanje 2. Štiti dugotrajno od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma (do 150 dana) 3. Pokazuje AgCelence ® efekte, kao što su: povećana produktivnost, jači koren i biomasa izdanaka i bolja opšta vitalnost biljaka Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava lisnih oboljenja u jesen doprinosi njihovom naglom razvoju u proleće, pa su iz tog razloga neki proizvoðači primorani da svoje useve zaštite još u jesenjem periodu ili rano s proleća. Setimo se 2016. godine, kada je usled jakog pritiska mrežaste pegavosti prvi tretman ječma obavljen već u novembru iste godine. Zahvaljujući Systivi ® , koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. S obzirom da u proleće Systiva ® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeðuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvoðači se više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve. Kada je Systiva ® na semenu ne morate da brinete o jesenjem tretmanu, kao ni o prvom proletnjem prskanju pšenice i ječma. Ove tvrdnje su se potvrdile u brojnim ogledima koje smo sproveli tokom 2017/2018 godine, gde su rezultati pokazali da se sa Systivom ® zaista može preskočiti prvi folijarni tret- man u proleće. Poređenja su vrše- na sa fungicidima koja se najčešće koriste u te svrhe. Osim izuzetne efikasnosti na najznačajnije prouzrokovače lisnih bolesti, rezultati ogleda su nam takoðe pokazali i dokazali poztivan uticaj Systive ® na visinu prinosa. Prosečan prinos ispitivanih sorti ječma sa Systivom ® u 2017/18. godini je bio 6,65 t/ha, dok je u kontrolnoj vari- janti, gde je raðen osnovni tretman semena, prosečan prinos bio 6,19 t/ha. Dobijeni rezultati ogleda, sprovedenih na više lokaliteta, pokazuju da je tretman semena sa Systivom ® u proseku za 460 kg/ha dao veći prinos u odnosu na kontrolnu varijantu. Preporuka proizvođačima je da od svojih dobavljača na vreme traže seme ječma i pšenice dorađeno sa Systivom ® , kako bi se u vreme setve izbegle nepotrebne gužve. Tretman uraðen sa Systivom ® Tretman uraðen sa Opera ® Max Efekti na prinos kod različitih sorti ječma Source: BASF SE, Dr. H. Schiffer, APR/FM, C14 radioactive labeled Xemium-Fluxapyroxad in Systiva treated winter wheat in lab and field Dugotrajna zaštita i lista i korena 5 7 12 20 28 34 136 149 dana nakon setve Kontrola osnovni tretman semena osnovni tretman semena + Systiva ® Systiva ®

AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi,...

Page 1: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

Marina Lazarević,msc.

TEKST PRIPREMILA:

KAKO DO VISOKIH I STABILNIH PRINOSA PŠENICE I JEČMA?

Systiva®

informatorAVGUST 2018.

Ukoliko želimo da nam žito dobro rodi i da imamo odličan kvalitet zrna i samim tim veću zaradu, obavezni su tretmani protiv prouzrokovača bolesti strnih žita. Meðutim, zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvoðače. Priroda radi svoje i u suštini sve zavisi od nje, ali ipak mi kao agronomi možemo da pomognemo pšenici i ječmu da se negativno dejstvo bolesti umanji a da proizvoðači dobiju veći, kvalitetniji i stabilniji prinos. Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systivu®, o čijim smo karakteristikama pisali u prethodnim brojevima Inforrmatora.

Prednosti koje Systiva® daje poljoprivrednim proizvođačima su:

1.Nije potrebna rana primena fungicida

5.Povećanje prinosa

4.Poboljšana otpornost

na prezim-ljavanje

2.Štiti dugotrajno od

najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma

(do 150 dana)

3.Pokazuje AgCelence® efekte, kao što

su: povećana produktivnost, jači koren i biomasa izdanaka i bolja opšta vitalnost biljaka

Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava lisnih oboljenja u jesen doprinosi njihovom naglom razvoju u proleće, pa su iz tog razloga neki proizvoðači primorani da svoje useve zaštite još u jesenjem periodu ili rano s proleća. Setimo se 2016. godine, kada je usled jakog pritiska mrežaste pegavosti prvi tretman ječma obavljen već u novembru iste godine.Zahvaljujući Systivi®, koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. S obzirom da u proleće Systiva® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeðuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvoðači se više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve. Kada je Systiva® na semenu ne morate da brinete o jesenjem tretmanu, kao ni o prvom proletnjem prskanju pšenice i ječma.

Ove tvrdnje su se potvrdile u brojnim ogledima koje smo sproveli tokom 2017/2018 godine, gde su rezultati pokazali da se sa Systivom® zaista može preskočiti prvi folijarni tret-man u proleće. Poređenja su vrše-na sa fungicidima koja se najčešće koriste u te svrhe.

Osim izuzetne efikasnosti na najznačajnije prouzrokovače lisnih bolesti, rezultati ogleda su nam takoðe pokazali i dokazali poztivan uticaj Systive® na visinu prinosa. Prosečan prinos ispitivanih sorti ječma sa Systivom® u 2017/18. godini je bio 6,65 t/ha, dok je u kontrolnoj vari-janti, gde je raðen osnovni tretman semena, prosečan prinos bio 6,19 t/ha. Dobijeni rezultati ogleda, sprovedenih na više lokaliteta, pokazuju da je tretman semena sa Systivom® u proseku za 460 kg/ha dao veći prinos u odnosu na kontrolnu varijantu.

Preporuka proizvođačima je da od svojih dobavljača na vreme traže seme ječma i pšenice

dorađeno sa Systivom®, kako bi se u vreme setve izbegle nepotrebne gužve.

Tretman uraðen sa Systivom® Tretman uraðen sa Opera® Max

Efekti na prinos kod različitih sorti ječma

Source: BASF SE, Dr. H. Schiffer, APR/FM, C14 radioactive labeled Xemium-Fluxapyroxad in Systiva treated winter wheat in lab and fi eld

Dugotrajna zaštita i lista i korena

5 7 12 20 28 34 136 149 dana nakon setve

Kontrola

osnovni tretman semena osnovni tretman semena + Systiva®

Systiva®

Page 2: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

BASF INFORMATOR AVGUST 2018. | 2

TEKST PRIPREMIO:

JESENJA ZAŠTITA ULJANE REPICE

Uljana repica

Uljana repica kao vrsta, usev, zauzima svake godine sve veće površine u našoj zemlji. U jesen 2017. godine bilo je zasnovano oko 60.000 ha, što je najveća površina u našoj novijoj istoriji. Sa povećanjem površina došli su i novi hibridi za setvu ove kulture. Novi hibridi imaju i nove osobine, mogu više da rode, otporniji su na prezimljavanje... Istovremeno sa njima nam dolazi i nova tehnologija gajenja uljane repice. Ta tehnologija će sigurno promeniti navike dosadašnjeg gajenja uljane repice, samim tim što daje više, daje stabilnije i veće prinose i znatno će doprineti da naši poljoprivrednici proðu ekonomski bolje, što je neizbežno potrebno u ova vremena. Izmene se odnose na normu setve, norme ðubrenja i svakako na zaštitu uljane repice gde su, po mom mišljenju, napravljeni najveći koraci.

