38
MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI Strada Egalităţii, nr. 50 A, cod 110049 Piteşti AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12.2007 Ca urmare a cererii adresate de S.C. UCO TESATURA SRL, cu sediul in localitatea Giurgiu, Soseaua Bucuresti nr. 351, judetul Giurgiu, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 1131/12.02.2007 si a completarilor inregistrate cu nr. 8961/13.11.2007 si 9018/14.11.2007, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza HG nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a HG nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de Legea nr. 84/2006, al Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, al Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană, se emite: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Titular : S.C. UCO TESATURA SRL Amplasament: Giurgiu, Soseaua Bucuresti, nr. 351, judetul Giurgiu Strada Egalităţii, nr. 50 A www.arpmsm3.ro Tel: 0248 213 099; 0746 248 597 Piteşti , cod 110049 E-mail: [email protected] 0348 401 992; 0348 401 993 Fax: 0248 213 099

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI

Strada Egalităţii, nr. 50 A, cod 110049 Piteşti

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12.2007

Ca urmare a cererii adresate de S.C. UCO TESATURA SRL, cu sediul in localitatea Giurgiu, Soseaua Bucuresti nr. 351, judetul Giurgiu, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 1131/12.02.2007 si a completarilor inregistrate cu nr. 8961/13.11.2007 si 9018/14.11.2007,

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza HG nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a HG nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata de Legea nr. 84/2006, al Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, al Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Titular : S.C. UCO TESATURA SRL

Amplasament: Giurgiu, Soseaua Bucuresti, nr. 351, judetul Giurgiu

Strada Egalităţii, nr. 50 A www.arpmsm3.ro Tel: 0248 213 099; 0746 248 597 Piteşti , cod 110049 E-mail: [email protected] 0348 401 992; 0348 401 993

Fax: 0248 213 099

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

CUPRINS 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.................................... 4 2. OBIECTUL AUTORIZARII .............................................................................................. 4 3. TEMEIUL LEGAL.............................................................................................................. 4 4. CATEGORIA DE ACTIVITATE ...................................................................................... 5 5. DOCUMENTATIA SOLICITARII.................................................................................... 5 6. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ................................................................................. 6 7. MATERII PRIME SI AUXILIARE................................................................................... 6 8. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI ...................................... 10

8.1 APA................................................................................................................................. 10 8.2 ENERGIA ELECTRICA ................................................................................................ 11 8.3 ENERGIA TERMICĂ .................................................................................................... 11 8.4 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI..................................................................... 12

9. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT............................................................................................................ 12

9.1. URZIREA ...................................................................................................................... 12 9.2. VOPSIREA (PROCESUL INDIGO).................................................................................... 12 9.3. TESEREA FIRULUI...................................................................................................... 13 9.4. FINISAJ ......................................................................................................................... 14 9.5. VERIFICAREA MATERIALULUI.............................................................................. 15 9.6. DOTARI ........................................................................................................................ 16

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU................................................................................................ 18

10.1 AER............................................................................................................................... 18 10.1.1. Cosuri de dispersie ................................................................................................ 18 10.1.2. Echipamente de depoluare ................................................................................... 20

10.2 APA............................................................................................................................... 20 10.2.1. Evacuarea apelor uzate ........................................................................................ 20

10.3 SOL ............................................................................................................................... 21 11. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT...................................................................... 22

11.1 AER............................................................................................................................... 22 11.1.2 Emisii...................................................................................................................... 22

11.2 APA............................................................................................................................... 22 11.2.1. Apa uzata............................................................................................................... 22

11.3 SOL ............................................................................................................................... 23 11.4 ZGOMOT...................................................................................................................... 23

12. GESTIUNEA DESEURILOR......................................................................................... 23 12.1. DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA.............................................................................. 23

12.1.1. Deseuri nepericuloase .......................................................................................... 23 12.1.2 Deseuri periculoase ............................................................................................... 25

12.2 DESEURI COMERCIALIZATE (DESEURI VALORIFICATE SAU ELIMINATE PRIN AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI)........................................................................................... 25 12.3 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE................................. 26

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI .................................................................. 27 14. MONITORIZAREA ACTIVITATII.............................................................................. 29

14.1 AER............................................................................................................................... 29 14.1.1. Emisii..................................................................................................................... 29

2

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

14.2. APA.............................................................................................................................. 30 14.2.1. Apa uzata............................................................................................................... 30

14.3 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR ....................................................... 31 14.3.1. Deseuri tehnologice .............................................................................................. 31 14.3.2. Ambalaje ............................................................................................................... 31

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA............................................................. 32 16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII......................................................... 32 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI .................................................... 35 18. GLOSAR DE TERMENI ................................................................................................ 36 19. DISPOZITII FINALE...................................................................................................... 37

3

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: S.C. UCO TESATURA SRL Adresa: Giurgiu, Soseaua Bucuresti nr. 351, judetul Giurgiu Tel. / Fax: 0246 210 017 / 0246 210 024 2. OBIECTUL AUTORIZARII

S.C. UCO ŢESĂTURA S.R.L. are ca obiect de activitate teserea şi prelucrarea fibrelor de bumbac tors, bobinat. S.C. UCO TESATURA SRL. este amplasată în partea de Nord a oraşului Giurgiu, în cadrul Parcului Industrial si Tehnologic Giurgiu Nord.

Amplasamentul societatii prezinta urmatoarele vecintati: pe latura Vest:

- S.C. ATAL PRODUCT S.A., instalatii pentru produs betoane, mixturi asfaltice, etc., - S.C. ROMTRANS S.A., profil transporturi, in plan indepartat S.C. LACTA S.A., profil industrializarea laptelui.

pe latura sud vecinatatea directa o constituie strada Gloriei cu infrastructurile aferente care tin de domeniul public, iar dincolo de acestea sunt amplasate:

- teren proprietate privata (fost IAS), - S.C. TRACUM S.A., transport in comun, - S.C. GITOUR S.A., transport auto de marfuri.

pe latura nord -gospodaria de combustibil, statia de preepurare si depozitul de deseuri menajere apartinand Parcului Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord

pe latura est: -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan indepartat Soseaua Bucuresti.

3. TEMEIUL LEGAL

Prezenta autorizatie integrata de mediu se emite in baza urmatoarelor acte normative:

- OUG Nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea Nr.265/2006.

- OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea Nr.84/2006.

- Ordin M.A.P.A.M. Nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordin Nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot. - O.U.G 78/2000 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzind deseurile , inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. - Legea Nr. 655/2001- pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 243

/2001 privind protectia atmosferei.

4

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. - HG 1057/2001 - privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante

periculoase. - OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare. - HG. Nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu

modificarile si completarile ulterioare; - HG nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate; - HG nr. 124/2003 - privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu

modificarile si completarile ulterioare; - HG nr. 351/2005 - privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor,

emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul; - Ordin nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor

de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

4. CATEGORIA DE ACTIVITATE - Cod CAEN: 1721 – ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac; - Conform Anexei nr.1 a OUG Nr.152/2005: categoria 6.2. „Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi”;

- Codul NOSE-P, conform Ordinului MAPM Nr.1144/2002: 105.04 - Codul SNAP 2, conform Ordinului MAPM Nr. 1144/2002: 0406

5. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Raport de Amplasament, intocmit de SC TECTONIC MEDIU Bucuresti; - Formular de solicitare, intocmit de SC TECTONIC MEDIU Bucuresti; - Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 143 / 23.07.2007, emisa de AN „Apele

Romane”, DA Arges Vedea, valabila pana la data de 01.08.2017; - Autorizatie de securitate la incendiu nr. 516159/08.11.2007; - Contract de vanzare – cumparare nr. 152/04.10.2006 incheiat cu SC Rematex Grup

SRL Galati pentru preluarea eseurilor de fire de urzeala albe, vopsite, margine falsa din bumbac;

- Contract de vanzare cumparare nr. 1049/04.06.2007 incheiat cu SC Remat Bucuresti Sud SA pentru deseuri folie si deseuri hartie/carton;

- Contract de vanzare – cumparare incheiat in data de 29.05.2007 cu SC Remat SA Giurgiu privind vanzarea deseurilor metalice;

- Contract de vanzare cumparare incheiat in data de 01.06.2007 cu SC Setcar SA Braila privind vanzarea containerelor IBC contaminate;

- Contract de inchiriere autentificat cu nr.10816/25.08.2006 incheiat cu SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA pentru inchirierea spatiilor tehnologice, colectarea deseurilor si livrarea de apa, energie electrica;

- Contract de prestari servicii nr. 325/21.09.2006 incheiat cu SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA privind epurarea apei uzate;

- Certificat de Inregistrare ONRC-ORC Tribunalul Giurgiu, seria B nr. 0592080/09.03.2005, Cod Unic de Înregistrare 17325651 ;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

5

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

6

6. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

• Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta autorizatie integrata. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

• Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

• Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

• Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

• Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.

• Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie.

• Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Giurgiu si la ARPM Pitesti un Raport Anual de Mediu pentru anul calendaristic precedent.

7. MATERII PRIME SI AUXILIARE 7.1.Principalele materii prime si materiale auxiliare utilizate în procesele tehnologice sunt redate in tabelul de mai jos:

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr. crt.

Materia prima Natura chimica/ compozitie (Fraze R)

Cantitate utilizata anual

Impactul asupra mediului

Depozitare

1. Fir bumbac - 2100 tone - Depozit de materie prima Ventilatie naturala

2. Acid formic (sectiile vopsire + finisaj)

R 35 4 tone C Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

3. Diresul Black RDT (sectia vopsire)

R 35, 31, 34 15 t C Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

4. Govifinish (sectia finisaj)

R22, 43, 36, 38, 43, 51/53

4 t N, Xn, Xi, C

Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

5. Rottafinish (sectia finisaj)

R 22, 36/38

4 t Xn

Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

6. Rustol (sectia finisaj)

- 0,9 t - Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

7. Serawet (sectiile vopsire+finisaj

R 41

1,5 t Xi Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

8. Sandoflex (sectia finisaj)

R 36 0,8 t Xi

Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

9. Rucowet RMC (sectia finisaj)

R 38,41,52/53 1,9 t Xi Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC Ventilatie naturala

7

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr. crt.

Materia prima Natura chimica/ compozitie (Fraze R)

Cantitate utilizata anual

Impactul asupra mediului

Depozitare

10. Trilon TA (sectia vopsire)

R22, 36 0,8 t Xn Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

11. Sirrix Ak (vopsire)

-

0,9 t - Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

12. Setamol BL (sectia vopsire)

- 0,9 t - Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

13. Lava Zyme (sectia finisaj)

R42, 43

0,6 t Xn Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

14. Ruco Cleaner (sectiile vopsire+finisaj)

R22, 23, 37/38, 40, 41, 0,9 Xn, N, T Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

15. Diresul Oxidant BRI (sectia vopsire)

R 9, 22, 35 9 t Xn, 0 Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

16. Hydrocol EPN (sectiile vopsire + finisaj)

R52/53 2,7 t T Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

17. Schlichte (sectia vopsire)

- 0,7 t - Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

18. Hidrosulfit de sodiu (sectia vopsire)

R 7, 22, 31 4 t Xn Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie metalice. Ventilatie naturala

8

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

9

Nr. crt.

Materia prima Natura chimica/ compozitie (Fraze R)

Cantitate utilizata anual

Impactul asupra mediului

Depozitare

19. Evo Pret RSL (sectia finisaj)

R 23, 24, 25, 34, 39 3 t T, F Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

20. Evo Pret Cat (sectia finisaj)

R 36, 38 1 t Xi Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

21. Hidroxid de sodiu (sectia vopsire + finisaj)

R 35 18 t C Rezervor metalic vertical, etans, amplasat in interiorul cladirii Ventilatie naturala

22. Hipoclorit de sodiu (sectia finisaj)

R 31, 34 0,3 t C Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

23. Indigo (sectia vopsire)

R 22, 35 18 t C Rezervor metalic, cu pereti dubli, amplasat in interiorul cladirii Ventilatie naturala

24. Tissalys (sectia vopsire)

- 9 t - Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

25. Ensiwax PO (sectia vopsire)

R 22, 41 0,4 t Xi, N Produsul se pastreaza in ambalajul original, butoaie tip IBC. Ventilatie naturala

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

7.2. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate

si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate - unde este cazul - in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va

asigura securitatea acestora. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare.

Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si

materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare.

7.3. Selectia materiilor prime Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale

utilizate. Operatorul va introduce in procesul de fabricatie si in activitatile auxiliare, materiile

prime si materialele cele mai putin periculoase pentru mediu. 8. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI 8.1 APA

Societatea detine Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 143 / 23.07.2007 emisa de Administratia Nationala „Apele Romane” – DA Arges Vedea.

8.1.1. Alimentarea cu apa: Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa a SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA, conform contractului de inchiriere nr. 10816/25.08.2006 incheiat intre cele doua parti .

Volumele si debitele de apa autorizate conform cerintei de apa sunt : - Qmax.zi = 753,99 mc/zi ( 8,72 l/s ) ; - Qmed.zi = 579,96 mc/zi ( 6,71 l/s ) ; - Vmed.anual = 211684 mc ; - Vmax.anual = 275205 mc . Timpul de functionare al folosintei de apa este de 24h/zi, 365 zile/an .

Captarea apei in scop potabil si tehnologic se asigura printr-un racord (Dn = 100mm)

la reteaua de alimentare cu apa a SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord. Distributia apei in scop potabil si tehnologic se asigura prin intermediul unei retele

realizate din conducte din otel zincat ( Dn = 50-100 mm , Ltotala = 500 m ) care apartin SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA , municipiul Giurgiu . APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este asigurat din rezervorul de inmagazinare de 500 mc al SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A., municipiul Giurgiu .

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

NECESARUL SI CERINTA DE APA Necesarul de apa este urmatorul :

Debite, volum anuale Total Scop potabil Scop tehnologic

Igienizare spatii

Qmax.zi (mc/zi ) / l/s 672,01 / 7,76 22,4 / 0,26 624 / 7,2 25,61 / 0,30 Qmed.zi ( mc/zi ) / l/s 516,9 / 5,96 17,2 / 0,20 480 / 5,56 19,7 / 0,22 Vmed.anual ( mc ) 188668 6278 175200 7190 Vmax.anual ( mc ) 245283 8176 227760 9347

Cerinta de apa este : Debite, volum anuale Total Scop potabil Scop

tehnologic Igienizare

spatii Qmax.zi (mc/zi ) / l/s 753,99 / 8,72 25,13 / 0,29 700,13 / 8,10 28,73 / 0,33 Qmed.zi ( mc/zi ) / l/s 579,96 / 6,71 19,3 / 0,22 538,56 / 6,23 22,10 / 0,26 Vmed.anual ( mc ) 211684 7044 196574 8066 Vmax.anual ( mc ) 275205 9172 255547 10486

Gradul de recirculare interna a apei este 0% . 8.2 ENERGIA ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua SC Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord SA Giurgiu, prin intermediul posturilor TRAFO PT4 20 /0,4kV 3x 1000 kVa si PT520 /0,4kV 3x 1000kVa. Puterea reactiva instalata este de 6215 kVa, realizandu-se un factor de putere de 0,96-0,98.

Societatea se va incadra in consumul de energie electrica, corespunzator celor mai bune tehnici disponibile. Societatea va monitoriza continuu consumul de energie electrica si va avea in vedere atingerea valorilor recomandate in documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile. 8.3 ENERGIA TERMICĂ

Energia termica necesara functionarii instalatiilor, se produce în cadrul centralei termice.

Părţile componente ale centralei termice sunt: • Cazan de abur tehnologic tip Caldaie

Caracteristicile cazanului: P= 400KW, capacitate 10 t abur/h. Scop : producere abur pentru utilizare in scop tehnologic. Combustibil utilizat: GPL. Consum maxim de combustibil: 214 litri/h.

• Centrala termica tip BVTS1-200 Realizeaza apa calda menajera si incalzirea unei parti din spatiile administrative. Este dotata cu un singur arzator si un boiler de capacitate 200 l. Centrala este complet automatizata. Combustibil utilizat: GPL. Consum de combustibil: 9,8 litri/h.

• Centrala termica tip BVTS1-200 Realizeaza apa calda menajera si incalzirea unei parti din spatiile administrative. Este dotata cu doua arzatoare si este complet automatizata. Combustibil utilizat: GPL. Consum de combustibil: 19 litri/h.

11

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Încalzirea spatiilor de productie se realizeaza cu sisteme de incalzire avand combustibil GPL:

- sistem de incalzire in Vopsitorie: input 1000 kW; - sistem de incalzire in Finisaj: input 1000 kW; - sistem de incalzire langa mesele de inspectie: input 190 kW; - sistem de incalzire langa urzitor: input 122,3 kW; - sistem de incalzire in depozit: input 60 kW;

8.4 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI 8.4.1. Utilizarea energiei se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile. 8.4.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice. 8.4.3. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei.

9. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Pentru realizarea tesaturilor denim din fire de bumbac si tip bumbac, se utilizeaza următoarele etape de fabricare: -aprovizionarea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor, -urzirea firului, -realizarea procesului de vopsire, incleiere si uscare a firului, -teserea firului, -finisarea panzei, -controlul final. Activitatea de producţie este susţinută de activităţi conexe: -asigurarea utilităţilor necesare (aer comprimat, energie termică),

-gestiunea deşeurilor solide rezultate, -activităţi de întreţinere a utilajelor. 9.1. URZIREA

Unitatea se aprovizioneaza cu bumbac din import, bobinat care este introdus in urzitor. Aici firul de bumbac este trecut din bobina pe un tambur metalic.

Capacitatea urzitorului este de 100.000 ml/zi. Urzitorul este prevazut cu un sistem local de preluare a pulberilor si scamelor. Acestea sunt dirijate prin intermediul unui ciclon si colectate intr-un filtru cu saci. 9.2. VOPSIREA (procesul indigo)

Sulurile cu fir de bumbac obtinute la operatia de urzire sunt introduse la masina de vopsit indigo.

Vopsirea cuprinde urmatoarele operatii tehnologice: - introducerea tamburilor cu fir de bumbac in instalatia de vopsire – Linia de indigo, - trecerea firelor de bumbac printr-o suita de 15 cuve cu solutie lichida de colorant

chimic si auxiliari si/sau apa pentru spalarea firului si prin 2 vaporizatoare (in cazul vopsirilor efectuate cu coloranti de sulf),

- dozarea automata a colorantilor si auxiliarilor de vopsire, - uscarea firului de bumbac vopsit pe un uscator cu cilindri.

12

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Masina este alimentata cu un numar de 12 suluri de urzeala, apa, abur si chimicale. Functie de culoarea ce trebuie realizata se alege diagrama de vopsire corespunzatoare.

Operatia de vopsire este complexa si strict dependenta de activitatea de preparare a solutiei de vopsit. Aceasta se realizeaza prin intermediul instalatiei pentru prepararea retetei de vopsire. Instalatia este computerizata si fiecare colorant sau auxiliar pentru procesul de vopsire se extrage din bucataria de chimicale, se amesteca, iar solutia se distribuie in cuvele masinii de indigo.

Capacitatea maxima a unei cuve de vopsire este de 2400 litri, temperatura de lucru in cazile de vopsire cu coloranti de sulf este de 80°C, iar la vopsire cu colorant indigo este de 40°C.

Temperatura de lucru la camerele de vaporizare este de 100°C si este asigurata cu abur tehnologic. Masina de vopsit functioneaza computerizat, respectiv toti parametrii tehnologici sunt monitorizati automat. Solutiile din cazile de vopsire sunt recuperate. Acestea se stocheaza in recipienti si sunt reintroduse in flux la urmatoarea vopsire.

Necesarul de abur este 900 kg/h, iar viteza medie este de 35 m/min.

Dupa incheierea ciclului de vopsire urmeaza uscarea firului. Uscarea consta in trecerea firelor de urzeala peste cilindrii incalziti ai uscatorului cu cilindri, uscatorul fiind prevazut cu 2 evacuari pentru vapori.

Incalzirea cilindrilor se realizeza printr-un circuit cu abur. Incleierea

Incleierea consta in trecerea firelor de urzeala prin cuvele care contin solutia de incleiat. Utilajul pe care se realizeaza operatia se numeste Masina de incleiat.

Temperatura de lucru in cuva de incleiere este de 80-90°C. Firul de bumbac incleiat este uscat pe un uscator cu cilindri prevazut cu doua evacuari

pentru vapori. Pentru uscare necesarul de abur este de 1650 kg/h, iar temperatura de uscare 100 -

105°C. Masina de vopsit si incleiat formeaza – LINIA DE INDIGO.

Firul de bumbac vopsit, incleiat si uscat este bobinat pe tamburi si transportat in sectia tesatorie. 9.3. TESEREA FIRULUI

Firele de urzeala aflate pe tambur impreuna cu firele de batatura se monteaza in razboaiele de tesut si se realizeaza panza.

In sectia tesatorie exista un numar de 51 razboaie de tesut (urmand ca in viitor numarul lor sa se dubleze). Pentru realizarea capacitatii maxime de productie se vor monta inca 51 de razboaie de tesut.

Pentru acest proces se utilizeaza aer comprimat obtinut la statia de compresoare a unitatii.

Razboaiele de tesut functioneaza cu aer comprimat si auxiliari. Produsul obtinut in sectia tesatorie – panza, este rulata pe tamburi si alimenteaza linia de finisaj.

13

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

9.4. FINISAJ Dupa tesere materialul este transportat in sectia finisaj unde in functie de comenzile primite de la beneficiari pot avea loc urmatoarele faze tehnologice: Parlirea Operatia se efectueaza pe masina de parlit.

Operatia de parlire se realizeaza in vederea inlaturarii fibrelor scurte si scamelor de pe materialul textil.

Materialul este periat pe un utilaj dotat cu perii pentru inlaturarea prafului si a scamelor.

Acestea sunt aspirate prin intermediul unui exhaustor si dirijate printr-un ciclon intr-un filtru cu saci.

Urmeaza operatia de parlire propriu-zisa cand panza este trecuta pe langa duze cu flacara, iar apoi materialul este curatat de scame printr-o noua periere cu lamele din cauciuc.

Masina de parlit functioneaza cu gaz propan si are un consum de combustibil de 20 kg/h = 36 l/h.

Viteza materialului in masina de parlit este de 35 m/minut. Scamele arse sunt aspirate cu ajutorul unui ventilator si sunt conduse prin tubulatura

intr-un recipient cu apa care retine scamele arse. Apa pulverizata este evacuata la canalizarea industriala, iar gazele astfel purificate

sunt evacuate pe un cos in atmosfera. Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera pe un alt cos. Consumul de apa pentru aceasta operatie este de 0,6 m3/h.

Dupa trecerea materialului prin masina de parlit acesta poate fi prelucrat in instalatia

Pad – Steam. In instalatia Pad-Steam se pot realiza functie de cererea formulata de beneficiar

urmatoarele operatii: Descleiere

Operatia se realizeaza pe fulardul utilajului PAD STEAM si reprezinta trecerea materialului textil printr-o flota ce contine solutia de descleiere.

Functie de cererea beneficiarului pentru descleiere se pot utiliza mai multe retete. Consumul de apa pentru operatia de descleiere este de 730 litri/h, iar temperatura de lucru 70-90°C. Supravopsire

Dupa descleiere se poate realiza o vopsire cu coloranti de sulf pentru a vopsi si batatura.

Supravopsirea se realizeaza in instalatia PAD STEAM la o temperatura de lucru de 50-70°C.

Consumul de apa este de 16 m3/h. Spalare / clatire

Se realizeaza in camera de reactie a utilajului Pad-Steam. Spalarea se realizeaza in vederea indepartarii surplusului de substante chimice de pe

material. Temperatura de spalare este de 70-90°C.

14

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Caustifiere/Mercelizare Reprezinta trecerea materialului pe un fulard printr-o solutie ce contine hidroxid de

sodiu Operatia se efectueaza in vederea obtinerii unui tuseu mai bun. Temperatura de lucru este cuprinsa intre 20 -70°C.

Apretare Operatia de apretare se realizeaza pe un fulard si reprezinta trecerea materialului printr-o solutie ce contine apret. Uscare Operatia consta in trecerea materialului textil pe uscatorul cu cilindri format din trei grupuri a cate 6 cilindri. Deasupra fiecarui grup de cilindri este prevazut un ventilator si un cos de dispersie pentru evacuarea aburului rezultat de la operatia de uscare.

Necesarul de abur este de 2000 kg/h. Uscatorul cu cilindri este prevazut cu un sistem de recuperare a condensului si reintroducerea acestuia in circuitul de abur tehnologic Sanforizare Proces de compactare a firelor de batatura si consta in intinderea si egalizarea materialului urmata de compactarea firelor cu ajutorul a doi cilindri unul din metal si unul din cauciuc. Sanforizarea se realizeaza prin trecerea materialului printre acesti cilindri si inundarea acestuia cu apa care se recircula.

Consumul de apa pentru operatia de sanforizare este 5 m3/h. Urmeaza uscarea materialului pe un tambur. Uscarea se realizeaza la o temperatura de 100°C asigurata de aburul tehnologic.

