30
Avantajele colectării selective a deșeurilor Instrumente Structurale 2007–2013 UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI JUDETUL GIURGIU

AVANTAJELE COLECTARI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AVANTAJELE COLECTARI

Avantajele colectării selective a deșeurilor

Instrumente Structurale 2007–2013

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEIJUDETUL GIURGIU

Page 2: AVANTAJELE COLECTARI

Atingerea obiectivelor specifice fiecarei directive pentru care Romania s-a angajat in fata Uniunii Europene, trebuie sa se bazeze pe o evolutie foarte importanta a colectarii selective a deseurilor de ambalaje, a v ehiculelor scoase din uz, a echipamentelor electrice si electronice, a bateriil or si acumulatorilor etc.

Pentru a asigura realizarea unui progres real, viitorul sistem de gestionare a deseurilor trebuie sa indeplineasca o serie de obiective strategice corelate cu cerintele europene.

Obiectivele strategice propuse reflecta angajamentul Romaniei pentru:

• abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri intr-o maniera care sa

conduca la ruperea relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri,

• recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu se poate evita

• stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, integrat geografic si tehnologic care sa includa cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun cheltuieli excesive,

• crearea conditiilor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, reciclate /recuperate sau eliminate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a utiliza procedee sau metode care ar putea dauna mediului

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 3: AVANTAJELE COLECTARI

Ierarhia managementului de şeurilor

Prevenirea apariţiei prin aplicarea tehnologiilor curate în activităţile care generează deşeuri;

Reducerea cantităţii deşeurilor aruncate. Reutilizarea unor ambalaje şi produse; repararea, vinderea sau donarea acestora. Reciclarea produselor oricând este posibil, inclusiv cumpărarea de produse cu conţinut sau ambalaj reciclabil. Eliminarea prin incinerare, coincinerare şi depozitare

Opţiunile de gestionare a de şeurilor urm ăresc următoarea ordine descresc ătoare a priorit ăţilor:

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 4: AVANTAJELE COLECTARI

• PLASTICUL• HÂRTIE ŞI CARTON• METAL• STICLĂ• DEŞEURI MENAJERE PERICULOASE• DESEURI ORGANICE

CE E ÎN COŞUL NOSTRU DE GUNOI?

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

TIPURI DE DESEURI• “deşeuri menajere”• “deşeuri municipale”• “nămol orăşenesc”• “deşeuri din construcţii şi demolări”• “deşeuri biodegradabile”

Page 5: AVANTAJELE COLECTARI

CUM PUTEM EVITA TRANSFORMAREA PLANETEI

ÎNTR-UN URIAŞ TOMBERON?

• Colectarea selectiv ă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii, în locuri special amenajate în vederea reciclării. Reciclarea reprezintă

procesarea unora dintre componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile.

Page 6: AVANTAJELE COLECTARI

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ SORTĂM ŞI SĂ RECICLĂM?Colectarea selectivă şi reciclarea sunt soluţii la îndemâna tuturor, cu efecte imediate:

� Protejarea naturii şi economisirea consumului de resurse naturale prin refolosirea unor materiale, cum ar fi metalele.

� Reducerea poluării solului, apelor şi aerului.� Economisirea de energie electrică.� Pentru a proteja deseurile de ambalaje, astfel incat

ele sa poata sa fie reciclate! Daca le amestecam cu toate celelate deseuri menajere, deseurile de ambalaje ajung la groapa de gunoi. Hartia odata ajunsa pe groapa nu mai poate fi reciclata. Cioburile sticlei nu mai pot fi recuperate, plasticul se infesteaza cu resturile menajere si nu mai poate fi reciclat.In plus, groapa de gunoi creste in loc sa scada si sa fie eliminata, poluand solul si aerul.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 7: AVANTAJELE COLECTARI

Culorile, pentru identificarea containerelor si recipientelor destinate colectarii selective a deseurilor de ambalaje

Sticla albă Sticla colorată

Hârtie, carton

Metal şi mase

plastice

Alb Verde Albastru Galben

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 8: AVANTAJELE COLECTARI

CONTAINERUL GALBEN:

Deseurile de ambalaje din plastic si metal

- Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale produselor lactate- Recipientele produselor cosmetice si detergentilor- Caserole de plastic si polistiren, farfurii de plastic si pungi de plastic,spalate în prealabil- Dopuri metalice- Conserve de metal- Doze de aluminiu- Spray-uri alimentare si cosmetice

Deşeurile depozitate în acest container vor fi sortate, ambalate şi reciclate.