Baš o toj novoj zaštiti će biti posvećen i ovaj članak. No, poðimo redom.

Zaštita uljane repice MORA početi u jesen. Pravilna nega useva u jesen obezbeðuje 50% od ukupnog prinosa ove kulture, što nije slučaj ni sa jednim drugim ozimim usevom. Ako se problemi oko zaštite ostave za proleće, gubi se nepovratno veliki deo prinosa i to se ne može nadoknaditi nikakvim dodatnim merama na proleće. Tu leži tajna dobre tehnologije uljane repice.

Zaštita od korova

Ovde je bitno da se krene na vreme. Proizvoðači obično misle da će zima i mraz rešiti većinu problema, što je istina, ali se to redovno desi kasno. Dotle uljana repica trpi konkurenciju korova, pa se tako redukuje prinos, i do jedne tone po hektaru, ako suzbijanje korova ostave za proleće. Od presudne važnosti za uspešno gajenje je rano i dobro suzbijanje korova. Ako se usev zakorovi, repica se slabo ukorenjuje, ide u visinu, što je dodatno opterećuje i iznuruje, otežava pezimljavanje i to može biti veliki faktor rizika.

Današnje hibride uljane repice možemo podeliti na standardne, konvencionalne i one koje su iz naše Clearfield® tehnologije. U standardnim hibridima većina širokolisnih korova se ne mogu suzbijati kada niknu i uljana repica i korovi. U Clearfield® hibridima uljane repice mogu se širokolisni korovi suzbijati po nicanju repice i korova.

Kod standardnih hibrida može se ipak doskočiti korovima. Ovde se preporučuje suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja. Ovo je zaista dobar način borbe jer u tom slučaju usev stalno raste čist od korova i nema štetnog uticaja na prinos. BASF preporučuje upotrebu herbicida Butisan® 400 SC u dozi 2,5 l/ha, posle setve a pre nicanja uljane repice. Ovde se javlja jedan realan problem, a to je da poljoprivrednici nisu sigurni da će usev repice uopšte nići i opstati, pa nas pitaju zašto da koristimo Butisan® 400 SC. Ovo se rešava u praksi tako da se uljana repica može prskati i kad usev nikne, bitno je samo da korovi nisu nikli jer Butisan® 400 SC suzbija samo korove koji nisu nikli. Uvek je potreban taj rani tretman sa ovim herbicidom i uspeh je potpun. Ne sme se zakasniti. Postoji još jedna karakteristika Butisan®-a 400 SC a to je da on ne zavisi ili malo zavisi od zemljišne vlage. Vrlo lako se aktivira i tako deluje na korove. Butisan® 400 SC suzbija veliku većinu široko-lisnih korova. Farmeri moraju znati da na gorušicu Butisan® 400 SC deluje slabije, pa tako ako očekuju prisustvo ovog korova treba da poseju Clearfield® hibride uljane repice i onda će imati mogućnost da suzbijaju gorušicu.

Goran Puhar,dipl. ing.

Odličan za kamilicu

Suzbijanje korova u konvencionalnoj uljanoj repici sa BASF herbicidom

Zašto je važna kontrola korova na jesen?

Zašto je važno suzbijati korove na jesen?

Butisan® - nezavisan od vlage zemljišta

Netretirano

Prskanje # najbolje vreme 4-7 dana posle setve # moguće i rani post - do 2 para listova repice

10 12 14 16

Netretirano

Butisan®

Butisan® 4002,5 l/ha

Konkurencija korova ruši prinos!

Prinos dkg/ha (Gyor, Mađarska)

Suzbijanje korova na jesen je presudno za prinos!

327

197

Netretirano Cleranda®

na jesenHerbicid 1na proleće

Herbicid 2na proleće

225 226

Butisan®

Page 3: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

3 | BASF INFORMATOR AVGUST 2018.

Zaštita od štetočina Zaštita od bolesti

JEDNIM HERBICIDOM REŠAVATE SVE BITNE KOROVE U ULJANOJ REPICI. Veoma jednostavno, a tako efikasno. Štedite tako i vreme i novac!

Praksa je pokazala da je isto tako veliki problem i samonikla pšenica. Robustna je, brzo zatvara zemlju i troši mnogo hrane i vode. Mnogo smeta uljanoj repici i gotovo se redovno suzbija. U 2018. godini treba očekivati taj problem, tim pre što je pšenica ove godine imala slabo nalivena vršna zrna koja su se osipala kod žetve.

Ovaj problem se lako rešava upotrebom herbicida Focus® Ultra* u dozi od 1,2 l/ha.

Osim standardne, uljanu repicu je moguće gajiti i u Clearfield® tehnologiji.

Uljanu repicu odmah po nicanju napadaju buvači. Ovo se dešava redovno svake godine u većoj ili manjoj meri, što zavisi od vremenskih prilika. Ako je vreme suvo i toplo napad će biti jači i obrnuto, ako je vlažno i hladno napad će biti manji. Važno je da proizvoðači znaju da napad uvek ide sa ivice parcele, pa je nekad dovoljno tretirati samo ivične delove. Buvači znaju da toliko oštete usev da mogu dovesti do potpunog propadanja useva. Zato je neophodno da se u nicanju uljana repica svakodnevno nadgleda. Za suzbijanje buvača treba koristiti Fastac® 10 EC u dozi 0,1 l/ha.

Druga važna štetočina koja napada uljanu repicu jeste repičina lisna osa. Sa naglim povećanjem površina pod uljanom repicom, širi se i ova štetočina. Štetu prave larve - pagusenice, crne boje i teško se uočavaju. One mogu da naprave golobrst i izazovu propadanje useva. Isto kao i kod buvača, repicu treba pregledati i ako se uoči štetočina, treba je prskati dok su pagusenice male i dok nisu napravile štetu na usevu. Fastac® 10 EC je registrovan u dozi 0,1 l/ha. Obično je dovoljan jedan tretman i štete neće biti.