Uscatorul cu cilindri este prevazut cu un sistem de recuperare a condensului si reintroducerea acestuia in circuitul de abur tehnologic. O mica parte din abur fiind evacuata printr-un cos de dispersie in atmosfera. Intindere – egalizare Utilajul: rama de intins – egalizat alimentata cu gaz propan. Consumul de GPL = 12 m3/h.

Operatia se realizeaza la o temperatura de 120 - 175 °C. La aceasta operatie pe langa intinderea si egalizarea materialului se poate realiza si o

fixare termica a unei rasini pe suprafata materialului, care confera acestuia rezistenta. In general la operatia de intindere-egalizare materialul provine de la apretare pe

fulardul amplasat inaintea ramei. Viteza materialului pe rama este de 10 –15ml/ minut. Evacuarea gazelor de ardere se face prin 2 surse (cosuri) cu inaltimea de 8 m.

9.5. VERIFICAREA MATERIALULUI Se realizeaza pe masinile de inspectie (CTC), in numar de 4.

Aici are loc verificarea calitatii materialului, ajustarea si metrarea. Materialul este metrat si roluit sau pliat si ambalat in hala si apoi stocat in depozitul de

produse finite. Spalarea mostrelor

Este o operatie optionala pentru a demonstra comportarea materialului la spalare. Functie de cerinta clientului se poate efectua o spalare a mostrelor intr-o masina de spalat Apa este evacuata la canalizarea industriala.

15

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

9.6. DOTARI Instalatii tehnologice: Nr.crt. Instalatia Operatia

realizata Componente ale

instalatiei Parametrii de operare

1. Urzitor Urzire Temperatura asigurata

in hala de productie 22°C

SECTIA VOPSIRE - LINIA DE INDIGO

2. Masina de vopsit Vopsirea firului si uscare

-linie tehnologica cu 15 cuve si 2 vaporizatoare, -rezervoare pentru stocarea flotei recuperate 2 buc x 14.000 litri, -rezervor substante chimice 1 buc x 3000 litri si 4 buc x 2000 litri

Temperatura vopsire: 40-50°C la vopsire indigo, 80°C la vopsire cu coloranti de sulf, Viteza medie 30m/minut, Consum abur 900 kg/h. Parametrii tehnologici monitorizati automat

3. Masina de incleiat Incleierea firului si uscare

-1 cuva de incleiere, -uscator cu cilindri, rezervoare substante chimice 1 bucx1500 litri, 1 buc x 2000 litri

Temperatura incleiere 80-90°C, Viteza medie 30m/minut.

4. Masini de tesut (razboaie de

tesut) Tesere 51 buc. razboaie de tesut

Viteza =850 batai/minut,

Presiune = 6 bar FINISAJ

5. Masina de parlit

Inlaturarea firelor scurte si a

scamelor de pe material

3 componente: periere, parlire, periere cu lamele din material plastic

Consum de combustibil = 36 l/h, Viteza medie = 35 m/min. Putere calorica=100.000 Kcal/h, Pmax 6bar, Consum apa 0,6 m3/h.

6. Instalatia PAD STEAM

Descleiere, Spalare, Supravopsire, Mercelizare, Apretare, Verificare oblicitate fire

-cada, -vaporizator, -camera de reactie, -dispozitiv Mahlo, -fulard, -rezervoare substante chimice 4x1800 litri, 3x250 litri, 1x120 litri

Functie de operatiile realizate sunt programati automat parametrii de lucru.

7. Uscator cu cilindri Uscare 3 grupuri a cate 6 cilindri Consum de abur:2000

kg/h

8. Sanfor Sanforizare – compactarea

firelor de batatura

Consum de apa 5 m3/h, p = 27 bar.

16

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr.crt. Instalatia Operatia

realizata Componente ale

instalatiei Parametrii de operare

9. Rama de intins - egalizat

Intindere, egalizare,

termofixare

-fulard, -dispozitiv verificare oblicitate fire, - rama intindere-egalizare

Combustibil GPL, Putere calorica 8800 Kcal/Nm3, Temperatura in rama 120-175°C.

10. Masina de spalat mostre si uscator centrifugal

Spalare mostre/ uscare

-masini de spalat 4 buc., -uscator centrifugal 1 buc

Alimentare cu apa si energie electrica.

Instalatii auxiliare Nr. crt. Instalatie Operatii

efectuate Componentele

instalatiei Parametrii de operare

1. Centrala termica Caldaie

Realizarea aburului

tehnologic

1 cazan de abur tip Caldaie

Capacitatea cazan 10 t abur/h, P=400KW. Abur: Pmax=20bar, Tmax=210°C, Gaz: Pmax=60mbar, T=90°C

2.

Centrala termica BVTS1-200 (2 buc)

Realizarea apei calde menajere si

incalzire spatii administrative

2 centrale termice tip BVTS1-200

Functionare automatizata,

combustibil GPL, consum total pentru

cele 2 centrale aprox. 700 l/24 h.

3. Sistem de incalzire -Vopsitorie

Incalzirea spatiilor de productie

Sistem de incalzire Technoclima TC 800E

Capacitate de incalzire: input 1000 kW, output 883,7 kW

4. Sistem de incalzire -Finisaj

Incalzirea spatiilor de productie

Sistem de incalzire Technoclima TC 800E

Capacitate de incalzire: input 1000 kW, output 883,7 kW

5. Sistem de incalzire – Mese de inspectie

Incalzirea spatiilor de productie

Sistem de incalzire Technoclima TC 150E

Capacitate de incalzire: input 190 kW, output 188,2 kW

6. Sistem de incalzire -Urzitor

Incalzirea spatiilor de productie

Sistem de incalzire Technoclima TC 100E

Capacitate de incalzire: input 122,3 kW, output 107 kW

7. Sistem de incalzire -Depozit

Incalzirea spatiilor de productie

Sistem de incalzire Technoclima TC 45E

Capacitate de incalzire: input 60 kW, output 54 kW

8. Instalatia de dedurizarea apei Tratarea apei

2 rezervoare cu capacitatea 1200 kg de masa cationica fiecare

P= 4 bar, Tmax = 40°C, P =0,01 KW.

17

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr. crt. Instalatie Operatii

efectuate Componentele

instalatiei Parametrii de operare

9. Statia de

conditionare -climatizare

Conditionare-climatizare in

sectia tesatorie si preluare pulberi,

scame

-sistem de absorbtie aer, -sistem absorbtie scame si pulberi, -canale amplasate in pardoseala, -statia de conditionare, -sistem de improspatare si umidificare aer

P = 5,5 KW,

A= 10,5 – 18 A, N = 3400 rot/min

10. Bucataria de chimicale

Stocare si distributie substante chimice la instalatii

30 rezervoare de 1000 litri, pompe si circuite de distributie a chimicalelor

11. Statia de compresoare

Realizare aer comprimat pentru

sectia tesatorie

Nr. compresoare 2, Circuit de racire

Regim de lucru 10 h/zi.

Depozite de materii prime, auxiliare si materiale

Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare, a produselor finite si a altor materiale

specifice, S.C. UCO TESATURA SRL dispune de spatii special amenajate: - depozit pentru suluri de urzeala incleiate sau vopsite, - depozit materie prima pentru tesatorie si urzire amplasat intr-un spatiu delimitat in

sectia tesatorie. Spatiul este delimitat prin marcaje pe pardoseala si jaluzele verticale din material plastic.

- depozit de materiale consumabile – amplasat langa sectia tesatorie intr-o incapere prevazuta cu rafturi, iar materialele sunt depozitate pe categorii.

- depozit chimicale – amplasat intr-o zona delimitata intre sectiile vopsire si finisaj, unde pe langa butoaiele tip IBC exista si doua rezervoare metalice cu pereti dubli, etanse pentru depozitarea hidroxidului de sodiu si a colorantului indigo. Etanseitatea rezervoarelor confera si siguranta mentinerii parametrilor necesari produselor depozitate.

- depozit cu suluri de material – materia prima pentru sectia finisaj – amplasat in sectia finisaj intr-un spatiu delimitat prin marcaje pe pardoseala sectiei,

- depozit de mostre – incapere separata prevazuta cu rafturi in care sunt depozitate suluri de mostre,

- depozit de produse finite – amplasat intr-un spatiu delimitat prin jaluzele verticale din material plastic, dispus in zona CTC.