NU se colecteaz ă selectiv

X ambalaje de plastic care au conținut de substante toxice, corozive sau ulei de motorX tacâmuri de plastic și metalX SeringiX Ghivece de plasticX Jucării de plasticX Folie de aluminiu

Page 9: AVANTAJELE COLECTARI

CONTAINERUL VERDE:

Deseurile de ambalaje din sticla

• Recipiente din sticla provenite de la bauturi si produse alimentare

• Sticle• Borcane

NU se colecteaz ă selectiv

X porțelan și ceramicăX cristalX oglindăX becuri și neoaneX vesela, pahare

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 10: AVANTAJELE COLECTARI

CONTAINERUL ALBASTRU

Deseurile de ambalaje din hartie si carton

- Pungi de hârtie- Cutii de carton- Ambalaje pentru

sucuri si lactate- Caiete, cărți, reviste

Deşeurile de aici vor fi reciclate

NU se colecteaz ă selectiv

X deșeuri de ambalaje de hârtie sau carton contaminate cu resturi alimentare

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 11: AVANTAJELE COLECTARI

CE ESTE RECICLAREA?• Reciclarea reprezinta colectarea, separarea si

procesarea unora dintre componentele deseurilor in vederea transformarii lor in produse utile. Aproape toate materialele care intra in compozitia deseurilor: hartia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul unui proces de reciclare

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 12: AVANTAJELE COLECTARI

• Reciclarea economiseşte resursele naturale ale planetei şi transformă în resurse valoroase materiale care altfel ar deveni deşeuri nerecuperabile

DE CE SĂ RECICLĂM?

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

• Reciclarea economiseşte bani şi generează beneficii economice stimulând dezvoltarea tehnologiilor curate

• Un obiectiv principal in gestionarea deseurilor il

reprezinta maximizarea duratei de functionare a

depozitelor si minimizarea cantitatilor de deseuri

depozitate.

Page 13: AVANTAJELE COLECTARI

Efectele recicl ării :

• reducerea cantităţii de energie şi de materii prime necesare fabricării de noi produse ;

• redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă ;

• reduce cantităţile depozitate la rampele de gunoaie sau la incineratoare ;

• reduce riscurile asupra sănătăţii noastre şi a mediului , cauzate de deversarea improprie a unor deşeuri periculoase ;

• reduce poluarea aerului şi a apei .

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 14: AVANTAJELE COLECTARI

DE CE RECICLĂM PLASTICUL?

Pentru că descompunerea naturală în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani datorită materialelor care îl alcătuiesc. Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 si 800 kg de petrol brut. Dezvoltarea infrastructurii de colectare trebuie sa urmareasca cerintele pietei, astfel incât valoarea materialelor valorificate sa poata acoperi costurile de colectare, prelucrare si transportProdusele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricatie mai ieftin fata de cele realizate din materii prima

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 15: AVANTAJELE COLECTARI

Stiati ca...�- Din 10 pet-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru patrat de covor? � - Din 50 pet-uri se poate face un pulover? �pungile de plastic nu sunt biodegradabile şi în plus plasticul are la bază o resursă neregenerabilă : -petrolul . Ajunse în ocean , aceste pungi determină moartea animalelor marine care se încurcă în ele sau le înghit ;�cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conţine cadmiu , metal foarte toxic , eliberat în aer odată cu arderea pungilor ;�reciclând o sticlă de plastic este economisită energie suficientă pentru funcţionarea unui bec de 60 w timp de 6 ore ;

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 16: AVANTAJELE COLECTARI

DE CE SĂ RECICLĂM HÂRTIA ŞI CARTONUL?

Pentru că la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 de metri cubi de lemn, adică 1.500 de arbori cu o vârstă de 50 de ani. Prin reciclarea maculaturii reducem defrişarea pădurilor şi efectele negative asupra mediului în care trăim.

Cum reciclăm hârtia şi cartonul?

Putem contribui la revalorificarea deşeurilor din hârtie şi carton prin

stocarea lor separată în propria locuinţă. Ele pot fi stocate temporar

într-un sac menajer sau cutie, după care pot fi depuse în

containerele de colectare a hârtiei şi cartonului din faţa blocului sau

a casei.

Hartie si carton

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 17: AVANTAJELE COLECTARI

Stiati ca... •Ziarele contin hartie reciclata in proportie de 50%? • Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hartie? •Fiecare tona de hartie reciclata poate salva 17 copaci? •Hartia si cartonul pot reciclate doar de 10 ori? •Cu tehnologiile actuale , hârtia poate fi reciclată de cel mult patru ori . Beneficiile aduse naturii prin reciclarea deşeurilor de hârtie sunt foarte importante , reducându-se anumite costuri ca :apa industrială cu aproximativ 60 % , poluarea aerului cu aproximativ 75 % , energia electrică cu aproximativ 45 % , precum şi poluarea apei cu aproape 45 % , reducerea cantităţii de material lemnos exploatat

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 18: AVANTAJELE COLECTARI

• Metalul poate fi reciclat la infinit. Fabricarea unui produs nou din

material reciclat economiseşte între 74 şi 95 la sută din energia

electrică necesară realizării acelui produs din materii prime.