Jesen je poslednjih godina duga i topla, pa se pokazala neophodnost upotrebe fungicida u njoj. Osim ovoga postoje i drugi, možda još važniji razlozi. U našim susednim državama: Maðarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj postoji praksa da se repica u jesen kada bude imala razvijena 2 - 4 para stalnih listova, tretira sa fungicidom Caramba® u dozi 0,7 l/ha. Koristi od ove primene su višestruke.

Bolesti tipa pegavosti napadaju repicu tokom jeseni redovno i svake godine se nameće potreba njihovog suzbijanja. Caramba® osim ovog efekta ima i niz drugih isto tako važnih osobina. Prva je da kad se usev uljane repice isprska sa Caramb®-om dolazi do toga da se asimilati iz listova premeštaju u centar rozete, tamo se znatno povećava koncentracija šećera što dovodi do toga da repica dobro prezimljava bez oštećenja i takav usev na proleće kreće ,,kao iz topa’’. Sledeća pojava nakon upotrebe Caramb®-e je ta da ona ima osobinu retardacije porasta. Biljke uljane repice budu manje, i što je najvažnije rozeta je tad postavljena nisko što je bitan preduslov za dobro prezimljavanje. Tu je bitan momenat da kod uljane repice tretirane sa Caramb®-om nema odbacivanja donjih listova tokom zime i proleća, što znatno doprinosi većoj asimilacionoj površini i boljem opštem stanju biljke.

Koren kod biljaka tretiranih Caramb®-om je znatno razvijeniji, nego kod biljaka koje nisu tretirane ili su tretirane nekim drugim herbicidom. Sve ovo doprinosi da su gubici u broju biljaka tokom zime minimalni i mnogo su manji u poređenju sa konkurentskim proizvodima. Na slikama se vidi kakva bi uljana repica trebalo da bude na ulasku u zimu. Naravno, to je ideal kome treba težiti, jer takav usev može dati dobar i ekonomski opravdan prinos. Ovo su najvažnije prednosti upotrebe fungicida Caramba®.Vrednost ovakve zaštite je dokazana više puta, što potvrđuje činjenica da se u evropskim zemljama 90% površina radi u jesen i da je učešće BASF proizvoda oko 60%. Ovo je svojevrsna potvrda da smo u pravu i na dobrom putu, jer su naši proizvodi cenjeni od strane farmera i njihovom upotrebom se zaista rešavaju najvažnija pitanja u uspešnom gajenju uljane repice.

Danas na tržištu postoje hibridi koji iza naziva hibrida imaju oznaku CL. Ovi hibridi su namenjeni da se u njima mogu suzbijati širokolisni korovi kada nikne repica i korov. Ova Clearfield® tehnologija je veliki napredak u gajenju uljane repice, jer olakšava borbu protiv korova. Naime, dovoljno je da se repica poseje, sačeka se da se razviju korovi i oni se suzbijaju herbicidom Cleranda® u dozi 1,5-2 l/ha. Najbolje je koristiti ovaj herbicid dok su korovi mali, i nisu prešli fazu dva para listova. Korovi u toj fazi su visine oko 1-2 cm. Veoma mali, ali kada ih suzbijete u toj fazi nema bojazni da su napravili štete na uljanoj repici. Tad je doza od 1,5 l/ha Cleranda® herbicida sasvim dovoljna za njihovo suzbijanje. Usev uopšte ne oseti negativno dejstvo herbicida i raste bez konkurencije korova. Osim toga, Cleranda® ima i

produženo delovanje preko zemljišta, jer u sebi sadrži i aktivnu materiju iz Butisan®-a 400 SC. Ovo je bitno jer na datoj parceli neće biti naknadnog nicanja novih korova. To dvostruko delovanje ovog herbicida ga izdvaja i proizvoðači znaju da je sa herbicidom Cleranda® usev sigurno bez korova. Još jedna prednost. Cleranda® odlično suzbija i samoniklu pšenicu, pa tako nju ne treba dodatno suzbijati.

Efikasnost preparata Focus® Ultra

Kontrola štetočina na jesen

Optimalan momenatza prskanje

Caramba® - efekti na jesen

Efikasnost Cleranda®

Caramba® - uticaj na rast korenaDobro okaljen usev i uspešno prezimljavanje sa Caramb®-om

Odlična efikasnost: Cleranda® na gorušici

Momenat tretiranja sa Caramba®-om

Caramba® - efekti na jesen

“Idealna“ struktura repice na jesen

Postojanije na prezimljavanje sa Carambom - niže, zdravije i jače biljke

* U procesu registracije za primenu u uljanoj repici.

Caramba®

Cleranda®

Cleranda®

Caramba®Netretirano

Netretirano

Netretirano

Netretirano

Netretirano

Caramba®

4-8 listova repice

Max. 2cm visine

stabla8-10mm debljina korena

20cm dužine korena

Larva repičine lisne ose (Athalia rosae) Buvač (Psylliodes chrysocephala)

Caramba®

0,7 l/ha

Dobra repica na jesen je:Razvijenih 6-10 listova i zdravo prizemno stablo pred zimu

Preporuka: prskajte sa Clerandom 1-2 para listova korova!

Page 4: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

BASF INFORMATOR AVGUST 2018. | 4

Focus® Ultra 1,2 l/ha

Caramba® 1,0 l/haCaramba® 0,7 l/ha

Jesen Proleće

Pictor® 0,5 l/ha

Fastac® 0,15-0,2 l/ha

Butisan® S 2,0 l/ha

00 10 12 18 32BBCH

55/57 61 65 8969/71

Program zaštite

Program zaštite

Cleranda® 1,5-2,0 l/ha + Dash® 1,0 l/ha

Caramba® 1,0 l/haCaramba® 0,7 l/ha

Jesen Proleće

Pictor® 0,5 l/ha

Fastac® 0,15-0,2 l/ha

Clearfi eld® uljane repice

konvencionalne uljane repice

00 10 12 18 32BBCH

55/57 61 65 8969/71

Page 5: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

5 | BASF INFORMATOR AVGUST 2018.

Aleksandar Stajić,dipl. ing.

TEKST PRIPREMIO:

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE

Uljana repica

PRIPREMA ZEMLJIŠTA, ĐUBRENJE, SETVA, PRIHRANA!Nauka i praksa nekad „idu pod ruku“, a ponekad su iskustva iz prakse van onog što nauka predlaže.