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 10.1 AER 10.1.1. Cosuri de dispersie

Pentru dispersia poluantilor proveniti din arderea combustibililor in centrala termica si

sistemele de incalzire a spatiilor de productie sunt prevazute cosuri de dispersie. In tabelul de mai jos sunt prezentate carcteristicile cosurilor de dispersie:

18

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Caracteristici cos Parametri de evacuare Nr. crt. Instalatia Inaltime

(m) Diametru la varf (m)

Viteza (m/s)

Tempera-tura (oC)

1. Cazan de abur tip Caldaie 30 0,9 2,4 127

2. Centrala termica tip BVTS1-200 8 0,3 5,9 88

3. Centrala termica tip BVTS1-200 8 0,3 6,8 97

4. Sistem de incalzire -Vopsitorie 9,1 0,35 8 - 10 133

5. Sistem de incalzire -Finisaj 9,1 0,35 8 - 10 133

6. Sistem de incalzire – Mese de inspectie 8,3 0,3 8 - 10 133

7. Sistem de incalzire -Urzitor 9,1 0,25 8 - 10 133

8. Sistem de incalzire -Depozit 8,65 0,2 8 - 10 133

Cosuri de dispersie pentru surse dirijate de emisie atmosferica din operatii tehnologice

Nr. crt.

Activitatea / instalatia

Tipul de poluant Caracteristici cos

1. Linia de vopsit indigo - operatia vopsire

abur

6 cosuri de dispersie H= 8m, Dn = 550 mm, 2 cosuri H=10m, Dn = 700 mm

2. Linia de vopsit indigo - operatia uscare

abur

1 cos de dispersie dupa op. de vopsire H=9m, Dn =750 mm, 3 cosuri de dispersie dupa operatia de incleiere H= 10 m, Dn = 680 mm.

3. Masina de parlit -operatia periere

Pulberi in suspensie

1 cos de dispersie H=9m, Dn =620mm. Sistem local de depoluare – filtru cu saci

4. Masina de parlit - operatia parlire

SO2, NOx, CO, pulberi in suspensie

1 cos de dispersie H=9m,Dn = 560 mm.

5. Masina de parlit - operatia periere cu lamele din plastic

pulberi

1 cos de dispersie H= 8,2 m, Dn = 560 mm. Sistem local de depoluare – retinere a scamelor arse si purificare a gazelor.

6. Instalatia PAD STEAM – operatia fixare termica

Ctotal 1 cos de dispersie H=8 m,Dn = 350mm

7. Uscator cu cilindri / operatia de uscare

abur 3 cosuri de dispersie H=8,7 m, Dn = 900 mm

8. Sanfor / operatia de uscare

abur 1 cos, H=10 m, Dn = 480 mm

9. Operatia de intindere -egalizare

SO2, NOx, CO, pulberi, Ctotal

2 cosuri H=8m, Dn=600 mm

19

Page 20: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

10.1.2. Echipamente de depoluare

Nr. crt Faza de proces Punctul de emisie Poluant Echipament de

depoluare 1. Urzire - Ciclon si filtru cu saci

2. Uscarea firului

Cos(1 buc) – dupa op. vopsire,

Cos (3 buc) – dupa op. incleiere

Abur

Sistem de retinere a condensului si reintroducere in circuitul de abur Sistem local de preluare a pulberilor si scamelor - Ciclon si filtru cu saci

3. Tesatorie Emisie difuza – prin jaluzele

Pulberi in suspensie

Sistem de conditionare – climatizare – preia pulberi si scame textile la nivelul pardoselii – retinere in filtru cu saci

4. Operatia periere – masina de parlit Cos(1 buc) Pulberi in

suspensie Ciclon si filtru cu saci

5. Operatia de periere cu lamele plastic – masina de parlit

Cos(1 buc) Pulberi

Sistem local de retinere a scamelor, pulberilor si purificare a gazelor cu jet de apa

6. Uscarea panzei Cos (3 buc.) Abur

Sistem de retinere a condensului si reintroducere in circuitul de abur

7. Operatia uscare la sanfor Cos (1 buc.) Abur

Sistem de retinere a condensului si reintroducere in circuitul de abur

10.2 APA 10.2.1. Evacuarea apelor uzate Debite si volume de apa uzata evacuate sunt :

Debite zilnice evacuate mc/zi ( l/s )

Receptori autorizati

max. med.

Volum / cantitate

mediu anual ( mc )

Menajere Retea SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA

18 / 0,2 14 / 0,16 5110

Ape uzate tehnologice

Retea SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA

500 / 5,78 384 / 4,4 140160

Igienizare spatii Retea SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA

21 / 0,2 16 / 0,18 5840

Ape pluviale Retea SC Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord SA

- / 450 - -

20

Page 21: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Colectarea apelor industriale uzate, apelor menajere si apelor pluviale se face in sistem divizor.

Colectarea apelor uzate tehnologice se realizeaza printr-o retea formata din tevi PVC cu diametrul Dn 300 mm care porneste de la linia de finisaj si de la cea de vopsire catre exterior unde se unesc si merg la statia de preepurare. Acestea sunt trimise prin pompare in bazinul de omogenizare (aspiratia - treaptei I) a statiei de preepurare.

Apele uzate menajere, care provin de la grupurile sanitare si de la dusuri contin: materii in suspensie, incarcatura organica si detergenti. Evacuarea acestor ape se face direct la canalizarea oraseneasca prin canalizarea menajera a societatii Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord S.A.

Apele preepurate si apele menajere colectate de pe intregul amplasament sunt colectate centralizat si dirijate pe directia vest-est prin conducte din gresie cu Dn 600 si descarcate in canalizarea menajera apartinand SC APA CANAL SA GIURGIU, amplasata paralel cu Soseaua Bucuresti, in baza contractului nr. 197/18.03.2004.

Apele pluviale rezultate din scurgerile de pe acoperişuri şi suprafeţele betonate din incinta fabricii sunt colectate prin rigole şi reţeaua de canalizare pluvială sunt evacuate gravitational prin intermediul retelei de canalizare pluviala (conducta din fonta cu diametrul de 110 mm) in colectorul principal al S.C. Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord S.A. Giurgiu, executat din beton cu diametrul de 500 mm si de aici in canalizarea oraseneasca.

Preepurarea apelor industriale uzate Aceasta operatie se realizeaza in statia de preepurare a Parcului Tehnologic si

Industrial, situata in mijlocul amplasamentului general. Conform Contractului de prestari servicii nr. 325/21.09.2006 incheiat intre S.C. UCO TESATURA si Parcul Industrial si Tehnologic Giurgiu Nord, aceasta din urma efectueaza peepurarea apei uzate tehnologice fiind in intregime raspunzatoare pentru aceasta si totodata stabileste limitele maxime admise pentru concentratiile de impurificatori in apa uzata tehnologica evacuate de S.C. UCO TESATURA la statia de preepurare. 10.3 SOL Masuri, dotari si amenajari pentru protectia solului si subsolului:

• Toate activitatile de pe amplasament se desfasoara in spatii inchise, cu pardoseli betonate fara riscuri directe de contaminare a solului.

• Reteaua de canalizare si caminele de canalizare sunt executate din materiale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului.

• Cladirea halei este executata cu izolatii hidrofuge din beton, cu grad ridicat de impermeabilitate, iar exteriorul fundatiei si pe peretii laterali sunt prevazute izolatii hidrofuge.

• Colectarea selectiva si depozitarea deseurilor industriale in spatii delimitate si inchise, depozitarea deseurilor menajere pe o suprafata betonata in container acoperit si predarea lor periodica reduce riscul de poluare a solului.

• Conductele de alimentare cu GPL sunt conducte supraterane, iar controlul lor se realizeaza periodic.

• Amenajarea depozitelor de materii prime si substante chimice in interiorul halei in spatii special amenajate, amplasate in conditii de siguranta,

• Amenajarea gospodariei de GPL pe o suprafata betonata, zona fiind ingradita, • Valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor fara a depasi capacitatea de stocare a

depozitului, • Respectarea normelor specifice de intretinere si exploatare a instalatiilor, • Desfasurarea activitatii in conditii optime pentru a reduce la minim posibilele poluari, • Respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare

a personalului.

21

Page 22: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

11. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT 11.1 AER 11.1.2 Emisii

Emisii din procese tehnologice Concentratia poluantilor la cosurile de evacuare ale sectiei vopsitorie, tesatorie si

finisaj se vor incadra in urmatoarele valori limita: Nr. crt

Poluant Valori limită de emisie, mg/Nmc (la un conţinut de O de 3% în

gazele rez2

iduale uscate)1 SOx 500 2 NOx 500 3 Amoniac 30 4 Pulberi 50

Emisii din focare centralei termice

Valorile limita ale poluantilor atmosferici evacuati prin cosurile centralei termice vor trebui sa respecte urmatoarele valori limita de emisie:

Nr. crt.

