Click here to load reader

Auxiliar Intretinerea si repararea · Web view Modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” se studiază în anul de completare (clasa a XI-a liceu tehnologic – ruta

  • View
    32

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Auxiliar Intretinerea si repararea · Web view Modulul „Întreţinerea şi...

Auxiliar Intretinerea si repararea automobilului

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XI-a

INTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOMOBILELOR

DOMENIU: MECANICĂ

NIVEL: 2

CALIFICARE: MECANIC AUTO

Martie 2009

Autori:

ALINA MELNIC – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

ANGELA OSAIN – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

SIMONA PAVELESCU – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

GEORGETA BĂRBĂLĂU – Grup Şcolar „Dacia” Bucureşti

Consultanţă tehnică:

ANDREEA CRĂCIUN, expert CNDIPT

CUPRINS

4INTRODUCERE

5COMPETENŢE

6INFORMAŢII UTILE

6Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică

7Modalitatea de organizare a practicii:

8Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului

10INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII

10Jurnalul (caietul) de practică

11Fişe de observaţie

13Fişe de lucru

16Studii de caz

21Proiecte / Miniproiecte

23Portofoliul de practică

29EVALUARE

32BIBLIOGRAFIE

33ANEXE

33Anexa 1

34Anexa 2

INTRODUCERE

Modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” se studiază în anul de completare (clasa a XI-a liceu tehnologic – ruta SAM), în vederea asigurării pregătirii de specialitate în domeniul „Mecanică”, calificarea „mecanic auto”.

Modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” face parte din „Stagiul de pregătire practică” şi are alocate un număr de 60 ore / an, din care:

· laborator tehnologic – 15 ore;

· instruire practica – 45 ore;

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea automobilului.

În acelaşi timp, sunt asigurate condiţiile necesare dezvoltării unor abilităţi de aplicare a normelor de tehnica securităţii munci, de prevenire şi stingere a incendiilor specifice atelierelor de service auto.

Plasarea modulului în stagiul de pregătire practică oferă oportunitatea unor abordări diferenţiate sau extensii ale conţinuturilor, în funcţie de cerinţele şi resursele agentului economic la care se realizează pregătirea.

Auxiliarul conţine mai multe exemple pentru instrumentele de lucru necesare desfăşurării stagiului de pregătire practică şi evaluării:

· jurnalul de practică;

· fişe de observaţie;

· fişe de lucru;

· studii de caz;

· portofoliu de practică;

· îndrumări pentru realizarea şi susţinerea proiectelor.

Pentru fiecare activitate, se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele urmărite, sarcinile de lucru şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare.

Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.

COMPETENŢE

În modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de competenţe tehnice specializate:

29.16. Întreţinerea şi repararea automobilului:

1.0 credite

29.16.1. Alege mijloacele necesare executării operaţiilor de întreţinere şi reparare a automobilelor.

29.16.2. Execută operaţii de întreţinere a automobilelor.

29.16.3. Execută operaţii de reparare a automobilelor.

INFORMAŢII UTILE Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică

· Descrierea activităţilor derulate de agentul economic:

Stagiul de practică se va realiza la agenţi economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de testare şi diagnosticare a automobilelor, respectiv de inspecţie tehnică (întreprinderi constructoare de automobile şi / sau componente auto, ateliere de service auto şi operatori de transport rutier care deţin ateliere proprii specializate în întreţinerea şi repararea autovehiculelor sau staţii proprii de inspecţie tehnică).

· Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic :

· Departamentul în care se va efectua practica :

· Facilităţile oferite elevilor de către agentul economic :

· Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic :

Modalitatea de organizare a practicii:

1. Număr de ore alocate modulului: 60 ore, din care

· laborator tehnologic: 15 ore

· instruire practică: 45 ore

2. Forma de organizare a stagiului de pregătire practică:

· pe grupe

(

· cu clasa

(

3. Calendarul pregătirii pentru modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului”:

Săpt .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Săpt.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

În fiecare căsuţă corespunzătoare săptămânilor în care urmează să se desfăşoare activităţile din cadrul modulului, se va completa, după caz:

· IP – pentru activităţile de instruire practică;

· LT – pentru activităţile de laborator tehnologic.

4. Cadrele didactice care îndrumă elevul în stagiul de pregătire practică:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Tutorele desemnat din partea agentului economic:

________________________________________________________________

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:

· norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicină a muncii general valabile pentru orice activitate;

· norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o reglementează.

Printre normele specifice activităţilor de întreţinere şi reparare se numără şi următoarele reguli:

· Autovehiculele trebuie să fie introduse în hală cu motorul în funcţiune, având în rezervor o cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia, necesară deplasării autonome de la un punct de lucru la altul. Fac excepţie autovehiculele care sunt introduse în hală numai pentru reviziile tehnice periodice.

· Autovehiculele trebuie să fie introduse pe linia de întreţinere şi reparare numai după ce sunt spălate.

· Canalul de revizie trebuie menţinut în stare curată, asigurându-se scurgerea apei, a uleiurilor şi a combustibililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va face cu viteza de maximum 5 km/h, dirijate din faţă, de la sol, de către conducătorul locului de muncă.

· Pentru fiecare tip de autovehicul, verificarea presiunii în pneuri şi ridicarea acesteia la valorile stabilite (faţă sau spate) trebuie să se facă potrivit prevederilor din tabelul cuprinzând presiunea admisă. Acest tabel trebuie să fie afişat la locul de muncă.

· La umflarea pneurilor se va folosi în mod obligatoriu dispozitivul de protecţie împotriva săririi cercului de la jantă. În cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucăţi nu se utilizează dispozitiv de protecţie. Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi în stare bună de funcţionare, dotat şi inscripţionat corespunzător.

· Lucrătorul de la rampă care efectuează verificarea trebuie să fie instruit şi autorizat asupra cunoaşterii caracteristicilor tehnice, funcţionale ale compresoarelor. Mişcarea autovehiculelor pe rampă trebuie să se facă numai dirijată de persoane cu atribuţii de serviciu şi numai după ce acestea s-au convins că echipa a ieşit din canalul de revizie şi s-a îndepărtat de autovehicule, iar sculele şi piesele au fost îndepărtate.

· Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va exe