Uljana repica doživljava zadnjih godina pravu ekspanziju i „bum“ na našim prostorima, da li je to baš slučajno?

Odgovor znate i sami: nije slučajno, za to postoji mnogo bitnih razloga.

Pre nekoliko godina u priči sa kolegama i proizvoðačima razmišljao sam da se nalazimo u regionu u kojem se može obezbediti proiz-vodnja od 100.000 ha uljane repice, opet, i za to postoji dosta razloga.

Samo u prošloj 2017/2018-toj proizvodnoj godini dosegli smo 60.000 ha, i mislim da tu nije kraj, „zamajac” je pokrenut i sačekajmo još koju godinu do magičnih 100.000 ha.

Na uštrb kojih biljnih vrsta će se proširiti uljana repica? Pre svega kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe. I za to postoji mnogo razloga, svakako najvažniji je količina padavina u vegetacionom periodu.

Počećemo od početka, a to su najbolji predusevi za uljanu repicu. Nauka i donekle praksa kaže to su: pšenica i ječam.

Da li je baš tako u praksi?Ponekad ima dobrih rezultata i sa drugim predusevima! Najčešće jesu pšenica i ječam predusevi iz razloga koje ćemo proći, ali ima primera gde je predusev kukuruz (primer Beška, kod jednog prijatelja - proizvoðača), čak i suncokret (primer Slakmanenački Vinogradi kod jednog prijatelja-proizvoðača), i soja (primer Stara Pazova kod jednog prijatelja-proizvoðača). Ipak i moji prijatelji su to uradili iz nužde, soju i suncokret svakako treba izbegavati zbog Sclerotinie, koja je sigurno ograničavajući faktor. Sa strnim žitima kao predusevom nećemo pogrešiti.

Najveći proizvoðač uljane repice u Sremu a mislim i celoj Srbiji je jedno ugledno i najveće imanje u Sremu a ono se nalazi u živopisnom selu po imenu Žarkovac. Tamo je glavni predusev pšenica, i oni zaista rade punu tehnologiju i imaju odlične prinose.

Nisam napomenuo da su se zadnjih par godina razvili i neki drugi tereni za proizvodnju uljane repice (Ašanja, Stara Pazova, Vojka, Kać, Žabalj...) ovo su samo primeri sa terena koji obilazim.

Svi su brzo savladali matematiku oko uljane repice i našli sebi odličan kalkulator uživo i u glavi! I zato se uljana repica širi...

Obrada za uljanu repicu počinje odmah nakon skidanja useva (uzećemo primer najčešći, pšenica), zatvaranjem vlage tanjiranjem ili plitkom osnovnom obradom.

Osnovna obrada (redukovana ili redovna) potrebno je uraditi na vreme i pri odreðenoj vlažnosti, da ne bi imali posle probleme (grudve) koje nećemo moći ni predsetvenom pripremom i valjanjem da neutrališemo. Predsetvenu pri-premu najbolje uraditi mašinama tipa Germinator (kao za šećernu repu), jer one svojim radnim organima mogu da naprave rastresito – tvrdi sloj zemljišta idealan za seme uljane repice.

To znači rastresiti sloj zemljišta oko 2cm i ispod toga tvrd sloj zemljišta gde bi trebalo da se udobno smesti seme uljane repice. Seme uljane repice je vrlo sitno i potrebno ga je posejati na dubinu ne više od 2cm, broj biljaka po hektaru kod nas je 500.000 biljaka, a u Evropi je to znatno manje 350.000 biljaka po hektaru.

Zašto tolika razlika u broju biljaka po hektaru?Da li je do hibrida uljane repice, ili jednostavno količine padavina i nakon setve?Namerno ne spominjem tipove setve, jer kod nas se seje onim što proizvoðači imaju od mehanizacije tj. od mašina za setvu. Razmak redova žitnih mašina 20-25 cm izmeðu redova, a ima primera i na 50 cm (Beška) najvažnije je prosto ispoštovati broj biljaka po hektaru.

Setva - ali kad?Da li posejati i povaljati (nisam spomenuo obavezne mere posle setve) i čekati kišu ili posejati posle kiše u vlažno zemljište?

Čini mi se da su prošle jeseni pobedili koji su uradili drugi recept: spremili, povaljali, posejali u vlažno zemljište. Nek svako odlući kako će ove jeseni... najviše zavisi od padavina.

Vreme setve?Opet nauka kaže u Septembru mesecu, narod kaže izmeðu „dve Gospojine“. Prošle godine je bilo setve i početkom Oktobra i bilo je odlično, presevanje krajem Oktobra je bilo problematično, nicanje odlično ali se ovo odrazilo na prinos.

Agronomski (paorski)osećaj takoðe ima svoj značaj...

ÐubrenjeOpet nauka kaže, ispitivanje zemljišta dodavanje samo ono koliko fali hranljivih elemenata. I sam imam svoju šemu potrebnih hraniva za uljanu repicu koje se pridržavam.

Količina hraniva potrebna za tonu prinosa uljane repice:

Azot Fosfor KalijumUljna repica 50 kg 40 kg 60 kg

Praksa govori predsetveno koristiti „mešana ðubriva“ tj. ðubriva koje sadrže sva tri elementa u odreðenim količinama po hektaru.

• Vreme prve prihrane zavisi od količine azota koja je primenjena u jesen , u januaru (ureom – bila je najekonomičniji izvor azota u ovoj godini) ili u februaru

• Druga prihrana treba da bude pred butoni-zaciju tj pojava butona iznad lišća, neki, pak, to rade još kasnije.

Uljana repica je biljka koja voli i potreban joj je sumpor, najčešće se druga prihrana vrši ðubrivima koje sem azota ima i sumpora u sebi.Svako od vas nek sasluša sve savete i predloge od svih, ali nek uvek uradi po svom tada će biti najzadovoljniji.

Ova tema je vrlo je opširna pa ćemo se njom još baviti u našim člancima.

Družeći se sa vama proizvoðačima uljane repice predhodih 8 godina puno sam naučio od vas uopšte, a nadam se i vi od mene po nešto, tu smo na zajedničkom zadatku. Imam i predlog za kraj ovog teksta: hajde da pokušamo zajedno da stignemo do prosečnog prinosa od 4,5 t/ha (čak i 5 t/ha) što bi nas svrstalo u vrhu ove proizvodnje u Evropi! Uslove imamo potrebno je samo da udružimo znanje i pridržavamo se neophodnih mera. Nije to tako teško!

BASF će od ove sezone imati svoj hibirid uljane repice BRENTANA.