Poluant Valori limită de emisie, mg/Nm3

(la un conţinut de O de 3% în gazele reziduale uscate)

2

1 Pulberi 5 2 NOx 350 3 SOx 35 4 CO 100

11.2 APA 11.2.1. Apa uzata

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute în Contractul de prestari

servicii nr. 325/21.09.2006 incheiat cu SC Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord SA Giurgiu si anume :

Nr.crt Indicator U.M Prag interventie 0 1 2 3

1. Concentratia ionilor de hidrogen

unitati pH 5-9

2. Amoniu (NH4) mg.N/l 60 3. Crom total mg/l 0,4 4. Cupru mg/l 0,4 5. Zinc mg/l 2 6. Nichel mg/l 2 7. Mangan total mg/l 4 8. Cadmiu mg/l 0,6 9. Plumb mg/l 0,1 10. Fosfor total mg/l 15 11. Clor rezidual liber mg/l 0,1

22

Page 23: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr.crt Indicator U.M Prag interventie 0 1 2 3

12. Substante extractibile cu solventi organici

mg/l 60

13. Materii în suspensie mg/l 750 14. CBO5 mg.O2/l 2000 15. CCOCr mg.O2/l 5000 16. Concentratie colorant g/l 3

11.3 SOL

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, şi anume :

Nr.crt. Indicator Prag de alerta 1. Sulfati 5000 ppm 2. Total hidrocarburi din

petrol 1000 ppm

Conform Ordinului MAPPM Nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din

concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol) pentru componentele mediului, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora. 11.4 ZGOMOT 11.4.1. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/1988. 11.4.2. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator. 11.4.3. Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament. 12. GESTIUNEA DESEURILOR 12.1. DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA Din activitatile societatii rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri din activitatile productive si auxiliare, - deseuri de ambalaje, - deseuri menajere.

12.1.1. Deseuri nepericuloase

Nr crt Denumire deseu

Cod deseu conf. H.G. 856/2002

Cantit. estimata Sursa Modul de

gestionare

1. Deseuri textile 04 02 22 420 t/an

Fire bumbac, material textil si deseuri colectate in sisteme locale de preluare scame.

Colectare selectiva in saci in vederea valorificarii la terti. Pe suporti metalici langa depozitul de materie prima.

23

Page 24: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr crt Denumire deseu

Cod deseu conf. H.G. 856/2002

Cantit. estimata Sursa Modul de

gestionare

2. Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 15 t/an Deseuri de

ambalaje

Sunt colectate selectiv. Se elimina prin firme autorizate

3. Deseuri metalice 16 01 17 16 01 18 20 t/an Piese de schimb

Colectare selectiva in vederea valorificarii

4. Ulei uzat 12 01 07* 1 t/an

Intretinere linii tehnologice, a centralei termice si mijloacelor de transport

Colectare selectiva, depozitare in butoaie acoperite si predare la firme autorizate

5. Materiale electrice uzate 20 01 35* 100 kg/an Spatii de

productie

Pana in prezent nu au fost colectate astfel de deseuri.

6. Anvelope uzate 16 01 03 20 buc/an Transporturi Predate la terti

7. Mase plastice de la ambalaje 15 01 02 5 t/an

Materiile prime ambalate

Colectare selectiva si valorificare prin terti.

8. Deseu din plastic 15 01 02 20t/an Conuri de la bobinele de bumbac

Returnate la producator.

9. Butoaie din PP tip IBC 15 01 02 11 t/an

Ambalaje pentru substante chimice periculoase si nepericuloase

Returnare la producator sau comercializarea celor nepericuloase. Incinerarea celor cu urme de substante periculoase.

10. Deseuri menajere 20 03 01 10 t/an Spatii adm., spatii de productie

Colectare in container amplasat pe supraf. betonata si predate titularului amplasamentului conform contractului de inchiriere

11. Deseuri din lemn 15 01 03 300 m3/an Ambalaje pentru materii prime si auxiliare

Colectare separata, predate la furnizor.

24

Page 25: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr crt Denumire deseu

Cod deseu conf. H.G. 856/2002

Cantit. estimata Sursa Modul de

gestionare

12. Hartie/carton 20 01 01 50 kg/an Sector administrativ, birouri

Sunt amestecate cu deseurile menajere.

12.1.2 Deseuri periculoase

Nr crt Denumire deseu

Cod deseu conf. H.G. 856/2002

Cantit. estimata Sursa Modul de

gestionare

1. Baterii si acumulatori 16 06 01* 100 kg/an

Echipamente si dispozitive de control, mijloace auto

Predare la punctele de vanzare.

2. Butoaie din PP tip IBC 15 01 10* 11 t/an

Ambalaje pentru substante chimice periculoase si nepericuloase

Returnare la producator sau comercializarea celor nepericuloase. Incinerarea celor cu urme de substante periculoase.

12.2 DESEURI COMERCIALIZATE (DESEURI VALORIFICATE sau ELIMINATE prin agenti economici autorizati)

Valorificare Nr. crt

Denumire deseu Mod de

valorificare Beneficiar

Mod de eliminare

0 1 2 3 4 Deseuri nepericuloase

1 Fibre textile crude Fibre textile procesate

Vanzare SC Rematex Grup SRL SRL

-

2 Material plastic-folie Vanzare SC Remat Bucuresti Sud SA

-

3 Hartie, carton Vanzare SC Remat Bucuresti Sud SA

-

4 Ambalaje material plastic

Vanzare SC Setcar SA Braila -

5 Deseuri metalice Vanzare SC Remat SA Giurgiu

-

6 Deseuri menajere - - Stocare provizorie in container pe o

platforma betonata si eliminate la halda de gunoi oraseneasca

25

Page 26: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Valorificare Nr. crt

Denumire deseu Mod de

valorificare Beneficiar

Mod de eliminare

Deseuri periculoase 1 Ulei diatermic Vanzare Agenti economici

autorizati Stocare provizorie în recipienti din tabla în

depozitul S1 12.3 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Substantele toxice si periculoase utilizate sunt gestionate de persoane instruite in acest scop si nominalizate prin decizia conducatorului unitatii.

Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, eco-toxicologice si identificarea pericolelor, modul de depozitare si manipulare sunt descrise in Fisele tehnice de securitate ale produselor.

Se va tine o evidenta stricta, lunara a situaţiei substanţelor periculoase si nepericuloase utilizate in cadrul societatii.

Inventarul substantelor chimice folosite in procesul tehnologic este prezentat mai jos:

Nr. crt.

Denumirea produsului Continut

Cantitatea existenta in stoc

(tone) Coloranti

1. Indigo Colorant anorganic 19 2. Diresul Black Colorant de sulf anionic 14

Auxiliari pentru industria textila 3. Govifinish Alcool gras etoxilat 4,5 4. Rotta finish Acid gras condensat 4,7 5. Rustol Emulsie de polisiloxan 0,9 6. Rucolin Amestec de alkilsulfonati cu alcool gras 0,9 7. Sera Wet Ester al acidului fosfonic 1,6

8. Sandoflex Amestec de alcool gras, ulei de ricin si amida de acid gras

0,8

9. Rucowet Preparat de alchilfosfonati si alkyl sulfati

1,9

10. Trilon Solutie de nitrilotriacetat trisodic 0,85 11. Sirrix Derivat anionic al acidului fosforic 0,9

12. Setamol Sare de sodiu a acidului formaldehidic – policondensat naftalen sulfonic 0,9

13. Lava Zyme Amilaza 0,6 14. Ruco Cleaner Amina grasa etoxilata 0,9 15. Diresul oxidant Solutie de bromat de sodiu 10% 9

16. Hydrocol EPN Rasina de poliamida epicloro hidrina cationica 2,7

17. Schlichte Poliacrilat 0,75

18. Hydrosulfit de sodiu Ditionit de sodiu 4,5

19. Evo Pret Dimetildihidroxietilen urea 3

20. Evo Pret Cat Amestec de acizi organici si sare metalica 1

21. Talc 0,087

26

Page 27: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr. crt.