• Aluminiul este cel mai valoros material reciclabil. Este de zece ori

mai valoros decât oţelul. Aluminiul este 100%reciclabil? Pentru extragerea bauxitei, folosită la fabricarea aluminiului, sunt

utilizate substanţe chimice care otrăvesc solul şi apa. Fiecare tonă

de aluminiu produs lasă în urma sa o tonă de noroi caustic, rezultat

din extragerea bauxitei. Pentru fabricarea unei tone de aluminiu sunt necesare 4 tone de minereu de bauxita?• Un televizor poate funcţiona trei ore, iar un bec de 100 W poate

sta aprins timp de 20 de ore cu energia economisită prin reciclarea

unei singure cutii de aluminiu.

METAL

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 19: AVANTAJELE COLECTARI

Doze metaliceNu exista o infrastructura separata de colectare a

deseurilor din doze metalice. Acestea sunt colectate

in amestec cu deseurile menajere

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 20: AVANTAJELE COLECTARI

• Sticla are nevoie de 1.000.000 de ani pentru a se descompune in bucatele mici? • Prin reciclarea unei tone de sticla se economisesc 1,2 tone de materii prime (soda, nisip, feldspat)? • Sticla poate fi reciclata la nesfarsit fara sa isi piarda din calitati?

SticlaStiati ca...

• Reciclarea a 2 sticle

salveaza energie cât să

fiarbă apa pentru 5 căni

de ceai

•Cioburile de sticlă

constituie un material

de înlocuire materiilor

prime, se folosesc

integral în industria

sticlei

Page 21: AVANTAJELE COLECTARI

Echipamente electrice si electronice• Prima etapa in procesul

de reciclare este indepartarea materialelor periculoase. Apoi sunt dezasamblate pe tipuri de materiale reciclabile: plastic, metale feroase si neferoase, sticla si altele. Aceste tipuri de materiale reciclabile pot fi utilizate ca materie prima secundara in orice proces industrial.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 22: AVANTAJELE COLECTARI

Deşeurile caracteristice în procesul de compostare

Potrivite pentru procesul de tratare prin compostare sunt următoarele tipuri de deşeuri:

• deşeu biologic din gospodării (deşeuri din bucătărie de la pregătirea mâncărurilor, părţi vegetale, resturi de mâncare) ;

• deşeuri din grădină (resturi de legume, plante ornamentale, tăieturi din copaci şi arbuşti, iarbă şi frunze) ;

• deşeuri din parcuri (tăieturi din copaci şi arbuşti, gazon, frunze) • eventual nămol de la staţia de epurare (în procent mic de masă) ;• deşeuri agricole;• deşeuri forestiere în cazuri speciale (coajă de copac, paie tocate).

Page 23: AVANTAJELE COLECTARI

Deseuri din gradini si parcuri

Principalele oportunitati de reciclare pentru

deseurile din gradini sunt pentru:

• Producerea compostului;

• refacerea peisajului;

• utilizarea ca si combustibil alternativ;

• utilizarea ca si material

intermediar de acoperirea depozitelor.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 24: AVANTAJELE COLECTARI

Separarea deşeurilor biodegradabile la sursă permite, de asemenea, promovarea compostării individuale, in comunele mici. Această gestiune a deşeurilor are două avantaje majore: se evită impactul transportului asupra mediului şi compostul este utilizat, in general, direct de cei care il produc (spre deosebire de problemele frecvente atunci cand vine vorba de găsirea unei pieţe pentru compostul produs in uzine centralizate). In plus, separarea propriilor deşeuri contribuie la dezvoltarea conştiinţei cetăţenilor in ceea ce priveşte propria producţie de deşeuri şi dezvoltă o noţiune de responsabilitate pentru deşeurile pe care le generează.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 25: AVANTAJELE COLECTARI
Page 26: AVANTAJELE COLECTARI
Page 27: AVANTAJELE COLECTARI

COLECTAREA DEŞEURILOR

ACUM VIITOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 28: AVANTAJELE COLECTARI

RECICLAREA DEŞEURILOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

ACUM VIITOR

Page 29: AVANTAJELE COLECTARI

DEPOZITAREA DEŞEURILOR

ACUM VIITOR

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

"Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu"

Page 30: AVANTAJELE COLECTARI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUITelefon: 0346 566 903E-mail: [email protected]

[email protected] www.ecogiurgiu.ro