Pakovanje je od 1.500.000 semena, tj za 3 ha. Brentana je bila prisutna i u ovoj proizvodnoj 2018-toj, i dala je odlične rezultate!

BASF je evropski lider u zaštiti uljane repice pa isto to očekujemo i od hibrida uljane repice.

Prosto od BASF-a se uvek očekuje više!

Idealno spremno zemljište za setvu

Previše „grudvasta“ struktura, sve otežano od setve do zaštite

2017 god. previše biljnih ostataka, slika autora teksta

2017 god. Idealan teren za setvu, slika autora teksta

Žetva 2018-te god i zatvaranje vlage

Page 6: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

Milan Mašić,dipl. ing.

TEKST PRIPREMIO:

DOBIĆEMO I ZDRAVU SIROVINU

Kada nam je biljka zdrava

Većina poljoprivrednih proizvođača ne obraća pažnju na zdravstveno stanje kukuruza, a bolesti kukuruza su česte i nimalo naivne. Intezitet bolesti kod kukuruza varira od godine do godine ali i od lokaliteta do lokaliteta, naravno da njihova pojava i intezitet najvećim delom zavise od uslova spoljne sredine, prisustva inokuluma patogena i tolerantnosti hibrida na pojavu oboljenja.Preventiva svakako postoji. Svako ko se pridržava dobre agrotehničke prakse, gde je cilj da se stvore nepovoljni uslovi za razvoj patogena a sa druge strane se podiže opšte zdravstveno stanje gajenih biljaka, dobija za rezultat veću tolerantnost kukuruza na pojavu oboljenja.

Često se pozivamo na agrotehniku, pa opet počev sa odabirom hibrida, poštovanjem plodoreda, kvalitetnom obradom zemljišta, optimalnom ishranom te upotrebom kvalitetnih i visoko selektivnih herbicida možemo da kažemo da smo uradili sve što je do nas i da smo u ogromnoj meri smanjili rizik za pojavu oboljenja. Pored ovog niza mera moramo dodati još jednu agrotehničku meru koja će u najvećoj meri upravo uticati na pojavu bolesti u kukuruzu a to je primena odgovarajućih fungicida.

Postoje mnogobrojne bolesti koje se javljaju na kukuruzu počev od nicanja pa sve do fiziološke zrelosti istog. Pojava bolesti može izazvati potpuno propadanje biljaka, umanjenje prinosa ili smanjenje kvaliteta dobijenog zrna.

BOLESTI SEMENA I KLICEKada imamo lepo proleće i kada su uslovi za nicanje takvi da će biljka u što kraćem vremenskom roku nići, tada ne moramo da strahujemo za nase biljke. Međutim kada posle setve usledi hladan i vlažan period koji rezultira sporim nicanjem, tada je klica kukuruza u značajnoj meri izložena napadu patogena.

Fusarium i Pitijum se najčešće mogu naći kao problem na semenu i klici, međutim pored njih probleme mogu

napraviti i Penicilijum, Diplodija, Koletotrihum i Rizoktonija.

Kako ova oboljenja ne bi predstavljala problem, pobrinuli su se savremeni fungicidi koji se nanose na seme i samim tim štite mlade biljke od pojave gore navedenih patogena, i za sada možemo reći da je ovaj segment zastite semena pod kontrolom.

Međutim ono što nam nije pod kontrolom i na sta mnogi proizvođači ne obraćaju pažnju su svakako oboljenja koja se javljaju na odrasloj biljci i klipu. Fuzariozna trulež stabla i klipa je jedna od najprisutnijih bolesti stabla i klipa i možemo reći da se fuzarioza javlja svake godine. Za ovo oboljenje zadužena je gljiva Fusarium verticillioides i druge vrste Fusarium-a.

NA STABLUUsled delovanja ovog patogena dolazi do razaranja sprovodnih sudova u biljci te se otežava sprovođenje vode u gornje delove biljke upravo zbog toga uočava se simptom kao nedostatak vode u biljci. Takođe mogu se primetiti i uzdužne pege na donjim interno-dijama. Ove pege nisu jasno oivičene međutim može se jasno uočiti jer su te pege drugačije nijanse zelene boje. Kada se preseče zaraženo stablo na unistenom sprovodnom tkivu moze se videti beli ili ružičasti micelium, iako je ružičasta prevlaka karakterističnija za gljivu Gibberelle-u. Obojenost razorenih sprovodnih sudova nema uvek ovu obojenost, a to prevashodno zavisi od toga da li se gljiva nalazi u fazi sporulacije ili ne. Sve nam ovo govori da je stablo u znatnoj meri oslabljeno, pa kao posledica delovanja ove gljive moze se javiti poleganje kukuruza.

FUZARIUM NA KLIPUPostoji više načina kako gljiva inficira zrna na klipu:1. Preko sveze svile (spore gljive koje su

nanete vetrom)2. Insekti predstavljaju bitan faktor

u prenošenju spora do klipa, a i prave ozlede na zrnu te samim tim olakšavaju ulaz patogena u zrno.

3. Infekcija se može ostvariti preko pukotina na perikarpu

Prvi simptom koji nam ukazuje na prisustvo fuzarijuma je takozvani simptom rasprskujuće zvezde (bele tanke prugice po celom zrnu), mada ovaj simptom ne ukazuje na sigurno prisustvo parazita. Sigurniji znak na prisustvo ovog patogena je jasno vidljiv micelium gljive koji se razvija kako na površini tako i unutar samog zrna.

Fuzarioza klipa se uglavnom javlja u godinama kada imamo puno toplog i suvog vremena (za razliku od Giberelee). Za fuzarium optimalne temperatute su oko 30ºC, i kada imamo toplo i suvo vreme u fazi cvetanja kukuruza, imaćemo i najpovoljnije uslove za ostvarenje infekcije.

Sve ovo pišem kako bih skrenuo pažnju na jedan veoma bitan problem koji proizilazi iz aktivnosti ove gljive. Ova gljiva proizvodi mikotoksine (fumonizin) i to najviše Fb1 i Fb2. Ovi mikotoksini predstavljaju jednu veliku opasnost kako po zdravlje ljudi tako i pozdravlje životinja. Upravo zbog toga je itekako razumno štititi kukuruz sa fungicidima kako bi sprečili ovakve pojave.

Sledeća gljiva koja je u velikoj meri prisutna i koja predstavlja pretnju po kukuruz je Gibberella zeae.