Denumirea produsului Continut

Cantitatea existenta in stoc

(tone)

22. Textil wax Dispersie apoasa de lubrificant de culoare 2,45

23. Tissalys Amidon 9,5 24. Ensiwax Agent de ungere a firului 0,4

Alti produsi chimici utilizati in procesul tehnologic 25. Hidroxid de sodiu solutie concentratie 30% 18,8 26. Hipoclorit de sodiu solutie concentratie max. 25% 0,3 27. Acid formic solutie de concentratie 85% 4

28. Dextroza monohidratata Glucoza purificata si cristalizata 2,5

Cantitatile de chimicale utilizate in cadrul procesului tehnologic sunt variabile si depind de solicitarile clientilor, retetele utilizate si programul de fabricatie. Depozitarea acestor substanţe se face in spatii amenajate special pentru astfel de substanţe.

Substanţele lichide sunt depozitate in ambalajele originale - butoaie metalice sau in recipienti tip IBC, iar hidroxidul de sodiu si colorantul indigo in rezervoare metalice cu pereti dubli amplasate in interiorul halei de productie, intr-un spatiu special amenajat. In cadrul societatii nu sunt depozitate si utilizate substante care pot fi considerate cancerigene, sau provocatoare de modificari genetice si disfunctionalitati de reproducere (conform TA LUFT) din categoriile: K1, K2, M1, M2, RE1, RE2, RF1 sau RF2 cu denumirea R45, R46, R49, R60 sau R61. Pentru reducerea impactului negativ produs de aceste substanţe operatorul este obligat sa:

- mentina un inventar detaliat al materiilor prime utilizate, - asigure un microclimat la locurile de munca prin funcţionarea corespunzătoare a

sistemelor de ventilaţie şi de purificare a aerului de care societatea dispune, - creeze depozite special amenajate, - la achizitionarea de materiale noi va stabili calitatea acestora si riscul pe care il

reprezinta asupra sigurantei functionarii, sanatatii si mediului, - traficul auto pe amplasament va fi strict reglementat si supravegheat de personalul

angajat in acest scop de titularul amplasamentului, - va fi prevazut controlul continuu al utilajelor principale, astfel incat acestea sa

functioneze cu parametrii stabiliti, - respecte normele in vigoare de protecţie a muncii si prevenire a incendiilor la

depozitarea si folosirea produselor periculoase.

S.C. UCO TESATURA SRL nu intra sub incidenta HG 804/2007 – privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. 13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Societatea detine un Plan de aparare impotriva dezastrelor care cuprinde totalitatea masurilor tehnico – organizatorice si logistice, privind realizarea în timp oportun, în mod

27

Page 28: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

organizat si într-o concepţie unitară a interventiei in situatii de urgenta, pentru mentinerea starii de normalitate in zona societatii. In plan sunt anticipate si materializate procedurile de interventie care se intreprind, inainte, in timpul si dupa producerea evenimentelor negative generatoare de situatii de urgenta in scopul apararii vietii persoanelor, a bunurilor acestora a animalelor si a mediului.

Măsurile de protecţie civilă şi intervenţie se referă la următoarele tipuri de dezastre: cutremure de pamant caracterisice zonei seismice; accident nuclear; inundaţii datorate precipitaţiilor abundente al revarsarii fluviului Dunarea si al

cursurilor de apa interioare ; incendii care sa cuprinda Parcul Industrial de Nord ; epidemii şi epizootii; căderi de obiecte cosmice şi accident feroviar.

Masuri de prevenire si control: - respectarea reglementarilor in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si

stingere a incendiilor, - respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor, - selectarea modalitatilor de operare cu substantele chimice astfel incat riscurile sa fie

minime; tehnicile includ circuite inchise. - produsele chimice folosite sunt achizitionate de la furnizori autorizati pentru care este

tinuta o stricta evidenta, iar documentele privind siguranta sunt obtinute de la fabricanti si tinute intr-un dosar de evidenta.

Referitor la accidentele potentiale ce se pot produce, se considera ca probabilitatea este foarte redusa, iar efectele nu sunt de natura sa afecteze mediul ci doar sa opreasca productia. Acestea ar putea fi accidente locale la centrala termica, la statia de compresoare. La oricare dintre utilaje pot interveni accidente, dar fara urmari majore de natura sa afecteze mediul. Masurile luate in vederea reducerii riscului de accidente se rezuma la dotarea tuturor utilajelor cu sisteme de avertizare in caz de functionare necorespunzatoare si masuri de la modul de depozitare a materiilor prime si pe fiecare faza a fluxului tehnologic pana la depozitarea produsului finit.

Mod de actiune in cazul producerii unei poluari accidentale sau în cazul unui

eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a resurselor de apa

In cazul unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a resurselor de apa datorata deversarilor de coloranti si auxiliari, conducerea companiei dispune:

- anuntarea persoanelor sau a colectivelor prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia.

Personalul din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru: - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei, - limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante, - indepartarea prin mijloace tehnic adecvate, a substantelor poluante, - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate

corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

28

Page 29: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se impun urmatoarele masuri: - identificarea poluarilor accidentale potentiale si a situatiilor de urgenta, - intocmirea “Listei punctelor critice de unde pot proveni poluari accidentale”, - intocmirea “Programului de masuri in vederea prevenirii poluarilor accidentale”, a

“programului de combatere a poluarii accidentale”, - inventarierea si asigurarea dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarilor

accidentale si inlaturarea efectelor acestora asupra factorilor de mediu, - asigurarea echipamentului de protectie pentru personalul de interventie, - constituirea colectivului pentru combaterea poluarilor accidentale si a echipelor de

interventie, - instruirea lucratorilor de la punctele critice, a echipelor de interventie si a colectivului

constituit pentru combaterea poluarilor accidentale, - verificarea cunostintelor acumulate prin aplicatii periodice.

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta de Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005, aprobata de Legea nr. 84/2006, titularul are urmatoarele obligatii:

• sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

• sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

• sa transmita la APM Prahova si GNM – CJ Prahova orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor autorizatiei.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sau in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Internationala de

Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente.

14.1 AER 14.1.1. Emisii

Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze nivelul poluanţilor la coşuri şi să raporteze rezultatele către APM Giurgiu şi ARPM Piteşti conform următorului program de monitorizare:

Emisii din procese tehnologice

Nr crt Parametru Punct de emisie Frecventa de

monitorizare Metoda de

monitorizare

0 1 2 3 4 1 SOx Cosuri de evacuare

sectii tehnologice Anual Conform

normativelor în vigoare

29

Page 30: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr crt Parametru Punct de emisie Frecventa de

monitorizare Metoda de

monitorizare

0 1 2 3 4 2 NOx Cosuri de evacuare

sectii tehnologice Anual Conform

normativelor în vigoare

3 Amoniac Cosuri de evacuare sectii tehnologice

Anual Conform normativelor în

vigoare

4 Pulberi Cosuri de evacuare sectii tehnologice

Anual Conform normativelor în

vigoare

Emisii din focare centralei termice

Nr. crt Indicator Punct de emisie Frecventa de

monitorizare Metoda de

monitorizare

0 1 2 3 4 1 Pulberi Cosurile centralei

termice Anual Conform normativelor

în vigoare 2 Oxizi de azot Cosurile centralei

termice Anual Conform normativelor

în vigoare 3 Monoxid de

carbon Cosurile centralei

termice Anual Conform normativelor

în vigoare 4 Oxizi de sulf Cosurile centralei

termice Anual Conform normativelor

în vigoare 14.2. APA 14.2.1. Apa uzata

Monitorizarea calitatii apei evacuate in statia de preepurare a SC Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord SA se va efectua conform tabelului urmator:

Nr. crt

Punctul de prelevare a probei Indicator

Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti

Metoda de analiza

0 1 2 3 4

1. Concentratia ionilor de hidrogen (pH)

2. Amoniu (NH4) 3. Crom total 4. Cupru 5. Zinc 6. Nichel 7. Mangan total 8. Cadmiu 9.

Evacuare în statia de preepurare a SC Parc Tehnologic şi Industrial Giurgiu Nord SA Giurgiu

Plumb

Lunar Conform standardelor nationale în vigoare

30

Page 31: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Nr. crt

Punctul de prelevare a probei Indicator

Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti

Metoda de analiza

0 1 2 3 4 10. Fosfor total 11. Clor rezidual liber

12. Substante extractibile cu solventi organici

13. Materii în suspensie 14. CBO5 15. CCOCr

Punctul de recoltare: ultimul camin din depozitul de materie prima.

14.3 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR 14.3.1. Deseuri tehnologice

a) Tinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 856/2002: tipul deşeului şi codul

acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare; b) Colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor

reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare; c) Determinari privind compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a

caracteristicilor periculoase; d) Efectuarea transportului de deseuri în conformitate cu prevederile Ordinului nr.