Ova gljiva takođe izaziva trulež stabla i klipa.Što se tiče simptoma koje pravi ova gljiva, jako su slični simptomima Fusariuma. Na samom stablu takođe dolazi do propadanja sprovod-nih tkiva ali crvena boja je karakterističnija za Gibberella-u i pogotovo ako je crvenkasti micelium koncentrisan oko nodusa stabla. Takođe postoji još jedna karakteristika Gibberella-e, a to je da se infekcija Giberelee često javi i na korenu biljke. Pored stabla Giberelea se javlja i na klipu gde se uočava crvenkast ili ruzičast micelium koji se razvija od vrha klipa prema osnovi. U jakim infekcijama dešava se da se ružičasta prevlaka javi i na spoljnom delu komušine.

Za razliku od Fuzariuma, Giberelea se javlja kada imamo vlažno i hladno vreme posle faze svilanja kukuruza, a da podsetim ove godine smo upravo imali povoljnje uslove za pojavu ovog parazita.

I Giberelea produkuje opasne mikotoksine i to vomitoksin (DON) i zearalenon. DON prouzrokuje da zivotinje u značajnoj meri takvu hranu odbijaju, a i usled konzumiranja takve hrane beleži se slab prirast svinja.

Zearalenon je ne manje opasan i karakteristika za ovaj mikotoksin je to što izaziva probleme sa plodnošću i to pogotovo kod svinja. I još jednom da ponovim koliko smo sigurniji, efikasniji i savremeniji ukoliko naš kukuruz tretiramo sa fungicidima kako bi spečili ove negativne posledice pomenutih gljiva.

Na žalost ovde nije kraj!!!

Aspergillus - Kako samo ovo zvuči poznato?

Setimo se 2012. godine. Koja je pored loših prinosa kukuruza karakteristična po još jednom velikom problemu, a to je pojava aflatoksina.

Oboljenje koje izaziva gljiva Aspergillus je izuzetno opasno iz razloga što gljiva proizvodi inotoksin „aflatoksin“ koji je izuzetno kancerogen. I kod ovih pojava pravovremena primena fungicida u kukuruzu nas čini bezbednima.

Simptomi ove gljive se javljaju u vidu pojave žuto-zelenkaste gljivične prevlake na klipu. Pre se mislilo da proizvodnja toksina nastaje prilikom skladištenja zrna, ali utvrđeno je, da se toksin stvara još u polju pre žetve. Najčešće se javlja u uslovima jake suše tokom oplodnje kukuruza ali i nalivanja istog. Razvoju asper-gilusa pogoduje pojava izrazito visokih dnevnih temperatura i naravno ukoliko je došlo do ozleda zrna posle aktivnosti insekata ili ptica što predstavlja odličnu podlogu za kolonizaciju patogena usled čije aktivnosti dolazi do produkcije mikotoksina.

Kako se zaista zaštititi od mikotoksina?

Kod nas primena fungicida u kukuruzu je još uvek nedovoljno prisutna. Upravo primenom preparata kao što su Opera® i Retengo®, možemo da kažemo da ćemo imati adekvatnu zaštitu kukuruza od gore pomenutih oboljenja.Opera® je oličenje savremenog fungicida. Opera® je sistemični fungicid koji ima protek-tivno, kurativno i eradikativno delovanje. Njeni gradienti su piraklostrobin i epoksikonazol.Opera® je jedan od retkih fungicida koji ima registraciju za primenu u kukuruzu, upravo za rešavanje gore pomenutih problema. Operom® ćemo suzbiti gljivična oboljenja, a samim tim i sprečiti produkciju mikotoksina.Opera® se pri-menjuje u količini od 1 do 1,5 l/ha. Najidealniji momenat kada treba primeniti Operu® je preventivno u fazi intenzivnog porasta kuku-ruza i formiranja generativnog organa na biljci (BBCH – 17/18 - 57/59) dok se još nisu stekli uslovi za ostvarivanje infekcije. Pored snažnog fungicidnog delova nja Opera® je fungicid koji ispoljava opšte pozitivne efekte na fiziološke procese u biljci, što se odražava u vidu odličnog kondicionog stanja same biljke. Opera® sprema samu biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova proizvodnje (tolerantnosti na sušu i druge stresne faktore) te primenom Opere® utičemo na bolji prinos i kvalitet dobi-jenog zrna.Pored Opere® i Retengo® je fungicid koji ima registraciju za primenu u kukuruzu. Preparat Retengo® je takođe sistemični fungicid koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje.

Retengo® poseduje niz pozitivnih efekata na gajenu biljku kukuruza, a ogleda se u tome sto biljke:

• Obrazuju jači i razvijeniji korenov sistem• Povećava stabilnost biljke• Povećava otpornost biljke kako na

abiotičke tako i na biotičke faktore• Povećava Lisnu masu, tako što biljka

formira robusniji list• Pozitivno utiče na tolerantnost biljke

prema suši• Povećava prinosFungicid Retengo® ima odlično delovanje na sve dominantne bolesti u kukuruzu, a treba ga primeniti od fenofaze početka rasta stabljike pa sve do faze kada je metlica u punom cvetanju, a svila potpuno razvijena. Retengo® je pre-poručljivo koristiti u količini od 1 l/ha.Obzirom da smo malo odškrinuli vrata problematike mikotoksina u kukuruzu, iskreno se nadam da u budućem periodu možemo očekivati jasniju i odlučniju strate-giju u štićenju kukuruza sa fungicidima.

BASF INFORMATOR AVGUST 2018. | 6

Page 7: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

7 | BASF INFORMATOR AVGUST 2018.

Dragan Maćoš,dipl. ing.

TEKST PRIPREMIO:

KRALJICA POLJA

Šećerna repa

Jedan od pouzdanih indikatora je i praćenje pojave mrke pegavosti na listovima cvekle koja je veoma osetljiva na prouzrokovača ovog oboljenja. Kada smo rešili kada ćemo izvšiti prvi tretman onda je od krucijelne važnosti odabrati i fungicid kojim ćemo sigurno i pouzdano zaštiti list šećerne repe. Veoma je bitno da preparat u sebi sadrži bar dvojnu kombinaciju aktivnih materija.

Kompanija BASF na tržištu Srbije ima registrovana tri preparata Opus® Team, Duett® Ultra i Opera®. Sva tri preparata su napravljena tako da je osnovna komponenta aktivna materija epoksikonazol u kombinacijama sa aktivnim materijama koje imaju drugačiji način delovanja na gljivu.

I TRETMANZa prvi tretman treba primeniti preparat Opus® Team 1 l/ha zajedno sa preparatom na bazi hlortalonila da bi se pojačalo preventivno delovanje. Naime preparat Opus® Team je izvrstan sistemik koji se odlikuje ravno-mernom distribucijom preparata unutar biljaka tako da ni jedan pedalj novog lista ne ostane nezaštićen. U prvom tretmanu je potrebno dodavati i isekticid Fastac® 10 EC radi suzbijanja vašiju, sovica, stenica i sličnih insekata koji su često prisutni u polju u prvoj polovini jula.

II TRETMANOvaj tretman se smatra i kao najvažniji tretman kojim se mora i sprečiti dalje širenje infekcije i kurativno delovati na one infekcije ukoliko su već ostvarene. Vreme izmeðu dva tretmana ponajviše odreðuju vremen-ski uslovi a kreće se od 10 do 14 dana a sve češće, zbog nestabilnog vremena je potrebno ovo rastojanje smanjiti na 7-10 dana. Za ovaj tretman se preporučuje preparat Duett® Ultra u količini od 0,6 l/ha koji pored a.m. epoksikonazol u sebi sadrži i a.m. tiofanat-metil i meðusobno se idalno nadopunjuju prilikom čega epoksikonazol deluje sistemično a tiofanat-metil kontaktno, nedozvoljavajući da se ostvare nove infekcije a istovremeno suzbija, tj lokalizuje već nastalu zarazu.

III TRETMANU standardnim godinama treći tretman pada u drugoj polovini avgusta i tada biljka šećerne repe kreće da pretvara skrob u šećer formira digestija. Da bi doprineli što boljem načinu pre-voðenja skroba u šećere i povećanju digestije neophodno je primeniti preparat koji će stimulisati biljku na povećanu fotot-sintezu tj. sakupljanje energije a tokom noćnog perioda redu-kovati ćelijsko disanje (AgCelence® efekat). Pravi recept za ovaj tretman je Opera® 1 l/ha + preparata na bazi a.m. hlortalonil.Preparat Opera® je kombinacija a. m. epoksikonazola i piraklostrobina čijom odličnom kompatabilnošću list biljke biva zaštićen duži vremenski period pošto jedna prolazi kroz sprovodne snopiće biljke a druga aktivna materija (pirak-lostrobin) prolazi kroz bilnjo tkivo a istovremeno u kutikular-nom sloju liske formira depoe odakle se pod uticajem vlage difuzno širi po listu. Na ovaj način biljka biva u potpunosti zaštićena i zaštitni sloj se dugo zadržava na biljnom tkivu.Kombinacijom ove dve aktivne materije preparat Opera® ima dvojaki način delovanja na patogena prekidajući dotok energije u ćeliju uz istovremeno razaranje ćelijskih membrana što dovodi do brzog uništavanja patogena.

IV TRETMANU zavisnosti od roka vaðenja i vremena pojave prvih simptoma postoji velika mogućnost za kasnim jesenjim tretmanom u cilju suzbijanja Cerospora beticola. Da bi ispoštovali sve zahteve otkupljivača a istovremeno bili sigurni da je lisna masa i dalje zaštićena, potrebno je tretirati sa preparatom Opus® Team u količini od 1 l/ha. Razlog za primenu ovog preparata se krije upravo u kratkoj karenci koja iznosi samo 35 dana i odličnom dugotrajnošću da u jesenjem periodu spreči dalje širenje i omogući siguran i stabilan prinos.

Svaki put kada se pomene šećerna repa pomisli se na kraljicu ratarskih useva kojoj u istinu i treba ugaðati u svakom pogledu. Za uspešnu proizvodnju je neophodno na vreme početi sa planiranjem i odmah nakon skidanja prethodnog useva krenuti u pripremu zemljišta da bi se na kraju obezbedila tvrda posteljica i mek pokrivač za što brže i bolje nicanje šećerne repe.

Borba sa sivom repinom pipom nas je ove godine na pojedinim regionima poštedela a negde je bila teška rovovska bitka. Teška artiljerija protiv teškog nepri-jatelja je primenjivana a uspeh je bio veoma varijabilan.Naravno kad jedno zlo proðe doðe drugo, a to su korovi koje je trebalo u pravo vreme i sa pravom hemijom suzbiti. Ova godina će se pamtii dugo po specifično ranoj pojavi rizomskog sirka. Ono što je kompanija BASF lansirala na tržište jeste primena preparata Focus® Ultra zajedno sa okvašivačem Dash®.

Koja je to prednost primene ova dva preparata?

Prvo što moramo uzeti u obzir prilikom suzbijanja korova jeste upravo vreme. Uticaj vremenskih uslova je toliko velik da ukoliko se ne obrati pažnja na pre-thodni vremenski period preparati će imati slabiju efikasnost. Ukoliko su vremenski uslovi bili suvi i topli, tada se i korovi mnogo teže suzbijaju te je potrebno da preparat što brže i lakše prodre u biljno tkivo a to je i omogućeno zajedničkom primenom preparata Focus® Ultra i Dash®.Okvašivač Dash® omogućava da i u slučaju zat-vorenih lisnih stoma (u slučaju sušnog perioda) dovoljna količina preparata prodre unutar krovske biljke i time omogući odlično suzbijanja rizoma sirka.Ukoliko je sirak adekvatno suzbijen tada je parcela spremna za suzbijanje sledećeg problema a to je mrka pegavost lista šećerne repe Cercospora beticola. Da bi se lakše izborili sa ovako teškim neprijateljem neophodno je da se upoznamo sa njim.

Jedan od veoma bitnih faktora u cilju suzbijanja mrke pegavosti lista šećerne repe je i kada početi sa prvim tretmanima? Najveća greška je kada se krene sa tretiranjem na osnovu kalendara a ne na osnovu simptoma sa parcela i preporuka stručnih službi!!!

Pravo vreme za početak suzbijanja je na osnovu pron-alaženja na 5% listova preko 5 pega kod starijih listova ili preko 1 pege na srednjim listovima ili postupiti na osnovu preporuke Stručnih službi sa regiona.

Jasno vidljive pege sa crveno mrkim oreolom na listu kada se okrene list ka suncu....

Lisna sovica na listu šećerne repe

Mrka pegavost na listu šećerne repe

Mrka pegavost na listu cvekle

Ciklus razvoja prouzrokovača mrke pegavosti Cercospora beticola

Biljni ostaci u kojima Cercospora beticola prezimljava

Šta pogoduje širenju ovog patogena?