2/211/118/2004 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Uleiuri uzate (HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate) a) Asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, spatiu

amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare; b) Inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat; c) Nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate; Baterii si acumulatori (HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor

care conţin substanţe periculoase) a) Depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi

asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea / valorificarea lor;

b) Nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente; c) Nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului

acumulatorilor.

14.3.2. Ambalaje a) Tinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform HG nr. 621/2005 cu

modificarile şi completarile ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;

b) Marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil”;

c) Colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare

31

Page 32: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Nr. crt.

Raport Termen de raportare

1 Raportul anual pentru poluantii emisi care intra sub incidenta OM MAPM 1144/2002

31 ianuarie anul in curs pentru anul precedent

2 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate

Trimestrial

3 Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale

Data inscrisa in chestionar

4 Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual 25 februarie anul urmator 5 Poluari accidentale odata cu producerea lor In maxim o ora de la

producerea acestora 6 Raport anual de mediu privind starea factorilor

de mediu pe amplasament Martie anul urmator raportarii

7 Situatia investitiilor realizate Lunar, la serviciul ACC – APM Giurgiu si GNM-CJ Giurgiu

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde: - Date privind activitatea de productie in anul incheiat; - Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta

energetica); - Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei; - Rezultatele auditului energetic, o data la trei ani; - Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora. - Verificarea starii tehnice a structurilor subterane; - Date referitoare la monitorizarea parametrilor tehnologici; - Calitate, cantitate combustibili utilizati.

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

3. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

4. Titularul activitatii este obligat sa elimine materialele cu continut de azbest de pe amplasament in conformitate cu cerintele legale, pe masura ce se deterioreaza;

5. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia; 6. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea

accidentelor si limitarea consecintelor acestora; 7. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii

definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;

8. Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic;

9. Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu;

32

Page 33: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

10. In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constitue parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

11. Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al ARPM Pitesti;

12. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;

13. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare;

14. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

15. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu;

16. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite;

17. Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

18. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu mediul va fi in orice moment disponibila pe amplasament;

19. Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

20. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Prahova si ARPM Pitesti, anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent.

21. Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Prahova si ARPM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

• orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

• orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

• orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

• orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii. 22. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie stabilita in

Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1.- Aer; 23. Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14.

Monitorizarea mediului, 14.1. Aer; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare;

33

Page 34: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

24. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in Capitolul 11. Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil ARPM si fara acordul prealabil scris al acesteia;

25. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale;

26. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea;

27. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei;

28. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la ARPM Pitesti ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament ;

29. Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare si eliminare in conditii de siguranta; toate cuvele de retentie trebuie testate cel putin o data la 3 ani. Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

30. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 14 - Monitorizarea factorilor de mediu;

31. Titularul autorizatiei trebuie să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare şi să asigure corecta lor funcţionare ;

32. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;

33. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;

34. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

• sursele de zgomot pe amplasament; • zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ; • evacuarea apelor meteorice;

35. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu;

36. Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

37. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

38. Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195/2005 – privind protectia mediului, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

34

Page 35: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

39. Titularul autorizatiei trebuie să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare şi să asigure corecta lor funcţionare ;

40. În conformitate cu prevederile HG 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, coloranţii azoici care pot elibera, prin scindarea reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice, precum cele listate în tabelul 43.4 "Lista aminelor aromatice" din Anexa 1 a HG 347/2003, în concentraţii detectabile prin metode analitice curente, de exemplu peste 30 ppm, în produse finite sau respectiv în părţi colorate ale acestora, nu pot fi utilizaţi în articole textile şi de pielărie care vin în contact direct şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, precum:

a) îmbrăcăminte, aşternuturi, prosoape, meşe de păr, peruci, pălării, obiecte pluşate şi alte obiecte sanitare, saci de dormit;

b) încălţăminte, mânuşi, curele de ceas, poşete, portmonee/portofele, serviete,învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;

c) jucării din textile sau piele care includ articole de îmbrăcăminte din textile şi piele;

d) fire şi ţesături ce se intenţionează a se utiliza de către consumatori finali. Suplimentar, articolele textile şi din piele, mentionate mai sus, nu pot fi introduse

pe piaţă dacă acestea nu respectă cerinţele indicate la acest punct. Coloranţii azoici care figurează în tabelul 43.5. "Lista coloranţilor azoici" din

Anexa 1 a HG 347/2003, nu pot fi introduşi pe piaţă sau utilizaţi pentru vopsirea articolelor textile şi din piele, ca substanţe sau componente ale preparatelor chimice atunci când concentraţia acestora este mai mare decât 0,1% de masă. 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii instalatiilor sau a unei parti a acestora, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului.

La inchiderea instalatiei, titularul va solicita la A.R.P.M Pitesti Acordul de Mediu pentru dezafectare si va pune in practica „Planul de inchidere al instalatiei”, depus odata cu solicitarea.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu în vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. In cazul in care se decide o intrerupere temporara a activitatii este necesar :

- sa se evacueze substantele chimice din bazine si sa se depoziteze in conditii de siguranta

sau - sa fie toate rezervoarele cu substante chimice asigurate cu capace - se evacueaza deseurile de toate tipurile - substantele chimice din stoc sunt depozitate in conditii specifice de securitate- zone

special amenajate si incuiate. - se intrerup temporar retelele sau se pastreaza utilitatile la cota de avarie pentru a nu se

degrada instalatiile si utilajele si pentru a se putea interveni in caz de incendiu Oprirea definitiva a activitatii In cazul in care responsabilul de activitate isi inceteaza activitatea pe amplasament este obligat sa:

- evacueze continutul bailor chimice de la vopsire - valorifice substantele chimice existente in stoc

35

Page 36: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

- evacueze deseurile in functie de tipul lor spre valorificatori sau la depozitul de deseuri menajere al orasului

- goleasca toate instalatiile tehnologice, - debransarea de la utilitati, - demonteze toate utilajele - igienizeze hala si intregul amplasament - faca analize de sol in vederea stabilirii necesitatii de remediere a acestuia

18. GLOSAR DE TERMENI Autorizatie integrata de mediu – act tehnico- juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii . Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului . Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare . Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei. Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei . Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare . Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp . Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca . Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase . Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor . Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari . Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari .

36

Page 37: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Substanţa periculoasă – orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident. Cele mai bune tehnici disponibile –stadiul de dezvoltare cel mai avansat si efficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare , care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii , iar in cazul in care acest fapt nu este posibil , pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau. Eliminare - orice operatiune efectuata asupra deseurilor , conform definitiei prevazute in Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Cod CAEN – Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ; Cod SNAP – Nomenclatura Inventarului Emisiilor ; Cod NOSE – P – Standardul de nomenclatura a surselor de emisie ; 19. DISPOZITII FINALE 1. Prezenta Autorizaţie este valabilă pana la data de 14.12.2017 şi poate fi anulată sau revizuită de către Agenţia Regionala de Protectie a Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale. 2. Instalatia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. 3. Nici o modificare sau reconstrucţie care ar putea afecta activitatea autorizata sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil să rezulte intr-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii, fluxul tehnologic, combustibilii utilizati, materiile prime, produsele intermediare, deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu va fi realizata fără notificare şi fără acordul de mediu prealabil, emis de catre ARPM Pitesti. 4. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: - actualizarea autorizatiei de mediu cu minimum 90 zile inaintea expirarii acesteia; - revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie; b) schimbari substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativa a emisiilor; c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management; d) rezultatul actiunilor de inspectie si control a conformarii releva aspecte noi, neprecizate in documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare; e) aparitia unor noi reglementari legale.

5. Beneficiarul are obligatia ca în termenul legal sa declare, sa calculeze şi sa verse sumele rezultate în urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG 196/2005 privind Fondul de mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, în contul IBAN al Administratiei Fondului de mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Giurgiu, GNM - CJ Giurgiu, ARPM Pitesti.

37

Page 38: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 162 din 14.12arpmag.anpm.ro/upload/17202_162 SC UCO Tesatura SRL.pdf · -cladire inchiriata de S.C.Noua Era, profil confectii textile, iar in plan

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU este valabila de la 14.12.2007 data eliberarii, pana la 14.12.2017. Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 38 de pagini si a fost intocmita in 5 (cinci) exemplare. Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006, precum si sanctionarea celor vinovati. Director Executiv, Sef Serviciu Autorizare si Chim. Marius Stanca Controlul Conformarii, Ing. Cristiana Surdu Compartiment Juridic Intocmit, Contencios Administrativ, Ing. Alexandru Popescu Cons. Jur. Gabriel Ghitulescu

38