1. Zakorovljene parcele – u takvim parcelama je povećanja vlažnost vazduha a biljke šećerne repe su podložnije infekcijama

2. Nepoštovanje plodoreda – sve češći problem u proizvodnji kada se šećerna repa vraća na istu proizodnu parcelu svake druge ili treće godine.

3. Prostorna izolacija – treba birati da su parcele udaljene meðusobno bar jednu duž (400m)

4. Način obrade zemljišta – redukovanom obradom se biljni ostaci ne unose na adekvatnu dubinu što stvara idealne uslove za dalje širenje patogena

5. Sortiment – za setvu na kritičnim lokalitetima sejati tolerantnije sorte ....

6. Vremenski uslovi – optimalna temperatura za razvoj gljive je 20-250C uz vlažnost vazduha od > 90% i tada gljiva u roku od 1 do 2 dana vrši primarnu infekciju biljnog tkiva u kojem se nakon 7-10 dana formiraju pege i unutar njih konidiofore koje vrše dalje širenja infekcije. Ukoliko je temperatura oko 150C tada za formiranje pega treba mnogo duži period – i do 50 dana... znači i na nižim temperaturama gljiva ne miruje!!!

primarna infekcija

žarište

zaraženi biljni ostaci

širenje konidija kišom i vetrom

formiranje konidije unutar stroma

simptomi na listu

Dok se jedna aktivna mateerija kreć kroz biljku, druga se lageruje u depoima na površii lista

PiraklostrobinEpoksikonazol

Dvostruki način delovanja preparata Opera®

PiraklostrobinInhibitor ćelijskog disanja

EpoksikonazolInhibitor sinteze ćelijske membraneinhibitor 14α-demetilaze

Page 8: AVGUST 2018. · 2019-05-29 · Lepo vreme posle setve pšenice i ječma je doprinelo da ovi usevi, a pogotovo oni koji su posejani u optimalnom roku, budu u dobroj kondiciji. Pojava

AGRO TIM

Podaci objavljeni u ovoj publikaciji bazirani su na našem dosadašnjem znanju i iskustvu. Publikacija je savetodavnog karaktera. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

® - Registrovani zaštićeni znak fi rme BASF

BASF Srbija d.o.o.11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 90b | tel.: 011 3093 400 | fax: 011 3093 401

Ostale informacije možete pronaći na www.agro.basf.rs ili na facebook stranici: BASF ZAŠTITA BILJA – SRBIJA

informatorAVGUST 2018.

Kompanija BASFpreuzela deo poslovanja i

imovine kompanije Bayer

„Ovaj strateški potez doprinosi našem snažnom poljoprivred-nom portfoliju i povećava naš potencijal za inovacije. Ukupno gledajući, osigurava sveobuhvatniju i atraktivniju ponudu za naše kupce“, rekao je dr Martin Brudermiler, predsedavajući Borda izvršnih direktora i tehnički direktor u BASF SE.

„Ova akvizicija menja BASF u poljoprivredi. Ona jača našu tržišnu poziciju u poljoprivrednim rešenjima i stvara nove mogućnosti za rast“, dodala je Saori Duborg, članica Borda izvršnih direktora u BASF SE odgovorna za segment Poljopri-vrednih rešenja. „Radujemo se našem zajedničkom putovanju i želimo toplu dobrodošlicu novim kolegama u BASF“.

BASF je u oktobru 2017. i aprilu 2018. potpisao ugovore o kupovini dela poslovanja i imovine koje je Bayer ponudio u kontekstu njihove akvizicije sa Monsantom. U procesu akvizi-cije, u vrednosti od 7,6 milijardi evra, oko 4500 zaposlenih se pridružilo BASF-u.

Ugovorima se obuhvataju: Bayer-ovo globalno glufosinat-amonijum poslovanje (uključu-jući Liberty Link program); semena uljane repice, pamuka, soje i povrća; istraživačko-razvojna platforma za hibride pšenicei uljane repice; odreďeni proizvodi za tretman semena; odreďeni herbicidi u Evropi na bazi glifosata koji se koriste pre svega u industrijskoj primeni; kompletna digitalna poljopri-vredna platforma xarvioTM i odreďeni neselektivni herbicidi i nematocidni istraživački projekti. Sve navedene transakcije su završene, osim poslovanja vezanog sa semena povrća čija se fi nalizacija očekuje kasnije u trećem kvartalu 2018. godine.

Prednosti ove akvizicije za kupce su da će imati još više mogućnosti da povećaju svoje prinose, kvalitet useva i pro-fi tabilnost. „Zahvaljujući još boljim istraživačkim i razvojnim mogućnostima imamo snažna rešenja od semena do žetvekoja će povećati konkurentnost na tržištu. Za kupce ovo znači da imaju pravi izbor danas i u budućnosti”, objasnio je Markus Heldt, predsednik BASF sektora Poljoprivrednih rešenja. „Nakon meseci pripreme za glatko preuzimanje pos-lovanja i prelaz zaposlenih, svi su željni da konačno startuju - kao novi tim sa proširenim poslovanjem i mogućnostima”.

Tel.: +381 63 658 [email protected]

MARKETING MENADŽER ZA REGION AREA WEST

ALEKSANDAR JOTOV

Tel.: +381 63 312 [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA ZA REGION CENTRALNE

I JUŽNE SRBIJE

LJUBIŠA MILENKOVIĆ

Tel.: +381 63 457 [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA ZA REGION SREDNJEG

I JUŽNOG BANATA

GORAN PUHAR

Tel.: +381 63 312 [email protected]

TEHNIKAL MENADŽER

DRAGAN MAĆOŠ

Tel.: +381 63 356 [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA ZA REGION SREMA

I DELA JUŽNE BAČKE

ALEKSANDAR STAJIĆ

Tel.: +381 63 416 [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA ZA REGION JUŽNE I ZAPADNE BAČKE

MILAN MAŠIĆ

Tel.: +381 63 313 [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA ZA ZAPADNU BAČKU

NEMANJA IVKOVIĆ

Tel.: +381 63 492 393+387 66 295 311

[email protected]

TEH. POD. ZA REGION MAČVE, KOLUBARSKI OKRUG, DEO

SREMA I REPUBLIKU SRPSKU

SINIŠA ŠIŠIĆ

BASF je preuzeo deo poslovanja i imovine kompanije Bayer. Ova transakcija je strateški u skladu sa BASF-ovim aktivnostima u oblasti zaštite bilja, bio tehnologije

i digitalne poljoprivrede i predstavlja ulazak kompanije u oblast semena, neselektivnih herbicida i tretman semena nematocidima.